Page 1

Ă mbit

163 La revista de Canet de Mar Octubre 2010


Menú diari: 13,50 euros Menú Cap de setmana: 30 euros Xavier Cañadas Riera Sant Domènec, 1 08360 Canet de Mar Tel. 93 794 03 75

hem Ens d a t a l lla tras l í g o n po trial s indu

10%

de descompte adicional incloseslesofertesi promocions presentant aquesta butlleta


editorial

Sumari opinen 3 EDITORIAL Un polígon industrial a mig gas per Redacció 4 OPINEN 5 A DUES BANDES per Josep M. Flotats i Quirze Planet

la cuina 5

LA CUINA D’EN RICARD

els reportatges 8 Divuit empreses al polígon industrial per Irina Tasias 10 Es reincorpora el cap de la Policia Local per Marc Vidal 10 Valoracions positives de la Fira Modernista de Canet per Francesc Arcas ecta els ser 11 La vvaga afecta servv eis aga no af de Canet per J. Dotras/R. Riera 13 200 persones fan la seva Nit de l’Esport de Canet per Dani Grao 13 Esquerra critica la gestió del govern en urbanisme

l’entrevista ’ENTREVIS TA 14 LL’ENTREVIS ’ENTREVIST Jaume Dotras: «A Canet hi ha un bon clima de convivència» per Albert Herrero

àmbit

Un polígon industrial a mig gas a fa cinc anys que el polígon es va estrenar, just abans de l’arribada de la crisi econòmica. Després de passar tot aquest temps, aquest espai industrial presenta una situació desequilibrada, ja que encara hi ha terrenys erms i naus buides, mentre que també hi ha empreses petites i mitjanes que treballen a plena activitat. Tothom sap que el polígon va tenir una gestació ben complicada i això va comportar que arribés molts anys més tard que la resta de polígons veïns, ja sigui Arenys de Mar o Arenys de Munt, per posar només dos exemples. També és veritat que durant força temps els polítics van pensar que calia fer el polígon simplement pel fet que les poblacions veïnes també en tenien, però sense una idea clara de com havia de dissenyar-se i cap a quin tipus de públic havia d’anar dirigit. Així va començar la singladura del polígon industrial, mentre a nivell econòmic es donaven els últims espetecs de la bombolla immobiliària. Cinc anys després, els preus dels terrenys i les naus han caigut en picat, talment com ho han fet les intencions de les empreses d’instal·lar-s’hi, i sinó qui no recorda les intencions del govern per traslladar-hi Pulligan. La situació de la zona industrial reflecteix en certa manera la situació de Canet, que des de la caiguda del sector tèxtil en els anys vuitanta no ha trobat la passarel·la econòmica. El disseny del polígon sorgeix com una bona alternativa per a empreses o tallers petits o mitjans, però no encara les noves professions que han sorgit amb l’inici d’internet. En canvi, algunes poblacions veïnes, com ara Pineda de Mar, han solucionat aquest greuge amb la creació d’espais d’oficina adaptats a petits autònoms. Davant de la mala situació econòmica general, i comptant que Canet té una de les taxes d’atur més elevades de la comarca, l’Ajuntament hauria de potenciar encara més la zona industrial. Certament, els terrenys són privats, però també cal dir que el govern municipal pot rebaixar certs impostos i pot fer un treball de camp per localitzar empreses de diversos àmbits que es vulguin establir a Canet. A banda d’aquest tema, ÀMBIT també tracta les divergències entre el cap de la Policia Local, Pere Nolla, i l’alcalde, Joaquim Mas. Segons ha transcendit, aquestes divergències fa cert temps que duren i podrien venir motivades per unes amonestacions imposades a uns agents del cos, que després han estat revocades judicialment. Sigui com sigui, una població de 15.000 habitants, i que gairebé duplica la seva població a l’estiu, no es pot permetre un conflicte permanent entre el màxim cap tècnic de la Policia i l’Equip de govern. Aquesta situació pot provocar tensions que acabin induint a un mal funcionament del cos policial. A nivell polític, el darrer Ple del trenta de setembre es va viure un enfrontament entre l’Equip de govern i els regidors d’Esquerra Republicana de Catalunya per una modificació urbanística al Turó del Drac. Segons sembla, aquest va ser un dels detonants de la marxa d’ERC del tripartit, ja que en un comunicat els republicans han assegurat que l’alcalde es va reunir d’amagat amb el propietari de la casa. Aquesta acusació és prou greu com perquè el màxim responsable de l’Ajuntament, Joaquim Mas, doni explicacions públiques del que va succeir.

J

la revista de canet de mar w w w . a m b i t d i g i t a l . n e t Any 16 · Número 163 · Volum 15 · Fascicle 8 · OCTUBRE 2010

COORDINADOR: Francesc Arcas (redaccio@ambitdigital.net) CONSELL EDITORIAL: Marc Vidal , Albert Herrero, Irina Tasias i Lourdes Pla, Roger Riera i Jordi Dotras (Societat, Política i Cultura), Dani Grao (Esports), Ricard Cáceres (Cuina), Ton Roig (metereologia) Jordi Llagostera i David Gras (Fotografia), Jordi Arcas (ambitdigital) PUBLICITAT: Joaquim Sedó (Tel. 609 63 39 96) DEFENSOR LECTOR: Joaquim Salvà (defensor@ambitdigital.org) DISSENY GRÀFIC: papyrusdisseny.com DL: B-44.174-1995 ISSN: 2013-6250 EDICIÓ: Edicions Els 2 Pins, Societat Cultural · De la Palma, 11 · Canet de Mar · edicions@els2pins.org JUNTA DIRECTIVA: Carles Sàiz (President), Jordi Rovira (Vicepresident), Francesc Arcas (Secretari), Anna Martí (Tresorera), Marc Vidal i Albert Herrero (Vocals). ÀMBIT només expressa la seva opinió a l’editorial. Aquesta revista no s’identifica amb les opinions dels col·laboradors de l’apartat d’opinió ni amb les cartes adreçades a la revista. Totes les cartes i opinions dels lectors han d’anar signades, amb nom, DNI, adreça i telèfon. No s’admetran cartes amb pseudònims i la revista es reserva el dret de resumir o extractar els textos enviats així com els articles de la secció d’opinió que, per problemes d’espai, excedeixin les 15-20 línies mecanografiades. La revista no publicarà les cartes que consideri que faltin el respecte a les persones i a la redacció.

