Page 1

Школски прибор




Ранци, папки, несесери 2-11стр.

Ранци, папки , несесери

Производи од хартија 12-18 стр.

Производи од хартија

Средства за пишување 19-42 стр.

Средства за пишување

Средства за боење 43-51 стр.

Средства за боење

Математички прибор 52-57 стр.

Математички прибор

Средства за лепење 58-61 стр.

Средства за лепење

Содржина

Забава

Забава 65-67 стр.

Литература

Литература 62-64 стр.


www.OfficeExpress.com.mk

Ранци

4450

Ранец Street Dj. Girl Flash Розов 44064

5838

Ранец Street Rose Flash 44165

4455

2

Ранец Street 44053/54/56/57

5846

Ранец Street Dj. Girl Flash Виолетов 44065

5849

Ранец Sun Ce Bratz C-3004-BC 45874

4454

Ранец Fivecool 44154/55/56/57

5848

Ранец Winx Rose 45596

5850

Ранец Sun Ce Faires C3004-FI 45862

4626

Ранец Scooly keepout 214808


Ранци, папки , несесери

Ранци

Производи од хартија Средства за пишување

3700

4452

Средства за боење

Ранец школски куфер

Ранец Road Champs PS 04

Математички прибор Средства за лепење

5843

Ранец Airliner impresive 51927 RD

5842

Ранец Airliner impresive 51927 MO

Литература

5844

Ранец Airliner impresive 51927 SI

Забава

5191

5192

5190

Ранец Airliner 50887/50854

Ранец Airliner 50697/50698

Ранец Airliner 40747/48/49

3


www.OfficeExpress.com.mk

Ранци

5189

Ранец Airliner 50794

5839

Ранец Scooly Kids Sport Cars 216207 (44287)

4

5891

4456

Ранец Fashion Црн 0742 K-417

Ранец Airliner SMD3829

5841

5840

Ранец Scooly Kids Butterfly 216202 (44285)

Ранец Scooly Kids Ocean Dream 216206 (44286)

