Page 1


Ambachtse Badmintonclub okt. 2009 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

2


Ambachtse Badmintonclub okt. 2009 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

3


Ambachtse Badmintonclub okt. 2009 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

4


Ambachtse Badmintonclub okt. 2009 --------------------------------------------------------------------------------------------------------Ambachtse badmintonclub Redactie Nel Lighaam Mauritsstraat 36 3341 EM H.I.Ambacht E-mailadres: f.lighaam@hetnet.nl

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

Public relations Jeugdcommissie

Technische commissie

Recreatiecommissie Commissie nieuwe leden Commissie seniorenbadminton (55+)

078-6814306

vacant _____________________________________________________ Marijke Valkhof 078-6820707 Steur 57,3344 JC H.I.Ambacht E-mailadres: secretariaat@ambachtsebc.nl _____________________________________________________ Jan-Willem de Man 070-7802597 Kastanjelaan 21, 2282 HT Rijswijk _____________________________________________________ Jeff van Tol 078-6849171 _____________________________________________________ Lennart Fioole 06-22476095 Lotte de Jong 078-6817328 Jelte v.d. Vaart 078-6818573 _____________________________________________________ (voorzitter) vacant Erik Krikke 078-6122031 Suzan Rigter-Mastenbroek 0180-422294 _____________________________________________________ Emil Harmsen 078-6196645 Ciska Frenzen 078-6454774 Nel Lighaam 078-6814306 Jan Rijsdijk 078-6815911

Sporthal

John Swart 078-6815539 Lenne Swart 078-6815539 _____________________________________________________ Marijke Valkhof 078-6820707 _____________________________________________________ Jan-Willem de Man 078-6817990 Angelique Volker _____________________________________________________ Aad Valk †/Huib Poolman/John Swart/Lenne Swart./Nel Lighaam _____________________________________________________ Rekeningnummer 777209 t.n.v. Ambachtse Badmintonclub Hendrik- Ido- Ambacht _____________________________________________________ Ridderhal Hoge Kade 078-6815070

ABC Website

http://www.ambachtsebc.nl

Shirt verkoop Training

Ere-leden Postbank

5


Ambachtse Badmintonclub okt. 2009 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

SPACE SHUTTLE Jaargang 2009/2010 no. 1 – okt. 2009 INHOUD: 3 Bestuursmededelingen 5 Vrienden van ABC 6 PR-nieuws 7 Nieuws van de Recreatiecommissie 8 Nieuws van de Technische commissie 9 Jarigen 10 The Rookie Nummer 82 13 Briefwisseling van Henk met Mark 18 Een (Badminton)dag uit het leven van Koen 20 Een (Badminton)dag uit het leven van Mark 22 Nieuws van het Jeugdfront

VAN DE REDACTIE. Hier is dan weer de eerste Space Shuttle van dit seizoen met mededelingen van o.a. de nieuwe Jeugdcommissie die razend enthousiast van start is gegaan. Verder aandacht voor de penningmeester over het wel en wee van ABC. Er zijn wat problemen bij ABC maar het moet toch lukken om daar weer bovenop te komen. In deze uitgave vinden jullie als vanouds weer een stuk van Rookie, alweer nr. 82 en 2 badmintondag verslagen van Koen en Mark. Heel erg leuk en sportief, dat ze alle twee hebben gereageerd! Verder leek het Henk wel leuk om zijn briefwisseling met Mark tijdens zijn verblijf in Afghanistan te publiceren en dat vond de redactie ook, in dit blad alvast een gedeelte hiervan. Als een van jullie iets wil schrijven voor ons blad, mail het of geef het even door aan de redactie f.lighaam@hetnet.nl. De kopij voor de volgende Space Shuttle moet 20 november 2009 binnen zijn. NL 6


Ambachtse Badmintonclub okt. 2009 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bestuursmededelingen. Beste leden, Afgelopen 23 september hebben wij de ALV gehad, waar duidelijk is geworden dat ABC een grote stap vooruit moet gaan maken. Dit was vorig seizoen al aangegeven en uiteindelijk heeft ABC ook wel een paar stappen gezet, maar niet voldoende. De vraag die rijst uit bovenstaande: hoe nu verder. Het bestuur heeft tijdens de ALV besloten om een 2e ALV uit te schrijven. Deze zal op de 2e donderdag van november (12 november) om 20.00 uur in de sporthal zijn. Voorafgaand aan deze ALV zal ieder lid, jeugd, senior en donateur, op de hoogte gesteld worden door middel van een brief waarin beschreven wordt hoe ABC de aankomende jaren moet gaan functioneren en welke acties uitgevoerd moeten gaan worden om ABC er bovenop te helpen. Gezien de cijfers van het afgelopen jaar lijkt het misschien beter te gaan met de vereniging, maar de balans zegt iets anders. Het kapitaal wat wij hebben is geslonken tot een schamele â‚Ź 3.000 in plaats van het kapitaal wat wij 5 jaar geleden hadden (meer dan â‚Ź 10.000). Hierin speelt mee dat ABC ver onder haar vereiste aantal leden zit om de club financieel sterk te houden, de gelden van derden (sponsors, adverteerders) zijn al enkele jaren stabiel, maar hier zouden de extra inkomsten vandaan moeten komen.

7


Ambachtse Badmintonclub okt. 2009 --------------------------------------------------------------------------------------------------------Natuurlijk leven wij in tijden van crisis, maar juist dan floreert het verenigingsleven. Dit blijkt ook uit cijfers uit het verleden. Als penningmeester wil ik iedereen vragen om eens na te gaan hoeveel energie iedereen in de vereniging wil stoppen. Zijn onze leden alleen maar de mensen die alleen maar willen badminton, of zijn wij een vereniging die gezamenlijk dit probleem aan willen gaan, gezamenlijk activiteiten tot een goed einde willen brengen, nieuwe leden gezamenlijk opvangen, nieuwe leden opnemen in de vereniging? Vanaf deze plek roep ik iedereen op, seniorleden, ouders van jeugdleden, oudere jeugdleden, om je in te zetten voor de vereniging. Wil je wat voor de vereniging doen, stuur dan een e-mail naar bestuur@ambachtsebc.nl, ook al heb je maar een uurtje per maand of per kwartaal de tijd om wat te doen. Als bestuur maken wij dan een contactenlijst waar wij uit kunnen putten. Het klinkt heel dramatisch, op dit moment gaat het ook niet geweldig met de vereniging, maar als wij op dit moment een keus maken om gezamenlijk de vereniging op te pakken, dan zal de Ambachtse BC weer de grote en sterke vereniging zijn die wij tot 2004 zijn geweest. Met vriendelijke groet, Jan-Willem de Man Penningmeester Ambachtse BC

