Page 1

ДООЕЛ МЕБЕЛ-ВИ ВИНИЦА

Комплетна Колекција

Date: 20,06,2011


ДОЛЖ. ШИР. ВИС.

ТДФ ДАНИЕЛА ШИФРА 583

Т-205X90X105 Д-165X90X105 Ф-100X95X105

ТДФ РЕНАТА ШИФРА 597

Т-210X85X100 Д-170X85X100 Ф-103X85X100

ТДФ 201 ШИФРА 4124

Т-205X95X95 Д-165X95X95 Ф-105X95X95

ТДФ ГОЦА ШИФРА 585

Т-215X90X100 Д-170X90X100 Ф-110X90X100

Page 2

www.mebel-vi.com


ДОЛЖ. ШИР. ВИС. a

ТДФ ВАЛЕРИЈА ШИФРА 786

Т-195X95X95 Д-160X95X95 Ф-95X95X95

Page 3

ТДФ БОРЈАН ШИФРА 4173

Т-230X100X95 Д-180X100X95 Ф-120X100X95

ТДФ ДОНА-ТИНА ШИФРА 849

Т-195X87X90 Д-160X87X90 Ф-95X87X90

ТДФ 206 ШИФРА 4123

Т-205X95X95 Д-165X95X95 Ф-105X95X95

Page 3

www.mebel-vi.com


ДОЛЖ. ШИР. ВИС.

ТДФ НЕЛА ШИФРА 594 , 595

Т-188X90X105 Д-138X90X105 Ф-90X90X105

Page 4

ТДФ МАЛИНА ШИФРА 889

Т-210X95X95 Д-175X95X95 Ф-106X95X95

ТДФ СОФИЈА ШИФРА 600

Т-195X90X105 Д-157X95X105 Ф-90X90X105

ТДФ ЈАНА ШИФРА 1490

Т-210X90X100 ТДД-160X90X100 ФФ-110X90X100

Page 4

www.mebel-vi.com


ДОЛЖ. ШИР. ВИС. a

ТДФ ВИОЛЕТА ШИФРА 606

Т-205X90X95 Д-165X90X95 Ф-80X90X95

Page 5

ТДФ СТЕЛА ШИФРА 1343

Т-215X95X100 Д-170X95X100 Ф-110X95X100

ТДФ АХИЛ ШИФРА 578 и 579

Т-180X90X105 Д-170X95X105 Ф-88X90X105

ТДФ КРИСТИНА ШИФРА 840

Т-207X85X105 Д-168X85X105 Ф-100X85X105

Page 5

www.mebel-vi.com


ДОЛЖ. ШИР. ВИС.

ТДФ ТИНА ШИФРА 601

Т-190X90X95 Д-155X90X95 Ф-90X90X95

Page 6

ТДФ ИВАНА ШИФРА 1285

Т-205X90X90 Д-170X90X90 Ф-110X90X90

ТДФ ЛАРА ШИФРА 590

Т-190X90X90 Д-155X90X90 Ф-90X90X90

ТДФ ДОНА ШИФРА 584

Т-195X87X90 ТДД-160X87X90 ФФ-95X87X90

Page 6

www.mebel-vi.com


ДОЛЖ. ШИР. ВИС. a

ТДФ АЛЕКСАНДРА ШИФРА 441

Т-215X90X100 Д-170X90X100 Ф-97X90X100

Page 7

ТДФ АНА ШИФРА 580

Т-200X90X105 Д-163X90X105 Ф-97X90X105

ТДФ ТОНИ СО СТРАНИЦИ ШИФРА 4218

Т-230X95X90 Д-195X95X90 Ф-105X95X90

ТДФ ВИКИ ШИФРА 4255

Т-225X90X85 Д-190X90X85 Ф-100X90X85

Page 7

www.mebel-vi.com


ДОЛЖ. ШИР. ВИС.

АГ САЊА ШИФРА 4354

АГ АЛЕН ШИФРА 4356

АГ ВЕНЕРА ШИФРА 4271

270X100/195X85

Page 8

www.mebel-vi.com


ДОЛЖ. ШИР. ВИС.

