CONCEPTBOOK - PURIFY

Page 1We Desiqn Ourselves bestaat uit vijf studenten. De groep is ontstaan toen zij een samenwerking aangingen voor een schoolopdracht. De naam ‘We Desiqn Ourselves’ is afkomstig van de projectopdracht ‘Design It’, waarvoor de studenten deze groep in eerste instantie hebben opgericht. De ‘q’ in We Desiqn Ourselves maakt de naam uniek. Daarnaast bevat het woord ‘desiqn’ nu de lettercombinatie ‘iq’, waarmee duidelijk wordt dat We Desiqn Ourselves ook inhoudelijk heel sterk is. Uniciteit en inhoud; twee van de dingen waar de groep naar streeft.

WE DESIQN ourselves

We Desiqn Ourselves vindt dat men zich met originaliteit, creativiteit en enthousiasme kan onderscheiden van de rest en daardoor bruikbare producten kan ontwikkelen die in lijn staan met de waardes van een organisatie en/of bedrijf. We Desiqn Ourselves onderscheidt zich door de kernwaarden mondigheid, humor, energie, vreugde en duidelijkheid. Als projectgroep zijn wij door de verschillende persoonlijkheden en kwaliteiten uiterst veelzijdig.

1


Milieuvervuiling Duurzame mode Gamers Value Fit Slapend concept Ontwakend concept Levend concept Greenpeace Nike Water Aarde Vuur Lucht Purify the Game

2

4 6 8 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32


3


4


De aarde warmt op, poolijs verdwijnt, gletsjers smelten, de zeespiegel stijgt, koraalriffen sterven uit. De mens is een virus voor deze planeet. Wij zijn in staat om klimaatverandering ernstig te beĂŻnvloeden. De wereld heeft het punt bereikt waarop een gemiddelde temperatuurstijging van meer dan twee graden Celsius fataal is. Gebeurt dit wel, dan zal er een catastrofale klimaatverandering plaatsvinden. Niet alleen het verbranden van brandstof is de oorzaak van het opwarmen van de aarde. Ook afval, asbest, bestrijdingsmiddelen en overmatig energieverbruik spelen hierin mee. Niet alleen ons klimaat verandert; we leven in een broeikaseffect. We hebben een gat in de ozonlaag veroorzaakt en onze ecosystemen verwijden. Mensen, dieren en planten zijn van elkaar afhankelijk. Ecosystemen bestaan uit lucht, water, bodem, voedingstoffen en organismen. Een ecosysteem blijft bestaan doordat er een evenwicht is. Roofdieren eten hun prooi, de prooidieren hebben planten gegeten en die planten hebben voedingsstoffen uit de bodem gehaald. Dieren kunnen weer leven doordat planten lucht uitademen die deze dieren weer inademen. Maar als er iets uit het ecosysteem verdwijnt, raakt alles verstoord en is het evenwicht verdwenen.

5


6


“Kleren maken de man”, maar wat gebeurt er achter de schermen? Tegenwoordig produceren bedrijven meer kleding dan alleen de basisbehoefte. Voor vele is het zelfs een hobby om op zoek te gaan naar een nieuw kledingstuk. De consument focust zich op de prijs en de kwaliteit van de kleding. De verkopers en bedrijven focussen zich juist op het behalen van zoveel mogelijk winst, maar het milieu, de mens en het dier zijn daar de dupe van. Om zo min mogelijk geld uit te hoeven geven, moeten werknemers van kledingfabrikanten in onmenselijke omstandigheden werken. Soms worden ze zelfs vervangen door nieuwe technologieën die hun werk overnemen. Dit is slecht voor de economie en het milieu; de werkeloosheid stijgt en de milieuvervuiling neemt toe. Mannen, vrouwen en zelfs kinderen werken voor een hongersloon in de meest armoedige en gevaarlijke omstandigheden. Duurzame mode is de oplossing. Bij duurzame mode worden de producten op een mens- en milieubewuste manier ontworpen en geproduceerd. Er wordt aandacht besteed aan de chemicaliën die gebruikt worden, aan de hoeveelheid energie en brandstoffen en aan de werk- en leefomstandigheden

