Page 1

portfolio 2010


ÄŒESKĂ A SLOVENSKĂ

NEUROLOGIE A NEUROCHIRURGIE ÄŒASOPIS ÄŒESKÉ NEUROLOGICKÉ SPOLEÄŒNOSTI ÄŒLS JEP, ÄŒESKÉ NEUROCHIRURGICKÉ SPOLEÄŒNOSTI ÄŒLS JEP, SLOVENSKEJ NEUROLOGICKEJ SPOLOÄŒNOSTI SLS, SLOVENSKEJ NEUROCHIRURGICKEJ SPOLOÄŒNOSTI SLS A ÄŒESKÉ SPOLEÄŒNOSTI DÄšTSKÉ NEUROLOGIE ÄŒLS JEP

MINIMONOGRAFIE

portfolio 2010 Art+Antiques Fresh marketing Florence zdravotnickĂŠ noviny odbornĂŠ zdravotnickĂŠ tituly

SyndrĂłm karpĂĄlneho tunela

E. KurÄ?a

PĹ˜EHLEDNĂ? REFERĂ T

RettĹŻv syndrom

D. ZĂĄhorĂĄkovĂĄ, P. MartĂĄsek

PĹŽVODNĂ? PRĂ CE

Is Clinical-Diffusion Mismatch Associated with Good Clinical Outcome in Acute Stroke Patients Treated with Intravenous Thrombolysis? D. Ĺ aĹˆĂĄk D et al KAZUISTIKA

Intrakraniålní hematomy u warfarinizovaných pacientů – kazuistiky

V. PĹ™ibĂĄĹˆ et al

KRà TKÉ SDĚLEN�

MezinĂĄrodnĂ­ klasifikace funkÄ?nĂ­ch schopnostĂ­, disability a zdravĂ­ (ICF)

VydĂĄvĂĄ ÄŒLS JEP. ISSN 1210-7859. ISSN pro on-line přístup 1802-4041. IndexovĂĄno/excerpovĂĄno: Index Copernicus, EMBASE/Excerpta Medica, Bibliographia Medica ÄŒechoslovaca, Scopus

O. Ĺ vestkovĂĄ et al

roÄ?nĂ­k 72 | 105 | 2009 | Ä?Ă­slo

6

ISSN Í­ÍŽÍ­ÍŻ-ÍŻÍŽÍŻX

,eskĂĄ a slovenskĂĄ

gastroenterologie a hepatologie Czech and Slovak Gastroenterology and Hepatology ÂŤasopis ,eskĂŠ gastroenterologickĂŠ spoleÂŤnosti a ,eskĂŠ hepatologickĂŠ spoleÂŤnosti a Slovenskej gastroenterologickej spoloÂŤnosti a Slovenskej hepatologickej spoloÂŤnosti VydĂĄvĂĄ ,LS JEP. Indexed in Scopus, Chemical Titles, Excerpta Medica/Embase, Chem. Abstr., Inis Atomindex, Food Science and Technol Abstr., Bibliographia medica ÂŤechoslovaca

VnitĹ™nĂ­ lĂŠkaĹ™stvĂ­ ÄŒeskĂĄ a SlovenskĂĄ neurologie a neurochirurgie

Í­.

íslo leden ͎͏ͭ͏ roník ͨͰ

KlinickĂĄ onkologie OranĹžovĂĄ: CMYK 0-72-100-0 Ĺ edĂĄ: CMYK 0-0-0-75

 "401*4.0%&3/¼)00f&5°07"5&-457¼

OranĹžovĂĄ: PMS 021

Ĺ edĂĄ: PMS 7545 ÄŒeskĂĄ a slovenskĂĄ gastroenterologie a hepatologie

Ĺ edĂĄ: CMYK 0-0-0-75

Ä?eskĂĄ geriatrickĂĄ revue O D B O R N Ă? ÄŒ A S O P I S ÄŒ E S K É G E R O N TO LO G I C K É A G E R I AT R I C K É S P O L E ÄŒ N O S T I