АГ ИВАНА ШИФРА 1388

265X95/190X85

Page 9

АГ ТИНА ШИФРА 4043

280X90/185X85

АГ БОРЈАН ШИФРА 848

300X95/190X90

АГ АТЛАНТИК ШИФРА 1806

275X95/215X95

Page 9

www.mebel-vi.com


ДОЛЖ. ШИР. ВИС.

АГ ДАНИ ШИФРА 1307

250X85/190X90

АГ ВИНЕАМ ШИФРА 1520

270X95/190X90

АГ ЛУНА ШИФРА 4217

220X90/160X85

Page 10

www.mebel-vi.com


ДОЛЖ. ШИР. ВИС. АГ ЛАРА ШИФРА 4

270X90/190X90

ТРОСЕД ТОНИ ЛУКС ШИФРА 635

САМО ОД ЗАЛИХА ЗА БИРАЊЕ НА БОЈА ДОПЛАТА 1500 ДЕН.

ТРОСЕД МОНИ ШИФРА 627

САМО ОД ЗАЛИХА

Page 11

www.mebel-vi.com


ДОЛЖ. ШИР. ВИС.

ЛЕЖАЈ 901 МВ ШИФРА 4193

195X225X100 БОИ ( ЦРЕНА СО БЕЛА И КАФЕНА СО БЕЛО)

ЛЕЖАЈ 667 ШИФРА 2048

200X230X100

ЛЕЖАЈ ХАРФА ШИФРА 393

165X215X85 ПОДАЖБА ОД ЗАЛИХА ЗА БИРАЊЕ НА ДРУГИ БОИ ДОПЛАТА 1500 ДЕН.

ЛЕЖАЈ ДЕЛФИНА 160X200 ШИФРА 4261 165X210X95 БОИ (51К/53К СО 1C ПЛАТНО)

ЗА БИРАЊЕ НА ДРУГИ БОИ ДОПЛАТА 1500 ДЕН.

Page 12

www.mebel-vi.com


ДОЛЖ. ШИР. ВИС. a

ЛЕЖАЈ ЛИОН ШИФРА 639

185X220X90

Page 13

ЛЕЖАЈ ОРХИДЕЈА ШИФРА 885

165X210X90 БОИ(70C/50K, 72C/25K) ЗА БИРАЊЕ НА ДРУГИ БОИ ДОПЛАТА 1500 ДЕН.

ЛЕЖАЈ ФРОСИНА ШИФРА 390

165X210X90 БОИ(013/340,013/342, И 038/342) ЗА БИРАЊЕ НА ДРУГИ БОИ ДОПЛАТА 1500 ДЕН.

ЛЕЖАЈ БОЈАНА ШИФРА 1802

185X215X95 БОИ( 50К И 25К) ЗА БИРАЊЕ НА ДРУГИ БОИ ДОПЛАТА 1500 ДЕН.

Page 13

www.mebel-vi.com


ДОЛЖ. ШИР. ВИС.

ЛЕЖАЈ ЛИВИЈА ШИФРА 4070

190X80X90 САМО ОД ЗАЛИХА

ЛЕЖАЈ ЈАСНА 2 ТАБЛА ШИФРА 1332

95X210X90 САМО ОД ЗАЛИХА

ЛЕЖАЈ ЈАСНА 1 ТАБЛА ШИФРА 396

95X210X90 САМО ОД ЗАЛИХА

Page 14

www.mebel-vi.com


ДОЛЖ. ШИР. ВИС.

ТВ КОМОДА H 9004 ШИФРА 4311

160-270X45X78

ТВ КОМОДА H 9006 ШИФРА 4310

150X40X76

ТВ КОМОДА V 9004 ШИФРА 4312

160-270X45X48

Page 15

www.mebel-vi.com


ДОЛЖ. ШИР. ВИС.

ТВ КОМОДА 1121 ШИФРА 4315

210X45X40

ТВ КОМОДА 1124 ШИФРА 4316

240X45X45

ТВ КОМОДА X 06 ШИФРА 4313

200-260X45X40

ТВ КОМОДА X 022 ШИФРА 4314

200-260X45X40

Page 16

www.mebel-vi.com


ДОЛЖ. ШИР. ВИС. ВИТРИНА В 705 ШИФРА 4283

230X45X190

ВИТРИНА В 710 ШИФРА 4284

230X45X193

ВИТРИНА В 717 ШИФРА 4285

225X45X196

Page 17

www.mebel-vi.com


ДОЛЖ. ШИР. ВИС. ВИТРИНА В 720

a

ШИФРА 4286

270X45X196

КОМОДА Ц 2950 ШИФРА 4329

200X38X40

КОМОДА Ц 1780 ШИФРА 4328

178X38X40

Page 18

www.mebel-vi.com


ДОЛЖ. ШИР. ВИС.

