Page 1

10 LET ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY MORAVA


Libor Mikl, ředitel ZUŠ Morava

Ivo Thurner, spoluzakladatel ZUŠ

Milan Tesař, zástupce ředitele ZUŠ


Jak šel čas Jiří Severin, spoluzakladatel ZUŠ Chceme-li popsat historii vzniku Základní umělecké školy Morava, musíme se vrátit o mnoho let zpět do Otrokovic. Otrokovické školství, to byl i v těch vykloubených dobách normalizace ostrov tolerance, závan první republiky, ne zcela vytracený duch baťovského školství. V Otrokovicích pracovali a stále ještě pracují mimořádné učitelské osobnosti. V hudební oblasti např. František Lýsek, jeden z nejvýznačnějších sbormistrů dětských sborů. Vycházel zde celostátní časopis zabývající se estetickou výchovou. V Otrokovicích pracoval Evžen Valový, ředitel otrokovické „hudebky“, pozdější prorektor JAMU. Před nimi Valeš Lisa, sběratel lidových písní, „největší znalec lidových koled“, jak o něm prohlásil kdysi skladatel Vítězslav Novák. Několik generací dalších výjimečných otrokovických pedagogů zanechalo stopy tvořící neobvyklou atmosféru otrokovického školství. Do tohoto prostředí otrokovické „hudebky“ přichází mladý nadšenec, učitel žesťových nástrojů, Libor Mikl. Zachytí ještě Josefa Gergelu, vedoucího dětské dechovky, odchovance vojenských muzik, původně zedníka, ale snad nejlepšího učitele hudby, jakého jsme měli možnost spolu poznat. Vyučuje zde také Alois Skoumal, mimořádně nadaný a všestranný muzikant, pozdější nositel ceny města Zlína. Svobodné prostředí LŠU Otrokovice dodává Liborovi chuť do práce, které věnuje téměř všechen svůj volný čas. Zde se potkává-

me poprvé. Jeho zájmem je především vesnická hudba a tradice venkovské kultury. Vždyť jeho dědeček byl jedním z posledních kapelníků štrajchkapely. Není to u něj jen jakási přechodná záliba, ale jak se později ukáže, jeho celoživotní úkol a cíl. Mně venkovská kultura není rovněž cizí. Vyrůstal jsem na Hradišťanu a v hospodě mého dědečka zněly housle i heligonky. Po Otrokovicích následuje několikaletá spolupráce v ZUŠ Zlín, Štefanikova ulice. Doba, kdy mimo jiné společně zachraňujeme téměř zanikající Dechový orchestr mladých. Zde snad stojí za to připomenout, že škola byla tenkrát pořadatelem největší celostátní hudební soutěže dechových souborů od těch osmdesátičlenných až po malé venkovské dechovky. Přehlídky se účastní několik stovek dětí z celé naší země. Když jsem pak později ukončil své působení na Krajském úřadě Zlínského kraje, objevuje se Libor Mikl opět. Uvažuje o založení vlastní soukromé školy, kde by mohl uplatňovat některé své nápady. Obnovit alespoň trochu ducha otrokovické „Lidušky“. A přidat něco nového navíc. Přivádí si nového partnera, spoluzakladatele školy, Ivo Thurnera. Ve společných debatách vzniká pomalu a „skřípavě“ jakýsi první nástin projektu ZUŠ Morava. Škola je poněkud hekticky zaregistrována, ale co nedělá Libor Mikl hekticky? Nastává rok strastí, finančního strádání hrozící téměř bankrotem, zachraňování školy vlastními finančními prostředky. Zdá se, že to


nebyla příliš dobrá trefa. Pak spolu projekt dopracováváme a zaměřujeme se především na místa, kde jsme oba doma. Na vesnickou kulturu, výuku ve vzdálených obcích. „Učitel za žákem a ne naopak“ je naše heslo. Šťastný, bohulibý a pro rodiče, děti i vedení obcí a škol výborný nápad i náš cíl. Ale přináší také mnoho komplikací a úmorné každodenní práce. Ve Zlíně hledáme prostory, putujeme po několika nájmech, stěhování je častým jevem. V roce 2010 pomáhá naší již celkem dobře konsolidované škole vedení města Zlína. Dostáváme za dobrých podmínek do pronájmu prostory pro výuku i vedení školy na Kotěrově ulici. Nastává velký rozvoj školy, neuvěřitelně rychle přibývá žáků, usilovná, téměř mravenčí práce se vyplácí. Svědčí o tom mimo jiné i častá uznání rodičovské veřejnosti i představitelů jednotlivých obcí. Škola má zcela nadstandardní množství souborů od jazzu přes cimbálové muziky, dechovky až k vážné hudbě (viz další materiál). Do školy přechází i mimořádně kvalitní pěvecký sbor Cantica laetitia. Velice dobře si vede i výtvarný obor, který získává několik ocenění na Mezinárodní dětské výtvarné výstavě v Lidicích. Zdárně se rozvíjí i spolupráce se školami na Slovensku, zejména v Bojnici a Rajci. Pravidelně se účastníme na Slovensku vystoupení v uvedených školách. Vyvrcholením této spolupráce je účast žáků na mezinárodní interpretační soutěži Rajecká hudebná jar. I doma se objevují soubory školy na mnoha významných kulturních setkáních. V Třinci, Strakonicích, Praze, Uherském Hradišti, Zlíně. Tam všude účinkují naše soubory. Ve Zlíně jsme již trvalou součástí kulturního života města. Dobrá je spolupráce především s Velkým kinem v pravidelných výročních hudebnědramatických pořadech. Velmi často jsou děti zvány do zahraničí, vystupují v Belgii na hudebním setkání evropské mládeže, kde získávají mezinárodní ocenění. Hrají v Polsku, Rakousku, Slovensku, Itálii, Německu, Dánsku, Rakousku, Slovinsku, Francii, zkrátka po celé Evropě. Ve spolupráci s Dechovým orchestrem mladých několikrát vyprodáváme Zlínské divadlo v komponovaných pořadech Zlín malučký Paříž, Hráli jsme jak andělé, Od gajd až po muzikál. I doma se daří zásadní cíle školy plnit. Výborně pra-