WZDIš[ÅQPEQBUSPOBDJ "4

FLORENCE 7ZEšWš"NCJU.FEJB BTSPĂ€OĂ…L7,Ă€XXXÄŒPSFODFD[

/07&-"7:)-™f,: 0,3&%*5/¼. 4:45¥.6

KardiologickĂĄ revue ÄŒeskĂĄ geriatrickĂĄ revue UrologickĂŠ listy PraktickĂĄ gynekologie

4FTUSZQĂ?FETUPMFUZ 7Ă•[LVN+BLWJEĂ…TFTUSVQBDJFOU +Ă‹HBQPEQPSVKFIPKFOĂ… 4UBSĂ•QTZDIJBUSJDLĂ•QBDJFOU

metabolický syndrom diabetickå nefropatie a doprovodnÊ postiŞení ledvin poruchy chovåní ve ståří poruchy spånku dny paměti �

1TZDIJBUSJDLšTFLDF "4

.VMUJLVMUVSOÅPtFU�PWBUFMTUWÅqJTMšN

1Ă?Ă…MPIB1PSP[VNĂ„OĂ…

POROZUMÄšNĂ? příloha Ä?asopisu Florence, samostatnÄ› neprodejnĂŠ 2. Ä?Ă­slo, roÄ?nĂ­k II

ďż˝

ďż˝

ďż˝

Komunikovat s pacientem

VŠEMI moŞnými prostředky

Ä?es ger rev 2009; 7(3–4) ReflexnĂ­ terapie Porozumeni_0209titul.indd 11

19.1.2009 9:10:28Ă’OPS


Společnost Ambit Media, a. s. patří k výrazným vydavatelským domům v České republice a je pro ni charakteristická odbornost titulů a tím i jejich vysoká obsahová úroveň. V roce 2006 začala vydávat časopis Český pacient, který byl předchůdcem měsíčníku Rodina a zdraví. Tím byla odstartována existence tohoto nového a dynamicky se rozvíjejícího vydavatelství. Nyní vydavatelství Ambit Media, a. s., nabízí odborně zaměřené tituly pro různé cílové skupiny od lékařů, přes ošetřovatelský personál, manažery až po milovníky umění. Během let 2008 až 2009 došlo k rychlému rozvoji vydavatelství, zejména díky rozšíření vydávaných titulů, a to o měsíčníky Fitstyl a Fresh magazine, následně o měsíčníky Art+Antiques, Florence a týdeník Zdravotnické noviny. Od počátku roku 2010 byl titul Fitstyl pronajat jinému vydavateli a portfolio rozšířeno o dalších osm zdravotnických titulů, které byly převzaty od společnosti Medica Healtworld a. s. Nyní je vydavatelství zaměřeno na zdravotníctví, ošetřovatelství a také umění a marketing. Vydavatelství je provozovatelem portálu aukčních výsledků umění s názvem ART+, který je jedinečným projektem v ČR. Věříme, že pozice vydavatelství na českém trhu bude sílit i nadále a stane se významným obchodním partnerem inzerentů a mediálních agentur.

Vydavatelství se zaměřením na zdraví a životní styl Vznik: rok 2006 Působnost: celá ČR Sídlo: Praha Pobočky: Brno Tituly: Art+Antiques, Fresh marketing, Florence, Zdravotnické noviny

Oranžová: CMYK 0-72-100-0 Šedá: CMYK 0-0-0-75

Oranžová: PMS 021 Šedá: PMS 7545

a další odborné zdravotnické tituly

www.ambitmedia.cz


Exkluzivní měsíčník o výtvarném umění, architektuře, designu a starožitnostech. Obsáhlé pozvánky na výstavy. Jediné české periodikum věnující se problematice trhu s uměním. Cílová skupina: Sběratelé a výtvarní profesionálové, ale především lidé s aktivním zájmem o luxusní trendy v oblasti životního stylu. Osoby zajímající a pohybující se na trhu umění.

www.ambitmedia.cz


Fakta a čísla Periodicita: měsíčník (11 čísel + letní dvojčíslo červenec-srpen) 11

listopad 2009

83

90 Kč / 4,32 ¤ / 130 Sk

Ročník: 8

Téma Formáty transformace 36 / V ateliéru Milana Dobeše 50 / Architekt Sami Rintala 10 /