5896

5897

Ранец 7-001

Ранец 7-037


Ранци, папки , несесери

Ранци

Производи од хартија Средства за пишување

5887

5889

5888

Ранец Cat 96809

Ранец Cat 960801

Средства за боење

Ранец High school musical 909369

Математички прибор Средства за лепење

5890

5303

Ранец Beauty AP003723/15BT

Ранец 872 Spiderman

Литература

5886

Ранец Hanna Montana 909338

Забава

5305

Ранец 877 Tweety

5884

Ранец AP020092 Несесер+Торба

5


www.OfficeExpress.com.mk

Ранци

5892 5893

0875

Ранец Butterfly 113D

3764

3762

3763

Ранец 7003

Ранец 7002

Ранец 7007

5967

6

Ранец розов Lux

Ранец Witch 115C

Ранец ACS 1020-5А

5968

Ранец ACS 1073-4А

5969

Ранец ACS 1078-1


Ранци, папки , несесери

Ранци

Производи од хартија Средства за пишување

4539

4540

Ранец ACS 7C54

Ранец ACS 823-5

5316

Ранец ACS А952

Средства за боење Математички прибор Средства за лепење

3769

Ранец 630

5998

Ранец ACS 10G05

Литература

3767

Ранец 628

Забава

5970

Ранец ACS 1084-1

5971

Ранец ACS 1116-1

5972

Ранец ACS 1112-2

7


www.OfficeExpress.com.mk

Ранци

5973

Ранец ACS 10J-042

5976

Ранец ACS 10J-046

5563

Несесер 310

5974

5975

Ранец ACS 10J-043

5564

5977

Несесер 311

Ранец ACS 10J-059

5876

5877

Торба ладилник AP006010/BT

Торба ладилник AP003708/BB

5832

8

Ранец ACS 10Ј-049

Чадор детски со свирка 78cm дијаметар

5878

Торба ладилник Cars 094C


Ранци, папки , несесери

Папки

Производи од хартија Средства за пишување

4461

5833

Ташна со рачка Street

Ташна со рачка PVC PIGNA 60085A Keite Kimberlin

Средства за боење Математички прибор

0825

0812

Средства за лепење

Ташна со рачка мала

Папка картонска со ластик

4444

Папка со ластик PIGNA MTV А4/3cm

Литература

4443

Папка со ластик PIGNA Trendy Tweety A4 / 7cm

Забава

3038

Ташна со рачка PVC проѕирна LЕАDER

3039

Ташна со рачка PVC колор LEADER

9


www.OfficeExpress.com.mk

Несесери

3727

Несесер Teletubbies 0630

5879

5883

Несесер Star

0776

5880

Несесер Barbie округол

Несесер 34-125

5881

5898

Несесер со два патента 6932

Несесер 9-023

3675

Несесер Street

5352

10

Несесер 0100

Несесер со 1 патент JAG


0772

Производи од хартија

0773

Кутија метална со вода 88

0769

Кутија метална B2145

Ранци, папки , несесери

Несесери

Кутија метална F209

Средства за пишување

0791

Кутија метална 207XZG

Средства за боење

2812

Кутија Метална 221

Математички прибор Средства за лепење

0794

Несесер со 1 патент

0790

Несесер со 2 патента 44283

Литература

0801

Несесер со 2 патента

Забава

3119

Несесер со 2 патента полн MF17335

3146

Несесер со 1 патент полн MF1726

0805

Несесер со 1 патент полн TOZ 3004

11


www.OfficeExpress.com.mk

Тетратки

12

Шифра

Име

Опис

Пакување

5956

Тетратка А5 мека OFFICE 60539A

линија

120

5957

Тетратка А5 мека OFFICE 60540A

коцка

120

5958

Тетратка А5 мека OFFICE 60541A

бланко

120

5959

Тетратка А4 мека OFFICE 60534A

линија

60

5960

Тетратка А4 мека OFFICE 60538A

коцка

60

5961

Тетратка А4 мека OFFICE 60522A

бланко

60

Шифра

Име

Опис

Пакување

5962

Тетратка А5 тврда OFFICE 60545А

линија

72

5963

Тетратка А5 тврда OFFICE 60546А

коцка

72

5964

Тетратка А4 тврда OFFICE 60542А

линија

36

5965

Тетратка А4 тврда OFFICE 60543A

коцка

36

5966

Тетратка А4 тврда OFFICE 60544A

в. каро

36


Ранци, папки , несесери

Тетратки

Производи од хартија

Име

0045

Тетратка А4 Мека

Пакување 60

0046

Тетратка А5 Мека

120

Средства за пишување

Шифра

Средства за боење

Име

3299

Тетратка А4 мека Мар-мар

Пакување 96

3298

Тетратка А5 мека Мар-мар

192

Математички прибор

Шифра

Средства за лепење Литература

Име

0042

Тетратка А4 тврда

Пакување 20

0043

Тетратка А5 тврда

50

Шифра

Име

Пакување

3301

Тетратка А4 тврда Мар-Мар

36

3300

Тетратка А5 тврда Мар-Мар

60

Забава

Шифра

13


www.OfficeExpress.com.mk

Тетратки

14

Шифра

Име

4625

Тетратка А4 Мека Pigna

Пакување 60

4624

Тетратка А5 Мека Pigna

120

Шифра

Име

Пакување

5836

Тетратка А4 Мека Pignamoda

60

Шифра

Име

Пакување

5852

Тетратка А5 со спирала Pignamoda Lamborghini

-

Шифра

Име

Пакување

5853

Тетратка А5 со спирала Pignamoda Hydrogen

-

Шифра

Име

Пакување

5854

Тетратка А5 со спирала Pignamoda Keith Kimberlin

30


Ранци, папки , несесери

Тетратки

Пакување

Тетратка А4 спирала Pignamoda

30

Шифра

Име

Пакување

4643

Тетратка А5 мека Elisa

120

Шифра

Име

Пакување

5411

Тетратка Б5 спирала UB-501 60л

-

Средства за пишување

Име

5837

Производи од хартија

Шифра

Средства за боење Математички прибор Средства за лепење Литература

Име

Пакување

0049

Тетратка А5 спирала

100

0079

Тетратка А4 спирала

50

Шифра

Име

Опис

Пакување

5835

Тефтерче А6 59008

64 листа

-

5862

Тефтерче А6 А7114

60 листа

-

5861

Тефтерче А6 А7217

60 листа

-

Забава

Шифра

15


Хамери

www.OfficeExpress.com.mk

Стикери

16

Шифра

Име

Пакување

5834

Налепници за тетратки 07

10

Шифра

Име

Пакување

5875

Стикер 3Д Jeept

20

Шифра

Име

Опис

Пакување

0053

Хамер бел 100x70

200gr.

150

0064

Хамер во боја 100x70

200gr.

150

5572

Хамер бел Fabriano 100x70

200gr.

125

Шифра

Име

Опис

Пакување

5769

Картон бел Fabriano 100x70

200gr.

100

5770

Картон во боја Fabriano 100x70

200gr.

100

5767

Картон бел Fabriano 100x70

220gr.

100

5768

Картон во боја Fabriano 100x70

220gr.

100


Пакување

Блок 2

50

0057

Блок 3

50

0058

Блок 4

50

0061

Блок 5

30

Шифра

Име

Пакување

0052

Блок специјален

25

0055

Блок скицен 2

30

0054

Блок скицен 1

100

Шифра

Име

Пакување

0075

Тетратка за почетно Т.П.

100

0059

Петолиние Т.П.