cuje pobočka v Kašavě, kde jsme pořadateli festivalu HUDGAJ (hudecké a gajdošské slavnosti). Mimořádná je spolupráce s farnostmi ve Štípě, Fryštáku, Velkém Ořechově při pořádání vánočních koncertů. Spolupráce se základními a mateřskými školami tvoří jeden ze základů naší práce. Zde je třeba vyzvednout zejména vedení škol v Kašavě, Velkém Ořechově, Provodově, Želechovicích, Liptále, Lukově. V posledních letech pořádáme hudebnědramatické letní tábory ve Vizovicích, které doplňují bohatou činnost školy. Starostové obcí i vedení Krajského úřadu ve Zlíně s porozuměním a často s pomocnou rukou pohlížejí na naši práci. I to je jeden z motivů, že cesta, kterou jsme se dali, je správná. Takže s chutí do dalšího desetiletí. Mgr. Jiří Severin


Koncepce školy

Měl jsem to štěstí, že mě rodiče vedli k muzice. Proto vztah k lidové hudbě byl u mě přirozený. Znal jsem z vyprávění svých dědů a strýců jejich muzikantské začátky u vesnických učitelů, kapelníků ba dokonce farářů a také to, jak je tyto osobnosti vesnického kulturního a světového života ovlivnily na celý jejich život. Ale já už jsem byl žákem „Lidušky“ ve Zlíně založené Tomášem Baťou a již v tehdy v 70. letech jsem jako velmi špatný žák na housle usilovně přemýšlel, jaký význam má pro mne druhý díl Ševčíka (etudy na housle), když stejně nikde nehraji. Narážím již na tehdejší situaci ve Zlíně, kdy LŠU odmítala spolupracovat s Domem kultury zřizovaného třemi obrovskými fabrikami, kde bylo mimo jiné pět cimbálových muzik, které jsme ale my, žáci LŠU, nesměli navštěvovat, abychom si nepokazili řádné držení hudebního nástroje. Zde, v tomto bodě, jsem začal přemýšlet o nové koncepci hudební školy, aniž mne napadlo, že vůbec někdy nějakou založím. Vše se ještě umocnilo, když jsem místo houslí začal tajně cvičit na trubku a kdy náš „tata“ z peněz na sporák koupil dvě baskřídlovky. Začali jsme s tatou a panem Slováčkem z Růžového hrát polky a valčíky ze sešitů“ Dobré české dechovky“. V půldomku nahoře v malém pokojíčku a už to bylo. Aby to „mama“ nevěděla, cvičil jsem ráno po jejím odchodu do práce v malé koupelně, než jsem šel do školy. Pod vedením pana učitele Garguláka jsem pak po jed-

nom roce udělal přijímací zkoušky na Konzervatoř do Kroměříže. No a další díl koncepce vyučování v naší škole je na světě. Když víte, proč hrajete, hrajete rádi. Dalšího upevnění v přesvědčení správnosti této koncepce jsem nabyl při studiu na konzervatoři, a to ve dvou bodech. 1. Striktním zákazem vedení školy pro žáky a studenty vystupovat s lidovými soubory po dobu studia v této instituci. Velmi významně jsem tento zákaz porušoval. 2. Studiem nenáviděných dějin hudby, kdy jsem zjistil, že nejen Janáček, Smetana, Dvořák, Novák, Fibich a další čerpají významně z lidové vesnické hudby českých a moravských zemí. A právě tím jsou tak jiní, tak originální a tak světoví. Mimochodem v té době jsem měl již svoji první dechovku a byl jsem členem dechovky mladých, na což jsem byl náležitě pyšný. Tam jsem prožíval své nádherné muzikantství, které mne pochopitelně ovlivnilo na celý život. V dechovce jsem poznal i svoji budoucí ženu, saxofonistku Janu. Absolvent základní umělecké školy nemusí za každou cenu pokračovat na profesionální umělecké dráze, hlavně když se dále věnuje svému uměleckému oboru aktivně a ovlivňuje kolem sebe další osoby. Další rozumy jsem získal po dobu svého působení v Ústřední hudbě pohraniční stráže FMV – OSH. No prostě, hrál jsem Husákovi a Štrougalovi. Ovšem tam jsem si poprvé „čichl“ k opravdické velké dechové harmonii.