12

prosinec 2009

81

90 Kč / 4,32 ¤ / 130 Sk

Josef Čapek na Pražském hradě Rozhovor s Jiřím Příhodou 40 / Zvuk v současném umění

Náklad: 10 000 výtisků

10 / 30 /

Rozsah: 80 stran + obálka Distribuce: prodejní síť PNS a GECO Tabák, vybraná knihkupectví, galerie a muzea, na předplatitele Předplatné: zajišťuje Postservis

www.ambitmedia.cz


Zavedený atraktivní měsíčník o marketingu, byznysu a managementu. Zdroj nápadů a inspirace při marketingových aktivitách. Rádce managera = praktické rady a nápady. Cílová skupina: Převážně lidé v aktivním věku pracující v managementu firem. Majitelé firem, podnikatelé, pracovníci v marketingu, členové středního managementu.

www.ambitmedia.cz


Fakta a čísla Periodicita: měsíčník (11 čísel + letní dvojčíslo červenec-srpen)

Ročník: 6 Náklad: 7 000 výtisků Rozsah: 72 stran + obálka Distribuce: prodej v síti prodejen GECO Tabák a PNS, na předplatitele Předplatné: zajišťuje Postservis

www.ambitmedia.cz


Odborné zdravotnické tituly Tituly mají vysokou odbornou úroveň a jsou zařazeny do prestižních databází. Lze rozdělit do 3 skupin:

ČESKÁ A SLOVENSKÁ

NEUROLOGIE A NEUROCHIRURGIE ISSN ͭͮͭͯ-ͯͮͯX

Oficiální časopisy odborných

,eská a slovenská

ČASOPIS ČESKÉ NEUROLOGICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP, ČESKÉ NEUROCHIRURGICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP, SLOVENSKEJ NEUROLOGICKEJ SPOLOČNOSTI SLS, SLOVENSKEJ NEUROCHIRURGICKEJ SPOLOČNOSTI SLS A ČESKÉ SPOLEČNOSTI DĚTSKÉ NEUROLOGIE ČLS JEP

MINIMONOGRAFIE

gastroenterologie a hepatologie

Syndróm karpálneho tunela

společností ČLS JEP.

E. Kurča

Czech and Slovak Gastroenterology and Hepatology D. Záhoráková, P. Martásek

PŘEHLEDNÝ REFERÁT

Rettův syndrom

česká geriatrická revue

PŮVODNÍ PRÁCE

Is Clinical-Diffusion Mismatch Associated with Good Clinical Outcome gastroenterologické spole«nosti D. Šaňák D etaal,eské hepatologické spole«nosti in Acute Stroke Patients«asopis Treated ,eské with Intravenous Thrombolysis? KAZUISTIKA

O D B O R N Ý Č A S O Pspolo«nosti IS ČESKÉ a G Slovenskej E R O N T O L Ohepatologickej G I C K É A G E Rspolo«nosti I AT R I C K É S P O L E Č N O S T I a Slovenskej gastroenterologickej

,LS JEP. Indexed in pacientů Scopus, Chemical Titles, Excerpta Medica/Embase, Chem. Abstr., Intrakraniální hematomyVydává u warfarinizovaných – kazuistiky V. Přibáň et al Inis Atomindex, Food Science and Technol Abstr., Bibliographia medica «echoslovaca

KRÁTKÉ SDĚLENÍ

Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví (ICF)

O. Švestková et al

Odborné časopisy pro kardiology, geriatry a gerontology, gynekology a urology.

Vydává ČLS JEP. ISSN 1210-7859. ISSN pro on-line přístup 1802-4041. Indexováno/excerpováno: Index Copernicus, EMBASE/Excerpta Medica, Bibliographia Medica Čechoslovaca, Scopus

ročník 72 | 105 | 2009 | číslo

6

Tituly vydávané ve spolupráci s farmaceutickými firmami.

ͭ.

