Page 17

Velkomstpakke Matavfallet skal legges i brune plastposer som kjøpes i dagligvareforretningene i området. Som en liten hilsen fra Glør vil hytteeierne motta en rull, inneholdende 50 avfallsposer, i anledning oppstarten. – Som en gest fra oss til folk på de rundt 3500 hytteadressene, sier Tor Foss. Han har ansvar for løsningene og alt det praktiske rundt utplassering av de nye avfallsbrønnene. Han forsikrer at samtlige hytteadresser omfattes av ordningen, fra bomstasjonen i Hundersetervegen og opp og i de nye områdene på Mosetertoppen og Tindegrenda. – Ja, på hvert eneste miljøtorg vil det fra senhøsten av være brønn for matavfall. Han sier videre at det arbeides for egen håndtering av plastavfall fra hytteområdene, men at det er en ordning med praktiske utfordringer. – Jeg kan ikke si når en plastordning kan tre i kraft, så hyttebefolkningen må fortsatt levere plastavfallet ved gjenvinningsstasjonene, sier Foss. Går på matavfallet ditt Flere av Glørs tømmebiler går på biogass. Fra matavfall. Ja da, på Mjøsanlegget på Rovermyra skal det bli biogass også av matavfallet fra Hafjell. Fra høsten skal også Glør-biler i hytteområdene gå på klimanøytral biogass. Gevinsten er ikke minst null luftforurensning, sier Hanne Worup. 250 000 innbyggere leverer til Mjøsanlegget.

BIO: Matavfall blir til biogass som er drivstoff på mange av Glørs biler.

Foto: Glis studio

Hva med skismøringen? Glør har egen sorteringsguide for skismøring. Den lastes ned ved å gå inn på glor.no. Der finner du tips og råd om hvor voks, glider, klister og skirens skal kastes. Guiden har et ekstra varsku for samtlige skiprodukter som inneholder fluor. De må sorteres som farlig avfall.

ÅPENT 9-18 www.lillehammersentrum.no

ØYERmagasinet 17

Profile for Amedia Annonseproduksjon AS

Øyermagasinet  

Påsken 2019

Øyermagasinet  

Påsken 2019