Page 1

Amazona bladet BCF

Amazona

Nr 3 2017

• Mannekänguppvisning • Maria finalist till Årets eldsjäl 2017 • Monicas livlinor - spridd bröstcancer • Munhålan vid cancerbehandling • Smärttillstånd Amazonabladet nr 3-2017

1


BCF Amazona

OBS! Begränsat antal platser vid temakvällar och kurser. Anmälan till alla aktiviteter via hemsidan.

PROGRAM augusti - december 2017

FÖRELÄSNINGSKVÄLL på ABF, Sveavägen 41 i Stockholm

ENTRÉ 40:- FÖR MEDLEMMAR, 150:- FÖR ÖVRIGA. FRUKT O DRYCK SERVERAS. MER INFO PÅ SIDAN 30 Onsdag 22 nov kl. 18.30 - 21.00 Föreläsare: OBS förhandsanmälan • Per Rydberg, forskare Karolinska Institutet Plats: ABF Katasalen • Mattias Bergqvist, VP Marketing & Clinical Pågående forskning bröstcancer Development Biovica Kan blodprov bättre ange rätt cytostatikados? • Onkolog från Karolinska Universitetssjukhuset Kan blodprov avgöra behandlingens effekt? • Jill Taube, psykiater, dansinstruktkör och expert på Kroppen kan läka själen! Lättsam dans. levnadsvanor. Själ och Kropp AB, Danssteget.

TEMAKVÄLLAR Frejgatan 56 i Stockholm

Vi samarbetar med

Klockan 18.00-20.00 om ej annat anges. Förhandsanmälan via hemsidan. Vi serverar smörgås och vin/kaffe/te till självkostnadspris.

Tisdag 29 aug

Feldenkraismetoden prova på Sofie Turse

Onsdag Fråga doktorn om HER2-positiv 30 aug bröstcancer Sara Margolin Tisdag 5 sep

Ät dig till bättre hälsa och låt vikten bli en bonus Cathrine Schück

Sid 36

Onsdag Forskningens framsteg till nya 1 nov behandlingar. Klas Wiman.

Sid 36

Tisdag 7 nov

Sid 36

Onsdag Fråga doktorn - biverkningar av antihormoner E. Lidbrink o G. Forsslund 8 nov

Sid 40

Onsdag Fatigue efter cytostatika 15 nov återgång i arbete. Aina Johnsson.

Sid 41 Sid 41

Onsdag Hur får patienter vetskap om nya Sid 37 6 sep medicinska rön? Magnus Bäcklund

Träff och mingel för nya medlemmar i BCF Amazona

Tisdag 12 sep

Choklad- och lakritsprovning Bönan och Roten

Sid 37

Onsdag Kosttillskott - genväg till hälsa? 29 nov Susanne Rautiainen Lagerström

Tisdag 19 sep

Rädslan för återfall - symptom? Sam Rotstein

Sid 37

Tisdag 26 sep

Psykologiska o kognitiva effekter av cancerbehandling E. Uddbom

Sid 37

Fråga doktorn om bröstrekonstruktion kl. 18-21 Jan Jernbeck Glaskonst och smyckestillverkning Tillfälle 1 Anita Spångberg Hur påverkas vi känslomässigt? kl 18-21 Carolina Welin Glaskonst och smyckestillverkning Tillfälle 2 Anita Spångberg

Sid 40 Sid 40

Sid 41

Onsdag Vitamin D och immunförsvaret 4 okt Linda Björkhem-Bergman

Sid 38

Lördag 7 okt

Prova på att dreja kl 13-16 Glasering 11 nov. Yvonne Svensson

Sid 38

Tisdag 5 dec Onsdag 6 dec Tisdag 12 dec Onsdag 13 dec

Tisdag 10 okt

Lymfödem och behandling Helena Janlöv Remnerud

Sid 38

TEMA SPRIDD BRÖSTCANCER kl 14-16

Onsdag Fråga doktorn om täta bröst 11 okt Dieter Ulitzsch Tisdag 17 okt

Rädslan för återfall - symptom? Sam Rotstein

Sid 38 Sid 37

Onsdag Återfå rörlighet efter bröstcancer Sid 39 18 okt Katarina Woxnerud Söndag 22 okt

Lidaloppet Gratis för 30 Amazonamedlemmar

Sid 39

Tisdag 24 okt

Fråga doktorn om trippelnegativ bröstcancer Barbro Linderholm

Sid 39

Torsdag 7 sep Tisdag 19 sep Måndag 9 okt Tisdag 7 nov Onsdag 22 nov Onsdag 6 dec

Kost o hälsa - spridd bröstcancer Anna Ottosson Skelettmetastaser och benhälsa Elisabet Lidbrink Spridd bröstcancer - behandlingar Jonas Bergh Smärta (fysisk o existentiell) Mikaela Luthman Nya läkemedel och förbättringar i bröstcancervården - Henrik Lindman Fråga doktorn om spridd bröstcancer Annelie Liljegren

Sid 42 Sid 42 Sid 42

Sid 31 Sid 31 Sid 32 Sid 32 Sid 32 Sid 32

KURSER sid 31 - 47 Masesgården, Retreater Sigtuna, Inspiration Rosendal, Matinspiration, Bokcirkel, Stavgång, Vattengymnastik, Yoga, Feldenkrais, Keramik, Smyckestillverkning och Samtalsgrupper.

ÖPPET HUS ”Hitta styrkan” 16.00-18.00 Tisdag 22 aug, torsdag 12 okt och torsdag 14 dec Sid 36 ÖPPET HUS ”Hitta styrkan” 18.00-20.00 Onsdag 20 september och tisdag 21 november Sid 36 DU HITTAR OSS PÅ Frejgatan 56 i Stockholm Alla är välkomna, även icke medlemmar/anhöriga. Du kommer att träffa kvinnor i din egen situation för utbyte av erfarenheter och några timmars samvaro på dina egna villkor. Boka gärna direkt på vår hemsida www.amazona.se 2

Amazonabladet nr 3-2017


Amazonabladet Nr 3 augusti 2017

Årgång 33

BCF

Amazona

Bröstcancerföreningen Amazona i Stockholms län Kansli Frejgatan 56, 1 tr 113 26 Stockholm Telefon 08-32 55 90 Öppettider måndag-fredag, 10.00-14.00 Kanslist Birgitta Ekman Judy Ödegård Hermansson Postgiro 436 84 79-4 Bankgiro 5572-1229 Org. nr 802009-9639 E-post info@amazona.se Webbsida www.amazona.se Styrelsen 2017-2018 Ordförande Vice ordförande Kassör Ledamöter Suppleanter

Maria Wiklund Karlsson Izabela Grape Birgitta Nordling Lind Carin Tegefeldt Elisabet Schesny Eva Adler Gittan Engström

2

Program augusti-december

4 Ordförandeordet

6

Föreläsningskväll

Mannekänger och mingel

7 Forskningsrön/Fakta

Rapporter på hemsidan behandling Antihormonell Patientråd Karolinska Benhälsa Maria finalist tiil Årets eldsjäl Bröstcentrum Karolinska

16 Föreningsaktiviteter Munhålan vid cancerbehandling Temakväll: Smärttillstånd Hur ska vi klara verksamheten? Hud- eller nagelproblem Bröstcancerföreningen Emma Temakväll med författarskap

Anna Bergman Anna-Lena Lundin Eva Andersson Hedén Gabriella Hedborg Ingela Wernholm Marie-Louise Berzén Marie-Louise Dolk Paloma Svorono

Revisorer Revisorssuppleant

INNEHÅLL

25 Rehabilitering Regler för rehabilitering SLL

Anita Lindberg Eija Helenius Eila Riikonen

30 Medlemsaktiviteter

Chefsredaktör Ansvarig utgivare Redaktionsråd Prenumeration

Maria Wiklund Karlsson Eva Adler (Layout) Eva Langlet Gittan Engström Gunilla Broberg Judy Ödegaard Hermansson Katrin Thunberg

Föreläsningar För dig med spridd bröstcancer Ro i själen - Levavecka Masesgården Temakvällar och Öppet hus Kurser och samtalsgrupper

375 kr per år

Upplaga

3 500 ex

48 Från våra medlemmar

Tryck

Carlshamn Tryck & Media AB

Utgivningstider 2017-2018 Nr 1 Nr 2 Nr 3 Nr 4

januari, manusstopp 2:a november maj, manusstopp 1:a april augusti, manusstopp 1:a juni oktober, manusstopp 1:a september Bredd(cm)

Annonsstorlek

Pris

Höjd(cm)

1/1-sida

7 900 kr

17,3

26,2

1/2-sida

4 400 kr

17,3 8,6

13 26,2

1/4-sida

2 400 kr

8,6

13

1/8-sida

1 300 kr

8,6

6,5

moms tillkommer ej på priserna ovan

Amazonabladet nr 3-2017

Tankar om min behandling Broderi

50 Anslagstavla

Medlemsförmåner Vice kassör Ge dina ogiltiga sedlar nytt liv Nya böcker Vi behöver hjälp under oktober

För eftertryck och utdrag – kontakta först redaktionen. Redaktionen ansvarar ej för insänt material (text och bild). Gäller även annonser. För signerade bidrag svarar författarna. Resultat av publicerade studier innebär inget ställningstagande från BCF Amazonas sida

Omslagsbild: Dreamstime

3


ORDFÖRANDEORDET

Foto: Sören Andersson 2see

Jag har nog aldrig i mitt liv blivit så förvånad som när jag fick ett telefonsamtal från Folkspel som informerade mig om att jag var en av fyra finalister till Årets Eldsjäl inom området hälsa hos dem. Jag hade inte den blekaste aning om att jag ens var nominerad. Min första reaktion var NEJ INTE JAG. Men när jag lugnat mig lite så insåg jag vilken hedervärd utnämning detta är både för mig som person och för BCF Amazona. Nu är det ju upp till svenska folket att rösta så får vi se vem de anser är Årets Eldsjäl. Man har gott om tid på sig. Röstningen avslutas först i samband med galan i mars 2018.

Jag är ju dock inte ensam om att möjliggöra att Amazona finns och kan ge er ett innehållsrikt och bra program. Det är många volontärer som finns runt omkring mig och de är lika mycket eldsjälar de. Utan alla dessa personer skulle verksamheten inte fungera. En stor utmaning i en patientförening är ekonomin. Pengar som aldrig räcker till. Att inte kunna anställa personal med rimliga förutsättningar. Att alltid behöva pressa priser till det yttersta. Att få våra doktorer att komma till oss år ut och år in utan en kronas ersättning. Jag skulle önska av hela mitt hjärta att det fanns pengar hos oss för att betala för alla tjänster som utförs för vår förening.

Bland volontärsinsatserna kan t.ex. nämnas vår tidning Amazonabladet. Eva Adler gör tidningen nummer efter nummer på helt ideell basis. Samma gäller våra flitiga skribenter. Speciellt kan då nämnas Eva Langlet som oförtröttligt fyller på vårt förråd med artiklar. Ja, vi är många som hjälps åt och vi kommer nu att mer aktivt arbeta med att ta hand om alla volontärer som vill hjälpa till med olika saker. Att vi behövs som patientförening är det ingen som helst tvekan om. Behovet av våra insatser tycks snarare öka än minska. Ett tydligt tecken på det är alla fullbokade aktiviteter hos oss och den jämna tillströmningen av nya medlemmar. Maria Wiklund Karlsson, ordförande BCF Amazona

Specialister på bröstutredningar BröstCentrum City är en del av Praktikertjänst Röntgen. Sedan bröstcancervården i Stockholm omorganiserats är vi underleverantör och resursförstärkning till Capio S:t Görans Sjukhus Bröstcentrum. För dig som patient är det ingen skillnad mot tidigare. Har du remiss från läkare kan vi göra snabba utredningar av bland annat knöl i bröstet. Våra läkare är specialister i bröstdiagnostik och våra undersökningar omfattar mammografi, ultraljud samt punktion. Samtliga undersökningar utförs vid ett och samma tillfälle, så du slipper lång och påfrestande väntan.

BröstCentrum City finns på Drottninggatan 68 i Stockholm, mellan PUB och Åhléns.

Välkommen till oss!

Tel: 08-562 870 00 www.ptjrontgen.se Vi arbetar på uppdrag av Stockholms läns landsting.