van de mens. Arbeiders werken in een gezonde en menselijke omgeving. Ze mogen het wettelijk toegestane aantal werkuren niet overschrijden. Duurzame mode is niet alleen een trend, maar ook de toekomst. Door de genetwerkte maatschappij weten mensen steeds beter wat er speelt in de wereld. Er komt een nieuwe mentaliteit naar boven: “Als we met z’n allen zo door gaan zal dit zware consequenties hebben voor zowel de mens als het milieu.” Omdat mensen hier steeds meer verantwoordelijkheid voor nemen, zijn ze geneigd om sneller hun geld te besteden aan producten die een ‘groene’ visie en gedachte hebben. Waarom niet iedereen aan duurzame mode doet? Mensen weten simpelweg niet waar ze het vandaan moeten halen of dat het überhaupt bestaat. De zichtbaar- en herkenbaarheid moeten worden vergroot in de komende jaren. Toch zijn er winkelketens die aan duurzame mode doen en wel zichtbaar en herkenbaar zijn. De H&M is een koploper als het gaat om duurzame mode. Met hun eigen CONCIOUS-lijn en internationale recycle week zorgen zij dat er duurzame mode gecreëerd wordt.

7


8


Uit onderzoek blijkt dat jongens meer gamen dan meisjes. Zo’n 90% van de jongens doet aan gamen en besteden hier vier keer zoveel tijd aan dan meisjes. Een gamer is iemand die interactieve spellen speelt, zoals videogames of bordspellen. De term ‘gamer’ doet mensen vaak denken aan iemand die alleen videogames speelt, maar een gamer doet veel meer dan alleen dat. Mensen die bordspellen en fysieke spellen spelen behoren ook tot de groep gamers. Vaak refereert men de term ‘gaming’ ook met legaal gokken, zoals spellen in casino’s. Gamers kunnen erg goed improviseren en inspelen op onverwachte situaties. Ze zijn gewend om statistieken te krijgen over hun prestaties. Gamers zijn dus prestatiegericht en altijd op zoek naar hoe ze hun eigen output kunnen verbeteren. Ze houden van onvoorspelbaarheid en zijn daarom altijd opzoek naar nieuwe uitdagingen. Door het spelen van games zijn ze uiteraard erg competitief; ze willen altijd winnen. Tijdens het spelen van gecompliceerde games moet men enorm veel informatie verwerken, gamers zijn hier dan ook heel goed in getraind. Daarnaast is uit een onderzoek gebleken dat gamers visueel veel sterker zijn dan niet-gamers. Met andere woorden: ze hebben minder informatie nodig om hetzelfde resultaat te bereiken als mensen die geen games spelen.

De meest gevonden redenen om te gamen zijn zowel bij mannen als vrouwen: - De gedachte dat gamen een alledaagse activiteit is geworden, wat tussen andere dagelijkse activiteiten door kan worden uitgevoerd; - Het ontsnappen aan de werkelijkheid doormiddel van een game; - Voor sociale interactie en vermaak.

Het blijkt dat er twee soorten gamer-profielen bestaan. Naast de ‘hardcore’ gamer heb je ook de ‘alledaagse’ gamer. Ongeveer 56% van alle mannelijke gamers is alledaagse gamer, 44% van de vrouwelijke gamers is alledaagse gamer. De meest voorkomende vrouwelijke gamer is ongeveer 43 jaar oud, terwijl de gemiddelde mannelijke gamer 35 jaar oud is. De top drie meest gespeelde games zijn sociale games, actie games en puzzel, bord en kaart spelletjes. Maar liefst 44% van alle Europeanen doet aan gaming.

9


10


Binnen de gamers zijn vier verschillende profielen te onderscheiden: de achiever, de explorer, de killer en de socializer.

