__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

TELEMARK NÆRINGSLIVSMAGASIN

GRØNN INNOVASJON ER TELEMARKS FREMTID

Er vi gode nok på innovasjon? Hva skal vi leve av framover, og hvilke fortrinn har vi som industrifylke? Evner vi å omstille oss?


TELEMARK NÆRINGSLIVSMAGASIN

Har du en god forretningsidé? Vi har miljøet du kan utvikle den i.

Trenger du hjelp til å utvikle en god forretningsidé som kan skape vekst i Telemark? Da kan Proventia eller Telemark Næringshage hjelpe deg. Sammen skal vi bidra til fremvekst av nye virksomheter og arbeidsplasser i Telemark. Vi har kontorplasser i Porsgrunn, Notodden og Kviteseid, og møter deg gjerne der du er. Ønsker du en prat om din idé? Ta kontakt!

Telemark Næringshage www.proventia.no post@proventia.no

Regionalt senter for kompetanse og verdiskaping www.telemarknh.no

post@telemarknh.no


TELEMARK NÆRINGSLIVSMAGASIN

GRØNN INNOVASJON ER TELEMARKS FRAMTID Er vi gode nok på innovasjon? Hva skal vi leve av framover, og hvilke fortrinn har vi som industrifylke? Evner vi å omstille oss? Det er sentrale spørsmål for næringslivet og industrien i Telemark. Vi har utfordret direktør ved innovasjon Norges distriktskontor i Buskerud, Vestfold og Telemark Anniken Fægri Damm-Larsen og regiondirektør i Kristin Saga NHO Vestfold og Telemark til å dele sine tanker om næringslivet i Telemark med leserne av Telemark næringslivsmagasin.

3


TELEMARK NÆRINGSLIVSMAGASIN

INNOVASJON: Direktør ved innovasjon Norges distriktskontor i Buskerud, Vestfold og Telemark Anniken Fægri Damm-Larsen og regiondirektør i Kristin Saga NHO Vestfold og Telemark.

Telemark Næringslivsmagasin utfordret Anniken Fægri Damm-Larsen fra Innovasjon Norge og Kristin Saga fra NHO til å dele noen tanker om Telemarks ståsted og muligheter framover. GRØNN INNOVASJON – Hvilke kvaliteter skal næringslivet i Telemark satse på og leve av i tiårene som kommer? Hva er vi gode på?

– Sverre Gotaas som leder Herøya Industripark, er opptatt av å lage en autonom industripark, sier Damm-Larsen. – Det er en viktig kompetanse som kan eksporteres samtidig som Yara skal fortsette å produsere verdens beste gjødsel i industriparken. Vi ser at når det gjelder miljøteknologiordningen på statsbudsjettet, så tar Vestfold og Telemark – med hovedvekt blant bedriftene på Herøya – en mye større del enn befolkningen skulle tilsi. Industrien er grønn, tenker grønt og vil bli enda grønnere.

– Grønn innovasjon, svarer Anniken Fægri Damm-Larsen kontant. – Industrimiljøet i Grenland ønsker å ta posisjonen som verdens første klimapositive industriregion – ikke klimanøytral, men klimapositiv. Det er en utrolig spenstig ambisjon, sier Saga. – Det er helt sikkert et stykke fram, men en må ha mot til å si at en vil nå et mål og så begynne å jobbe. Det handler om å sette fram brystkassa og si at det har vi mulighet til å oppnå. Man ser at det er en del utfordringer i forhold til FNs bærekraftmål.

4

– Er det håndtering av gamle forurensningssynder som nå er blitt en styrke for Grenland? – Før var vinnerne de som kunne tjene mest på produktene. Men på sikt tror jeg de som tjener mest vil være de som også er best på miljø, mener Damm-Larsen. – Bedriftene må forholde seg til hvilket miljøfotavtrykk produktene har. Om ikke så overtar andre som har en mer bærekraftig


TELEMARK NÆRINGSLIVSMAGASIN

– Mange tenker at innovasjon er å finne opp helt nye ting. Det er det kanskje i minst grad, mener Saga. – Det å gjøre tingene på en ny måte eller å sette sammen kompetanse fra ulike miljøer for å utvikle noe helt nytt er vel så viktig. Effektivisering av produksjonen og bruk av gammel kompetanse på nye områder er også utvikling. Jeg tror ikke vi skal være begrensende når vi snakker om innovasjon. Det viktigste er at innovasjon gir økt verdiskaping og nye arbeidsplasser. – Og da er det viktig med samarbeid, fortsetter Damm-Larsen. – Tidligere utviklet Hydro mye selv. Nå skjer utviklingen i samarbeid med underleverandører eller andre bedrifter. Den kryssinnovasjonen gir ofte utrolig gode resultater. De bedriftene som finner nye produkter eller tjenester i samarbeid med andre og utvikler nye forretningsmodeller, er de som får mange bein å stå på. Selv om et marked rakner eller en kunde forsvinner, så overlever de. Tidligere snakket vi om helse og teknologi. Nå er det helseteknologi. Det er spennende. – Mange tenker at Innovasjon Norge bare jobber med gründere, men det utgjør bare 25 prosent av vår virksomhet. I 2017 fikk næringslivet i Telemark rett under 200 millioner kroner fra oss i lån eller tilskudd. Det er eksisterende næringsliv som får det meste fordi de gjør nye ting i sine bedrifter. Det representerer en viktig verdiskaping for samfunnet og oss som nasjon, sier Damm-Larsen. – Men vi trenger alle, både de som er helt ferske og har startet i garasjen, og industrilokomotivene. KULTUR FOR OMSTILLING – De ressursene som ligger i bedriftene, er gull, sier Kristin Saga. – Når det skjer store endringer, som da Hydro trakk seg ut fra Rjukan, så tar man tak. Det er en omstillingskultur i Telemark. Man er gode på det, og når omstillingene i verden går så fort, er det en fordel å være vant til forandring. I stedet for å ha angst for de endringene som kommer, så kan man angripe dem – for det har man gjort før. STOLTE AV TELEMARK – Det jeg opplever når jeg ser Telemark utenfra og som har overrasket meg litt, er at man ikke er stoltere av det man har. At man står litt med lua i hånda i forhold til Vestfold og andre steder i verden. Det er helt unødvendig, mener NHO-lederen. – Telemark bør heller slå seg på brystet og vise fram både industrien, fruktproduksjonen og reiselivet. Det er helt fantastisk. Det er all grunn til å være stolte av det man har å by på i Telemark.

produksjon. Og der ligger grenlandsindustrien godt an. De startet den grønne omstillingen på Herøya på 80-tallet. – Industrien rundt i verden ser at det er lønnsomt å tenke grønt. Der har vi et forsprang. Det gjelder ikke bare selve produktene. Det å ha et godt omdømme er også viktig for å trekke til seg kompetanse – spesielt unge arbeidstakere som er opptatt av verdiene i bedriften der de skal jobbe, påpeker Saga. INNOVASJON I INDUSTRILOKOMOTIVENE – Telemark er et fylke med sterk ansatt-kultur. Vi er vant til at hjørnesteinsbedrifter tar vare på oss. Hvordan skal vi lykkes med innovasjon? – Veldig mye av innovasjonen som fører til den største verdiskapningen i form av arbeidsplasser, skjer i eksisterende industri, svarer Anniken Fægri Damm-Larsen.

– Telemark og Grenland er i tetsjiktet når det gjelder grønn tankegang. Norcem er sentral når det gjelder karbonfangst og -lagring. Når det begynner å synes utenifra hvor bra det er i Grenland, så tror jeg stoltheten i området vil vokse. I Grenland oppdaget jeg en verdensledende industri som jeg ikke var klar over tidligere – for de har ikke skrytt av seg selv. – Jeg har et hjertesukk, sier Saga: – Det virker som om folk i Grenland har vært redde for å snakke industrien sin opp, for da føler kanskje andre at de blir glemt. Eller mange har tenkt at industribedriftene klarer seg selv. Det må vi slutte med. Det er ikke slik at vi må snakke ned det ene for å løfte det andre. Vi må snakke opp alt fylket har å by på, og det må telemarkingene bli bedre til. Da må vi fremsnakke industrien i Grenland, samtidig som vi løfter reiselivet, verdikjeden fra jord til bord - og næringshagene i Vest-Telemark. Der finnes det høyteknologibedrifter som kunne ligget hvor som helst i verden. – Vi må heller ikke glemme at det også er innovasjon i de små miljøene. Ta fruktbygda Sauherad. Der gjøres det en veldig god jobb, og de tar eierskap til hele verdikjeden. Fruktproduksjonen utvides til f.eks. ølbrygging. Innovasjon foregår over alt i fylket, avslutter Anniken Fægri Damm-Larsen.

5


TELEMARK NÆRINGSLIVSMAGASIN

OPTIMISME: Hanne Gro Haugland og Arent Anfinsen er enig om at det rår mye optimisme i Grenland om dagen. Foto: Oda Waale Haugen.

SpareBank 1 Telemark går inn som hovedsponsor:

– VI GJØR HVERANDRE STERKERE Vekstkonferansen har etablert seg som en av de viktigste næringslivskonferansene i Grenland og arrangeres hvert år i forbindelse med Gründeruka. I år har SpareBank 1 Telemark gått inn som hovedsponsor og begge partene gleder seg til et tett samarbeid.