4

Amazonabladet nr 3-2017


SYMMETRI HELT ENKELT

Amoenas Utprovning och Butik Hos Amoena får du personlig hjälp att hitta den rätta storleken och modellen både på BH och bröstprotes av vår hjälpsamma och kunniga personal. Vi finns på Olof Palmes gata 14. Nära Hötorgets tunnelbanestation, uppgång Olof Palmes gata. Amazonamedlemmar har alltid 15% rabatt hos oss! Tag med ditt medlemskort. Boka tid för utprovning av bröstprotes 08-42 000 000 Nytt direktnummer! Eller boka själv din tid på vår hemsida: amoena.se/butik Boka tid för utprovning av bröstprotes

Amazonabladet nr 3-2017

5


FÖRELÄSNINGSKVÄLL - FORSKNINGSRÖN - FAKTA

Mannekänger och mingel i ABF-huset 15 maj Det blev goda snittar från CateringTeamet, gott vin från Vinunic och trevligt samspråk med deltagarna innan det var dags för ett antal av våra medlemmar att visa snygga underkläder, baddräkter, peruker och andra huvudbonader. Allt som visades kom från Eva Melke, Camp, Amoena, KAgarp Textil och design, Benitas perukmakeri och hårstudio, Fair with hair, Furuhöjden, Rosenserien och De Lux Friskvård. Ett stort tack till er alla som bidrog till ett roligt inslag. Text och foto: BCF Amazona

6

Amazonabladet nr 3-2017


Urval på hemsidan Vi får in många tips på artiklar till vår tidning. Det är inte möjligt att publicera dem alla i Amazonabladet. Istället kan du regelbundet återfinna sådana artiklar på vår hemsida. Det material vi väljer att publicera är sådant som vi tror kan vara av intresse för bröstcancerbehandlade. Det kan vara forskningsrapporter och artiklar av allmän karaktär. Du hittar artiklarna på www.amazona.se under informationsmaterial och rubriken Rapporter. Direktlänken är www.amazona.se/rapporter/

Vi har ett stort utbud av hårersättningsprodukter för barn, dam och herr och är en av Sveriges främsta inom branschen. Vi har även turbaner och sjalar för bästa komfort. Mer information på www.benitashair.se. Välkommen att boka tid för utprovning! GODKÄND AV LANDSTINGET. Hår

I samband med detta nummer av Amazonabladet kommer bl.a. följande artiklar att publiceras på hemsidan.

Lösögonfranser Lösögonbryn

Rapport

Skrivet av

Smink

Eldjäl - Maria har hjälpt tusentals

Onkologi Sverige

Turbaner

Följsamhet antihormonell beh

Eva Langlet

Sjalar m.m.

Ibrance godkänt i Sverige

Pfizer

Rapporter från Asco

Dagens Medicin

Fler lever med metastaserad bc

Breast Cancer News

Kan jordgubbar minska cancerrisk?

Breast Cancer News

Ökade krav på cancerrehabilitering

Onkologi i Sverige

Schäferhundar kan upptäcka bc

Breast Cancer News

6 vanliga symptom på kronisk fatigue Breast Cancer News Akut personalbrist inom cancervård DN Lars Ohly ordförande HSO

Dagens Medicin

Ogrundade synp. om Vidarkliniken

Dagens Medicin

Patientens resa bör stå i centrum

Dagens Medicin

Tveksam effekt av cannabisolja

Dagens Medicin

Nytt cancercentrum på Danderyd

Dagens Medicin

Karolinskas fastigheter säljs

Dagens Medicin

Sex ska inte göra ont

Danderyds Sjukhus

Ribociclib FDA-godk. spridd bc

Onkologi i Sverige

Bloggar kan ge bättre patientstöd

SVT

Ny metod cancerceller förstör sig själv Newsner DivTum - utvärdera behandlingseffekt UNT Protein gör bröstcancern extra svår

Onkologi i Sverige

AI ska upptäcka bröstcancer

Ny Teknik

Terapeutiskt mål bröstcancerstamceller Onkologi i Sverige Beta östrogen receptor

Onkologi i Sverige

Stresshormon kopplas till bröstcancer Dagens Medicin Bara fördelar fysisk aktivitet vid cancer Vårdfokus Amazonabladet nr 3-2017

Benitas Perukmakeri & Hårstudio AB Vikingagatan 28, 113 42 Stockholm Tel: 08-732 61 27 , mobil: 070-467 00 60 E-post: info@benitashair.se Öppet: Må-fr 10.00-19.00, lö 11.00-16.00

Mannekänguppvisningen sponsrades av Masi Moxxé Brut!

Tack för det goda vinet som serverades i samband med mannekänguppvisningen. Masi Moxxé är ett friskt, pärlande vin med ljus gyllene färg. Vinet är torrt och aromatiskt med mogna frukttoner, citrus och gröna äpplen. Servera väl kylt som välkomstskål vid vårens alla festliga tillfällen, middagar och till lättare rätter av fisk och skaldjur. Och Moxxé kan vara ett val när du packar årets första picknickkorg! Moxxé är veganvänligt. Masi Moxxé finns på Systembolaget. Finns den inte i din butik, kan du be dem ta hem den. Nr 77245 Masi Moxxé Brut, 75 cl, 109 kr. Tack från BCF Amazona 7


Rapport: Följsamhet till den antihormonella behandlingen Den antihormonella behandlingen är till stor nytta när det gäller att förhindra återfall, men ger en hel del bekymmersamma biverkningar.

D

essa kan i värsta fall innebära att man slutar i förtid. Av den anledningen gjorde vi våren 2015 en stor studie inom föreningen. Den visade att våra medlemmar slutade i betydligt mindre omfattning än vad andra studier visat, trots att många hade svåra biverkningar.

juni. Rapporten kan laddas ner från vår hemsida www.amazona.se Gå in under rapporter (startsidan). Tack alla ni som ställde upp och diskuterade den viktiga frågan om följsamhet och tack för alla bra synpunkter. Nu hoppas vi att sjukvården lyssnar på alla goda förslag. Text: Eva Langlet och Elisabeth Paulun

Vårdprogramgruppen, en samarbetsgrupp inom bröstcancersjukvården inom Stockholms läns landsting, tyckte vår rapport var intressant och såg gärna en fortsättning i samarbete med dem. Under våren 2017 intervjuades 12 patienter från olika sjukhus om sina erfarenheter. Dessutom har 11 personer med olika profession inom sjukvården bidragit med synpunkter. En hel del problem med att fullfölja den antihormonella behandlingen framkom, men också förslag på hur sjukvården kan förbättras. Detta har resulterat i en rapport på nio sidor som diskuteras med Vårdprogramgruppen den 20

Utprovning av bröstproteser Välkommen till oss för utprovning av bröstproteser. I vår butik på Ringvägen 88 har vi även BH och baddräkter med protesfickor. Mediband Rehabbutiken är en av endast tre utprovare i Stockholm. Vår välutbildade personal hjälper dig få den protesen som passar just dig bäst. Tidsbokning: 08-644 60 17 Läs mer på www.rehabbutiken.se Öppettider mån–tors 11–18 fre 11–17

Amazonas medlemmar har

10%

rabatt på hela sortimentet av BH och badräkter

Götg

➜S

Ringv

Här

8

Skanstull

Ring

v

Götg

ÖS

Ringvägen 88, 118 60 Stockholm Tel 08-644 60 17 T Skanstull

Amazonabladet nr 3-2017


Vill du vara med och förbättra bröstcancervården på Karolinska? Idag har vi i många jämförelser de bästa vårdresultaten för bröstcancervård just på Karolinska. Vi vet samtidigt att det finns många saker vi kan förbättra. I samband med att vi skapar ett sammanhållet Bröstcentrum för hela vårdkedjan har vi satt ihop några förbättringsinitiativ där vi gärna vill ha med patientrepresentanter. Är du patient på Karolinska och fått/får din onkologiska behandling här och du har fått din diagnos på Karolinska under de senaste tre åren? Är du intresserad av att vara med och påverka för en än bättre bröstcancervård? Då är du varmt välkommen att delta i Karolinskas patientråd. Patientrådet träffas under hösten 2017 vid följande tillfällen: • Torsdagen den 28 september • Torsdagen den 23 november

kl. 16.30 - 20.00 kl. 16.30 - 20.00

Varmt välkommen till Radiumhemmet, konferensrum Alfa, plan 1. Kaffe och smörgås finns. Frågor om patientrådet ring Maria Wiklund Karlsson ordf. patientrådet tel: 0734-38 70 41. Anmälan: Senast en vecka innan mötet till maria@amazona.se.

Sedan år 2012 utvecklas TailorDose®, ett nytt koncept baserat på en svensk uppfinning för att ge framtida patienter en ännu bättre behandling. För att kunna nå målet så behövs hjälp. I studien TailorDose-II följer vi bröstcancerpatienter på Radiumhemmet som ges cytostatika. I nästa studie kan dosen cytostatika som ges individanpassas, men först måste vi veta vad som är säkert och effektivt.

Amazonabladet nr 3-2017

9


För dig som saknar hår! Hos oss hittar du många olika modeller av mössor och sjaletter som komplement till peruken. Vi har även huvudbonader med hårdel. Bor du i Stockholms Läns Landsting och har en rekvisition för hårersättning, kan du köpa huvudbonader med hårdel för hela eller delar av din rekvisition. Vi erbjuder snygga, funktionella och prisvärda produkter uppsydda i Sverige. Många huvudbonader är helt ekologiska. Välkommen att besöka vår e-handelsbutik eller butik i Stockholm. För mer information och öppettider se vår hemsida, www.kagarp.se

Till Dig som behandlas för bröstcancer Alla kvinnor som behandlas för bröstcancer i Stockholm får en gåva från oss i BCF Amazona. Gåvan är en liten sminkväska i svart sammet med ett broderat rosa band. Syftet med väskan är att vi vill påminna dig om att vi är många kvinnor som vandrat vägen före dig och vi vill att du ska känna dig välkommen att ta kontakt med oss. Tillsammans blir vi starkare! Sminkväskan delas ut gratis till dig på onkologmottagningarna på alla Stockholms sjukhus. Tala med din kontaktsjuksköterska och be om en sminkväska om du inte redan har fått den. Redaktionen

Benhälsa vid cancerbehandling En utbildningsmodul som handlar om ditt skelett och behandlingarnas effekter på skelettet. Programmet har tagits fram för att garantera att cancerpatienter får bästa möjliga omhändertagande och ett fullvärdigt liv med en god benhälsa.   I den interaktiva utbildningen får du lära dig mera om: 1. Benets fysiologi 2. Viktiga signalvägar i benomsättningen 3. Cancerrelaterad skelettsjukdom 4. Självkontrollfrågor Du hittar utbildningsmodulen på vår hemsida under Nyheter. www.amazona.se/ben.asp Du kan även läsa mer i vårt reportage i Amazonabladet nr 1 2013. Tidningen finns som bläddertidning på vår hemsida www.amazona.se under fliken Information och Amazonabladet. KAgarp Textil & Design AB Butik: Drottningholmsvägen 1, Stockholm 0734-144 200  kagarpdesign@gmail.com  www.kagarp.se

10

Redaktionen

Amazonabladet nr 3-2017


Spridd bröstcancer? Det finns stöd. Det är tungt att få en cancerdiagnos. Frågorna är många. Oron är stor. Och de medicinska termerna är svåra. Det är naturligt att behöva stöd.

PP-ONC-SWE-0108, Dec-2016

Läs om vad spridd bröstcancer innebär och vilken hjälp du kan få på spriddbröstcancerochdu.se

Pfizer 191 90 Sollentuna Tel 08-550 520 00 www.pfizer.se

S209559_Pfizer_annons_spriddbrostcancer.indd Amazonabladet nr 3-2017

1

2016-12-06 13:39

11


Maria Wiklund Karlsson – Nominerad och finalist till Årets eldsjäl 2017! ”Maria Wiklund Karlsson ordförande sedan 2002 i Bröstcancerföreningen Amazona, är en stark, orädd, kompetent och mycket respekterad person som på ett förtjänstfullt sätt värnar, företräder och står upp för de bröstcancerdrabbade i många olika sammanhang.”

