Page 43

Plats: BCF Amazona, Frejgatan 56 Max antal: Vi kan max ta emot 20 personer Förtäring Kaffe/te, vin, smörgås till självkostnadspris

Anmälan:

Mingelkväll för nya medlemmar

Cancerforskning och nya läkemedel Kom och lyssna på professor Klas Wiman som kommer till BCF Amazona och berättar om cancerforskningen och dess olika faser.

Alla som har blivit medlemmar i BCF Amazona under 20162017 hälsas varmt välkomna till en mingelkväll i vår fina föreningslokal.

et

Nyh

Hur går det till när nya cancerläkemedel utvecklas? Vägen från upptäckt i laboratoriet till nytt läkemedel är lång.

Under kvällen informerar vi om vad föreningen kan göra för dig. Vi önskar även en dialog om dina förväntningar på Amazona. Du får också möjlighet att träffa andra nya medlemmar.

När en ny cancerbehandling introduceras och börjar rädda liv i sjukvården är den frukten av många års intensivt forskningsarbete. I media kommer då och då uppgifter om nya cancerbehandlingar och många av oss sätter tilltro till att det finns något nytt på en gång. Men det framgår inte alltid i vilket skede den forskningen befinner sig och när en eventuell ny behandling kan bli tillgänglig för oss cancerpatienter.

Våra mingelkvällar brukar vara en trevlig och avslappnad stund tillsammans under ett par timmar. Vi bjuder på lite enklare plockmat och vin för den som önskar. Självklart finns även alkoholfritt alternativ.

Under kvällen kommer det även att finnas utrymme för frågor och dialog. Tid:

Onsdag 1 november kl 18:00-20:00

Föreläsare:

Klas Wiman , MD, PhD, Professor Karolinska Institutet, Dept. of Oncology-Pathology Cancer Center Karolinska (CCK)

Ersättning vid sjukdom pengar med och utan kollektivavtal

Anmälan via hemsidan - se till att få bekräftelse Amazona tel 08-32 55 90 eller info@amazona.se . VÄLKOMMEN!

Tid:

Tisdag 7 november kl 18.00-20.00

Ledare:

2-3 representanter från styrelsen.

Fråga doktorn och sjukgymnasten om biverkningar av antihormonell behandling Du får en allmän information om biverkningar av den antihormonella behandlingen. Föreläsarna svarar sedan på frågor om biverkningar och berättar vad man kan göra för att minska eventuella obehag som biverkningarna ger. Under temakvällarna brukar även deltagarna dela med sig av sina egna tips hur de hanterar olika typer av biverkningar. Tid

• www.ersattningskollen.se • www.knegdeg.se

Onsdag den 8 november kl 18.00-20.00

Föreläsare Elisabet Lidbrink överläkare, onkolog, Karolinska Solna

Gun Forsslund pensionerad patolog och sjukgymnast

I GLÄDJE ELLER SORG STÖD BCF Amazona MED EN GÅVA. Ditt bidrag behövs för att kunna bedriva vår verksamhet att hjälpa bröstcancerdrabbade kvinnor. Plusgiro 436 84 79-4, Bankgiro 5572-1229 Swish 12 35 14 20 39 Amazonabladet nr 4-2017

43

Profile for AMAZONAbladet

AMAZONAbladet nr 4 -17  

Sångmanifestation den 28 oktober. Antioxidanter vid cancer. Gratisbiljetter Seniormässan. Viktökning som biverkan. Metastaser i skelettet.

AMAZONAbladet nr 4 -17  

Sångmanifestation den 28 oktober. Antioxidanter vid cancer. Gratisbiljetter Seniormässan. Viktökning som biverkan. Metastaser i skelettet.