«íslo leden ͮͬͭͬ ro«ník ͨͰ

Cílová skupina: metabolický syndrom diabetická nefropatie a doprovodné postižení ledvin poruchy chování ve stáří poruchy spánku dny paměti �

čes ger rev 2009; 7(3–4)

Především lékaři-specialisté – členové odborných společností, ale také studenti, praktičtí lékaři či farmaceuti.

www.ambitmedia.cz


T H E J O U R N A L O F T H E C Z E C H A N D S LOVA K O N CO LO G I C A L S O C I E T I E S

KLINICKÁ ONKOLOGIE

Z obsahu: Vakcinace proti chřipce u dospělých pacientů se solidními nádory Vývoj konceptu prognostických faktorov chronickej lymfocytovej leukémie

4*09

Inhibítory aromatázy v prevencii rakoviny prsníka: možnosti aplikácie u premenopauzálnych žien

Vydává ČLS JEP. ISSN 0862-495 X. ISSN 1802-5307 on-line přístup Indexed in MEDLINE/PubMed, EMBASE/Excerpta Medica, SCOPUS, Bibliographia medica čechoslovaca

ročník 22 | 2009 | číslo

Fakta a čísla Titul Periodicita

Náklad

Vnitřní lékařství

12 × ročně

1500 výtisků

Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie

6 × ročně

2000 výtisků

Klinická onkologie

6 × ročně

1500 výtisků

Česká a slovenská gastroenterologie a hepatologie

6 × ročně

1800 výtisků

Kardiologická revue

4 × ročně

3500 výtisků

Česká geriatrická revue

4 × ročně

1500 výtisků

Urologické listy

4 × ročně

1000 výtisků

Praktická gynekologie

5 × ročně

1800 výtisků

6

Rozsah: 88 stran + obálka 4

Distribuce: na předplatitele –

2009 / ročník 11

odborní lékaři specialisté a praktičtí lékaři mikrobiologické vlastnosti kmenů vaginální flóry biologická léčba karcinomu prsu karcinom prsu v sentinelové uzlině dopplerometrie ductus venosus

Předplatné: zajišťuje vydavatel

www.ambitmedia.cz


Časopis moderního

ČASOPIS MODERNÍHO OŠETŘOVATELSTVÍ

vychází pod patronaci ČAS

FLORENCE Vydavatelství Ambit Media, a. s. ročník V

60 Kč

www.florence.cz

VZPOMÍNKA NA FLORENCE

ošetřovatelství. Vychází pod patronací České asociace sester, o. s. Publikuje recenzované články. Příležitost získání kreditních bodů pro autory článků. Cílová skupina: Všeobecné zdravotní sestry a porodní

Sestra v primární péči Jak na negativní pocity?

asistentky všech odborností, ale také

Dětská traumatologie Ošetřovatelská péče o novorozence

ostatních nelékařských profesí. Veškerý

s dg. pemphigus neonatorum Talasémie Sekce primárních sester

České zdravotnictví a judaismus

personál pracující v ošetřovatelství.