F

öreningen har under Marias ordförandeskap växt i omfattning både när det gäller antal medlemmar och inte minst när det gäller utbudet på olika aktiviteter som anordnas för att resultera i ett ökat fysiskt och psykiskt välbefinnande för alla dem som deltar. Varje år deltar 3 500 kvinnor i Amazonas olika verksamheter och aktiviteter som erbjuds. Maria värnar särskilt mycket om de kvinnor med spridd bröstcancer vars sjukdom blivit kronisk. Maria har under de senaste åren kämpat för att förhindra en del förändringar i bröstcancervården som hon förutsåg skulle bli till det sämre för bröstcancerpatienter.

Maria Wiklund Karlsson

Naturlig och mjuk Silima Soft & Light lättviktsprotes • Lättviktssilikonkärna med naturligt mjuk kupa och sidenmjuk insida • Upp till 30 % lättare än vanliga gelproteser • Anpassar sig efter bröstväggen helt utan tryck • Optimal vid känslig ärrvävnad • Ser lätt ut tack vare det transparenta invändiga lagret • Stor likhet med ett naturligt bröst • Anpassar sig efter alla rörelser • Mjuk, rundad, symmetrisk form • Lägger sig utmärkt i BH:n • Passar även för bygel-BH:ar • Många olika kupstorlekar

Art.nr. 66378

Thuasne Scandinavia, Box 95, 131 07 Nacka, 08-716 25 15, www.thuasne.se

12

Maria vågar stå upp för sin övertygelse som hon alltid underbygger med fakta och sakliga argument i möten med onkologer, specialistläkare, forskare, politiker, olika beslutsfattare m fl. Hon har ett stort mått av civilkurage och är mån om att kunna verka fristående utan koppling till något annat än att företräda de bröstcancerdrabbade. Dessa egenskaper hos Maria gör att hon är en oerhört respekterad och betydelsefull eldsjäl inom vår förening. Hon är en stor och avgörande inspirationskälla för alla oss som arbetar ideellt i föreningen med olika uppdrag att stödja bröstcancerbehandlade kvinnor, vilket många gånger kan innebära en psykisk påfrestning i möten med cancerdrabbade förtvivlade kvinnor. Marias kapacitet kan av oss andra uppfattas vara nästan utan begränsning, men hon har alltid tid för föreningens volontärer som vänder sig till henne för att få stöttning och råd. Som volontär känner man sig alltid uppbackad och uppskattad av Maria. Tack Maria för den katalysator som du är med din positiva energi och uthållighet som betyder så enormt mycket för oss volontärer och alla medlemmar! Med detta vill vi som är aktiva i BCF Amazonas styrelse och övriga volontärer norminera Maria Wiklund Karlsson till årets eldsjäl.” På en gala i mars 2018 utses vinnaren. Den person som får flest röster vinner. Förutom pris och framför allt den stora äran att bli utsedd till årets eldsjäl utdelas även ett pris med 50 000 kronor till den förening som årets eldsjäl är verksam inom. Pengar som Amazona skulle kunna använda för angelägna medlemsaktiviteter som annars inte ryms inom föreningens budget. På Folkspels hemsida finns en film och en artikel publicerade om Maria och Amazona. Genom detta får AmaAmazonabladet nr 3-2017


zona mycket positiv och värdefull uppmärksamhet ända fram till galan i mars 2018. Detta har i sin tur stor betydelse för alla oss som har fått diagnosen bröstcancer, att just vår patientgrupp blir synliggjord på detta fina sätt. Det vore fantastiskt och underbart om Maria blir årets eldsjäl. Dessutom skulle hon vara den första företrädaren från en patientförening. Hjälp till att förverkliga detta!

Unna dig en Diamant!

Amazona behöver nu din och alla medlemmars hjälp att rösta på Maria. Röstningen sker enbart på internet via Folkspels hemsida. Länken för att rösta på Maria är:

Vi är glada att presentera vårt senaste tillskott i ABC-sortimentet; Diamond-proteserna.

http://aretseldsjal.se/nominerade/arets-eldsjalhalsa-maria-wiklund-karlsson/#rosta Sprid gärna detta vidare till personer som du tror vill hjälpa till att rösta på vår fantastiska ordförande och eldsjäl Maria Wiklund Karlsson.

Faktaruta: Folkspel är en ideell och politiskt obunden organisation som har 74 riksorganisationer som medlemmar vilka finns i hela landet, varav Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation (BRO) är en av dessa. Uppdraget är att generera pengar till sina medlemsorganisationer genom försäljning till allmänheten av spel och lotter (t ex Sverigelotter och Bingolotter). Allt överskott går direkt tillbaka till föreningslivet, eftersom Folkspel inte har några privata vinstintressen. Varje år utser Folkspel årets eldsjäl inom olika kategorier. Amazona har nominerat ordförande Maria Wiklund Karlsson till årets eldsjäl inom kategori Hälsa. En jury har valt ut fyra finalister bland alla nominerade och Maria är nu en av dessa.

Proteserna har diamantformade kuddar på baksidan och mellan dessa kuddar formas kanaler som främjar luftcirkulationen. Designen ger en sval och skön känsla mellan hud och protes. Du kan välja mellan tre olika modeller.

Diamond

Diamond Classic

Text och foto: Elisabet Schesny BCF Amazona

Kliniska prövningar och bröstcancerforskning Kliniska prövningar för bröstcancer tillgängligt via webben hos KI. Vid kliniska prövningsenheten på Karolinska Institutet kan man via deras hemsida läsa om pågående studier inom bl.a. bröstcancer. Länken är www.kpeks.se/studier/extkpestudier.php

Diamond Shaper Vill du prova Diamond-proteserna kontakta butiken Eva Melke, Valentin Sabbats gata 7, tel: 08-411 90 56 Vill du veta mer om produkterna från ABC, kontakta kundsupport på telefon 042-25 27 01 eller e-post, kundsupport@camp.se

RCC har lanserat en forskningsportal där man kan söka alla pågående studier. Adressen är: www.cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/ forskning/cancerstudier-i-sverige/ Redaktionen

Amazonabladet nr 3-2017

www.camp.se 13


Monicas livlinor vid spridd bröstcancer Informationsdag 30 mars Bröstcentrum Karolinska, Solna Under nästa år kommer enheterna för bröstkirurgi och onkologi flytta till nya gemensamma utrymmen i NKS, Nya Karolinska Sjukhuset. Inför detta var all personal inbjuden till en träff som började med ett antal intressanta föredrag och avslutades med en middag. Även vi i Amazona var inbjudna. Maria Wiklund Karlsson informerade kort om föreningen, Eva Andersson-Hedén berättade om vad föreningen betyder för henne, och Gun Forsslund läste ett brev som Monica Ribbing skrivit. Detta följer oavkortat nedan.

M

onica Ribbing heter jag och lever med spridd bröstcancer sen drygt 5 år tillbaka och vill helt kort berätta om vad Amazona betyder för mig och för oss med spridd bröstcancer.

Monica Ribbing Foto: Privat

Att leva med en spridd bröstcancer är att vara skör både ur medicinsk och

mental synvinkel. Det är därför man behöver livlinor: Och jag har tre. Den första livlinan är ni som sitter här. Alla ni som på olika sätt underlättar för oss med en spridd bröstcancer att leva så länge som möjligt och med bästa möjliga livskvalitet. Den andra livlinan är mina nära och kära samt vänner som ger närhet och kärlek. Den tredje livlinan är Amazona bröstcancerförening som betyder oerhört mycket för oss med en spridd bröstcancer och jag vill lyfta fram Amazona som en ovärderlig källa till både kunskap och energi/återhämtning. Viktig är ordförande Maria Wiklund Karlsson eftersom hon i olika sammanhang framför och tillvaratar våra intressen och sprider kunskap om vår situation. Amazonabladet med utgivning 4 ggr per år är en viktig informationskälla. Här publiceras intressanta artiklar och där föreläsningar med olika inriktning presenteras. Som jag nämnde ger Amazona kunskap. Låt mig citera en av deltagarna i vår samtalsgrupp för spridd bröstcancer: ”Allt jag har lärt mig om spridd bröstcancer har jag lärt mig via Amazona”. Jag instämmer eftersom Amazona genom temaeftermiddagar ger oss möjlighet att få ovärderlig kunskap om vår sjukdom genom att vi får träffa och ställa frågor till experter som professor Jonas Bergh, överläkarna Elisabet Lidbrink, Annelie Liljegren, m.fl. samt temakvällar med ämnen som till exempel ”Hand- och fotsyndrom” eller ”Kostens betydelse vid bröstcancer”. Allt som ger oss insikt om vår sjukdom gör att vi bättre kan förbereda oss och hantera våra möten med er läkare vid tre-månaders-kontrollerna.

Lätt att ta på. Skön att bära.

www.bigsi.se

14

Amazona ger oss också möjlighet att fylla på energiförråden genom att erbjuda oss med spridd bröstcancer att till exempel utan kostnad få gå på en inspirationskurs på Rosendals Trädgård. Denna möjlighet att få vara i ett växthus och andas in den syremättade atmosfären och göra egna blomsterarrangemang får hela kroppen att må bra och detta kombinerat med en samtalsstund om återhämtning med Carolina Welin gör att man känner sig så nöjd och glad att det t o m hjälper till att lindra diverse biverkningar. Amazona erbjuder också ett stort utbud av aktiviteter Amazonabladet nr 3-2017


som det finns möjlighet att anmäla sig till från yoga, vattengymnastik, stavgång till att tillverka egna smycken och prova på att dreja. Det är till stor hjälp att vi erbjuds dessa möjligheter och inte själva behöver använda vår energi till att hitta och tänka ut aktiviteter som vi vill delta i. Både kunskap och energi ger Amazonas Samtalsgrupper för oss med spridd bröstcancer. Samtalsledare är Carolina Welin, psykosyntesterapeut och psykosyntescoach. Vi träffas en gång per månad och genom att vi deltagare känner varandra kan vi följa varandras resa, stödja och inspirera varandra och ta del av varandras erfarenheter inom sjukvården och vad som kan hjälpa vid olika biverkningar. Att träffa andra i samma situation gör samtalen så mycket lättare. Man förstår varandra och kan dela frågor som man kanske inte ens vill prata med nära och kära om.

Med Carolina som samtalsterapeut har jag under förra året varit både på Masesgården i Leksand och på Sigtunastiftelsen på retreat. Läkningen som dessa vistelser ger är såväl fysisk och psykisk och betyder så mycket för välbefinnande och återhämtningen. Vistelsen på Masesgården med fem dagars gemenskap, god mat, fantastisk natur och möjligheter till fysisk aktivitet samt de så viktiga samtalen och meditationerna med Carolina gav mig en nystart efter en tuff vår. Båda aktiviteterna har varit subventionerade för oss med spridd bröstcancer. Sammanfattningsvis vill jag tacka Amazona för den kunskap, inspiration och trygghet som den ger oss och för dess outtröttliga arbete med att förbättra villkoren för oss med en spridd bröstcancer.

Amazona får mitt hjärta att sjunga!

Carolina leder våra möten med stor medkänsla och ger oss nya infallsvinklar att lindra vår oro och ger oss verktyg att hantera våra liv som att inte ge efter för krav och måsten som så lätt smyger sig in i tillvaron. Carolina har också en fantastisk förmåga att få oss att koppla av och kunna meditera. Tack vare henne lyckades jag lära mig meditera - något jag försökt lära mig under flera år men aldrig lyckats med.

Hälsningar från Monica Ribbing vid mötet inlagd på avd. P54 på Radiumhemmet

Estetisk och rekonstruktiv plastikkirurgi i världsklass

Vi är en av världens största privatkliniker för estetisk och rekonstruktiv plastikkirurgi. Vi utför bröstrekonstruktioner och tar emot patienter från hela landet inom ramen för vårdgarantin. Hos oss får du vård av högsta kvalitet och vi kan erbjuda dig en operationstid utan lång väntetid. Välkommen till Akademikliniken. www.ak.se

Amazonabladet nr 3-2017

15


FÖRENINGSAKTIVITETER

Temakväll: Munhålan vid cancerbehandling Karin Garming Legert är verksam som Universitetsadjunkt, Medicine doktor vid Karolinska Institutet, Avdelning Oral medicin och patologi samt som biträdande Övertandläkare vid Käkkirurgiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset. I den kliniska vardagen möter hon patienter som ska genomgå stamcellstransplantation. Karin har också disputerat i ämnesområdet Oral medicin och hon undervisar inom sitt specialområde för blivande och färdiga tandläkare och läkare.

