Page 24

Information om bröstcancer till invandrarkvinnor Det är inte alltid så lätt att förstå medicinsk information även om man i vanliga fall inte har problem med att förstå svenska språket. Har man däremot bekymmer med att förstå vanliga ord blir det självklart svårt. Till detta kan komma att man från sitt hemland inte är van att prata om sjukdomar och kanske också har andra föreställningar om vad sjukdom är. Speciellt cancer i alla former präglas i många kulturer av både okunskap och fördomar

E

n första träff för invandrarkvinnor hölls i december 2017 i Sandsborg, i södra Stockholm, där Therese Khamany inledde. Therese kommer från Demokratiska Republiken Kongo, men har bott i Sverige i snart 20 år. Hon behandlades för bröstcancer 2010, så hon vet vad hon talar om, och har dessutom god förståelse för att andra kulturer kan ha en helt annan syn på sjukdom än den som är vanlig i Sverige. Maria Wiklund-Karlsson och Gittan Engström från Amazona höll faktaföreläsningar om bröstcancer och demonstrerade självundersökning.

ser i samhället, pratar om hälsa och tränar språk, och dit blev Therese inbjuden att prata om bröstcancer. Även denna gång deltog Gittan från Amazona.

Gittan förklarar hur man upptäcker knöl i bröstet. Vid träffarna hjälptes Therese, Maria och Gittan åt att förklara hur bröstcancer behandlas i Sverige, och varför det är viktigt att delta i mammografiundersökningar. Budskapet gick verkligen fram, för om någon av åhörarna hade svårt att förstå, så hjälpte övriga till att översätta och förklara.

Therese och Taty Leki Muzonzo som tolkade till franska Nästa informationsträff kom i mars genom Stadsdelsförvaltningen i Enskede-Årsta-Vantör som ordnar träffar för invandrarkvinnor som bott i Sverige från några månader till flera år. Vid dessa träffar diskuterar man olika företeel-

Maria och Gittan hade också en bröstväst med sig från Amazona. En sådan består av två mjuka bröst, och i dessa finns ett antal hårda knölar. Genom att lära sig att systematiskt känna på dessa bröstatrapper, så lär man sig också att känna igenom sina egna bröst för att upptäcka cancertumörer innan de blivit stora och svårbehandlade. Att lära sig detta var både oroande och intressant, tyckte åhörarna, och det väckte många frågor. Deltagarna ansåg att båda träffarna var mycket givande både sakligt och för att få en förståelse för att bröstcancer inte är ett straff. I maj blev det efter mångas önskemål ett nytt informationstillfälle, och denna gång var det också möjligt att ta med sig sina vänner och sin familj.

Gruppen av afrikanska kvinnor med Gittan Engström och Carolina Gharzani Télécharger.

Therese bildade en förening 2014, Therese Lisungi, (vilket betyder Therese Hjälper) eftersom hon sett både i Sverige och i sitt andra hemland Kongo att det behövs mycket information om bröstcancer – det är inte Guds straff, utan en sjukdom, och att man då inte ska överges av sin familj. Vi återkommer i nästa nummer av Amazonabladet med mera information om Therese viktiga arbete i Sverige och i Kongo. Text: Redaktionskomittén

24

Amazonabladet nr 3-2018

AMAZONAbladet nr 3 -18  

Nya bildanalysmetoder. Benskörhet och bröstcancer. Nya personer i styrelsen. Inbjudan 40-årsjubileum. Docrates cancersjukhus

AMAZONAbladet nr 3 -18  

Nya bildanalysmetoder. Benskörhet och bröstcancer. Nya personer i styrelsen. Inbjudan 40-årsjubileum. Docrates cancersjukhus