__MAIN_TEXT__

Page 22

Temakväll om Hjärnvänlig arbetsmiljö efter bröstcancer Kvällens första föreläsare var Tomas Karlsson, bitr professor på Linköpings universitet vid Institutionen för handikappforskning. Han var inbjuden för att berätta om den rapport som heter Den HJÄRNVÄNLIGA ARBETSPLATSEN som han skrivit i samarbete med fil dr Elisabeth Classon och professor Jerker Lundberg.

I Tomas Karlsson

rapporten finns en sammanställning på olika sjukdomsdiagnoser som kan ge kognitiva funktionsnedsättningar och bröstcancer finns med. Hela rapporten går att läsa på http:// www.av.se/Aktuellt/ kunskapsoversikt/rapporter.aspx

Arbetslivet står inför stora förändringar med en ökad global konkurens och det ställs högre krav på att fler måste orka jobba längre. Dagens arbetsliv ställer också allt större krav på kognitiva förmågor. Vi arbetar alltmer med information i en massa olika yrken. Det blir allt viktigare att kunna hantera informationsteknologi, teknik, mm. Ett område där Arbetsmiljöverket hade kunskapsluckor var om funktionsnedsättningar och kognitiva hinder. De beställde därför en rapport av Linköpings universitet och ville veta hur många personer i arbetsför ålder har kognitiva funktionsnedsättningar och hur samspelar de kognitiva funktionsnedsättningarna med arbetsmiljön. De ville ha praktisk och användbar kunskap om hur kognitiva funktioner samspelar med arbetsmiljön och vad man kan göra för att minimera dessa hinder. I det kunskapsunderlag som togs fram var syftet att beskriva/redogöra för hur en arbetsplats ska se ut för människor som drabbats av sjukdom som påverkar hjärnan. Tomas berättade att forskning kring funktionsnedsättningar har bedrivits ett antal år. Hans område är neuropsykologi. Neurovetenskap och neuropsykologin handlar om hur hjärnan fungerar. Vad vet vi om hjärnan idag, hur är våra funktioner organiserade och hur kan vi använda den kunskapen för att förstå och lösa olika problem t ex att optimera arbetsmilön i samband med kognitiva funktionsnedsättningar? Vad händer vid en skada, neuropsykologin vill förklara hur hjärnan fungerar så att vi kan förstå och behandla. Området har expanderat de senaste 10 åren och fortsätter expandera. Tomas fortsatte med att förklara lite om hjärnan. Hjärnan väger ca 1,3-1,6 kg och konsumerar mycket 22

energi. Det är ett krävande organ som är känsligt. Hjärnan har ca 100 miljarder nervceller. Så vi kan förstå att om hjärnan skadas kan det uppstå problem. De sjukdomar som främst ger kognitiva funktionsnedsättningar är stroke, hjärnskador och Parkinsons. Hjärnans utseende säger lite om hur den är organiserad. Den är organiserad i ett stort antal nätverk och vi vet inte exakt vad de gör. Man kan idag översätta dessa nätverk till några övergripande domäner. Nätverken och dess övergripande domäner har varit den funktionella utgångspunkten för rapporten. Den har sammanfattat arbetsmiljörelaterade hinder inom nio kognitiva områden: • Språk • Exekutiva funktioner, används för att beskriva förmågor som flexibilitet • Minne. Man skiljer på olika typer av minnen. Vi har olika sätt att komma ihåg händelse och fakta. • Visuospatiala funktioner, rumsligt, att navigera, hitta, bedöma avstånd, m.m. • Uppmärksamhet, förmåga att välja ut, fortsätta med samma uppgift. • Snabbhet • Emotion - emotionella förändringar ses i samband med hjärnskador. • Mental trötthet är något som är mer uppmärksammat nu. Hur trött man är påverkar inte de andra förmågorna men eftersom det inte syns kan det vara svårt att få hjälp. • Global kapacitet, intelligens. Den första delen av rapporten ger en bakgrund till området. Avsnittet ger en kort översikt över neuropsykologi och kognitiv neurovetenskap. Den andra delen sammanfattar kunskap om omfattningen av problemet: hur vanliga är kognitiva funktionsnedsättningar i arbetslivet? Rapportens tredje del diskuterar mer ingående arbetsmiljörelaterade konsekvenser av kognitiva funktionsnedsättningar. Vidare identifierar och sammanfattar rapportens tredje del praktiska lösningar som stödjer arbetsförmåga vid nedsättning av funktioner inom de nio områden som rapporten omfattar.

Amazonabladet nr 4-2015

Profile for AMAZONAbladet

AMAZONAbladet nr 4 -15  

Naturläkemedel och livsstil. Verkan eller biverkan antihormonella läkemedel? Jag fick tillbaka självkänslan - bröstkonstruktion. Hjärnvänlig...

AMAZONAbladet nr 4 -15  

Naturläkemedel och livsstil. Verkan eller biverkan antihormonella läkemedel? Jag fick tillbaka självkänslan - bröstkonstruktion. Hjärnvänlig...