A jaký měla obrovský význam česká koncertní dechová hudba a jak velmi významně ovlivnila Evropu, ba i celý svět, protože i v Mexiku můžete nalézt stopy českých dechových muzikantů. A další díl koncepce: Je velmi důležité zachovat naši tradici a hlavně se nestydět ji šířit mezi mladé, protože naše kulturní tradice ve své době ovlivnily světovou kulturu. Jak dalece si národ uchová a pěstuje tradice, tak dalece si může „ hrát“ na vyspělou společnost. Nakonec jsem se po vojně střetl jako učitelský „elév“ s místoředitelem Jiřím Severinem v Otrokovicích a ten mě poslal založit pobočku do Tlumačova, hanácké vesničky vedle řeky Moravy. Tam jsem si v praxi vyzkoušel, jak je důležité, aby učitel přijel za žáky do malých či větších měst a vesniček vzdálených či vzdálenějších od metropole, protože tam začnete pracovat na poli těch minulých učitelů a farářů či kapelníků, kteří odešli s dobou. Ale talentované děti jsou tam stále. To mi věřte. Bavilo mě to. A tady je ten poslední díl koncepce. Je třeba jezdit za žáky. Libor Mikl, ředitel ZUŠ Morava


V čem jsme jiní Zodpovědně mohu porovnávat umělecké školy ve Zlínském kraji, zde jsme jiní snad ve všem. Tak, jako jsem napsal ve svém prvním vstupu našeho almanachu o koncepci školy, nyní píši o tom, jak se nám dařilo či nedařilo uvádět koncepci školy do praxe. Bylo a je to někdy velmi těžké. Již v prvním školním roce 2003/2004 se „bojovalo“ na poli cílové kapacity žáků, která by byla tak nízká, že pokrývala přebrané pobočky od ZUŠ Štefánikova jen z jedné třetiny. Ostatní nadané děti jsme na vesnicích, kde jsme měli pracoviště, samozřejmě vzali, ale do kurzů se stejným školným jako u dětí dotovaných a pochopitelně s ekonomickou akrobacií. Počty dětí se v krajích nemění, jsou stále stejné, ale když přicházíte s novou nabídkou pro rodičovskou veřejnost, kterou deklarujete ve své koncepci „učitel za žákem“, máte smůlu. Protože úředníci nebyli připraveni a nepočítali s touto variantou ani při strategickém plánování rozvoje školství ve Zlínském kraji. Na to se totiž od zeleného stolu přijít nedá!!! Že by se žáci nejen hudebního oboru měli co nejvíce veřejně prezentovat, na tuto variantu myslí učební plány, osnovy, v současnosti rámcový vzdělávací program jen minimálně. Rozhodně tento problém nevyřeší jen soutěže vyhlašované MŠMT (mnohdy zde mezi sebou soutěží učitelé a školy, nikoliv žáci) anebo třídní a rodičovské besídky.

Umělecké školy by se měly společensky etablovat na hudebním poli právě v úzké spolupráci s organizacemi kulturního a společenského života tam, kde působí, a již jako žáci by si měli „přičichnout“ k aktivní veřejné kultuře. Je třeba říci, že mnohé ZUŠ si tuto úlohu v rámci umělecko-pedagogické činnosti uvědomují (bez ohledu na zřizovatele). ZUŠ MORAVA vidí tento bod uměleckého vzdělávání svých žáků jako klíčový, protože cílem není mít hodně žáků, ale co nejvíce absolventů dále se věnujících aktivně svému uměleckému oboru, který v naší škole studovali. Díky bohaté souborové či orchestrální hře mají žáci brzy možnost ověřit si reakci publika (mnohdy rodičovského a příbuzenského) a pochopit smysl hudebního, tanečního, výtvarného či literárně dramatického vzdělávání na ZUŠ. Jedním dechem však dodávám, že individuální příprava výjimečně talentovaných žáků pro sólový výkon není v žádném případě podceněna. Chceme, aby se co nejvíce absolventů školy dále věnovalo aktivně kultuře, aby se stali iniciátory, nositeli a osobnostmi kulturně společenského života. Zde shledávám smysl práce naší školy a její úlohu v naší společnosti. Libor Mikl, ředitel ZUŠ Morava


