Page 15

Anna-Lena Lundin har avlidit Hon öppnade sitt hem och ordnade träffar med filmvisning och mat. Allt för att sprida kunskap om cancern. För Anna-Lena kom familjen först. Alltid. Hon var engagerad i föreningslivet i Värmdö och en aktiv förälder. Första gången undertecknad kom i kontakt med henne var i samband med att vi letade styrelsemedlemmar till Värmdö kulturskola. Då var hon den första som kom upp som förslag, med tillägget, en klippa. Sådan var hon.

D

en 11:e augusti 2017 gick Anna Lena Lundin, 48 år gammal, bort i sviterna efter spridd bröstcancer. Hon satt i styrelsen för BCF Amazona, aktiv i gruppen för medlemsaktiviteter och höll där ett speciellt öga på det som planerades för oss med spridd bröstcancer. Hon hade en speciell kunskap om den palliativa vården eftersom hon arbetat med ASIH. I sitt engagemang för dem med spridd cancer var det främst stödet för familjerna som hon brann för. Hennes mission var att förbättra omhändertagandet av de anhöriga inom vårdsystemet. Hon var kritisk till hur anhöriga tas om hand i vården, idag en nästan bortglömd del, och menade att stödet för anhöriga behövs hela vägen från beskedet om spridd cancer till den palliativa delen av vården. Den 10/5 (kl 07.50) medverkade hon i Gomorron Sverige och pratade på sitt personliga sätt om vikten av stöd till anhöriga. Hon ställde också upp som ett ansikte utåt i kampanjen ”En ospridd sanning” för att sprida kunskap om hur det är att leva med spridd cancer. Något det sällan talas om i vårt samhälle. Hon ville göra skillnad! Och det gjorde hon!

Anna-Lena har lämnat ett stort hål i tillvaron givetvis mest för sina nära och kära men också i Amazonas grupp för spridd cancer. Men hennes mjuka sätt och kloka medmänsklighet har gjort stort intryck på många och kommer inte att glömmas i första taget. ”Jag kommer spana efter henne på alla föredrag” berättar en medlem. Vi är många medsystrar som är glada och tacksamma för det arbete hon lagt ned och för att vi fick träffa henne! För Anna-Lena gjorde skillnad; för familjen, för Värmdö och för oss med spridd cancer! Istället för blommor hade Anna-Lena själv valt att pengar skulle sättas in på Thomas Helledays stiftelse för medicinsk forskning. Den forskningen var viktig för henne. Vi kommer att sakna dig, enormt! Carolina Ström, Amazonatjejerna och styrelsen i BCF Amazona

Anna-Lena var inte någon människa som steg fram först av alla eller tog särskilt stor plats. En stor människa var hon i en liten skepnad som gärna lyssnade och tog in omgivningen innan hon gav klok respons. I stället för att hävda sig själv lyfte hon andra och blev på så sätt en person som många kände en enorm tillit och respekt för. Med spröd styrka och innerlig mjukhet tog hon sin plats och upplevdes som en vänlig och stark person i ordets rätta bemärkelse. Hon hade mycket kunskap som hon var generös och delade med sig av.

Amazonabladet nr 4-2017

15

Profile for AMAZONAbladet

AMAZONAbladet nr 4 -17  

Sångmanifestation den 28 oktober. Antioxidanter vid cancer. Gratisbiljetter Seniormässan. Viktökning som biverkan. Metastaser i skelettet.

AMAZONAbladet nr 4 -17  

Sångmanifestation den 28 oktober. Antioxidanter vid cancer. Gratisbiljetter Seniormässan. Viktökning som biverkan. Metastaser i skelettet.