ТВ КОМОДА 238 ШИФРА 4202

238-268X39X50

ТВ КОМОДА 256 ШИФРА 4198

ТВ КОМОДА 263 ШИФРА 4203

Page 19

www.mebel-vi.com


ДОЛЖ. ШИР. ВИС.

ТВ КОМОДА 162 ШИФРА

162X65X43

ТВ КОМОДА 247 ШИФРА 4208

ТВ КОМОДА 165 ШИФРА

126X65X43

ТВ КОМОДА 180 ШИФРА 4209

Page 20

www.mebel-vi.com


ДОЛЖ. ШИР. ВИС.

ТВ КОМОДА 289 ШИФРА 4204

230-320X39X41

ТВ КОМОДА 298 ШИФРА 4205

215-380X39X55

ТВ КОМОДА 310 ШИФРА 4206

220-310X39X42

Page 21

www.mebel-vi.com


ДОЛЖ. ШИР. ВИС.

ТВ КОМОДА 386 ШИФРА 4207 Page 22

230-380X40X45

ТВ КОМОДА 185 ШИФРА 4201

185X39X41

КОМОДА ЛИНДА ШИФРА 1200

250X45X180

Page 22

www.mebel-vi.com


ДОЛЖ. ШИР. ВИС.

КОМОДА К-1 ШИФРА 4165

240X60X180

КОМОДА К-2 ШИФРА 4166

240X60X180

КОМОДА К-3 ШИФРА 4167

240X60X180

Page 23

www.mebel-vi.com


ДОЛЖ. ШИР. ВИС. КОМОДА К-4 ШИФРА 4168

240X60X180

КОМОДА К-5 ШИФРА 4169

240X60X180

КОМОДА АНА ШИФРА 1605

240X60X180

Page 24

www.mebel-vi.com


ДОЛЖ. ШИР. ВИС. КОМОДА МАГДАЛЕНА

a

ШИФРА 1609

Page 25

КОМОДА ЛИХНИДА ШИФРА 1500

180X60X105

КОМОДА СТЕФАНИ ШИФРА 351

210X45X145

Page 25

www.mebel-vi.com


ДОЛЖ. ШИР. ВИС. КОМОДА ЕЛЕНА ШИФРА 305

280X50X190

КОМОДА СИРМА ШИФРА 348

270X45X190

КОМОДА МАРИНА ШИФРА 324

190X50X120

Page 26

www.mebel-vi.com


ДОЛЖ. ШИР. ВИС.

ВИТРИНА ЕЛЕНА ШИФРА 4089

240X51X200

КОМОДА 305 ШИФРА 4113

190-260X40X37

КОМОДА 501 ШИФРА 4114

190-280X40X43

КОМОДА 505 ШИФРА 4115

190X40X41

Page 27

www.mebel-vi.com


ДОЛЖ. ШИР. ВИС.

КОМОДА 510 ШИФРА 4112

120X40X40 Page 28

КОМОДА 910 ШИФРА 2019

220X41X41

КОМОДА 915 ШИФРА 2021

270X40X52

КОМОДА A 49 ШИФРА 4110

168X40X41

Page 28

www.mebel-vi.com


ДОЛЖ. ШИР. ВИС.

КОМОДА A 50 ШИФРА 2028

204X41X41

Page 29

КОМОДА А 51 ШИФРА 2027

240X40X41

КОМОДА А 56 ШИФРА 4111

295X40X100

Page 29

www.mebel-vi.com


ДОЛЖ. ШИР. ВИС.

КЛУБ 420 ШИФРА 1205

190X40X41 10mm

Page 30

КЛУБ 421 ШИФРА 1994

130X75X45 10mm

КЛУБ 507 ШИФРА 1206

120X70X46 12mm

КЛУБ 510 ШИФРА 1207

135X80X45 12mm

Page 30

www.mebel-vi.com


ДОЛЖ. ШИР. ВИС.

