Page 1

SAKTUEEL www.sak-nwveluwe.nl

ouverture Schrijvers kunnen het zo mooi zeggen: “Kill your darlings” ofwel durven schrappen. Na herlezing te moeten concluderen dat, hoe trots je ook bent op een bepaalde passage of meer, niets anders rest dan deleten omdat de focus dat vereist. Moeilijk maar noodzakelijk. Ook als vereniging kan het geen kwaad om beleid en/of doelstellingen eens tegen het licht te houden. We leven in snel veranderende tijden die enige flexibiliteit, samenwerking of anderszins vereisen. Als hulpmiddel kun je daarvoor de ‘verenigingsscan’ van de website downloaden. SAK heeft op de eerste twee jaar van haar bestaan teruggekeken en killt ook een paar

In dit nummer:

sakagenda

2

saktualiteiten

2

hein van der schoot passie

3

terug- en vooruitblik

4

wak

6

darlingen, waaronder dit magazine: Saktueel. Hoe gewaardeerd ook onder de lezers, maar te arbeidsintensief voor een parttimeorganisatie. Als het goed is moet uit schrappen iets nieuws en beters ontstaan. SAK is ervan overtuigd dat dat Phoenix-principe ook hier opgaat. We gaan met de tijd mee. In deze laatste Saktueel in deze vorm een terugblik najaar 2010 en vooruitblik op komende activiteiten + de aankondiging van de WAK! De WAK? Ja, de WAK – een evenement waar geen enkele amateurkunstbeoefenaar, groep of vereniging mag ontbreken! Snel lezen dus maar.

s a k t i v i t e i t e n

ArtShot Fotowedstrijd voor jongeren

Op initiatief van de gemeente Nunspeet organiseert SAK een fotowedstrijd voor jongeren van 14 t/m 21 jaar uit Nunspeet en de regio. Een snuffelworkshop wordt in het voortgezet onderwijs aangeboden om je te leren op kunstzinnige wijze naar je omgeving te kijken. Bovendien organiseert de Vrije Academie een speciale workshop voor alle deelnemers aan de wedstrijd waardoor je nog meer uit de mogelijkheden van je camera en/of mobieltje kunt halen. De genomineerden krijgen een prijs en mogen hun foto’s een jaar lang exposeren in het gemeentehuis van Nunspeet. De winnaar krijgt nog een extra prijs. De wedstrijd start binnenkort. Meer informatie op de website van SAK.


sak a

g

e

n

d

a

maart

l Start inschrijving Overstekend Wild

2 5 l 14 t/m 21 l 1 Start inschrijving WAK l l Start ArtShot l jongerenfotowedstrijd l l Het Mooie Woorden Atelier l l Start passieconcerten l te Harderwijk l Meer informatie: www.sak-nwveluwe.nl

februari

saktualiteiten Zoals bij de introductie van dit nummer al aangekondigd heeft SAK zichzelf tegen het licht gehouden. Resultaten:

Een nieuwe ‘Saktueel’ Een meer flexibele nieuwsbrief die zeer regelmatig in uw mailbox zal verschijnen met de laatste nieuwtjes en aankondigingen, waardoor we u direct kunnen informeren over actuele zaken en/of activiteiten welke alleen uw kunstdiscipline betreffen. Aan de vormgeving wordt de laatste hand gelegd en binnen enkele weken kunt de vernieuwde Saktueel verwachten. Roep uw leden/netwerk op om zich te abonneren.

april

9 Mattheüs Passion te Harderwijk

mei

Deadline inzendingen ArtShot Bevrijdingsconcert Harderwijk, Koor Maranatha Kijk Harderwijk! Opening WAK Opening Sail Opening Hanzefestival Opening Kulting Opening Nachtbrakers Festival Opening expositie ArtShot

september l l 24

Start Aan het woord! Start korte schrijfcursus Aan het woord! Jubileumconcert Maranatha, Ermelo

oktober

l Kunstenfestival Overstekend Wild l Coaching Aan het woord!

november

l Deadline inzendingen Aan het woord! l Jubileumconcert Ermelodie

december

l Slotavond Aan het woord! l Kerstconcert Koor Groot Veluwe, Elburg

SAK wordt actueler

Nieuw: klankbordgroep

We gaan met de tijd mee. De nieuwe Saktueel wordt direct gekoppeld aan de website en database, waar op dit moment hard aan wordt gesleuteld met o.a. Twitter en Facebook- opties zodat festivalnieuwtjes direct aan u gemeld kunnen worden. Belangstelling? Mail ons dan nu al uw account(s).