O

rala komplikationer vid cytostatikabehandling är vanliga och är främst förknippade med munslemhinnan och inte tänderna. Symptom kan vara muntorrhet, lokala infektioner orsakade av svamp, bakterier eller virus, hyperplasier (tillväxt av tandköttet) och blödningar.

Karin Garming Legert. Dessa symptom orsakas av att de normala försvarsfaktorerna rubbas, genom t ex nedsatt immunförsvar, infektion eller antibiotikabehandling. En annan vanlig komplikation är mukosit (inflammation, ibland med sår i munslemhinnan), som är direkt orsakad av en skada i munslemhinnan som uppstår pga cytostatikabehandling och/eller strålning. Tandvården och patienten ska se till att minimera de orala komplikationerna under cytostatikabehandling på bästa sätt. Därför kan behandlande läkare skriva remiss till tandvården inför omfattande cytostatikabehandling, sk ”Tandvård som led i sjukdomsbehandling; LIS”). Det är läkaren som avgör ifall den planerade cytostatikabehandlingen är tillräckligt kraftig för att patienten ska vara berättigad till LIS. Syftet med LIS är att göra patienten odontologiskt infektionsfri innan cytostatikabehandlingen. Patienten betalar då enbart sjukvårdstaxa (frikort gäller). Som patient kan man själv välja vårdgivare. Dock finns ett väletablerat samarbete mellan sjukhustandvården och sjukvården vilket under en omfattande cancerbehandling är en fördel. Dessutom krävs även odontologisk specialkunskap vilket tandläkare inom sjukhustandvården har.

16

Receptionen Foto: Eva Langlet

Alla bör tänka på den basala munhygienen både före och under cytostatikabehandling vilket är följande: • Tandborstning 2 gånger per dag med mild fluortandkräm och extra mjuk tandborste. • Komplettera med hjälpmedel såsom mellanrumsborstar, tandtråd eller tandstickor. med böjlig topp. Dessa hjälpmedel ska användas med stor varsamhet så att slemhinnan inte skadas. • Undvik munsköljmedel förutom koksalt eller fluorsköljning (ex Flux 0,2 % NaF). • Fukta slemhinnan frekvent (minst 1 ggr/timme). Du som bär tandprotes; tänk på följande: • Proteshygien: rengöring 2 gånger dagligen med vatten, tvål, mild tandkräm eller protesrengöringsmedel. • Proteserna ska helst ej användas vid låga blodvärden och i övrigt förvaras i vatten under natten. • Missfärgningar tas bort med lika delar vatten/ättika eller CoregaR. Muntorrhet är ett vanligt symptom som även kan uppstå pga olika sjukdomstillstånd ofta i kombination med intag av många läkemedel som hämmar salivsekretionen. Muntorrhet predisponerar för svamp, men även för att drabbas av karies och tandlossning. Ofta beror muntorrheten på att den smörjande komponenten i saliven inte fungerar. Man ska därför i första hand ersätta med smörjande medel. Vid muntorrhet under cytostatikabehandling kan du lindra och förebygga muntorrhet på följande sätt: Smörjande preparat: • Oral cleaner APL- som både är fuktande och smörjande och löser upp slem och krustor (beläggningar). Kan användas för att skölja munhålan flera gånger om dagen alternativt genom att använda kompresser och badda med dessa på munslemhinnan. Detta är en apoteksproducerad produkt som vårdavdelningarna ofta har i sitt munvårdssortiment. Man kan även prova att få köpa den på apoteken. Amazonabladet nr 3-2017


• Fuktgeler, sprayer och olja: smörjande flera gånger om dagen, ex Flux Dry mouth, Proxident spray med olja, olivolja eller annan god hushållsolja. Till natten är det bra med fuktgeler som stannar kvar på slemhinnan och fuktar 3-4 timmar, ex Oral Balance, Zendium fuktgel Salivstimulerande preparat: • Xerodent sugtabletter Symptomminskande: • Vatten/vichy • Bikarbonat (½ tsk bikarbonat+ ½-1 dl vatten) skölj eller badda slemhinnan (kan även fungera som svampprofylax och löser upp slem och beläggningar) • Is Under cytostatikabehandling är det vanligt att man drabbas av mukosit (sår i munslemhinnan). Risken ökar med ökad intensitet i behandlingen. Vi har idag ingen effektiv behandling utan enbart smärtlindrande och förebyggande. Sår i slemhinnan speglar nivån av de vita blodkropparna. Följande kan du göra förebyggande: • Optimal munhygien enligt ovan. • Suga på isbitar vid cytostatikabehandlingen. • Skölja munnen regelbundet med koksalt eller vatten. • Smörja läpparna. • Svampprofylax (utfärdas på recept av läkare eller tandläkare, viss förebyggande effekt kan man få av att regelbundet skölja/badda med bikarbonatlösning enligt ovan).

protesens insida för det är där svamparna främst växer. För att behandlingen ska fungera måste protesen behandlas (fråga gärna din tandläkare om råd). Till dig som behandlas för spridd bröstcancer och ska få benstärkande preparat, sk bisfosfonater är det viktigt att tandvården är informerad. Inför intravenös behandling bör infektionssanering utföras (enligt LIS) och extra försiktighet iakttas vid invasiva tandingrepp. Din läkare ansvarar för att remittera dig till tandläkare eftersom remiss krävs för att få behandling inom LIS. Föredraget visade hur viktigt det är att tandvården och sjukvården har ett gott och väletablerat samarbete runt patienter som ska genomgå en krävande cancerbehandling. Har du ytterligare frågor gällande föredraget kan du kontakta Karin via mail: Karin.garming.legert@ki.se Text: Marianne Kjaeldgaard Foto: BCF Amazona

Redaktionens kommentar.

Oral Cleaner är en apotekstillverkad vara med varunummer 33 19 00, vilken tillverkas i större skala och lagerhålls hos apotekens läkemedelsleverantör. Den går således att beställa för avhämtning inom någon dag. Lösningen innehåller pepparmint, glycerol, vatten natriumklorid (koksalt) och konserveringsmedel.

Det finns dock andra tillstånd som kan ge sår i munslemhinnan som ibland kan likna mucosit, tex afte. Att drabbas av afte är vanligare om man har tidigare erfarenhet av att få afte. Afte kan oftast med god effekt behandlas med lokal kortisonlösning som man sköljer munhålan med, men ofta läker det av sig själv. Lindring av symptomen kan erhållas genom lokalt applicerat smärtstillande tex vid födointag. Ett exempel är lidocainhydroclorid i Oral cleaner APL. Den smärtstillande lösningen är blandad i Oral cleaner APL vilket gör att man med behandlingen även får en smörjande effekt. Lösningen är receptbelagd. Pga ett nedsatt immunförsvar, vilket rubbar den normala balansen i munhålan under cytostatikabehandling, kan man drabbas av svampinfektion (vanligast Candida species). Diagnosen ställs av tandläkaren och behandlingen kan vara: • Svampmedel (t ex FluconazolR; NystimexR (receptbelagda). • Förebygg genom optimal munhygien och bikarbonatlösning. • Protesbärare måste även tänka på att behandla Amazonabladet nr 3-2017

EN NY TRÄNINGSAPP efter Bröstcancer Unikt träningsprogram, speciellt framtaget för tiden efter bröstcancer. Lugna rörelser och andningsövningar. Gratis att ladda ner. Vid köp inuti appen går 5 kr till Amazona. All träning sker efter egen förmåga.

Mer info

BROSTCANCERTRANING.SE

17


Temakväll: Smärttillstånd efter cancerbehandling Jens Draiby är läkare på Bragée kliniker. Det är en privat Rehabklinik som arbetar inom Vårdval Stockholm för patienter med långvarig smärta och utmattning. Den ligger på Karlavägen och till den kan man komma med sk egenremiss. Jens är specialist på rehabilitering och smärtlindring och har arbetat många år med smärtpatienter av olika slag. Ett väsentligt inslag i det arbetet är hur man som person hanterar smärta som är så kraftig att den sänker livskvaliteten.

N

är det gäller bröstcancer visar en dansk undersökning att knappt hälften av de 3 200 kvinnorna som deltog i studien fortfarande upplever smärta trots att det gått två år efter operationen. Det innebär omkring 1 500 kvinnor och av dessa hade 13 % svår smärta, 39 % medelsvår smärta och 48 % lätt smärta.

Jens Draiby Viktigt för förståelsen av smärta är att man utgår från att patientens upplevelser är sanna för henne och därför inte ska ifrågasättas, likaså är det väsentligt att patientens närstående har förståelse för smärtan. Kunskap om smärtan behövs, och om läkaren och patienten reder ut vad det är som påverkar smärtupplevelsen öppnar sig också möjlighet att behandla den. Smärta kan delas upp i akut och kronisk smärta. En akut smärta varar högst tre månader, och har oftast en konkret orsak. Om man exempelvis slår tån i en sten går en signal till ryggmärgen och sedan upp till smärtcentrum i hjärnan. Först då upplever vi att det gör ont. Den nervbana som leder smärtan från tån går in i ryggmärgen vid en bestämd ryggkota, och där finns också en ”grind” som reglerar insläppet. Alla har en inbyggd förmåga till att dämpa smärtan, men den kan vara försvagad av depression, stress, oro, trötthet eller tidigare dåliga erfarenheter av en viss situation eller händelse. Är man exempelvis rädd för tandläkaren och har varit med om många smärtsamma behandlingar är det således större risk att det gör ont varje gång tandläkaren är i farten. Med långvarig smärta avses sådan smärta som varat mer än 3 månader. Själva upplevelsen av smärta kan då sprida sig till ett större område och hjärnan får svårare att tolka vad det egentligen är som gör ont. Smärtan kan komma även i vila och den blir ofta mer intensiv i den ena kroppshalvan. Efter några år kan man också börja få ont i de små lederna som finns i händer och fötter.

18

Långvarig smärta aktiverar kroppens stresspåslag, vilket gör att blodtryck och tarmar påverkas och kan också leda till ett behov av att kissa oftare. Smärtsignaler kan liknas vid toppen av ett isberg. Endast en liten del syns ovanför vattnet, men vad döljer sig under ytan? Långvarig smärta kan också ge en sjukdomskänsla med feber och halsont, men inte för att man drabbats av bakterier eller virus, utan för att immunförsvaret börjar gå på högvarv. Har man långvarig smärta blir man överkänslig mot det mesta, (t ex höga ljudnivåer), man får kort stubin, man plågas av att vara beroende av andra för att kunna utföra vissa saker och dessutom kan man uppleva att man står i tacksamhetsskuld till dem som hjälper. Minnet och koncentrationen sviktar och man kan känna sorg, oro och depression. Smärtkänsligheten ökar av stress, depression, oro, sömnbrist men också av att man inte är aktiv. Katastroftankar förbättrar inte heller situationen – men det kan vara lättare sagt än gjort att skaka av sig sådana. Har man ont är det lätt att hamna i svarta tankebanor. Ett sätt att mota dessa är att delta i olika sociala aktiviteter och vara fysiskt aktiv. Det tränar in nya banor i hjärnan - man får bättre ”spår i hjärnan”. Vad gör man då för att må bättre? Ett första steg är att få en diagnos, och en sådan ger vanligtvis trygghet och en förklaring till de besvär man upplever. Utan diagnos är det ju svårt att hitta rätt lindring och ta eget ansvar. Det andra steget innebär rehabilitering, där man lär sig att använda olika tekniker eller redskap för att hantera smärtan. Det ger en förutsättning för bättre egenkontroll, men kräver en hel del, t ex förändringsvilja. Allt detta kan innebära en kamp, men det är viktigt att inte fastna i detta steg utan försöka gå vidare. Det tredje steget är att skaffa sig en acceptans. Att gilla läget och inte ge upp. Hjälper läkemedel? Ja, men rätt hanterade. Det man som lekman vanligen menar med värktabletter är dels de receptfria medlen som t ex paracetamol, dels de många varianterna av morfinsläktingar. Numera finns också läkemedel som verkar specifikt mot nervsmärta och dessa är ett bra alternativ för knappt hälften av patienterna.

