Page 8

høistad GÅRD

På Høistad gård nord i Øyer bor Line Rusten med mange forskjellige dyr, som høner, dølakyr, sauer og boergeit. Gården er den eneste i Norge som har jak, et nepalsk klovdyr. Om sommeren beiter de ved Nysetra i Øyerfjellet, mens boergeitene går i høyfjellet mellom Lyngkampen og Gopollen. Line er utdannet kokk og konditor og lager kaker til alle anledninger. Line Rusten Boergeit, egg, sjokoladetrøfler, pesto hoistad@matfraoyer Høistad ligger nord i Øyer, i Nordbygdsvegn 520

høvren sygard

Høvren gård ligger i solsida over kirka i Øyer og har røtter tilbake til 1600-tallet. I dag er Lars gårdbruker og har griser som går fritt på Svartsætra om sommeren. Der lever de et naturlig liv, får god mosjon og lever av gras og einer. Lars har geit, som også beiter på sætra. Hovedproduksjonen på gården er storfe, og kyrene hans har sommerferie i Øyerfjellet fra juni til september. Kjøttet er spesielt mørt fordi Lars gir det lang tid til å mørne. Lars Høvren Fjellgris, storfe og geit Hovren@matfraoyer Skilt til Høvren fra Tingberg, Vedumsvegen 50

8 ØYERmagasinet

Profile for Amedia Annonseproduksjon AS

Øyermagasinet  

JUL 2018

Øyermagasinet  

JUL 2018