100

Средства за пишување

Име

0056

Производи од хартија

Шифра

Ранци, папки , несесери

Блокови

Средства за боење Математички прибор Средства за лепење Литература

Име

Пакување

0443

Тафет папир самолеплив

100

0442

Тафет папир несамолеплив

-

Шифра

Име

Пакување

2275

Кесе за блок 5

100

3780

Кесе за блок 4

100

Забава

Шифра

17


www.OfficeExpress.com.mk

Украсна хартија

18

Шифра

Име

Мало пакување

Пакет

0039

Мрсна хартија на лист 50x70cm

100

-

Пакет

Шифра

Име

Мало пакување

4644

Самолеплива фолија 4/1 мала 32043

4

-

4645

Самолеплива фолија 4/1 4-BC-420

4

-

6026

Поставки за книги А4

20

50

Пакет

Шифра

Име

Мало пакување

0109

Мрсна Хартија 3/1

-

60

2222

Фолија проѕирна 1243

-

50

2223

Фолија колор 1244

-

50

Шифра

Име

Мало пакување

Пакет

4640

Мрсна Хартија 5mx70cm

-

50

Шифра

Име

Мало пакување

Пакет

4446

Креп хартија 60 gr 50x250cm

10

110


Ранци, папки , несесери

Моливи

Име

Мало пакување

Големо пакување

Пакет

3154

Молив Зебра MF-1656

12

144

2880

Производи од хартија

Шифра

Средства за пишување

Име

Мало пакување

Големо пакување

Пакет

3196

Молив таблица MF16441Х

24

288

2880

Средства за боење

Шифра

Математички прибор

Мало пакување

Големо пакување

Пакет

Молив 2B MF1642-2B

24

288

2880

Шифра

Име

Мало пакување

Големо пакување

Пакет

4586

Молив ПВЦ MF1619

12

144

2880

Шифра

Име

Мало пакување

Големо пакување

Пакет

2789

Молив сет 8B-2H

12

-

72

Литература

Име

4587

Средства за лепење

Шифра

Забава

19


www.OfficeExpress.com.mk

Моливи

0612

Шифра

Име

Мало пакување

Големо пакување

Пакет

0612

Молив Еко 600HB

72

-

1296

0688

Шифра

Име

Мало пакување

Големо пакување

Пакет

0688

Молив Натписи 104HB

72

-

1296

Шифра

Име

Мало пакување

Големо пакување

Пакет

4852

Молив 313 Eko

4

25

300

Шифра

Име

Мало пакување

Големо пакување

Пакет

4856

Молив PARTEX HB

4

25

300

Шифра

Име

Мало пакување

Големо пакување

Пакет

4858

Молив 777 GRAD

4

-

-

4852

4856

4858

20


Ранци, папки , несесери

Моливи 3620 3621

Мало пакување

Големо пакување

Пакет

Молив ПВЦ Еднобоен

12

144

2880

3621

Молив ПВЦ шарен

6

144

2880

Шифра

Име

Мало пакување

Големо пакување

Пакет

3747

Молив со гума

20

-

-

Шифра

Име

Мало пакување

Големо пакување

Пакет

3181

Молив овошје

15

24

360

Шифра

Име

Мало пакување

Големо пакување

Пакет

0615

Молив CON зелен

12

-

-

0619

Молив HERO

12

-

-

Шифра

Име

Мало пакување

Големо пакување

Пакет

0623

Молив ПВЦ Голем

6

144

2880

0624

Молив ПВЦ Мал

6

144

2880

Средства за пишување

Име

3620

Производи од хартија

Шифра

3747

Средства за боење Математички прибор Средства за лепење

3181

Литература

0615

Забава

0619

21


www.OfficeExpress.com.mk

Технички моливи 5468

Шифра

Име

Опис

Мало пакување

Големо пакување

Пакет

5468

AH-9674

0,5mm

60

240

1440

5950

Шифра

Име

Опис

Мало пакување

Големо пакување

Пакет

5950

AH-5674

0,5mm

60

240

1440

0628

Шифра

Име

Опис

Мало пакување

Големо пакување

Пакет

0628

S005

0,5mm

24

-

-

5867

Шифра

Име

Опис

Мало пакување

Големо пакување

Пакет

5867

9010P

0,5mm

60

-

1200

5145

22

Шифра

Име

Опис

Мало пакување

Големо пакување

Пакет

5145

Rotring TIKKI

0,5mm

12

-

-


Ранци, папки , несесери

Технички моливи 4853

Име

Опис

Мало пакување

Големо пакување

Пакет

4853

8008/80050

0,5mm

2

25

-

Средства за пишување

5949

Име

Опис

Мало пакување

Големо пакување

Пакет

4855

5006/80070

0,5mm

1

25

-

Математички прибор

Име

Мало пакување

Големо пакување

Пакет

5949

Молив со наставци MF-936587

40

-

2000

Средства за лепење

Шифра

Литература

4521

3670

Шифра

Име

Мало пакување

Големо пакување

Пакет

3670

Моливи СЕТ Lucky 00603 - EL

3

-

-

4521

Моливи СЕТ Lucky 600-602-618

2

-

-

Забава

3669

Средства за боење

Шифра

5949

0639

Производи од хартија

Шифра

0713

Шифра

Име

Опис

Мало пакување

Големо пакување

Пакет

0639

80050

0,5mm

12

-

-

3669

HP001

0,5mm

24

288

4608

0713

HX-9858

0,5mm

12

-

-

23


www.OfficeExpress.com.mk

Пенкала

24

Шифра

Име

Опис

Мало пакување

Големо пакување

Пакет

2588

AH-505

0,7mm

12

144

1728

Шифра

Име

Опис

Мало пакување

Големо пакување

Пакет

2593

AH-505A

0,7mm

12

144

1728

Шифра

Име

Опис

Мало пакување

Големо пакување

Пакет

2594

AH-505M

0,7mm

12

144

1728

Шифра

Име

Опис

Мало пакување

Големо пакување

Пакет

4565

AH-505E

0,7mm

12

144

1728

Шифра

Име

Опис

Мало пакување

Големо пакување

Пакет

2595

AH-511

0,7mm

12

144

1728


Име

Опис

Мало пакување

Големо пакување

Пакет

2596

AH-511A

0,7mm

12

144

1728

Производи од хартија

Шифра

Ранци, папки , несесери

Пенкала

Средства за пишување Средства за боење

Шифра

Име

Опис

Мало пакување

Големо пакување

Пакет

2601

AH-516

0,7mm

12

144

1728

Математички прибор Средства за лепење

Шифра

Име

Опис

Мало пакување

Големо пакување

Пакет

2602

AH-516A

0,7mm

12

144

1728

Литература Забава

Шифра

Име

Опис

Мало пакување

Големо пакување

Пакет

2603

AH-517

0,7mm

12

144

1728

Шифра

Име

Опис

Мало пакување

Големо пакување

Пакет

2604

AH-517A

0,7mm

12

144

1728

25


www.OfficeExpress.com.mk

Пенкала

26

Шифра

Име

Опис

Мало пакување

Големо пакување

Пакет

2605

AH-520

0,7mm

12

144

1728

Шифра

Име

Опис

Мало пакување

Големо пакување

Пакет

2606

AH-520A

0,7mm

12

144

1728

Шифра

Име

Опис

Мало пакување

Големо пакување

Пакет

2607

AH-521

0,7mm

12

144

1728

Шифра

Име

Опис

Мало пакување

Големо пакување

Пакет

2634

AH-521A

0,7mm

12

144

1728

Шифра

Име

Опис

Мало пакување

Големо пакување

Пакет

2608

AH-524

0,7mm

12

144

1728


Ранци, папки , несесери

Пенкала

Име

Опис

Мало пакување

Големо пакување

Пакет

2610

AH-525

0,7mm

12

144

1728

Производи од хартија

Шифра

Средства за пишување Средства за боење

Шифра

Име

Опис

Мало пакување

Големо пакување

Пакет

2611

AH-525A

0,7mm

12

144

1728

Математички прибор Средства за лепење

Шифра

Име

Опис

Мало пакување

Големо пакување

Пакет

2616

AH-529

0,7mm

12

144

1728

Литература Забава

Шифра

Име

Опис

Мало пакување

Големо пакување

Пакет

2620

AH-529A

0,7mm

12

144

1728

Шифра

Име

Опис

Мало пакување

Големо пакување

Пакет

5286

AH-539W

0,7mm

12

144

1728

27


www.OfficeExpress.com.mk