8


Ambachtse Badmintonclub okt. 2009 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

De Vrienden van ABC Het bestuur van de Ambachtse BC heeft een nieuw onderdeel ontwikkeld binnen de vereniging. Dit onderdeel heet “De Vrienden van ABC”. De Vrienden van ABC doneren jaarlijks een bijdrage van minimaal € 50,- en bepalen zelf door middel van een jaarlijkse pol op het internet welk doel van het bestuur wordt gesteund door de Vrienden. Deze doelen worden duidelijk gemaakt via een Nieuwsbrief die 3 keer per seizoen verschijnt. Wat krijgt een Vriend terug voor deze bijdrage:  Naamsvermelding op het Vrienden van ABC bord, dat bij iedere vrijspeelavond en iedere thuiswedstrijd van ABC neergezet zal worden;  Naamsvermelding in het clubblad de Space Shuttle en op de website www.ambachtsebc.nl op de speciale Vrienden van ABC pagina;  Een 5-rittenkaart, die u natuurlijk zelf kunt gebruiken, of weg kunt geven;  Eenmaal per seizoen een clinic van één van de trainers. Heeft u interesse om de club op deze manier een bijdrage te geven? Vraag dan de brochure “Vrienden van ABC” aan bij het bestuur. Dit kan persoonlijk in de zaal, maar natuurlijk ook via internet www.ambachtsebc.nl of via e-mail info@ambachtsebc.nl.

Deze Vrienden gingen u al voor: Bedrijfsnaam FW Administratie

Naam betrokkene Leo Fioole

Campo dello Sport

Jan-Willem de Man

Bert de Groot Cleaning Art

Rob Middeljans

Divato IT Solutions

Jeff van Tol

Emil Harmsen Lenne Swart Nel Lighaam

9


Ambachtse Badmintonclub okt. 2009 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nieuws van de PR SCHRIJF JE NU IN VOOR DE DIGITALE NIEUWSBRIEF OP DE WEBSITE VAN ABC, ONDER KNOP “PR” WWW.AMBACHTSEBC.NL Jeff van Tol

10


Ambachtse Badmintonclub okt. 2009 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nieuws van de recreatiecommissie. De herfst is weer begonnen en buiten regent en waait het…….er is dan niets gezelliger als met elkaar gezellig een partijtje badminton spelen in een warme en droge sporthal.. Om het nog gezelliger te maken (lees elkaar beter te leren kennen) is er besloten om toch verder te gaan met de labeltoernooien. Omdat wij niet willen dat het saai gaat worden, hebben we een oproep naar de leden om met elkaar deze labelavonden in te vullen, per donderdag deelt iemand, JE MAG JE ECHT HIERVOOR OPGEVEN HOOR!!!! de mensen in om met elkaar een leuke pot te spelen. Dit labellen duurt echt niet de gehele avond, later op de avond is het gewoon vrij spelen. Verder zouden we het leuk vinden om weer een INTERNE COMPETITIE op te starten (hopelijk dit jaar nog) met zowel recreanten als met competitiespelers. Je kunt je hiervoor opgeven bij Emil en bij voldoende animo gaan we van start, dus……. MELD JE AAN VOOR DE INTERNE COMPETITIE Via deze weg hopen we op veel animo voor de interne competitie en dat we met zijn allen lol krijgen in de labelavonden. Veel speelplezier. De recreatiecommissie, Ciska

11


Ambachtse Badmintonclub okt. 2009 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

NIEUWS VAN DE TECHNISCHE COMMISSIE. Namens de Technische Commissie heet ik iedereen van harte welkom aan het begin van dit nieuwe seizoen! De volgende leden zitten in de technische commissie: Suzan Mastenbroek en Erik Krikke. Mark Nekeman is gestopt en zijn functie is vacant. Zij regelen onder andere voor u de zaalhuur, de seniorencompetitie, de trainingen voor de competitiespelers, de clubkampioenschappen en zijn verantwoordelijk voor de shuttles.

Training Ook dit seizoen zal er weer door de competitiespelers worden getraind van 20.00 uur tot 21.30 uur. De competitiespelers krijgen in februari en maart weer 10 weken ‘vrij’ om de recreanten te laten trainen. Er zijn bij ABC op dit moment drie trainers. Dit zijn Angelique Volker (dit jaar de nieuwe competitie- en jeugdtrainer), Jan-Willem de Man (junioren trainer) en John Swart (55+ trainer). Verder zijn er heel veel enthousiaste leden die assisteren bij de verschillende trainingen.

Competitie Dit seizoen zullen vier teams deelnemen aan de districtcompetitie. Net als voorgaande seizoenen zullen alle teams in dezelfde competitieweken hun thuiswedstrijden spelen. Hierdoor zullen alle teams tegelijk in de sporthal aanwezig zijn bij thuiswedstrijden.

Opruimen donderdagavond Helaas blijkt het elk seizoen weer nodig om iedereen er weer aan te herinneren om aan het eind van de donderdagavond alle spullen op te ruimen. Het is een kleine moeite om als je klaar bent even de palen van de baan waar je hebt gespeeld op te ruimen en de shuttles in de kokers in de kist te doen. De bel, borden en kisten moeten in kast 2. Dit is de kast aan de bovenkant. Er zijn, zoals jullie wel hebben gemerkt, nieuwe palen en netten. Er is aan 2 kanten van de sporthal een paal die in de vloer zit. Als de paal er uit wordt gehaald, moet dat gat worden afgedekt met een koperen plaat. De netten moeten in kast 7 in de plastic emmers, de kast onderaan dus. De sleutel van de kast kun je vragen aan één van de leden van de JC of de TC. Doe aan het eind van de avond de kast op slot.

