__MAIN_TEXT__

Page 20

Rätt till vård utomlands? Vi är många, vi blir fler och fler, vi som får diagnosen ”bröstcancer” eller någon annan form av denna svåra sjukdom. Vi finns i hela det avlånga landet Sverige, vi har i många fall långa resvägar för att få adekvat vård, vi läser om ny medicin som en del får men inte alla, vi inser mer och mer att vården för samma sjukdom är orättvis i vårt land. Vi bevittnar hur en del av våra bröstsystrar dör på grund av alltför långa väntetider, vi inser att såväl bemötande som behandling är delar av ett gigantiskt och cyniskt lotteri - det gäller att bo i ”rätt” landsting. Eller kanske att söka vård utomlands?

A

tt få en cancerdiagnos är ett hårt slag för den som drabbas. Ordet ”cancer” associeras fortfarande ofta med ordet ”död”, trots att allt fler överlever allt längre tid och att forskningen går framåt med jättekliv. Sjukdomen och behandlingen påverkar oss som drabbas och våra anhörigas liv på många olika sätt under väldigt lång tid. Vi som får diagnosen lever här och nu, vi vill inte höra och/eller läsa om att vissa landsting ger en viss effektiv medicin medan andra landsting ”ännu inte” fattat beslut om detta, vi har inte tid att vänta på ett nytt cancerläkemedel som kanske kommer till vårt landsting om ett år. Vården är inte rättvis; vi förstår alla – eftersom det så tyd-

ligt skrivs – att det handlar om kostnader, men vad är då ett människoliv värt? Landstingen är inte underställda regeringen och kan ibland, genom sina prioriteringar inom vården, distansera sig från de personer/patienter som är i behov av akut vård. Indirekt tolkar vi deras hållning som ett makabert ”vi har inte råd med dig”, trots att Sverige är ett rikt land, en europeisk oas i den bemärkelsen. I vårt land finns för närvarande ett lagförslag som skall ge patienten rättighet att välja ett annat landsting än det egna. Men tänk om de också har långa köer och platsbrist? Det finns alternativ, även om få känner till det.

utprovning av bröstproteser Välkommen till oss för utprovning av bröstproteser. I vår butik på Ringvägen 88 har vi även bh och baddräkter med protesfickor. Mediband Rehabbutiken är en av endast tre utprovare i Stockholm. Vår välutbildade personal hjälper dig få den protesen som passar just dig bäst. Tidsbokning: 08-644 60 17 Läs mer på www.rehabbutiken.se

Beställ tid för utprov ning!

Götg

➜S

Ringv

Här

Skanstull

Ring

v

Götg

ÖS

Ringvägen 88, 118 60 Stockholm Tel 08-644 60 17, T Skanstull

Öppettider: mån–tors 11–18, fre 11–17, lör 11–15. 1012 Amazona 173x130.indd 1

20

10-12-06 12.34.08

Amazonabladet nr 4-2014

Profile for AMAZONAbladet

Amazonabladet nr 4 -14  

Framtidens bröstcancervård. Neoadjuvant bröstcancerbehandling. Fula ärr kan åtgärdas. Rätt till vård utomlands.

Amazonabladet nr 4 -14  

Framtidens bröstcancervård. Neoadjuvant bröstcancerbehandling. Fula ärr kan åtgärdas. Rätt till vård utomlands.