__MAIN_TEXT__

Page 18

Fula ärr efter en bröstcanceroperation kan åtgärdas Temakvällen som handlade om fula ärr efter bröstcanceroperation blev informativ och välbesökt. Sarah Wallinder, sjukgymnast och lymfterapeut från RehabCenter Mösseberg, berättade och visade vad man själv kan göra för att förbättra ärrvävnaden.

S

arah inledde sin föreläsning med att informera om de olika rehabiliteringsprogrammen som finns inom Bräcke Diakoni och på RehabCenter Mösseberg.

De program som finns hos dem är onkologisk rehabilitering, KFÖ, kombinerad fysikalisk Sarah Wallinder ödemterapi, reumatologisk och multimodal rehabilitering. Målet med den onkologiska rehabiliteringen är bland annat ökad kondition, styrka och rörlighet (muskler och operationsområde), psykisk bearbetning och återhämtning. - Ett mervärde som erbjuds är att få möta andra i en likande situation och att det är en rofylld miljö och man har naturskön miljö i den nära omgivningen, sade hon.

Egenbehandlingsmetoder mot fula ärr: Fysisk aktivitet

45 minuters fysisk aktivitet/motion ger samma smärtlindring som tio mg morfin. Anledningen till detta är att i hjärnan frisätts endorfiner som är våra ”må-bra-hormoner”. Ett hormon i musklerna, myokininer, frisätts och detta hormon har en antiinflammatorisk effekt. Motionen ökar också cirkulationen i operationsområdet.

Gummibandsövningar

De övningar som är bra för bröstopererade är: Chest press, utåt rotation axel, smal rodd och rakt armdrag samt snett armdrag. Tyvärr är dessa övningar svåra att återge i text eftersom bilder saknas, men sjukgymnaster som arbetar med bröstcanceropererade har oftast möjlighet att visa övningarna.

Stretch

Andning i kombination med stretch aktiverar vagusnerven som i sin tur aktiverar parasympatiska nervsystemet (lugn och ro-systemet). Detta gör att musklerna slappnar av bättre.

Sarah informerade även om att Sfären, fd. Röda Korsets Sjukhus, nu ingår i Bräcke Diakoni. Sedan gick hon in på ämnet för kvällen; hur man kan förbättra fula ärr efter en bröstcanceroperation. Ärrvävnad kan uppstå både av själva operationen och av strålningen. Det är väldigt individuellt hur resultatet blir och hur det ser ut.

Bröststretch kan åstadkommas på två olika nivåer. På sidan av kroppen och med hjälp av spiralen. När spiralen skulle demonstreras la sig Sarah på golvet för att visa hur man bäst åstadkommer detta.

- Därmed varierar även behovet av vilken åtgärd som behövs för att förbättra resultatet. Det säkraste är alltid att tala med en van sjukgymnast om vad som passar just för dig, sade Sarah. Ärrbildningen kan ge symptom såsom svullnad, smärta och att man upplever att ärret ”sitter fast”. De sex olika metoderna för egenbehandling är fysisk aktivitet, gummibandsövningar, stretch, tryck med hjälp av kompression, kinesiotape och Thörsleff-metoden. Alla metoderna beskrivs noggrant här intill. Efter detta avslutades kvällen med att det blev visning av alla fula ärr enskilt och kön var lång med deltagare som ville få råd och hjälp. Det blev en intressant kväll och deltagarna beklagade sig över att de inte hade fått informationen tidigare, så att de själva hade kunnat börja åtgärda sina problem. 18

Sarah demonstrerar bröststretch liggandes på golvet med hjälp av spiralen.

Tryck

Eventuell svullnad kan förbättras med hjälp av kompression. Detta kan åstadkommas med hjälp av t.ex. en kompressionsbh. Om man är drabbad av lymfödem kan man få hjälp av sin lymfterapeut att få en kompressionsbh utskriven som hjälpmedel. Tryck kan även åstadkommas av olika förband och här hade Sarah med sig två olika typer som hon demonstrerade. Det ena var ett förband Amazonabladet nr 4-2014

Profile for AMAZONAbladet

Amazonabladet nr 4 -14  

Framtidens bröstcancervård. Neoadjuvant bröstcancerbehandling. Fula ärr kan åtgärdas. Rätt till vård utomlands.

Amazonabladet nr 4 -14  

Framtidens bröstcancervård. Neoadjuvant bröstcancerbehandling. Fula ärr kan åtgärdas. Rätt till vård utomlands.