КЛУБ 513 ШИФРА 1218

130X70X48 10mm

КЛУБ 517 ШИФРА 1995

135X80X46 10mm

КЛУБ 610 ШИФРА 1208

135X80X47 12mm

КЛУБ 613 ШИФРА 1209

135X75X45 12mm

Page 31

www.mebel-vi.com


ДОЛЖ. ШИР. ВИС.

КЛУБ 615 ШИФРА 1210

130X70X48 10mm

КЛУБ 623

135X75X45X 10mm

КЛУБ 717 ШИФРА 1212

135X80X47 10mm

КЛУБ 718 ШИФРА 1213

135X80X47 12mm

Page 32

www.mebel-vi.com


ДОЛЖ. ШИР. ВИС.

КЛУБ 905 ШИФРА 1997

135X75X45 10mm

КЛУБ 918 ШИФРА 1998

120X65X37

КЛУБ 923 ВИСОК СЈАЈ ШИФРА 1906

120X65X36 10mm

КЛУБ 923 ЦРНА ФУРНИР ШИФРА 2002

120X65X36 10mm

Page 33

www.mebel-vi.com


ДОЛЖ. ШИР. ВИС.

КЛУБ 923 КОЦКА МАЛА ШИФРА 2001 100X100X36 10mm

КЛУБ 924 ШИФРА 2003 120X65X36 10mm

КЛУБ 924 ШИФРА 1907 120X65X36 10mm

КЛУБ 925 ШИФРА 1908 120X65X36 10mm

Page 34

www.mebel-vi.com


ДОЛЖ. ШИР. ВИС.

КЛУБ 926 ШИФРА 1909 120X65X36 10mm

КЛУБ 927 ШИФРА 2004 120X65X36 10mm

КЛУБ 928 ШИФРА 1910 125X65X36 10mm

КЛУБ 941 ШИФРА 2005 120X70X36 10mm

Page 35

www.mebel-vi.com


ДОЛЖ. ШИР. ВИС.

КЛУБ К 90 ШИФРА 793 90X90X45

КЛУБ К 102 ПОЛНА ПЛОТНА ШИФРА 1650 130X70X45

КЛУБ К 203 ШИФРА 407 130X70X45

КЛУБ 204 ШИФРА 1773 100X100X40

Page 36

www.mebel-vi.com


ДОЛЖ. ШИР. ВИС.

КЛУБ К 402 ШИФРА 1957

КЛУБ К 400 ШИФРА 1958

КЛУБ К 1000 ШИФРА 1698

Page 37

www.mebel-vi.com


ДОЛЖ. ШИР. ВИС.

КЛУБ К 300 ШИФРА 1803 110X85X40 +max 40

КЛУБ К 303 ШИФРА 1686 90X80X45 Max 145

КЛУБ К 401 ШИФРА 1946 130X70X45

Page 38

www.mebel-vi.com


ДОЛЖ. ШИР. ВИС.

КЛУБ 356 B ШИФРА 4331

КЛУБ 356 A ШИФРА 4332

КЛУБ 164 ШИФРА 130X70X40

Page 39

www.mebel-vi.com


ДОЛЖ. ШИР. ВИС.

ТРП. МАСА ЦД 502 ШИФРА 1583 150X90X75

ТРП. МАСА ЦД 560Б ШИФРА 2188 150X90X75

ТРП. МАСА ЦД 610 ШИФРА 2190 150X90X75

Трп.маса цд 605 ШИФРА 2189 180X90X75

Page 40

www.mebel-vi.com


ДОЛЖ. ШИР. ВИС.

Трп.маса цд 605 ШИФРА 2189 180X90X75

ТРП. МАСА ЦД 201 ШИФРА 1584 145X85X75

ТРП.МАСА ЦД 611 ШИФРА 2192 130X90X75

Page 41

www.mebel-vi.com


ДОЛЖ. ШИР. ВИС.

ТРП. МАСА ЦД 521 ШИФРА 2191 130X80X75

ТРП. МАСА А1012 ШИФРА 4232 150X90X75

ТРП.МАСА А 1017 ШИФРА 180X90X75

Page 42

www.mebel-vi.com


ДОЛЖ. ШИР. ВИС.