I år arrangeres Vekstkonferansen for sjette gang og daglig leder for Vekst i Grenland, Hanne Gro Haugland forteller at hun gleder seg stort til årets konferanse, spesielt nå som de har fått med seg SpareBank 1 Telemark på laget. – SpareBank 1 Telemark er jo per definisjon med på å bidra til utvikling i regionen og fylket, men jeg opplever at de ønsker å bidra til noe mer enn det. SpareBank 1 Telemark spiller en aktiv rolle i lokalmiljøet gjennom sitt samfunnsansvar, sponsorater og arrangementer i næringslivet, sier den daglige lederen. VEKST OG OPTIMISME Hvert år tar Vekstkonferansen for seg et tema og det er ikke tilfeldig at det i år er vekst og optimisme som blir gjennomgangstonen. – Vi har en strategisk næringsplan og målet vårt i den planen er økt arbeidsplasser minst tilsvarende landsgjennomsnittet. Da vi vedtok dette tenkte jeg at det kom til å bli vanskelig, men vi er der og hadde allerede i

6

2016/2017 større økning i arbeidsplasser her i Telemark, enn i landet for øvrig. Det er noe å glede seg over, sier Haugland. En annen som har god grunn til å glede seg til årets konferanse er Arent Anfinsen, banksjef for bedriftsmarked i SpareBank 1 Telemark. – I tillegg til å være hovedsponsor for vekstkonferansen har vi også gått inn med en foredragsholder som jeg tror folk kjenner godt til, Harald Magnus Andreassen, sjefsøkonom i SpareBank 1 Markets, forteller Anfinsen. – Harald kan jo best kalles for en infotainer. En som informerer og underholder på en og samme tid, og han gjør det på en veldig god måte, legger Anfinsen til. SLÅR SEG SAMMEN SpareBank 1 Telemark hadde i flere år sin egen konferanse, men så til slutt at det ville være mye mer hensiktsmessig å slå seg sammen med Vekstkonferansen for å spille på hverandres styrker.


TELEMARK NÆRINGSLIVSMAGASIN

SpareBank 1 Telemark vil spille en aktiv rolle i lokalmiljøet gjennom sitt samfunnsansvar, sponsorater og arrangementer i Næringslivet.

– Vi vet at dette er noe folk plotter inn i kalenderen ett år i forveien, og det er klart det er utrolig stas. Da har vi jo på en måte oppnådd det vi ville oppnå. Vi har skapt en møteplass folk ønsker å komme til for å treffe kjente, og selvfølgelig for å få faglig påfyll. Videre forteller Haugland at de legger vekt på å ha foredragsholdere som inspirerer.

HANNE GRO HAUGLAND, VEKST I GRENLAND

– Vi vil at de som går fra Vekstkonferansen skal føle seg inspirert og motivert, legger hun til.

– Vi tenkte at dette ikke er noe vi ønsker å konkurrere med, tvert imot, vi skal heller være med på å bygge det opp, forteller Arent Anfinsen. Videre forteller han at det var de som tok initiativ til samarbeidet, og at Vekst i Grenland ikke måtte gjøre den store salgsjobben. Haugland forteller at hun gleder seg til et nytt spennende samarbeid med SpareBank 1 Telemark.

Under årets Vekstkonferanse har du mulighet til å høre inspirerende foredrag og spennende historier fortalt av engasjerte og kunnskapsrike personer som Marie Amelie, Emil Eriksrød, Siri Marthe Apneseth, Magnus Lindkvist, pluss mange flere.

– Vi var faktisk i den herlige situasjonen hvor vi hadde to konkurrerende sponsorer, og det er jo ikke hver dag, sier Hanne Gro Haugland og ler.

– Magnus Lindkvist tror jeg vil bli rosinen i pølsen, skyter Anfinsen inn. Han kommer til å overraske.

– Sparebanken Sør var vår samarbeidspartner gjennom flere år. Det var en god samarbeidspartner, men etterhvert var det tid for å prøve en «annen dansepartner», forteller Haugland

– Ja, her er det som sagt mye å glede seg til, avslutter Haugland og smiler.

– Økonomi og gründer henger jo sammen. Det er ingenting som vokser uten økonomi, og selv gründere trenger penger. Det er her vi kommer inn med vår kompetanse, og det som gjør dette samarbeidet veldig godt, forteller Arent Anfinsen. SKAPT EN MØTEPLASS Som tidligere år finner Vekstkonferansen sted på Ælvespeilet onsdag i uke 46. I år faller dette på 14. november.

Vi tenkte at dette ikke er noe vi ønsker å konkurrere med, tvert imot, vi skal heller være med på å bygge det opp. ARENT ANFINSEN, SPAREBANK 1 TELEMARK

MØTEPLASS: Vekstkonferansen har blitt en viktig møteplass for folk innenfor næringsliv i Grenland. Foto: Vekstkonferansen

PROGRAM 08.00-09.00 Innsjekk og frokost 09.00-09.15 Hedda Foss Kive, ordfører i Skien kommune ønsker velkommen. Konferansier Niklas Baarlie

09.15-09.45 Siri Marte Apneseth 09.45-10.30 Harald Magnus Andreassen 10.30-10.45 Pause

10.45-11.00 Prisutdeling 11.00-11.15 Sigve Sporstøl 11.15-11.45 Maria Amelie 11.45-12.45 Lunsj

12.45-13.30 Moddi & Glenn-Kåre's 13.30-14.00 Anita Kåss 14.00-14.15 Pause 14.15-14.45 Emil Eriksrød

14.45-15.30 Magnus Lindkvist 15.30-17.00 Minglesone

7


TELEMARK NÆRINGSLIVSMAGASIN

PROACE

- “All Inclusive”

INKL. I PRISENE ER VINTERHJUL, TILHENGERFESTE, 3 ÅRS FRI SERVICE OG VALGFRITT DRIVSTOFF KORT MED GODE RABATTER.

Proace Compact Lengde: 4,61 m

Proace Medium Lengde: 4,96 m

Proace Compact Basic 95 hk Proace Medium Comfort 115 hk Proace Lang Comfort 122 hk

Originalservice på 60 minutter

Proace Lang Lengde: 5,30 m

Kr 2.190,- pr mnd*

Kr 2.690,- pr mnd

Kr 3.090,- pr mnd

*Leien er basert på 3 års leie/50.000km, 2,95 % fast rente i hele leieperioden, forskuddsleie på Kr 60.000. I tillegg kommer termingebyr med Kr 110,- og etableringsgebyr med 3.352,-. Vinterhjul, tilhengerfeste, 3 års fri service/50.000km og valgfritt drivstoff kort med gode rabatter er inkludert. Alle beløp er eks. mva. Tilbudet gjelder kun ved leasing gjennom bedrift/enhet med org.nr. Avbildet modell kan ha ekstrautstyr. Forbruk blandet kjøring, CO2 og NOX: fra 0,51 l/mil, 133 g/km, 34,7 mg/km.

Følg oss!

Hokksund Tlf: 32 25 26 80

Kongsberg Tlf: 32 29 96 00

Larvik Tlf: 33 13 60 00

Notodden Tlf: 35 02 73 50

Porsgrunn Tlf: 35 56 00 00

Seljord Tlf: 35 06 58 00

Funnemark AS www.funnemark.no post@funnemark.toyota.no


TELEMARK NÆRINGSLIVSMAGASIN

BARE DEN BESTE ER GOD NOK

Tommy Westby, Stig A. Gåre Andresen og Laila M. Håkonsen jobber med rekruttering og personalutleie i Bemanningsbyraaet.

I Bemanningsbyraaet jobber alle våre rådgivere systematisk med å kartlegge selskapet, stillingen og rollen som skal fylles. Vi er et av Telemarks ledende byråer og benytter DNV GL-godkjente verktøy i våre rekrutteringsprosesser. Ring 948 48 000 eller besøk oss på bemanningsbyraaet.no for mer informasjon om hvordan din bedrift kan få merverdi av å benytte Bemanningsbyraaet. Bare den beste er god nok.

LEDELSE / ØKONOMI / ENGINEERING / ADMINISTRASJON


TELEMARK NÆRINGSLIVSMAGASIN

SELVBETJENT: Det er veldig greit å bruke de selvbetjente kassene, sier Pamela Montero.


TELEMARK NÆRINGSLIVSMAGASIN

FRA KJØPMANNSDISK TIL SELVBETJENTE KASSER Matvarebransjen har alltid drevet innovasjon. Nye produkter og mer effektive løsninger har hele tiden vært viktig. Utviklingen har gått fra kjøpmannsdisken til selvbetjente kasser, og nye produkter testes ut på kundene hele tiden.

– Netthandel er en typisk innovasjon for oss, sier daglig leder i Butikkpartner AS Terje Moen. – Vi har testet ut netthandel på Meny Myren i Skien. Kundene bestiller varene på nettet og får dem levert på døren eller henter selv i butikken. Denne handelen har mer enn doblet seg det siste året. Vi har tro på netthandel og ønsker å være i front av den utviklingen.

og vi tilbyr frokost i form av ferdigsmurt, forklarer Moen. – Tacobagetter ble lansert i 2011, og fram til i dag har vi solgt ca. 1,3 millioner enheter. Vi har også lunsj-brett og frokostpakker, vi smører bagetter, horn og te-briks, og vi har et utvalg av dagens middag som varieres gjennom uka. Dette er tilbud som vi har jobbet fram selv.

Butikkpartner har tatt i bruk selvbetjente kasser i Meny-butikkene på Myren, Lietorvet og Brotorvet. Antall brukere vokser. Den yngste kundegruppen var kjappe til å ta i bruk de selvbetjente kassene, og de eldre kundene følger etter.

– Hvordan forgår denne innovasjonen hos dere?

SORTIMENT Leverandørene tester hele tiden nye produkter, og det har aldri vært så stor innovasjon på dette området som de siste to årene. Ikke alle produktene slår like godt an, men noen får fotfeste hos kundene. – Vi får også mange henvendelser fra kunder som har smakt ulike matvarer i utlandet. Vi hører på kundene våre og forsøker alltid å skaffe de varene som etterspørres, sier kjøpmann Geir Andreassen på Meny Brotorvet. – Ønsker kunden min en spesiell vare, så skaffer vi den. Leverandørene tilpasser produktene sine til mindre husholdninger. Det blir fler og fler husholdninger med en eller to personer. Dermed blir pakningene mindre. LOKALMAT EN SUKSESS – Er det først og fremst leverandørene som står for innovasjonen i matvarebransjen?