Om alle kunstdisciplines effectief met activiteiten te ondersteunen zijn we graag op de hoogte van wat er leeft. Bovendien willen we onze ideeën toetsen aan de dagelijkse realiteit/praktijk. SAK gaat een klankbordgroep oprichten bestaande uit een afvaardiging van 2-5 personen van elke kunstdiscipline (10-20 personen): foto/film, dans, theater, muziek instrumentaal + vocaal en beeldende kunst. Tijdsinvestering: éénmaal per kwartaal een bijeenkomst van ca twee uur. Voelt u zich betrokken en wilt u meedenken? We horen het graag!

Nieuw: maatwerk coachingtraject De laatste twee jaar heeft SAK regelmatig persoonlijk advies/ondersteuning gegeven of is aangeschoven bij bestuursvergaderingen en dergelijke. Het succes van en de groeiende bekendheid met het SAK maakt dat deze vorm van ondersteuning moeilijk kan worden volgehouden. We zijn tenslotte een parttime-organisatie met 1-2 vrouws bezetting. Daarom: Naast het organiseren van ontmoetings en uitwisselingsdagen, zoals de laatste Koren Campagne Dag, honoreert SAK voortaan drie aanvragen per jaar voor een coaching-traject; begeleiding/ ondersteuning met maatwerk op uw situatie, zoals inhoud, beleid, organisatie of wat dan ook. Belangstelling? Geef u dan snel op of kijk voor meer informatie op de website.

Goed nieuws voor podiumzoekers! De openluchttheaters in Vierhouten worden nieuw leven ingeblazen en na een opknapbeurt vanaf april gratis ter beschikking gesteld van iedere groep/ vereniging. Het Servicepunt Amateurkunst gaat nauw samenwerken met het openluchttheater en zal bemiddelen voor voorstellingen en concerten op donderdagavonden. Een prachtige locatie en altijd publiek! Belangstelling? Mail ons.

p


passie Aan het woord!Veluwe, 2010

Hein van der Schoot, Wezep Winnaar publieks- en juryprijs

De Bisschop ‘Bakeliet is ouderwets, plastic is beter,” zei de telefoonmonteur. Ik zat opde stoel van ons mam en met mijn tenen kon ik al bijna de grond raken. De monteur was nog steeds bezig met boren, schroeven en aandraaien en weer boren. “De telefoon brengt de ganse wereld in huis,” zei hij, “binnenkort vliegen de Amerikanen naar de maan, dan bellen ze vanaf de maan naar president Kennedy en dan zeggen ze: we zijn geland, president Kennedy! En dan gaan ze huppelen want ze wegen daar bijna niks.” Tussen de san severia’s door zag ik dat de greppel voor de kabel al was dichtgegooid. Het leek wel een grote mollengang. Gisteren zag ons pap een molshoop bewegen, hij pakte de schop, stak hem met lomp geweld in de molshoop en zwierde de mol met kluit en al de lucht in. De zon scheen en het leek wel alsof de mol uit elkaar spatte. Heel hoog. Die mol had zo door kunnen suizen naar de maan. Met zijn spitse snuit en de pootjes strak tegen het lijf. Maar ja mollen kunnen niet huppelen. Toen hij weer was geland sloeg ons pap hem zo plat als een dubbeltje. Toen op de vuilnishoop. Ons pap zweette. Ik hoopte maar dat er niks zou bewegen in de telefoongreppel. Anders zou ons pap zomaar de kabel kapot kunnen steken. Waren we afgesneden van de ganse wereld. En we woonden al helemaal aan het eind van een doodlopende zandweg. “Kijk,” zei de monteur, “dit rode knopje moet omhoog, anders doet hij het niet meer. Maar telefoons mag je nooit uitschakelen. Dekseltje er op, schroefje erin en klaar is Kees.” De telefoon hing aan de muur. Hij glom. Hij hing daar en ik maar wachten. De dag daarna was ons mam jarig. Er had nog steeds niemand gebeld. De kamer zat vol volk, ze hadden koffie en gebak gehad. Nu waren ze aan de drank en er hing een

