Page 1

Thomas de Bruin 0925090 Richard Chapel 0936358 Len Groenhout 0923575 Amber Verspeek 0922944 Colin Vrij 0926269


Voorwoord LeanBags is opgericht door zes Leisure Management studenten aan de Willem de Kooning Academie. Allen werken in de leisure-branche en zagen hier een probleem. Het concept van LeanBags is tot stand gekomen uit dit, door ons ervaren, probleem.

2


Wie zijn wij? Amber Verspeek

Richard Chapel

Len Groenhout

Colin Vrij

Thomas de Bruin

3


Inleiding

4


Dit conceptboek is ter ondersteuning van het concept van LeanBags. Het is geschreven om meer inzicht te geven in het concept en het ontstaan hiervan. In de terugblik op de analyses wordt er gekeken naar de belangrijkste uitkomsten van verschillende analyses die LeanBags uitgevoerd heeft. De uitkomsten van deze analyses zijn te vinden in het analyserapport. De doelgroep waar LeanBags op in wilt spelen wordt uitgelicht en duidelijk gemaakt. Het is essentieel dat er een goed inzicht is in de doelgroep, hiermee valt of staat het concept. Om dit inzicht te vergaren is er een uitgebreide doelgroepanalyse uitgevoerd. De valuefit beschrijft hoe de belangrijkste punten uit het analyserapport waarde toevoegen. Na de valuefit is de daaruit komende visie te lezen. Het concept wordt kort maar duidelijk uitgelegd, waarna de conceptdragers volgen die extra verdieping geven. Het conceptboek wordt afgesloten met een sfeerimpressie en een bronnenlijst waar de bronnen van alle foto’s in dit conceptboek te vinden zijn.

5


Voorwoord p. 2

Inleiding p. 4-5 Inhoudsopgave p. 6-7 Terugblik analyses p. 8-9 De doelgroep p. 10-11 Valuefit p. 12 Visie p. 13 Concept p. 14-15 Conceptdragers Product/dienst p.16 Fysieke omgeving p. 17 Organisatie p. 17 Communicatie p. 18 Netwerk p. 19 Sfeerimpressie p. 20 Bronnenlijst p. 22

6


Inhoudsopgave

7


Terugblik op de analyses

8


LeanBags heeft verschillende onderzoeken en analyses uitgevoerd om de dienst zo goed mogelijk te koppelen aan de doelgroep, recente trends en ontwikkelingen, de markt waarin LeanBags opereert en verschillende inspiratiebronnen. Een belangrijk punt dat naar voren kwam uit de analyses, is dat de looproute vanaf de parkeerplaats op een evenement door veel bezoekers als zwaar en saai wordt ervaren. Zij nemen veel bagage mee, wat deze route nog een stuk zwaarder maakt. De bezoekers hebben behoefte aan meer beleving op de route, waardoor het lopen leuker wordt. Ook willen zij graag ontlast worden bij het vervoeren van bagage.

9


De doelgroep De doelgroep van LeanBags zijn festivalganger die, tijdens weekendfestivals, op de camping verblijven. Zij zitten in de leeftijdscategorie van 18 tot 35 jaar. Zij vinden de route die zij moeten lopen van de parkeerplaats naar het campingterrein een te lange en zware weg. Zij zijn toe aan hulp die er voor zorgt dat deze route makkelijker wordt. De doelgroep ervaart de af te leggen route niet alleen als lang en zwaar, maar ook als een saaie route. De doelroep is dus opzoek naar gemak en beleving. LeanBags ervaart de route die de bezoekers af moeten leggen als saai en ondervindt dat het overgrote deel van de festivalorganisatoren weinig actie ondernemen om beleving toe te voegen op deze weg. Door middel van een enquĂŞte heeft LeanBags de doelgroep gevraagd om haar inzichten op dit vlak. Uit de resultaten van deze enquĂŞte kan geconcludeerd worden dat het probleem wat LeanBags op weekendfestivals met camping onderzoekt, door de doelgroep ook als probleem ervaren wordt.

10


Het is, door de enquĂŞte, duidelijk geworden dat de festivalbezoekers vooral een snellere/ makkelijkere weg van parkeerplaats naar campingplek willen. Maar, wat blijkt, bezoekers ervaren deze weg ook geregeld als saai. LeanBags gaat beide aspecten van de route aanpakken, om totaal in te spelen op de wensen van de bezoeker. Meer informatie over de doelgroep en de resultaten van de enquĂŞte zijn te vinden in het analyserapport.

