Page 20

Metastaser i skelettet Elisabet Lidbrink är för många medlemmar en välkänd och uppskattad läkare med mycket lång erfarenhet av bröstcancer. Till vardags finns hon på bröstcentrum på Karolinska i Solna, och denna eftermiddag fick vi ett antal pedagogiska förklaringar till vad som kan hända om metastaser bildats i skelettet.

B

röstcancer är en lömsk sjukdom så tillvida att den kan ge återfall efter ett stort antal år. Det är därför mycket viktigt att vara uppmärksam på om att kroppen inte uppför sig som den brukar. Här gäller det för läkaren att vara ödmjuk. Patienter känner oftast sin kropp väl och vet intuitivt att något inte är som det ska. Elisabet Lindbrink Foto: Cancerfonden Observerar man något annorlunda tar man kontakt med sin bröstmottagning eller pratar med sin vårdcentral och berättar noga att man har behandlats för bröstcancer så att de antingen undersöker själva från rätt synvinkel eller remitterar till bröstcentrum. Exempelvis märks inte metastaser i lungorna genom att bara lyssna på lungorna - en plötslig minskning i konditionen är däremot en allvarlig varningssignal. Inte heller ger en vanlig röntgen säkra besked om metastaser finns i skelettet. Ett negativt besked på en sådan får inte innebära att endast sjukgymnastik ordineras till en person som haft bröstcancer. När den ursprungliga tumören har opererats bort ordineras en efterbehandling utifrån den enskilda patientens förutsättningar. Syftet är att minska risken för att någon enstaka tumörcell finns kvar och därmed har chans att fortsätta ut i kroppen, fastna i något organ och börja dela sig till en ny tumör. Om någon tumörcell trots allt gör detta är risken störst att den fastnar i skelettet. Även lungorna och levern är i riskzonen liksom i sällsynta fall hjärnan. Har man utan anledning ont i skelettet och detta inte ger sig är första åtgärden att genomgå en skelettscintigrafi. Vid en sådan får man en injektion av ett radioaktivt ämne (ofarligt!) som efter några timmar spridit sig till hela skelettet. Därefter tar en kamera bilder från topp till tå. Eventuella tumörer ”lyser” vilket gör att de går att upptäcka. Undersökningen är dock inte helt enkel att tyda eftersom även vissa inflammationer kan lysa och markera att något är annorlunda mot det övriga skelettet. Om röntgenläkaren sett något misstänkt är nästa steg att göra en datortomografi. Vid en sådan ser man även om det finns tumörer i lungorna, levern eller lymfkörtlarna i 20

buken. Ytterligare en möjlighet är att göra en magnetröntgen (MR), men den är jobbigare för patienten som måste ligga stilla länge i en slamrande maskin. Om läkarna konstaterat att man faktiskt har tumörer ute i kroppen blir nästa viktiga steg att ta reda på tumörernas egenskaper. De behöver nämligen inte vara samma som hos den ursprungliga tumören i bröstet. Vilka egenskaper den har kontrolleras genom en biopsi, vilket innebär att man med hjälp av en lång nål suger ut ett antal tumörceller som undersöks. Detta svar anger vilken behandling som är lämplig, men det slutgiltiga väl grundade behandlingsförslaget till patienten fastställs vid en onkologisk terapikonferens. Som patient kan man möjligen tycka att hela processen tar tid och frestar på nerverna, men bättre det än att man ordineras en mindre effektiv eller onödigt plågsam behandling. Att starta behandlingen är dessutom inte akut eftersom tumörer växer långsamt. Har man tumörer i skelettet ordineras de allra flesta en skelettstärkande behandling. Skälet är att cancertumörer söker sig till skelettdelar som innehåller mycket benmärg (t ex revbenen, bäckenet och skallbenet). Dessa mediciner gör att benvävnaden och ryggkotorna blir tätare och hårdare och därmed mindre attraktiva för en tumör. Metastaser i skelettet kan förekomma vid många olika typer av cancersjukdomar inklusive bröstcancer. Det är dock inte samma sak som skelettcancer, som är en helt annan cancertyp. Inte heller innebär tumörer i skallbenet en risk för hjärntumörer. Hjärnan och skallbenet ligger visserligen nära varandra, men har egentligen ingen koppling till varandra. Det finns två mycket effektiva mediciner som stärker skelettet, zoledronsyra (Zometa), som ingår i gruppen bisfosfonater och denusumab (Xgeva), som är en antikropp. Båda ingriper i det komplicerade system som bryter ner och bygger upp skelettet – bland annat är osteoclaster inblandade. Denusumab griper in i ett tidigare steg i processen, men slutresultatet blir lika, nämligen ett stärkt skelett. Även en tablett, Bondronate som är en bisfosfonat går att använda, men några nackdelar är att man måste komma ihåg att ta sin tablett, ta den när magen är helt tom och inte ta den när man ligger ner. Dessutom kan man må illa.

Amazonabladet nr 4-2017

Profile for AMAZONAbladet

AMAZONAbladet nr 4 -17  

Sångmanifestation den 28 oktober. Antioxidanter vid cancer. Gratisbiljetter Seniormässan. Viktökning som biverkan. Metastaser i skelettet.

AMAZONAbladet nr 4 -17  

Sångmanifestation den 28 oktober. Antioxidanter vid cancer. Gratisbiljetter Seniormässan. Viktökning som biverkan. Metastaser i skelettet.