Page 1

vlcDANl

RET

75 Moyıs

ButuşMAsı GERçEKIEşTIRltDl

Dünyo Vicdani Retçiler Günü'nde Vicdani Ret Derneği,

ilk

etkinliğini Dünya Vicdoni Retçiler

Hoftası'ndo, 78 Moyıs Cumortesi günü gerçekleştirdi. Cezoyir Toplontı Salonu'ndo düzenlenen bir dizi ponelin ordındon Golatosaray Meydanlndo bir basın oçıklomosı gerçekleştirildive 79 kişi doha vicdoni reddini oçıklodı. Panelin ilk oturumunda söz alan Avrupa Vicdani Retçiler Bürosu'ndan Murat Kanatlı, Avukat Davut Erkan, vicdani retçi Halil Savda, Asker Hakları İnisiyatifi'nden Tolga İslam vicdani ret düzenlemelerinin hukuki boyutunu, vicdani retçilerin devam etmekte olan davalarını, "halkı askerlikten soğutma"yı-318. maddeyi ve şüphe|i asker ölümlerini, askerde yaşanan hak ihlallerini anlattılar. Panelin ikinci oturumunda vicdani retçi Ali Fikri |şık, Muhammed Serdar Delice ve Merve Arkun, ayrıca Umut Suver (vicdani retçi İnan Suver'in oğlu) ve Ani Balıkç ı(Sevag Şahin Balıkçı'nın annesi) yer aldı. Merve Arkun, Muhammed Serdar Delice ve Ali Fikri lşık vicdani retlerini açıklamaya nasıl karar verdiklerini, bu süreçte neler yaşadıklarını anlatırken Umut Suver babası cezaevindeyken yaşadıklarından bahsetti. Kışlada öldürülen er Sevag Şahin Balıkçı'nın annesi ise yaşadıkları hukuksal adaletsizliklerden bahsetti. Panellerden sonra sloganlarıyla Cezayir Toplantı Salonu'ndan GalatasarayMeydanı'na yürüyen vicdani retçiler burada bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Ardından vicdani ret açıklamaları yapıldı. Açıklanan vicdani retlerin çoğu Hatay Reyhanlı'da katledilen halklara lthaf edlldi.

Park Forumlarında Vicdani Ret Açıklamaları

Vicdani Ret Derneği, Gezi Parkı Direnişi sonrasında parklarda sürdürülen forumlara katılarak vicdani ret hakkında bilgilendirici sunum yaptı ve yeni ret açıklamalarında bulundu. Abbasağa'dan Licdye Vicdanl Ret Açıklamaları

İlk etkinlilç fi€e'de yaplmak istenen kalekola kaçı çıkanlara askerlerin ateş açma$ ve sonucunda birtişinin ölümünü protesto etmek amacıyla Abbasağa Parkı'ndaki forumda gerçekleşti. Burada, Lice'de açılan ve "SAVAŞ DEĞIL BAR|ş isıiyoRuz" yazan pankartın bir benzeri ile "ASKERE G|TME KARDEŞ KAN| DÖKME" pankartları açıldı. Vicdani Ret Derneği eşbaşkanı Merve Arkun'un "Lice'nin gözaltında kayıplar, kışladan atılan havanla öldürülen Ceylan Önkol olduğu, bugünde devletin sözde barış sürecinde kalekollar inşa etmek isteğine karşı çıkan Medeni Yıldırım'ın öldürüldüğünü, bu anlamda vicdani retlerin çok daha önem kazandığı"nı vurguladığı konuşmasının ardından Halil İbrahim Yazar ve Funda Genç vicdani retlerini açıkladı.

