__MAIN_TEXT__

Page 10

Benskörhet och bröstcancerbehandling Tre intressanta föredrag om benskörhet i samarbete med Osteoporosföreningen hölls i ABF-huset. Maria Sääf, endokrinolog från Karolinska Institutet pratade om skelettet och benskörhet (osteoporos) i allmänhet och Tommy Fornander och Jenny Lundin, båda onkologer från Södersjukhuset, kompletterade med benskörhet vid bröstcancer.

M

aria Sääf började med att berätta att vårt skelett är som starkast när vi är i 25-års­ åldern, men att kvinnor generellt sett har ”investerat” mindre i sin benbank än män, dvs inte byggt upp lika stor och kraftig benstomme.

Maria Sääf Kvinnor tappar också i benmassa mer än vad män gör, i genomsnitt mellan 0,5 % och 1 % av sin benmassa varje år. När klimakteriet inträder (i genomsnitt vid 51 års ålder), så tappar kvinnor upp mot 2,5 % årligen, vilket beror på att östrogenhalten i blodet minskar. Sverige, Norge och Island är de länder som har flest personer med benskörhet. Man räknar med att ungefär hälften av alla svenska kvinnor drabbas av en eller flera frakturer som har samband med benskörhet. Ofattbara 70 000 frakturer inträffar varje år på grund av osteoporos. Vi har drygt 200 olika ben i kroppen och dessa är olika sinsemellan. Vi har två olika typer av benvävnad, det kortikala som är kompakt och det trabekulära som är uppbyggt av fina balkar. Dessa har olika typ av ämnesomsättning och finns på olika ställen av skelettet. Benvävnaden har olika typer av celler och dessa har som alla andra celler i kroppen en bestämd livscykel. En typ, osteoblasterna bygger upp skelettet och kalcium och Dvitamin gör att det blir hårt. En annan typ, osteoklasterna, har till uppgift att bryta ner skelettet.

ning, DXA, vilket är en typ av röntgenundersökning. Det man kontrollerar är ländryggen eftersom en östrogenbrist först ger sig till känna där. Man kontrollerar även höftbenen eftersom en fraktur i det partiet är mycket besvärlig. De värden man får fram mäts dels mot det normala för en 25-åring dels mot värden för en kvinna i samma ålder. Man kan således vara normal för sin ålder men ändå benskör! Värdet anges som T-score, där mindre än 1 SD (standardavvikelse) innebär ett normalt skelett, ett värde mellan - 1 och - 2,5 kallas för osteopeni (lätt nedsatt bentäthet) och sämre än - 2,5 innebär benskörhetsvärde. Manifest osteoporos föreligger om personen haft någon fraktur tidigare. Nu är det ju inte ovanligt att svenska kvinnor har en mer eller mindre försvagad benstomme, så vad gör man som enskild individ? Det första är att äta ordentligt och näringsriktigt. Oftast behöver man 800 – 1000 mg kalcium per dag och 400 – 800 IE D-vitamin, vilket man helst ska skaffa sig genom låta solljuset träffa huden. Dessutom ska man motionera regelbundet så att musklerna stärks och skelettet belastas. Sluta röka är självklart, eftersom rökning ökar risken för benskörhet med 50 %. Att konsumera mer än en halv flaska vin per dag ökar risken med 50 %. Dessutom ska man se till att man inte riskerar att snubbla hemma t ex genom att plocka bort lösa mattor, ha en ordentlig belysning, träna så att man får en bra balans samt inte minst vara lite ”polstrad”, dvs ha rejält med muskler och lite hull som kommer av lämplig motion och goda matvanor – inte av godis och andra onyttigheter. Tommy Fornander började med att poängtera att kvällens diskussioner enbart gällde primär bröstcancer. Den som lever med spridd bröstcancer har ytterligare aspekter att ta hänsyn till.

De här celltyperna balanserar varandra och det gör de genom ytterligare en celltyp, osteocyterna som känner av belastning och ger signal om uppbyggnad. När kroppen producerar mindre mängd östrogen ökar nedbrytningen, osteoblasterna blir mindre aktiva och osteocyterna kräver mer stimulans för att ge signaler om uppbyggnad. Benskörhet är delvis genetiskt betingad, men hur många av oss av äldre kvinnor vet om föräldrarna varit bensköra? Sådant mättes inte, möjligen kunde man märka det genom att längden minskade och en krum rygg. Idag görs en mät10

Tommy Fornander Tommy började med att konstatera att omkring 80 % av de tumörer som diagnosticeras är känsliga för det Amazonabladet nr 3-2018

Profile for AMAZONAbladet

AMAZONAbladet nr 3 -18  

Nya bildanalysmetoder. Benskörhet och bröstcancer. Nya personer i styrelsen. Inbjudan 40-årsjubileum. Docrates cancersjukhus

AMAZONAbladet nr 3 -18  

Nya bildanalysmetoder. Benskörhet och bröstcancer. Nya personer i styrelsen. Inbjudan 40-årsjubileum. Docrates cancersjukhus