Obory V jubilejním školním roce 2012/2013 ZUŠ Morava vyučuje ve třech oborech. Největší do počtu žáků je obor hudební. Hře na hudební nástroje vyučujeme ve všech místech poskytujících vzdělávání (pobočkách), ve kterých naše škola působí. Podmínky pro výtvarnou činnost máme zatím ve třech pobočkách. Teprve v loňském školním roce jsme odstartovali pilotní vyučování disciplin literárnědramatického oboru také ve třech obcích. Jak již bylo patrně zmíněno, ZUŠ Morava je školou poboček a zde je jejich výčet . Ředitelství a sekretariát školy sídlí ve Zlíně na Kotěrově ulici. Je zde také několik učeben pro individuální výuku, sborovna a sálek pro domácí koncerty. V budově bývalého Domu kultury na Gahurově ulici vyučujeme ve větších prostorách naše soubory, cimbálové muziky ale také komorní orchestr a velký dechový orchestr. Početnou a stále rozrůstající jeví se pobočka ve Štípě. Ve Fryštáku v budově základní školy probíhá výuka oboru hudebního, výtvarného a literárnědramatického. V Lukově a Kašavě využíváme prostor místních základních škol. V Liptále a Želechovicích nad Dřevnicí se poptávka po uměleckém vzdělávání nebývale rozrůstá. Vyučujeme zde oborům hudebnímu a literárnědramatickému, v Liptále tvoří navíc naši výtvarníci. V Provodově a Velkém Ořechově máme dvě z našich

nejdříve otevřených poboček. Zájem o výuku je zde veliký, ve Velkém Ořechově se daří též výtvarnému oboru a nově vzniklému pěveckému sboru. Mezi naopak nejmladší pobočky naší školy patří Březůvky a Hřivínův Újezd. Organizace školy našeho typu je nezvykle náročná. Dojíždění učitelů do obcí, koordinace jejich rozvrhů, zajišťování případných suplování a snížený komunikační komfort učitelského sboru, to jsou faktory, se kterými se musí ředitel školy umět vypořádat. Když jsem se před deseti lety přistěhoval do Provodova, tehdy jsem hrál i s manželkou ve zlínské filharmonii, přišli za námi místní, ať učíme jejich děti hrát. Do Zlína že je špatné spojení a i tak tam nemá s dětmi kdo jezdit, všichni pracují do pozdního odpoledne. Tehdy jsem si vzpomněl, že Libor Mikl právě zakládá „pobočkovou“ školu. Slovo dalo slovo a dnes v Provodově hraje na hudební nástroje kolem čtyřiceti dětí. Rodiče v obci jsou spokojení a obecní budova školy odpoledne nezeje prázdnotou. Myslím, že ten Liborův, bezesporu pracný projekt, nese své ovoce. Že se díky němu dostanou k uměleckému vzdělávání i děti, které by se díky dnešní často špatné sociální situaci na vesnici, anebo i špatnému spojení do Zlína, do ZUŠ nikdy nevypravily ... Mgr. Milan Tesař, zástupce ředitele ZUŠ Morava


Pohledy do budoucna

Pohledy do budoucna školy jsou jasné. Jedná se hlavně o upevnění a rozvoj koncepční linie školy, a to pro všechny generace zájemců o múzické umění. Abychom byli schopni dostat svým záměrům a hlavně oslovovat veřejnost nejen rodičovskou, je třeba stabilizovat a zároveň rozvíjet několik pilířů, na kterých stojí a bude stát budoucnost naší instituce. Stabilizace pedagogických i nepedagogických pracovníků s flexibilitou, invencí, s určitým entuziasmem, stále si prohlubujících svou odbornost a v neposlední řadě s loajalitou a pochopením koncepce školy. Stabilní ekonomicko-manažerské vedení školy, schopné zajistit ekonomický chod školy včetně materiálního zabezpečení koncepční linie za pomocí vícezdrojového financování. Dle zkušeností z vyspělých zahraničních zemí a jejich reformy školství se snažit prosadit nové metody ve výuce múzicky nadaných dětí, např. speciálně propojenými třídami se základním a základním uměleckým vzděláváním v dopoledním vyučovacím procesu včetně odpoledních přípravných hodin za pomocí pedagogických asistentů z řad studentů konzervatoří anebo vyšších odborných škol. Nebráníme se ani myšlence zřízení umělecké školy druhého a třetího věku, kde by se mohli vzdělávat zájemci starší 21 let bez omezení věku. Vše ve spolupráci s odborným institutem a osobnostmi kulturního a společenského života, které podporují

mládež k praktikování aktivní kultury a zároveň také vyhledávají významné talenty a zabezpečují jejich odborné a praktické vzdělání. Dalším cílem je prohlubovat či navazovat novou spolupráci s městy, obcemi, školami, veřejnými nebo soukromými institucemi včetně farností se společným cílem zachování a rozvoje místní kultury. Se zahraničními partnery hledat finanční zdroje na podporu společných inovačních cílů v uměleckém školství a kultuře obecně. Základní umělecká škola Morava má jasnou koncepci své práce, podchycovat, vychovávat a rozvíjet talentové děti i v těch nejmenších obcích a vesnických školách, aby se naši absolventi dále věnovali kultuře, aby ji mohli praktikovat a rozvíjet v místě svého bydliště či jiném působišti svého dospělého života. To je také cíl naší školy do budoucna. Víme, že je nelehký. Domníváme se, že v rámci uměleckého školství České republiky je jedním z nejsmysluplnějších. Libor Mikl, ředitel ZUŠ Morava