12


Ambachtse Badmintonclub okt. 2009 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

13


Ambachtse Badmintonclub okt. 2009 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

14


Ambachtse Badmintonclub okt. 2009 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

WIJ FELICITEREN IN DE MAANDEN

OKTOBER

NOVEMBER

02 Ad Vrieze 03 Ans Brouwer 04 Finny Tump 04 Jaap den Hoed 06 Greeth Nieuwenhuis 06 John van Wijk 07 Joke Haenraets 07 Gerrit v.d. Voorden 08 Marianne Naaktgeboren 10 Rita Oomen 11 Frans Jerphanion 11 Leo Drost 11 Danielle Brand 12 Neeltje Schreuders 12 Joshua Jenster 20 Jan Rijsdijk 22 Steef Bos 23 Alice Koopmans-Kuik 25 Isabelle den Otter 27 Jan Dost 27 Ciska Frenzen 28 Elroy Wiekeraad

01 Jan van Otterloo 05 Marijke Valkhof 02 Jorien Rijper 08 Sander Brumleve 04 Jeffrey Alderliesten 11 Yvonne v. Pelt 06 Hans van Bockel 15 Lisa Wille 07 Justin v.d. Ven 22 Guus Honcoop 08 Ron La Grand 23 Jasper Kik 11 Michelle van Drunen 25 Anneke Kuypers 13 Bert de Groot 29 Liam Krikke 15 Denise Alderliesten 30 Lenie Klein 21 Magda Seynhoeve 21 Theo Klein 23 Arie Terlouw 26 Dorry Tillemans 28 Ernst-Jan v.d. Weijgert

DECEMBER

JANUARI 02 Jelte v.d. Vaart 08 Lenne Swart 09Aris v.Merkensteijn 15 Nina den Bouw 16 Bart v.d. Hee 18 Bob Pruijssers 20 Peter Jan Capello 24 Luci v.d. Hee 29

Evelien Nekeman 30 Broemaand Poortahmasebi 15


Ambachtse Badmintonclub okt. 2009 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

De Rookie nummer 82 Ook dit seizoen zal ik u opnieuw verblijden / lastig vallen met allerlei niet terzake doende zin en onzin. We starten dit seizoen met opzienbarende nieuwsfeitjes uit de badmintonzaal. Het eerste feitje is het inmiddels beruchte drankje van Loes. Niemand weet wat er in zit, niemand weet wat het met je doet maar Leo schijnt het spul lekker te vinden en Jannegie zijn brilletje blijkt er schoon van te worden. Leo wordt er helemaal hyper van en gaat dan zwaar aan de zwier met Nellie over de baan. Totdat zijn beentjes het begeven en Snelle Willy en Beverige Leo zich al snel op de vloer bevinden. Het excuus van Leo was dat Nellie hem liet vallen. Sindsdien hebben wij ze niet meer met elkaar zien badmintonnen. Gelukkig is onze kamelenoppasser en kamelenhandelaar in spe ook weer geheel recht van lijf en leden teruggekeerd uit Oerstankigan. Als het de redactie lukt, kunt u meegenieten van de mailwisseling die de generaal en ik ten tijde van zijn afwezigheid in Nederland hebben gevoerd. Jannegie en Mad Ed zijn het seizoen niet goed begonnen. Maatje Jan was al een keer door zijn rug heen geschoten (anders schiet ie alleen maar door zijn remmen) en is gelukkig alweer terug. Wel aan het revalideren zodat zijn medespelers drie kwart van het veld moeten belopen onder het mom van de revalidatie van Jan. Mad Ed heeft ongeveer hetzelfde: het is bij hem in zijn rug geschoten en tot nu toe ziet het er nog niet goed uit. Laten we hopen dat hij weer snel terug is. Onlangs weer een fantastische partij met maatje Nellie gespeeld tegen Jan Dost en Trudy. Zij dachten ons weleens even flink klop te geven en dat leek ze ook te gaan lukken. Alleen was men niet bedacht op de veerkracht en wilskracht van Nellie en mij. Na zo’n twee tot drie partijen verloren te hebben, keken wij elkaar eens diep in de ogen en na opbeurende woorden kwam daar het vuur in de ogen te voorschijn en hebben wij de daarop volgende partij, eigenlijk op het gemakkie, gewonnen. Dat lieten Jan en Trudy niet op zich zitten en de laatste partij van de avond, het liep tenslotte al tegen half elf, werd nogmaals alles op alles gezet door de bejaardensoos om ons, jonkies, te verslaan. Nellie en ik hadden genoeg adrenaline in het lijf om deze aanval af te slaan en eindigden deze partij winnend doordat Trudy, die compleet in de war was, niet meer wist of je een shuttle nou terug moest slaan of moest vangen. 16


Ambachtse Badmintonclub okt. 2009 --------------------------------------------------------------------------------------------------------Wij werden vanaf de kant aangemoedigd door een steeds in aantal toenemende supportersschare. Zij brachten ons ook de overwinning. Af en toe wilde Nellie iets te veel en liepen we elkaar in de weg; althans zo was de uitleg. Ik denk dat ze verschrikkelijk werd aangetrokken door dat woest aantrekkelijke lichaam van de Rookie. Zeg nou zelf, waar vind je nou nog zo’n super atletische gestalte als dat van mijn??? Afgelopen avond wederom driekwart van de avond met Jannegie gespeeld. Ik geloof dat als men weet dat je aan mantelzorg doet, je direct Jannegie in je mikkie geschoven krijgt. Nou doe ik graag mantelzorgen maar Jannegie gaat er ook een beetje op rekenen dat ik dan ook zijn rug en billen was onder de douche maar daar pas ik voor. Ik heb ook zo mijn gevoelens………… Ik ga direct naar huis en douche thuis!!! De kolonel van het brede strand en de bultige dieren was, na een vakantie in e de Heimat, ook weer in de sporthal te bewonderen. Maar de 1 partijtjes verliepen niet best, want verloren…… Ja, als de shuttle niet op een kamelenbult lijkt dan is het toch wel weer even wennen. We zijn wel blij dat je er weer bent hoor gozert. Helaas zit,hangt,loopt Mad-Ed nog steeds met een rugblessure thuis rond en de verwachting is dattie alleen maar “Madder” wordt en bij terugkeer weer een nieuw racket moet aanschaffen. En ook aan het einde van deze badmintonavond wederom met maatje Nellie gespeeld tegen Richard en, in ons geval, de onvermijdelijke Jan D. Volgens mij hebben we nog gewonnen ook, maar wat gekker is, blijken we al 20 minuten in “reservetijd” te hebben gespeeld want de “normale” speeltijd was met een half uur teruggebracht naar 22.00 uur. Blijkt dit toch op de Algemene Leden Vergadering gezegd te zijn…… Helaas kan ik daar vrijwel nooit meer bij aanwezig zijn. Zullen nog wel gesprekken over gaan volgen, denk ik. (Contributieverhoging en verlaging van speeltijd, dat klopt niet…) Wordt vervolgd. Eindelijk ook kennis gemaakt met Live Nation op het internet om kaartjes aan te schaffen. Ik had me vele maanden geleden al aangemeld als lid want stel je voor dat er een leuk concert voorbij komt in de Ahoy dan wil je daar toch wel bij zijn. Inmiddels hebben we Knopfler (optreden in 020) en Bryan Adams (akoestisch in de Doelen) laten lopen en kwam daar Anouk met haar verschrikkelijk goeie cd en de mededeling dat er een optreden zal plaatsvinden in de Ahoy. 17


