Page 37

91

smíšeným s otevřeným protežováním západního životního stylu (Pištěk). Do jisté míry je to zapříčiněno i skutečností, že zde jde o čtyři naprosto různé, každopádně ale výrazné umělecké osobnosti, zatímco tvorba mladších účastníků přehlídky se v porovnání s nimi i při proměnlivosti témat přece jen trochu slévá. Ne náhodou jsou to – vyjma nejmladšího, letos čtyřiadvacetiletého Adama Kašpara – všechno frekventanti Beranova ateliéru klasické malby. Z nich se mentálně vydělují především ti, kteří nestudovali monograficky – tedy například Zdeněk Daněk nebo Daniel Pitín. Extrémní zařazení Venduly Chalánkové mohlo být punkovým překročením vlastního stínu jen tehdy, kdyby se ho zřejmě nakonec nelekli sami autoři. Její Domácí kino (2012/15), geometrický soubor obrazů na milimetr velký jako originál z elektra, sice nainstalovali společně se Záti-

ším s dopisem (1751–4) Rembrandtova žáka Samuela van Hoogstratena, ale jen v od expozice oddělené nice, takže se z radikálního gesta stala jen ilustrační hyperbola. Na nevážné vnímání odkazuje i fakt, že jméno Chalánkové absentuje i v katalogu.

Přehled především

Celá výstava kvůli svému trochu mechanickému řazení i výběru autorů působí poněkud schematicky, jakkoli časová posloupnost vede přirozeně k pointě s londýnskými cenami ověnčeným triumvirátem Martinec – Mikulka – Ožibko. K větší dynamičnosti nebo živosti jí nepomůže ani blokové uspořádaní obrazů jednotlivých malířů, které občas narušuje spontánně vzniklé tematické provázání. Na to, kolik teoretických otázek by ráda otevírala, není vybavena dostatečným textovým aparátem, který by diváka alespoň zběžně uvedl do dané problematiky.

Přesto svoji základní – přehledovou – funkci plní dobře. Je otázka, jestli má schopnost u nás zásadně změnit dosavadní stereotypní nazírání na hyperrealismus, ale i tak je její poselství jasné: Hyperrealismus je tady. Má své zakladatele, pokračovatele i uznávané současníky, jinými slovy vývoj. A je dobré s ním počítat i do budoucnosti. Kvalitní publikace rozkrývající kořeny, podmíněnost i mezinárodní souvislosti představuje v tomto případě bonus, který Fascinaci skutečností dává skutečný význam.

Předplatitelé art+antiques mají nárok na snížené vstupné. FA SC INACE SKU T EČNOS T Í autoři: Barbora Kundračíková, Michal Ožibko místo: Muzeum umění Olomouc termín: 20. 4.–10. 9. 2017 www.muo.cz

23. 6. — 3. 9. 2017

Margot Pilz 7.6.–30.7.2017

ŽIVOT

Antonín Střížek

INZERCE

Dům umění města Brna The Brno House of Arts

www.dum-umeni.cz

Profile for Ambit Media, a.s.

art+antiques 6/2017  

Časopis o umění, architektuře, designu a starožitnostech.

art+antiques 6/2017  

Časopis o umění, architektuře, designu a starožitnostech.

Advertisement