– Vi har jevnlige møter, der vi analyserer hva som skjer i dagligvarebransjen. I og med at vår sektor er kjedestyrt, er butikkene likere enn de var tidligere. Vi må se hvordan vi kan få kundene til å trives i våre butikker slik at de får lyst til å komme tilbake til oss. Det betyr at vi må være frampå og teste ut nye ting, forklarer Moen. – Vi diskuterer hele tiden hva vi kan gjøre for å bli bedre. SKAPER VÅRE EGNE BUTIKKER – Vi jobber hele tiden med detaljer, forklarer Geir Andreassen. – Vi ser på lyssetting av butikkene. Hvor går kundene? Hvor skal det stå smaksprøver? Kjedekonseptene er en ting. De er tydelige og detaljert utformet, men vi må skape våre egne butikker som er lokale og tilpasset kundene våre. Det jobber vi mye med. Da Menybutikken på Lietorvet ble bygget om, valgte Butikkpartner en del andre løsninger enn kjeden ønsket. Det ble gjort fordi eieren ønsket å utforme butikken nøyaktig slik de tror kundene ønsker. Kjøttdisken fikk en utforming som ligner kjøttdisker fra 90-tallet. Den er inspirert av fiskehandleren og slakteren fra tidligere tider.

– Nei, vi må hele tiden tilpasse oss, svarer Moen. – Folk er opptatt av at maten er lokal og kommer rett fra produsenten. På Meny Myren og Meny Lietorvet har vi satset ekstra på lokalmat. Vi har samlet produktene og viser med tydelig skilting at «Her finner du lokale produkter». Resultatet er at andelen lokalmat i de to butikkene er mye større enn ellers i regionen og landet for øvrig. Vi ønsket å satse på denne nisjen, og det er innovasjon i praksis. – Vi bestemte oss for denne satsingen i 2013. Da tok vi kontakt med Bodil Nordjordet og fikk gode tips om produsenter vi kunne jobbe videre med. Neste steg var å invitere småskalaprodusentene til butikkene våre og gi dem plass i lokalene. Det var noe nytt, for dette var en type leverandører vi ikke hadde erfaring med. ENKELT Kundene er også opptatt av en enkel hverdag. Det betyr at butikkene tilpasser seg ved å tilby ferdige middagsforslag, der ulike produkter blir samlet i et forslag til dagens middag – enten ferdig fra varmeskapet eller at ingrediensene er samlet og ferdige til å tilberedes. – Da vi oppdaget at kundene ønsket forslag på middager, så laget vi et konsept vi kalte «Lett å bli mett». Vi tilbyr lunsj og middag fra varmeskapet,

PÅ NETT: Kundene bestiller varer på nettet, og vi pakker, forteller assisterende butikksjef på Meny Myren, Trude Hansen. Netthandel er populært, ikke minst blant barnefamilier som har en travel hverdag.

11


TELEMARK NÆRINGSLIVSMAGASIN

GODT MILJØ: I Tenden er de opptatt av å skape et trygt og godt miljø internt. Fra venstre: Heidi Aas Larsen, Paal E. Thoresen, Lene Marie Aas Thorstensen og Lasse Jensen i Tenden advokatfirma.

Regionens ledende advokatfirma:

– VI ØNSKER Å TA STØRRE DEL I DET SOM SKJER I NÆRINGSLIVET I GRENLAND Tenden er regionens største advokatfirma med 34 advokater, og har de siste årene hatt sterk vekst. Nå ønsker de å knytte tettere bånd til Grenland og resten av Telemark. – Snart vil Vestfold og Telemark være ett fylke og én region, og vi ønsker å ta større del i det som skjer i Grenland, forteller styreleder Heidi Aas Larsen.

Som følge av målrettet satsing er Tenden blitt et av de største advokatmiljøene utenfor Oslo. Med kontorer i både Tønsberg og Sandefjord har de oppdrag over hele landet, og også utenlandske klienter. Nå ønsker de å øke satsingen i Grenland, et område hvor Tenden har hatt en økning i oppdrag den senere tiden. De ser også mot resten av Telemark. – Det har skjedd mye positivt i næringslivet i Grenland de siste årene. Det er kommet mange nye bedrifter og andre spennende miljøer blant annet innen innovasjon, energi og teknologi. Det skjer også mye spennende innen utvikling av eiendom, både bolig og næring. Vi synes også å merke en økt vilje til å satse og ta risiko, samt en tro på og stolthet av at man kan få til noe lokalt, forteller advokat og styreleder i Tenden, Heidi Aas Larsen. LANG OG BRED ERFARING De fleste advokatene i Tenden har lang erfaring, ikke bare som advokater, men også fra næringslivet, ikke minst fra styreverv i en rekke bransjer. – Dette gjør at vi kan tilføre verdi utover jussen, forklarer styrelederen. Det er viktig for oss å forstå klientens behov og se helheten.

12

Tenden er også opptatt av å kunne tilby kundene sine samme ekspertise og spesialisering som advokatfirmaene i Oslo, og det til timepriser som er merkbart lavere. – Vi opplever at stadig flere virksomheter ser verdien av et stort og spesialisert advokatfirma lokalt i vår region. Det medfører at man kan få kompetanse lokalt, også på komplekse og spesialiserte advokattjenester. Flere virksomheter i Telemark kjøper advokattjenester i Oslo, og vi ønsker i større grad å være et naturlig valg for disse. – Ingen kan være gode på alt. Tiden hvor én advokat kunne bistå med det meste er for lengst forbi. Vi har jobbet målrettet mot at våre advokater skal være spesialiserte. Alle våre advokater tilhører én eller flere kompetansegrupper hvor det samarbeides tett om utførelse av oppdrag, utveksling av erfaringer og videreutvikling, forteller Aas Larsen. Firmaet har for eksempel egne grupper for fast eiendom, arbeidsrett, selskapsrett og transaksjoner, immaterielle rettigheter, kommersielle kontrakter og skatterett.


TELEMARK NÆRINGSLIVSMAGASIN

Det har skjedd mye positivt i næringslivet i Grenland de siste årene. HEIDI AAS LARSEN, STYRELEDER I TENDEN

ATTRAKTIV ARBEIDSPLASS Tenden er i dag anerkjent langt utenfor Vestfolds grenser som en attraktiv og moderne arbeidsplass. De er opptatt av å tilby et godt og faglig arbeidsmiljø hvor dyktige advokater kan fortsette å utvikle seg. – Det må være en selvfølge at man kan fortsette karrieren med spesialisering innen enkelte juridiske fagområder for de advokater som flytter hjem til Vestfold eller Telemark forteller Lasse Jensen, partner i Tenden. – Tenden er et sted for flinke advokater som ønsker å flytte hjem, enten fra Oslo eller andre steder. Det er mulig å jobbe her og bo andre steder. Vi har flere advokater som bor i både Larvik og Skien, sier Aas Larsen. Hun legger til at det er en del av Tendens forretningsmodell å kunne være et advokatfirma som kan tilby advokater som ønsker å flytte sydover en spennende og utviklende jobb. SPENNENDE: Styreleder i Tenden, Heidi Aas Larsen, synes det skjer mye spennende i Grenland om dagen.

GEOGRAFISK NÆRHET Lene Marie Aas Thorstensen er senioradvokat i Tenden, og bor i Skien. Hun jobber for klienter i både Vestfold og Telemark, og anser ikke avstandene som et problem. – Sandefjord og Tønsberg er bare en kort kjøretur unna nå etter åpningen av den nye motorveien gjennom Larvik. Og dette gjelder begge veier - Grenland oppleves som nærmere enn før for de som bor i Vestfold. – Det er også en fordel at man i dag er langt mindre avhengig enn før av hvor man har kontor. Våre klienter skal oppleve oss som nærme uavhengig av hvor vi sitter når vi ikke har møter. Det er viktig for oss å være tilgjengelig for klientene våre, legger Lasse Jensen til. Videre forteller Thorstensen at Tenden er et aktivt medlem av Grenland Næringsforening, og ser på dette som en naturlig og spennende møteplass for næringslivet i Grenland. – Der møter vi mange interessante og hyggelige folk, legger hun til.

Det er viktig for oss å være tilgjengelig for klientene våre. LASSE JENSEN, PARTNER I TENDEN Lasse Jensen, partner i Tenden Advokatfirma. Foto: Oda Waale Haugen.

RÅDGIVERE En stadig større del av Tendens bistand går ut på rådgivning. De tilbyr bedrifter og andre lokale aktører tilgang til rådgivning og annen bistand på nivå med de største advokatfirmaene i Norge. – Vi opplever at næringsdrivende er flinkere til å se at advokater kan bidra til å skape verdier, ikke minst som sparringspartnere før og i prosesser hvor viktige beslutninger fattes, forteller Lasse Jensen. Flere av Tendens advokater er medlem av Advokatforeningens lovutvalg, og holder også jevnlige foredrag for andre advokater på nasjonale kurs og konferanser. – Dette er noe vi er stolte av, og en bekreftelse på vår satsing på et høyt faglig nivå, avslutter styreleder Heidi Aas Larsen.

 

tendenadvokat.no 33 35 46 00

 post@tendenadvokat.no

13


TELEMARK NÆRINGSLIVSMAGASIN

Ledig plass i en av Norges største industriparker Herøya Industripark er Norges ledende arena for industrialisering og kommersialisering av teknologiske og industrielle idéer.

Herøya Industripark – i hjertet av Grenland – har god strategisk beliggenhet med kort vei til E18 og Sandefjord Lufthavn Torp.

Vi har to ledige industribygg på drøyt 24 000 m2. Dette er kombinasjonsbygg med kontorer, lager og verksted. Byggene er moderne, solide og fleksible og gir mange muligheter.

Vi har nøkkelferdige lokaler. Velkommen til oss!

www.heroya-industripark.no

Ta kontakt med Gard Madsen på tlf. 909 37 833 eller e-post gard.madsen@hipark.no


TELEMARK NÆRINGSLIVSMAGASIN

BILER FOR TELEMARKINGER

ANDREAS STERNER Peugeot varebil 992 73 214 andreas.sterner@bos.no

KNUT HANSEN

Mercedes-Benz Varebil 901 88 750 knut.bjoern.hansen@bos.no

Telemark er høye fjell, dype daler, lange strekk og krappe svinger. Under tøffe arbeidsforhold skal du ha med deg riktig verktøy. En makker som takler alt og som trives uansett, en partner du kan stole på og som gir deg den tryggheten du trenger. Kort sagt - Vi har biler for telemarkinger.