àmbit

3


opinen El Canet modernista de Domènech i Montaner n any més hem gaudit de les activitats que ens ha ofert la Fira mercat modernista de Canet i, durant els dos dies, hem passejat a tothora pels carrers del centre, plens de gom a gom. Tot un èxit de convocatòria. En aquest tres anys la Fira ha estructurat bonament el seu format lúdic i festiu amb encert, però, d’altra banda, l’esdeveniment no ha sabut definir encara els continguts patrimonials -en definitiva, allò que hauria de donar sentit al certamen- que l’han de diferenciar, per exemple, d’altres trobades modernistes ja consolidades com la de Terrassa o la de Barcelona. Fins ara, la Fira mercat modernista de Canet ha estat una festa comercial de productes artesanals i espectacles d’animació ambientats a l’època d’entresegles. És cert que la Fira ha tingut la voluntat de promocionar el nostre patrimoni, però els organitzadors Si Canet vol donar ho han fet sempre de manera poc apropiada i a voltes des del desconeixement. I em sap greu, perquè si Canet un pas qualitatiu en vol donar un pas qualitatiu en la promoció exterior del llegat modernista cal fer-ho amb cura i l’eix la promoció del seu seu vertebrador ha de ser, indiscutiblement, la figura de Lluís llegat modernista, Domènech i Montaner. Per diferents raons: Perquè Domènech i Montaner és el canetenc més cal fer-ho amb universal que tenim. cura i l’eix Perquè l’empremta que va deixar l’arquitecte al nostre poble va més enllà de l’interès local i ens situa en vertebrador l’epicentre del naixent modernisme català. I perquè el caràcter polièdric del personatge podria donar ha de ser, nivell als continguts de la Fira modernista. indiscutiblement, cert Domènech no només va ser arquitecte sinó que també la figura universal va destacar en política dins del moviment catalanista i treballar diferents disciplines com l’arqueologia, de Lluís Domènech va l’heràldica, les arts gràfiques i editorials, el disseny industrial, la història i l’art, entre d’altres camps. i Montaner Estic segur que fent bandera de Domènech i Montaner podríem reactivar part del comerç del poble i altrament fer néixer al seu voltant tota una indústria cultural de serveis. Cal, però, fer-ho bé. No dubto que es necessiten inversions públiques i també complicitat privada, però per sobre de tot cal voluntat política i dedicació tècnica. I sinó, pregunteu com van transformar Figueres en la ciutat màgica de Dalí; la Girona amable de l’arquitecte Rafel Masó; el Vendrell musical del gran Pau Casals o la Folgueroles literària de Verdaguer...

Desilusión

U

Carles Sàiz i Xiqués, és historiador

Que guanyi el PP ense cap dubte és el que està pregant la ciutadania de Canet. La difícil situació política, econòmica i social del poble combina tres aspectes amb perversos efectes multiplicadors entre si. Primer, uns serveis públics (Brigada municipal, parcs i jardins, Policia Local, ensenyament, assimilació de la immigració...) totalment col·lapsats, deficitaris o amb una crisi de lideratge no aclarida (Policia). Segon, un Equip de govern que ho hauria d’arreglar, però amb el 90% de càrrecs que corroboren el principi de Peter. Tercer, uns recursos econòmics disminuïts i una expectativa de crisi almenys per cinc anys més, que fan trontollar la hisenda municipal. En aquesta situació, i amb els anys d’empitjorament progressiu, que no progressista que dissortadament ens esperen, què millor que poder tenir el PP manant a Madrid, amb una oposició forta a Catalunya, i donant suport al nou Govern de Canet que vindrà la primavera de l’any vinent. A més a més, per la gent d’esquerres és millor, ja que li podran donar la culpa de tot?

S

Manuel Rey Fernandez, és el representant del PP al Consell Municipal de Medi Ambient 4

àmbit

ace treinta años que vivo en Canet, antes de quedarme aquí estuve veraneando diez años en este pueblo tan fantástico en aquella época. Me enamoré de su gente, de sus calles, de su playa y tomé la decisión de abandonar Barcelona por todo ello. Hoy en día, pienso con todo lo ocurrido en Canet, la transformación económica y social que ha sufrido, unas cosas para mejorar (pocas) y otras para empeorar (muchas). Pero no quiero ser crítico devastador, solo quiero expresar mi desilusión en cuanto al progreso urbanistico-social. Cuando llegué a Canet, era un pueblo sano, acogedor y sobretodo límpio. Las papeleras ocupaban gran parte del paisaje urbano, los ciudadanos éramos conscientes de lo que significa la palabra «convivencia». Actualmente, ¿cuantas papelera existen en las calles que no son arterias de Canet? Ninguna. El nuevo paisaje es ver cantidad de bolsitas negras por todo el pueblo en cuyo interior se conservan las «cacas de perro». ¿Culpa de los ciudadanos? No, señores, no. Se obligó a que toda persona que tuviera un perro, debería recoger sus excrementos. La gente ya lo hace, pero ¿qué hacen con la bolsita? ¿se la llevan de paseo también? «Reciclaje», dice el ayuntamiento, hemos de reciclar nuestra basura, pero no bajan los impuestos de «escombraries», nos quedamos con la mierda en casa hasta que toca el día permitido para sacar según que tipo de desperdicios. Pero que hacen los que gobiernan este pueblo para facilitar el reciclaje. ¿Donde están los contenedores de basuras? Como actualmente tienen en Sant Pol, Calella, Pineda, Arenys, etc... Esos contenedores ocultos bajo el asfalto. No, invertir en mejoras. Cobrar impuestos, si. Señores gobernantes, dejen de pasearse por el pueblo vestidos de modernistas y apliquense el cuento de trabajar por este pueblo que ha caido en el abandono y que día a día está perdiendo su identidad. Uds, los del ÀMBIT que tienen medios, pueden realizar un estudio sobre lo que estoy contando, basta con pasearse por las calles Sant Antoni, Barcelona, Girona, Xaró Alt y Xaró Baix. Toda esta zona está abandonada. Jordi Arboles

H


opinen opinen...

a dues bandes

A

Àrees d’emergència: misèria o negoci

mic Quirze: Tinc els meus dubtes envers l’eficàcia d’aquestes àrees de recollida que crec que hi són per portar-hi les deixalles d’emergència i per evitar que quedin bosses de brossa pels carrers, o bé per aquells que per motius variats no les poden deixar a la porta de casa seva a l’espera que passin els de la recollida selectiva. Però és lamentable que quan hi entres et dóna la sensació que ho fas en un abocador, per la quantitat de brutícia que treu el nas per tot arreu i,a més, forma una catifa espessa i llorda en tot l’espai. I més encara quan hi han passat uns personatges que es dediquen a remenar-ho tot, revisant les bosses que hi van arribant. És quan em pregunto si això és misèria o negoci, i lamento dir que crec més en el negoci, o sigui que els drapaires pirates en viuen o malviuen de les àrees i ho escampen per tot arreu. Què els pots demanar o com els hi fas entendre que el que fan i de la manera que ho fan és d’una manca de civisme monumental? Com es pot permetre aquest saqueig per part de l’Àrea de Medi Ambient? Jo diria que amb vigilància i estan a l’aguait dels reincidents que treuen i remenen brossa per si cal una sanció i deixar passar els ciutadans que compleixen amb el seu deure (Encara que ben mirat no som tots).

