Page 4

© 2016 Martha Hall Kelly © 2017 Nederlandse vertaling Ambo|Anthos uitgevers, Amsterdam, Iris Bol en Marcel Rouwé Oorspronkelijke titel Lilac Girls Oorspronkelijke uitgever Ballantine Books Omslagontwerp Janine Jansen Omslagillustratie © CollaborationJS / Trevillion Images (vrouw) / © Lee Avison / Trevillion Images (achtergrond) Foto auteur © Michael Schwarz Verspreiding voor België: Veen Bosch & Keuning uitgevers nv, Antwerpen

Seringenmeisjes 4 | Elgraphic - Vlaardingen

18-04-17 15:41

Profile for AmboAnthos

Seringenmeisje voorpublicatieboekje  

Martha Hall Kelly schreef met Seringenmeisjes een meeslepende en aangrijpende debuutroman over drie verschillende vrouwen, Kasia, Caroline e...

Seringenmeisje voorpublicatieboekje  

Martha Hall Kelly schreef met Seringenmeisjes een meeslepende en aangrijpende debuutroman over drie verschillende vrouwen, Kasia, Caroline e...

Advertisement