VISSTE DU AT VI NÅ ER I GANG MED HØSTKAMPANJEN? RENTE FRA KUN 1,99% OG GODE KAMPANJEPRISER PÅ UTVALGTE MODELLER. Bertel O. Steen Telemark, Bedriftsveien 120, 3735 Skien

Velkommen til oss på Kjørbekk.

Tlf. 35 50 90 00 • www.telemark.bos.no

Hold deg oppdatert på næringslivet i Telemark

Prøv oss i

5 UKER FOR 5 KRONER.

Bestill på ta.no/bestill


TELEMARK NÆRINGSLIVSMAGASIN

KAPASITETSØKNING PÅ 15 PROSENT Klor/VCM-fabrikken på Rafnes leverer råstoff til tre av konsernets PVC-fabrikker. Nå skal kapasiteten økes med ca. 15 prosent. Det er nødvendig for at PVC-fabrikkene på Herøya, i Newton Aycliffe i England og i Stenungsund i Sverige skal kunne utnytte sin kapasitet fullt ut.

TEKNOLOGI: 1. juli 2015 ble INOVYN dannet gjennom en sammenslåing av INEOS klorvinylvirksomhet med det konkurrerende selskapet Solvin, som var eid av Solvay. Ved oppgraderingen på Rafnes utnyttes kompetansen fra begge de tidligere selskapene ved å installere den best tilgjengelige teknologien. Det er prosjektleder for North Star-prosjektet, Torbjørn Kaggerud, godt fornøyd med.

– Vi investerer drøyt en halv milliard kroner i anleggene her på Rafnes, forteller Torbjørn Kaggerud, som er prosjektleder for North Star-prosjektet. – Prosjektet, som skal stå ferdig ved inngangen til 2020, øker kapasiteten med ca. 15 prosent og befester Rafnes som den største, integrerte Klor/VCM-siten i Europa. OPPGRADERER ANLEGGET På Rafnes produserer INOVYN lut og VCM. Luten selges til eksterne kunder. VCM leveres til tre PVC-fabrikker internt i konsernet. Anleggene har blant annet vært sårbare for avbrudd i strømleveransene etter lynnedslag. Investeringen vil øke oppetiden ved fabrikken, som foredler 1 prosent av den norske strømproduksjonen. – Vi satser på moderne teknologi og reduserer energiforbruket vårt betraktelig. Det er viktig for INOVYN, både fordi det reduserer kostnadene per produsert tonn, og fordi vi jobber mot selskapets mål for bærekraft.

16

– Mekanisk utstyr og prosessutstyr kjøpes fra utenlandske leverandører. Wood Group har EPCM-kontrakten. NLI Grenland har en stor mekanisk kontrakt, og en annen stor kontrakt havner trolig også hos et lokalt selskap. Det er store summer som blir tildelt lokale leverandører. – Det er positivt for området at mange av kontraktørene er lokale, men det er også positivt for oss, understreker teknisk sjef i INOVYN Norge, Jon Halvor Bamle. – Vi ønsker å bidra til en oppbygging av kompetansen til å kjøre denne typen prosjekter lokalt. Det er viktig for oss å ha leverandører med nærhet til anlegget vårt og vår type prosess. Det er viktig for alle industriaktørene i Grenland at vi har en leverandørindustri som er konkurransedyktig.


TELEMARK NÆRINGSLIVSMAGASIN

INOVYN INVESTERER NÆR 700 MILLIONER I GRENLAND – INOVYN er inne i en periode med god lønnsomhet. De siste årene har vært gode for oss, og den nære framtiden ser positiv ut, sier fabrikkdirektør for INOVYNs virksomheter i Grenland, Rodney Ishak. Det er bakteppet for at eierne nå investerer mellom 650 og 700 millioner kroner i kapasitetsutvidelser på Rafnes Industriområde og i Herøya Industripark. – Vi opererer i en markedssyklisk bransje. Derfor er det viktig for INOVYN i gode tider å investere for å gjøre oss mer bærekraftige når de dårlige tidene kommer. Det vet vi vil skje før eller siden, sier fabrikksjefen. INEOS-konsernet, som eier INOVYN, har som strategi å styrke sin inntjening når bransjen er i bunnen av syklusene. Derfor investeres det i to prosjekter: North Star-prosjektet, som er en utvidelse av Klor/VCM-fabrikken på Rafnes, og Venus-prosjektet, som er en utvidelse av PVC-fabrikken på Herøya.

FAKTA: • INEOS ble etablert i 1998 og er et av verdens største kjemiselskap med omsetning på 60 milliarder $. • INOVYN har 18 produksjonssteder i Europa. • INOVYN har ca. 4300 ansatte hvorav ca 330 i Grenland • INOVYN har en omsetning på 3,5 milliarder €.

– Begge prosjektene vil bidra til å redusere vår enhetskostnad per produsert tonn PVC. Lønnsomheten ved fabrikkene blir bedre, og dermed trygges arbeidsplassene, sier Ishak.

• INEOS Bamble AS på Rønningen og Noretyl AS på Rafnes er også eid av INEOS, men tilhører et annet forretningsområde i konsernet – Olefins & Polymers Europe.

SKAL PRODUSERE MER PASTA-PVC INOVYNs PVC-fabrikk i Herøya Industripark skal øke produksjonskapasiteten på pasta-PVC med 15.000 tonn. Pasta-PVC har høyere pris og er mindre konjunkturutsatt enn S-PVC, som fabrikken også produserer. INOVYN har i dag en kapasitet på 190.000 tonn PVC årlig på Herøya - 150.000 tonn S-PVC og 40.000 tonn pasta-PVC. Om snaut to år kan fabrikken levere 55.000 tonn pasta-PVC årlig. EGEN TEKNOLOGI – PVC-produksjonen på Herøya er basert på norskutviklet teknologi, som er i verdensklasse. Venusprosjektet er også i stor grad basert på egenutviklet teknologi, forteller prosjektleder Kari-Anne Leth-Olsen. Vi har fokus på bærekraft i prosjektet, særlig med tanke på energiforbruk. Anlegget skal stå ferdig før sommeren 2020. Realiseringen av prosjektet er i gang. INOVYN står for prosessdesign. Bilfinger har kontrakt på prosjektledelse, detaljengineering og bygging. I tillegg kommer andre lokale og internasjonale leverandører til å bidra. – PVC-fabrikken er en liten fabrikk i internasjonal målestokk. Derfor er det viktig å vokse i volum for å fortsatt være økonomisk lønnsom, for igjen å sikre fabrikkens framtid, sier Leth-Olsen. LEGGER TIL RETTE FOR NYE UTVIDELSER – Nå økes produksjonskapasiteten til 55.000 tonn årlig, men vi gjør det på en måte som legger til rette for en økning til 90.000 tonn i neste omgang. Om eierne seinere vil ta den investeringen, blir fabrikken på Herøya en av de større pasta-PVC-fabrikkene i Europa. – Det er viktig å vokse for å redusere produksjonskostnaden per tonn PVC vi produserer, presiserer Rodney Ishak. – Og det å vokse mer på pasta-PVC, som er den mest innbringende kvaliteten, er enda viktigere.

UTVIDELSE: Her kommer utvidelsen av den nye fabrikken, forteller prosjektleder Kari-Anne Leth-Olsen.

17


TELEMARK NÆRINGSLIVSMAGASIN

LETT: Prøv dette med et betongrør, utfordrer Jørn Sundbø. Poenget hans er at PVC-rør har lav egenvekt som bidrar til energieffektiv transport og installasjon i tillegg til at det har svært gode bruksegenskaper. Foto: Herøya Industripark.

–PVC ER ET MIL JØPRODUKT – PVC er blitt et miljøprodukt, sier Jørn Sundbø. Han er INOVYNs produktspesialist ved PVC-fabrikken på Herøya og jobber spesielt med PVC og bærekraft. – Produksjonen er bærekraftig, og det er gode ordninger for resirkulering av produktene.

PVC er et av de mest brukte plastmaterialer i det moderne samfunnet, og plastkvaliteten gjør produktet bare bedre og bedre i livsløpsanalyser. – PVC har et relativt lite fotavtrykk fra vugge til vugge. Jeg bruker begrepet vugge til vugge fordi PVC har svært lang levetid og kan gjenvinnes syv ganger uten å miste sine gode egenskaper, understreker Sundbø. – Vi er opptatt av at vi produserer på bærekraftig vis, og vi produserer bærekraftige produkter. PVC bidrar til at verden blir bedre i et langt perspektiv. I de blå sorteringsposene sorteres produkter med kort levetid. PVC brukes i produkter med svært lang levetid. 60 prosent brukes i bygg og anlegg. – Vi leverer i hovedsak PVC til bygge- og anleggsbransjen, forteller Jørn Sundbø. Eksempler på bruksområder er rør, profiler, takbelegg, takrenner, gulvbelegg av vinyl og vinduer. PVC er også viktig for helsesektoren, IT- og

18

elektronikk-bransjen, transportsektoren og idrett-, kultur- og fritidssektoren. FOKUS PÅ PLASTSØPPEL Plast i havet er i fokus i alle medier. Sundbø og PVC-fabrikantene er opptatt av at plasten de produserer, i liten grad ender opp i havet. – Vi produserer produkter med andre bruksområder enn de som er mest i vinden i dagens debatt. Men vi er en del av plastbransjen og engasjerer oss i problemstillingen, sier Sundbø. INOVYN er tungt inne i et program som kalles VinylPlus. Det er en videreføring av Vinyl 2010 og er den europeiske PVC-industriens engasjement for bærekraftig utvikling. INOVYN er også med i det europeiske samarbeidet Operation Clean Sweep, som skal bidra til å løse problemet med plast på avveie.