na salutació afectuosa, amic Josep Maria. Hem de reconèixer la necessitat de les àrees de recollida dissuasiva de brossa i el mal ús que moltes vegades en fem. També continuo trobant escandalós l’àrea de la carretera davant del geriàtric Guillem Mas. Al principi es va instal·lar una àrea a la urbanització El Grau i la queixa dels veïns va portar a la seva dissolució. L’àrea a l’esmentada N-II necessitaria la queixa de tots els veïns de Canet, perquè si transitem en direcció Girona la panoràmica és dantesca. En canvi, si venim en direcció Barcelona no tant, perquè al no haver-hi el retol que indica que entrem a Canet, podem pensar que és una qüestió de Sant Pol. (Entrant en direcció Barcelona no tenim cap rètol que indiqui que som a Canet). Jo no parlaria ni de misèria ni de negoci, parlaria de la societat del “despilfarro”. A part que no es pot pretendre que en aquestes àrees s’hi instal·li un pícnic pel material que s’hi aboca. És impressionant les andròmines, mobles, joguines, roba, estris de tota classe, electrodomèstics... Fins i tot en bon estat. Personalment, jo vaig retirar dos jocs de llit de fil en perfecte estat. Si passeges pel poble de bon matí, sobretot el dijous, dia de recollida de mobles, t’adonaràs dels mobles i mobiliari nou, o seminou, que cada setmana la gent llença. Si aquesta superabundància comporta que hi hagi persones que facin la reeixida de l’antic ofici de drapaire, a mi m’està bé. No crec que recollir ferralla o aprofitar cartró sigui un saqueig a l’Àrea de Medi Ambient. Altra cosa és desfer bosses per trobar-hi alguna cosa, empitjorant la selecció de la brossa. Tampoc es pot demanar un vigilant a cada contenidor. El més lògic és una campanya permanent d’informació, alguna àrea més de recollida i la insistència per ajudar a millorar la situació.

Josep M. Flotats

Quirze Planet

Tofu amb verdures

Aquest mes farem un plat senzill. Es tracta de tofu, una espècie de formatge elaborat amb llet de soja quallada. Un producte molt apreciat pels vegetarians. Començarem netejant les cebes tendres, tallant-les en sis trossos i les posarem 2 paquets de tofu a coure en una paella amb una mica d’oli i sal a foc molt 2 pomes suau. Volem que la ceba ens quedi cuita i no ens agafi color. Si cal podem tapar la paella amb una tapadora i 2 cebes tendres deixar que vagi fent. A mitja cocció la girarem. 24 tomàquets cherri Peleu i talleu les pomes a octaus, saltegeu-les en una 3 prunes vermelles paella amb una mica de mantega i sucre, sense deixar Oporto o vi de Madeira que quedin cuites del tot. Saltejarem els tomàquets. Reducció de vinagre de Mòdena Courem les prunes també tallades en sis trossos, amb una mica de mantega i sucre. És preferible que la pruna sigui de carn dura, si voleu podeu acabar la cocció de les prunes afegint una mica d’Oporto o vi de Madeira, així ens deixarà un gust dolç. Per últim talleu el tofu en llesques i saltegeu-les a la paella amb una mica d’oli i sal. Només el temps just per a què quedi daurat. Per últim ja podeu muntar el plat barrejant els diferents ingredients i posant per sobre una mica de reducció de vinagre de Mòdena. Ricard Cáceres, és cuiner

Per a 4 persones

àmbit

Si voleu fer alguna proposta, envieu-nos un correu a cuina@ambitdigital.org

La recepta

U

5


Autoritzat pel Departament de Santitat i registrat a Trànsit

Rambl a Bisbe

Pol

Centre de Reconeixements pel carnet de Conduir Informes d’aptitud psicofísica per a l’obtenció o renovació de: Plaça d l’Esglé e sia · Tots els permisos d’arma · Tots els permisos de conduir i llicències de ciclomotor · Títols de Nàutica Esportiva

Sant Francesc, 4 - 08350 Arenys de Mar Tel. 93 792 18 19 - 93 792 37 35

Vilà M ateu

Sant France sc

Olivar Merc

at

Centre de Reconeixements ecció: Dr esma Ma ta Direcció: Dr.. M. Mar Maresma Mata Dir

CAFÈ-QUIOSC plaça universitat

sebastià cabot, 3 · 08360 canet de mar tel. 937942287 - 689066472 - 608747352

C/ Del Mar, 7 · 08360 Canet de Mar Tel. 93 794 06 52

Plaça Universitat · 08360 Canet de Mar Tel. 93 794 36 24

Rial dels Oms,17 - Canet Alimentació Tel. 902 39 10 39

GRA U GRAU

c/e: tmp-automatismes@gruptecnoport.com www.tmp-automatismes.com

C/ Aragó, 22 08360 Canet de Mar Tel. 93 795 48 88 Mòbil: 670 28 15 96


la bústia Carta oberta Sr. Alcalde de l’Ajuntament de Canet de Mar: Permeti que utilitzant la meva llibertat d’expressió faci una sèrie de reflexions en defensa del meu honor personal, de la meva dignitat i de la meva professionalitat. Penso que des del mes d’octubre de 2009 fins al dia d’avui ja ha passat massa temps, sense que vostè i el seu Equip de govern hagin sigut capaços de solucionar un conflicte amb el que subscriu i cap de la Policia Local, mitjançant el diàleg, la mediació i el sentit comú. Tanmateix permeti’m recordar-li que una de les principals funcions de l’administració pública és la de solucionar conflictes. Independentment que des de la pròpia Junta de Govern han fet públic aquest problema, que a més han fomentat els comentaris i rumors, sense atrevirse a explicar la veritat de tot aquest enrenou. Quan vostè públicament diu que “el Govern municipal ha perdut la confiança amb el cap de la Policia, tot indicant que en el cas d’un funcionari i tècnic d’aquest nivell, la pèrdua de confiança comporta que la persona implicada ha de deixar de col·laborar amb l’administració afectada”. Al respecte d’això he de dir que vostè amb aquestes declaracions ha posat la guinda a tot aquest pastis de comentaris en contra el meu honor, dignitat i professionalitat. Que vostè i la Junta de Govern ja saben de sobres que al tractar-se d’un funcionari de carrera, independentment de la seva categoria o càrrec que ocupi, la legislació vigent no contempla les seves intencions. És a dir, van contra la normativa i el que és més important, contra el dret d’un treballador. Encara que per aconseguir els seus objectius prioritzin el fi sense importar els mitjans. Per tant li demano que exercitin la transparència i diguin a la ciutadania el motiu de la seva pèrdua de confiança i a instàncies

