Page 24

60

rozhovor

text Filip Šenk Autor přednáší dějiny architektury na TU v Liberci. foto Marcel van der Burg, Stijn Spoelstra

Jako Šípková Růženka Rozhovor s Kamielem Klaassem Letošní hlavní ocenění Ceny Miese van der Rohe získal nizozemský ateliér NL Architects spolu s XVW architectuur za projekt Deflat Kleiburg v Amsterodamu. Už jejich účast v užším finále byla překvapením, protože jde o renovaci, při které si byty rekonstruovali lidé sami. Celkový koncept obnovy však zachránil jeden z největších obytných bloků v Nizozemsku způsobem příhodně blízkým známému mottu samotného Ludwiga Miese van der Rohe: Méně je více. Jeden ze zakládajících členů NL Architects, Kamiel Klaasse, v květnu vystoupil na festivalu Landscape v Plzni.

Na začátek mi dovolte pogratulovat. Mohl byste popsat základní teze vašeho vítězného projektu deFlat? Předně je třeba zdůraznit, že jde o rekonstrukci rozsáhlé bytové stavby Kleiburg z 60. let s 500 byty, ve které koncept rozvoje místa hrál zásadní roli. Nedělali jsme celkovou renovaci starší stavby, ale zaměřili se jen na obnovu společných části stavby. Vše, co je za dveřmi bytů, zůstalo na jednotlivých majitelích. Lidé si mohli upravit vše, a vytvořit si tak své vlastní vysněné bydlení. Díky tomu renovace nebyla tak riskantním podnikem z finančního hlediska. Náklady na celkovou rekonstrukci by byly podle odhadu 70 milionů eur. Tenhle nový princip rekonstrukce vlastně ani není dílem architektů, ale skupiny developerů. Postavili ho na premise „udělej si sám“.

tu času vysvětlováním a představováním projektu v médiích, ale také v osobním kontaktu na večírcích a večeřích. Oslovili mimo jiné několik umělců a interiérových architektů, aby vytvořili funkční modely nového bydlení, aby lidem ukázali široké možnosti. Jeden z nich třeba zvedl podlahu, další se soustředil na rozvolněné přechody mezi vnějškem a vnitřkem. Rozvrh jednotlivých bytů přitom ovšem byl už téměř dokonalý. Jsou to rozumně navržené byty. Možnosti s tím pracovat tu ale jsou: nejvíce mě překvapilo, když si někdo do bytu umístil dvě vany. Každou v jiné pozici a jiné části bytu. Proč někdo něco takového chce? Snad aby měl možnost odlišné koupele ráno a večer. Celková koncepce vybízí k tomu, aby se nově utvářely podoby bydlení. Pochopitelně 90 % bytů si zachovalo zcela normální, rozumný půdorys.

A měli lidé možnost nechat si třeba navrhnout byt od vás? Nebo přijít alespoň pro radu? Ta možnost tu byla, ale prakticky zůstala nevyužita. Lidé, kteří iniciovali tento projekt, strávili spous-

Jaký byl záměr pro společné prostory? Soustředili jsme se hlavně na haly, chodby, výtahy, schody. Konkrétně jsme provedli třeba to, že výtahy, přidané zvnějšku na bok bloku v 80. letech, jsme

Profile for Ambit Media, a.s.

art+antiques 6/2017  

Časopis o umění, architektuře, designu a starožitnostech.

art+antiques 6/2017  

Časopis o umění, architektuře, designu a starožitnostech.

Advertisement