ТРП. МАСА ЦД 560 ШИФРА 2187 150X90X75

ТРП. МАСА ЦД Т-102 ШИФРА 825 160X90X75

ТРП.МАСА Т-109 ШИФРА 1503 180X90X75

Page 43

www.mebel-vi.com


ДОЛЖ. ШИР. ВИС.

ТРП. МАСА T 830 ШИФРА 4326 180X90X77

ТРП. МАСА T 011 ШИФРА 4323 180X90X77

ТРП.МАСА A 1010 ШИФРА

Page 44

www.mebel-vi.com


ДОЛЖ. ШИР. ВИС.

ТРП. МАСА T 823 ШИФРА 2187 180X90X77

ТРП. МАСА A 1017 ШИФРА 825 180X90X75

ТРП.МАСА Т-109 ШИФРА 1503 180X90X75

Page 45

www.mebel-vi.com


ДОЛЖ. ШИР. ВИС.

ТРП. МАСА Т 100 ШИФРА 1688 160X90X75

ТРП. МАСА Т 402 ШИФРА 1943 160X90X75

ТРП.МАСА Т-202 ШИФРА 1369 160X90X75

Page 46

www.mebel-vi.com


ДОЛЖ. ШИР. ВИС.

ТРП.МАСА Т-500 ШИФРА 1685 160X90X75

ТРП. МАСА Б 240-Х ШИФРА 2092 215X115X76

ТРП. МАСА Б 210 ШИФРА 2093 210X110X76

Page 47

www.mebel-vi.com


ДОЛЖ. ШИР. ВИС.

ТРП. МАСА А-240(308) ШИФРА 2091 240X115X76

ТРП.МАСА А-240 ШИФРА 2091 240X115X76

ТРП.МАСА А2403(308) ШИФРА 2090 240X115X76

Page 48

www.mebel-vi.com


ДОЛЖ. ШИР. ВИС.

ТРП. МАСА АС 827 ШИФРА 2089 300X120X75

ТРП.МАСА АС 816 ШИФРА 4161 200X100X75

ТРП.МАСА АС 829 ШИФРА 2104 350X110X75

Page 49

www.mebel-vi.com


ДОЛЖ. ШИР. ВИС.

ТРП. МАСА А2403 ШИФРА 2090 240X115X76

ТРП. МАСА 603+038 ШИФРА 2041 130X80X75

Трп.маса 604+028 ШИФРА 2039 130X80X75

Page 50

www.mebel-vi.com


ДОЛЖ. ШИР. ВИС.

ТРП. МАСА 618+052 ШИФРА 2042 150X90X75

ТРП. МАСА 806+054 ШИФРА 2038 150X90X75

ТРП.МАСА 808+029 ШИФРА 2040 150X90X75

Page 51

www.mebel-vi.com


ДОЛЖ. ШИР. ВИС.

ТРП. МАСА ФРОСИНА ШИФРА 678 160X100X75

ТРП. МАСА БОЈАНА ШИФРА 670 140X90X75

ТРП. МАСА АНА ШИФРА 4237 160X90X75

Page 52

www.mebel-vi.com


ДОЛЖ. ШИР. ВИС.

ТРП. МАСА ИВОНА ШИФРА 688 160X105X75

ТРП. МАСА 220 ШИФРА 647 170X90X75

ТРП. МАСА МИРА ШИФРА 1826 110X90X75

Page 53

www.mebel-vi.com


ДОЛЖ. ШИР. ВИС.

ТРП. МАСА КЛАУДИЈА ШИФРА 1818 160X90X75

ТРП. МАСА КИНГ ШИФРА 694 130X95X75

ТРП. МАСА ЈАСНА ШИФРА 690 160X100X75

Page 54

www.mebel-vi.com


ДОЛЖ. ШИР. ВИС. ТРП.СТОЛ АРДА

ТРП.СТОЛ

ШИФРА 1690

ПАЛМА 1 ШИФРА 1558

ТРП.СТОЛ

ТРП.СТОЛ

Т 104

КИНГ

ШИФРА 552

ШИФРА 1690

Page 55

www.mebel-vi.com


ДОЛЖ. ШИР. ВИС.