el club del subscriptor

de qui o quins, mencionada confiança s’ha perdut, o potser es tracta d’un altre tema? L’administració local ha perseguit una fi diferent de la prevista en la norma, mitjançant actuacions alienes per complet als interessos generals. La singularitat del vincle funcionarial que es deriva de l’estabilitat en l’ocupació, ha provocat emparant-se en un concepte molt ampli i ambigu com és la manifestada pèrdua de confiança, tot un seguit d’actuacions la finalitat de les quals és el meu desprestigi públic personal i professional. Per tant, es pot deduir que estic sotmès a una pressió tendent a la meva autoeliminació mitjançant la meva denigració laboral, que pretén anul·lar la meva llibertat d’obrar com a treballador, actuacions que pretenen la renúncia de desenvoluparme com a tal i aconseguir l’abandó de l’administració. Tot plegat aniria en contra de diferents drets constitucionals, però especialment contra el dret fonamental a la integritat moral (reconegut expressament en l’art. 15 de la nostra Carta Magna). Per tant, vostè no ha deixat un altre camí en defensa dels meus drets, i de la veritat de tota aquesta situació, que ho posés, primer en coneixement de la Inspecció de Treball, i desprès, aconsellat per la pròpia Inspecció i davant la gravetat dels fets, en coneixement de la Fiscalia. Dit això, li faig saber, que malgrat el meu estat de salut i la seva advertència que a la meva reincorporació viuré una situació complicada, he pres la decisió de continuar en el meu lloc de treball i no renunciar als meus drets fins que la justícia es pronuncií i pugui posar punt i final a tot aquest enrenou. Pere Nolla Aguilar, Cap Policia Local Canet de Mar

Comiat a Sebastià Vergés El dia quatre d’octubre de 2010, ens va deixar el nostre company i militant històric de Convergència Democràtica de Catalunya, de Canet de Mar; en Sebastià Vergés i Planet, a l’edat de 73 anys. Va ser també regidor de l’Ajuntament de Canet de Mar. Que sempre estigui en el nostre record. Descansi en pau. Secció local de CDC a Canet de Mar

Sorteig d’un exemplar del llibre «Canet de Mar 1979-2009. 30 anys d’Ajuntaments democràtics» d’Edicions Els 2 Pins Els guanyadors han estat: Joan Font Pujol Narcís Nicolau Feliu

Eleccions Falten vuit mesos per a les eleccions locals a Canet de Mar i tots els partits ja estem immersos en la voràgine preelectoral, preparant els programes electorals i decidint quines persones representarem les diferents formacions polítiques.

I és aquí on vull expressar la meva reflexió sobre les persones que al llarg dels propers quatre anys gestionarem els interessos i els impostos dels vilatans per construir cada dia un Canet millor. Aquesta serà la segona vegada que participaré de forma activa en una campanya electoral, amb la mateixa il·lusió que la primera vegada, però amb quatre anys més d’experiència. Vivim en una societat on, malauradament, la política s’ha convertit en un problema i no en una solució pels ciutadans. I gran part d’aquest problema l’han creat els mateixos polítics. Anar a una llista electoral és una responsabilitat molt gran i no tothom és conscient. Cal tenir uns valors, com el de servei a la gent, que en una societat individualista com la nostra és difícil. Cal tenir una experiència professional en algun àmbit concret i posar-lo al servei de la comunitat. Cal saber escoltar i donar respostes a la gent que simplement demana que gestionem bé recursos de tots, sense mentides i sense trampes vestides molts cops de legalitat. I cal, per sobre de tot, estar preparat emocionalment per fer front a un món hostil com és el polític, on el descrèdit està provocat per alguns que creuen que la política és un bon trampolí per satisfer mancances de caire personal i professional. I aquests valors, la vocació de servei, l’experiència professional, la personal i l’honradesa que va amb les persones i no amb els polítics en concret, és la que volem possar al servei de la gent de Canet. Sense ganes d’aparentar, d’anar en contra de ningú ni de res. Simplement amb ganes de construir un poble i una societat més justa, entre tots. Ens convé ser positius, optimistes; respirar confiança. I això exigeix pautes noves que apropin els governants i la gent. I ens convé il·lusió, molta il·lusió. I sobretot coratge. Jesús Marín, President de CDC a Canet

Per publicar cartes a l’ÀMBIT cal que les envieu per correu ordinari al carrer de la Palma, 11 de Canet de Mar o a través de l’adreça electrònica ambitdigital.net. El textos han d’anar degudament identificats, amb nom i cognoms, DNI i telèfon de contacte. No es publicaran cartes amb pseudònim. Les cartes que excedeixin les vint línies poden ser retallades per la redacció de la revista al·legant problemes d’espai.

Si has de fer runa te’l portem i recollim els sacs a domicili o a peu d’obra

Truca’ns i et facilitem les saques (Exclusivament per a la zona del Maresme)

93 794 38 38 · 639 380 800 àmbit

7


en portada Comencen les obres a l’estació de tren Aquest octubre s’han iniciat les obres a l’estació de tren, que consisteixen en una remodelació de les infraestructures actuals. La reforma, que té un cost de 3.232.188 euros, implica la instal·lació d’un pas inferior amb ascensor i la desaparició de l’andana central per tal que les dues vies passin pel mig. L’andana s’allargarà fins als 200 metres i serà més alta, de manera que quedarà a l’altura de la porta del tren. A més a més, es veurà millorada la il·luminació de l’estació, i a la part exterior s’hi col·locarà un pàrquing per a bicicletes. També s’instal·larà una marquesina per a protegir els usuaris del sol i la pluja. Els treballs es realitzaran de nit per tal de no interferir el trànsit ferroviari durant nou mesos.

Els Garrofers selecciona el seu personal La fundació privada Els Garrofers està en selecció del personal del centre. Més de 900 persones han enviat el seu currículum a la fundació, que ha tancat gairebé tots els àmbits en què s’hi pot treballar: administració, treball social, bugaderia, cuina, neteja, entre d’altres. Només resta oberta la recepció de currículums per a les places de psicòleg i pedagog.

Adjudiquen les obres del passeig de Canet i Arenys L’empresa pública de la Generalitat, Gicsa, va adjudicar les obres del passeig marítim entre Arenys de Mar i Canet. Sacyr i Sau & Scrinter serà l’empresa que farà l’obra, que representa una inversió de tres milions d’euros, un milió menys del pressupost inicial, de 4,2 milions d’euros. El projecte consisteix en un ordenament d’aquest tram amb un carril de serveis, un de vianants i un altre per a bicis i, per tant, blindar l’accés al trànsit rodat com fins ara, que arribava arran de platja. Per l’alcalde de Canet de Mar, Joaquim Mas, l’adjudicació a la baixa és prou important per prestar més atenció a l’execució de les obres que donaran continuïtat al passeig que a Canet es fan des de fa anys. En una segona fase s’haurà de fer l’accés des del pas subterrani de Canet per als vehicles de serveis que per ara entraran des del port d’Arenys.

Divuit empreses al

El polígon industrial Can Misser de Canet de Mar va ser inaug mateix: la creació de sòl industrial per a empreses de la pobla municipi i així revitalitzar la indústria de la població. No obstant a més terreny i més naus per vendre és a la zona dreta del Club T IRINA TASIAS

l polígon està totalment finalitzat i entre els seus principals valors destaca: la seva situació geogràfica, molt a prop tant de Barcelona com de Girona, una infraestructura de comunicació òptima i una voluntat política de facilitar i agilitzar el procés d’implementació d’empreses. Aquests punts forts, però, no són suficients per aconseguir tenir-lo a ple rendiment. De fet, només són divuit les empreses que actualment s’han decidit instal·lar-se al polígon.