mist van sigarettenrook. Iedereen was er. Overal geroezemoes. Ik had ze allemaal een papiertje gegeven met ons nummer. Ons pap zat in de leunstoel en rookte zijn sigaar. Ik zat bij ons mam op schoot. Ze had haar bloemetjesjurk aan. Toen kwam oom Antoon naar me toe. “Zo jongen, wat wil jij worden?” “Eerst misdienaar, maar dat ben ik al. Dan pastoor, dan bisschop en aartsbisschop, en als het lukt stillekes aan paus.” Oom Antoon moest lachen, hard lachen, hij kreeg zelfs buikpijn. “Stillekes aan paus!” gierde hij met tranen in zijn ogen. Hij zei het nog een keer en toen moesten ook alle ooms en tantes lachen, heel hard lachen. “Ik ga de konijnen voeren,” zei ik. Toen ik terug kwam waren de fietsen en de brommers en de auto’s weg. Ik ging naar binnen. Toen rinkelde de telefoon. Ons mam schrok, ze stond op en pakte de hoorn van de haak: het was het Bisschoppelijk Paleis en het ging over mij. Ik was uitverkoren. De bisschop zou in ons dorp de heilige mis doen en ik was de misdienaar. Daags daarna moest ik naar de kapper maar ik wilde niet. Maar ik moest, dus ik ging. Aan de achterkant niet rond maar spits, had ons mam gezegd. “Maar jij bent vorige week toch nog hier geweest,” zei de kapper. “Ja maar ik moet misdienaar zijn bij de bisschop en van achteren moet het spits.” “Dan maken we er een mooie V-vorm van. De V van vrede. Daar zal de bisschop blij mee zijn, de bisschop is voor vrede.” Hij moest lachen, hard lachen. Er viel motregen die dag. Ik stond op de bank in de misdienaarswoning en gluurde door het raam. Een zwarte auto reed het kerkplein op. Als hij maar niet slipt, dacht ik. De ster op de motorkap glom. Mercedes.

Hij draaide scherp en vanonder zijn banden ketste een kiezeltje tegen de ruit. Vlak bij mijn neus. De Mercedes remde, stopte en veerde nog een keer alsof hij bokte. Mensen met de fiets in de hand, stonden te kijken. Een chauffeur met pet stapte uit. Hij liep naar het achterportier, bukte en hielp de bisschop met uitstappen. Een kruis bungelde op zijn borst. Zwarte lakschoenen, goed gepoetst. De bisschop zwaaide naar de mensen. Voor het eerst in mijn leven zag ik de bisschop. Hij was geboren in ons dorp. In de stad hadden ze Philips en DAF en deftige mensen maar wij hadden een bisschop. Gisteren was ik langs de boerderij gefietst waar zijn moeder nog steeds woonde. De bisschop was ook op de televisie geweest bij Mies Bouwman, zeiden ze. De bisschop was uit het volk en voor het volk, zei ons mam. “Groot in eenvoud” stond er boven zijn foto in de krant. Dus dacht ik dat de bisschop in een Volkswagen zou komen aanrijden, zo’n grijze met een spijltje in de ronde achterruit. Met van die roestspikkeltjes op de verchroomde bumpers. Zelf achter het stuur. Of in een lelijk eendje net als die rode van tante An. Het roldak open, vanwege zijn bisschopsmijter. Niet in een Mercedes met chauffeur. Ik had de wierook aangestoken en wachtte achter in de misdienaarsruimte. Ik hoorde de deur in de gang piepen. Er klonk geruis en geschuifel en toen kwam de bisschop binnen. In zijn eentje. Zijn witte onderkleed wiegde met elke stap van voor naar achter. “Dag jongen, jij bent zeker de misdienaar vandaag?” vroeg hij. “Ja eerwaarde.” Hij glimlachte, met zijn lippen op elkaar. Hij was kleiner dan ons pap. Hij legde zijn hand op mijn achterhoofd, precies op de V. Met zijn vinger ging hij op en neer. “Hoe heet je?” vroeg hij. “Hendrie.” “Zo Hendrie, hoe oud ben je?” “Acht jaar, Monseigneur.” “Wat wil je worden, Hendrie?” “Ik weet het nog niet, Monseigneur. Ik denk, ik denk brandweerman.” Hij wreef nog steeds met zijn vinger over die V. “Dat is goed jongen,” zei hij, “dan kun je mooi de brand blussen. Kom we gaan.” Hij gaf me nog een klopje op mijn schouder. Een beetje hard. Ik had nooit de kerk zo vol gezien. Iedereen stond op en keek naar de bisschop. En iedereen zag mij. Ik liep als een hondje achter de bisschop aan.Toch nam ik even grote stappen als hij. Allebei in toga. Allebei in dezelfde kleur. We kwamen uit hetzelfde dorp, we keken allebei recht voor ons uit. Misschien dachten de mensen, die kleine wordt straks vast ook bis-


