Page 1

Onz e Mobiele Website

Sales Funnel Management

SEO

Social Media

Facebook Marketing

Email Marketing

Nieuws en Opinie

Warm Aanbevolen

Tips

Ho me › Facebo o k Marketing

Facebook Marketing Po sted o n 22/0 3/20 13 by Peter van Gameren — No Co mments ↓

Zoals in ons woord van welkom gezegd, werken wij bij AmbitionLifestyle met de Sales Funnel Management gedachte. Ook Facebook Marketing zal een bijdrage moeten hebben in het vullen of bevorderen van doorstroming in uw Sales Funnel. Anders zullen wij u altijd afraden ermee te beginnen. PDFmyURL.com


altijd afraden ermee te beginnen. Naar onze mening wordt Facebook Marketing de laatste tijd te vaak gepresenteerd als de heilige graal van het verzamelen van leads. Twee, drie jaar geleden was het Twitter. Morgen is het YouTube. Een beetje de omgekeerde wereld vindt u niet? Aan welke vorm van marketing moet ik nu mijn MKB of ZZP bedrijf weer aanpassen om een beetje mee te doen? Nee, stoppen met die onzin! AmbitionLifestyle benadert internet marketing vanuit uw belang. En vanuit de gedachte dat aanwezigheid op Facebook moet bijdragen aan uw Sales Funnel. Wat kan Facebook Marketing opleveren voor uw bedrijf? Dat is de vraag die gesteld moet worden. Peter van Gameren – Oprichter en Eigenaar Ambitio nLifestyle Internet Marketing, Lead Generatio n en Sales Funnel Management

Z oals gezegd zien wij Facebook niet als heilige graal voor het genereren van leads. Dan kan je bezig blijven. Vandaag is het Facebook, morgen weer wat anders. YouTube bijvoorbeeld. Waar het om draait, is vanuit een visie die gericht is op het vullen van de Sales Funnel, met internet marketing bezig te zijn. En als Facebook Marketing daarin past prima. Z o niet, dan niet. Niet aan Facebook beginnen omdat al uw concurrenten dat ook doen. Vraag u eerst af of ze er succes mee hebben. En wellicht komt u vanuit uw visie tot heel andere conclusies. Voordat het beeld ontstaat dat wij het niet zo hebben op Facebook Marketing willen we dat beeld hier even corrigeren. Het gaat erom dat het een bijdrage levert aan het succes van uw bedrijf . Bij juiste inzet van Marketing op Facebook kan dit zeker een

Facebo o k Marketing do o r Ambitio nLifestyle. Fo to van marcbel o p Flicker

PDFmyURL.com


bijdrage leveren aan het vullen van de Sales Funnel en het laten doorstromen van prospects naar leads en naar klanten. En daarmee levert het zijn bijdragen aan het succes van uw bedrijf . Bij juiste opzet kan Facebook Marketing bijdragen aan: Branding. Uw activiteiten op Facebook ondersteunen uw bedrijf snaam of merk. Facebook Marketing kan in dit stadium helpen waarden aan uw merknaam te verbinden. U bent in de Sales Funnel Management gedachte bezig om zoveel mogelijk suspects te benaderen en ze te doordringen van de waarden van uw merk. Hoge kwaliteit, goede prijs kwaliteit verhouding, uitstekende service. Dat soort zaken moet u aan denken. Z aken die een goed gevoel en een hoge waarde aan uw merk meegeven, gericht op een breed publiek. Viral marketing. 1 wordt 2, 2 wordt 4, 4 wordt 8 en zo verder. Dit is het spelletje van viral marketing. Mensen delen uw boodschap met hun vrienden. En deze vrienden weer met hun vrienden en zo verder. Ook Viral Marketing kan een handje geholpen worden door mensen iets in het vooruitzicht te stellen als ze de gevraagde actie ondernemen. Een gevraagde actie kan zijn 5 vrienden de f anpagina laten ‘liken’. Of een status delen of commentaar geven. Een beloning kan wederom een coupon zijn, een korting, een gratis gids, noem maar op. Facebook biedt alle mogelijkheden om dit spel tot in de f inesses te spelen. Waar uw virale boodschap terecht komt is door het virale aspect zeer moeilijk te voorspellen. Viral Marketing via Facebook zet u het best in om een zo breed mogelijk publiek aan te spreken. Suspects en Prospects. SEO. Facebook Marketing kan uw inspanningen op het gebied van SEO of zoekmachine optimalisatie geweldig helpen. Google neemt steeds meer sociale signalen mee om uw positie in de zoekmachine voor bepaalde tref woorden te bepalen. U richt zich op de voorkant van de Sales Funnel, de Suspects, Prospects en eventueel Leads. Welke doelgroep wordt aangesproken is af hankelijk welke tref woorden in uw SEO campagne gekozen zijn op basis van uw keyword research. Traf f ic. Verkeer naar uw website in het Nederlands. Regelmatige bezoekers van uw Fanpagina, Suspects, Prospects en Leads in de Sales Funnel Management gedachte, worden naar uw website gedirigeerd om daar vervolgens te worden opgepakt en verder gekwalif iceerd door het Sales Funnel Management Systeem. Vanaf het landen op uw website is het de bedoeling om van geïnteresseerden vaste klanten te maken. Klanten naar uw website lokken via Facebook kan bijvoorbeeld door ze iets in het vooruitzicht te stellen als beloning voor de gevraagde actie. Bijvoorbeeld een gratis gids, meedoen aan een loterij of prijsvraag, korting op een product indien zij binnen een bepaalde termijn tot aanschaf overgaan, noem maar op. Ook adverteren op Facebook behoort uiteraard tot de mogelijkheden.