E

El paper del Consistori Tot i que el consistori no és el propietari dels terrenys, en algunes ocasions ha estudiat la possibilitat de fomentar la venda dels terrenys amb la rebaixa de taxes a empreses que puguin suposar llocs de treball pel municipi. Albert Lamana, regidor d’Obres i Via Pública, Promoció Econòmica, Comerç i Turisme; explica, però, que “la majoria d’empreses ja estaven a Canet” i només han canviat un local al centre del poble per una nau al polígon. Lamana reconeix que un dels problemes

que no es va tenir en compte a l’hora de dissenyar el polígon va ser “el tipus de nau”. Totes les naus tenen un altell que no ocupa la mateixa superfície que la planta inferior, sinó que tan sols és un 25% aproximadament. Depèn de l’ús que

Segons el regidor de Promoció Econòmica, Albert Lamana, si el polígon industrial no està ple és per la situació de crisi, no per la falta d’interès l’empresa vulgui donar a la nau aquest factor és positiu, sobretot en casos de maquinària grossa. El taller o magatzem es situa a la part de baix i les oficines a la part de d’alt. Tot i això, moltes empreses consideren que seria molt més profitós tenir naus de dos pisos i vendre-les de manera separada, la qual cosa no encariria tant el preu. A més a més, reconeix que aquest polígon va

Moltes naus que s’han construït encara estan en venda

8

àmbit


en portada

polígon industrial de Canet

urat el novembre del 2005. Cinc anys després l’objectiu de l’Ajuntament continua essent el ació i d’arreu del territori que vulguin treballar amb les condicions que ofereix el polígon del això, encara hi ha moltes naus i molts terrenys que no han arribat a vendre’s. La part on queda Tennis Canet. mai grans superfícies, “cosa que personalment trobo bé almenys fins que el projecte de la Plaça Mercat estigui envestat, cosa que tindrem endegada abans de final d’aquest any”, afegeix Lamana. El balanç que fa el regidor de la situació és que “si no està ple actualment és només per la situació de crisi, no per la falta d’interès ja que per instal·lacions, comunicacions i serveis està a l’alçada dels altres dels voltants”.

Empreses amb naus al polígon industrial

El polígon industrial es troba ben comunicat, al costat de l’autopista C-32

ser l’últim de la zona, fet que ha significat que “els polígons dels pobles dels voltants estiguin plens i el nostre no”. I a tot això, cal afegir que la conjuntura econòmica. “Els preus que en un principi eren cars, des de fa tres anys estan baixant molt i estan al mateix preu que les naus dels voltants. El problema ara no és el preu sinó l’aixeta del crèdit que els bancs no concedeixen”, especifica el regidor.

Un cúmul de circumstàncies ha fet que cinc anys després el polígon no només no estigui a ple rendiment sinó que no està clar l’ús que se li pot donar a curt o llarg termini. Una de les propostes que havia sortit havia estat la creació d’un centre comercial. Al polígon industrial, però, “no hi pot haver supermercats ja que no estan permesos en el pla d’usos, no perquè no vulguem”. S’hi poden instal·lar petits minoristes però

GICODA, SL JOSEP MARIA RAMON MARTÍNEZ EMBALAJES CAPSA, SL JOSEP MARIA FELIU SOLER TUBINAMBA SA MAIOL GERMANS, SL OJOENRED, SL TOT ALUMINI CANET, SL RAMON POU COLL CONSTRUCCIONES RIERA JOAN MARC BARCELÓ MASSAGUER CANET PUNT, SL (Pendent) STAR PETROLEUM RED, SL ALETEX 2008, SL HI’TEX 2008, SL OTHERTEX 2008, SL FUSTERIA ANTONI NAVARRO, SA GUILLEM CASAS GARCIA

Comercial Avícola i Alimentària

Productes Frescos, Congelats i Ultracongelats Camí Rial del Camp de Sa Mar, sn UASU núm. 1 Parcel·la núm. 4 08350 Arenys de Mar

Tel. 93 792 03 85 / 93 792 18 86 Fax 93 795 75 88 canmaresma@arenysdemar.mesvilaweb.com

àmbit

9


noticiari

Es reincorpora el cap de la Policia local Pere Nolla es va voler reincorporar al cos després de mig any de baixa mèdica, però l’alcalde el va obligar a fer vacances. MARC VIDAL

E

l cap de la policia local de Canet, Pere Nolla, es va reincorporar el passat trenta de setembre al seu lloc de treball i es manté la tensa relació entre ell i l’Equip de govern, que li ha retirat la confiança. La nul·la relació entre Nolla i l’Equip de govern fa prop d’un any que dura, però s’ha accentuat en els darrers mesos, quan Nolla es va voler reincorporar el trenta de juliol al cos de la Policia Local després de mig any de baixa mèdica. Aquell mateix dia se li va lliurar un decret d’alcaldia que l’obligava a realitzar tots els dies de vacances i els dies de lliure disposició que li pertocaven per conveni de manera seguida, posposant la seva reincorporació fins el trenta de setembre. Pere Nolla va considerar que aquest decret violava els seus drets laborals i va posar el cas en coneixement d’Inspecció del Treball. Segons Nolla, “la Fiscalia encara no s’ha pronunciat”, però està disposat a arribar fins on calgui per defensar el seu lloc de treball. Alhora, Nolla ha manifestat la

voluntat de continuar en el seu càrrec “mentre la salut i les circumstàncies ho permetin, i més tenint en compte quin és el panorama del mercat laboral en l’actualitat”. I ha afegit que “no em poden fer fora només perquè no els agradi, calen raons de pes”. El cap de la Policia Local ocupa el càrrec des del 2003 i confessa que manté una bona relació amb la resta de companys del cos, però no sap com definir la seva situació i, mentre espera rebre un altre decret d’alcaldia que li ho aclareixi oficialment, es lamenta que ni l’alcalde ni cap altre regidor s’hagin posat en contacte amb ell. En aquest sentit, Nolla també ha explicat que no té “cap tipus de problema amb la regidora de Seguretat Ciutadana”, Coia Galceran, i que, “en tot cas, és ella qui hauria de dir què té en contra meu”.

D’altra banda, i tal com ja havia avançat en altres mitjans de comunicació, l’alcalde no ha volgut pronunciar-se sobre el cas fins que no es resolgui la via judicial oberta. Joaquim Mas havia manifestat anteriorment que la Junta de Govern havia perdut la confiança en Nolla perquè no estaven d’acord amb la seva gestió al capdavant de la Policia Local, però sense concretar quins eren els arguments que motivaven la manca de suport.