Het eerste type gamer is de achiever. Hij/zij wil punten scoren en games voor de volle honderd procent uitspelen. Alles staat in het teken hiervan. Chatten met andere spelers is voor achievers een manier om erachter te komen hoe zij bepaalde scores halen, welke technieken ze gebruiken etc. Andere spelers neerhalen is cruciaal voor dit type gamer. Kortom: “The point of playing is to master the game and make it do what you want it to do”.

De explorers zijn de avonturiers, de ontdekkingsreizigers. Explorers zoeken elk hoekje of gaatje van de game na. Ze zorgen ervoor dat ze niets gemist hebben en zoeken de grenzen van de game op. Punten scoren vinden zij onbelangrijk. Zij zullen dit hooguit als doel stellen, wanneer deze punten hen naar een nieuw level kunnen brengen, zodat zij verder kunnen met ontdekken. Gamen is voor explorers een interactie met de spelwereld.

Het laatste type gamer is de killer. Killers zijn bloeddorstige gamers die het liefst alles en iedereen wat ze tegenkomen kapot maken. Punten scoren en spelwerelden ontdekken heeft alleen nut als de killer er krachtiger van wordt en daardoor nog meer schade kan aanrichten. Het sociale aspect is vooral destructief; erachter komen wat iemands zwakheden zijn. Killers handelen tegen andere spelers.

Socializers spelen games voor het sociale aspect. Ze zien een spel als een platform waar ‘dingen gebeuren met andere spelers’. Chatten en samen op gaan in een game is belangrijker voor hen dan elkaar neerhalen en punten scoren. Een socializer observeert liever hoe andere mensen spelen en vooruitgang boeken. Socializers zoeken games waarin ze samen met andere mensen kunnen spelen, zodat het sociale aspect aanwezig is. De socializers scoren hoog wat betreft emotionele intelligentie.; ze zijn emotioneel en sociaal en zoeken naar games waarin zij deze persoonlijkheden kunnen uitdrukken.

11


We Desiqn Ourselves heeft vastgesteld dat milieuvervuiling toeneemt waardoor de aarde opwarmt, ecosystemen verdwijnen en de ozonlaag verdunt. Wij zien dat veel mensen hier niet bij betrokken zijn. De mens draagt geen verantwoordelijkheid voor de toekomst van de aarde. Uit de analyse van de gamers bleek dat tegenwoordig een ernom groot deel van de bevolking onder deze doelgroep valt. Dit betekent dus dat ook een groot deel van de gamers zich niet bewust is van de effecten van milieuvervuiling. Daarnaast zien we de trend duurzame mode, die ervoor zorgt dat het milieu minder vervuild wordt. De materialen van niet-duurzame kleding zijn namelijk schadelijk voor het milieu. Wanneer deze kleding, via het afval, in de natuur terecht komt beschadigt deze het milieu. Helaas, blijkt duurzame mode nog te weinig te leven onder de bevolking; het wordt niet voldoende zichtbaar gemaakt. In duurzame mode zien wij een kans om in te spelen op milieuvervuiling, met behulp van prestatiegericht en vindingrijke gamers. We Desiqn Ourselves wil dat gamers, door middel van duurzame mode, betrokken raken bij de zuivering van het milieu. 12


Mondigheid Humor Energiek Vreugde Duidelijkhteid

Milieuvervuiling

Duurzame mode

Prestatiegericht Competitief Avontuurlijk Discipline 13


Uit de analyses bleek dat milieuvervuiling blijft toenemen. Een groot deel van de bevolking is hier onvoldoende bij betrokken, zo ook de gamers. Daarnaast is gebleken dat nieuwe procuten, op het gebied van ecologie, nog te weinig zichtbaar en herkenbaar zijn. Kortom, er wordt te weinig aandacht besteed aan de zuivering van de aarde. We Desiqn Ourselves ziet dat er te weinig aandacht wordt besteed aan de zuivering van de aarde. We Desiqn Ourselves vindt dat de mens de aarde behandelt alsof er toch genoeg er van zijn.

14


"we are playing with this world like we have got another one to go to."