Ambachtse Badmintonclub okt. 2009 --------------------------------------------------------------------------------------------------------De hele week alles gecheckt en dubbel gecheckt. Ook nog moeten aanmelden op een site via welke de kaartjes betaald moesten worden. Eindelijk was het zaterdagochtend en was ik om half tien al ingelogd. Om tien uur kwam de melding dat er concertkaarten te koop waren en ik drukken, klikken, tikken en daar kreeg ik mijn kaartjes toegewezen. Bij het betalen kwam dan de boodschap: “Er is iets fout gegaan. Probeer het opnieuw” Okee, denk je dan, en probeert het nog een keer, en nog een keer, en nog een keer. Dan komt het bericht “Kaartjes tijdelijk niet beschikbaar” Dan denk je: het zal toch niet waar zijn dat ze nu al uitverkocht zijn? Nogmaals geprobeerd en uiteindelijk na twintig minuten had ik de kaartjes gekozen en betaald. Ook had ik de keuze gemaakt om ze op te laten sturen want stel je voor dat je printer je op het laatst in de steek laat….. Na drie dagen had ik ze binnen. Ik vond het oude systeem toch beter, lekker met zun allen bij het postkantoor wachten. Ik herinner me zelfs nog dat ik een paar keer heel,heel,heel vroeg bij de Ahoy heb gestaan om kaartjes voor de Dire Straits en Eric Clapton te kopen. Dat was nog eens gezellig en leuk en ook spannend, want zouden er nog wel kaarten zijn als ik aan de beurt was?? En om zwarthandelaren dwars te zitten gaan we het via het internet doen. Alsof die verder geen andere wegen bewandelen om aan zoveel mogelijk kaarten te komen. Anouk was, volgens de pers, na 10 minuten uitverkocht maar ik ben 20 minuten bezig geweest Kan die stress voortaan niet gewoon bij het postkantoor blijven? Tsjonge zit ik voor de eerste aflevering in het nieuwe seizoen al aan meer dan 2 A4tjes Toedeledoki en diddelidee, DE ROOKIE

18


Ambachtse Badmintonclub okt. 2009 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

19


Ambachtse Badmintonclub okt. 2009 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

20


Ambachtse Badmintonclub okt. 2009 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

21


Ambachtse Badmintonclub okt. 2009 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

22


Ambachtse Badmintonclub okt. 2009 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hieronder volgt een gedeelte van de briefwisseling die Henk Verveer hield met Mark Versijde, die was uitgezonden naar Afghanistan. Henk Verveer schreef op woensdag 1 april 2009 10:36 Nu al ondergedoken?? Hee Generaal, Ben je nu al aan het oefenen met een burka?? Of heb je al een trap gehad van een ouwe, lastige kameel? Of lig je al een paar weken te acclimatiseren in je zandbak? Of valt de cursus Afghanistans een beetje tegen?? Of heb je een contract afgesloten met de Tali-Ban?? Of mag je van onze regering geen contact meer hebben met wie dan ook?? Maak van de achterblijver geen spoorzoeker Laat eens wat van je horen, zien hoeft niet want we weten al hoe je eruit ziet…… (En die herinnering is al heftig genoeg) Veel succes met het proberen om antwoord te geven of welke andere cursus dan ook. Inmiddels zit Jannegie in de lappenmand. Is Ed nog steeds Mad. Heeft Jan Dost last van zijn rug. En ik voel me ook niet altijd even optimaal. Groeten, De Rookie

Op 13 mei 2009 08:12 schreef Henk Verveer Mogge Generaal, Lukt het een beetje met de kamelen kweek?? Je weet het: goed in verse potgrond zetten en heel, heel, heel veel water geven!!!! (Want die bulten hebben nogal veel water nodig) En wel bulten tellen azze dur 2 hebben dan hebbie geen kameel……..maar een ?? Lukt het ook een beetje in die hitte?? Je hebt natuurlijk ook een gigantisch strand voor de deur liggen. Alleen is het denk ik wel een beetje ver lopen naar de zee………. Inmiddels hebben ze het in de sporthal ook wel door dat jij in de hitte zit want ze bootsen het gewoon na. Het is weer verterend heet in die hal.!! Mad-Ed krijgt nog steeds een beetje de kriebels als je het over labels hebt. En Ferrari en Formule 1 in 1 zin gebruiken hebben een vreemde uitwerking op hem. Ook moeten wij hem nog regelmatig tot rust manen en de medicatie verhogen. En het helpt!! Tot nu toe nog geen racket naar de bliksem geholpen. Jannegie is nog steeds bezig met de revalidatie en probeert zo af en toe zelfs al op 3 kwart van de baan te lopen Met mijzelf gaat het best wel als mental coach van Mad-Ed en fysiotherapeut van Jannegie. Gozert, pas goed op jezelf en we horen graag van je. Proost, Jannegie Mad-Ed De Rookie 23


Ambachtse Badmintonclub okt. 2009 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mark Versijde schreef op woensdag 13 mei 2009 19:35 Kamelen Henk, We zijn 2 weken verder, mijn eerste technische dienst (TD) is vandaag naar huis gegaaan en gisteren is de tweede gearriveerd. Eh die begonnen gelijk tering wat is het heet hier, en Henk dat klopt het is ECH TERING HEET, overdag 45 à 46 graden maar ‘s avonds koelt het dan gelukkig af naar een graad of 37 à 38 graden lekker fris. Het is als je buiten komt of men tachtig dekens over je heen gooit en of er een hele grote föhn staat te blazen. Maar het is niet anders, als de werkzaamheden het toe laten, dan sleutelen we zoveel mogelijk ‘s avonds. Helaas is het niet mogelijk om hier te badmintonnen, dus ik ben maar gaan fietsen, lekker buiten in de open lucht. Doe iedereen daar de groetjes. Hier van uit de zandbak. Mvg.Mark