Valoracions positives de la tercera Fira Modernista de Canet Segons fonts dels organitzadors, van passar per Canet 22.000 persones, 4000 més que l’edició anterior. FRANCESC ARCAS

a Fira Modernista , celebrada entre el 18 i 19 de setembre, va arribar a la fita que s’havien marcat els seus organitzadors, l’Ajuntament de Canet de Mar, la Unió de Botiguers i Comerciants i Artenac. Albert Lamana, regidor de Promoció Econòmica, va explicar que amb aquesta tercera edició “s’ha arribat a un nivell molt alt gràcies a la participació del poble”. Segons el regidor, la Fira va tenir un dèficit de 7.921 euros i durant el cap de setmana van visitar Canet unes 22.000 persones, 4.000 més que l’any 2009. Lamana confia que amb activitats com la fira es doni a conèixer més el patrimoni de la població, especialment entre els tour-operadors

L

10

àmbit

turístics. Per la seva banda, la Unió de Botiguers i Comerciants es va centrar en la impressió de 6.000 programes de mà i 8.000 diaris, contactes amb els mitjans i la contractació i muntatge dels artesans d’ofici i la implicació de comerços i restaurants. Segons Rafael Palomero, gerent de l’entitat, “la finalitat de la fira és aconseguir l’atracció turística i, de fet, molta de la gent que ha vingut a la fira, després ha tornat amb més tranquil·litat”. A més, Palomero va comentar que molts dels visitants provenien de l’Àrea Metropolitana o de comarques com Osona. De cara a la fira de l’any vinent, des de l’UBC es mostren optimistes, però també indiquen que “cal un sistema de finançament extern” per aconseguir equilibrar els resultats.


societat Canet s’exclou «moralment» de la Constitució Canet de Mar ha esdevingut el primer municipi maresmenc en declarar-se “moralment exclòs” de la Constitució espanyola. Aquesta moció, presentada al Ple del trenta de setembre per l’Ateneu Independentista va ser aprovada amb dotze vots a favor (Esquerra Republicana, Unió de Canetencs i Convergència i Unió) i cinc vots en contra (PSC). Aquesta iniciativa segueix l’estela encetada el passat mes de juliol per l’Ajuntament del Port de la Selva que, a hores d’ara, ja han seguit una setantena de municipis catalans. Esquerra, un dels partits que va donar suport a la moció, considera que la sentència retalla “molt greument l’Estatut en qüestions clau per a l’autogovern català” i que “ha arribat el moment de qüestionar la sobirania espanyola sobre Catalunya“. Els republicans canetencs també van fer una crida “als veïns de Canet de Mar i els ciutadans de tota la nació catalana a participar massivament als actes públics en contra d’aquesta sentència i en defensa de l’exercici del dret d’autodeterminació del poble català”.

La vaga no afecta els serveis de Canet La nul·la presència de piquets va afavorir que la majoria de negocis obrissin les portes. J. DOTRAS/R. RIERA

a convocatòria de vaga general organitzada pels sindicats espanyols no va tenir èxit a Canet de Mar. Els serveis van funcionar amb força normalitat al llarg del dia i no hi va haver presència de piquets ni es va registrar cap problema amb el dret de vaga o de treballar. L’àmbit on més es va notar la vaga va ser en l’educatiu: a l’Institut Lluís Domènech i Montaner no va treballar un de cada cinc professors, mentre que van assistir a classe 180 dels 620 alumnes que estan matriculats al centre. Aquest fet es deu, en part, que l’autobús que porta els alumnes de Sant Cebrià de Vallalta a l’Institut va fer vaga per la por als piquets. A l’Escola Turó del Drac només van secundar la vaga quatre professors dels 24 que hi ha, mentre que a

L

l’Escola Misericòrdia va treballar tothom. Segons alguns professors, la causa d’aquesta poca participació és l’escepticisme en les solucions del govern i les successives convocatòries de vaga en aquest sector. En altres àmbits, la vaga no es va notar. Els petits comerços van obrir, generalment, en la seva totalitat, mentre que a la Plaça Mercat cap venedor va fer vaga. En el mercat setmanal va haver-hi el 70%, aproximadament, de les parades, ja que molts venedors vénen de Barcelona on si que hi havia aldarulls amb els piquets. Al CAP només va fer vaga el pediatra, mentre que a Ràdio Canet la programació no es va veure afectada, ja que tothom va treballar per voluntat de servei, tot i estar d’acord amb la vaga. La nit anterior es va notar la vaga perquè el servei de recollida de deixalles no va funcionar.

el penell les dades meterològiques de canet Agost 2010 Tempratura mitjana: 24,3º Vent màxim: 48 km/h del N el 2 d’agost a les 22:26 h. Pluja: 41 lts/m2 Dies de pluja: 8 Humitat mitjana: 70 % Temperatura màxima: 29,6º el 21 d’agost a les 15:28 h. Temperatura mínima: 17,1º el 14 d’agost a les 06:58 h. Agost 2009 Temperatura mitjana: 25,8º Vent màxim: 45 km/h de l’E el 9 d’agost a les 16:07 h. Pluja: 12 lts/m2 Dies de pluja: 2 Humitat mitjana: 58 % Temperatura màxima: 32º el 19 d’agost de 2009 a les 17:17 h. Temperatura mínima: 20º el 2 d’agost a les 05:43 h i el 4 d’agost a les 00:47 h. Dades extremes del mes d’agost des de 1992 Temperatura mitjana: 25,9º Temperatura mitjana màxima: 28,4 º el 1994 Pluja: 100 lts el 2007

Dies de pluja: 11 dies el 1995,1996,2002,2006 Temperatura màxima: 35º el 17 d’agost de 1995 Temperatura mínima: 15º el 21 d’agost de2005 Aquest mes d’agost ha estat un dels més freds des del 1992 i la temperatura mitjana des del 1992 ha baixat de 26,0º a 25,9º. No obstant, el mes d’agost més fred va ser el del 2007 (sempre des del 1992) amb una temperatura mitjana de 22,8º. Setembre 2010 Temp. Mitjana: 21,6º Vent Max: 68 km/h del W el dia 7/9/2010 a les 21:04 Pluja: 78 lts/m2 Dies de pluja: 10 dies Humitat mitjana: 70,8 Temp.. Max: 28,6º eldia 4/9/2010 a les 16:34 Temp. Min: 14,2º el dia 26/9/2010 a les 09:06 Setembre 2009 Temp. Mitjana: 22,0º Vent Max: 49,3 km/h del NE el dia 22/9/2009 a les 16:56 Pluja: 38 lts/m2 Dies de pluja: 6 dies Humitat mitjana: 54,9

Temp.. Max: 29,0º eldia 1/9/2009 a les 16:28 Temp. Min: 14,2º el dia 16/9/2009 a les 05:28 Dades extremes del setembre des de 1992 Temp. Mitjana: 22,4º Temp. Mitjana max: 24,3 º el 1999 Pluja: 167 lts el 1993 Dies de pluja : 14 dies el 1996 Temp. Max: 33º el 8/6/1994 Temp. Min: 10º el 26/9/1995 Aquest mes de setembre ha sigut un mica més fred que el de l’any passat. Ha sigut un dels cinc més freds des del 1992.Com anècdota es pot observar la temperatura min d’aquest any que coincideix amb la de l’any passat. La pluja total ha sigut la normal però cal destacar la turmenta de llamps i trons del dia 7 que a les 9 del vespre va deixar caure 13lts per mt2. Aquest estiu des de Juny fins l’Agost ha sigut quasi 1,5º més fred que la mitjana. Mitjana des del 1992 - 24,8º i el 2010 – 23,3º Ton Roig www.tempscanet.com