schop. Pas toen besefte ik het echt. Ik had gelogen. In de kerk. Tegen de bisschop. Brandweerman! God ziet alles. God hoort en ziet alles. Ik had nooit iets fout gedaan, maar ik zette de kelk links van de bisschop op het altaar. Fout. Ik had na het evangelie de verkeerde bladzijde omgeslagen. Fout. Ik vergat een keer ‘Mea Culpa’ te zeggen. Ook fout. Toen de heilige mis was afgelopen, wachtte ik. Ik kleedde me om en wachtte. En daarna wachtte ik nog steeds. Niks. De pastoor kwam me altijd bedanken. De bisschop niet. Toen hoorde ik het geluid van de Mercedes. Ik keek naar buiten en zag nog net hoe hij de bocht om zwiepte.

terug-en vooruitblik

“Je bent zo stil jongen.” Ik zei niks. “Is er iets?” “Nee mam.” “Echt niet?” “Nee mam.” Ze pakte de schillenmand met aardappels. Ze zei niks. Ze schilde vlugger dan anders. Na het eten vroeg ze het nog een keer. Ik stond op het zeil. Koud. Ik moest wakker blijven. Het duurde lang voordat ons pap en mam naar bed gingen. De kleine wijzer stond al voorbij de elf. Toen ging ik op blote voeten de trap af. Hij kraakte. Oei. Ik deed de knip van de achterdeur. De maan scheen. Ik liep naar de schuur en deed de deur open. De geit werd wakker maar hield zich koest. In het donker zocht ik naar de schroevendraaier. Toen terug naar huis. Ik zette de stoel tegen de muur en schroefde het dekseltje van de telefoon open. Ik deed de rode knop omlaag en schroefde het dekseltje weer dicht. Klaar is Kees. Het was al licht en we aten onze boterhammen. Ik zat op de kinderstoel. Het was stil, maar dat was meestal zo. Ons mam keek naar mij en keek weer weg. Ons pap at zijn vierde, hij kon flink eten. Hij keek naar de glimmende telefoon. Toevallig. Ik nam mijn laatste hap van mijn boterham, kauwde, slikte hem door en stond op. “Ik wil geen misdienaar meer zijn en ik wil ook geen paus meer worden. Ik ga de konijnen voeren,” zei ik. Ik pakte het mes uit de keukenla en liep tot aan het eind van de zandweg. Daar stonden de paardenbloemen. Voor de konijnen.

Gevaarlijk Goed De eerste editie van het KCG-kunstenfestival van Gelderse toptalenten in Nijmegen was geslaagd. Ook een aantal Veluwse groepen waren gescout, waaronder jongerentheatergroep Cab Bizar en het slagwerkensemble van de Elspeet Fanfare. Bijzonder aan het festival was de koppeling met diverse urban kunstvorming wat ook cross-overs opleverde. Ook de beeldend kunstenaars waren enthousiast over het gezamenlijk buiten schilderen. En verder natuurlijk optredens in alle soorten en maten van jong tot out. Zie ook www.gevaarlijkgoed.nl Hou ons op de hoogte van uw activiteiten; het kan maar zo zijn u wordt gescout voor Gevaarlijk Goed. Gevaarlijk Goed in 2011: eind september in De Lindenberg te Nijmegen


terug-en vooruitblik Ontmoetingsdagen Het succes van de Koren Campagne Dag is voor SAK aanleiding om in 2011 voor elke kunstdiscipline een speciale ontmoetingsen uitwisselingsdag te organiseren, gekoppeld aan werksessies. SAK nodigt betrokkenen tzt per brief uit.