11


Value Fit Een van de belangrijkste inzichten die LeanBags verkregen heeft, is dat de bezoekers vaak grote afstanden moeten lopen om van plek A naar plek B te komen. Voorbeelden van deze afstanden zijn van de parkeerplaats naar het campingterrein op weekends festivals en de afstand tussen de parkeerplaats en de ingang van het beursgebouw op beurzen en conventies. Deze afstanden worden door de doelgroep vaak als lang en saai ondervonden. Bezoekers van een weekendfestival, die verblijven op de camping, nemen vaak veel spullen mee naar de camping. Dit betekent dat zij hun vele, zware spullen over deze lange afstand moeten sjouwen. Dit zorgt voor veel ongemak. Bezoekers van een beurs hebben vaak al een tas bij zich, maar na afloop van de beurs hebben ze wellicht ook voorwerpen gekocht die van het beursgebouw terug naar de parkeerplaats vervoerd moeten worden. Het meenemen van deze voorwerpen is niet altijd even praktisch, als deze bijvoorbeeld in grote dozen verpakt zitten. Uit het onderzoek van LeanBags is gebleken dat de doelgroep graag ontlast wordt van hun bagage tijdens deze looproute. Uit ditzelfde onderzoek is ook gebleken dat de doelgroep bereid is te betalen voor een oplossing van het sjouwen met de zware bagage. Nieuwe innovaties op gebied van technologie, de groei van festivals en de verbondenheid die klanten met een bedrijf willen voelen zijn trends waar LeanBags goed op in kan spelen.

12


Visie LeanBags vindt dat de doorstroom en loopafstanden op evenementen efficiĂŤnter, minder zwaar en belevenisvoller moeten zijn dan hoe het nu is. 13


LeanBags gaat de belevinsloze periode aan het begin van je festivalervaring veranderen. De doorstroom op de looppaden zal efficiĂŤnter, toegankelijker en belevenisvoller zijn dan dat het nu is.

14

LeanBags zorgt voor een verlichtende factor door middel van het vervoer van bagage en een het toevoegen van beleving op de looproutes. Bij aanvang van het festival ontstaat hierdoor een hele nieuwe, positieve ervaring.


Het concept

A better way to survive your festival weekend

15


Product en Dienst

Conceptdragers

16

LeanBags heeft een combinatie van een product en een dienst. De dienst is het verlichten van het verre lopen met zware bagage en tegelijkertijd een beleving toevoegen om de route een stuk belevenisvoller te maken. Om deze dienst te realiseren gaat LeanBags een bolderkar gebruiken. De bolderkar zal het tillen van de bagage overnemen, waardoor de bezoeker zich kan focussen op de beleving die toegevoegd wordt. Afhankelijk van het festival/evenement waar de dienst van LeanBags aangeboden wordt zal er ingespeeld worden op de organisatie. Dit gebeurd door het gebruiken van verschillende kleuren, thema’s, reclame-uitingen en aankleding van de looproute.


LeanBags bestaat daarnaast uit een sociaal team dat erg klantgericht te werk zal gaan en op een nette, respectvolle manier wil communiceren met klanten en samenwerkingspartners.

Fysieke omgeving LeanBags zal op verschillende festivals/evenement werkzaam zijn en dit zorgt ervoor dat de omgeving telkens zal verschillen. Elk van deze evenementen zal een eigen huisstijl hanteren en LeanBags is een organisatie die zich aanpast, zodat de beleving verhoogd kan worden. Op het evenemententerrein zal LeanBags altijd te vinden zijn op de route tussen de parkeerplaats en de ingang van het evenement of de camping van een festival. Bij de ingang zullen we dan te herkennen zijn aan onze LeanBags stand en de LeanBags bolderkarren.

Fysieke omgeving

Organisatie

Organisatie Belangrijke kernwaarden voor LeanBags zijn nieuwsgierig, eigenwijs en doorzettingsvermogen. De organisatie is hard op weg om de markt te betreden en met deze kernwaarden zal de organisatie innovatieve manier vinden om te komen tot het eindproduct.

17


Communicatie

Conceptdragers

18

LeanBags maakt onderscheid tussen de bezoekers van evenementen en de organisaties van evenementen. De bezoekers zullen speels maar professioneel benaderd worden. Het feit dat de lasten van de bezoekers weggenomen zullen worden moet duidelijk naar voren komen. De kanalen die voornamelijk gebruikt zullen worden zijn sociale media en een nieuwsbrief waarvoor geĂŻnteresseerden zich in kunnen schrijven. Het doel hiervan is zo veel mogelijk bekendheid genereren zodat er veel gebruik gemaakt zal worden van de dienst op evenementen. LeanBags zal naar organisatoren en samenwerkingspartners toe professioneel en zakelijk overkomen. Hierin is het belangrijk dat het wel persoonlijk blijft. Contact zal voornamelijk gaan via e-mail, meetings en telefoongesprekken. Dit zijn de duidelijkste vormen van communicatie en hiermee hoopt LeanBags de kans op misverstanden zo klein mogelijk te houden. Door deze manier van communiceren houdt LeanBags een open communicatie met (mogelijke) samenwerkingspartners.