TELEMARK NÆRINGSLIVSMAGASIN

BÆREKRAFTIG PRODUKSJON OG RESIRKULERING – Vi har identifisert de viktigste områdene som PVC-bransjen skal forbedre seg på for bedre bærekraft. Blant annet ved å resirkulere produktene våre, sier Sundbø. I Europa gjenvinnes 30 prosent av PVC’en, og tallet er stigende. At gjenvinningen øker, er naturlig siden produktene har så lang levetid. De må brukes ferdig før de kan gjenvinnes. INOVYN er aktive i arbeidet med å øke gjenvinningsgraden. Målet er å gjenvinne 800.000 tonn i Europa i 2020. – Vi produserer PVC med et lavt klimafotavtrykk. Det dreier seg ikke bare om energiforbruket. Den norske energimiksen gjør at vi produserer med mye lavere klimafotavtrykk enn resten av Europa. Når vi nå skal produsere med mindre energi, blir vi unike i europeisk sammenheng på klimafotavtrykk. TILSETNINGSSTOFFER OG FORBRENNING AV AVFALL På 80-tallet var det en stor debatt om PVC og miljøpåvirkning. Det førte til en del tiltak i bransjen. Tungmetaller er faset ut, og problematiske ftalater er skiftet ut med trygge alternativer, men en del myter og fordommer har fått leve videre.

FAKTA OM PVC • PVC er en forkortelse for polyvinylklorid. • PVC framstilles av salt og olje/naturgass. • Forbruket av PVC er stigende, særlig i land med høy vekst, fordi det hovedsakelig brukes i bygg- og anleggssektoren. • PVC utgjør nesten 20 prosent av den globale produksjonen av plast og er den tredje største plasttypen. • Plastprodukter av PVC er trygge i bruk, holder lenge og kan resirkuleres. • EU-kommisjonen og FN kaller i dag PVC-industrien for en foregangsbransje for sirkulær økonomi.

Utslipp av dioksiner var tidligere et problem ved forbrenning av klorholdig avfall, men moderne forbrenningsanlegg og strenge miljøkrav har eliminert dioksinproblemet. Utslippene er ekstremt lave. Vedfyring er den største bidragsyteren i Norge til dioksinutslipp. – Løsningen på avfallsproblemet er veldig enkel, avslutter Sundbø. – Legg plasten der den skal være.

19


TELEMARK NÆRINGSLIVSMAGASIN

når personlighet teller RekRutteRing,

omStilling og utvikling av BedRifteR, komPetanSeHeving og kuRS av egne medaRBeideRe.

Bård Arne Rolfseng

Stein Henning Larsen

RådgiveR/PaRtneR

RådgiveR/PaRtneR

e-post: bar@norselection.no tlf. 917 35 958

e-post: shl@norselection.no tlf. 900 19 898

Ta konTakT med våre lokale represenTanTer i Telemark for en uforplikTende praT.

- når personlighet teller

nor Selection ble etablert i 2012, og har siden startet hatt en betydelig vekst og utvikling. vi samarbeider i dag med store nasjonale og internasjonale selskaper innenfor flere områder knyttet til HR-relaterte tjenester. nor Selection er et kompetanse hus innen rekruttering av nye medarbeidere på fagnivå, mellomleder eller toppnivå. vi bidrar ved omstilling eller utvikling av bedrifter. vi har også en stab av dyktige instruktører som kan være med å heve kompetansen på medarbeiderne i din bedrift. BRuk oSS nåR PeRSonligHet telleR.


TELEMARK NÆRINGSLIVSMAGASIN


TELEMARK NÆRINGSLIVSMAGASIN

NORNER I STERK VEKST – Nå er vi inne i en sterk vekstperiode, selskapet har godt med oppdrag og skal ansette flere folk. Vi er 65 ansatte, og skal passere 70 om ikke lenge, forteller CEO Kjetil Larsen.

Snart skal selskapet flytte ut av lokalene på Rønningen i Bamble. Personalet tar med seg laboratorieutstyr og testfasiliteter og flytter inn i Powerhouse på Vestsida i Porsgrunn. De nye lokalene står ferdig i 2020. LANG HISTORIE – Norner er en del av et større konsern. Vi ble kjøpt opp av SCG Chemicals for noen år siden og står ganske fritt til å jobbe med ulike kunder med innovasjon innenfor rammen av plast og kompositter, forteller CEO Kjetil Larsen. Det er avgjørende for oss å fortsette å være et uavhengig selskap og vi er glade for at vår eier støtter oss i det. Norner har sin forhistorie i tidligere Borealis, som var Statoil og Saga om vi går enda lenger tilbake i tid. Hovedkompetansen ligger innenfor polyolefiner. Det er de plastkvalitetene folk flest møter i hverdagen, og som man kjenner fra alt fra emballasje, pionerbåter, kjøretøy, kabler og til de fleste rørprodukter.

22

Norner består av tre avdelinger under holdingselskapet: • Norner AS - leverandør av B2B-rådgivning, utvikling og lab-tjenester • Norner Research AS - en non-profit FoU-instiutt • Norner Verdandi AS - eierskap og salg av teknologi INNOVASJONER OG FORSKNING Norner jobber med innovasjoner. Enkelt forklart designer selskapet molekyler og sammensetning av plastmaterialer slik at de får bedre egenskaper. – Norner har patenter som vi har lisensiert ut til andre internasjonale selskap, forteller Larsen. Det er en viktig del av vår virksomhet å finne opp ny teknologi og produkter som vi kan selge lisenser til senere. – Og i tillegg driver dere oppdragsforskning? –Norner AS jobber i direkte oppdrag for industrien, mens Norner Research er vår frie og uavhengige non-profit-virksomhet. Det er i det selskapet det meste


TELEMARK NÆRINGSLIVSMAGASIN

INNOVASJON: Norner jobber med innovasjoner. Enkelt forklart designer selskapet molekyler og sammensetning av plastmaterialer slik at de får bedre egenskaper, forteller Business Development Director Thor Kamfjord (venstre) og CEO Kjetil Larsen.

– Nei, egentlig ikke. Det er det samme som skjer: sette sammen små molekyler til lange molekyler på en kontrollert måte, svarer Larsen. – Hvor råstoffet kommer fra, er ikke så viktig for oss. Resultatet blir hovedsakelig det samme om plasten lages fra et fornybart råmateriale eller fra fossile materialer. Det som er viktig for oss er å være en pådriver for bærekraftige løsninger. – Helt fra Norner ble etablert har vi jobbet med å lage plast av CO2, utdyper Kamfjord. – Det kan være en mulighet, og vi er i fase for å bygge et pilotanlegg for den teknologien. Det vil ikke løse CO2-utfordringen, men det vil være en metode for å skape en verdi av et problemmateriale. Det er en langsiktig utvikling, men filosofien vår er å ta i bruk ressurser som har lav eller kanskje negativ verdi og skape verdier. OPPTATT AV PLASTFORSØPLING Diskusjonen om plastforsøpling går høyt om dagen. Nedbrytning av plast og håndtering av plastavfall er i fokus, og i Norner regner man med at det blir mye forskning på temaet framover.

av det vi kaller fri forskning foregår, forteller Business Development Director Thor Kamfjord. – Der kan vi jobbe med nye og banebrytende ideer som har en lengre tidshorisont.

– Fra vår side er vi glade for at industrien og andre begynner å ta dette på alvor, understreker Kamfjord. – Vi har lenge forsøkt å motivere til å se på problemet, og nå skjer det. Store aktører tar problemet på største alvor, og vi er i dialog med dem for å bidra til å hjelpe. Det er spennende.

Norner jobber mest på oppdrag med definerte prosjekter og ulike problemstillinger fra små og store indusrikunder. Kundene kommer fra hele verden- noen er norske, men de fleste er internasjonale. Norner har spesielt godt fotfeste i fremvoksende markeder, blant annet i Asia.

Diskusjonen rundt plastforsøpling er blitt mer kunnskapsbasert. Det gjelder spørsmålet om hva som er riktig bruk av plastmaterialer, og hva som er gode løsninger for å hindre at plasten kommer der den ikke skal være – i naturen på land og i sjøen.

– Der er det sterk vekst og utvikling og behov for nye løsninger, forklarer Kamfjord. – Norner jobber over alt, men vi fokuserer der det er behov og vilje til å finne løsninger på noen av de utfordringene verden står overfor. Derfor er det spennende for oss å jobbe i Asia.

– Det er en debatt som engasjerer oss. I Norner ønsker vi å være med å bygge kunnskap for å få tatt de riktige avgjørelsene.

HELE VERDIKJEDEN Norner jobber med hele verdikjeden fra foredling av råstoff til produktene som til slutt går ut til forbrukere. Selskapet har kunder i hele verdikjeden.

Plast har den fordelen at den har utrolig lang levertid, men det er også en ulempe, for den brytes ikke ned om den kommer på avveie. Den må gjenvinnes og inn i lukkete kretsløp. – Er industri og leverandører villige til å slutte å bruke plast?

– Vi jobber også med å lage bærekraftige løsninger langt ut i verdikjeden, for selskaper som IKEA, ledende lastebilfabrikanter og matvareleverandører som Orkla og Unilever. – Vi er opptatt av sirkulær økonomi og ser på løsninger for råstoff som er basert på ulike kilder, enten fossilbasert eller mer og mer fra alternative råstoffkilder, sier Kamfjord.

– Jeg tror bransjen selv ser at plastforsøpling er ressurser på avveie og dette kan ikke fortsette. Vi må gjøre noe, og da må alle leddene i verdikjeden samarbeide.

Fremtidens råmaterialer kommer muligens ikke fra olje. Norner ser på hvilke nye råstoffkilder som er aktuelle – Det er et stykke fram før det blir aktuelt, men vi ser at markedet etterspør alternativer til fossile råvarer. Alternativer kan komme fra trestokken, fra sukkerrør og andre kilder.

– Det er flere ting som må på plass. Materialer som produseres i dag, må lages med tanke på gjenvinning. I dag ser vi kombinasjoner av materialløsninger i samme produkt, som gjør at gjenvinning blir vanskelig. I stedet for produkter sammensatt av ulike plasttyper eller plast og andre materialer, kan en gå mot mono-materialer (én type plast), og vi har vært med på noen slike prosjekter, forteller Kamfjord.

– Det er langt fra Norners «DNA». Dere har jobbet med olje og gass i 40 år?

– Hva kan Norner bidra med når det gjelder plastgjenvinning?

23


TELEMARK NÆRINGSLIVSMAGASIN

NORNER ER MED PÅ Å BEVARE VERDENS KULTURARV Drammensfirmaet Piql har utviklet en teknologi for å lagre data på et lagringsmedium med en levetid på minst 500 år. Norner har vært forskningspartner underveis, og grenlandsbedriften har utviklet emballasjen som dataene skal oppbevares i.