Amazonabladet nr 3-2017


Det kan också vara lämpligt att försöka komma tillrätta med sömnstörningar, som ju förstärker smärtupplevelsen. Även depression och ångest höjer smärtnivån och kan behöva behandlas. Ett alternativ är läkemedel. SNRI läkemedlen Venlafaxin/Efexor eller Cymbalta har även en smärthämmande effekt eftersom de ökar halten av både serotonin och noradrenalin. Bland de icke farmakologiska metoderna används akupunktur, TENS (Transkutan Elektrisk NervStimulering) och hypnos, men det viktigaste är att vara fysiskt aktiv och ha stressreglerande aktiviteter i botten. Det gäller att fokusera och styra på rätt saker. Som symbolisk bild visade Jens en bild på en liten ryttarinna som satt på en stor häst som travade perfekt och fokuserade på sin ryttarinnas små signaler. Men en 600 kilo tung häst som inte behärskas av sin ryttare faller lätt i sken, och så är det också med smärta! Man måsta behärska den. Jag som gammal ryttare kan intyga att om man inte har kontroll över den häst man rider, så blir man snart avkastad och ligger i sågspånet. Så symbolbilden om smärta är väl värd att tänka på

sig kring den nya linjen. Att ge järnet den dag man känner sig lite piggare kan innebära att man dagen efter faller ihop och inte kommer ur sängen. Håller man på så en längre tid innebär det att man aldrig vågar planera några trevligheter eftersom man aldrig vet vilken dagsform man kommer ha den aktuella dagen. Att aldrig våga planera att träffa vänner och bekanta innebär dessutom att man inte får den stimulans som man så väl behöver. Det är betydligt bättre att göra småpendlingar runt den förmåga man har - men våga testa sina gränser så att man hittar en förmåga som stämmer med de flesta dagarna. Slutord från Jens blev att man ska försöka flytta sitt fokus från smärtan till det man anser vara väsentliga värden i livet och försöka ta sig tillbaka till det som gav kraft och mening. Och bekämpa stressen! Stress är som en brand i hjärnan – men den kan släckas av kreativitet. Text: Eva Langlet Foto: BCF Amazona

I begreppet acceptans ligger också att inse att man kanske aldrig når upp till den nivå på den förmåga där man befann sig tidigare. Har man – av olika anledningar - en långvarig smärtproblematik så måste man inse detta och försöka hålla

Stort urval av bröstproteser, specialbehåar och badkläder. Som Amazonamedlem har du 10% rabatt! Välkommen att boka tid på tel 08 411 90 56 Gilla oss på Facebook.

Följ oss på Instagram.

Valentin Sabbats Gata 7 • 113 61 Stockholm Telefon 08-411 90 56 • www.evamelke.se

Amazonabladet nr 3-2017

19


Hur ska vi klara verksamheten 2018? Som många av er antagligen vet, så kommer vår ordförande Maria Wiklund Karlsson att tacka för sig om knappt ett år. Skönt för Maria som under 15 år ägnat sig åt föreningen på långt mer än heltid, men det är ett stort bekymmer för oss. Maria har ju en lång, gedigen kunskap om bröstcancervården, ett brett kontaktnät och dessutom en enorm arbetskapacitet, vilket inte är lätt att ersätta. Men, vi i valberedningen började fundera redan dagen efter årsmötet i mars och har kommit en bit på väg. Vi fick ju ett klart uttalat mandat att se över den totala organisationen och arbetsfördelningen i vår förening, och strategin är att så snart som möjligt få fram policy för olika verksamheter och rutinbeskrivningar för att olika personer successivt kan börja avlasta Maria. Det innebär att den som åtar sig uppgifter får ett antal månader att sätta sig in i verksamheten, och den som tillträder som ordförande i mars 2018 får också en rimligare arbetsbörda. Vi kommer rapportera i kommande tre nummer av Amazonabladet. Detta är vad vi vet behövs i slutet av maj.

Ordförande

Som ordförande har man det övergripande ansvaret i föreningen och ska se till att verksamheten följer stadgar och andra styrdokument. Det ekonomiska ansvaret är tungt, och det finns ju dessutom övergripande lagar och regler för ekonomi och som vi som ideell förening också måste rätta oss efter. Ordförande är också ansiktet utåt och har många kontakter med sjukvården, politiker och media.

Återskapa ögonbryn med permanent make-up Återskapa eller förbättra dina ögonbryn, med kosmetisk tatuering. För mer information, besök gärna vår hemsida. Välkommen till Akademikliniken. www.ak.se

20

Självklart är också kontakten med medlemmarna väsentlig, föreningen företräder ju deras intressen. Nuvarande ordförande har ett arvode för en halvtidstjänst.

Ekonomi

Här finns en arbetsgrupp som behöver förstärkas. En separat annons finns både i detta och i förra numret av Amazonabladet där vi annonserar efter en vice kassör, men än så länge har ingen hört av sig. Någon eller några måste sköta bokföringen, betala räkningar, betala ut löner, delta i budgetarbetet och söka bidrag. Här krävs ordningssinne, och helst att man redan kan en del om bokföring - eller vill lära sig detta, vilket också innebär att man måste förstå vad man håller på med. Vill man sedan träda in som kassör utgår ett månatligt arvode. Att förstärka ekonomigruppen är väsentligt eftersom vår nuvarande kassör, Birgitta Nordling Lind, också aviserat sin avgång.

Informationsverksamheten

Amazonabladet kan behöva flera skribenter, gärna med lite medicinsk kunskap eftersom många av våra föreläsningar är medicinskt inriktade. Tidningen är självfinansierande, vilket innebär att annonsintäkterna täcker kostnaderna för tryckning och distribution. Här behövs någon som kontaktar annonsörerna och övertygar dem att fortsätta annonsera och helst också boka in sig för nästa års samtliga fyra nummer. Merparten av jobbet ligger i oktober – november, men insatser behövs också löpande inför varje nummer av tidningen. Tidningen produceras med hjälp av ett dataprogram (InDesign) för lay out. Två personer klarar att på ett par veckor göra en hel del av grundarbetet. Men, det behövs dessutom en person som har, eller vill skaffa sig mera gedigna kunskaper i tidningsproduktion. Tidningen är ett viktigt ansikte utåt och efter grundarbetet med varje nummer behövs det ytterligare ett antal dagars koncentrerad insats för att tidningen ska se professionell ut. Hemsidan är till viss del kopplad till tidningen eftersom alla aktiviteter står i båda kanalerna. En del arbete ligger på den arbetsgrupp som arrangerar medlemsaktiviteterna, men det behövs även en person som har det övergripande ansvaret vilket exempelvis innebär att se till att alla uppgifter är aktuella och att alla länkar som är kopplade till andra register och system fungerar. Amazonabladet nr 3-2017


Patientråd

En viktig del av föreningens strävan att förbättra bröstcancervården är att vara representanter i de patient- och närståenderåd som finns på Södersjukhuset, Capio St Göran, Karolinska i Solna och i det övergripande organet RCC, Regionalt Cancercentrum Stockholm- Gotland. Dessa råd träffas några gånger varje termin och förutom patienter eller deras anhöriga ingår representanter för sjukhusen. Här krävs att man kan föra många patienters talan och tona ner de egna erfarenheterna. Vet man idag inte så mycket om Amazona och dess arbete, får man en introduktion. Sedan krävs lite skinn på näsan. Det är inte alltid så lätt för sjukvården att inse att patienter kan ha ett annat perspektiv än de själva.

Arbetsgrupper tillsammans med sjukvården

Glädjande nog blir vi tillfrågade om vi vill delta i de olika arbetsgrupper som vården driver i syfte att förbättra för patienterna. Det finns både permanenta grupper som träffas varje månad, men också arbetsgrupper för avgränsade områden. Just nu finns två permanenta och ett tiotal till-

fälliga. Vi strävar efter att ha två personer per arbetsgrupp, dels för att stötta varandra, dels för att man kanske inte kan delta alla gånger. Även här behövs kunskaper om föreningen och skinn på näsan. Vår förening är viktig av flera skäl. • Vi har goda möjligheter att påverka sjukvården till det bättre • Vi har goda möjligheter att stötta varandra • Vi har möjlighet att ordna intressanta och stimulerande aktiviteter. Men, detta ordnar sig inte själv. Någon måste göra något, och om vi inte hittar personer som tycker att det är roligt, viktigt och stimulerande att arbeta inom föreningen, så har vi snart ingen förening. Vi vill ju inte skära ner på våra, för medlemmarna, viktiga aktiviteter. Hör av dig till eva.langlet@tele2.se och berätta vad just du kan bidra med. Du kan också gå in på vår hemsida www.amazona.se, gå in på fliken ”Stöd oss” och välj ”Bli aktiv i föreningen”, så hittar du ytterligare information. Valberedningen genom Eva Langlet

Mentor 2014

Impact Communication

Alla kan göra någonting!

Efter sin bröstcancer valde Lena rekonstruktion.

”För mig var det ett naturligt val.” www.mentorimplants.se

Amazonabladet nr 3-2017

21


Hud- eller nagelproblem på händer och fötter? Cytostatikabehandling, men ibland även annan cancerbehandling, kan ge biverkningar på händer eller fötter. Sådana problem kan lindras helt eller delvis med hjälp av medicinsk hand- och fotsjukvård, och ju tidigare man tar itu med problemen desto bättre. Din vanliga läkare kan skriva en remiss till fotsjukvård, men för problem på händerna måste remissen skrivas av en onkolog eller hudläkare och beviljas av IVÄ, som är en del av Hälso- och Sjukvårdsförvaltningen. För mer information se Amazonas hemsida (under biverkningar-cytostatika). Redaktionskommittén

Inbjuden till bröstcancerföreningen Emma Vår systerförening Emma, som omfattar Jämtlands län, har cirka 300 medlemmar och i april var jag inbjuden att prata om antihormonella läkemedel utifrån den enkät vi gjorde inom Amazona 2015. Det kom 100 personer! Och frågorna blev många, där representanter för bröstcancervården i Östersund hjälpte till att svara utifrån de förutsättningar som gällde här. Det är en viss skillnad mot Stockholm. Här finns kontaktsjuksköterskor som arbetat på lasarettet i ett stort antal år och borgar för god kontinuitet. Däremot får man åka till Sundsvall eller Umeå för att få strålning. Onkolog kommer från Umeå ett par dagar i veckan, så här uppe är det kirurgen som skriver recept på antihormonella tabletter.

CHRISTINAKLINIKEN För dig som söker ett individualiserat sjukvårdsalternativ med personlig omvårdnad i en lugn atmosfär.

Jag blev mycket väl omhändertagen av hela styrelsen, med Åsa, Margareta och Evy i spetsen. På bilden finns kirurgen Bengt, kontaktsjuksköterskorna Doris och Karin, och längst till höger ordförande i Emma, Margareta. Mig placerade de i mitten. Eva Langlet

Bröstmottagning Tel 08-406 28 30 Uppföljning och behandling av bröstcancer. Medicinsk Behandlingsavdelning Tel 08-406 28 71 Poliklinisk mottagning för konsultation och behandling med inriktning mot cancersjukdomar och cytostatikabehandling. Vi har landstingsavtal och tar även emot privata och försäkrade patienter. Högkostnadskortet gäller.

Cancerrådgivningen Telefon: 08-123 138 00 1177.se/sthlm-cancerradgivningen Cancerrådgivningen drivs av Regionalt cancercentrum Stockholm – Gotland.

Valhallavägen 91, 114 86 STOCKHOLM Fax 08-10 05 77 www.sophiahemmet.se broestmottagningen@sophiahemmet.se

22

Amazonabladet nr 3-2017


I M AG E S: SENTOO COLLEC TION | CH R I S T I N E H E A DW E A R

EN ANNORLUNDA SALONG

Salonger - med peruker och turbaner Vi träffar dagligen personer med olika typer av håravfall, bl a håravfall som biverkan vid cytostatikabehandling. Och vi vet att det finns många frågor och funderingar kring det som inträffar och vid val av peruk. Hos oss hittar du ett stort utbud av peruker och turbaner i olika modeller och utförande – för att vi på bästa möjliga sätt ska kunna hitta just det du söker, för bästa känsla och komfort! Kontakta oss gärna för fri konsultation.

