Page 34

MEDLEMSAKTIVITETER - FÖRELÄSNINGAR Våra föreläsningar är förlagda till ABF, Sveavägen 41 i Stockholm. Du kommer enklast dit med tunnelbanan till station Rådmansgatan. Medlemmar, patienter, närstående, sjukvårdspersonal - alla hälsas välkomna! Föreläsningarna kostar 40:- för medlem­­mar i Amazona, 150:- för övriga. Förhandsanmälan via hemsidan.

Onsdag 22 november kl. 18.30 - 21.00

Pågående forskning bröstcancer Kroppen kan läka själen Plats

ABF, Katasalen Sveavägen 41 i Stockholm

Föreläsare Per Rydberg, forskare Karolinska Institutet.

Mattias Bergqvist, Biovica, VP Marketing & Clinical Development

Onkolog från Karolinska sjukhuset

Jill Taube, psykiatriker, dansinstruktör och expert på levnadsvanor. Själ och kropp AB, DansSteget och Jill Taubes Veranda.

Anmälan

Via hemsidan eller info@amazona.se.

Program

Kl. 18.30 Kl. 18.35 Kl 19.05 Kl. 19.40 Kl 20.00 Kl. 21.00

Inledning BCF Amazona Kan blodprov användas för att ge rätt dos av cytostatika? Per Rydberg Kan blodprov användas för att bedöma behandlingens effekt? Mattias Bergqvist Paus med frukt och dryck Kroppen kan läka själen samt avslutning med lättsam dans. Jill Taube Avslutning

Välkomna!

Arrangeras i samarbete med

Kan blodprov användas för att ge rätt dos av läkemedel?

Kan blodprov användas för att bedöma behandlingens effekt? Med hjälp av en svensk uppfinning DiviTum studeras hur man med enkla blodprover kan bedöma effekten av behandlingen. Vanligen behöver man vänta ca tre månader innan man med bilddiagnostik kan mäta om behandlingen har god effekt. Detta test utvecklas för att ge svar redan efter två till fyra veckor. Studier på spridd bröstcancer pågår i Lund och på Karolinska Institutet/Radiumhemmet samt med forskare i USA och Europa. Nya studieresultat presenterade vid San Antonio Breast Cancer Symposium 2016 visade att den nya teknologin kan utvärdera effektiviteten av den nya bröstcancermedicinen Ibrance.

Kroppen kan läka själen! Jill Taube, psykiatriker, arbetar sedan lång tid med fysisk aktivitet och goda levnadsvanor för att förebygga och behandla psykisk ohälsa. Tidigare bland annat i uppdrag för SLL med att implementera metoden FaR, numera i eget företag med expertuppdrag, klinisk förankring och skrivande. Sist men inte minst i verksamheten DansSteget som Jill Taube startat och driver. Här kombineras kunskap om hälsa med lättsam och kravlös dans. ”Det finns stora förbättringsutrymmen när det gäller att använda fysisk aktivitet i vården”, menar Jill Taube. Inte minst för patienter med psykisk ohälsa, oavsett grundorsaken. Att sambandet mellan kropp och psyke underskattas och förbises är hennes andra käpphäst. Hennes föreläsningar är numera aldrig bara prat, utan alltid bjuds det på rörelse i allmänhet och dans i synnerhet.

TailorDose® (TD) är ett nytt koncept för individanpassad dosanpassning av cytostatika som ges vid standardbehandlingar mot bröstcancer. TD baseras på ett svenskt patent och forskning på Stockholms universitet samt Karolinska institutet. I den första studien, TD-I, kunde patienter som hade en avvikande (låg/hög) bildning av läkemedlet cyklofosfamids verksamma komponent identifieras via analys av ett blodprov. I studien TD-II som just startat på Radiumhemmet mäts den aktiva dosen av samtliga läkemedel som ges. I en kommande studie TD-III kommer den givna dosen anpassas så att alla får likvärdig aktiv dos. Dosjustering via mätning bedöms vara både säkrare och effektivare relativt, att som idag, ge cytostatika utifrån patientens kroppsyta. 34

Foto: Jill Taube Amazonabladet nr 4-2017

Profile for AMAZONAbladet

AMAZONAbladet nr 4 -17  

Sångmanifestation den 28 oktober. Antioxidanter vid cancer. Gratisbiljetter Seniormässan. Viktökning som biverkan. Metastaser i skelettet.

AMAZONAbladet nr 4 -17  

Sångmanifestation den 28 oktober. Antioxidanter vid cancer. Gratisbiljetter Seniormässan. Viktökning som biverkan. Metastaser i skelettet.