Пенкала

28

Шифра

Име

Опис

Мало пакување

Големо пакување

Пакет

4026

AH-539G

0,7mm

12

144

1728

Шифра

Име

Опис

Мало пакување

Големо пакување

Пакет

4562

AH-549T

0,7mm

12

144

1728

Шифра

Име

Опис

Мало пакување

Големо пакување

Пакет

2622

AH-551D

0,7mm

12

144

1728

Шифра

Име

Опис

Мало пакување

Големо пакување

Пакет

2621

AH-551W

0,7mm

12

144

1728

Шифра

Име

Опис

Мало пакување

Големо пакување

Пакет

2627

AH-551T

0,7mm

12

144

1728


Ранци, папки , несесери

Пенкала

Име

Опис

Мало пакување

Големо пакување

Пакет

5016

AH-555

0,7mm

12

144

1728

Производи од хартија

Шифра

Средства за пишување Средства за боење

Шифра

Име

Опис

Мало пакување

Големо пакување

Пакет

4563

AH-556

0,7mm

12

144

1728

Математички прибор Средства за лепење

Шифра

Име

Опис

Мало пакување

Големо пакување

Пакет

4561

AH-558

0,7mm

50

-

2800

Литература Забава

Шифра

Име

Опис

Мало пакување

Големо пакување

Пакет

4227

AH-567

0,7mm

24

288

1728

Шифра

Име

Опис

Мало пакување

Големо пакување

Пакет

4025

AH-666

0,7mm

50

-

2800

29


www.OfficeExpress.com.mk

Пенкала

30

Шифра

Име

Опис

Мало пакување

Големо пакување

Пакет

2629

AH-805

0,5mm

12

144

1728

Шифра

Име

Опис

Мало пакување

Големо пакување

Пакет

2630

AH-811

0,5mm

12

144

1728

Шифра

Име

Опис

Мало пакување

Големо пакување

Пакет

2631

AH-811A

0,5mm

12

144

1728

Шифра

Име

Опис

Мало пакување

Големо пакување

Пакет

4564

АH-836

0,5mm

12

144

1728

Шифра

Име

Опис

Мало пакување

Големо пакување

Пакет

2632

AH-2006

0,5mm

12

144

1728


Ранци, папки , несесери

Пенкала

Име

Опис

Мало пакување

Големо пакување

Пакет

4559

AH-2013D

0,5mm

12

144

1728

Производи од хартија

Шифра

Средства за пишување Средства за боење

Шифра

Име

Опис

Мало пакување

Големо пакување

Пакет

5978

AH-140A

0,7mm

12

144

1728

Математички прибор

Име

Опис

Мало пакување

Големо пакување

Пакет

5979

AH-140

0,7mm

12

144

1728

Средства за лепење

Шифра

Литература Забава

Шифра

Име

Опис

Мало пакување

Големо пакување

Пакет

5980

AH-141D

0,7mm

12

144

1728

Шифра

Име

Опис

Мало пакување

Големо пакување

Пакет

5628

AH-606

0,7mm

6/1

24

240

31


www.OfficeExpress.com.mk

Пенкала

32

Шифра

Име

Опис

Мало пакување

Големо пакување

Пакет

5291

AH-514 mini

0,5mm

40

160

960

Шифра

Име

Опис

Мало пакување

Големо пакување

Пакет

5292

AH-550 mini

0,5mm

40

160

960

Шифра

Име

Опис

Мало пакување

Големо пакување

Пакет

5293

AH-55A mini

0,5mm

40

160

960

Шифра

Име

Опис

Мало пакување

Големо пакување

Пакет

5287

AH-567C

0,7mm

40

240

1920

Шифра

Име

Опис

Мало пакување

Големо пакување

Пакет

5288

AH-569 двобојно

0,7mm

40

160

960


Ранци, папки , несесери

Пенкала

Име

Опис

Мало пакување

Големо пакување

Пакет

5294

AH-577

0,7mm

40

160

960

Производи од хартија

Шифра

Средства за пишување Средства за боење

Име

Опис

Мало пакување

Големо пакување

Пакет

5289

AH-578

0,5mm

40

160

960

Име

Опис

Мало пакување

Големо пакување

Пакет

4560

AH-581

0,5mm

40

160

960

Средства за лепење

Шифра

Математички прибор

Шифра

Литература Забава

Шифра

Име

Опис

Мало пакување

Големо пакување

Пакет

5290

AH-5741

0,5mm

40

160

960

Шифра

Име

Опис

Мало пакување

Големо пакување

Пакет

5953

AH-626

Кос

12

-

480

33


www.OfficeExpress.com.mk

Пенкала

34

Шифра

Име

Опис

Мало пакување

Големо пакување

Пакет

0953

Пенкало MB-518

0,7mm

12

144

-

Шифра

Име

Опис

Мало пакување

Големо пакување

Пакет

4225

Пенкало TY-161A

0,7mm

24

288

-

Шифра

Име

Опис

Мало пакување

Големо пакување

Пакет

4226

Пенкало TY-142

0,7mm

12

144

-

Шифра

Име

Опис

Мало пакување

Големо пакување

Пакет

5864

Пенкало Eazi Jet

0,7mm

12

-

-

Шифра

Име

Опис

Мало пакување

Големо пакување

Пакет

4224

Пенкало со гума DY-888

0,7mm

40

160

960


Ранци, папки , несесери

Пенкала

Име

Опис

Мало пакување

Големо пакување

Пакет

0745

Liner 2631

0,1-0,7mm

4

-

-

Производи од хартија

Шифра

Средства за пишување

Име

Опис

Мало пакување

Големо пакување

Пакет

3593

Пенкало универзал 9901

0,7mm

10

-

-

Средства за боење

Шифра

Математички прибор

Име

Опис

Мало пакување

Големо пакување

Пакет

3757

MF2459-6

0,7mm

6

-

144

Средства за лепење

Шифра

Литература

Име

Опис

Мало пакување

Големо пакување

Пакет

4438

Пенкало гел зебра

0,5mm

10

-

2100

Шифра

Име

Опис

Мало пакување

Големо пакување

Пакет

5172

Мicro HOHO

0,4mm

1

-

-

Забава

Шифра

35


www.OfficeExpress.com.mk

Пенкала

3612

Шифра

Име

Опис

Мало пакување

Големо пакување

Пакет

3612

Пенкало + привезок

0,7mm

12

-

-

3793

Шифра

Име

Мало пакување

Големо пакување

Пакет

3793

Пенкало боксер

24

-

480

Шифра

Име

Мало пакување

Големо пакување

Пакет

3092

Пенкало гумено

2

-

-

Шифра

Име

Мало пакување

Големо пакување

Пакет

1169

Пенкало бушаво

24

-

-

Шифра

Име

Мало пакување

Големо пакување

Пакет

0590

Гума овошје 360

24

-

20

3094

Гума кармин

36

-

40

3092

1169

3094

0590

36


Ранци, папки , несесери

Гуми

0531

0527

Мало пакување

Пакет

Factis P20

20

25 пак.

0531

Factis P24

24

25 пак.

Шифра

Име

Мало пакување

Пакет

0538

Factis 60 RP

60

25 пак.

4613

Factis 80 RC

80

25 пак.

Шифра

Име

Мало пакување

Пакет

0592

Factis IM 40

40

25 пак.

0530

Factis PC 30

30

25 пак.

Шифра

Име

Мало пакување

Пакет

0535

Factis S 24

24

25 пак.

0525

Factis S 20

20

25 пак.

Шифра

Име

Мало пакување

Пакет

4532

Milan 9012

12

-

4523

Milan 112

12

-

Средства за пишување

Име

0527

Производи од хартија

Шифра

4613

0538

Математички прибор

0592

Средства за лепење Литература

0535

Средства за боење

0530

0525

Забава

4523 4532

37


www.OfficeExpress.com.mk

Гуми

4484

5821

Шифра

Име

Мало пакување

Пакет

5821

Maped mini technic

36

24 пак.

4484

Maped tehnic 600

2

-

5144 5143

Шифра

Име

Мало пакување

Пакет

5143

Rotrign Tikky

30

-

5144

Rotring Tikky

40

-

Шифра

Име

Мало пакување

Пакет

4665

School Point 723

20

-

4665

3155

6022

6021

38

Шифра

Име

Мало пакување

Пакет

3155

Гума со наставци MF-1541

24

-

6019

Шифра

Име

Мало пакување

Пакет

6019

Гума ARK 420

20

40 пак.

6020

Гума ARK 410

40

40 пак.

6021

Гума ARK 700

40

40 пак.

6022

Гума ARK 801

60

40 пак.


