Page 1

Bruxas ruías, búas bruxas Francisco Pimiango


Úa noite que pintaba que se taba amañando a tronada… —¡Arriba, folgazanúas! Xa pasa úa hora da media noite… ¡Arriba! ¡D’aquí a un mes temos a Gran Proba pra ganar a verruga na nariz! —Xa vou, Tila, xa vou —dixo Tula toda emperezada. —Xa me tou vestindo —engañóula Tela, qu’einda taba envolta entre as sabas.


Tula ta sempre ríndose y nun ten parada. Tela, a irmá xemelga, é como ella, pro máis tranquilía. Das tres irmás, Tela é a máis veya y a máis seria. Nun ten máis afán que ganar a verruga na nariz pra ser úa búa bruxa ou, el qu’é igual, úa bruxa ruía.


Bruxas ruias, búas bruxas.  

Bruxas ruias, búas bruxas ye un cuentu, escritu y ilustráu por Francisco Pimiango, que narra la hestoria d'unes bruxes al revés, d’unes brux...

Bruxas ruias, búas bruxas.  

Bruxas ruias, búas bruxas ye un cuentu, escritu y ilustráu por Francisco Pimiango, que narra la hestoria d'unes bruxes al revés, d’unes brux...