Varmt välkommen till någon av våra salonger! Carl M Lundh – Salonger och Partners

Hur olika människor väljer att hantera sitt håravfall är individuellt och i slutändan en smaksak. Vissa väljer att lämna huvudet bart medan andra föredrar att använda turban och sjal eller peruk. Oavsett vad du själv väljer, är det viktigaste att det känns bra och bekvämt för dig!

VÄRDEKUPONG

amazona, 03-17

Lämna kupongen till någon av våra salonger eller partners – och få tillhörande resekit vid köp av en valfri peruk. Kupongen gäller t.o.m den 31/12-2017. Kan ej kombineras med andra erbjudanden eller rabatter.

CARL M LUNDH SALONGER – GÖTEBORG CML: 031-10 23 80 | GÖTEBORG Salong Wivi: 031-41 45 10 | HELSINGBORG CML: 042-14 30 00 | JÖNKÖPING CML: 036- 15 02 70 | KALMAR CML: 0480-268 30 | KALMAR Länssjukhus CML: 0480-813 69 | LUND CML: 046-14 17 70 | MALMÖ CML: 040-733 20 | STOCKHOLM CML: 08-545 66 800 | STOCKHOLM Perukshopen: 08-20 10 06 | UMEÅ Salong Huvudform: 090-12 16 72 | VÄSTERÅS Ann & Ewa Salongen: 021-18 15 03 ÖREBRO USÖ Hårvård: 019-14 83 63. PARTNERS – ANDERSTORP Almgrens hårvård: 0371-154 77 | BORÅS Borås Hårstudio: 033-23 96 90 | BORÅS Hulta Salongen: 033-15 51 77 | ESKILSTUNA Salong LM: 016-13 27 19 | FALUN Headbanger Hairstyle: 023-197 88 | KARLSKOGA Salong Boman: 0586-310 27 | KARLSTAD Hedwig Hårvård: 054-19 08 03 KRISTIANSTAD Skägg & Lockar: 044-10 00 00 | LINKÖPING Fifty Fifty: 013-12 65 66 | NORRKÖPING Peggis Barbershop: 011-13 24 00 | RONNEBY Salong Astra: 0457-108 51 | SVENLJUNGA Bergs Salong: 0325-61 10 86 | TORSÅKER Salong P.I.A: 0290-400 12 | UPPSALA Hårfixarna: 018-20 90 90 | VÄXJÖ Hårdesign: 0470-483 90 | ÖRNSKÖLDSVIK Salong Jacob: 0660-190 17 | ÖSTERSUND Madelene Hårvård: 063-10 14 85.

CARLMLUNDH.SE

CML-amazona-173x262-nr3-2017.indd 1

Amazonabladet nr 3-2017

2017-06-05 13:36

23


TEMAKVÄLL med FÖRFATTARSAMTAL den 10 Maj En lite annorlunda temakväll blev det när författarduon Disa Åberg och dottern Linda Bonaventura bjöd in till författarkväll på Amazona. Disa, sedan länge Amazonamedlem, har en lång karriär bakom sig som kulturarbetare och skribent. Linda är utbildad i drama på universitetets skrivarlinje.

D

enna afton fick vi bekanta oss med parets numera välkända bok: Operamopsen, en sällsam kärlekshistoria. En grupp engagerade litteraturintresserade medlemmar hade samlats för att lyssna och lära hur en bok blir till. Att det kan bli en lång och ganska mödosam process fick vi veta.

Innehållet i boken: ”En verklighetsbaserad feelgoodberättelse”, är ett bland många positiva omdömen om en roman, där en liten svart mops, Malcolm, har en viktig roll. Läsaren får ta del av miljöer och karaktärsbeskrivningar av människor som råkar bo i samma hus på Östermalm. Boken hade länge arbetsnamnet ”Stambytet”…

24

Den trevliga kvällen gick fort. En lustfylld och underhållande afton med såväl eftertänksamhet som igenkännande skratt. Boken Operamopsen, finns nu till utlåning i Amazonas eget bibliotek. Den går att köpa ute i handeln och kommer snart även i pocketupplaga, avslutade författarna.

Disa Åberg och dottern Linda Bonaventura Text och foto: Katrin Thunberg

Amazonabladet nr 3-2017


REHABILITERING

Vilka regler gäller för rehabilitering inom onkologi i Stockholms Läns Landsting (SLL)? Den rehabilitering som landstinget erbjuder är tolv dagar slutenvård i en sammanhängande period. Det innebär att du bor på den anläggning som du själv väljer. För att få rehabilitering efter avslutad cancerbehandling genom Stockholms läns landsting gäller följande regler: • Du ska vara 18 år eller äldre och vara folkbokförd i Stockholms län • Du ska komma från eget boende • Rehabilitering kan bli aktuell efter avslutad behandling, operation, strålning och/eller cytostatika. • Rehabiliteringen kan både vara kurativ och prepalliativ • Beslut om rehabilitering gäller i fyra månader • Genom vårdval väljer du vilken anläggning du vill komma till. Anläggningen ska kunna erbjuda dig rehabilitering inom tre månader. Specialremiss krävs från din läkare för att få åka på denna rehabilitering. Vårdval gäller och du väljer vilken

anlägg­ning som du vill åka till. För närvarande finns det sex olika ställen att välja bland. • • • • • •

Furuhöjden, Täby Mälargården Rehab Center, Sigtuna Olivia Rehabilitering, Danderyd RehabCenter Mösseberg, Falköping RehabCenter Sfären, Solna Vidarkliniken, Järna (Ingår även i vårdvalet)

Vidarkliniken är ett antroposofiskt sjukhus. De har även ett annat avtal (utanför vårdvalet) med SLL som innebär att de har ett eget intagningsansvar för kvalificerad somatisk vård och rehabilitering. Denna vistelse kan vara längre än 12 dagar. Speciell remiss krävs för detta. Redaktionen

Armstrumpor som får dig att må bättre Medicinsk kompressionsstabilitet med perfekt passform – i din favoritfärg! Med mediven armstrumpor kan du känna dig trygg med att din produkt uppfyller gällande medicinska riktlinjer. Du får dessutom välja fritt mellan våra olika färger och designmönster. Vi vill nämligen att du ska må bättre, på både insidan och på utsidan.

www.medi.se

Amazonabladet nr 3-2017

medi. I feel better.

25


Rehabilitering i naturskön miljö Läs mer på vår hemsida: www.malargarden.se | Telefon växel: 08- 59 49 36 30

MITT-I-LIVET ® -VECKOR på Masesgården. Mitt-i-Livet är ett återhämtningsprogram

på terapeutisk grund, som hjälper dig att få kraften tillbaka efter det att den medicinska behandlingen av bröstcancer är klar. Du ingår i en grupp med 6 – 8 kvinnor i samma situation som du, där gemenskapen i gruppen är en del av läkeprocessen. I rehabiliteringen ingår grupp- och individuella samtal, föredrag och avslappningsövningar. Ledare är Carolina Welin som 2005 startade programmet och som sedan dess har gett många kvinnor livsgnistan och energin tillbaka. Mitt-i-Livet veckorna är på Masesgården hälsohem i Dalarna. Med helpension. Vegetarisk mat. Vacker, rofylld miljö. Vistelsen är 5 dygn, söndag – fredag, med en Mitt-iLivet vecka i månaden.

26

För datum, pris och mer information kontakta

Carolina Welin, 070-651 10 90, e-post carolina.welin@mow.se eller ring Masesgården 0247–645 60.

Ett riktigt hälsohem vid Siljan sedan 1976

w w w. m a s e s g a r d e n . s e Amazonabladet nr 3-2017


CANCERREHABILITERING 12 DAGAR – EN HÄLSOINRIKTAD PROCESS

VÅRDEN PÅ VIDAR REHAB PRÄGLAS AV RESPEKT FÖR VARJE MÄNNISKAS UNIKA BEHOV OCH FÖRMÅGA Rehabilitering på Vidar Rehab syftar till att förebygga och reducera de kroppsliga, psykiska, sociala och existentiella följderna av sjukdom och vill stödja och inspirera dig till ett gott liv utifrån dina önskemål. Vidar Rehab har avtal med Stockholms Läns Landsting (SLL) och Jönköpings län för cancerrehabilitering 12 dagar, men du kan också finansiera en individanpassad vistelse hos oss via riksavtal eller Vidar Rehab:s patientfond. Läs mer på www.vidarrehab.se

Vidar Rehab är det nya namnet på tidigare Vidarkliniken i Järna. Vi erbjuder integrativ, antroposofiskt inspirerad vård – en hälsoinriktad vårdform som kombinerar skolmedicinska behandlingar med kompletterande terapier.

Amazonabladet nr 3-2017

Vi lägger fokus på det som skapar hälsa och håller dig frisk (s.k. salutogenes) i stället för på det sjuka.

27


Rehabcenter Mösseberg Rehabcenter Sfären

Olivia Rehabilitering – med kunskap och känsla Vi erbjuder två veckors rehabilitering för dig som har genomgått cancerbehandling samt två eller tre veckors rehabilitering för dig som har drabbats av lymfödem. Målsättningen är att du efter rehabiliteringen ska ha fått nya verktyg för att hantera din livssituation. Olivia Rehabilitering har avtal med Stockholms läns landsting. Vi som arbetar här är sjukgymnaster och lymfterapeuter och vi samarbetar med Olivias Rehabteam. Låter detta intressant? Besök gärna vår hemsida, maila eller ring oss:

reception@oliviarehabilitering.se • 08-522 509 30 Vendevägen 85 B, 185 92 Danderyd www.oliviarehabilitering.se

Rehab för livet Vi vet att en cancersjukdom ofta påverkar på flera plan – fysiskt, psykiskt, socialt och existensiellt. Till oss på Rehabcenter Sfären i Stockholm och Rehabcenter Mösseberg i Falköping kommer du när du genomgått din behandling – och är redo för något nytt. Ditt skräddarsydda program kan t ex innehålla vattengymnastik, stavgång, samtal, mindfulness och föreläsningar om trötthet, kost och stress. Du träffar också andra i liknande situation och får tid för återhämtning och reflektion. Men viktigast av allt – du får värdefull kunskap och nya verktyg med dig hem.

www.brackediakoni.se/mosseberg www.brackediakoni.se/sfaren

28

Precis den rehab du behöver!

Välkommen till oss! Här får du rehabilitering av omtänksam och professionell personal i hemlik miljö. Vi erbjuder dig träning i olika former, t ex cirkelträning, stavgång, skapande verksamhet och övningar i mental och kroppslig närvaro. Vi har även varmvattenbassäng. Kontakta oss gärna för mer information på 08-630 89 03 eller gå in på vår hemsida furuhojden.com. Vi finns på Gribbylundsvägen i Täby. Amazonabladet nr 3-2017


När du inte orkar som vanligt och inte förstår varför.

Välkommen på en Mitt-i-livet-vecka® på Hälsohemmet Masesgården Terapi/coaching i Stockholm

Att få en bröstcancerdiagnos är en livsomvälvande händelse. När allt ska vara över känns det ändå inte som vanligt. Hur har diagnos och behandling påverkat ditt vanliga liv? Med hjälp kommer du vidare, får en djupare förståelse för var du är och vad du behöver i nuvarande livsfas. Vad räcker krafterna till och hur hittar du tillbaka till uthållighet och energi i både kropp och själ? När man är för frisk för sjukvården men för sårbar för det vanliga livet kan samtalsstöd vara guld värt under själva övergångsfasen. Välkommen att höra av dig antingen via telefon 070-651 10 90 eller via mail carolina.welin@mow.se MOTTAGNINGEN FINNS PÅ GREVGATAN 34, 5 TR, PÅ ÖSTERMALM I STOCKHOLM.

Återhämtning i grupp för att komma tillbaka till energi i kropp och själ. Fem dygn på hälsohemmet gör stor skillnad. Veckan är en upplevelsebaserad återhämtningsvecka med vegetarisk, medveten kost som stärker, träning, yoga, varmvattenbassäng, meditation och samtal, både grupp och enskilda. Allt med syfte att du ska få återhämtning och kunna balansera dina krafter på nytt. Du bor naturskönt i enkelrum med dusch och wc. Det enda du behöver tänka på är dig själv och hur du har det. Återhämtning på riktigt. Inplanerade veckor är vecka 39, 42 och 48. Läs mer om programmen på www.mow.se eller kontakta carolina.welin@mow.se så svarar hon på dina frågor. Kostnaden för 5 dygn helpension är 12.500 kr. Priset är reducerat. www.curo.se kan lämna bidrag om du klarar deras inkomstprövning. Hälsohemmet Masesgården ligger 7 km väster om Leksand, naturskönt vid Siljan.