5952

5823

Мало пакување

Maped Sattelite

32

Пакет 768

5823

Maped Classic

20

1600

Пакет

Средства за пишување

Име

5952

Производи од хартија

Шифра

Ранци, папки , несесери

Острилки

3102 5951

Мало пакување

Остричка желка MF-922368

-

-

3102

Острилка буба мара MF-1425

12

720

Пакет

Математички прибор

Име

5951

Средства за боење

Шифра

4590

0563

Име

Мало пакување

0563

Острилка сакапултас

24

-

4590

Острлика MF-1409

24

576

Средства за лепење

Шифра

Литература

3749 0558

Име

Мало пакување

Пакет

0558

Острилка буре

40

1920

3749

Острилка фигури

12

-

Забава

Шифра

5822

0557

Шифра

Име

Мало пакување

Пакет

0557

Острилка Eisen

20

1440

5822

Острилка 58609

24

-

39


www.OfficeExpress.com.mk

Организери

3111

4598

Шифра

Име

Пакет

3111

Организер MF08409

36

4598

Организер MF0827

24

3110

5283

40

Шифра

Име

Пакет

3110

Организер MF08408

20

Шифра

Име

Пакет

5283

Организер MF0806

36

5677

Организер MF0807

36

5677


Ранци, папки , несесери

Организери

3108

Производи од хартија

Име

Пакет

3108

Организер MF08403

36

Средства за пишување

Шифра

Средства за боење

5345

Име

Пакет

5345

Организер MF08244

-

Математички прибор

Шифра

Средства за лепење

3744

Литература

Име

Пакет

3744

Сет школски чаша

-

Забава

Шифра

5554

Шифра

Име

Мало пакување

Пакет

5554

Чаша за моливи B1-1117

4

-

41


www.OfficeExpress.com.mk

Фломастери

2637

2638

Шифра

Име

Пакување

2640

Фломастери Aihao/6 T-165

-

Пакет 384

2635

Фломастери Aihao/12 T-165

-

192

2636

Фломастери Aihao/18 T-165

-

144

2637

Фломастери Aihao/24 T-165

-

96

2638

Фломастери Aihao/30 T-165

-

72

2639

Фломастери Aihao/36 T-165

-

48

Шифра

Име

Пакување

Пакет

2641

Фломастери Aihao/12 T-166

-

144

Шифра

Име

Пакување

Пакет

5981

Фломастери Aihao/12 T-1771

-

96

5982

Фломастери Aihao/18 T-1771

-

80

5983

Фломастери Aihao/24 T-1771

-

72

Шифра

Име

Пакување

Пакет

5984

Фломастери Aihao/12 T-1661

-

144

5985

Фломастери Aihao/18 T-1661

-

96

5986

Фломастери Aihao/24 T-1661

-

80

5987

Фломастери Aihao/36 T-1661

-

60

Шифра

Име

Пакување

Пакет

5988

Фломастери Aihao/12 T-20181

-

-

2641

5981

5984

5988

42


3098

3170

Ранци, папки , несесери

Фломастери 3171

Име

Пакување

Пакет

3098

Фломастери Memoris /6 MF1706-6

48

384

3170

Фломастери Memoris /12 MF1706-12

12

192

3171

Фломастери Memoris /18 MF1706-18

12

144

Производи од хартија

Шифра

Средства за пишување

0752

0718

Пакување

Пакет

Фломастери Fantazy/12 507/12

12

-

0752

Фломастери Formula/5 6093/5

5

-

Шифра

Име

Пакување

Пакет

0719

Фломастери Giotto тенки/12

10

60

0720

Фломастери Giotto дебели/12

5

60

Шифра

Име

Пакување

Пакет

4520

Фломастери Maped/24

12

48

Шифра

Име

Пакување

Пакет

3665

Фломастери единечни Carioca

100

2100

Математички прибор

Име

0718

Средства за боење

Шифра

0719 0720

Средства за лепење Литература

4520

Забава

3665

43


www.OfficeExpress.com.mk

Дрвени бои 0698

0697

0716 5989

0699

5295 Шифра

0696

Пакување

Пакет

0697

Дрвени бои Fraternity/6 долги

24

480

0698

Дрвени бои Freternity/12 долги

12

240

5989

Дрвени бои Freternity/18 долги

8

160

0699

Дрвени бои Freternity/24 долги

12

120

0696

Дрвени бои Freternity/12 кратки

12

480

5295

Дрвени бои Freternity/36 долги

8

80

0716

Дрвени бои Freternity/12 долги металик

12

240

3131

3127

3100

Име

3130

3117

3128

4479

44

3129

Шифра

Име

Пакување

3117

Дрвени бои Memoris/12 кратки MF16421

12

Пакет 240

3100

Дрвени бои Memoris/6 долги MF16416

48

480

3127

Дрвени бои Memoris/12 долги MF16417

24

288

3128

Дрвени бои Memoris/18 долги MF16418

12

240

3129

Древни бои Memoris/24 долги MF16419

24

144

3131

Дрвени бои Memoris/12 кутија MF16412

24

96

3130

Дрвени бои Memoris/12 цилиндар MF16414

24

96

4480

Шифра

Име

Пакување

Пакет

4479

Дрвени боици Maped/12 triangular

12

180

4480

Дрвени боици Maped/24 triangular

12

72


Ранци, папки , несесери

Дрвени бои

Производи од хартија

0686

0660

Пакување

Пакет

Дрвени бои Toz/12 долги Еко

12

-

0686

Дрвени бои Toz/12 долги Fantasy

12

-

Шифра

Име

Пакување

Пакет

0672

Дрвени бои/12 долги лименка

24

240

Шифра

Име

Пакување

Пакет

4554

Дрвени бои/12 долги Coco

12

240

4553

Дрвени бои/12 кратки Coco

12

480

Шифра

Име

Пакување

Пакет

5860

Дрвени бои/12 долги Gold Horse

12

20

0670

Дрвени бои/12 кратки Кина

12

40

Средства за боење

Име

0660

Средства за пишување

Шифра

Математички прибор

0672

Средства за лепење Литература

4553

4554

Забава

0670

5860

45


Мрсни бои

www.OfficeExpress.com.mk

3586 3582

3583

3584

3585

Шифра

Име

Пакување

Пакет

3586

Мрсни бои/48 Unicorn

6

72

3585

Мрсни бои/36 Unicorn

8

96

3584

Мрсни бои/24 Unicorn

12

144

3583

Мрсни бои/16 Unicorn