Kunstenfestival Overstekend Wild

De Veluwe Danst

Aan het woord!

Flash Mob met meer dan 800 dansers in 5 gemeentes. Het was een zeer geslaagd spektakel in het kader van Dansweek Gelderland met ruim 800 dansers van 7 tot 70 jaar. Initiatiefnemer KCG en van SAK als organisator van de uitgebreide Veluwse versie; in buscolonne over de Veluwe. De ultieme samenwerking tussen dansende Veluwenaren – van klassiek tot jazz, van volks- en linedans tot modern. De pers stond er bol van.

De inmiddels grootste schrijfwedstrijd van Gelderland kent een bijzondere opzet. Deelnemers kunnen meedoen aan een speciale korte cursus die hen begeleidt naar hun inzending of men kan zich vlak voor inzending opgeven voor een coachinggesprek om de puntjes op de i te zetten. De slotavond vond dit jaar plaats bij Veluvine te Nunspeet met als speciale gast, niemand minder dan Abdelkader Benali die de beginnende schrijvers op onderhoudende wijze een hart onder de riem stak. Winnaar van zowel publieks- als juryprijs was Hein van der Schoot uit Wezep, van wie u elders in deze Saktueel de inzending kunt lezen. Het juryrapport en fotoverslag is te bekijken op de website. Aan het woord! in 2011: sept-dec voor amateur schrijvers en dichters.

Een uitgebreid (foto)verslag is te vinden op de website en tientallen YouTube-filmpjes.

Koren Campagne Dag Half januari verzamelden afvaardigingen van vele Veluwse koren in alle soorten en maten zich in De Dialoog te Ermelo, waar onder deskundige leiding van Marlies Leupen in drie sessies werd gewerkt aan profilering van je koor, de mogelijkheden en de aanpak. De enthousiaste reacties na afloop doen vermoeden dat de Veluwe de komende jaren zal beleven dat de koorzang springlevend is. Een (foto)verslag en de basistekst van de hand-out staan op de website.

Een bijzonder kunstenfestival vond plaats op 16 oktober j.l. met simultane uitvoering in vier Veluwse gemeentes verspreid over zo’n 60 bijzondere locaties, van café tot kunstkelder en van museum tot winkelpand. Nu eens geen festival voor grote koren en orkesten, maar juist bedoeld om solisten, duo’s, bands en theater in de schijnwerpers te zetten. Een gewaagde èn geslaagde formule. Kijk voor een foto-impressie op www.festivaloverstekendwild.nl Overstekend Wild in 2011: half oktober in vier andere Veluwse gemeentes. binnenkort nadere berichtgeving


wak

Doe mee aan de WAK – de Week van de Amateurkunst Een (landelijk) spektakel dat zijn weerga niet kent. Met dit festival wordt een grote slag geslagen voor de zichtbaarheid en de kwaliteit van de amateurkunst met zeer veel media aandacht, waaronder Wegener en De Telegraaf. Hieronder meer over de opzet, de plannen van SAK en de bijzondere Veluwse opzet.

Laat u zien/horen en doe mee! www.waknederland.nl

Wat is de WAK? In Nederland zijn zo’n 8 miljoen gepassioneerde mensen actief in de amateurkunsten; in elke plaats/stad is daarmee een groot kapitaal aanwezig van fotografen, filmers, dansers, muzikanten, zangers, bands, theatermakers, beeldend kunstenaars en verenigingen. De WAK maakt dit kapitaal zichtbaar en toegankelijk zodat iedereen ervan kan genieten. Voor wie is de WAK? Voor iedereen. Voor amateurkunstbeoefenaars en voor hun publiek. Laat u zien, meld u aan en verleid elkaars publiek en iedereen die normaal niets met welke kunstvorm te maken heeft. Door de unieke Veluwse festivalopzet komt ieder automatisch met de WAK in aanraking. De WAK en de Veluwse versie De WAK gaat dit jaar bij wijze van proef in bijna 60 gemeentes door heel Nederland plaatsvinden van 14 t/m 21 mei in lokale versies. Het Servicepunt Amateurkunst (SAK) heeft het initiatief genomen om de WAK als smeedijzer in te zetten voor 4 andere zeer succesvolle festivals met breed regionale uitstraling, waardoor er één mega-evenement ontstaat voor de gehele Noord en West Veluwe; van Elburg t/m Nijkerk en omgeving.