Vyznamenaní žáci

2008/2009 Hudební obor: Bumbálková Adéla, Dolinová Ladislava, Šabršula Michal, Šindelářová Hana Výtvarný obor: Andrýsková Michaela, Jankůjová Jana 2009/2010 Hudební obor: Hruška Tomáš, Řezníčková Vendula, Hanáková Helena, Bezděková Radka, Bumbálková Adéla, Hanačíková Zuzana, Talašová Marcela, Zuzaník Lukáš Výtvarný obor: Večeřová Markéta, Sovadinová Leona, Gřešáková Lenka, Šustková Adéla 2010/2011 Hudební obor: Bumbálková Adéla, Šindelářová Hana, Kučera Václav, Flám Jakub, Zikmundová Petra, Ryšava Aneta, Častulíková Michala, Omelka Martin, Kousalová Markéta, Trávníčková Zuzana, Vlk Petr, Vlková Eliška, Habšudová Aneta, Šálová Barbora, Němec Domink, Němcová Eliška, Dlabajová Kareřina, Miklová Anna, Kolařová Sabina, Špendlík Viktor Výtvarný obor: Diežka Jakub, Hvozdenská Adéla 2011/12 Hudební obor: Nosek Martin, Habšudová Aneta Výtvarný obor: Gřešáková Lenka, Kolářová Sabina, Smetánková Tereza 2012/13 Hudební obor: Kušnier Patrik, Šálová Barbora Výtvarný obor: Večeřová Markéta


Veřejná vystoupení VÝZNAMNÁ VEŘEJNÁ VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ A SOUBORŮ ZUŠ MORAVA 2006/2007 Za podpory fondu projektu Programu iniciativy společenství INTERREG IIIA Česká republika, Slovenská republika 2004 – 2006 uskutečnila ZUŠ MORAVA tyto akce: ČERVEN Hudecké a gajdošské slavnosti Kašava 2006 ŘÍJEN Výtvarné kurzy, lidová řemesla, ZUŠ Zarieče, Slovensko PROSINEC, BŘEZEN Vánoční a velikonoční perníkové kurzy Kašava KVĚTEN Výstava prací žáků ZŠ a ZUŠ Zarieče, ZUŠ MORAVA, Slovensko Dům kultury Zlín, ZŠ Fryšták Absolventský koncert ZUŠ MORAVA, ZŠ a ZUŠ Zarieče, Slovensko 2008/2009 ZÁŘÍ Zlínské jazzové smyčce, Kašavská gajdošská, Krajský úřad zlínského kraje, 21. budova ŘÍJEN Po setmění v knihovně, Krajská knihovna F. Bartoše Zlín Vystoupení Kašavská gajdošská, Třinec

LISTOPAD Koncert komorních souborů, Obřadní síň Magistrátu města Zlína Tradiční adventní koncert, Kostel sv. Mikuláše Fryšták PROSINEC Vánoční koncert, Městské divadlo Zlín Živý Betlém, Kašava, Držková, Fryšták LEDEN Tříkrálový koncert, Městský úřad Fryšták ÚNOR Výstava prací výtvarného oboru ZUŠ Morava a ZUŠ Bojnice, Alternativa Zlín BŘEZEN Výstava výtvarného oboru, Bojnice Valašské setkání, Kulturní středisko Fryšták DUBEN Vystoupení cimbálové muziky Bělina se souborem Bartošáček, Rožnov pod Radhoštěm KVĚTEN 1. Máj, Vsetín Absolventský koncert, Obřadní síň Magistrátu města Zlína ČERVEN Strakonický dudáček, Strakonice Poeticko hudební večer, Fryšták Hudgaj, Kašava Vystoupení Zlínských jazzových smyčců, 3. ZŠ Zlín


ČERVENEC Vystoupení souboru Kašavská gajdošská, Bystřice pod Hostýnem 2009/2010 ZÁŘÍ Koncert Zlínské jazzové smyčce, Liptál ŘÍJEN Koncert Zlínské jazzové smyčce, Zdravotnická škola Zlín LISTOPAD Adventní koncert, výstava výtvarného oboru, Kostel sv. Mikuláše Fryšták PROSINEC Vánoční koncert kinosál Fryšták Vystoupení žáků, Zlaté jablko, Zlín Adventní koncert, DK Zlín Koncert SDOM a Zlínské jazzové smyčce LEDEN Novoroční koncert, Baťova vila, Zlín ÚNOR Vystoupení k slavnostnímu otevření 4. podlaží 32. budovy, Zlín BŘEZEN Jarní koncert, kinosál Fryšták Vynášení Mořeny, folklorní soubor Leluja, Provodov Vystoupení v Senátu ČR Praha DUBEN Od gajd až po muzikál, Velké kino Zlín Křest knihy P. T. Zamykala, radnice Fryšták KVĚTEN Vystoupení žáků v ZUŠ Bojnice Vystoupení k zahájení vernisáže filmových klapek FFDF, Zlín ČERVEN Kašavská gajdošská muzika, Strakonický dudáček 2010/2011 ZÁŘÍ Slavnosti vína, Uherské Hradiště ŘÍJEN Putovní výstava Ligy proti rakovině Zlínské jazzové smyčce, Akce Po setmění v knihovně, Zlín Příběh modrého šátku, Muzeum luhačovického zálesí LISTOPAD Adventní koncert, Kostel sv. Mikuláše Fryšták, Kostel Dolního sboru ČCE Vsetín