Op 26 mei 2009 08:21 schreef Henk Verveer, het volgende: Mogge directeur-Generaal, Groeien de kleine kameeltjes al een beetje?? Ook als ze zo jong zijn, nog steeds heel, heel, heel veel water geven. (En zwemles, dat kan natuurlijk niet anders met al dat water). Hoe is het verder in de Oase van de Warme Wind(en)? Kan je het nog een beetje bolwerken met al dat "werken"? Kijk maar uit want anders krijg je er maar mooi last mee als je weer terug bent. Moet je het hier ook gaan doen!!!! Het was hier in Nederland ook heel even bijzonder warm, maar gelukkig regent en stormt en bliksemt het dan weer en dan trekt het allemaal wel weer een beetje weg. Helaas denken ze in de sporthal dat het buiten nog vriest. Ik zweet al als ik net binnen ben. Mad-Ed blijft rustig. Jannegie daarentegen was gisteravond niet te houden en sloeg bijna zijn racket kapot. We hebben de pilletjes van Mad-Ed moeten gebruiken om hem rustig te krijgen. Ik zeg maar zo: je kan badmintonnen of je kan het niet. Ook Jan Dost zou wel eens pilletjes kunnen slikken i.p.v. deze op te lossen in zijn flesje water….. Had ik al gezegd dat Mad-Ed rustig is?? Heb je je fietsie al lekker opgevoerd? (Het is toch wel een halal uitvoering he??) Jammer dat je daar niet kan badmintonnen, want hier had je er veel problemen mee……. (hahahahahaha). Jannegie denkt dattie uitgerevalideerd is, maar wij denken dat het op zijn minst nog een jaartie of 2 duurt voordat hij het niveau van ons heeft bereikt (En wij staan niet stil!!!) Dus hij kan blijven revalideren. 24


Ambachtse Badmintonclub okt. 2009 --------------------------------------------------------------------------------------------------------Zoals je in het bovenstaande stukkie hebt kunnen lezen heeft de mental coaching bij Mad-Ed, in ieder geval voor even, geholpen. Het fysio-en met Jan blijft een zaak die voortdurend aandacht nodig heeft en zal blijven hebben. Wordt tijd dat je weer terug komt, het wordt tenslotte hier net zo warm als bij jou in de zandbak, en kan jij het fysio-en met Jan voor je rekening nemen. Over zandbak gesproken: heb je nog vormpjes en schepjes en emmertjes? Anders zorgen we er wel voor, op de een of andere manier……………… Tenslotte heb je ook nog de groeten van Loes en alle anderen die jou kennen. Blijf op jezelf passen en laat weer eens van je horen. Groeten, Henk en de rest

Mark Versijde schreef op woensdag 27 mei 2009 20:29 Hoi Henk, Ik kan helaas niet altijd gelijk op iedereen zijn mail antwoorden, maar bij deze. Er lopen inderdaad kamelen los rond, wel raar als je met de auto buiten het kamp rijdt, ze steken ook zomaar over. Ik ben nu 2 keer het kamp af geweest, is wel een prettige verandering even wat anders zien dan alleen maar hekwerken. We maken lang dagen en dit is niet zo heel prettig in deze hitte, maar hier waren we gelofig voor ingehuurd door de bv Nederland. Met de collega's onderling gaat het gelukkig goed, dus we slaan ons er wel door heen. Hier is het geval al sta je buiten op het platform en je doet even niets dan zweet je je al te pletter, en daar moet jij nog wat voor doen in de sporthal. Ik heb nog nooit zoveel water gedronken op een dag, maar dit moet wel anders houd je het niet vol. The greeting from de desert Mark

Op 17 juni 2009 05:48 schreef Henk Verveer het volgende: Mogge Lawrence of Arabia, Nog steeds zo warm?? In Nederland is het lekker koel met een graadje of 20 – 22. Al het water wat jij op een dag opzuipt, komt er hier in nog geen seconde uit de hemel vallen. Heb je al een paard en een hoofddoek?? Of spelen jullie geen Lawrence of Arabia??? Ach, laat maar, acteren doe je de hele dag al, laat staan dat je een film gaat naspelen. Je hebt natuurlijk wel geluk met al dat zand om je heen, kun je mooi zandkastelen van bouwen. Is toch weer net anders dan luchtkastelen bouwen. 25


Ambachtse Badmintonclub okt. 2009 --------------------------------------------------------------------------------------------------------Lukt het nog een beetje met die kamelen?? Je weet dat ze wat nukkig kunnen zijn (net zoiets als Jannegie) Doe je inmiddels ook al in cactussen? Mensen zijn daar gek op, verkoopt als een gek 1 cactus, 2 cacteeen……….. En het grote voordeel van die dingen is dat ze met weinig water kunnen overleven. Heeeel wat anders dan die kameeltjes. Alleen je moet wel iets verzinnen op de verpakking, een bloemenpapiertje kan niet, daar komen de stekels doorheen. Het is bijna einde seizoen met badmintonnen en het wordt steeds warmer in die hal dus we leven echt met je mee!! Het ziet er naar uit dat Mad-Ed geen nieuw racket meer nodig heeft dit seizoen. Wachten maar weer op het volgende seizoen (nieuwe prijzen, nieuwe kansen). Hoest met je bionische been? Loopt dat nog?? Of zit je elke avond met je kwassie het hele spul weer schoon te maken? Oh ja, voordat ik het vergeet. Ik heb die serie over Oerstankgan van BNN gezien en daar lieten ze (bijna) allemaal hun baard en snor staan. Doe jij dat nou ook?? Lijkt me wel lastig met al dat zand. Komen de zandvlooien er ook in wonen Ik laat het deze keer maar hierbij. Anders ben je meer tijd kwijt met lezen dan met werken!!!!!! De groeten uit Bandoeng en Zwijndrecht ook. Pas nog steeds goed op jezelf. Groeten, Henk en de anderen

Vrijdag 19 juni 2009 11:18 schreef Mark Versijde Hoi Rookie, Leuk om weer wat van je te horen, ja het blijft hier lekker warm. En inderdaad we zitten nu op 2 liter water per uur drinken, een beetje water uit de hemel zou best fijn zijn, al denk ik daar anders over als ik Nederland ben. Zoals een goed officier betaamt, scheer ik mij iedere dag, dus geen snor en zeker geen baard. We zijn al een paar keer van het strafkamp af geweest, dit is wel een prettige ervaring, even geen hekken maar er lopen inde stad ook mooie vrouwen en ook heel veel jurken!! Mooi dat jullie het op de club zo naar jullie zin hebben en ook proberen om met mij mee te leven i.v.m. de temperatuur. Ik ben hier wel in training dus pas maar op voor het nieuwe seizoen, wanneer stoppen jullie eigenlijk en wanneer beginnen we dan weer. Is mad Ed rustiger geworden, of komt dit door mijn afwezigheid, ontspannen, cappuccino, ect. Het gaat jullie allemaal goed en een fijne vakantie, Henk wanneer ga jij op vakantie of blijf je thuis. Mvg, Elt Mark 26


Ambachtse Badmintonclub okt. 2009 --------------------------------------------------------------------------------------------------------De Schoof 120 – 3341 EB Hendrik Ido Ambacht Telefoon: 078-6811410 Fax: 078-6811418 Openingstijden: maandag t/m donderdag van 8.00-20.00 uur, vrijdag van 8.00-21.00 uur en zaterdag van 8.00-18.00 uur.