Vatikanbiblioteket – som sitter på uerstattelige kulturskatter – har fattet interesse for den norskutviklede løsningen. – Vårt mål er å bevare verdens kulturarv, og i vår mening har Piql den beste og sikreste løsningen, sier Luciano Ammenti, CIO i Vatikanbiblioteket.

– Vi har utviklet materialet som brukes i eskene som filmen oppbevares i, og vi har vært med på å utvikle designet, forklarer Evensen. Når en har noe som skal oppbevares i 500 år og lenger, så må emballasjen holde like lenge, og den må ikke ødelegge innholdet.

UTTESTING HOS NORNER – Vi startet vårt samarbeid med Piql allerede i 2012 med å skrive et prosjektforslag til Forskningsrådet for å få utviklingsstøtte, sier direktør for forretningsutvikling hos Norner Lars H. Evensen. – I forslaget sa vi at vi skulle utvikle en løsning for langsiktig lagring av data av betydning for menneskeheten – det menneskelige, digitale DNA. Det var rimelig ambisiøst, men nå er vi der.

– Alle materialer degraderer litt, også denne plastemballasjen forklarer Evensen. – Da må vi vite at degraderingsproduktene – små mengder avgasser – ikke er aggressiv mot filmen slik at den blir fortere degradert. Det er også viktig at ikke filmen ødelegger plastmaterialet. Derfor har vi samtestet dette og sett at ikke materialene har noen negativ innvirkning på hverandre.

Piql har utviklet teknologien for å lagre digitale data på en film med svært høy oppløsning. Norner har vært med som forskningspartner for å teste filmen. – Vi har akselerert aldringsprosessen slik at vi kan se at den tåler mange, mange års lagring under kontrollerte betingelser, sier Evensen. – Vi har aldret filmen slik at den tilsynelatende er 500 år gammel, og Piql har testet at det er mulig å lese dataene fra lagringsmediet. MÅ BESKYTTE FILMEN I 500 ÅR Ikke bare må filmen tåle å bli oppbevart i 500 år og mer. Den må kunne håndteres og emballeres på en trygg måte.

24

– Vi har jobbet i et veldig langsiktig perspektiv og sett på alle eventualiteter som kan gå galt. Det har vært Norners rolle i prosjektet. LAGRES FOR EVIGHETEN – Dette er en rå innovasjon som gjør at vi kan emballere et lagringsmedium og sørge for at informasjonen som skal lagres, kan ligge trygt uten risiko for tap av data i over 500 år, kanskje så mye som 1000 år, sier Business Development Director Thor Kamfjord. – Vi har brukt vår helt grunnleggende plastkompetanse for å jobbe fram en plast som ikke påvirker datalagringsmediet, og ikke brytes ned eller ødelegges. Dette er eksempel på innovasjon der vi har vært sentrale med vår materialkunnskap.


TELEMARK NÆRINGSLIVSMAGASIN

PRØV OSS I

30

DAG E R*

SPAR TID OG PENGER MED BYPOST BYPOST er mellomleddet som forenkler alt av post- og pakkehåndtering for din bedrift. Vi utfører: Hente/bringetjenester

Masseutsendelser

Digitale posttjenester Pakke-distribusjon

Frankering

BYPOST GRENLAND Bedriftsvegen 92, 3735 Skien salg@bypost.no 35 53 85 00 bypost.no *Tilbudet gjelder hente/bringetjenester, porto kommer i tillegg.


TELEMARK NÆRINGSLIVSMAGASIN

ANSATTE: Connection AS ble etablert med to medarbeidere i 2007. Nå har virksomheten 24 medarbeidere. Her er de fleste av dem samlet.

CONNECTIONS – SPESIALISTER PÅ REISER OG EVENTS Om Connections i Sandefjord er et reisebyrå med kompetanse på events eller et eventbyrå med kompetanse på reiser – det er ikke lett å si. Uansett - Connections er spesialister på firmaturer, incentives og events for næringslivet, og i Larvik har selskapet sitt eget byrå som selger ferieturer.

– Vi har tre forretningsområder: sport travel management, firmaturer og events og tradisjonell reisebyråvirksomhet, forklarer daglig leder og innehaver av Connections AS i Sandefjord Marianne Reistveit. MERVERDI FOR KUNDENE – Ulike selskap og ulike bransjer har forskjellige forventninger til hva de skal sitte igjen med etter en firmatur. Det gjelder for oss å ta tak i selskapenes egenart og ønsker og sette sammen en reise som speiler bedriftens kultur og destinasjonen. Når vi får det til å stemme, så skaper vi en ekstra verdi for kunden, forklarer Reistveit.

26

Dersom målet er teambuilding, er ikke London en riktig destinasjon. Da velger man heller et reisemål der deltakerne er mye sammen og blir kjent med hverandre. Er det en premie for god innsats, kan London være et godt valg. – Om dere skal arrangere en reise for en kulturinstitusjon eller en mekanisk bedrift, hvordan jobber dere? – Vi tar utgangspunkt i bedriftens formål med turen. Skal det være belønning for god innsats og gode resultater, og er det en ledelse som vil vise at


TELEMARK NÆRINGSLIVSMAGASIN

selskapet setter pris på medarbeiderne? Da hører jeg kos, god stemning og små ting som understreker formålet. Det kan være spaopplevelser eller en tur til et slott i Skotland. Da føler medarbeiderne at dette er noe bedriften gjør spesielt for meg. Er formålet med reisen å riste medarbeiderne sammen, så har Connections medarbeidere en større oppgave. Da kan det være at de ansatte skal utfordres på nye måter, og det kan være krevende. – Vi gjør jobben, uansett formål. Det er en god løsning for mange kunder, for det koster også at ansatte bruker tid på å sette sammen reise og arrangementer på turen. Vi er eksperter, vi kjenner mulighetene og jobber effektivt, sier Reistveit. – Og ikke minst så har vi rutiner om noe skjer. Blir et fly kansellert, er det vi som tar oss av problemene og har ansvaret for å finne løsninger. I TELEMARK – En av grunnene til at vi jobber spesielt mot Telemark, er at vi arrangerte reisene for Odd da laget spilte Europacup for noen år siden. Det er en spesialitet for oss å sørge for at idrettslag kommer seg enkelt til kamper i utlandet, forklarer Reistveit. – Nå jobber vi på samme måte med Sarpsborg 08, som er kommet til gruppespillet. Sportsreiser har blitt ganske stort for oss, og vi har fire medarbeidere som har spesialisert seg på sport travel management. Connections står fremdeles for Odds reiser til bortekamper. – Europacupen gjorde at vi ble godt kjent med klubben, også med sponsorer og supportere som har vært med på turene. Det gjør at jeg har hjertet i Grenland, og vi synes det er spennende å jobbe mot næringslivet i det området.

DUBAI: Connection AS sender kunder til destinasjoner over hele verden. Her er en gruppe på ørkensafari i Dubai.

EVENT OG REISELOGISTIKK Connections startet med firmaturer og events da selskapet ble etablert i 2007 med to ansatte. Nå er det 24 medarbeidere som hjelper kunder på beste vis. – Flyreiser hører ofte sammen med events, forklarer Reistveit, så i 2010 fikk vi agentur på flybilletter. Det er en ganske unik kombinasjon. Det er ikke vanlig at eventbyråer selger flybilletter. Vi i Connections skaper og tilrettelegger for events. Vi skriver regien i samarbeid med kunden og står for den tekniske eventproduksjon for større grupper. Dette kombinerer vi med reiselogistikken som kreves. Det er en kombinasjon vi er nokså alene om. Connections samarbeider med underleverandører, men står selv ofte for innleie av artister og deltakeradministrasjon når det er store events som skal gjennomføres. – Store events foregår ofte utenlands, forteller Reistveit. – Skal en bedrift ha et event i f.eks. Budapest, er det praktisk at den som har ansvaret for eventet, snakker språket og kjenner de lokale forholdene der. Samtidig er det viktig at vi som arrangør kjenner verdiene i selskapet vi jobber for, og har forståelse for hva de ønsker å oppnå med eventet. Det er i det området vi har vår spisskompetanse – i rommet mellom et tradisjonelt reisebyrå og et eventbyrå. REISEBYRÅ I LARVIK Ferieturer er Connections tredje virksomhetsområde. Selskapet har reisebyrå i Larvik med to ansatte. – Det er ikke så mange reisebyrå igjen i landet, men vi er veldig fornøyde med butikken vår i Larvik. Vi øker salget av både cruise og charter måned etter måned. – Storbyweekender ønsker de fleste å bestille selv, men en chartertur kan bli en ganske kompleks bestilling. Det kan vi hjelpe kundene med, og det koster ikke noe ekstra. Vi gjør hele jobben gratis. Fortjenesten vår ligger i provisjonene, og blir ikke belastet kundene.

MERVERDI: Vi er eksperter, vi kjenner mulighetene og jobber effektivt, forteller daglig leder og innehaver av Connections AS i Sandefjord Marianne Reistveit. Derfor er det ofte lønnsomt å la oss organisere reise og opphold.

27


TELEMARK NÆRINGSLIVSMAGASIN

KOM OG SE VÅRT RIKE UTVALG AV VAREBILER 3,5 TONN

ARBEIDSPLASS

LITEN VAREBIL AUTOMAT

4X4

HÅNDVERKER APPLE CARPLAY

PICK UP

VAN OF THE YEAR 2019

STOR VAREBIL KLASSELEDENDE NISSAN OPEL

RYGGEKAMERA HYUNDAI

CRUISE KONTROLL

17 M3

CITROËN

TILHENGERFESTE

INNVENDIG KLEDNING

VAREBILKAMPANJE I HELE NOVEMBER!