PROSINEC Via lumen, Kostel sv. Martina, Pozlovice Adventní koncert, Poutní chrám Narození Panny Marie Štípa, Farní kostel sv. Václava Velký Ořechov Vánoce s Canticou leatitia, pěvecký sbor, Evangelický kostel, Zlín Vánoční koledování při jesličkách, Kostel Panny Marie Sněžné, Malenisko LEDEN Novoroční koncert, Alternativa Zlín ÚNOR Jarní koncert, Dům kultury Zlín BŘEZEN Vystoupení žáků v Rajci, Slovensko DUBEN Muzikanti hrajte, Velké kino Zlín KVĚTEN Májový koncert, Kostel Dolního sboru ČCE, Vsetín Otevírání pramenů, Luhačovice Noc kostelů ve Zlíně a okolí, Poutní chrám Narození Panny Marie, Štípa ČERVEN Kašavská gajdošská muzika, Strakonický dudáček Hudecké a gajdošské slavnosti, Kašava 2011/2012 ZÁŘÍ Cimbálová muzika Bělina, vystoupení s Bartošáčkem, Velké Karlovice Lidová stavba roku, cimbálová muzika Bělina ŘÍJEN Den Zlínského kraje, cimbálová muzika Bělina LISTOPAD Zlínské jazzové smyčce, Zlínský krajský úřad Výroční koncert Bartošáčku a cimbálové muziky Bělina, Malá scéna Zlín I. Adventní koncert, Kostel sv. Mikuláše, Fryšták PROSINEC Adventní koncert, Poutní chrám Narození Panny Marie Štípa, Farní kostel sv. Václava Velký Ořechov, ZŠ Luhačovice Koncert s BDFS, cimbálová muzika Bělina, Ostrava LEDEN Tříkrálový koncert pro seniory, Domov důchodců Lukov Novoroční koncert, Alternativa Zlín Kašavští gajdoši, Lúky pod Makytou

BŘEZEN Výchovný koncert pro MŠ a ZŠ Fryšták, Kašava DUBEN Velký koncert Hrajeme spolu, Velké kino Zlín Absolventský koncert, ZUŠ Rajec SK KVĚTEN Bojnická Perla ČERVEN Noc kostelů, Poutní chrám Narození Panny Marie Štípa, Kostel sv. Mikuláše Fryšták, Kostel Všech svatých Hvozdná Koncert víťazov, Bratislava Koncert víťazov, Vídeň Vernisáž, Alternativa Zlín Strakonický dudáček Divadelní přehlídka Fryštácký Špuntík, Fryšták Letní hudební tábor, Revika Vizovice ČERVENEC Kolonádní koncert, Luhačovice 2012/2013 ZÁŘÍ Odpolední koncert pro seniory v Kašavské Orlovně ŘÍJEN Den kraje, 21. budova Zlín Farmářské trhy, Kašavská Gajdošská, Vizovice LISTOPAD Den otevřených dveří soukromých škol, 21. budova Zlín Koncert pěveckých sborů, Evangelický kostel Zlín PROSINEC Mezinárodní festival adventní a vánoční hudby s cenou Petra Ebena, Praha Adventní koncert, Kostel sv. Mikuláše Fryšták, Poutní chrám Narození Panny Marie Štípa Koncert SDOM a žáci ZUŠ MORAVA, Městské divadlo Zlín Rybova mše Hej, mistře, vánoční koncert, Poutní chrám narození Panny Marie Štípa LEDEN Novoroční koncert, Alternativa Zlín ÚNOR Koncert žáků ZUŠ Morava, Alternativa Zlín DUBEN Zlínské jazzové smyčce, Literární jaro Zlín 2013, Alternativa Zlín Absolventský koncert v Rajci, ZUŠ Rajec, Slovensko