GRAAG GEDAAN

HET BESTE BROOD EN GEBAK Buiten onze eigen supermarktbakker hebben wij brood van Bakkerij Voordijk uit Ridderkerk. Naast het overheerlijke brood hebben wij ook het gebak, koek en luxe bonbons van Bakkerij Voordijk in ons assortiment. Tevens verkopen wij het gebak van “Brokking” .

DE BESTE ACTIES Buiten onze landelijke super de boer reclames hebben wij als enige in Nederland elke week extra acties en partijhandel, waarmee we de goedkoopste van heel Nederland zijn.

THUISBEZORGING Als extra service bezorgen wij Uw boodschappen door heel H.I.Ambacht en Zwijndrecht voor slecht € 1,50. Tevens bezorgen wij aan bedrijven in de regio. Ook werken wij samen met de Stichting Seniorenbus. Ouderen worden tegen een zeer kleine vergoeding, vanaf huis naar de supermarkt en weer terug gebracht. Wilt u meer weten over de stichting Seniorenbus belt u dan met 078-6196065.

EXTRA SERVICES Wij zijn officieel innamepunt van DHL. In onze klantenservice kunt u terecht voor het retoursturen van pakketjes van oa. Otto, Wehkamp etc. Tevens verkopen wij strippenkaarten, postzegels en beltegoed. Ook hebben wij de beste stomerij van H.I.Ambacht: “Ascot”. Sinds kort hebben wij in onze winkel ook een pinautomaat, zodat u tijdens het boodschappen doen geld kunt opnemen zonder daarvoor nog eens extra naar de bank te hoeven.

27


Ambachtse Badmintonclub okt. 2009 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

28


Ambachtse Badmintonclub okt. 2009 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Maandag 22 juni 2009 13:53 schreef Henk Verveer Goedemorgen Elt Mark, Wij genieten met z'n allen van jouw enerverende belevenissen zoals drinken, drinken, drinken, drinken, drinken, fietsen, drinken, drinken, verschoning, drinken, drinken, drinken, drinken, drinken, drinken, scheren en drinken, drinken, drinken, drinken, ff weg, drinken, burka's kieken, drinken, drinken, drinken, drinken, mail lezen, drinken, drinken, drinken, drinken, werken?, drinken, drinken, drinken, mail beantwoorden, drinken,drinken. Wij maken nooit zoveel mee hier !!! Nou, het einde van het seizoen nadert, we weten de laatste tijd alleen niet wanneer het einde zal plaatsvinden. Omdat de training was afgelopen werd er op maandagavond niet meer gespeeld. Meestal regelt Mark (die andere) dan wel (tegen vergoeding uiteraard), dat er dan toch gebadmintond kan worden. Helaas vergiste hij zich de eerste keer in de datum en de tweede keer had de beheerder zich verslapen of zoiets.... Maar het schijnt allemaal goed te komen. Nog 1 donderdag en 2 maandagen, zit het seizoen erop. We zullen afwachten of er voor de maand juli ook nog iets geregeld wordt. (Meestal is dat wel zo, dan gaan we op donderdagavond in Ridderkerk spelen). Mijn "vakantie" zal, zoals vaak, de 1e drie weken van augustus zijn. En lekker daagjes weg, niet zo'n lange rit voor de boeg. 's Ochtends weg, 's avonds thuis en misschien nog een weekendje weg of zo........... Mad-Ed zijn medicatie is aangepast, was wel een uitzoekerij, pilletje meer, pilletje minder. Onlangs speelde hij, na nieuwe medicatie, de sterren van de hemel, dus die hoeveelheid krijgt hij niet meer..... EN zijn racket is nog steeds heel!!!!! (Hij heeft een nieuwe keuken met een heel,heel,heel duur espresso apparaat dus hopen maar dattie dur ook cappuccino uit krijgt). Jannegie blijft maar aan het revalideren, net Heintje Davids........... En Jan Dost, ja, wat moet je nou van mannen op leeftijd denken met sporten?? Hij volgt het af en toe niet meer. Het is af en toe zelfs zo erg dat we Mad-Ed zijn medicatie moeten afstaan aan Jan. (Om er maar een beetje pit in te krijgen, want bij Jan Dost werkt het averechts). Ga je goed in de verzengende hitte van de een of andere zandbak daar in het verre Oosten. Doe voorzichtig, denk aan ons......................... Groeten, Henk.

29


Ambachtse Badmintonclub okt. 2009 --------------------------------------------------------------------------------------------------------Wordt vervolgd.

30


Ambachtse Badmintonclub okt. 2009 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

