Page 33

informasjon fra Øyer kommune november 2018 s. 2 Ordføreren har ordet s. 3 Nye åpningstider på biblioteket Vannmåleravlesning på SMS s. 4 Fra kulturfronten

Bakke, rådmann

fra

ne Åd

Nytt

rådmannen!

Årshjulet surrer og går, og tiden flyr. Høsten har tatt tak og vi har allerede sett de første snøfnuggene. Dette betyr budsjettjobbing for oss som har vårt daglige virke i administrasjonen. Øyer kommune kom veldig godt ut av årets statsbudsjett. Noen vil nok kalle oss budsjettvinner rent isolert fra utgiftsutfordringene vi har. ØKONOMIPLANEN Nå har jeg snart skrevet ferdig innledningen til økonomiplanen, der jeg gir en oppsummering av inntekts- og utgiftssidene i budsjettet. Rådmannens forslag innebærer en styrking av eldreomsorgen, status quo på skole, styrking av barnehagetilbudet og litt styrking på kultur. Vi får mer penger fra staten, men samtidig mister vi mange millioner på integreringstilskuddet og i tillegg må vi altså bruke mer penger på eldreomsorgen. Så alt i alt kan en si at en tar vare på et godt tjenestetilbud i kommunen. Kommunestyret vedtar det endelige budsjettet i slutten av november. SØLVSKOTTBERGET I dag ble jeg gjort kjent med at Heimta har sagt fra seg kontrakten med UDI om å etablere asylmottak på Sølvskottberget. Dette har vært en sak med stort engasjement og mye skriving i

avisene. Noe av det som skrives kjenner jeg ikke igjen, men å prøve å rette opp alle misforståelsene i en så kompleks sak tjener ikke formålet. Vårt håp er at det blir ny aktivitet i en eller annen form på Sølvskottberget. KOMMUNEDELPLAN En av våre hovedoppgaver i 2019 og 2020 er ny kommunedelplan for Øyer Sør. Dette arbeidet har trukket ut i tid, men mye ressurser ble brukt på arealplanen som nylig ble vedtatt i Kommunestyret. Øyer Sør har stor interesse og det blir sikkert mange innspill, noe som er viktig i slike planprosesser. E6-UTBYGGING I Nasjonal Transportplan ble en forlengelse av ny E6 lagt inn på slutten. Det betyr at en fortsetter utbyggingen av E6 fra Ensby til Øyer sentrum. Dette har stor betydning for oss med tanke på trafikkløsninger særlig ved Hafjell. Reguleringsarbeidet skal Nye Veier stå for, men Øyer er sjølsagt en sentral aktør i dette arbeidet. VM I ALPINT I november blir det gjort kjent hvem som blir Norges kandidat til å arrangere VM i alpint. Media ville ha det til at avgjørelse allerede var tatt til Narviks favør.

Nå ser det imidlertid ut til at dette ikke medførte riktighet. Et alpint VM er et enormt arrangement og det er vel bare OL som er større. Det er viktig med et slikt arrangement for Hafjell/ Kvitfjell, fordi vi ser at vi er under press. Flere internasjonale aktører har allerede framsnakket Narvik og lagt tilsvarende minusomtale av Hafjell/Kvitfjell som arrangementssted. Nå lakker og lir det mot jul igjen. Først og fremst ser jeg på jula som familiens tid. Utflytta unger vender hjem for en kort tid og hjemmet blir omvendt i tradisjonens tegn. Det er noe godt og trygt ved jula og den høytiden som mange kanskje hegner mest om. Det er også den tiden da vi burde vise vårt gode hjerte i solidaritetens tegn, og huske på at det er ikke alle som har det like greit og trygt. En vinter står for dør. Når snøen har lagt seg gjøres skisporene klare slik at vi kan komme oss ut i den flotte naturen Øyer har å by på. Og apropos skispor: Som sportsgal rådmann gleder jeg meg til en ny langrennssesong og Therese Johaugs comeback. JEG ØNSKER ALLE EN GOD JUL OG ET GODT NYTT ÅR!

Redaksjonsutvalg: Ådne Bakke, Frode Fossbakken og Brit Kramprud Lundgård. Brit S. Berge, sekretær.

ØYERmagasinet 33

Profile for Amedia Annonseproduksjon AS

Øyermagasinet  

JUL 2018

Øyermagasinet  

JUL 2018