__MAIN_TEXT__

Page 26

geïnteresseerd en een groot deel van mijn stages doorliep ik dan ook bij dat specialisme. Ik ben gaan werken op de gesloten opnameafdeling van de afdeling Psychiatrie, de acute opnamekliniek dus.” Na anderhalf jaar kreeg Paul een ‘academische honger’ en dat resulteerde in het volgen van de master Evidence Based Practice in Health Care. “Ik mocht eerst twee modules doen in het kader van het Minerva-traject en dat vond ik zó te gek dat ik vervolgens de volwaardige master mocht doen. Ik ben erg blij dat ik die kans kreeg.” Onderzoek doen, maar hoe? Toen hij was opgeleid tot wetenschappelijk onderzoeker wilde Paul daar ook iets mee doen, maar hij ontdekte dat er nog niet echt een structuur bestond voor verpleegkundige onderzoekers. “Om dat gefaciliteerd te krijgen, is best lastig. Je moet daar zelf je schouders onder zetten. Zo’n masteropleiding en een onderzoek kosten tijd en het drukt zwaar op je rooster. Daar wordt niet iedereen blij van.” Dat laatste is iets wat Bart als teamleider goed begrijpt. “In mijn huidige opleiding Zorgmanagement komt het ook aan de orde. Hoe faciliteren we opleidingen en hoe zetten we scholing in voor onze medewerkers? Je moet dat als teamleider goed kunnen inplannen in de dagelijkse praktijk. Dat is belangrijk. Ik kan niet alle mensen uit mijn team tegelijk een opleiding laten volgen, want er moeten ook nog genoeg collega’s zijn om een rooster rond te krijgen.” Paul knikt instemmend: “Ik ben ervan overtuigd dat het beter georganiseerd kan worden en als dat lukt, hebben we daar allemaal profijt van. Zo worden er bijvoorbeeld veel trainingen aangeboden waarvan een groot deel best geïmplementeerd kan worden in het initiële onderwijs.” Bart voegt eraan toe: “En wat dacht je van werkplekleren? Dan hoef je niet terug naar school. Opleiden vindt plaats op de werkvloer en de theorie kan beter aan de praktijk gekoppeld worden.” Paul: “Wat ik vooral belangrijk vind: het moet goed worden gecoördineerd, zodat iedereen er uiteindelijk profijt van heeft.”

Een verpleegkundige moet een leven lang kunnen leren

” Meer tijd Paul geeft inmiddels een dag per week les aan de Hogeschool van Amsterdam. Bovendien schrijft hij een proefschrift over agressie in de psychiatrie. “Het gaat over de invloed van personen en de omgeving op het ontstaan van agressie en het gebruik van de separeer. Behoorlijk complex, wil je een betrouwbare analyse krijgen.” En hij is in juli 2019 benoemd tot Principle Nurse Educator (PNE), als een van de vier op locatie AMC. Het ontwerpen, implementeren, evalueren en herzien van academische en permanente educatieprogramma’s voor verpleegkundigen behoort nu officieel tot zijn taken. “De PNE’s zijn gefocust op het verder ontwikkelen van interprofessioneel onderwijs. Het heeft natuurlijk allemaal te maken met tijd. Alles wat meer aandacht vraagt, kost aanvankelijk tijd, dat merk ik ook bij mijn eigen onderzoek. Maar ik blijf bij mijn stelling dat het uiteindelijk meer tijd zal opleveren.”

26.

Leren en ontwikkelen binnen Amsterdam UMC Mogelijkheden Leren en ontwikkelen maakt een belangrijk deel uit van het verpleegkundig werken in ons academisch ziekenhuis. Om te beginnen is de werkplek bij uitstek een rijke leeromgeving. Het verzilveren van leermogelijkheden staat hoog aangeschreven daarom zijn er tal van initiatieven om het leren te stimuleren. Denk aan Critical Incidents methoden, Vlogs, bedside teaching en academische leerwerkplaatsen. Extra rol Voor wie een extra rol wil vervullen zijn er verschillende mogelijkheden. Denk aan coördineren, stap naar seniorverpleegkundige, teamleider, verpleegkundig hoofd, verpleegkundig directeur. Voor al deze rollen zijn er ondersteunende programma’s. Specialiseren Wil je meer verdieping in je vak? Dan biedt Amsterdam UMC een brede waaier van specialisatiemogelijkheden gericht op specifieke patiëntengroepen of ziektebeelden. Van kortlopende trainingen tot beroepsbegeleidende master- opleidingen. Of loop je warm voor wetenschappelijk onderzoek? Dan is promoveren een optie binnen Amsterdam UMC. Verbreding Maar ook faciliteren wij verpleegkundigen die de verbreding zoeken door zich maatschappelijk in te zetten voor specifieke groepen zoals jongeren, migranten en/of ouderen.

Profile for Amsterdam UMC

Verpleegkundigen! Talent in Amsterdam UMC  

Verhalen over verpleegkundigen in Amsterdam UMC die stevig in hun vak staan en er op hun eigen manier invulling aan geven.

Verpleegkundigen! Talent in Amsterdam UMC  

Verhalen over verpleegkundigen in Amsterdam UMC die stevig in hun vak staan en er op hun eigen manier invulling aan geven.

Advertisement