àmbit

11


VOLS SABER LA QUALITAT DE SENYAL DE TDT A CANET DE MAR? VISITA WWW.ORQUIN.CAT. ACTUALITZADA CADA DIA

M. Assumpció de Pons Recolons

Empresa habilitada al registre d’instal·ladors de telecomunicacions de Catalunya n. 1356

ORQUIN TELECOMUNICACIONS SCP Instal·lació televisió digital terrestre Josep Baró, 2 · Tel. 659 235 108 · 08360 CANET DE MAR e-mail: info@orquin.cat

Plaça Busquets, 5 bx 08360 Canet de Mar Tel. 93 794 06 12

30 anys d’experiència al seu servei

papyrusdisseny.com estudi de disseny gràfic i comunicació

carrer de l’església, 17 canet de mar

T 93 794 04 87 M 62 767 38 27 info@papyrusdisseny.com

CENTRE MÈDIC ARENYS · · · · · · · ·

Servei Mèdic a domicili Urgències Medicina General Pediatria Obstetrícia Ginecologia Oftalmología Otorrinolaringologia

· Dermatologia · Cirugia General · Traumatologia · Ortopèdia · Dietètica i Nutrició · Psicologia · Laboratori d’Anàlisis Clíniques · Certificats Mèdics · Clínica Dental

Riera Pare Fita, 11 · Tel. 93 792 34 04 · 08350 ARENYS DE MAR

Excavacions i transports

ETD

Donadeu s.l. C/ Lluís Domènech, 44 Tel./F ax 93 794 03 02 el./Fax 08360 CANET DE MAR (BCN)

Baltasar: 609 86 31 09 Joan: 608 99 03 17

SERRALLERIA I AUTOMATISMES PORTES METÀL·LIQUES

Pedracastell, 9 Tel./Fax 93 795 67 59 08360 Canet de Mar


noticiari El passeig Marítim canvia l’enllumenat Entre els mesos de setembre i octubre s’ha renovat completament la il·luminació elèctrica del passeig Marítim. Es tracta d’un dels projectes que l’Ajuntament va incloure al FEOSL, el Fons Estatal d’Ocupació per la Sostenibilitat Local. En concret, la subvenció demanada per l’Ajuntament per aquest projecte és de 119.941,41 euros, que pagarà íntegrament el Govern espanyol. Els treballs han tingut una durada de tres mesos i ara ja es troben a la recta final. S’han canviat tots els fanals del passeig. Els nous són un metre més alts que els que hi havia fins ara. A més a més, tenen una orientació més uniforme i un doble nivell de potència, que s’aconsegueix amb un sistema de regulació de llum.

Canet tindrà un substitut de l’Escola Taller El catorze d’octubre va començar l’Eco Taller, que durant un any formarà alumnes treballadors que aprendran un ofici. Els mòduls que oferirà aquest centre, hereu de les escoles taller, són pintura, treball forestal i instal·ladors de sistemes d’energia solar tèrmica. L’Eco Taller s’adreça a joves d’entre 16 i 25 anys que estiguin desocupats i s’inscriguin com a demandants de feina al Servei d’Ocupació de Catalunya. Durant els sis primers mesos l’ensenyament combina teoria i pràctica. Els alumnes estudiaran les característiques tècniques de l’ofici escollit i faran les pràctiques tutoritzades corresponents. Els altres sis mesos serviran per dur a terme un treball real pel municipi, amb contracte de treball per a la formació.

Control a distància de la xarxa elèctrica La companyia elèctrica Endesa instal·larà en els propers mesos dispositius electrònics que controlaran a distància sis centres de transformació que donen servei a una dotzena de municipis maresmencs. A través de telecomandaments l’empresa elèctrica controlarà diverses línies elèctriques del Maresme, amb una potència instal·lada de 145.298 KVA.

200 persones fan seva la Nit de l’Esport de Canet DANI GRAO

l 24 d’octubre es va celebrar al restaurant Casa Roura la tercera edició de la Nit de l’Esport, amb l’assistència d’unes dues-centes persones. L’acte va servir per reconèixer i premiar les persones o entitats que han fet una temporada destacada. A través d’un sistema plenament democràtic, ja que les mateixes entitats voten lliurement qui són els guanyadors, es van donar a conèixer els resultats. A l’acte es van entregar les sis categories de premis i tres mencions especials. El regidor d’Esports, Antoni Isarn, va aprofitar l’acte per acomiadar-se oficialment, ja que no optarà al càrrec de regidor i va encoratjar les entitats a “seguir treballant en el món de l’esport en un temps difícil com l’actual marcat per la crisi econòmica”. En l’apartat de millor esportista masculí els guanyadors van ser Ibrahim Azzouz, sots campió mundial júnior de cros, i Jordi Amat primer canetenc que debuta a la primera divisió de futbol amb l’Espanyol, en el que ocupa la posició de central. En l’apartat femení la distinció va ser per a Laura Cabrera, tennista d’onze anys, que ha quedat vintena en el rànquing estatal de la seva categoria. Dins l’apartat de millor equip, els guardons van ser per dos equips de base: el sots 21 femení del Club Basquet Canet i l’aleví de Futbol Sala Canet. El guardó a la projecció exterior va ser per al motorista Joan Pedrero, primer pilot estatal al Dakar on va quedar en desena posició. Pedrero va anunciar que enguany disputarà la prova amb un equip oficial, amb el que està acabant de “perfilar els termes de l’acord” i va assegurar que es tracta “d’un projecte ambiciós i amb possibilitats de fer un gran paper”. El premi a la base el va obtenir el Club Tennis Canet i el seu entrenador, Miqui Biadas, va assegurar que “és un premi i un reconeixement enorme per a tots els joves del club, pels bons resultats de la base que ens impulsen ha seguir treballant fort”. Els premis especials van ser pel fundador i president del Club Atletisme Canet, Antonio Hernández, per la seva llarga i exitosa trajectòria en aquest esport. El segon premi va ser per a Eli Cañestro, presidenta de la Federació Estatal de Twirling. El darrer premi de la nit va ser per a Joan Muntaner, del bar La Paella, pel suport desinteressat que sempre ha donat al món de l’esport.