EEN BADMINTONWEEK(END(DAG)) UIT HET LEVEN VAN:.. Koen v.d. Dool. EEN DAG UIT HET LEVEN VAN EEN BADMINTONNER OP NON-ACTIEF….. Tsja, Loes, het is dat ik een trouw lezer ben van ons clubblad want anders had ik noooooit geweten dat ik een pen had doorgekregen en dat ik geacht werd hiermee ook nog een “stukkie”te schrijven…… Enfin daar gaatie dan. Als je midden in de zomer ineens voor een maand of twee, drie op non-actief gezet wordt als badmintonner, dan ga ja natuurlijk op zoek naar compensatie in andere deeltijdsporten. Nu beoefen ik naast badminton ook nog de wielersport en…. juist in de tijd dat er niet gecleard en gesmashed wordt, is het heel vaak uitstekend weer om te wielrennen. Dus ga ik mij dan daaraan te buiten. Ik heb voor die badmintonloze periode mijn eigen “wielerklassieker”ontwikkeld: onze jongste kleinzoon is jarig op 28 juni en het is langzamerhand gewoonte geworden dat ik hem per racefiets ga feliciteren. Hij woont echter niet naast de deur: in Oeffelt. Ooit van gehoord? Nee? … het ligt in de buurt van Cuyk en Gennep in Noord Limburg dus en dat is vanuit HIA toch wel zo’n 130 kilometertjes trappen. Da’s andere koek dan die “8 tellen oefeningen” waarmee wij de conditie een beetje op peil proberen te houden in de sporthal. Of niet soms? Dit jaar moest ik mijn tocht echter een paar dagen uitstellen want op de bewuste dag dreigden Wodan en Donar met donder en bliksem en dat leek mij minder. Ik reed dit jaar mijn eigen klassieker dus iets later, op 15 augustus. Prachtig weer, veel zon en alleen wat zijwind….. Na een stevig bord spaghetti (jawel echte wielrenners gebruiken spaghetti als ontbijt…) op pad richting Gorinchem via de brug bij Alblasserdam. Het eerste stuk kun je je lachen nog wel houden maar eenmaal over de brug bij Gorinchem begint het pas echt en wordt het leuk: langs de rivier en tussen de schapen en geiten door, dwars door het vestingstadje Woudrichem en vervolgens weer langs de rivier naar Veen, bekend van de heerlijke paling van Jan Vos. Daar voor de eerste keer overvaren naar Aalst. De eerste 45 km zitten er dan op en dus is het tied veur een hap en een slok. Vervolgens door naar Nederhemert, schitterende omgeving, waar je nog met een klein pittoresk pontje over de Bergse Maas wordt gezet. Daarna op naar de laatste pont op deze reis, bij Herpt en dan zit je inmiddels al in Noord-Brabant. Een schitterend fietspad dwars door de weilanden en langs vele schapen brengt je vervolgens in de buurt van Empel aan de zuidoever van de Maas en noordelijk van Den Bosch. 31


Ambachtse Badmintonclub okt. 2009 --------------------------------------------------------------------------------------------------------Nu moet ik proberen om weer zonder problemen Den Bosch te passeren richting Grave. Dat is elk jaar weer een opgave want Den Bosch mag dan een gezellige stad zijn met zijn zoete lieve Gerritje en Carnaval enzo, maar de bebording voor fietsers is er hopeloos! Nou kun je natuurlijk altijd autochtonen aldaar ondervragen maar dat levert meestal wel een interessant stukje tekst in het plaatselijke dialect op, maar weinig concrete hulp. Dat gaat dan als volgt:” Ah, naor Vinkel, jao, dan gaode hier rechtduur en dan komp u bij een weggetje, dat motte nie hebbe. Bij Jan van Sjaan motte dan rechts af. O nee, he daar mot u ook nog rechtduur tot bij de boerderij van Steef en ja en daar mot u het nog maar eens navraogen……. Ja, ja, dank u wel, ik vind het wel! Dus heb ik zelf maar een alternatieve route ontwikkeld, hoog boven Den Bosch langs en vervolgens via Rosmalen naar Vinkel, een vlek waar ik mijn “vaste” lunchadres heb voor een stevige pannenkoek. Ik heb er dan zo’n 85 km opzitten en schiet dus al lekker op. Na deze stevige lunch weer op het zadel voor de laatste etappe, langs leuke dorpen als Heesch, Herpen, St. Anthonis, St. Hubert. Een uurtje vóór de finish: telefoon. Hoe ver ik ben en of ik ook door het dorp Mill kom. En ja, hoor midden in Mill 2 tegemoetkomende racefietsen met daarop onze oudste zoon en jongste kleinzoon die senior uitbundig begroeten en de laatste kilometertjes als “trekpaarden” fungeren….. Na een uitbundige ontvangst in Oeffelt ben ik wel toe aan een groot glas koud witbier. e Weer gelukt, voor de 8 keer ….en…. weer zonder bandenpech…….. Hopelijk volgend jaar weer! Maarrehh….. eerst gaan we op 25 augustus weer lekker naar de sporthal en weer met veel plezier niet alleen badmintonnen maar ook die 8-tellen oefeningen doen…… Koen van den Dool

En ik geef de pen door aan: Joop Verton

32


Ambachtse Badmintonclub okt. 2009 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

EEN BADMINTONWEEK(END(DAG)) UIT HET LEVEN VAN:.. Mark Versijde Mark: “ik geef de pen lekker aan jou door” zei Loes v/d Berg nog net voor ik vertrok voor mijn uitzending van 4 ½ maand naar de zandbak, maar hier kom ik later nog op terug. Ik zal mij eerst even voorstellen, voor diegene die mij nog niet kent, ik ben Mark Versijde en ben 45 jaar. Ik ben getrouwd met Edith en wij hebben twee kinderen, Jeroen van 22 jaar en Danielle van 19 jaar en wij zijn gelukkig met elkaar in het Ambachtse. In 1980 stapte ik in de wereld die Marine heet om vliegtuigonderhoudsmonteur te worden. Ik was een broekie van 16 jaar en ging vanuit Rotterdam met de trein naar Den Helder; een hele wereldreis, en kwam alleen in het weekend naar huis ik was een “boordplaatser”. Als we al de stad in mochten dan niet later dan 24:00 uur binnen, te laat dan ook het weekend niet naar huis. Die mariniers pakken je daar wel aan, na 10 weken militaire vorming en training, ging de opleiding verder in Deelen bij de Kon. Luchtmacht. Na deze opleiding moesten wij ons melden op het Marinevliegkamp Valkenburg vlakbij Den Haag waar wij verder werden opgeleid voor de Brequet Atlantic, een onderzeeboot opsporingsvliegtuig. Dit mocht niet lang duren want men vond dat ik mij maar moest melden op de vliegbasis Soesterberg om wat aan de Fokker F-27 te sleutelen, dit heb ik met heel veel plezier gedaan. Tussendoor nog een paar keer terug naar Valkenburg, hier mijn rijbewijzen behaald, om uiteindelijk in 1993 via vliegbasis Eindhoven weer terug te keren op het marinevliegkamp Valkenburg bij de P3C Orion. Na voltooiing van mijn opleiding op de P3C verbleef ik gemiddeld 6 à 7 maanden per jaar (telkens voor 4-6 weken) in het buitenland. Ik heb toen veel van de wereld gezien: Schotland, Sicilië, Curaçao, Aruba, Sint-Maarten, Amerika, Porto Rico, de Verenigde Arabische Emiraten, Noorwegen, Denemarken en IJsland. Dit waren 10 prachtige jaren. In 2003 besloot de minister van defensie om de 13 P3C’s te verkopen en het vliegveld te sluiten. Er zijn er 5 verkocht aan Portugal en 8 aan onze Duitse buren. Na dit besluit zijn wij nog 3 jaar bezig geweest om onze Duitse collega’s op te leiden. Intussen solliciteerde ik bij de Luchtmacht op de vliegbasis Eindhoven. Op 3 juli 2006 ben ik daar begonnen als hoofd werkplaatsen. 33