LeanBags is hard op weg om het bestaande netwerk aan te boren en aandacht en interesse voor het concept te vergaren. Met dit netwerk wil LeanBags contacten leggen binnen de sectoren van de dienst, de logistiek, verschillende festivalorganisaties, aandeelhouders/investeerders en potentiĂŤle samenwerkingspartners. Dit netwerk zal gebruikt worden voor tips en informatie die met ons gedeeld kan worden met betrekking tot de dienst, financiĂŤn en het ondernemerschap. Dit netwerk zal vergaard worden door contacten binnen de festivalwereld, de sector waarin de meeste projectleden ook werkzaam zijn.

Netwerk 19


20


21


Bronnenlijst Behrens, R. (2013, 7 januari). Dazzle Swimsuits Déja Vu [Foto]. Geraadpleegd op 20 december 2017, van http://camoupedia.blogspot.nl/2013/01/ dazzle-swimsuits-deja-vu.html Burga Cases (2017, 12 december). GIVEAWAY TIME [Foto]. Geraadpleegd op 20 december 2017, van https://www.instagram.com/p/BclQI_kHyIh/?taken-by=burgaofficial Chameleon Changing Color wallpaper. [Foto]. (2017, 18 augustus). Geraadpleegd op 20 december 2017, van http://wallpapers3d.info/wp-content/uploads/HTML/Colorful-Chameleon-Wallpaper-34.html Fetz, R. (2013, 30 oktober). SHADOWS AND SPIRALS [Foto]. Geraadpleegd op 20 december 2017, van http://twistedsifter.com/2013/10/shadows-and-spirals/ Garrido, L. (2012, 25 juli). THE INCREDIBLE LIFE OF YAYOI KUSAMA [Foto]. Geraadpleegd op 20 december 2017, van https://www.santaeulalia.com/ eu/inside-santa-eulalia/la-increible-vida-de-yayoi-kusama/ Hakonsen, T. (z.j.). Gecko [Foto]. Geraadpleegd op 20 december 2017, van https://www.flickr.com/photos/thorhakonsen/galleries/72157624446534971/?rb=1#photo_1314198135 Jepson, R. (2016, 29 juli). Bloodstock ’16 Special | Top 50 Festival Tips [Foto]. Geraadpleegd op 20 december 2017, van https://fakegeeks. com/2016/07/29/bloodstock-16-special-top-50-festival-tips/ KLEURPALET VAN DE WEEK [Foto]. (2011, 10 oktober). Geraadpleegd op 20 december 2017, van http://www.jussimegens.nl/tag/kleurinspiratie/ page/2/

22


Meinhold, B. (2010, 21 oktober). UPDATE: Amazing Treehotel Opens in Sweden! [Foto]. Geraadpleegd op 20 december 2017, van https://inhabitat.com/update-treehouse-hotel-rooms-finally-completed/treehotel-mirrorcube-6 Perry Welty, R. (2009). “Lost in My Life (Price Tags),” [Foto]. Geraadpleegd op 20 december 2017, van http://www.nytimes. com/2012/02/05/nyregion/rachel-perry-welty-24-7-in-new-brunswick-review.html Prachtige foto’s van prachtige wagens (25 foto’s) [Foto]. (2017, 15 juni). Geraadpleegd op 20 december 2017, van https:// www.mannenwereld.nu/prachtige-fotos-prachtige-wagens/ Pretorius, I. (2014, 12 april). Adam [Foto]. Geraadpleegd op 20 december 2017, van https://www.behance.net/gallery/15946465/Adam Vermeulen, T. (2017, 13 juli). Belgische politie screent 400.000 festivalbezoekers [Foto]. Geraadpleegd op 20 december 2017, van http://www.nritmedia.nl/kennisbank/38216/Belgische_politie_screent_400.000_festivalbezoekers/ Vinood, I. (2015, februari). Vogue Paris [Foto]. Geraadpleegd op 20 december 2017, van https://www.vogue.nl/fashion/ nieuws/gallery/romee-strijd-in-vogue/vogue-uk-februari-2012

23


Conceptbook her def  
Conceptbook her def  
Advertisement