18

216

3582

Мрсни бои/12 Unicorn

24

288

Шифра

Име

Пакување

Пакет

3132

Мрсни бои/12 Memoris MF18627

24

288

5916

Мрсни бои/12 Elegance

-

144

3132

5916

5990

3125

5991

3126

Шифра

Име

Пакување

Пакет

3125

Темперни бои Memoris/12 9ml MF1828

12

36

5990

Темперни бои Memoris/12 12ml MF922386-12

12

36

5991

Темперни бои Memoris/6 12ml MF922386-6

24

72

3126

Темперни бои Memoris/6 75ml MF1834 шише

12

72

5993

5992 Шифра

46

Име

Пакување

Пакет

5992

Темперни бои Ortix/12

-

60

5993

Темперни бои Ortix/6 шише

-

120


0511

Ранци, папки , несесери

Темперни бои 0470

Пакување

Пакет

Темперни бои Fantazy T10 12ml

10

60

0512

Темперни бои Fantazy T10 7,5ml

10

60

0510

Темперни бои Fantazy T7 12ml

10

60

0470

Темперни бои Toz T10 12 ml

10

60

Шифра

Име

Пакување

Пакет

0475

Темперни бои Koh-i-Nor/10 16ml

10

-

Шифра

Име

Пакување

Пакет

2562

Темперни бои Rubens/10 ml PVC

12

-

0475

Средства за боење

Име

0511

Средства за пишување

Шифра

Производи од хартија

0510

0512

Математички прибор

2562

Литература

0478

0476

Средства за лепење

0477

Име

Пакување

Пакет

0477

Темперна единечна Star 12/1

-

-

0476

Темперна бела Toz 25ml 1/30

30

-

0478

Темперна бела Karbon 85ml 1/15

30

-

Шифра

Име

Пакување

Пакет

0490

Темперни бои Panda/12

6

60

Забава

Шифра

0490

47


www.OfficeExpress.com.mk

Водени бои 3091

3723

Шифра

Име

Пакување

Пакет

3723 3091

Водени бои Memoris/12 MF1881 големи

12

144

Водени бои Memoris/12 MF1877 мали

12

144

5994 5995

Шифра

Име

Пакување

Пакет

5994

Водени бои Ortix/12

12

288

5995

Водени бои Ortix/12 Metalic

12

288

Шифра

Име

Пакување

Пакет

5915

Водени бои монопол/12

6

120

Шифра

Име

Пакување

Пакет

5863

Водени бои TipTop/12 Fm8012B

12

-

0447

Водени бои Natural/12

12

-

Шифра

Име

Пакување

Пакет

0685

Јаглен за цртање Toz

10

-

5915

5863

0685

48


3602

5337

Ранци, папки , несесери

Четки

Палети

5349

Име

Пакување

Пакет

3602

Палети Ogi

25

-

5337

Палети Ark

12

-

5349

Палети Toz 903

10

-

Производи од хартија

Шифра

Средства за пишување

0484 Шифра

Име

Пакување

Пакет

0482

Четки за водени/12

24

240

0484

Четки за темперни/9

24

240

Средства за боење

0482

Математички прибор

3753

5997

3097

Шифра

Име

Пакување

Пакет

5996

Четки за темперни/4 Memoris MF19033

24

-

3753

Четки сет 4+2 Memoris MF1893

24

-

5997

Четки за темперни/6 Memoris MF1870

24

-

3097

Четки за водени/6 Memoris MF1913

24

-

Пакување

Пакет

Четки за водени 12

12

-

4436

Четки за водени 10

12

-

4435

Четки за водени 8

12

-

4434

Четки за водени 6

12

-

4433

Четки за водени 4

12

-

4432

Четки за водени 2

12

-

4431

Четки за водени 0

12

-

Шифра

Име

Пакување

Пакет

3781

Четки за темперни 16

12

-

0509

Четки за темперни 14

12

-

0508

Четки за темперни 12

12

-

0513

Четки за темперни 10

12

-

0507

Четки за темперни 8

12

-

0506

Четки за темперни 6

12

-

0505

Четки за темперни 4

12

-

0504

Четки за темперни 2

12

-

0503

Четки за темперни 0

12

-

Забава

Име

4437

Литература

Шифра

Средства за лепење

5996

49


www.OfficeExpress.com.mk

Туш

Креди

3754

3758

3123

0677

0653

Шифра

Име

Пакување

Пакет

3123

Сет за цртање Куќа / 56 Memoris MF1702

-

18

3758

Сет за цртање + слики Memoris MF220394

-

72

3754

Сет за цртање Artpark / 68 Меморис MF1735B

-

24

0676

0652

Шифра

Име

Пакување

Пакет

0677

Туш Toz Црн 30ml

12

-

0653

Туш Toz Колор 30ml

8

-

0652

Туш Rotring Црн 23ml

5

-

0676

Туш Koh-i-Nor Црн 20ml

20

-

Шифра

Име

Пакување

Пакет

0649

Перодршки

72

-

0651

Перца

36

-

0651 0649

0802

5176 5820

0797

Шифра

Име

Пакување

Пакет

0802

Креда во боја Memoris /12 MF912058

20

200

5820

Креда во боја Koh-i-Nor/6 50201

6

40

5176

Креда во боја Unionl/12

-

-

Име

Пакување

Пакет

0797

Креда бела Karbon/100

-

30

0785

Креда во боја Karbon/12

-

12

0785

Шифра

50


Табли

Ранци, папки , несесери

Пластелин

3608

Име

Пакување

Пакет

3608

Табла бела Детска

60

240

Средства за пишување

0489

Име

Пакување

Пакет

0489

Сунѓер

-

16

Математички прибор

2277

Име

Пакување

Пакет

0488

Линолеум 20x25

50

-

0495

Линолеум 25x30

50

-

2184

Ножчиња за линолеум 1/1

-

-

2277

Ножчиња за линолеум 3/1

-

-

Шифра

Име

Пакување

Пакет

4675

Глина Maki 500gr

-

48

0441

Глина Toto 500 gr

-

-

Литература

Шифра

4675

Забава

0438

Средства за лепење

0488

Средства за боење

Шифра

2184

0439

Производи од хартија

Шифра

4591 5177

Шифра

Име

Пакување

Пакет

0439

Пластелин Toz/8

-

36

0438

Пластелин Toz/6

-

36

4591

Пластелин Memoris /8 MF1831

12

144

5177

Пластелина Kery /12

-

-

51


www.OfficeExpress.com.mk

Линеари

4594 0578 Шифра

Име

Пакување

Пакет

4594

Линеар 40cm Memoris Mf2038

50

-

0578

