__MAIN_TEXT__

Page 8

FORSKNINGSRÖN - FAKTA

Väntan och oron tog alla mina krafter Patientberättelse av Merja Kailokari, Stockholm. Merja bor i Stockholm med sin familj och var 42 år gammal när hon för första gången insjuknade i bröstcancer 2002. Då behandlades hon på Huddinge sjukhus och allt gick bra. I februari 2017, 15 år senare, fick hon ett nytt bröstcancerbesked i andra bröstet.  Det var inte fråga om metastaser utan en helt ny cancer.

V

id vanlig mammografiscreening i februari upptäcktes något misstänkt i mitt andra bröst. Det tog totalt 4 veckor innan förändringen kunde diagnostiseras, och under flera veckor var jag på ett flertal olika undersökningar på Södersjukhusets bröstcentrum. Merja Kailokari Foto: privat Varje gång träffade jag en ny läkare och/eller nya sköterskor. Jag träffade min kontaktsjuksköterska endast en gång, vid inskrivning! Alla mina frågor som jag hade ställt inför besöket tappades bort och jag fick aldrig svar på dem. Detta skapade oro och irritation.

Sedan år 2012 utvecklas TailorDose®, ett nytt koncept baserat på en svensk uppfinning för att ge framtida patienter en ännu bättre behandling. För att kunna nå målet så behövs hjälp. I studien TailorDose-II följer vi bröstcancerpatienter på Radiumhemmet som ges cytostatika. I nästa studie kan dosen cytostatika som ges individanpassas, men först måste vi veta vad som är säkert och effektivt.

När diagnosen äntligen gavs, fick jag tid för operation efter 3 veckor. Men hela processen tog två månader från den första upptäckten till operation. Det var så fruktansvärt att vänta. Jag kunde inte sova för jag var så rädd att mitt tillstånd skulle försämras och att cancern skulle hinna sprida sig till lymfkörtlarna. När tiden kom för operation gick den bra och den opererande kirurgen var vänlig och professionell. Men så kom nästa väntetid. Det tog två veckor att få patologsvar och besked om diagnos och behandlingar. Som tur var hade cancern inte hunnit sprida sig, och det bestämdes att efterbehandling skulle bestå av hormonblockerande mediciner och strålbehandling. Medicinering påbörjades omedelbart, men för att få strålbehandling ställdes jag i kö – igen. Köerna till strålbehandling i Stockholm var väldigt långa. Jag skulle få vänta minst 8,5 veckor enligt preliminär planering. Varje vecka ökar risken för återfall! Därför började jag själv leta efter information på Internet. Snart insåg jag att normalt borde strålbehandling inledas snabbare, inom ca 4-6 veckor efter operation om man inte behandlas med t.ex. cellgifter. Jag hittade Docrates Cancersjukhus i Helsingfors i Finland via Google, och började med att undersöka hur det funkar med ersättning från Försäkringskassan.  Ersättning har man rätt till om behandlingen är det samma som du skulle ha fått i Sverige. Då ringde jag till Docrates och fick veta att i mitt fall var det möjligt att påbörja behandlingen på en gång. Min egen hälsa är så viktig för mig att jag bestämde mig för att åka. Ringde Docrates på fredag fick tid för mätning och läkarbesök på tisdag veckan därpå och dagen efter påbörjades strålningen. I Stockholm fick jag veta att mätningen tar två veckor! Redan efter det första mottagningsbesöket kände jag förtroende inför allt som ska hända. Läkaren var lyhörd och ville få en bra helhetsbild för att kunna ge mig den bästa behandlingen utifrån min bakgrund. Läkaren rekommenderade samma behandling jag skulle ha fått här i Stockholm. Min strålbehandling tog totalt 3 veckor (16 vardagar). Fick träffa samma personal, alla svensktalande, under hela behandlingen!

8

Amazonabladet nr 4-2017

Profile for AMAZONAbladet

AMAZONAbladet nr 4 -17  

Sångmanifestation den 28 oktober. Antioxidanter vid cancer. Gratisbiljetter Seniormässan. Viktökning som biverkan. Metastaser i skelettet.

AMAZONAbladet nr 4 -17  

Sångmanifestation den 28 oktober. Antioxidanter vid cancer. Gratisbiljetter Seniormässan. Viktökning som biverkan. Metastaser i skelettet.