”Skönt att uppleva att jag inte är ensam i min situation. Det har varit utvecklande och givande att dela våra erfarenheter. Carolina har varit en mycket inkännande och proffsig guide för gruppen”.

”Min drivkraft är att se livsgnistan tändas i en medmänniskas ögon”. Jag som driver MOW Hälsa heter Carolina Welin och arbetar med terapi/coaching, grupper och rehabilitering. Min specialisering är sambandet energi i kropp och själ. Jag tycker om människor, är lika intresserad av de existentiella frågorna som kreativitet och kommunikation. Skriver gärna och har författat ett par böcker på temat hälsa, andlighet och mat som stärker. Margo Russell-stipendiet från Psykosyntesakademin och Breast Friends 2012 från Roche är utmärkelser som jag har fått. Läs gärna mer på www.mow.se

MOW Hälsa, Grevgatan 34. Box 223, 182 06 Djursholm. www.mow.se

Amazonabladet nr 3-2017

29


MEDLEMSAKTIVITETER - FÖRELÄSNINGAR Våra föreläsningar är förlagda till ABF, Sveavägen 41 i Stockholm. Du kommer enklast dit med tunnelbanan till station Rådmansgatan. Medlemmar, patienter, närstående, sjukvårdspersonal - alla hälsas välkomna! Föreläsningarna kostar 40:- för medlem­­mar i Amazona, 150:- för övriga. Förhandsanmälan via hemsidan.

Onsdag 22 november kl. 18.30 - 21.00

Pågående forskning bröstcancer Kroppen kan läka själen Plats

ABF, Katasalen Sveavägen 41 i Stockholm

Föreläsare Per Rydberg, forskare Karolinska Institutet.

Mattias Bergqvist, Biovica, VP Marketing & Clinical Development

Onkolog från Karolinska sjukhuset

Jill Taube, psykiatriker, dansinstruktör och expert på levnadsvanor. Själ och kropp AB, DansSteget och Jill Taubes Veranda.

Anmälan

Via hemsidan eller info@amazona.se.

Program

Kl. 18.30 Kl. 18.35 Kl 19.05 Kl. 19.40 Kl 20.00 Kl. 21.00

Inledning BCF Amazona Kan blodprov användas för att ge rätt dos av cytostatika? Per Rydberg Kan blodprov användas för att bedöma behandlingens effekt? Mattias Bergqvist Paus med frukt och dryck Kroppen kan läka själen samt avslutning med lättsam dans. Jill Taube Avslutning

Välkomna!

Arrangeras i samarbete med

Kan blodprov användas för att ge rätt dos av läkemedel?

Kan blodprov användas för att bedöma behandlingens effekt? Med hjälp av en svensk uppfinning DiviTum studeras hur man med enkla blodprover kan bedöma effekten av behandlingen. Vanligen behöver man vänta ca tre månader innan man med bilddiagnostik kan mäta om behandlingen har god effekt. Detta test utvecklas för att ge svar redan efter två till fyra veckor. Studier på spridd bröstcancer pågår i Lund och på Karolinska Institutet/Radiumhemmet samt med forskare i USA och Europa. Nya studieresultat presenterade vid San Antonio Breast Cancer Symposium 2016 visade att den nya teknologin kan utvärdera effektiviteten av den nya bröstcancermedicinen Ibrance.

Kroppen kan läka själen! Jill Taube, psykiatriker, arbetar sedan lång tid med fysisk aktivitet och goda levnadsvanor för att förebygga och behandla psykisk ohälsa. Tidigare bland annat i uppdrag för SLL med att implementera metoden FaR, numera i eget företag med expertuppdrag, klinisk förankring och skrivande. Sist men inte minst i verksamheten DansSteget som Jill Taube startat och driver. Här kombineras kunskap om hälsa med lättsam och kravlös dans. ”Det finns stora förbättringsutrymmen när det gäller att använda fysisk aktivitet i vården”, menar Jill Taube. Inte minst för patienter med psykisk ohälsa, oavsett grundorsaken. Att sambandet mellan kropp och psyke underskattas och förbises är hennes andra käpphäst. Hennes föreläsningar är numera aldrig bara prat, utan alltid bjuds det på rörelse i allmänhet och dans i synnerhet.

TailorDose® (TD) är ett nytt koncept för individanpassad dosanpassning av cytostatika som ges vid standardbehandlingar mot bröstcancer. TD baseras på ett svenskt patent och forskning på Stockholms universitet samt Karolinska institutet. I den första studien, TD-I, kunde patienter som hade en avvikande (låg/hög) bildning av läkemedlet cyklofosfamids verksamma komponent identifieras via analys av ett blodprov. I studien TD-II som just startat på Radiumhemmet mäts den aktiva dosen av samtliga läkemedel som ges. I en kommande studie TD-III kommer den givna dosen anpassas så att alla får likvärdig aktiv dos. Dosjustering via mätning bedöms vara både säkrare och effektivare relativt, att som idag, ge cytostatika utifrån patientens kroppsyta. 30

Foto: Jill Taube Amazonabladet nr 3-2017


MEDLEMSAKTIVITETER - SPRIDD BRÖSTCANCER Plats: BCF Amazona, Frejgatan 56 Max antal: Vi kan max ta emot 20 personer Förtäring Kaffe/te, vin, smörgås till självkostnadspris

Anmälan:

Anmälan via hemsidan - se till att få bekräftelse Amazona tel 08-32 55 90 eller info@amazona.se . VÄLKOMMEN!

Dessa aktiviteter är avsedda endast för dig med spridd bröstcancer Kraften i maten Samtalsgrupp - spridd bröstcancer

Anna Ottosson inspirerar och guidar på ett lustfyllt sätt om det absolut senaste inom forskningen när det gäller nutrition och hur vi kan stärka upp och öka vårt skydd med mat på ett mäktigt och kraftfullt sätt. Det finns mat som stärker immunförsvaret. Det finns en enorm kraft i den mat vi äter.

yhet N Anna Ottosson, en av Sveriges ledande dietister och väl-

känd kostexpert från TV, radio och tidningar. Hon är författare, föreläsare, bloggare, matentreprenör och expertkommentator inom mat och hälsa. Tid Torsdag 7 september kl 14.00-16.00 Föreläsare Anna Ottosson, dietist Foodpower

Spridd bröstcancer skelettmetastaser/ benhälsa Ämnet är skelettmetastaser, smärta och benhälsa vid spridd bröstcancer. Elisabet informerar fritt och sedan är det gott om tid för frågor. Tid Tisdag 19 september kl 14.00-16.00 Föreläsare Elisabet Lidbrink, överläkare onkolog Karolinska Universitetssjukhuset Solna.

När allt ska vara över får man ett nytt cancerbesked. Gruppen är en s.k. öppen grupp och totalt är det sex träffar. Detta för att nya deltagare ska få en chans att komma med i gruppen. När du anmäler dig får du ett klippkort och du kan delta sex gånger. Deltagare i dessa grupper har företräde till våra temaeftermiddagar för spridd bröstcancer. Pris

850:- för Amazonas medlemmar 1 225:- för övriga

Anmälan

Skriftlig anmälan till info@amazona.se.

Plats

BCF Amazonas lokal, Frejgatan 56

Samtalsledare Carolina Welin, Dipl Psykosyntesterapeut PsA, Dipl Psykosynetscoach PsA. Tel 070-651 10 90 www.mow.se/health Tid  

Leva 1+2 - en grupp och mötena växlar mellan ons och tors kl 14.00 - 16.00 Startdatum onsdag 20 september

Leva 3 ny grupp tors kl 14.00 - 16.00 Startdatum torsdag 21 september

Gemensam avslutning torsdagen den 21 december.

Avboka vid förhinder Det är viktigt att avboka vid förhinder så att någon annan kan få din plats. Du bokar nu alla BCF Amazonas aktiviteter själv via vår hemsida. Smidigt för alla!

I GLÄDJE ELLER SORG STÖD BCF Amazona MED EN GÅVA Ditt bidrag behövs för att kunna bedriva vår verksamhet att hjälpa bröstcancerdrabbade kvinnor. Plusgiro 436 84 79-4, Bankgiro 5572-1229 Swish 12 35 14 20 39 Amazonabladet nr 3-2017

31


MEDLEMSAKTIVITETER - SPRIDD BRÖSTCANCER Plats: BCF Amazona, Frejgatan 56 Max antal: Vi kan max ta emot 20 personer Förtäring Kaffe/te, vin, smörgås till självkostnadspris

Anmälan:

Anmälan via hemsidan - se till att få bekräftelse Amazona tel 08-32 55 90 eller info@amazona.se . VÄLKOMMEN!

Dessa aktiviteter är avsedda endast för dig med spridd bröstcancer Spridd bröstcancer Smärta - fysisk och behandlingar psykisk smärta vid spridd cancersjukdom Ämnet är behandlingar (aktuella och kommande) för spridd bröstcancer.

Även information om vad som är på gång när det gäller nya mediciner och vilka studier som pågår. Jonas Bergh informerar fritt och sedan är det gott om tid för frågor. Tid

Måndag 9 oktober kl 14.00- 16.00

Föreläsare Jonas Bergh, professor KI, onkolog, Karolinska Universitetssjukhuset i Solna

Mikaela Luthman är överläkare på Stockholms Sjukhem. Att lindra handlar inte bara om fysisk smärta utan det handlar i lika hög grad om oro, ångest, Foto: Dagen.se sorg och förtvivlan. Mikaela leder samtalet kring smärta vid spridd bröstcancer och talar om vilket stöd som sjukvården kan erbjuda. Ta gärna med dig en anhörig. Tid

Tisdag den 7 november kl 14.00-16.00

Föreläsare Mikaela Luthman, överläkare Stockholms Sjukhem

Matinspiration och Rosendal gratis vid spridd bröstcancer Nya läkemedel Hur kan vården förbättras för dig med spridd bröstcancer? Nya behandlingar för spridd bröstcancer. Läkemedel som förväntas bli godkända inom en kort framtid. Genomgång av de förbättringsförslag ur ett patientperspektiv när det gäller spridd bröstcancer. Arbetet har utgått från intervjuer som läkemedelsbolaget Pfizer gjort med BCF Amazonas medlemmar. Tid

Onsdag 22 nov kl 14.00 - 16.00

Föreläsare Henrik Lindman, onkolog, Akademiska Sjukhuset i Uppsala samt representant från läkemedelsbolaget Pfizer 32

Våra luncher med matinspiration och våra inspirationsdagar på Rosendal är gratis för dig som lever med spridd bröstcancer. Du får gå flera gånger. Dessa aktiviteter är avsedda att ge lite rekreation och stöd för dig.

Matinspiration - lunch kl. 11-14 sid 46 Fredag 22/9, 29/9, 24/11 och onsdag 29/11.

Rosendal inspiration sid 45 Måndag 2 oktober 13-16

Fråga doktorn om spridd bröstcancer Annelie Liljegren kommer till oss för att diskutera och svara på frågor om spridd bröstcancer. Annelie ger också råd och tips och coachar patienterna på ett bra, pedagogiskt och lättbegripligt sätt. Tid Onsdag den 6 december kl. 14.00 - 16.00 Föreläsare Annelie Liljegren, överläkare, onkolog KS. Amazonabladet nr 3-2017


BCF Amazona har glädjen att inbjuda till en LEVA-vecka 26 – 31 augusti 2017 på Masesgården i samarbete med MOW Hälsa. Vecka 35 har vi genom bidrag från Bröstcancerfonden finansierat 12 platser för våra medlemmar på en LEVA-vecka - en rehabiliteringsvecka för dig som lever med spridd bröstcancer, kronisk sjukdom. Deltagare i våra LEVA-samtalsgrupper har företräde. Ansökan skickas in senast den 11 augusti 2017.

Med bidrag från Bröstcancerfonden!

Masesgårdens Hälsohem ligger vackert beläget vid Siljan.