Линеар 30cm

50

-

Шифра

Име

Пакување

Пакет

0598

Линеар 50cm ARK 571

10

350

6016

Линеар 30cm ARK 005

24

720

6017

Линеар 30cm ARK 087 со рачка

20

240

Шифра

Име

Пакување

Пакет

0571

Триаголник

25

-

Шифра

Име

Пакување

Пакет

0570

Нома линеар 30cm Голем

50

-

0577

Нома линеар 20cm Мал

50

-

0579

Агломер

-

-

0598

6016

6017

0571

0570

0579

0577

4488

4493

4491

4492

52

Шифра

Име

Пакување

Пакет

4491

Триаголник Maped 45 ° 21cm 242421

20

240

4492

Триаголник Maped 60° 21cm 242621

20

400

4493

Триаголник агломер Maped 45 ° 16cm 277747

25

350

4488

Линеар Maped 30cm 242030-1

25

200


Име

Пакување

Пакет

3139

Триаголници комплет Memoris MF2025

24

288

3167

Триаголници комплет Memoris MF2028

24

288

4599

Триаголници комплет Memoris MF20617

24

144

Пакет

Средства за пишување

Шифра

Производи од хартија

4599

3167

3139

Ранци, папки , несесери

Линеари

0606

0580

Пакување

Триаголници комплет

20

200

0606

Триаголници комплет OGI

20

200

Пакет

Математички прибор

Име

0580

Средства за боење

Шифра

5181

5180

Пакување

Триаголници комплет Blue line 11987

-

-

5180

Триаголници комплет Collage 53022

24

144

Пакет

Литература

Име

5181

6018 6018

Шифра

Име

Пакување

6018

Кривуљари сет ARK 028

-

-

6024

Линеари сет + шестар ARK 025-9

20

220

6025

Сет за цртање ARK 983

-

144

Забава

6018

Средства за лепење

Шифра

4597

1795 Шифра

Име

Пакување

Пакет

4597

Лупа 5x75 Memoris MF1216A

12

144

1795

Сметало

-

-

53


www.OfficeExpress.com.mk

Шестари

3137

4495

0694

3138

Шифра

Име

Пакување

Пакет

3137

Шестар метален 0,7 Memoris MF2111

12

360

3138

Шестар сет Memoris MF2121

12

360

0694

Шестар метален Memoris MF2104

24

600

Пакет

4496

Шифра

Име

Пакување

4495

Шестар метален Maped Study 1945003

20

240

4496

Шестар метален Maped Tehnic 038700

20

160

5178

5825

Шифра

Име

Пакување

Пакет

5178

Шестар метален Deli 8604

10

100

5825

Шестар метален Tehnocompas 5007

40

40

Шифра

Име

Пакување

Пакет

0714

Шестар 05 XH7080

-

-

Шифра

Име

Пакување

Пакет

3786

Шестар ПВЦ за молв Rubens

50

24

4614

Мини за шестар 2,0 GK92-3

64

-

0714

3786

54

4614


6013

6015

6014

3557

5403

Koleda KA-200TB

Пакет -

6014

Koleda KA-914C

-

6015

Taksun TS-688A

-

5156

KK-402-C

-

3557

KK-5255-A

-

Шифра

Име

Пакет

5402

DS-858A

90

5403

PS-298A

90

4631

DS-6588A

90

Средства за пишување

5402

Име

6013

Производи од хартија

5156

Шифра

Ранци, папки , несесери

Калкулатори

4631

Средства за боење Математички прибор

4918

5157

Пакет

PORPO YH-105

200

5157

TS-107A

200

Шифра

Име

Пакет

5784

SV 2239A

30

5783

SV 2242DM

30

5782

SV 2210-8

60

Литература

5782

Забава

5934

Име

4918

Средства за лепење

5783

5784

Шифра

5935

Шифра

Име

Пакет

5934

MF-09265

80

5935

MF-910556S

40

55


www.OfficeExpress.com.mk

Калкулатори 4933

4930

SDC-444S

SDC-8860 III

-153 x 199 x 30mm

- 143 x 192 x 38mm

- MASTER CARTON 40pcs - GROSS WEIGHT 13.5(0.055m3)

- MASTER CARTON 40pcs - GROSS WEIGHT 13.8kg(0.055m3)

4922

4932

SDC-868L - 141 x 154 x 28.5mm

CT-666

- MASTER CARTON 40pcs - GROSS WEIGHT 10.8kg(0.035m3)

- 185 x 142 x 44mm

1425

- MASTER CARTON 40pcs - GROSS WEIGHT 13.5kg(0.064m3)

1462

CT-555

CT-300

- 131 x 127 x 30mm

- 125 x 75 x 8 mm

- MASTER CARTON 80pcs - GROSS WEIGHT 15.35kg(0.061m3)

- MASTER CARTON 80pcs - GROSS WEIGHT 10.5kg(0,05m3)

1457

1394

CT-612V II

CT-500V II

- 175 x 140 x 40mm

- 135 x 143 x 28mm

- MASTER CARTON 40pcs - GROSS WEIGHT 12.5kg(0.06m3)

4936

56

- MASTER CARTON 40pcs - GROSS WEIGHT 10.81kg(0m3) 4929

SDC-810 II

SDC-9008N

- 125 x 100 x 34mm

- 142 x 104.6 x 29mm

- MASTER CARTON 100pcs - GROSS WEIGHT 14.1kg(0.057m3)

- MASTER CARTON 80pcs - GROSS WEIGHT 16kg(0.062m3)


4926

4925

CPC-1010

- 128 x 129 x 26mm

- 128 x 133 x 33mm

- MASTER CARTON 160pcs - GROSS WEIGHT 12.1kg(0m3)

- MASTER CARTON 160pcs - GROSS WEIGHT 15.4kg(0m3)

Средства за пишување

4924

4923

CDC-80

- 135 x 108 x 25mm

- 135 x 108 x 24mm - MASTER CARTON 80pcs - GROSS WEIGHT 21.2kg(0m3)

- MASTER CARTON 40pcs - GROSS WEIGHT 21.87kg(0m3)

Математички прибор

4928

SLD-7708

- 97.5 x 61 x 12mm

- 112 x 68 x 6.6mm

- MASTER CARTON 200pcs - GROSS WEIGHT 13.5kg(0.04m3)

- MASTER CARTON 160pcs - GROSS WEIGHT 12.8kg(0.036m3)

Средства за лепење

SLD-200 III

Литература

4934 4935

TDS-2000

WR-3000

- 230 x 159 x 35mm

- 102 x 156 x 34mm

- MASTER CARTON 0pcs - GROSS WEIGHT 0kg(0m3)

- MASTER CARTON 80pcs - GROSS WEIGHT 18.1kg(0.08m3)

Забава

)

Средства за боење

CDC-112

4927

Производи од хартија

CPC-112

Ранци, папки , несесери

Калкулатори

4921

4931

SR-281

SP-135TII

- 170 Metric Conversions - 2 Line Display - 148 x 75 x 12.5mm/105g

- 78 x 141 x 12mm

- MASTER CARTON 40pcs - GROSS WEIGHT 13.79kg(0.033m3)