2,95% Alle varebiler selges inkl. 3 års serviceavtale! * Gjelder finansiering i Nordea Finans AS

rente

Mobile Skien AS Tlf. 35 69 00 00 Grønlikroken 3, 3735 Skien


TELEMARK NÆRINGSLIVSMAGASIN

Bilfinger Industrial Services – din vedlikeholds-, service- og prosjektpartner Vedlikehold | Verkstedproduksjon og montasje | Prosjektledelse, engineering og konsulenttjenester | Prosjektleveranser og entrepriser | Ildfast muring | Logistikk | Fasilitetstjenester og bemanning

Bilfinger Industrial Services Norway AS, med hovedkontor i Porsgrunn, er en tverrfaglig leverandør av prosjekter, vedlikehold, verkstedproduksjon og service til prosessindustri, offentlig virksomhet og energiprodusenter. Vårt datterselskap Bilfinger Industrial Services IM AS leverer fasilitetstjenester og bemanning. Selskapene har en omsetning på 1,9 milliarder kroner og har nå mer enn 1300 ansatte i Norge, hvorav 800 i Telemark. Vårt mål er å være best på industrielle leveranser der kompetente medarbeidere er den viktigste suksessfaktoren.

Bilfinger Industrial Services Norway AS: Erik Ulve Marked Mob. 906 96 726 erik.andreas.ulve @bilfinger.com

Bilfinger Industrial Services IM AS: Ronnie Skavlid Marked Mob. 934 99 740 ronnie.skavlid @bilfinger.com

Porsgrunn Bamble | Rjukan

www.is-norway.bilfinger.com

Glomfjord | Helgeland Sunndalsøra | Svelgen Høyanger | Årdal Odda | Karmøy Holmestrand | Kristiansand

Sentralbord: Tlf.: 03 247 / 35 92 30 00 post.is.no@ bilfinger.com Besøksadresse: Herøya Industripark, 3936 Porsgrunn


TELEMARK NÆRINGSLIVSMAGASIN

Det finnes ingen andre kirker i Norge med en flislagt fasade som denne. Den blir helt unik. FREDRIK LYSØ, FAGFLIS GRENLAND

Fagflis Grenland leverer:

NORGES FØRSTE KIRKE MED VENTILERT FASADE I FLIS Lysø Flis & Naturstein, bedre kjent som Fagflis Grenland, leverer flis til det som blir Norges første flislagte kirke. – Dette er det mest spennende prosjektet vi noen gang har vært med på, forteller daglig leder, Fredrik Lysø.

I august startet jobben med å flislegge Østre Porsgrunn kirke, som blir den første flislagte kirken i Norge. – Det finnes ingen andre kirker i Norge med ventilert fasade i flis. Den blir helt unik forteller Fredrik Lysø, daglig leder hos Fagflis Grenland. Han forteller også at det har vært en lang prosess i forkant av prosjektet. – Vi var en av flere leverandører som ble vurdert av entreprenør, og til slutt stod det mellom oss og en annen leverandør. I januar fikk vi begge i oppgave å lage en prøvevegg inne i den eksisterende kirkestua, hvor vi skulle vise hva vi kunne levere. Det var en morsom oppgave, og når det ble klart at det var vi som fikk jobben gikk turen rett til Italia. Der ligger flisfabrikken Mirage, som leverer den hvite spesialproduserte flisen vi bruker, forteller han.

30

3000 KVADRATMETER FLIS Fagflis Grenland leverer nærmere 3000 kvadratmeter med spesialproduserte fliser til kirken. 1700 kvadratmenter utvendig og resten innvendig. – Det er fasaden på dette bygget som får mest oppmerksomhet, men det skal legges fliser på alle vegger også innvendig. Det blir slipt betong på gulvet og eikespiler i taket som sammen med de hvite flisene kommer til å gi en spesiell atmosfære, forteller Lysø. Fasaden vil være synlig fra innsiden av kirken, gjennom store vinduer. Tanken er at det skal se ut som fasaden fortsetter inn i bygget. – Vi må også ta av oss hatten for arkitekt Espen Surnevik, som har tegnet kirken. Ingenting av dette hadde vært virkelighet om det ikke var for han.


TELEMARK NÆRINGSLIVSMAGASIN

FLISLEGGER: Tor Entreprenør AS monterer flisene fra Fagflis Grenland.

FLIS FRA ITALIA: Det er tatt opptil 18 hull i flisene som ligger foran vinduene som vist på bildet. Foto: Oda Waale Haugen.

Videre forteller han at det var Surnevik som ville ha så hvite fliser som mulig, noe som ble tatt med i beregningen da råstoffene skulle blandes. – Resultatet er glimrende, og hvitere enn dette får man ikke i denne typen kvalitet, sier Lysø. Han forteller også at flisen er helt vedlikeholdsfri, og at det ikke vil feste seg smuss eller møkk på den ventilerte fasaden de leverer. – Eller det vil si, det vil feste seg, men det går vekk ved vask. Denne type flis er helt tett, noe som innebærer at smuss ikke vil trenge inn i den. Kirken vil holde seg hvit så lenge fasaden rengjøres jevnlig, som alle andre bygg. STUDIETUR TIL ITALIA I forkant av byggeprosessen var både arkitekt, prosjektleder, anleggsleder og andre utførende på studietur til Italia for å overvære produksjonen av flisene. Der fikk de se produksjon av baseflisene, samt hjørner og spesialstykker. – I slutten av august sendte fabrikken arkitekten som hadde tegnet detaljene knyttet til fasaden for å overvære oppstarten. Han kom i ens ærend for å sette i gang gutta og hjelpe til i starten. Det er det jeg kaller god service, sier den daglige lederen. Videre forteller han at italienerne er mildt sagt begeistret for prosjektet.

SPENNENDE: Fredrik Lysø forteller at det skal noe til for å toppe dette spennende prosjektet. Foto: Oda Waale Haugen.

– De ser verdien av å være med på å forme et slikt signalbygg, sier Lysø. Kirken skal stå ferdig sommeren 2019, og Lysø forteller at det virker som de er i rute. UNIKT PROSJEKT Lysø har drevet med fliser i mer enn 20 år, og på spørsmål om det har vært en spennende prosess svarer han med klar tale: – Absolutt. Vi er jo ikke overraskende veldig opptatt av fliser, og når vi får mulighet til å levere noe så unikt som dette blir vi mildt sagt begeistret. For oss blir det ikke stort større enn dette, og jeg er klar over at det skal noe til for å toppe dette, sier Lysø og smiler. Hvor lang holdbarhet er det på slike fliser? – Det er ikke noe holdbarhetsdato. Denne kirken kommer til å stå i mange hundre år, avslutter Lysø.

Bedriftsveien 30, 3735 Skien Åpningstider: Mandag-fredag: 07.00–18.00 Lørdag: 10.00 - 15.00

FORNØYDE KARER: Prosjektleder Steinar Dale fra Tor Entreprenør (t.v.) og Fredrik Lysø er godt fornøyd med fremdriften på fasaden. Foto: Oda Waale Haugen.

 

fagflis.no/butikk/grenland 35 58 70 00

 grenland@fagflis.no 31


TELEMARK NÆRINGSLIVSMAGASIN

SKIEN

BREKKEBY VIDERGÅENDE SKOLE

Tlf. 97 00 44 44 q4.no

Rektor Ørns gate 2 • Skolebygninger, 6.670 m2 BTA. • Brekkeby videregående skole består av 2 bygg. Den gamle Latinskolen fra 1882 som er vernet, og den nyere delen som er bygget i 1982. Her er gymnastikk-delen bygget i 2000.

Rune Tveiten 907 65 234

Cathrin E. Janås 958 56 272

Trond Stensholt 907 37 072

Ola Larsen 907 82 692

• Eiendommen ligger sentralt i Skien by i et etablert område med annen bebyggelse, også eneboliger. • 6.311,4 m2 eiendomstomt. • Kjøpetilbud mottas. • Ola Larsen, tlf. 907 82 692, ol@q4.no

Geir Holland 416 15 000

Rune Allerød 924 99 406

Rikke B. Wataker 415 06 270

Lars Tveit 974 10 100


TELEMARK NÆRINGSLIVSMAGASIN


TELEMARK NÆRINGSLIVSMAGASIN

GLASSDØRER: Bruk av glassdører og vegger av glass bevarer det gamle husets særpreg, sier glassmester Morten Mitchell.

NGLASS – MODERNE LØSNINGER OG HÅNDVERKSTRADISJON Nglass er et allsidig glassmesterfirma som kombinerer nye ideer og løsninger med tradisjonell fagkunnskap. Det betyr at Nglass kitter vinduer med linoljekitt etter gammeldags håndverkstradisjon samtidig som de leverer spesialtilpassede interiørløsninger i herdet glass.

Nglass er totalleverandør innen bil- og bygningsglass. Det vil si at selskapet gjør det meste fra å skreddersy dusjløsninger til å bytte ruter i anleggsmaskiner. EN BRANSJE I ENDRING – Allsidighet. Vi fikser det aller meste innen glass, svarer daglig leder i Nglass Morten Mitchell når vi spør hva Nglass er gode på. – Du kan si at vi er spesialister på å finne gode løsninger i glass. De fleste kjenner Nglass som Nenset Glassverksted AS. Selskapet endret

34

profilering i forbindelse med flyttingen til Rødmyr industriområde. – Vi skifter selvfølgelig isolerglass i eksisterende vinduer. Det er vesentlig rimeligere enn å skifte hele vinduet, sier glassmesteren. – Tidligere glasset vi vinduer, men nå kommer de ferdig glasset fra fabrikk. Markedet endrer seg kraftig hele tiden, og vi må finne nye nisjer for vår virksomhet. Gammeldags, tradisjonsrik glassmestervirksomhet med linoljekitt og 3 millimeter glass er erstattet av en ny virkelighet med hele glassvegger og løsninger bare begrenset av fantasien.