Příloha Florence

5

FLORENCE 1/2009 1

květen únor 2009

www.ambitmedia.cz


Fakta a čísla

"401*4.0%&3/¥)00f&5°07"5&-457¥

WZDI¹[ÅQPEQBUSPOBDJ "4

FLORENCE FLORENCE "401*4.0%&3/¥)00f&5°07"5&-457¥

7ZE¹W¹"NCJU.FEJB BTSPÀOÅL7,ÀXXXČPSFODFD[

WZDI¹[ÅQPEQBUSPOBDJ "4

/07&-"7:)-™f,: 0,3&%*5/¥. 4:45¡.6

7ZE¹W¹"NCJU.FEJB BTSPÀOÅL7,ÀXXXČPSFODFD[

Náklad: 10 500 výtisků

;ESBWPUOÅDJOBQPNPDUÕSBOÕNEÄUFN 0tFUÐPWBUFMOBHZOFLPMPHJDLÁNPEEÄMFOÅ )FQBUJUJEB"qQÐFOPTQBSFOUFS¹MOÅDFTUPV

"401*4.0%&3/¥)00f&5°07"5&-457¥

4FTUSZQÐFETUPMFUZ

WZDI¹[ÅQPEQBUSPOBDJ "4

FLORENCE

4VCBSBDIOPJE¹MOÅLSW¹DFOÅ[BOFVSZ[NBUV BBSUFSJPWFOË[OÅDINBMGPSNBDÅ

7Õ[LVN+BLWJEÅTFTUSVQBDJFOU +ËHBQPEQPSVKFIPKFOÅ

,POUSPMBBQSFWFODFJOGFLDÅ WDIJSVSHJDLÁQSBYJ

4UBSÕQTZDIJBUSJDLÕQBDJFOU

.VMUJLVMUVSOÅPtFUÐPWBUFMTUWÅqJTM¹N

1ÐÅMPIB1PSP[VNÄOÅ

POROZUMĚNÍ 7ZE¹W¹"NCJU.FEJB BTSPÀOÅL7,ÀXXXČPSFODFD[ příloha časopisu Florence, samostatně neprodejné 2. číslo, ročník II

1TFVEPUSPNCPDZUPQFOJF

4WÄUPWÕEFOOFNPDOÕDI

(11 čísel + letní dvojčíslo červenec-srpen)

Ročník: 6

,7"-*5"+",0 13*03*5" "4

1TZDIJBUSJDL¹TFLDF "4

Periodicita: měsíčník

;"4&%™/¥ )-"7/¥$)4&45&3 45™5±&6713";& 4FLDFTFTUFSTFOJPSFL

Komunikovat s pacientem

VŠEMI možnými $PNVTÅ[O¹UTFTUSBNBOBxFSLB prostředky

0tFUÐPW¹OÅEÄUÅTF[FWOÅNċY¹UPSFN 3FTQJSBÀOÅGZ[JPUFSBQJFWHFSJBUSJJ Reflexní

terapie ;NÄOZWOFNPDFOTLÁNQPKJtUÄOÅ [QPIMFEVTFTUSZ Porozumeni_0209titul.indd 11

19.1.2009 9:10:28

1PUMBÀPW¹OÅFNPDÅWQÁÀJq QPDJUPtLMJWPTUJBOFWPMOPTUJÒOPS

Rozsah: 48 stran + obálka Distribuce: na předplatitele Předplatné: zajišťuje PostservisEVCFO ÒOPS florence titulka 3-09.indd 9

30.3.2009 9:58:22

3FHJPO "4.MBE¹#PMFTMBW

&NFSHFODZOVUSJUJPOQSPHSBNq&UJPQJF

1ÐÅMPIB1PSP[VNÄOÅCÐF[FO ÒOPS florence titulka 3-09.indd 8

20.2.2009 13:16:30

www.ambitmedia.cz


Odborné fórum zdravotnictví a sociální péče s nejvyšším nákladem. periodikum s tradicí téměř 60 let. rozvíjíme dále léty prověřenou značku.

Cílová skupina: Soukromí i nemocniční lékaři všech specializací, farmaceuti a ostatní zdravotnický profesionál. Zástupci zřizovatelů, provozovatelů i managementu zdravotnických zařízení a zařízení sociální péče, vrcholných představitelů zdravotních pojišťoven, státní správy a samosprávy.

www.ambitmedia.cz


Pravidelná příloha KONGRESOVÝ LIST se zpravodajstvím z odborných a vzdělávacích akcí Pravidelná příloha LÉKAŘSKÉ LISTY v novinové podobě věnované aktuálním otázkám klinické medicíny měsíční odborná medicínská příloha lékařské listy speciál věnovaná vybraným medicínským odbornostem.

www.ambitmedia.cz


Fakta a čísla Periodicita: týdeník, pravidelné přílohy Kongresový list, Lékařské listy a Lékařské listy speciál Ročník: 59 Náklad: min. 25 000 výtisků Rozsah: noviny 8 stran, KL 8 stran, LL 8 stran, LL speciál 20 stran + obálka Distribuce: na předplatitele Předplatné: zajišťuje Postservis

www.ambitmedia.cz


Ambit Media, a. s. Klicperova 604/8 150 00 Praha 5-SmĂ­chov Tel. +420 222 352 573 Fax +420 222 352 572

www.ambitmedia.cz

Ambit Media, a. s. | PORTFOLIO 2010  

Prezentace vydavatelství Ambit Media, a. s. doplněné o charakteristiku jednotlivých titulů.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you