__MAIN_TEXT__

Page 6

FÖRELÄSNINGSKVÄLL

Naturläkemedel och livsstilsfaktorer Helena Jernström är docent vid avdelningen för onkologi och patologi vid Lunds universitet. Helena, tillsammans med ett antal kollegor, forskar på hur komplementär alternativ medicin, KAM, påverkar en cancerbehandling. Ämnet KAM är stort, komplicerat och mycket forskning återstår, men en hel del finns ändå att berätta redan nu. Med komplementär menas att den används som tillägg till skolmedicinen till skillnad mot alternativ som anger att KAM används i stället för skolmedicinen. Marknaden för naturmedel har stramats upp väsentligt. 1993 kom en lag i Svrige om att medlen måste registreras av Läkemedelsverket och 2006 kom ett EU-direktiv som införlivats i svensk lagstiftning. Det innebär krav på dokumentation, god kvalitet i varje dos vad gäller innehåll och hållbarhet, att de tillverkats enligt de riktlinjer som gäller för läkemedel, och att medlet är lämpligt för egenvård, dvs vid enklare besvär av tillfällig natur. Helena Jernström. Foto: BCF Amazona

K

omplementär alternativ medicin kan indelas i fyra områden

• Naturliga produkter som örter, kosttillskott och probiotika (ämnen som stärker den egna tarmfloran) • Mind-body medicin, där yoga, meditation och akupunktur ingår • Manipulativ och kroppsbaserad terapi t ex massage • Övriga, t ex traditionell kinesisk medicin och homeopati.

EPISIL – varuprov Oral muskosit är en smärtsam inflammation eller sår som kan uppstå i munnens slemhinnor. Det är en biverkan som man kan få av cytostatika. BCF Amazona har fått några varuprover som du är välkommen att hämta om du har dessa problem. Vi skickar däremot inte ut dessa prover utan du får hämta dem hos oss. Redaktionen

6

Handeln med naturläkemedel är stor och lukrativ. Mycket stora summor omsätts årligen och det är i första hand kvinnor som köper dem. Välutbildade personer är en stor kundgrupp liksom personer som upplever att de har ett dåligt hälsotillstånd. I detta sammanhang kom en kraftig varning från Helena: köp inte naturläkemedel på nätet om de inte är registrerade i Sverige. Det finns ingen som helst kontroll på att det tillverkats korrekt eller att det innehåller rätt mängder av det som ska finnas enligt innehållsdeklarationen. Än värre är att man kan få en hel del skadliga och otillåtna ämnen på köpet! Varför vill människor då använda KAM? Ett skäl är att man vill mota biverkningar, ett annat att det är ett sätt att ta eget ansvar, ett tredje att man tror att det är giftfria alternativ och det fjärde att det minskar risken för cancer. Ja, några naturläkemedel gör troligen det, eftersom celldelningen hämmas, men tas de under cytostatikakuren eller under strålningen kan behandlingarna får en sämre effekt mot cancern. Vad vet läkarna då om naturmedel? Inte tillräckligt mycket tyvärr, men en hel del forskning pågår. Vissa medel som t ex johannesört vet man att det interagerar med många läkemedel. Vitlök, ginko biloba, ginseng, röd solhatt, valeriana är andra medel man bör vara försiktig med, eftersom de kan interagera med både tamoxifen, anastrozol och letrozol. Vissa varianter av soja kan innehålla fytoöstroge-

Amazonabladet nr 4-2015

Profile for AMAZONAbladet

AMAZONAbladet nr 4 -15  

Naturläkemedel och livsstil. Verkan eller biverkan antihormonella läkemedel? Jag fick tillbaka självkänslan - bröstkonstruktion. Hjärnvänlig...

AMAZONAbladet nr 4 -15  

Naturläkemedel och livsstil. Verkan eller biverkan antihormonella läkemedel? Jag fick tillbaka självkänslan - bröstkonstruktion. Hjärnvänlig...