Merak Edilen Soru!ar, Etiler Forumu'nda Cevaplandırıldı Abbasağa Forumu'nda yapılan bu açıklamaların ilgi uyandırması nedeniyle İstanbul'daki diğer parklardan da vicdani ret sunumu istekleri alan Vicdani Ret Derneği, Etiler Forumu'nda da Vicdani Ret Derneği üyeleri Avukat Davut Erkan ve derneğin eşbaşkanı Merve Arkun'un konuşmacı olarak katıldığı bir sunum gerçekleştirdi. Baran Toktaş Vicdani Reddini Açıkladı İstanbul'da elektrikçilik yapan 23 yaşındaki Baran Toktaş, vicdani reddini açıkladı. Toktaş, Bingöl'de uzman çavuşların kız çocuğuna tecavüz etmesinin ve serbest bırakılmalarının bardağı taşıran son damla olduğunu ifade ederken, vicdani reddinde şunları söyledi: "Asker doğmadım ve ben hiçbir sisteminde asker olmaya yükümlülüğüm söz konusu olamaz. Korkacağım bir şey yok. Gizlenerek asker kaçağı olmaktansa 'Ben bunu reddediyorum, hodri meydan' demeyi tercih ediyorum... "Vicdoni retçiler ülkede özellikle vatan haini ilan edilir, halkı askerlikten soğutmak suç sayılır. Bunların hepsine hazırım. Türk, Kürt, Ermeni, Laz, Çerkez, Roman her halktan, her dilden, her renkten gençlere çağrımdır; askere gitmeyin" diyerek, herkese vicdani retlerini açıklamaları için çağrıda bulundu.

Vicdani Retçi Natan Blanc'ın Yanındayız!


Vicdani ret Derneği, İsraiIti tutsak vicdani retçi Natan BIanc'|a dayanışmak için Galatasaray'da çok sayıda katılımcıyla bir basın açıkIaması yaptı. Açıklamayı Dernek Eş Başkanı Merve Arkun okudu. Etkinlik sırasında İbranice dövizler açıldı ve "reddet, diren, hayır de, askere gitme" gibi sloganlar atıldı.

İsrail'in Hayfa kentinde yaşayan 20 yaşındaki Natan Blanc, askere gitmeyi 9. kez reddetti ve bir kez daha hapis cezasına çarptırıldı. Yayınladığı videoda Natan, "Askere gitmeyi reddetmemin ana sebebi, lki halkın yaşadığı

ülkemizde bizim sahip olduğumuz haklara Filistinlilerin sahip olmaması. Biz oy kullanıp seçime gidebilirken

onların bu haklardan mahrum olması ve bunun sonucunda da ülkemizin sivil eşitsizliğe doğru gitmesidir" diyordu

Halkların Barışı İçln Askerliği Reddet HDK Antl-Mllitarizm ve Vicdani Ret Komisyonu 15 Mayıs Dünya Vicdani Retçller günü dolayısıyla bir oturma eylemive basın açıklaması düzenledi.

"Halkların Barışı İçin Askerliği Reddet" pankartının açıldığı eylemde Erdem Yumuşak ve Zarin Gönül vicdani retlerini açıkladılar. "Devletlerin en kanlı aracı olarak gördüğüm orduya zorunlu hizmet etmek ve ettirilmek

zorunda bırakılmak, kişilik hak ve özgürlük ve insan vicdanını yok sayan faşizan bir dayatmadıf dediler.

Kışla|arda 'Şüpheli Asker Öllimleri" Sürüyor

bas edilryeye gqlışılan ıüohgli osker ölümleri devom ediyor. "Şakalasma, koza, intifdı" a"W( gün Nerdeyse her kışlalardan bir ölüm haberi gelirken devlet, yqşanan ölümleri yok saymayı sürdürüyor.

Muğla'nın Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığı'nda askerlik yapan 21yaşındaki Okan Akdoğan'ın askerliğinin bltimine çok az bir süre kala ölüm haberi geldi. Okan Akdoğan'ın gece nöbeti esnasında kalbine dayadığı tüfekle intihar ettiği öne sürüldü. Diyarbakır Lice Jandarma Komutanlığı'nda askerliğini yapan Muhammet Sıddık Çintimar'ın,22 Haziran'da ölüm haberi geldi. Nöbet esnasında arkadaşıyla tartışmaya başlayan Çintimar'ın, tartışma sonucu arkadaşının G-3 tüfeğiyle vurulduğu iddia edildi.

Mardin Dargeçit'te asker olan Faysal Genç, 23 Haziran günü, askerliğini yaptığı birlikte intihar etti. Nöbet

esnasında kendini vuran Genç, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Bingöl'ün Yayladere İlçesi 2'nci Komando Tabur Komutanlığı'nda askerlik yapan Adem Kalkan, 24 Haziran tarihinde, önce çevreye rastgele ateş açtığı, sonra silahını çenesine ateş ederek intihar ettiği iddia edildi. Askeri yetkililer, olay hakkında Kalkan'ın ailesine bilgi vermekten kaçınırken, Adem Kalkan'ın ailesi kendilerine bilgi vermek isteyen askerlere baskı yaptığını açıkladı.

Img  
Img  
Advertisement