Page 11

Kvinnor med spridning i lymfkörtlarna har störst nytta av förlängd endokrin behandling Det finns inga generella rekommendationer för förlängd endokrin behandling efter bröstcanceroperation. För de kvinnor där en förlängd endokrin behandling bidrar till ytterligare riskminskning kommer de att rekommenderas en sådan. Det säger Mariann Iiristo, överläkare och sektionschef vid bröstonkologiska sektionen på onkologkliniken, Karolinska Universitetsjukhuset.

E

nligt Mariann Iiristo är de kvinnor som efter operation fått endokrin behandling, men ingen cytostatika, en grupp där förlängd endokrin behandling sällan är aktuell. Men det är också den enda mer generella rekommendation man kan ge. - De kvinnor som rekommenderats cytostatika efter bröstcanceroperation har fått det utifrån bedömning av tumörutseendet. Denna grupp är mycket olika och några generella rekommendationer kan man inte ge utan det blir en individuell bedömning.

- Men tex kvinnor, som vid operation hade spridning till lymfkörtlarna, är en grupp där förlängd endokrin behandling kan bli aktuell, säger Mariann Iiristo. De endokrina behandlingsrekommendationerna är olika för kvinnor före respektive efter klimakteriet. För kvinnor i klimakteriet som har fått sk switchbehandling, där behandlingen med Tamoxifen byts mot aromatashämmare efter några år, görs en individuell bedömning om behandlingen ska förlängas. För kvinnor som från början fått aromatashämmare finns det i enstaka fall individuella skäl till att förlänga behandlingen. I vilka fall anser du att en förlängd behandling är nödvändig? Kvinnor, som vid bröstcancerdiagnosen har en större risk för återfall och är perimenopausala dvs ”kring” klimakteriet, börjar efter cytostatika sin endokrina behandling med

Tamoxifen. Efter fem års behandling med Tamoxifen kommer det eventuellt att vara aktuellt med en förlängd endokrin behandling. Men också en kvinna som vid diagnosen hade menstruationer kvar och fick Tamoxifen kan fem år senare befinna sig i klimakteriet. Och eventuellt vara aktuell för förlängd behandling. Hur skall man då tänka när man opererats för bröstcancer? Den stora grupp av kvinnor som enbart fått strålbehandling och endokrin terapi efter operation har en lägre risk för återfall och är inte aktuella för förlängd endokrin behandling. Man avslutar behandlingen efter fem år. Vilka kvinnor har störst nytta av den förlängda behandlingen? - Det är de kvinnor som även rekommenderats cytostatika som kan ha nytta av den förlängda behandlingen, speciellt om de hade tumör även i lymfkörtlarna. Många kvinnor upplever biverkningar i samband med sin endokrina behandling och det är inte alltid självklart att vilja fortsätta med behandlingen. Mariann Iiristo rekommenderar dessa kvinnor att ta upp frågan i samband med den avslutande femårskontrollen eller prata med sin kontaktsköterska eller läkare om man undrar över detta. Text: Ingrid Kyllerstedt

Vad gör man när man tappar allt sitt hår? www.scarfie.se Marianne Iiristo, överläkare och sektionschef vid bröstonkologiska sektionen på onkologkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset. Amazonabladet nr 4-2013

Scarfie HB | info@scarfie.se | 0708 48 83 49

11

AMAZONAbladet nr 4 -13  

Förlängd behandling. László Tabár. Inflammatorisk bröstcancer. Selen och cancer. Nytt om Danderyd.

AMAZONAbladet nr 4 -13  

Förlängd behandling. László Tabár. Inflammatorisk bröstcancer. Selen och cancer. Nytt om Danderyd.