Slavnostní otevření Křížové cesty, Kašava Mladá dechová hudba z Kašavy KVĚTEN 1. Máj, Baťova vila Zlín Gustav Holst Planety, sbor J. Surovíka, Kongresové centrum Zlín Hudobná Jar, ZUŠ Rajec, Slovensko XXI. Čermákovo Vysoké Mýto 2013, Vysoké Mýto Otevírání Mariánského náměstí ve Štípě Bambiriáda, náměstí Míru Zlín Noc kostelů, Štípa, Fryšták ČERVEN Noc muzeí Zlín, Baťův Institut,14/15 budova Zlín Dětský folklorní den v Liptálu Jazzový koncert, Zelenáčova šopa Zlín Koncert v Rajci s orchestrem, Rajec, Slovensko Kolonádní koncert ZJS Morava, Luhačovice Letní múzický pobyt pro děti, Revika Vizovice Festival Horem dolem, Provodov SRPEN Vizovické kulturní léto Aloise Háby, Anna Miková housle, Vizovice Vizovické hudební léto Moravia Jazz Band, Vizovice


Významné úspěchy 2005/2006 – 2006/2007 JAZZOVÉ, ESTRÁDNÍ A TANEČNÍ ORCHESTRY Krajské kolo národní soutěže ZUŠ, Kroměříž Zlínské jazzové smyčce, Čestné uznání 2008/2009 HRA HOUSLOVÝCH A SMYČCOVÝCH SOUBORŮ Okresní kolo národní soutěže ZUŠ, Napajedla Komorní smyčcový orchestr ZUŠ Morava, I. A kategorie, 1. místo DECHOVÉ ŽESŤOVÉ NÁSTROJE Okresní kolo národní soutěže ZUŠ, Valašské Klobouky Trubka, Flám Jakub, III. kategorie, 1. místo Lesní roh, Jakubíček Jan, IV. kategorie, 1. místo DŘEVĚNÉ DECHOVÉ NÁSTROJE Okresní kolo národní soutěže ZUŠ, Slavičín Klarinet, Šindelářová Hana, VII. kategorie, 1. místo SOUBOROVÁ HRA NA LIDOVÉ NÁSTROJE Okresní kolo národní soutěže ZUŠ, DK Zlín Cimbálová muzika ZUŠ Morava, II. kategorie, 1. místo 2009/2010 DECHOVÉ ORCHESTRY Krajské kolo národní soutěže ZUŠ, Hulín Dechový orchestr mladých ZUŠ Morava Zlín, II. C kategorie, 1. místo Ústřední kolo národní soutěže ZUŠ, Letovice Dechový orchestr mladých ZUŠ Morava Zlín, II. C kategorie, 2. místo

JAZZOVÉ A TANEČNÍ ORCHESTRY Krajské kolo národní soutěže ZUŠ, Uherský Ostroh Zlínské jazzové smyčce, I. A kategorie, 1. místo Michal Šabršula, Diplom za mimořádný výkon Rajecká hudobná jar, ZUŠ Rajec Slovensko Bezděková Radka, Cena ředitele ZUŠ Rajec za nejsympatičtější projev Hanáková Helena, Čestné uznání za nejlepší interpretaci slovenské skladby Piano v modernom rytme, ZUŠ Bojnice Slovensko Bumbálková Adéla, Stříbrné pásmo, 2. místo 2010/2011 PĚVECKÁ SOUTĚŽ, Krakov, Polsko Cantica laetitia, 1. místo HRA NA AKORDEON Okresní kolo národní soutěže ZUŠ, Zlín Zikmundová Petra, VI. kategorie, 1. místo HRA NA SMYČCOVÉ NÁSTROJE Okresní kolo národní soutěže ZUŠ, Malenovice Kontrabas, Omelka Martin, III. kategorie, 1. místo 59e Europees Muziek festival voor de jeugd Neerpelt, Belgie Zlínské jazzové smyčce, 1. místo Bojnická perla, soutěž ve zpěvu, ZUŠ Bojnice Slovensko Krátká Karolína, 3. místo Rajecká hudobná jar, ZUŠ Rajec Slovensko