Ambachtse Badmintonclub okt. 2009 --------------------------------------------------------------------------------------------------------Op 1 januari 2008 werd ik bevorderd tot eerste luitenant bij het 336 Squadron, dat met de C-130 Hercules vliegt. En dan nu van april tot en met september 2009 op uitzending met de C-130 Hercules voor de ISAF missie. Samen met 7 andere collega’s zorgen wij ervoor dat wij onze operationele vluchten zo veilig mogelijk kunnen uitvoeren. Ik vervulde de rol van technisch officier, dit was een leuke uitdagende taak. Dit zijn in een notendop de zaken waarmee ik me bezighoud als ik niet bij mijn gezin of badminton ben. Nu weer terug naar het badmintonnen want hier gaat het eigenlijk om. In 2002 kwam ik in H.I.Ambacht wonen en in 2004 heb ik mij aangemeld bij ABC. Ik werd heel vriendelijk ontvangen en eigenlijk al gelijk opgenomen in de club met o.a. Henk, Mad Ad en Jannegie en Jan. Iedere donderdagavond hebben wij de lol van ons leven, even ontspannen, “cappuccino”, maar eigenlijk spelen wij de sterren van de hemel. Ik doe dit echt met veel plezier, ondanks mijn technisch hulpmiddelen die inmiddels noodzakelijk zijn om redelijk over de baan te kunnen flitsen. We hebben met elkaar een mooie club.

Ik geef de pen graag door aan Jan Dost. Mark

34


Ambachtse Badmintonclub okt. 2009 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nieuws van het jeugdfront Hallo kids van en overige nieuwsgierige, Er is in dit nieuwe seizoen veel veranderd bij de jeugd. Daarom leek het ons handig om even alles op een rijtje te zetten. Allereerst is er te melden dat er een nieuw team de jeugd op zich zal nemen. Na een aantal jaar heeft Evelien Nekeman-van der Padt vorig jaar te kennen gegeven te stoppen. Opvolging was moeilijk te vinden maar toen aan het begin van het seizoen er een einde aan de speelavond op de donderdag dreigde te komen, zijn er wat jeugdleden opgestaan. Deze jeugdleden hebben samen de kar getrokken tot er het plan was om met een oud jeugdlid de gehele commissie over te nemen. Deze commissie gaat geheel op vrijwilligersbasis aan de slag om er een zo goed mogelijk seizoen van te maken. Omdat de meeste van jullie ons nog niet kennen, zullen we ons even voorstellen. De jeugdcommissie bestaat nu uit: - Lennart Fioole (voorzitter jeugdcommissie en competitieleider) Ik kom uit Hendrik-Ido-Ambacht ben 22 jaar, badminton al 13 jaar en studeer op het ogenblik af aan de Hogeschool Rotterdam voor de opleiding Logistiek en Economie.

35


Ambachtse Badmintonclub okt. 2009 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Lotte de Jong Ik kom uit Hendrik-Ido-Ambacht ben 18 jaar, badminton al 4 jaar en studeer voor onderwijs assistent en loop stage op een basisschool in Zwijndrecht. - Jelte van der Vaart Ik kom eveneens uit Hendrik-Ido-Ambacht ben 15 jaar, badminton al van klein af aan en zit op het Walburgcollege in het 4de jaar van tweetalig gymnasium. Maar de vraag is natuurlijk nu: Hoe gaat het komende seizoen er voor de jeugd uitzien? In ieder geval proberen wij er een super leuk en gezellig jaar van te maken. Daarbij horen natuurlijks de jaarlijkse activiteiten zoals het ouki- en vriendentoernooi. Over het vriendentoernooi is al bekend dat het op donderdag 29 oktober zal plaatsvinden. Het is misschien zelfs zo dat op het moment dat jullie dit lezen, het al een groot succes is geweest. Alle winnaars hierbij nog gefeliciteerd! Ook zal het jeugduitje weer enorm leuk worden dit jaar. Hoe of wat we gaan doen komt allemaal later nog. Dit seizoen is er qua speeldagen niet zoveel verschil met de voorgaande jaren. Op maandag wordt er nog getraind onder de hoede van Jan-Willem de Man of de nieuwste aanwinst Angelique Volker. Dan is er de donderdag om lekker een potje vrij te spelen. Natuurlijk zullen er op die avond ook leuke activiteiten gedaan worden. Hoe dat eruit komt te zien zullen jullie vanzelf merken. Je kunt naar de tafel achter in de zaal lopen als je vragen heb over jeugd of gewoon gezellig wil kletsen. Wij staan altijd voor je klaar! Ook op maandag is Jelte er in ieder geval. Je kunt dan altijd naar hem vragen. De kans is er dat ook andere commissieleden er zijn en ook zij staan open voor u en jullie vragen! Buiten dat zijn we ook weer begonnen met de Grote Club Actie. Hierin worden er loten verkocht voor de club. Wij moedigen iedereen aan zoveel mogelijk te verkopen, des te leukere dingen kunnen we doen! In de loop van het jaar zullen jullie nog van ons horen via de Space shuttle of via de brieven aan de jeugdleden. Zijn er vragen? Wees niet bang om ze te komen stellen! Toch zouden wij nog 1 oproep aan u willen doen. De commissieleden zijn naast hun werkzaamheden voor de club ook druk bezig voor school.

36


Ambachtse Badmintonclub okt. 2009 --------------------------------------------------------------------------------------------------------Daarom zoeken wij dus nog een vierde persoon die ons zou willen komen versterken. Bent u/jij diegene? Kom even bij ons langs om alle informatie erover op te vragen en u misschien zelfs op te geven. Het gaat hier waarschijnlijk puur om (vaste) begeleiding op donderdag. Ik wil dan ook namens de hele jeugdcommissie iedereen een leuk, gezellig en blessurevrij seizoen wensen! Wij hopen jullie daar zo veel mogelijk mee te helpen! Ons motto is niet voor niets: �Van de jeugd voor de jeugd.� Namens de gehele jeugdcommissie, Lennart Fioole Lotte de Jong Jelte van der Vaart

37


Ambachtse Badmintonclub okt. 2009 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

38


Ambachtse Badmintonclub okt. 2009 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

39

2009-10-oktober  

Ambachtse Badmintonclub 2 Ambachtse Badmintonclub 3 Ambachtse Badmintonclub 4 okt. 2009 ----------------------------------------------------...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you