Page 1

Folder Ambiens: Energetyka Odnawialna Doradztwo środowiskowe w procesach inwestycyjnych


„ (..) Firma szybko, sprawnie i zgodnie z ustalonym terminem wywiązała się z wykonania niniejszego zlecenia. Ponadto służyła wszelkimi niezbędnymi wyjaśnieniami, które były istotne dla zrozumienia opisanych procedur i przyjętych założeń dla wykonywanych raportów. Możemy polecić firmę Ambiens jako solidnego i właściwego partnera dla projektów wiatrowych (..)

” ENWIND Sp. z o.o.

Alvaro Rodriguez - Prezes Zarządu Mathieu Richard - Członek Zarządu


1

Folder Ambiens: Energetyka Odnawialna Geneza

Misja

Spółka stanowi kontynuację firmy

Działamy

osobowej funkcjonując nieprzerwanie od

płaszczyzn

roku 2008.

w dialogu

Ambiens Sp. z o.o. jest jedną z czołowych

polskich

w obszarze

doradztwa

Nasza

oferta

firm

działających

środowiskowego.

kierowana

jest

przede

wszystkim do sektora odnawialnych źródeł energii oraz telekomunikacji mobilnej. Posiadamy

ubezpieczenie

-

na

styku

uczestniczymy pomiędzy

trzech aktywnie

inwestorami,

administracją a lokalnymi społecznościami i środowiskami ekologicznymi. Nasza misja to znajdowanie wspólnego mianownika pomiędzy interesami tych grup.

Zespół Zarząd oraz Zespół Wykonawczy

OC

Ambiens Sp. z o. o. to grupa doświadczonych

w zakresie prowadzonej działalności.

praktyków. Charakteryzuje nas znajomość

Doświadczenie

branży

Ambiens Sp. z o. obejmuje ponad blisko 50 farm wiatrowych oraz kilka projektów fotowoltaicznych. Powierzane nam zadania wszystkie

etapy

środowiskowego postępowania mającego na celu uzyskanie decyzji środowiskowej.

www.ambiens.pl

świadomość

potrzeb

Zleceniodawcy. Wiedzę o charakterystyce

Portfel dotychczasowych realizacji

obejmowały

oraz

analizowanego

obszaru

każdorazowo

wnoszą Partnerzy Terenowi Ambiens. Doświadczenie

płynące

ze

współpracy z najbardziej wymagającymi Klientami korporacyjnymi daje kompetencje umożliwiające obsługę każdego projektu.


„ (..) Zespół projektowy Ambiens Sp. z o.o. wykazuje się bogatym doświadczeniem, przygotowaniem merytorycznym oraz wysokim zaangażowaniem w realizację powierzonych zadań. Charakterystyczna dla Ambiens Sp. z o.o. jest elastyczność oraz umiejętność współpracy w środowisku korporacyjnym. (..)

” Eco-Wind Construction S.A.

Krzysztof Dobosz - Dyrektor ds. Technicznych


2

Folder Ambiens: Energetyka Odnawialna Oferta dla OZE Nasza

oferta

(Nadzór przyrodniczy, porealizacyjny

dla

monitoring

sektora

Kompleksową obsługę projektów na etapie

uzyskiwania

decyzji

Działamy na terenie całego kraju.

(Wniosek o wydanie decyzji wraz z KIP,

Nasze

Analiza hałasu, Screening, Monitoring

obejmują

ornitologiczny,

województwach:

Monitoring

chiro-

Raport OOŚ,

Analiza

krajobrazowa wraz z wizualizacjami, PR i Komunikacja), 

Strategiczną ocenę oddziaływania farm

projekty

Dolnośląskie,

Kujawsko-Pomorskie,

Lubelskie,

doświadczenia w

Łódzkie,

Małopolskie,

(Opracowanie ekofizjograficzne, Pro-

Mazowieckie,

gnoza oddziaływania na środowisko),

Opolskie,

Środowiskowe

Śląskie,

wiatrowych

Świętokrzyskie,

(analiza aspektów oraz dokumentów

Warmińsko-Mazurskie,

środowiskowych

Wielkopolskie,

Zachodniopomorskie.

sprzedaży),

www.ambiens.pl

dotychczasowe

wiatrowych na środowisko

energetycznych

i chiro-

Zasięg aktywności

środowiskowych

pterologiczny,

ornitologiczny

pterologiczny oraz pomiary hałasu).

odnawialnych źródeł energii obejmuje: 

Porealizacyjną obsługę projektów

Due

Diligence

farm

projektów przeznaczonych

do

poniższych


„ (..) Niniejszym listem rekomenduję z pełną odpowiedzialnością firmę Ambiens jako rzetelnego partnera biznesowego, gwarantującego wysoką jakość realizowanych przez siebie projektów. (..)

” Windprojekt Sp. z o. o. S.K.A.

Wojciech Poturalski - Członek Zarządu


3

Folder Ambiens: Energetyka Odnawialna Kontrahenci Lista

naszych

Zapraszamy dotychczasowych

Kontrahentów z sektora OZE:

www.ambiens.pl

Do

współpracy

inwestorów,

zapraszamy

deweloperów,

prywatne

podmioty oraz inwestorów zastępczych

E.ON Energie Odnawialne Sp. z o.o.

Eco-Wind Construction S.A.

Elewi s. c.

ENWIND Sp. z o.o.

EP Gamów Sp. z o. o.

Gminy

FH Windmill

procedurach

FUP Clima-teko

oddziaływania

Novenergia Sp. z o.o.

projektowania

P.P.H.U. Elektroplasmet

i kierunków

Projekty Wiatrowe Omega Sp. z o.o.

strzennego

Semix S. Fabiańczyk

zagospodarowania przestrzennego.

SKYWIND

Willisch Wind Company

Windmatik Sp. k.

Windprojekt Sp. z o.o. S.K.A.

Wlkp. Energie Odnawialne Sp. z o. o.

I inni Inwestorzy poufni

odpowiedzialnych

za

formalno-prawny

przebieg procesu inwestycyjnego. Zachęcamy również do kontaktu poszukujące

wsparcia

strategicznych na

środowisko

Studiów

ocen podczas

uwarunkowań

zagospodarowania lub

przy

miejscowych

Michał Kaczerowski Prezes Zarządu Ambiens Sp. o.o.

przeplanów


Ambiens Sp. z o.o. 44-100 Gliwice, ul. Podlesie 27 00-640 Warszawa, ul. Mokotowska 1 tel. 32 720 57 52 fax. 32 720 61 76 KRS 0000432555 REGON 243038388 NIP 631-264-68-73 kontakt@ambiens.pl www.ambiens.pl www.facebook.com/ambiens

Folder AMBIENS  

energetyka wiatrowa, odnawialne źródła energii, ambiens, fotowoltaika, ooś, decyzja środowiskowa, ocena oddziaływania na środowisko, turbiny...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you