Miklová Anna, Cena ředitele ZUŠ Rajec 2011/2012 HRA NA BICÍ Okresní kolo národní soutěže ZUŠ, Malenovice Ptáček Zdeněk, IV. kategorie, 1. místo Krška Filip Alexej, VI. kategorie, 1. místo SÓLOVÝ A KOMORNÍ ZPĚV Krajské kolo národní soutěže ZUŠ, Karolinka Nosek Martin, IX.A+B kategorie, 1. místo Ústřední kolo národní soutěže ZUŠ, Náchod Nosek Martin, IX.A+B kategorie, Čestné uznání SOUBOROVÁ HRA LIDOVÝCH NÁSTROJŮ Okresní kolo národní soutěže ZUŠ, Luhačovice Cimbálová muzika Moravěnka, II. kategorie, 1. místo Cimbálová muzika Bělina, IV. kategorie, 1. místo Dudácká muzika Gajdoši z Kašavy, IV. kategorie, 1. místo Krajské kolo národní soutěže ZUŠ, Napajedla Cimbálová muzika Bělina, IV. kategorie, 1. místo Ústřední kolo národní soutěže ZUŠ, Mikulov Cimbálová muzika Bělina, IV. kategorie, 2. místo HRA SMYČCOVÝCH SOUBORŮ Krajské kolo národní soutěže ZUŠ, Malenovice Smyčcový komorní orchestr, I. A kategorie, 1. místo Ústřední kolo národní soutěže ZUŠ, Olomouc Smyčcový komorní orchestr, I. A kategorie, Čestné uznání II. stupně Rajecká hudobná jar v Rajci 3. ročník, ZUŠ Rajec, Slovensko Novotná Veronika, klavír I. kategorie, Čestné uznání Bumbálková Adéla, klavír IV. kategorie, Čestné uznání Duo čtyřruční hra na klavír, V. kategorie, Čestné uznání Výtvarná soutěž „ Na pohádkových křídlech“ Vendula Žáková, Čestné uznání v mladší kategorii Jonáš Truhlář 2. místo ve starší kategorii. 2012/2013 HRA NA AKORDEON A KOMORNÍ HRA AKORCEONŮ Krajské kolo národní soutěže ZUŠ, Uherský Brod Kušnier Patrik, 0. kategorie, 1. místo KOMORNÍ HRA S PŘEVAHOU SMYČCOVÝCH NÁSTROJŮ Okresní kolo národní soutěže ZUŠ, Napajedla Houslové duo, IV. kategorie, 1. místo 41. MEZINÁRODNÍ DĚTSKÁ VÝTVARNÁ VÝSTAVA LIDICE, Kateřina Chmelová, Dominik Bednařík, Kristýna Kočíková, Dominik Jurák, Barbora Matulíková, Čestné uznání


Naši učitelé Ambrůzová Renata Bařinka Holbová Marie, Mgr. Bařinková Jitka, Mgr. Bednaříková Petra Bílková Anna Blahutová Danuše Březík Pavel, Mgr. Březíková Olga Cahlík Radek, Dis. Crla Martin, MgA. Crlová Lucie Černoch Petr, Bc. Černoch Tomáš, Dis. Davidová Veronika, BcA. Divoký Jan, Dis. Dolina Ladislav Dubenová Dagmar, Mgr. Art. Fuksová Jarmila, Mgr. Gerych Tomáš, Dis. Hanáčíková Eva Heller Alexandr Hnátek Martin Holásek Svatopluk, Mgr. Hořák Josef Hradilová Hana, Mgr. Humpolová Marie, Mgr. Hvozdenská Hana, Mgr. Katrňák Bronislav

2011 2012 2008 – 2009 2005 – 2006 2009 2008 – 2012 2004 – 2007 2004 2010 2009 2009 2007 2009 2012 2005 – 2012 2004 2006 2004 – 2007 2009 2006 2012 2011 – 2012 2006 – 2008 2007 2013 2007 2004 2004 – 2012

Kniesl Jaroslav, Bc. Krajíček Oldřich Kupka Miroslava, PaedDr. Macková Petra, Mgr. Markytán Karel Míčová Klára, Bc. Mikeš Martin, MgA. Mikl Libor Morávek Lubomír Nečesaná Alexandra, Mgr. Art. Němcová Veronika Pášma Michal Pilát Petr, PaedDr. Pilátová Ivana, Mgr. Ponížil Jindřich, Dis. Pospíšilová Jitka, MgA. Přívara Milan Ptáček Petr Robenková Klára, Dis. Rohelová Miroslava Roušar Přemysl Roušarová Hana Ručková Lenka Řezáčová Emílie, Mgr. Art. Severin Jiří, Mgr. Sláma Leo Slováček Ondřej, MgA. Strnadová Milena Surovík Josef Surovíková Tereza, Dis. Szabó Vojtěch Šarmanová Michaela, Dis. Šon Jiří, BcA. Tesař Milan, Mgr. Tesařová Hana Tesková Jaroslava Tion Petr Točev Svetoslav, Mgr. Trávníček Jiří Truhlářová Lenka, Mgr. Včelař Jan Vildová Eva, Mgr. Vlková Věra, Mgr. Zatloukal Jiří, dipl. um. Zatloukalová Alžběta, dipl. um. Zatloukalová Eva, Mgr. Art.

2013 2010 – 2011 2005 – 2012 2011 2011 2008 2010 – 2011 2003 2004 – 2011 2012 – 2013 2012 2004 – 2007 2009 2007 2004 2008 – 2010 2004 2011 – 2013 2009 2012 2007 – 2012 2007 – 2012 2003 2009 2004 2009 – 2011 2009 – 2010 2005 2010 2010 2009 – 2011 2008 2010 2004 2004 2006 2004 – 2011 2011 2004 2004 2006 2009 – 2012 2009 2012 2012 2009 – 2011


První pedagogický sbor, červen 2004 Současný pedagogický sbor, září 2013

VYDALA ZUŠ MORAVA V NÁKLADU 1000 VÝTISKŮ GRAFICKÁ ÚPRAVA VO ZUŠ ŘÍJEN 2013 NEPRODEJNÉ TISK Z STUDIO, S. R. O. ZLÍN


Almweb  

prohlédnout almanach