PDFmyURL.com


Mo gelijkheden vo o r Marketing o p Facebo o k. Pho to by marco pako o n Flickr

Mogelijkheden voor Marketing op Facebook Facebook biedt diverse mogelijkheden om uw marketing op dit platf orm een duwtje in de goede richting te geven. De meest in het oog springende mogelijkheden zijn: Facebook Timeline Fan Pagina PDFmyURL.com


Facebook Timeline Tabs Facebook Apps Facebook Ads of Facebook Advertenties

Facebook Timeline Fan Pagina De Facebook Timeline Fan Pagina is een vorm van marketing op Facebook die u toestaat één of meerdere volledige pagina’s op Facebook te wijden aan uw bedrijf of producten. Een etalage voor uw bedrijf of producten op Facebook. Z aak is hier om wel de juist doelen aan een Facebook Fan Pagina te stellen. Want hoeveel ‘likes’, ‘shares’, of ‘comments’ uw updates nu ook krijgen, het belangrijkste is dat bezoekers van uw Facebook Fan Pagina een plaats krijgen in de Sales Funnel van uw bedrijf . Z olang bezoekers van uw Fanpage niets bij u kopen hebben ze ook geen werkelijke waarde voor uw bedrijf . Wij kunnen u helpen een Facebook Timeline Fan Pagina op te zetten die zeker gaat bijdragen onder de streep. Neem vandaag nog contact met ons op.

Facebook Timeline Tabs In ons idee zit in de tabs op Facebook de werkelijk kracht van de Fan Pagina. Hoewel Facebook het soms niet makkelijk maakt, is het mogelijk aan tabs complete externe website te hangen. Of een landing page. Een video pagina. Of zelf s een webwinkel. Kunt u de kracht hiervan zien? Z onder dat mensen de vertrouwde, sociale omgeving van Facebook verlaten, kan u uw producten, diensten of bedrijf onder de aandacht brengen. Mensen zijn op hun gemak en zijn eerder geneigd het verhaal dat ze op Facebook krijgen voorgeschoteld voor waar aan te nemen. Een enorme kans om mensen in de Sales Funnel van uw bedrijf te trekken. Z elf s met de mogelijkheid een directe verkoop via Facebook te doen. Nogmaals, in onze optiek zijn de tabs het krachtigste marketing hulpmiddel dat de Facebook Timeline Fan Page te bieden heef t en we helpen u graag met het opzetten ervan.

Facebook Apps Facebook Apps zijn kleine applicaties of toepassingen die draaien op Facebook. Spelletjes, loterijen, coupons, f oto vergelijkingen, je kan het zo gek niet verzinnen of het valt te maken in een Facebook App. En om van de App gebruik te maken, moet de bezoeker op Facebook toestemming geven aan bevoegdheden die de App vraagt. Dit kan bijvoorbeeld het bekend maken van het email adres zijn dat de gebruiker op Facebook gebruikt. Het kan echter zover gaan dat de gebruiker om toegang te krijgen tot de App moet toestaan dat de App, u dus, in de Timeline kan posten uit naam van de gebruiker. Dit is natuurlijk een zeer krachtig hulpmiddel voor Viral Marketing. De gebruiker staat u toe te posten onder zijn of haar naam en zo gauw zij toegang hebben tot de Facebook Applicatie verschijnt de mededeling: “Ik doe mee in de app PDFmyURL.com