57


www.OfficeExpress.com.mk

Лепаци

3105

Шифра

Име

Опис

Пакување

3105

Лепак цуцла Memoris MF10307

40gr

24

3106

5282

Шифра

Име

Опис

Пакување

5282

Лепак течен Memoris MF1033

30gr

24

3106

Лепак течен Memoris MF1034

50gr

24

Шифра

Име

Опис

Пакување

5284

Лепак стик Memoris MF1029-15

15gr

24

Шифра

Име

Опис

Пакување

4592

Лепак со светки Memoris MF10308

10gr

5

3120

Лепка со светки Memoris MF1064

6gr

24

Шифра

Име

Опис

Пакување

3158

Супер лепак Memoris MF1052

3gr

12

5296

Супер лепак Ortix

3gr

12

5284

4592

3158

58

5296


Ранци, папки , несесери

Лепаци

0461

Опис

Пакување

Лепак миризлив

-

16

Пакување

Средства за пишување

Име

0461

0456

0457

Производи од хартија

Шифра

Опис

Лепак Oho

20gr

25

0456

Лепак Oho

40gr

25

Пакување

Математички прибор

Име

0457

Средства за боење

Шифра

5341

Име

Опис

0458

Лепак Ufo

17gr

24

5341

Лепак Gingko

7gr

50

Шифра

Име

Опис

Пакување

5147

Лепак Uhu Patafix 48810

-

80

Литература

Шифра

Средства за лепење

0458

5147

Забава

0468

Шифра

Име

Опис

Пакување

0468

Лепак Karbofix

100gr

6

59


www.OfficeExpress.com.mk

Селотејпи

5791

3673

2790

5792 Шифра

Име

Пакување

3673

Селотејп Silver 15x10

3

Пакет 240

5788

Селотејп Silver 15x10

10

720

5789

Селотејп Optima 15x10

10

120

5790

Селотејп Silver 15x33

10

720

5791

Селотејп Silver 15x33

1

400

5792

Селотејп Silver 19x33 невидлив

1

400

Шифра

Име

Пакување

Пакет

2790

Селотејп Orix15x10

10

700

4937

Селотејп Orix 12x33

10

-

2791

Селотејп Orix 15x33

10

-

Шифра

Име

Пакување

Пакет

5428

Селотејп во боја 8х33

12

-

2791

4937

5428

6007

Шифра

Име

Опис

6007

Mapi Автоматски дршач за селотејп

12,7 мм

Пакување

3179

3178

60

Шифра

Име

Пакување

3179

Скалпер MF1145

600

3178

Скалпер MF1135

1200


Ранци, папки , несесери

Ножици

3107

Име

Опис

Пакување

3107

Ножица Memoris MF1182

13,5 cm

24

Средства за пишување

6023

Име

Опис

Пакување

6023

Ножица ROC 3205

13 см

24

Средства за боење

Шифра

Математички прибор

5182 3087

Име

Опис

5182

Ножица College

13 cm

Пакување -

3087

Ножица Ideal

17 cm

360

Средства за лепење

Шифра

Литература

5900

5829

Производи од хартија

Шифра

Име

Опис

Пакување

5829

Ножица Optima 26349

12,5 cm

360

5900

Ножица Optima 26505

16 cm

240

Забава

Шифра

5019

Шифра

Име

Опис

Пакување

5019

Ножица Ortix

16 cm

240

61


www.OfficeExpress.com.mk

Речници и разговорници

1902

Речник Англиски со CD

1899

Речник Албански

1851

Речник Грчки

1859

Раговорник Шпански

1860

62

Разговорник Турски

1897

Речник Грчки сo CD

4270

Речник Албанско-Англиски

1893

Речник Германски

1856

Разговорник Англиски

1905

Разговорник Албански

1913

Речник Албански со CD

1900

Речник Бугарски

1852

Речник Шпански

1865

Разговорник Француски

1864

Разговорник Грчки

1866

Речник Германски со CD

1892

Речник Италијански

1853

Речник Англиски

1861

Разговорник Германски

1862

Разговорник Четиријазичен

5253

Речник Француски со CD

1850

Речник Француски

4186

Речник Турски

1858

Разговорник Италијански

1849

Лексикон на странски зборови


Ранци, папки , несесери

Боенки и сликовници

1879

Име

1879

Боенка сликовница

Производи од хартија

Шифра

Средства за пишување

1901

Име

1901

Боенка Англиски

Средства за боење

Шифра

Математички прибор

4740

Име

4740

Боенка 4 годишни времиња

Средства за лепење

Шифра

Литература

1891

Име

1891

Боенка Mickey Mouse

Шифра

Име

2874

Боенка градинка

2892

Боенка Денис

Забава

2874

Шифра

2892

63


www.OfficeExpress.com.mk

Атласи, карти, глобуси 3799

5663

1909

Шифра

Име

3799

Атлас со ЦД тримакс

5663

Историски атлас тримакс

1909

Атлас со ЦД микро

1908

1875 1910

Шифра

2241

1499

5660

1875

Карта на РМ

1908

Карта на Македонија Б2 микро

1910

Карта на Македонија Б3 микро

1907

Нема карта на РМ

3800

Нема карта на РМ тримакс

Шифра

Име

2239

Глобус ø 20

2240

Глобус ø 25

2241

Глобус ø 30

5660

Глобус ø 30 Марко Поло

5659

Глобус ø 30 МКД

2278

Глобус ø 40

Шифра

Име

1499

Споменар голем Кина

1500

Споменар голем Lux

1500 1498

2890

64

Име

3449

1498

Споменар мал Lux

3449

Споменар мал со цвет

Шифра

Име

1817

2890

Тобоган

1817

Јамб Коцки


1735

1783

Име

1735

Монопол

1783

Не лути се човече

Средства за пишување

4602

4601

4603

Шифра

Име

4600

Робот трансформер 81010

4601

Робот трансформер 50140

4602

Робот трансформер 50150

4603

Робот трансформер 50060

4604

Робот трансформер 80010

Средства за боење

4600

4604

Производи од хартија

Шифра

Ранци, папки , несесери

Игри

Математички прибор

1846

Шифра

Име

1834

Јаже лукс

1846

Јаже со бројач

Средства за лепење

1834

Литература

1744

1831

1736

5868

1831

Име Лопатки за пинг понг Lux 1001

1744

Лопатки за пинг понг A-2

1736

Лоптица за пинг понг 1/6

Забава

Шифра

1833

Шифра

Име

5868

Топчиња гумени 1/12

1833

Топка кожена

65


www.OfficeExpress.com.mk

Бижутерија

66

Шифра

Име

5136

Ланче

5137

Привезок

5138

Гривна

Шифра

Име

6000

Earth & Surf Price A

6001

Earth & Surf Price B

6002

Earth & Surf Price C

6003

Earth & Surf Price D

6004

Earth & Surf Price E

6005

Earth & Surf Price F


Производи од хартија Средства за пишување

Средства за боење

Математички прибор

Шифра

Име 6012

Украс за коса Bebegim 1/500

Средства за лепење Литература

Забава

Шифра

Име

6012

Украс за коса Bebegim 1/1200

Ранци, папки , несесери

Бижутерија

67


Дистрибутер:

Katalog Office Express Skolski Pribor 2010  
Katalog Office Express Skolski Pribor 2010  

Katalog Office Express Skolski pribor 2010

Advertisement