Page 31

75

BUDDHA chrámový obraz, Tibet, 18. století OCHR ÁNCE UČENÍ HA JAGR Í VA bronzová plastika, tibetský buddhismus v Mongolsku, 19. století HL INĚNÁ OBĚ T INA ZOBR A ZUJÍC ÍHO UČ I TELE SL AV NÉHO REFORM ÁT OR A C O N G K H A P U, tibetský buddhismus v Mongolsku, 19. století

a jeho ve sbírkách hojně zastoupené lidové formy zobrazení, se tu mongolské sbírky použijí nesmyslně pro naprosto jiné téma.

Neradostné srovnání se zahraničím Ještě větší ostudou se Příběh Tibetu ukáže být při porovnání s podobnými výstavami v zahraničí. Nemohu si odpustit poukázat na Rubinovo muzeum v New Yorku, které představuje novátorské náhledy na kulturu a umění Tibetu a Himálaje za skvělé spolupráce předních badatelů, nápaditých grafiků

či architektů. Tradičním doprovodem výstav bývají kvalitně připravené obsáhlé katalogy. To je však příliš vysoká meta, Rubinovo muzeum se na danou oblast specializuje a bylo by nespravedlivé porovnávat ho s daleko skrovnějšími podmínkami Náprstkova muzea. Pohlédneme-li blíže k sousedům v Rakousku, jako dobrý příklad může posloužit společný počin Akademie věd a Muzea lidového umění (Volkskundemuseum), výstava Bön: Másloví duchové – umění a kultura starého Tibetu (Bön: Geister aus Butter – Kunst

Profile for Ambit Media, a.s.

art+antiques 6/2017  

Časopis o umění, architektuře, designu a starožitnostech.

art+antiques 6/2017  

Časopis o umění, architektuře, designu a starožitnostech.

Advertisement