Page 29

nové knihy

Paneláci 1 Lucie Skřivánková a kol. Kniha představuje padesát sídlišť postavených v Čechách a na Moravě od 50. do 90. let. Sídliště jsou seřazena chronologicky a rozdělena do vývojových fází. Jejich profily včetně demografických údajů se objevily na výstavě Příběh paneláku, která proběhla v minulých čtyřech letech ve všech krajských městech. Cílem projektu vedeného Lucií Skřivánkovou (Zadražilovou) z Uměleckoprůmyslového musea je změna dosavadního pohledu na paneláky.

připravila Kateřina Černá

František Skála – Jízdárna Tomáš Pospiszyl (ed.) Tvořit jako příroda chce možná umělec František Skála, jehož výstava ve Valdštejnské jízdárně nás bude provázet celé léto. V katalogovém textu objasňuje mnohé ze svých pozic (vztah k přírodním a uměleckým procesům, světlu či kulturním institucím). Teoretik Tomáš Pospiszyl ho zařazuje do sféry tvůrců paralelní životní reality a popíračů vysokého umění. Katalog obsahuje plakát se souborem objektů z výstavní sekce Musaion.

Přednáška o vznikavosti Palo Fabuš Naše soužití s mobily a počítači se vyplatí občas přezkoumat. Pokud na to sami nemáte sílu, můžete se inspirovat u Pala Fabuše, informatika a šéfredaktora časopisu Umělec. Podle něj je počítač, který považujeme za to nejumělejší, co jsme kdy vytvořili, zároveň ve své podstatě blízký proměnlivé a nepředvídatelné přírodě. Fabušovy úvahy jsou proloženy básněmi Luboše Svobody o noteboocích a tělesnosti.

UPM 2016, 464 stran, 750 Kč

Národní galerie 2017, 228 stran, 680 Kč

Lačnit Press 2017, 49 stran, 200 Kč

Teorie obrazu

Dějiny AMU ve vyprávěních

Wejwej-ismy

W. J. T. Mitchell Povinná četba pro všechny, kdo si chtějí ujasnit, co je to teorie vizuální kultury. Přestože se vyučuje jako předmět na vysokých školách, její cesta do širšího povědomí ještě chvíli potrvá. Pro profesora Mitchella (*1942) z Chicagské univerzity nejsou obrazy jen pomalovaná plátna, ale všechny obrazové informace, které k nám pronikají. Rozebírá například televizní zprávy, filmy, fotografie, často ve vztahu k násilí nebo názorové manipulaci. Karolinum 2016, 479 stran, 450 Kč

Martin Franc, Lenka Krátká (eds.) Akademie múzických umění vznikla v roce 1945 a od té doby se na její divadelní, filmové a hudební fakultě vystřídalo bezpočet zaměstnanců a pedagogů. Rozhovory s patnácti z nich podávají plastický obraz akademického života od založení školy do konce 90. let. Barvité dialogy doplňuje analýza kulturního historika Martina France, který poukazuje na klady i rizika vyprávění jako historického pramene. Nakladatelství AMU 2017, 312 stran, 369 Kč

Aj Wej-wej O čínském umělci Aj Wej-wejovi (*1957) se hodně píše. Kniha jeho aforismů nám ovšem umožňuje dostat se k němu blíž, sledovat jeho myšlení v přímém přenosu. Tak se třeba dozvíme, že v době svého uvěznění nejvíc myslel na měsíc nebo že možnost sebevyjádření je pro něj drogou. Kapesní publikace vychází u příležitosti Wej-wejovy výstavy ve Veletržním paláci. Národní galerie 2017, 152 stran, 210 Kč

69

Profile for Ambit Media, a.s.

art+antiques 6/2017  

Časopis o umění, architektuře, designu a starožitnostech.

art+antiques 6/2017  

Časopis o umění, architektuře, designu a starožitnostech.

Advertisement