ТРП.СТОЛ

ТРП.СТОЛ

Т 105

Т 130

ШИФРА 556

ШИФРА 564

ТРП.СТОЛ

ТРП.СТОЛ

САРА

Т 122

ШИФРА 540

ШИФРА 1835

Page 56

www.mebel-vi.com


ДОЛЖ. ШИР. ВИС.

ТРП.СТОЛ

ТРП.СТОЛ

Т 102

ИВАНА

ШИФРА 545

ШИФРА 1175

ТРП.СТОЛ

ТРП.СТОЛ

КОБРА

КОБРА

ШИФРА 4148

ШИФРА 4148

Page 57

www.mebel-vi.com


ДОЛЖ. ШИР. ВИС.

ТРП.СТОЛ

ТРП.СТОЛ

ПАЛМА 1

ПАЛМА 1

ШИФРА 1560

ШИФРА 1558

ТРП.СТОЛ

ТРП.СТОЛ

КРИСТИНА

Т 140

ШИФРА 2130

ШИФРА 567

Page 58

www.mebel-vi.com


ДОЛЖ. ШИР. ВИС.

ТРП.СТОЛ

ТРП.СТОЛ

КВИК

Т 119

ШИФРА 1949

ШИФРА 1885

ТРП.СТОЛ

ТРП.СТОЛ

Т 115

МИЛАНО

ШИФРА 34

ШИФРА 4078

Page 59

www.mebel-vi.com


ДОЛЖ. ШИР. ВИС.

ТРП.СТОЛ

ТРП.СТОЛ

Т 107

САРА

ШИФРА 559

ШИФРА 540

ТРП.СТОЛ

ТРП.СТОЛ

Т 130

ШИФРА

ШИФРА 564

Page 60

www.mebel-vi.com


ДОЛЖ. ШИР. ВИС.

ТРП.СТОЛ

ТРП.СТОЛ

ЦХ 301

ЦХ 366

ШИФРА 492

ШИФРА 2194

ТРП.СТОЛ

ТРП.СТОЛ

316

ЦХ 302

ШИФРА 2163

ШИФРА 1676

Page 61

www.mebel-vi.com


ДОЛЖ. ШИР. ВИС.

БИРО 305 ШИФРА 2087

БИРО АА 8Б ШИФРА 2081 110X55X100

БИРО АА 9 ШИФРА 2083 110X55X100

Page 62

www.mebel-vi.com


ДОЛЖ. ШИР. ВИС.

БИРО АА 18Б ШИФРА 2805 100X60X75

БОРО Г 18Б ШИФРА 2080 96X60X75

БОРО ДС 1000 ШИФРА 282 80X65X110

Page 63

www.mebel-vi.com


ДОЛЖ. ШИР. ВИС.

БИРО C-27 ШИФРА 2804 105X55X100

БИРО AA 17 ШИФРА 2806 100X60X95

Page 64

www.mebel-vi.com


ЛИФТОМАТ 064-БХ5087Ц ШИФРА 1875

ЛИФТОМАТ 065-БХ5139 ШИФРА 1880

ЛИФТОМАТ 067 ШИФРА 1876

Page 65

www.mebel-vi.com


ЛИФТОМАТ 071 ШИФРА 1878

ЛИФТОМАТ 072-803-1А ШИФРА 1879

ЛИФТОМАТ ХТ-701 ШИФРА 2059

Page 66

www.mebel-vi.com


ЛИФТОМАТ ХТ-406 ШИФРА 2051

ЛИФТОМАТ ХТ-415 ШИФРА 2074

СТОЛ ИСО ШИФРА 810

Page 67

www.mebel-vi.com


ЛИФТОМАТ ВХ-237Б ШИФРА 2064

Page 68

www.mebel-vi.com


ДЕТСКА СОБА РОЗЕ ШИФРА : 4228 ЛЕЖАЈ 120X190 ОРМАР 120X60X200

ДЕТСКА СОБА БЕЛА 93 ШИФРА 4227 ЛЕЖАЈ 120X190 ОРМАР 80X60X200

ДЕТСКА СОБА 181 ШИФРА 4226 ЛЕЖАЈ 120X190 ОРМАР 120X60X200

Page 69

www.mebel-vi.com


ДОЛЖ. ШИР. ВИС.

