Page 1

Penilaian Bersepadu Pegawai Perkhidmatan Pendidikan PBPPP


Prestasi Guru

Kompetensi Guru (Keupayaan & Usaha Guru)

Keberhasilan PPP (Instrumen Keberhasilan)

Hasil Kompetensi Guru kepada Pelanggan (Keberhasilan Kompetensi Guru)

CPD

Penilaian Bersepadu PPP

Penilaian Kompetensi PPP (Instrumen Kompetensi)

Kerangka Konseptual


Penilaian Bersepadu Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PBPPP) Penilaian Kompetensi

Keberhasilan

Penilaian oleh Instrumen Kompetensi 1. Nilai Profesional

Amalan

Sahsiah

Potensi

-Amalan Profesional -Hubungan dengan Murid

-Mengutama kan Pencapaian -Kepantasan Bertindak -Budaya Kerja Sepasukan -Berfokuskan Pelanggan

-Kepimpinan Berwawasan -Menyesuai kan Perubahan -Keinginan Menimba -Pemikiran Kreatif dan Inovatif

2. Pengurusan -Aktiviti Luar Bilik Aktiviti Darjah -Aktiviti Kokurikulum 3.Sumbangan

4.Kemahiran Profesional PdP

Sumbangan Profesional -Bimbingan & Motivasi -Sumbangan Perancangan PdP -Pengetahuan -Perancangan

Keilmuan & Pengetahuan -Dasar-dasar Kerajaan -Peraturan & Pekeliling -Penguasaan Kepakaran Bidang -Pentaksiran

Tugas Khas -Tugas Khas

Pelaksanaan PdP Pentaksiran PdP -Penyampaian -Penganalisisan -Penggunaan Keperluan PdP Sumbermengikut Murid Berbeza tugas profesional Pendidikan -Penilaian -Kemahiran Prestasi Murid Komunikasi -Teknik Penyoalan


DIMENSI KEMAHIRAN Guru Akademik

Perancangan -Pengetahuan -perancangan

Pelaksanaan - Penyampaian - Penggunaan sumber pendidikan - Kemahiran - Komunikasi teknik penyoalan

Pentaksiran -Penganalisisan keperluan PdP - Penilaian prestasi murid

Guru Bimbingan dan kaunseling

Perancangan - perancangan dan hala tuju - menyebarluaskan (outreach) perkhidmatan bimbingan dan kaunseling

Pelaksanaan - pengurusan fail dan buku rekod perkhidmatan bimbingan dan kaunseling - pengurusan bilik bimbingan dan kaunseling - laporan sesi kaunseling / bimbingan dan dokumentasi program B&K - pengendalian sesi kaunseling / bimbingan - melaksanakan program pembangunan diri murid - pengendalian kaunseling berfokus disiplin - pengendalian kelab kaunseling & kerjaya / Pembimbing Rakan Sebaya (PRS)

Pentaksiran - khidmat pelanggan - pengendalian ujian psikometrik dan program pendidikan kerjaya - membantu menyelesaikan masalah& membuat keputusan - penganalisisan dan penilaian murid

Jurulatih

Perancangan

Pelaksanaan

Pentaksiran

-Perancangan program pembangunan dan latihan

-Pengurusan latihan - penggunaan sumber dan peralatan - pengedalian sesi latihan - komunikasi berkesan sesi latihan - laporan sesi latihan dan pertandingan

-Penganalisisan keperluan pembangunan murid -Penilaian program pembangunan dan latihan murid

Kepimpinan Instruksional -mengutamakan pencapaian - perancangan dan pembangunan pengajaran - perkongsian pengetahuan dan pengalaman - penyeliaan dan pemantauan - melaksanakan pembelajaran dan pengajaran

Pengurusan -pengurusan berfokuskan kurikulum / HEM / kokurikulum / seni / sukan / pendidikan khas / tingkatan 6 - kewangan - pembangunan fizikal - sumber manusia - maklumat

Kepimpinan Organisasi -pengurusan organisasi - proaktif dalam tindakan - bimbingan dan pementoran

Kepimpinan sekolah

Kemahiran Teknologi Maklumat Dan Komunikasi (TMK) - penguasaan TMK dalam pengurusan


KEBERHASILAN KEPIMPINAN SEKOLAH PENGETUA DAN GURU BESAR

Kurikulum

Kokurikulum

Hal Ehwal Murid

Guru

- Peperiksaan Awam - Near Miss Lulus (bilangan murid gagal satu matapelajaran)

-Pencapaian Sukan Dan Permainan - Pencapaian Koakademik - Pencapaian Unit Beruniform

-Disiplin murid - Kehadiran murid

-Kehadiran

GURU PENOLONG KANAN

GPK Pentadbiran & Kurikulum

GPK Hal Ehwal Murid

GPK Kokurikulum

GPK Petang

-Penilaian Dalaman - Peperiksaan Awam - Bilangan murid gagal satu mata pelajaran

- Disiplin murid - Kehadiran murid - Sahsiah/Sikap dan perlakuan positif

-Penyertaan sukan dan permainan - penyertaan KoAkademik - penyertaan unit beruniform

-Kurikulum - Hal Ehwal Murid - Kokurikulum

GPK Pendidikan Khas -Kurikulum - Hal Ehwal Murid - Kokurikulum

GPK Sukan

GPK Seni

GPK Tingkatan 6

-Penyertaan Individu - Penyertaan Berpasukan - Balapan dan Padang

-Alat muzik - Tanpa alat muzik - Seni halus

-Peperiksaan STPM -Hal Ehwal Murid - Kokurikulum


KOMPONEN INSTRUMEN 1. 2. 3. 4. 5.

Bil Penyataan dimensi, elemen dan aspek Deskripsi Kaedah penilaian Aras penilaian


INSTRUMEN PENILAIAN KOMPETENSI


INSTRUMEN PENILAIAN KOMPETENSI DAN KEBERHASILAN YANG SEDIA UNTUK DILAKSANAKAN

• INSTRUMEN PENILAIAN KOMPETENSI BAGI KUMPULAN GURU (PdP) -

Guru Akademik Guru Bimbingan Dan Kaunseling Jurulatih

• INSTRUMEN PENILAIAN KOMPETENSI BAGI KEPIMPINAN SEKOLAH -

Pengetua / Guru Besar / Guru Penolong Kanan

• INSTRUMEN KEBERHASILAN -

Instrumen Keberhasilan Murid Instrumen Keberhasilan Pengetua Dan Guru Besar Instrumen Keberhasilan Penolong Kanan


SEKIAN TERIMA KASIH

Slaid 2: Instrumen  

Pemahaman tentang Instrumen dalam bentuk Powerpoint

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you