TELEMARK NÆRINGSLIVSMAGASIN

SYKKELFABRIKKEN – Vi utvikler oss hele tiden for å følge med i markedet. Når kunder kommer til oss med sine ønsker, så svarer vi at «det klarer vi», understreker Mitchell. – Jobben på Skien Cykkelfabrik er typisk for oss. Vår styrke er allsidigheten og at vi er gode til å finne de løsningene som kundene ønsker. I den nye sykkelfabrikken i Kverndalen har vi kombinert glassvegger og glassdører med de bygningsmessige kvalitetene i et sveitserhus som er over 100 år gammelt. Nglass er opptatt av å levere den beste løsningen, selv om ikke det alltid blir det billigste. – Vi finner de beste løsningene og legger vår stolthet i å levere skikkelig håndverkskvalitet. Vi passer på at kundene våre får det beste, og det er grunnen til at vi har vært så lenge i markedet og har klart oss så bra. SELGER UTEROMSLØSNINGER – Jeg vil påstå at vi kan levere alt av interiørløsninger der glass er involvert, sier Mitchell. – Vi jobber mot privatmarkedet og leverer også mye vinterhager og uteromsløsninger. Vi leverer innglassede verandaer på spesialmål. Det er produkter vi har jobbet med i mange, mange år, så vi finner optimale løsninger. Nglass har også kompetanse på glassrekkverk, og Mitchell er opptatt av at slike rekkverk bør monteres av fagfolk. – Det ser enkelt ut å gjøre jobben selv, men glass er et spesielt materiale som skal ha godkjenninger. Vi har kompetansen som kreves for å gjøre slike jobber, og vi leverer rekkverk som er testet av SINTEF i Trondheim. – Vi leverer glassløsninger til bad, kjøkken og stue, og vi er gode på vindskjermløsninger til båt og veranda. Og så skifter vi ruter på anleggsmaskiner. Spennet er stort. Kom til oss med utfordringene dine. Kom til oss når du har lyst på et glass, avslutter glassmester Mitchell med et stort smil.

VERKSTEDET: Jonatan Dahl og Morten Mitchell ved vindusrammen som er spesialtilpasset en åpning i bygget til Skien Cykkelfabrik.

BYGGEPLASS: Vindusrammen som ble laget på verkstedet skal inn i den buede åpningen bak Morten Mitchell.

SKJEVT: Gamle hus er alltid skjeve. Det gjør ikke noe når en kan benytte glassdør.

LOKALE: Nglass endret profilering i forbindelse med flyttingen til Rødmyr industriområde.

35


TELEMARK NÆRINGSLIVSMAGASIN

Telemarkekspressen nå med enda kortere reisetid og avganger som er tilpasset flytidene Eksempel: Porsgrunn - Torp Skien - Torp Bø - Torp

Reisetid 34 min. 54 min. 1 t og 54 min.

Antall avganger hverdager 18 avganger 18 avganger 15 avganger

Seljord

Ulefoss

Skien

Bestill billetten din på nor-way.no og sikre deg plass på bussen.

Porsgrunn

Tønsberg

Langangenkrysset Ringdal E18 (Larvik)

Danebuåsen Fokserød (Sandefjord)

telemarkbil.no | 177 / 35 06 54 00

Haukeliekspressen

Telemarkekspressen

Grenlandsekspressen

Lokalruter i Vest- og Midt-Telemark


TELEMARK NÆRINGSLIVSMAGASIN

5 438 m² BTA

Gode utleie­ muligheter

T I L S A L G S: KO N G E N S G AT E 2 0 A

Historisk eiendom med sentral beliggenhet i Skien sentrum Eiendommen på 5 438 kvm BTA ligger på Landmannstorget midt i sentrum av Skien med svært gode eksponeringsmuligheter. Alle sentrumsfasiliteter med handel og kollektivtilbud i umiddelbar nærhet. Utsikt til sentrum og mot Skienselva samt omkringliggende bebyggelse. Området har hatt en veldig positiv vekst senere år og det er mange nærliggende prosjekter under utvikling.

kontakt :

Artur Larsen / 992 29 504 / artur.larsen@em1.no


TELEMARK NÆRINGSLIVSMAGASIN

Foto: Bjørn Harry Schønhaug

Vekst i Grenland:

– VI ARRANGERTE NORGES FØRSTE GRÜNDERUKE Hvert år arrangeres Gründeruka Telemark, som en del av den internasjonale Global Entrepreneurship Week. – Ikke alle vet at vi var det første fylket i Norge til å arrangere denne uken, forteller prosjektleder Tone Allum.

– I 2011 besøkte vi Danmark og deres gründeruke, «Iværksetterugen». På dette tidspunktet hadde danskene arrangert dette i fem år, og som første fylke i Norge arrangerte vi Gründeruka i 2012, og har gjort det hvert år siden. Det forteller prosjektleder for Gründeruka, Tone Allum.

I potten ligger det to premier; 100 000 kroner til beste idé fra Vekst i Grenland og Flying Start-prisen fra R8. I fjor var det Kragerøbedriften SagaOppsyn som vant pitchekonkurransen. De tilbyr sensorovervåkning av båter, hytter og fritidseiendeler.

Gründeruka er Telemarks gründer og- innovasjonsuke, og har til formål å fremme og utvikle entreprenørskap, samt inspirere etablerte bedrifter til vekst.

– Å vinne denne prisen har pushet oss til å jobbe videre, og hjulpet oss med å satse. Vi har siden vi vant fått IPR-hjelp og ytterligere finansiering fra Innovasjon Norge, samtidig som selskapet også har blitt tatt opp i inkubatoren til Proventia, forteller gründerne bak idèen, Jo Borkhus, Joost Beerlig og Christian Løken.

– Det har hele tiden vært fokus på at det skal være arrangementer hele uken, for forskjellige målgrupper, ulike steder i fylket, sier Allum. STARTGROPA I fjor introduserte Gründeruka et nytt arrangement ved navn Startgropa, som de i år gjentar etter stor suksess. – Startgropa foregår over to dager på Kragerø Resort. Det er et spennende arrangement med et tettpakket program, og en pitchekonkurransen første dagen. Det er en viktig del av arrangementet og et av høydepunktene, forteller Allum.

38

Videre forteller gründerne at de opplevde Startgropa som et godt arrangement, hvor de fikk nyttig trening og feedback i forkant av pitching og presentasjoner. De har også noen tips til årets deltakere: – Ta vare på nettverksmulighetene. Vi har fremdeles kontakt med flere vi møtte på arrangementet. Benytt anledningen til å snakke med folk du ikke kjenner, være sosial, del og lær.


TELEMARK NÆRINGSLIVSMAGASIN

Jeg vil motivere andre til å tenke utvikling, innovasjon og muligheten til å starte egen bedrift. TONE ALLUM, PROSJEKTLEDER GRÜNDERUKA GRÜNDERUKA 2018 Tone Allum forteller at hun opplever økt oppmerksomhet og kunnskap rundt Gründeruka, og at de absolutt har opplevd vekst de siste årene. – Günderuka starter mandag 12. november med åpningsarrangement og korte seminarer utover dagen. Internasjonal satsning og IPR er temaer andre dager. Vekstkonferansen er på onsdag og Startgropa torsdag og fredag. Samtidig er det arrangementer både i Bø, Vinje og Notodden, forteller prosjektlederen. Initiativtager er Vekst i Grenland, og med på laget har de privat næringsliv, lokale næringsselskaper, Telemark fylkeskommune, Innovasjon Norge Telemark og Proventiainkubatoren. Alle regionene i fylket er med og har egne arrangementer i sin region i løpet av uken. – Med god hjelp fra våre samarbeidspartnere får vi hvert år arrangert Gründeruka med flere gratis arrangementer. Det er vi veldig takknemlig for, forteller Allum. – NORGE TRENGER FLERE ARBEIDSPLASSER Gründeruka betyr mye for prosjektleder Tone Allum, og hun er naturligvis ekstra opptatt av å få andre til å tenke utvikling og innovasjon. – Det ikke er noe hemmelighet at Norge trenger flere arbeidsplasser, og at det ennå er mange jobber som ikke er skapt eller oppfunnet.

INNOVASJON OG UTVIKLING: Tone Allum håper Gründeruka kan være med på å få andre til å tenke utvikling og innovasjon. Foto: Oda Waale Haugen.

– Jeg er opptatt av å få folk til å forstå at man også kan skape sin egen arbeidsplass, avslutter hun.

Å vinne denne prisen har pushet oss til å jobbe videre, og hjulpet oss med å satse. SAGAOPPSYN, BESTE IDÉ 2017

FJORÅRETS VINNERE: SagaOppsyn vant pitchekonkurransen og 100 000 kroner under Startgropa i fjor. Foto: Bjørn Harry Schønhaug.

FLYING START: I fjor delte R8 ut prisen «Flying Start» under Startgropa. Denne prisen innebærer blant annet design av nettsider, kontorlokaer i ett år og veiledning. I fjor var det «Brave project» som vant. Foto: Bjørn Harry Schønhaug.

ETABLERERTJENESTEN • Vekst i Grenland tilbyr gratis hjelp til alle som vurderer å starte egen bedrift. Både gjennom kurs, møteplasser og veiledning hjelper vi på veien til egen bedrift. • Etablerertjenesten dekker kommunene Siljan, Skien, Porsgrunn, Bamle, Kragerø og Drangedal • Vi tilbyr startoppmiljøer • Etablerertjenesten arrangerer jevlige Gründerforum og Smartstart kurs.

Vekst i Grenland IKS eies av grenlandskommunene, og er deres næringsutviklingsapparat. Målet for ViG er å bidra til økt antall arbeidsplasser i regionen. Selskapet arbeider for å gjøre regionen mer synlig og attraktiv. I dette ligger bl.a. aktivt «salg» av regionen, og startopphjelp til nye bedrifter og etablerte bedrifter med en unik ide. ViG holder til i lokaler ved Klosterøya i Skien.

www.vig.no

 

grunderuka.no 35 58 86 20

 post@vig.no

Adresse: Uniongata 18, 3732 Skien Åpent: 08.00–16.00


Opplag: 28.600 Utgiver: Amedia Telemark Marked Tekst: Oda Waale Haugen og Skribenten Ole Bjørn Ulsnæs Design: Amedia Annonseproduksjon Kreativ, Tønsberg Trykk: Amedia Trykk Lillestrøm

Profile for Amedia Kreativ

Telemark Næringslivsmagasin  

Telemark Næringslivsmagasin Er vi gode nok på innovasjon? Hva skal vi leve av framover, og hvilke fortrinn har vi som industrifylke? Evner...

Telemark Næringslivsmagasin  

Telemark Næringslivsmagasin Er vi gode nok på innovasjon? Hva skal vi leve av framover, og hvilke fortrinn har vi som industrifylke? Evner...