15


Bij het ontwakende concept wordt de essentie van de visie omgezet in een oneliner en een begrip. Omdat We Desiqn Ourselves ziet dat er te weinig aandacht wordt besteed aan de zuivering van de wereld en duurzame mode, heeft het concept de naam ‘PURIFY’ gekregen. Dit staat voor de ‘zuivering’ van de wereld. Het logo van PURIFY is een groen blaadje, waarin de letter ‘P’ zichtbaar is. Het blaadje staat voor de natuur; hetgeen dat gezuiverd moet worden. Ook de kleur groen is een bewuste keuze, omdat de kleur groen vaak geassocieerd wordt met de natuur en duurzaamheid. De letter ‘P’ staat voor PURIFY. PURIFY wil gamers aanzetten tot zuivering van de wereld. Er is daarom gekozen voor de volgende oneliner: “Together we Purify.” Deze oneliner heeft een enthousiasmerende ondertoon, die de doelgroep zal motiveren.

16


PURIFY "together we purifY." 17


Tijdens het levende concept wordt de essentie van de visie doorgevoerd in alle conceptdragers. De visie wordt doorgevoerd in het netwerk doormiddel van een samenwerking met Greenpeace en Nike. Er is gekozen voor Greenpeace, omdat deze organisatie naadloos aansluit bij de visie van We Desiqn Ourselves. Er wordt samengewerkt met Nike, omdat het concept zich richt op het motiveren en enthousiasmeren van mensen en op het aanzetten tot actie. Nike is een ster in het overbrengen van deze motiverende boodschappen. Daarnaast heeft Nike een groot, trouw pubiek dat heel goed van pas komt. Omdat We Desiqn Ourselves heeft vastgesteld dat er nog te weinig aandacht is voor duurzame mode worden voor het concept duurzame Nike schoenen geproduceerd, gemaakt van hergebruikte of duurzame materialen. Deze schoenen zullen daarom een samenwerking tussen Greenpeace en Nike zijn. Deze collectorsitems heten ‘Purify by Nike’ en worden voor elke Nike-fan een must-have. De doelgroep van het concept bestaat uit gamers. Om deze doelgroep aan te spreken met het concept zitten er in de duurzame schoenen van Purify speciale trackers. Deze trackers bieden toegang tot het spelen van de unieke Purify-game. Dit is een spel-app waarmee je je in een virtuele wereld waant. In deze wereld is het einde van de aarde in zicht. Aan de speler van het spel de taak om onze aarde te redden van de ondergang. Deze game zorgt niet alleen voor vermaak, maar is ook een manier van bewustwording. Omdat de game in samenwerking is met Greenpeacet zal deze organisatie ook zeer centraal staan in het spel, waardoor ook zij meer aandacht voor haar acties werft. 18


PURIFY x greenpeace x nike 19


20


We Desiqn Ourselves heeft dus besloten het concept te ontwikkeln voor Greenpeace. Deze organisatie doet er namelijk alles aan om de planeet te redden. Dit sluit perfect aan bij onze visie. Greenpeace betekent letterlijk: groene vrede. Het is een internationale milieuorganisatie die als eerste doel heeft grootschalige milieuproblemen onder de aandacht te brengen van de politiek en het publiek door middel van lobbyen en geweldloze acties. Greenpeace is in 50 landen gevestigd en ontstaan in Canada. De organisatie is erg bekend geworden door haar acties tegen de jacht op zeehonden en walvissen. Greenpeace houdt zich bezig met vier hoofd missies: vervuiling van de oceanen tegengaan, een gifvrije planeet creeeren, het opwarmen van de aarde stoppen en luchtvervuiling tegengaan. Deze vier missies hebben elk iets te maken met een van de elementen. Later wordt uitgelegd hoe We Desiqn Ourselves hier van gebruik gaat maken.