E

Esquerra critica la gestió del govern en Urbanisme En el darrer ple municipal ERC va votar sola contra l’aprovació provisional de la tercera modificació puntual del Pla parcial d’urbanització prioritària del sector U1 can Salat Busquets. Segons ERC, “amb aquesta modificació, l’Ajuntament, admet la construcció d’una casa en una zona no edificable i d’especial protecció paisatgística a la zona de Can Salat Busquets, justament al costat del CEIP Turó del Drac”. Segons els republicans tota la zona no edificable es trasllada a la zona pública i denuncien que “cal justificar la conveniència de la modificació en relació als interessos públics i privats concurrents”. Segons un comunicat del grup encapçalat per Òscar Figuerola, “aquest va ser el tema de disciplina urbanística que va fer perdre la confiança del nostre regidor en l’alcalde. Un alcalde que entre el març i el juny del 2009 va tirar pel dret no respectant les competències que tenia delegades i reunint-se en secret amb el propietari de la casa. El nostre regidor, Òscar Figuerola, havia demanat que retirés el contenciós i que ens oferís una compensació per al poble de Canet per poder anar amb la cara alta a la Comissió d’Urbanisme de la Generalitat”.

àmbit

13


l’entrevista

Jaume Dotras: «A Canet hi ha un bon clima de convivència» Jaume Dotras, jutge de pau de Canet, ens rep minuts abans de la celebració d’un casament al local del carrer Verge de Montserrat. És una persona molt afable i propera, aspecte important a l’hora d’exercir la seva funció de mediació i consell. Ens fa cinc cèntims del dia a dia del Jutjat de Pau de Canet. ALBERT HERRERO

uina funció té un Jutjat de Pau? - Atendre a la gent que s’hi adreça per algun problema que té. Des del Jutjat de Pau de Canet intentem aconsellar-lo, adreçar-lo a la instància adequada... També es fan actes de conciliació entre veïns i petits judicis de faltes. L’objectiu és fer una mediació i mirar que els problemes no vagin a més. Al mateix temps, s’intenta evitar que es col·lapsin els jutjats de primera instància. Al Jutjat de Pau també es fan els casaments civils. Un Jutjat de Pau és una instància oficial. En el cas de Canet, disposem d’una gestora processal en funcions de secretaria i una funcionària d’auxili judicial (totes dues són funcionàries de l’Administració de Justícia). - Fa prop d’una dotzena d’anys que fa de jutge de pau a Canet. Quins tipus de conflictes són els més freqüents al poble? - Actualment, on més intervinc és en els casaments. També actuo molt aconsellant a la gent. Fins fa cinc anys, els jutges de pau havíem d’aixecar els cadàvers però ara ho fan els forenses. - Per quina raó es va convertir en el Jutge de Pau de Canet? - En l’època de l’alcaldia de Josep Rovira, em va oferir fer de jutge suplent. Em vaig

Q

avenir, perquè pensava que fer de suplent no em portaria massa feina. Quan l’anterior jutge, Francesc Galí, va deixar d’exercir, em vaig convertir en el titular. Per fer de jutge de pau no cal una formació específica. Si que cal tenir un cert coneixement de les instàncies judicials i, a més, fem dos o tres cursos d’actualització anuals a Barcelona. El més important és ser una persona propera i que inspiri confiança. No som professionals. En aquest moment, la majoria dels jutges de pau són persones jubilades o que es dediquen a feines que els permeten compaginar la seva funció. Si que hi ha un cert component de vocació en un jutge de pau. De vegades, la gent t’atura pel carrer per explicar-te el seu cas i demanar-te consell. Sempre és agradable poder ajudar a la gent. - Creu que a Canet hi ha un bon clima de convivència? - Malgrat que el poble ha crescut molt últimament i ha arribat molta gent nova, el clima de convivència és prou bo. Tot va a temporades, però en les trobades periòdiques que faig amb d’altres jutges de pau de la zona, veig que hi ha situacions molt més problemàtiques. - Hi ha gent que és molt crítica cap a l’Administració de Justícia.

papyrusdisseny.com estudi de disseny gràfic i comunicació església, 17 · canet de mar · T 93 794 04 87

REPARACIÓ DE TOTA CLASSE D’AUTOMÒBILS Verge de les Neus, 15 T 93 795 41 30 · Canet de Mar

14

àmbit

- La gent es queixa, sobretot, dels terminis d’espera, i té raó. Molts jutjats estan col·lapsats de feina i els conflictes s’allarguen massa. D’altra banda, els mitjans de comunicació es fan ressò de casos judicials amb desenllaç sorprenent i la gent no ho acaba d’entendre. - Com veu l’evolució del poble en els darrers anys? - L’època de crisi que estem patint afecta a tothom. De totes maneres, el canvi que ha fet el poble en els darrers anys ha estat positiu, s’hi han fet moltes millores.


TORRENTBÓ MAQUINÀRIA David Paituví i Jofre

C/NOU, 6 08360 CANET DE MAR

Ctra. Torrentbó, 4 Tel. 93 795 15 52 · 93 795 16 07 Fax 93 795 04 45 · 08358 Arenys de Munt

Comunitats Col·legis Naus Vidres Garatges Obres Noves Empreses...

93 795 67 37 A DOMICILI

Tel. 636 096 006

serveis integrals de neteja ELABORADORS OFICIALS

SISTEMES EN FUSTERIA D’ALUMINI

PVC

ELABORADORS OFICIALS

Cristalleries Calella VIDRES - MIRALLS - PERSIANES - ALUMINIS - PVC SOLATUBE - VENDA A L’ENGRÒS i DETALL - INSTAL·LACIONS

Assessoria Fiscal, Laboral i Administració de Finques

Pere Arañó Planas R. Sant Domènec, 18 · 08360 Canet de Mar · Tel. 93 794 27 21 Fax 93 794 05 98

OFICINES I EXPOSICIÓ: C/ Bruguera, 214-222 Fax 93 766 03 78 - Tel. 93 769 09 69 - 93 769 01 54 Apartat 94 · 08370 CALELLA (Barcelona) TALLER: C/ Marconi, 4 Pol. Ind. Mas Roger 08397 Pineda de Mar cristallcalella@cristallcalella.com

LLIBRERIA I TABACS

coques · formatges · embotits · patès · gelats

àmbit

CASALS DOTRAS ... només productes artesans

Castanyer, 18 · Tel. 93 794 06 20 Canet de Mar

Mobles

Riera Sant Domènec, 6 · Canet de Mar Tel. 93 795 62 76 · www.lagelateria.net

FEM ARMARIS I MOBLES A MIDA CUINES I MOBLES BANY INSTAL·LEM PARQUET PORTES D’INTERIOR I BLINDADES MOBILIARI EN GENERAL

interiorisme

PIS COMPLET PER NOMÉS 3.950 EUROS

Av. Dr. Flèming, 19 · Canet de Mar · BCN · Tel./Fax 93 794 17 91 Mòbil 639 04 82 65 · e-mail: casamat@grupobbv.net · www.moblesjmc.com

s Es relliguen el ÀMBITS 2008

Sant Pere, 4 · Tel. 93 794 18 93 08360 CANET DE MAR

alfonstuxans s.l. DESENVOLUPAMENT I MANTENIMENT D’INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, AIGUA, GAS I CALEFACCIÓ doctor guiteras, 8 08360 canet de mar tel./fax: 937 942 945 info@alfonstuxanssl.com www.alfonstuxanssl.com


ambit 1631  

ambit la revista de canet de mar

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you