Amateurkunst als ultiem bindmiddel!

Opzet: Een festival-opeenstapeling in Harderwijk met continu nieuw, meer en ander publiek en met het hoogtepunt op zaterdag 21 mei. Zaterdag 14 mei Start en opening van de WAK Spektakel met meer dan duizend deelnemers! Zaterdag t/m vrijdag Vele activiteiten in het kader van de WAK Maandag Start en opening van Sail Schepen en Zuiderzee-evenement aan de haven. Donderdagavond Start en opening van Hanzefestival Met markt, braderie, standwerkers en culturele activiteiten Vrijdagavond Start en opening Kulting Het beroemde straattheater, -muziek en cultuurfestival Zaterdag 21 mei Alle festivals samen en ’s avonds: Start en opening Nachtbrakers Niet meer weg te denken: hèt nachtfestival voor jongeren in het containerdorp aan de boulevard. Dit alles onder de noemer:

Kijk Harderwijk!

www.kijkharderwijk.nu (half februari online)

Wat gebeurt er tijdens de WAK? Op de website van SAK staan activiteiten en ideeën voor ELKE kunstvorm. Activiteiten waar u zich eenvoudigweg voor kunt opgeven, vol=vol Activiteiten in ontwikkeling waar u zich nu al bij kunt aansluiten (en/of uw eigen input leveren). Ideeënbox of meedenken (inspiratieplek) in de ontwikkeling Of mail ons uw eigen activiteiten tijdens de WAK. Deze worden gepubliceerd op de website van het SAK en worden daarmee automatisch ook landelijk aangemeld.

U kunt uw ideeën openzetten voor anderen om zich bij aan te sluiten. Of geef u/uw vereniging op voor een optreden. Of zet uw deuren open voor een openbare repetitie, meedoe-les of wat dan ook. SAK brengt vanaf heden regelmatig alle initiatieven naar buiten via een digitale nieuwsbrief. Wees er zeker van dat we in bezit zijn van zoveel mogelijk e-mailadressen. Zodra we zien dat op meerdere plekken dezelfde ideeën leven, zullen we deze met elkaar in contact brengen. Alle instellingen en podia van Harderwijk hebben hun medewerking aan de WAK toegezegd. Daarmee heeft u altijd een platform voor uw plannen. Schakel ons in voor bemiddeling. Niemand mag ontbreken bij de WAK! www.sak-nwveluwe.nl sak@cultuurpuntuit.nl Publiciteit Buiten de ‘normale’ publiciteit heeft Wegener het initiatief genomen om begin mei een speciaal Kijk Harderwijk!magazine huis-aan-huis te verspreiden van Zeewolde t/m Nijkerk. Maximale aandacht en maximaal publiek voor uw activiteiten! WAK Nederland krijgt bovendien aandacht in De Telegraaf (WAKkerste krant) en onderhandelingen zijn gaande met diverse TV-zenders. Amateurkunst in de schijnwerpers!

Openingsspektakel WAK

Het landelijk thema van de eerste Week vd Amateurkunst is: Word WAKker! SAK neemt dit thema zeer letterlijk en zijn van plan om Harderwijk letterlijk wakker te schudden en te mobiliseren op zaterdagochtend 14 mei, een activiteit waarmee we met z’n allen werkelijk kippevel zullen gaan bezorgen. Alle amateurkunstbeoefenaars (dansers, koren/zangers, muzikanten/bands/harmonie/ fanfare, e.d.) zijn uitgenodigd hieraan mee te doen. We rekenen op meer dan 1000 deelnemers! Kijk op de website van SAK en geef u snel en zet gezamenlijk de Veluwse versie landelijk op de kaart.

Saktueel februari 2011  

Nieuwsbrief amateurkunst Noordwest Veluwe

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you