van …..”, zichtbaar voor alle vrienden op Facebook. Als een vriend de applicatie ook gaat gebruiken zien de vrienden van de vrienden dezelf de medeling. En zo verder. De potentie voor Viral Marketing is zo natuurlijk enorm. En daar stopt het niet. Als de Facebook Applicatie aansluit bij uw bedrijf , diensten of product, bedenk u dan eens wat het af gevangen email adres waard kan zijn. U kan een geïnteresseerde voortaan direct benaderen met diensten en producten waarvoor hij of zij interesse heef t getoond. Een waardevolle toevoeging aan de Sales Funnel. Neem contact met ons op als u op zoek bent naar een Facebook App voor uw bedrijf die daadwerkelijk bijdraagt aan het vullen van de Sales Funnel en iets oplevert aan omzet en winst.

Facebook Ads Het belangrijkste aan adverteren op Facebook is het juist kiezen van uw doelgroep. Goed bepalen wie een advertentie te zien krijgt. Waarom? Hoe meer een advertentie geklikt wordt, hoe goedkoper (per klik) de advertentie wordt (CPC). Als u kiest voor een campagne waarin u betaalt per 1000 impressies (CPM) geldt natuurlijk hetzelf de voordeel. Hoe meer mensen van de duizend doorklikken op uw advertentie hoe goedkoper, of misschien beter gezegd ef f ectiever, uw advertentie is. Goed mikken op mensen die een concrete interesse in uw bedrijf of product hebben levert u dus niet alleen meer op omdat mensen die al geïnteresseerd zijn nou eenmaal makkelijker kopen, het helpt ook uw advertentiekosten te drukken.

Facebook Super Targeting Uw doelgroep geograf isch juist kiezen, de juiste interesses kiezen, demograf ische

Uw Do el – Bullseye o f Mijlenver verwijderd

f actoren, man, vrouw, getrouwd, etc. Deze grootheden kunnen al gekozen worden in het standaard advertentie programma op Facebook. Adverteren kan dus al redelijk gericht maar de kliks van 1 cent zijn toch echt geweest. Of toch niet? Wat als u zou kunnen adverteren bij alleen de mensen die op een Facebook Fan Pagina van uw concurrent actief zijn geweest in de laatste maand? Of uw advertentie alleen kan laten zien aan mensen die op een grote of internationale Fanpagina van een groot product of merk actief zijn geweest waar uw product op aansluit en wonen in uw regio? Met AmbitionLif estyle kan het allemaal. En omdat wij zelf deze gegevens naar Facebook uploaden gaan de kosten per klik sowieso al naar beneden. Facebook gaat er in dat geval namelijk vanuit dat je wilt adverteren aan huidige klanten. Dus de toegevoegde waarde van hun targetting systeem wordt uit de klik kosten gehaald omdat je er geen gebruik van maakt. Maar het zijn uw klanten niet maar die van uw concurrent….. Het kan allemaal met de hand en we zullen dit nog wel eens uitleggen op de pagina met gratis tips. Maar als u het ons laat doen betaalt u wel wat meer handling kosten dan voor een normale campagne. Maar deze campagnes zijn PDFmyURL.com


wel super gericht. Bij AmbitionLif estyle noemen we dit Facebook Super Targeting. Belt u ons maar eens. We leggen u graag verder uit wat Facebook Super Targeting is en helpen u er graag verder mee. Als u adverteert op Facebook blijf t het natuurlijk belangrijk om mensen die op uw advertenties klikken toe te voegen aan uw CRM systeem en door de Sales Funnel heen te gaan begeleiden. Dit vraagt ook een bepaalde opzet en aanpak achter de schermen waar we u graag mee verder helpen. Url van deze pagina: http://ambitionlif estyle.biz/f acebook-marketing/

Leave a Reply Your email address will not be published. Required f ields are marked * * Name

* Email

Comment

PDFmyURL.com


HT ML tags are not allowed. Post Comment

Voor MKB Bedrijven

© 2013 AmbitionLifestyle

Voor Z Z P’ers

Responsive Theme powered by WordPress

Powered by Yahoo! Answers

PDFmyURL.com

Facebook Marketing door AmbitionLifestyle  
Advertisement