ДЕТСКА СОБА ШИФРА ЛЕЖАЈ 120X190 ОРМАР

ДЕТСКА СОБА 180 ШИФРА 4225 ЛЕЖАЈ 120X190 ОРМАР 120X60X200

Page 70

www.mebel-vi.com


ДОЛЖ. ШИР. ВИС.

СПАЛНА СОБА 367 ШИФРА 4164 ЛЕЖАЈ 180X200 ОРМАР 240X60X230

СПАЛНА СОБА 361 ШИФРА 4122 ЛЕЖАЈ 180X200 ОРМАР 240X60X240

СПАЛНА СОБА 11-ТИ СЕПЕМВРИ ШИФРА 4196 ЛЕЖАЈ 180X200 ОРМАР 240X60X240

Page 71

www.mebel-vi.com


ДОЛЖ. ШИР. ВИС.

СПАЛНА СОБА 6035 ШИФРА 2030 ЛЕЖАЈ 180X200 ОРМАР 240X60X245

СПАЛНА СОБА 6039 ШИФРА 2031 ЛЕЖАЈ 180X200 ОРМАР 240X60X245

СПАЛНА СОБА 6083 ШИФРА ЛЕЖАЈ 180X200 ОРМАР 240X60X245

Page 72

www.mebel-vi.com


КУЈНИ ШИФРА

КУЈНИ ШИФРА

КУЈНИ ШИФРА

Page 73

www.mebel-vi.com


КУЈНИ ШИФРА

КУЈНИ ШИФРА

КУЈНИ ШИФРА

Page 74

www.mebel-vi.com


КУЈНИ ШИФРА

КУЈНИ ШИФРА

КУЈНИ ШИФРА

Page 75

www.mebel-vi.com


КУЈНИ ШИФРА

КУЈНИ ШИФРА

КУЈНИ ШИФРА

Page 76

www.mebel-vi.com


www.mebel-vi.com

За нашата компанија Мебел-Ви е основан во 1997 год. во Виница за продажба и производство на мебел.Од самите почетоци наша цел беше да произведеме мебел кој ке биде со естетски дизајн , удобен, со врвен квалитет, достапен по цена и со добар после продажен сервис за нашите верни купувачи.Произведуваме тапациран мебел како што се гарнитури за седење,петоседи,лежаи.каучи,троседи и душеци.Од корпусниот мебел застапени сме со кујни,флексови, комоди,спални соби,регали,канцелариски мебел.Производството на мебел се одвива во фабрика која е опремена со најмодерна Цнц технологија која се користи во кроењето на текстилот и еко кожата, Цнц машина за Штепување,Цнц машина за бушење на корпусниот мебел.Сето ова ни овозможува да создадеме мебел, кој може да го носи брендот на Мебел-Ви за кој нашите лојални купувачи ни ја даваат својата доверба а ние целосно ја оправдуваме како лидери во мебелниот сектор,Нашиот успех е благодарност до секој од нашите вработени во Мебел-Ви, и до секој од нашите купувачи кој ни ја дава својата доверба за опремување на неговиот дом за живење.Ние ветуваме дека ке работиме повеке за да ја заслужиме и оправдаме вашата доверба, и заеднички да чекориме кон поуспешна иднина со производите од Мебел-Ви. Квалитет на кој му верувате.


Продажни салони 3500 м2 ул. Илинденска бб

2310 Виница Македонија

033/362-511

3000 м2 ул. Првомајска бб (Населба Пинтија) 1000 Скопје Македонија

Тел. 02/2700-513

ул. Страшо Пинџур бб Кавадарци Македонија

043/416-417

500 м2 ул. Кленоец бб

1000 Скопје

02/2040-081

Комплекс Eксклузив Бастион

Куманово

Тел. 031 415 066


МЕБЕЛ-ВИ

Адреса: Ул. Марксова бр.23 Виница Р.Македонија Phone: 033 362 511 Fax: 033 3 E-mail: info@mebel-vi.com

Katalog Mebel-Vi 2011  

katalog mebel , Mebel-Vi Vinica 2011

Katalog Mebel-Vi 2011  

katalog mebel , Mebel-Vi Vinica 2011

Advertisement