Page 2

Korte berichten Vaker bloedstolsel bij oplosbare stent Patiënten met een oplosbare stent in de kransslagaders hebben drie keer meer kans op een bloedstolsel in de stent. Dat concluderen onderzoekers van het AMC na een langlopend onderzoek waarbij ze een biologisch oplosbare stent vergeleken met de meest gebruikte metalen stent. De resultaten zijn eind maart gepubliceerd door The New England Journal of Medicine. De biologisch oplosbare stent (Absorb BVS) is sinds enkele jaren beschikbaar om kransslagaders die vernauwd zijn open te houden en de kans op een hartinfarct te verkleinen. Het AMC doet sinds 2013 onderzoek naar het verschil tussen deze oplosbare stent en de ‘klassieke’ metalen stent. In tegenstelling tot de metalen stents, die permanent in het bloedvat blijven, hebben de nieuwe stents het voordeel dat ze volledig oplossen en uiteindelijk verdwijnen uit het behandelde bloedvat. Om uit te zoeken of het nieuwe materiaal net zo werkzaam is als de gebruikelijke stent, deed het AMC samen met vier andere ziekenhuizen een langlopende studie. De onderzoekers volgden een groep van ongeveer 1800 patiënten in de tijd. Alle patiënten hadden tussen 2013 en 2015 een stent gekregen na een dotterbehandeling. De helft kreeg een oplosbare stent, de andere helft een metalen stent. Uit de resultaten bleek dat de kans op een bloedstolsel in de oplosbare stent (stenttrombose) tot ongeveer drie procent was gestegen in een periode van twee jaar. Bij de metalen stent was die kans ongeveer één procent. Een hogere stollingskans is ongewenst omdat dit het risico op een hartinfarct vergroot.

Tot nu toe kregen alle mensen met een stent gedurende een jaar twee bloedverdunners voorgeschreven en gebruikten zij na dat jaar nog maar één bloedverdunner. Die medicijnen verkleinen de kans op trombose. Vanwege het verhoogde risico op bloedstolsels pleiten de AMC-artsen er nu voor dat patiënten met de oplosbare stent minstens drie jaar lang twee bloedverdunners blijven slikken. Het aangepaste advies geldt overigens niet voor iedereen met een oplosbare stent. Er zijn namelijk patiënten die om andere medische redenen beter geen antistollingsmiddelen kunnen slikken. De oplosbare stent wordt in het AMC niet meer gebruikt.

Personalia

• Op 28 maart is dr. Paul van Trotsenburg benoemd tot hoogleraar Kinderendocrinologie. Van Trotsenburg was al verbonden aan het AMC. • Dr. Björn Koel heeft een research grant van de European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ESCMID) van 20.000 euro in de wacht gesleept. Het geld is bedoeld om een onderzoeksproject te ondersteunen. Koel heeft een project ingediend getiteld ‘Understanding the emergence of epidemic influenza virus variants in humans’. Doel van deze studie is inzicht te krijgen in het ontstaan van griepvirusvarianten die de menselijke afweer kunnen ontwijken. De uitkomsten kunnen bijdragen aan een betere en eerdere detectie van nieuwe griepvirusvarianten, wat zal helpen bij het verbeteren van de griepprik.

• Prof. dr. Charles Majoie en prof. dr. Yvo Roos hebben als lid van het onderzoeksteam van de MR CLEAN-studie de Wetenschapsen Innovatieprijs van de Federatie Medisch Specialisten in ontvangst genomen. Voor deze prijs hadden 25 wetenschappelijke verenigingen een onderzoek vanuit hun specialisme voorgedragen. De prijs wordt uitgereikt aan een medisch specialist of een onderzoeksgroep die zich het meest onderscheidt met relevant en kwalitatief hoogstaand klinisch wetenschappelijk onderzoek. • Aan dr. Ben Distel van de afdeling Medische Biochemie is een van de tien ZonMW TOP-subsidies toegekend. Het betreft TOPonderzoek naar het mechanisme dat ten grondslag ligt aan het Angelman syndroom, een ernstige ontwikkelingsstoornis van de hersenen waarvoor momenteel geen behandeling is. Distel deelt de subsidie met Ype Elgersma en Steven Kushner (ErasmusMC). • Dr. Arthur Buijnk heeft de Storm van Leeuwen-Magnusprijs 2017 gekregen voor excellent onderzoek op het gebied van de klinische neurologie. De prijs wordt uitgereikt door de Nederlandse Vereniging voor Klinische Neurofysiologie aan de auteur van de beste wetenschappelijke publicatie op het gebied van klinisch neurofysiologisch onderzoek in de afgelopen twee jaar. De prijs bestaat uit een speciaal ontworpen kunstvoorwerp en 1000 euro.

Colofon AMC Magazine is een uitgave van het Academisch Medisch Centrum. Het verschijnt 9 maal per jaar. Oplage: 11.000 exemplaren. AMC Magazine wordt toegezonden aan huisartsen, specialisten, gezondheidszorginstellingen in de regio Amsterdam, Het Gooi en Almere en aan medewerkers van het Academisch Medisch Centrum en de in het AMC gevestigde onderzoeksinstituten. Verder ontvangen alle Nederlandse ziekenhuizen en de landelijke advies- en beleidsorganen op het terrein van de gezondheidszorg het magazine, evenals de pers, de rijksoverheid en relaties van het AMC in het bedrijfsleven.

Redactie Frank van den Bosch (hoofdredacteur), Irene van Elzakker (eindredacteur), Marc van den Broek, Jasper Enklaar, Anne Koeleman, Loes Magnin en Edith van Rijs Aan dit nummer werkten mee Hans Achterhuis, Hidde Boersma, Rob Buiter, Sandra Smets en Caroline Wellink Fotografie en illustraties Herman Geurts (illustraties), Marieke de Lorijn/ Marsprine (fotografie), Len Munnik (illustratie ‘Ik heb gezegd’) en Henk van Ruitenbeek (illustraties)

Foto omslag Marieke de Lorijn/Marsprine

Druk Verloop drukkerij, Alblasserdam

Redactie-adres AMC, afdeling Interne en Externe Communicatie Postbus 22660, 1100 DD Amsterdam 020 566 2421, magazine@amc.nl

Copyright © AMC Magazine. ISSN: 1571-411x Niets uit deze uitgave mag worden gereproduceerd zonder voorafgaande toestemming van de uitgever. Van werken van beeldende kunstenaars aangesloten bij een CISAC-organisatie zijn de publicatierechten geregeld met Pictoright te Amsterdam. © 2017 c/o Pictoright Amsterdam

Abonnementen Abonnementen-administratie: zie redactieadres Een jaarabonnement kost €20 Ontwerp Vandejong Amsterdam

Amc magazine nr4 mei  
Amc magazine nr4 mei