21


22


Zoals al eerder vermeld is, wordt er samengewerkt met Nike. Met dit concept wil We Desiqn Ourselves mensen motiveren en aanzetten tot actie. Om die reden is er ook voor Nike gekozen; Nike is de expert in het motiveren van mensen. Dit komt onder andere terug in hun pay-off: Just Do It. Dit is duidelijk en krachtig en zet mensen aan tot actie. In samenwerking met Nike is er gekozen om een duurzame schoenencollectie te ontwikkelen. Deze collectie gaat ‘Purify by Nike’ heten. De schoenen zijn gebaseerd op de vier elementen. Deze vier elementen sluiten weer aan op de activiteiten die Greenpeace onderneemt. Zij zetten zich bijvoorbeeld in voor bosbranden, wat mooi aansluit op het element vuur. Schoendesigner Babette Broeren, van Customs by BB, heeft ons op weg geholpen. Zij kwam met het idee dat elk element een bijpassend model moest hebben. Ook heeft zij advies gegeven over duurzame materialen, waaronder plastic uit vervuilde oceanen, duurzame materialen uit grondstoffen, vuurresten van afgebrande bossen en vervezelingstechnieken. Op deze manier kunnen de schoenen duurzaam verkregen worden.

Per element is er dus voor een ander model schoen gekozen. Voor het element water is voor het model Huarache gekozen, omdat deze schoen veel verschillende vormen heeft, past het goed bij water; water neemt altijd verschillende vormen aan. Deze schoenen zullen gemaakt worden van plastic uit de vervuilde oceanen. Het model Air Force is gekoppeld aan het element aarde. De schoen heeft een robuust model waardoor het bij aarde past. Duurzame materialen uit grondstoffen vormen de basis voor deze schoen. Free Runs sluiten aan bij het element vuur. In de schoen zelf zit een patroon. Dat patroon is een abstracte vorm van vlammen. De overblijfselen van de afgebrande bossen zorgen voor materiaal waar deze schoen van gemaakt kan worden. Voor lucht is het model Air Max gekozen. De naam spreekt in principe voor zich; de schoen bevat lucht. Omdat in dit model al lucht verwerkt is, is er gekozen om vervezelingstechnieken toe te passen.

23


24


25


26


27


27


28


29


30


31


Zoals al eerder vemeld, wordt er een game-app ontwikkelt die in verbinding staat met de ‘Purify by Nike’ collectie. Deze collectie bevat schoenen die zijn voorzien van een tracker en een stappenteller. Deze staan dus in verbinding met de app. Op deze manier kan de app de locatie en het aantal stappen van de speler registreren. De app vertelt het verhaal over het einde van de wereld door milieuvervuilding. De speler moet doormiddel van opdrahten de wereld redden. Voor deze opdrachten moet de gamer een x aantal kilometers lopen, die gepaard gaan met een x aantal stappen. Ook is de windrichting van deze stappen van belang. Een voorbeeld: de speler moet twee kilometer in zuidelijke richting lopen. Op deze manier verzameld de gamer punten. Wanneer de speler de saturatie heeft bereikt, kan hij verschillende tools kopen om daarmee vervolgens de natuurrampen tegen te gaan.

Op basis van de vier elementen worden routes met daarop problemen gemaakt. De gamer kiest een van de elementen alszijnde de wereld waarin hij gaat spelen. Wanneer een gamer bijvoorbeeld vuur kiest, moet hij bosbranden verhelpen. Wanneer hij voor water kiest, moet hij helpen bij overstromingen die ontstaan zijn door de smeltende gletjers. Als een gamer voor het element lucht kiest, zal hij moeten helpen het fenomeen luchtvervuiling tegen te gaan. Dit kan door te fietsen in plaats van de auto te pakken. Als laatste element hebben we nog aarde. Wanneer er voor dit element gekozen wordt, zal er geholpen moeten worden bij het tegengaan van de giftige stoffen die geproduceerd worden. Op deze manier worden de gamers zich meer bewust van het feit dat milieuvervuling tot een wereldramp leidt.

32


"together we purify." 33


help je mee door ook een stap...

...in de goede richting te zetten? 34


35