Page 34

K it

Br

prud Lundgå r d ,o ram rd

rer fø

Travle og spennende dager er det alltid om høsten. Når dette skrives er det spenning knyttet til om landet får ny statsminister og ny regjering. Spennende er også med sammenslåingen av Oppland og Hedmark, til et nytt fylke Innlandet, og de endringene som skjer innen helsetilbudet, der kommunene stadig må ivareta større og tyngre oppgaver. Lokalt er vi spente på budsjettet for 2019 og om vi får Alpin VM. Stavsmartn og TV-aksjonen Den årlige Stavsmartn og TV-aksjonen gikk av stabelen i oktober. En strålende Stavsmartn med godt vær, mye folk, god stemning og god handel. Riktig mange besøkte kommunens stand og fikk en kopp potetsuppe. Jeg vil takke alle som kom innom oss og snakket om de sakene de er opptatt av. Å skape gode møteplasser er av de tingene vi skal jobbe mer med fremover. Neste år håper jeg på enda flere gode samtaler over suppekoppen. En vellykket TV- aksjon er gjennomført, takket være alle frivillige som stiller opp som bøssebærere. Til hver og en av dere - takk for innsatsen. For første gang på mange år var det kommunen selv som hadde ansvaret for å gjennomføre TV aksjonen, der innsamla midler gikk til Kirkens Nødhjelp med tema «Mindre alene sammen». Jeg vil takke for den gode hjelpen vi fikk av Lionsklubbens medlemmer. Vi tar med oss lærdommen av årets aksjon til neste år og gjør noen forandringer som vi kommer tilbake til. Forbedringene håper vi særlig vil komme bøssebærerne til gode. Sølvskottberget Det er nå avklart at Heimta A/S ikke vil etablere særskilt bolig for asylsøkere på Sølvskottberget. Vi håper at Sølvskottberget ikke blir stående tomt og at det blir virksomhet der i fremtiden.

2

november 2018

34 ØYERmagasinet

Julehilsen fra ordføreren

Alpin VM til vårt distrikt? Mens dette skrives er det stor spenning knyttet til hvem som velges som norsk arrangørsted, for et eventuelt Alpin VM på norsk jord. Vi har levert en god søknad om å få arrangere Alpin VM og har støtte fra kommunene i store deler av den nye Innlandet fylke. Norges Skiforbund har en evalueringsgruppe som gjennomgår søknadene fra de to kandidatene. Mandag 12. november legger evalueringsgruppen frem

sitt forslag, og den 19. november behandler styret i Skiforbundet saken. Skitinget vil senere avgjøre om det skal søkes internasjonalt. Snø La oss håpe at snøen drysser over oss i rikelige mengder denne vinteren. Vår søknad om Alpin VM fremhever at Innlandet har snø, der klimaendringene fører til at snø blir mangelvare andre steder. Snø og vinter er ettertraktet hos de som ikke har det. Altså har vi noe som i fremtida blir enda mer etterspurt. La oss alle glede oss over vinteren og snøen som vi pleier å få i rikelige mengder. Snøen er en forutsetning for god drift av alpinanlegget i Hafjell og mange kilometer med langrennsløyper i Øyerfjellet.

Gudbrandsdalstinget Merkevaren Gudbrandsdalen har en god klang langt utover vårt område. I begynnelsen av november skal vi følge opp den felles viljeserklæringen om videre samarbeid mellom kommunene i Gudbrandsdalen og Lillehammer på Gudbrandsdalstinget. Samlingen vil munne ut i flere felles uttalelser på de politiske områdene vi er opptatt av. Disse omfatter blant annet E6 utbyggingen gjennom Gudbrandsdalen,

flom og flomberedskap, endringer i helsetilbudet – mellom sykehus og kommunene, rovdyrforvaltningen, politireformen og endringene som skjer i offentlig forvaltning med en fylkesmann for Innlandet og en ny fylkeskommune der Oppland og Hedmark slås sammen. Innlandet Etter at Oppland og Hedmark fylkeskommuner sa nei til sammenslåing, og Stortinget opprettholdt sitt vedtak, har det vært jobbet med å stable den nye Innlandet fylkeskommune på beina. Arbeidet går fremover og nye avgjørelser kommer på plass etter hvert. Det blir spennende å følge utviklingen i regionreformen og se om dette vil skape den regionale kraften som etterspørres i det offentlige.

Snart er det jul Vi nærmer oss det som for meg er den koseligste tiden på hele året - advent og jul. Jeg gleder meg til jul, og er opptatt av at vi har og viderefører tradisjoner i forbindelse med jula. Tradisjonene varierer fra sted til sted i landet og fra familie til familie. Det som er fint er at alle tradisjoner er like verdifulle og de kan tilpasses og utvikles. Mange unge er opptatt av å lære mer om julens tradisjoner som er en viktig del av kulturarven vår. En arv vi må ta vare på, la oss inspirere av og bringe videre til nye generasjoner. Tradisjonsmat kan også kalles ”det folkelige norske kjøkken”, noe alle har et ansvar for å bevare og videreføre. I vår familie har vi endret tradisjonene etter som tiden har gått og nye generasjoner har kommet til. Våre voksne barn har skapt sine egne tradisjoner da de etablerte seg og fikk egne barn. Så nå bytter vi på og feirer julekvelden annen hver gang sammen våre barn og barnebarn. Men selv om tradisjoner endres er det noe vi holder fast ved. Det er slik som at det skal bakes kaker, lefser og flatbrød, lages sylte og brygges øl. Også skal det vaskes og pyntes til jul.

Jeg ønsker alle en god julefeiring! Brit Kramprud Lundgård Ordfører

Profile for Amedia Annonseproduksjon AS

Øyermagasinet  

JUL 2018

Øyermagasinet  

JUL 2018