{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 7

rozhovor

Dříve se tedy provádělo odstranění oka, jak vypadá léčba dnes? Enukleací se provádí mnohem méně – zhruba polovina. I dnes přicházejí pacienti v pokročilém stadiu, kdy už není možné oko zachránit léčbou, včetně moderní superselektivní intraarteriální aplikace chemoterapie. Jaká je šance na úplné vyléčení retinoblastomu? Retinoblastom jako takový je onemocnění, které se daří vyléčit téměř stoprocentně. Významně sice ohrožuje zrak, ale ne život. Typickým příkladem byl filmový herec Peter Falk – představitel detektiva Colomba, kterému bylo ve dvou letech odstraněno oko pro retinoblastom a on byl i s náhradou schopen hrát, aniž by to někdo poznal. Dožil se poměrně vysokého věku právě proto, že onemocnění bylo u něj včas odhaleno. U hereditárních, dědičných retinoblastomů však existuje riziko, že pacient v budoucnu onemocní některým jiným typem nádorového onemocnění, jako je například osteosarkom nebo jiné nádory ve střední části mozku. To je dáno retinoblastomovým genem, který je vyvolává. Na našem oddělení jsme už dlouho neměli tzv. sekundární nádor, ale měli jsme tu tři osteosarkomy u dětí, které dříve prodělaly retinoblastom, a tyto děti svému onemocnění posléze podlehly. Na Klinice dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol se však neléčí jen retinoblastomy, jaká jiná onemocnění léčíte? Naše klinika je pracoviště, které léčí všechny nádory dětského věku, to znamená jak tzv. „tekuté“, což jsou leukémie, které postihují kostní dřeň, tak solidní, které nějakým způsobem postihují jednotlivé orgány a tím ohrožují dítě na životě. Oddělení, na kterém pracuji, je specializováno na malé děti − od narození do zhruba sedmi let věku, tedy předškolního věku. Převážná část nádorů, které tady řešíme, jsou takzvané embryonální nádory. To znamená, že v genové výbavě jedince došlo během embryonálního vývoje k něčemu, co se projeví až po narození. Hovoří se o takzvané dvouzásahové teorii. Tedy že první zásah na genomu v době embryo­ nálního vývoje nastaví buňky do určitého fragilního stavu. A pak dojde k druhému zásahu – co to je, to nikdo neví – a ten vyvolá to nádorové onemocnění. Těchto embryo-

Klinika disponuje i několika hracími koutky, které slouží předškolákům i k učení

nálních nádorů je asi 30 %, je to takzvaný první vrchol incidence nádorů u dětí. Všechny mají koncovku -blastom. Tedy retinoblastom, hepatoblastom – to jsou nádory jater, neuroblastom – nádor vycházející z nadledvin nebo ze sympatických ganglií podél páteřního kanálu aj. Jsou to tedy typy nádorů, které se objevují v kojeneckém nebo batolecím věku a zpravidla extrémně rychle rostou. Co to znamená? Že růstová frakce nádorových buněk má u nich velký podíl, což znamená, že jsme schopni je chemoterapií zmenšovat a pak je třeba předáme chirurgům, kteří už zmenšený nádor odstraní. To je obrovská výhoda těch embryonálních nádorů – že sice extrémně rychle rostou, ale je v nich velmi mnoho buněk citlivých na léčbu, takže se dají docela dobře léčit. Dají se tyto nádory nějak poznat? To je různé. Třeba retinoblastom se dá dobře poznat na f­ otografiích. Když vyfotíte zdravého člověka s bleskem, bude mít na fotografii červené oči – to proto, že mu oko

prosvítíte až na sítnici. Ale pokud vyfotíte dítě s retinoblastomem, je typické, že oko postižené nádorem bude mít takový žlutavo-bělavý odraz. S pomocí fotografií se tak dá lehce vysledovat počátek tohoto onemocnění. Velká část embryonálních nádorů má svůj primární nádor v břiše. Není proto vzácností, když se k nám dostanou děti s velkým břichem. Někdy ten nádor nahmatá pediatr při běžné prohlídce, někdy ho objeví rodič například při koupání a někdy si ho objeví i samy děti, které pociťují, že s jejich břichem není všechno v pořádku. Někdy mohou nádory metastazovat, například do kostí, ty pak samozřejmě bolí. Na nádor tak může přijít například matka, která si všimne, že její dítě najednou nechce chodit nebo sedět, což může být způsobeno metastázami v kyčelních kloubech. Někdy také může metastáza v očnici tlačit na oční bulbus a vytlačovat ho ven. Kolik dětí může být u vás na ­oddělení hospitalizováno? V průměru je to mezi deseti až patnácti. Dnes jich tu máme šestnáct a sotva jsme je všechny položili.

5

Profile for Ambit Media, a.s.

Florence 1-18  

Odborný časopis pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Florence 1-18  

Odborný časopis pro nelékařské zdravotnické pracovníky