U

nder veckan ingår du i en grupp med 10-12 andra kvinnor i liknande situation. Fokus ligger på gemenskap, mindfulness, återhämtning, naturskön miljö, vegetarisk kost, varmvattenbassäng, träning - allt efter vad var och en orkar. Veckan är stärkande för både kropp och själ. Ett komplement för dig som lever med sjukdom och oro, att få fokusera på dig själv och dina egna behov under några dagar. Masesgårdens Hälsohem är ett av Sveriges två kvarvarande hälsohem. Du bor fint i enkelrum och maten är vegetarisk. Här finns varken kaffe, svart te, kött, fisk, fågel eller alkohol. Men så mycket annat gott att de flesta kommer tillbaka om och om igen. Du betalar själv för din resa till Masesgården samt en avgift på 500 kr till BCF Amazona om du deltar första gången. Har du tidigare deltagit blir avgiften i stället 1.500 kr. Prissänkningen görs eftersom vi har fått ekonomiskt bidrag från Bröstcancerfonden.

Carolina Welin är kursledare under LEVA-veckan.

Hälsohemmet Masesgården ligger naturskönt vid Siljan, 7 km väster om Leksand, ca 3,5 timmars resväg från Stockholm. Kommer du med tåg eller buss hämtar Masesgården vid stationen. Här finns flera aktiviteter för kroppen varje dag yoga, avslappning, ryggjympa, varmvattenbassäng, stavgång, motion och mycket, mycket mer. Ingen kan vara med på allt men alla kan prova någonting. Välkommen med din ansökan senast 11 augusti 2017. Ansökningsblanketten skickas till dig när du gör din intresseanmälan via hemsidan eller via mail till info@amazona.se. Du får snabbt besked efter den 11 augusti om du får plats på LEVA-veckan. Du är välkommen att medverka flera gånger men de personer som söker första gången har förtur. Begränsat antal platser.

BCF Amazona arbetar kontinuerligt för att hjälpa alla kvinnor som har, eller har haft, en bröstcancerdiagnos att få rehabilitering, återhämtning och inspiration. Det som sjukvården inte alltid har resurser eller möjligheter att tillhandahålla. BCF Amazona är Sveriges största och äldsta patientförening inom cancer och har lång erfarenhet av att stödja patienter genom krisen. Patienterna vet oftast själva bäst vad de behöver för sin återhämtning. Det är utgångspunkten i all vår verksamhet. LEVA-grupperna startade som samtalsgrupper och har nu kompletterats med en återhämtningsvecka i internatform. Att LEVA med en allvarlig diagnos är en ständigt närvarande oro och för att orka vara patient behöver man kontinuerligt återhämtning. Amazonabladet nr 3-2017

På Masesgården är maten vegetarisk.

33


Ro i själen – återhämtning på Sigtunastiftelsen agar! d e r t u i samarbete med MOW Hälsa n OBS Nu har vi möjlighet att erbjuda dig som är med i någon av våra LEVA-samtalsgrupper att komma på en två dagars retreat med fokus på själslig återhämtning. Platsen vi valt är som hämtad från Italien och arkitekturen är inspirerad av husen i Toscana.

P

å Sigtunastiftelsen är andlighet och inspiration en del av verksamheten och i skydd av historiens vingslag och hundraåriga traditioner vet vi att miljön är som klippt och skuren att hjälpa besökaren till själslig ro. Under tre dagar, måndag förmiddag till onsdag eftermiddag, stannar vi med oss själva och varandra, får tid för att fördjupa samtalet och dela reflektioner. Du lyssnar in kroppens signaler, får lite mer utrymme för dig själv och dina funderingar. Temat är livsmod, självinsikt och andlighet med syfte att erövra en plats av ro i själen. Vi kommer att vara kreativa och kommunikativa. Med en bra blandning av guidade meditationer, rörelse, musik, bild och text kommer vi att hjälpa insidan att komma till uttryck. Att mötas är att utvecklas, ögonblick av gemenskap och samhörighet bär vi med oss i hjärtat för alltid. När vi är trötta och vill dra oss undan har vi som svårast att ta emot kärlek och öppna oss för gemenskap. Samtidigt är det ofta i dessa stunder som vi längtar efter en hjälpande hand. Tanken är att du ska åka hem med en högre livsnärvaro och förstärkt självkänsla, tillit, om du så vill.

Inkvartering sker i enkelrum med dusch/wc. Ankomst måndag förmiddag och hemresa onsdag eftermiddag. I priset ingår frukost, tre luncher, två middagar samt föroch eftermiddagskaffe. Du som deltar i BCF Amazonas samtalsgrupper för spridd bröstcancer har förtur till dessa platser. Tidpunkt Måndag 18 - onsdag 20 december 2017. Kostnad 2 200 kr per person om du deltar första gången. Har du tidigare deltagit är priset 3 200 kr per person. Priset är subventionerat av BCF Amazona och Sigtunastiftelsen. Curo kan ge bidrag om din inkomst inte överstiger ett visst belopp. Du ansöker själv om bidraget och om det beviljas lämnar du intyget från CURO till Carolina Welin, MOW Hälsa, vid ankomsten till Sigtuna. Bidraget sökes hos www.curo.se. Anmälan - Via hemsidan eller till info@amazona.se.

Ledare för återhämtningsdagarna är Carolina Welin med lång erfarenhet av återhämtning och rehab för personer med spridd bröstcancer.

34

Amazonabladet nr 3-2017


Amazonabladet nr 3-2017

35


TEMAKVÄLLAR OCH ÖPPET HUS Plats: BCF Amazona, Frejgatan 56 Max antal: Vi kan max ta emot 20 personer Förtäring Kaffe/te, vin, smörgås till självkostnadspris

Feldenkraismetoden prova på Du får möjlighet att prova på Feldenkraismetoden vid en temakväll hos BCF Amazona. Med Feldenkraismetoden kan du med enkla övningar förbättra din rörelseförmåga. Vid operation och behandlingar påverkas bindväv, muskulatur och mycket mer. Smärtor och stramhet medför ofta rörelsemönster som inte är gynnsamma på sikt. På kursen får du erfarenheter som kan hjälpa dig vidare. Nyfiken på dina möjligheter? Prova Feldenkrais®! Tid

Tisdag den 29 augusti kl 18.00-20.00

Föreläsare

Sofie Turse, feldenkraispedagog. idrottslä- rare som utbildar sig till fysioterapeut.

Mer information om kursen hittar du på sidan 45

Anmälan:

Anmälan via hemsidan - se till att få bekräftelse Amazona tel 08-32 55 90 eller info@amazona.se . VÄLKOMMEN!

Fråga doktorn om HER2-positiv bröstcancer Denna form av bröstcancer motsvarar ca 15 % av alla bröstcancerfall. Tack vare forskningens framsteg är denna bröstcancerform idag lättare att behandla. Kom och ställ frågor till Sara Margolin om HER2-positiv bröstcancer. Sara Margolin informerar om HER2-positiv bröstcancer och svarar på frågor om de olika behandlingarna. Tid

Onsdag 30 augusti kl 18.00-20.00

Föreläsare Sara Margolin, onkolog vid bröst mottagningen, Södersjukhuset Stockholm

Arrangeras i samarbete med Roche.

Ät dig till bättre hälsa och låt vikten bli en bonus Att tappa fyra kilo på en månad klarar de flesta.

Nyhet

- Det är enkelt, säger Cathrine Schück, författare och licensierad kostrådgivare. Hemligheten är att aldrig hoppa över måltider och ösa på med grönt. För ett halvår sedan kom Cathrine Schück i kontakt med den brittiska läkaren Michael Mosleys nya modell för viktnedgång och blodsockerkontroll. Genom att äta 800 kalorier om dagen i åtta veckor har han visat att man kan sänka sitt blodtryck, sitt blodsocker, sina blodfetter och sin vikt. Cathrine är ensam i Sverige om ett godkännande från Mosley i England om att hålla kurser, seminarier och föreläsningar. Cathrine förespråkar Michael Mosley och hans nya och väldigt spännande metod som har en 800 kcal diet som grund för ett lägre blodsocker och därmed en snabb viktminskning. Tid:

Tisdag 5 september kl. 18.00 - 20.00

Föreläsare:

Cathrine Schück, Lic. kostrådgivare, KBT-coach och samtalsterapeut

36

Öppet hus - Hitta styrkan Under ett par timmar får du möjlighet att möta andra kvinnor som behandlats för bröstcancer. Vi för ett gemensamt samtal och på plats finns alltid två stödpersoner som själva haft bröstcancer. Vid våra öppna hus på kvällstid medverkar även en av våra yngre stödpersoner. Du är varmt välkommen oavsett ålder att ta del av vår gemenskap. För vår planering - anmäl dig via hemsidan eller ring. Vi träffas på Frejgatan 56, tider framgår nedan Eftermiddagar kl. 16-18 Tisdag 22 augusti, torsdag 12 oktober o torsdag 14 december. Kvällstid kl. 18-20 Onsdag 20 september och tisdag 21 november. Amazonabladet nr 3-2017


Plats: BCF Amazona, Frejgatan 56 Max antal: Vi kan max ta emot 20 personer Förtäring Kaffe/te, vin, smörgås till självkostnadspris

Anmälan:

Hur kan jag som patient hålla reda på nya medicinska rön kring bröstcancer?

Chokladprovning et Nyh

Eftersom regelbunden uppföljning av patienter nu är borttagen undrar vi hur patienterna ska kunna hålla reda på när det kommer nya medicinska rön.

• •

Exempel på frågeställningar är: • Vilka patienter ska ha förlängd endokrin behandling? • Vilka patienter behöver Zoledronsyra som tilläggsbehandling? Finns nödvändig kompetens hos primärvården? Andra framtida, nya behandlingsmöjligheter?

Tid:

Föreläsare:

Onsdag 6 september kl 18.00-20.00 Magnus Bäcklund, onkolog, SÖS

Anmälan via hemsidan - se till att få bekräftelse Amazona tel 08-32 55 90 eller info@amazona.se . VÄLKOMMEN!

Bönan och Roten grundades 2014 i Åkersberga av Anna Ärlig. Samtidigt startade Lotta Sunnås-Everaere pralinmakeriet Coeur de Praline.

Deras vägar möttes och sommaren 2015 slog de sig ihop och blev ett företag. Nu driver de tillsammans butiken Bönan & Roten med pralinmakeriet Coeur de Praline. De båda har dock en historia av andra yrken bakom sig innan de fann sin passion för choklad och lakrits. Välkomna på en spännande smakresa. Vi lär oss både om historia och tillverkningsprocesser. Vi provar flera olika sorters choklad eller lakrits och pratar om ursprung, smak, doft och karaktär och självklart finns det möjlighet att handla! Tid:

Tisdag 12 september 18.00-20.00

Ledare:

Lotta Sunnås-Everaere, Bönan och Roten

Avboka vid förhinder Det är viktigt att avboka vid förhinder så att någon annan kan få din plats. Många av våra aktiviteter blir snabbt fullbokade. Vi försöker dock upprepa alla fullbokade temakvällar kommande termin.

Fråga doktorn psykologiska och kognitiva effekter av bröstcancerbehandling

Rädslan för återfall När ska jag söka vård? Vilka symptom ska jag som bröstcancerpatient vara uppmärksam på när jag söker hjälp hos bröstcentra? När ska jag söka primärvård? Sam Rotstein leder diskussionen kring detta angelägna ämne nu när uppföljningen av patienterna är borttagen. Kom och ställ frågor till Sam Rotstein om detta viktiga, angelägna ämne som berör många av oss. Tid

Tisdag 19 september kl. 18.00-20.00 och Tisdag 17 oktober kl. 18.00-20.00

Föreläsare Samuel Rotstein, överläkare onkolog Karolinska Universitetssjukhuset Solna Amazonabladet nr 3-2017

Foto: Karolinska

Eleonor Uddbom, psykiater och biträdande överläkare på sektionen för cancerrehabilitering inom Karolinska, leder oss i detta ämne. Hur mäktar man med de psykologiska och kognitiva effekterna av antihormonell behandling efter bröstcancer. Nedstämdhet och cancerrelaterad oro är vanliga biverkningar av den behandling vi får för att bota bröstcancern. Eleonor går igenom vilken hjälp sjukvården kan erbjuda. Tid

Tisdag den 26 september kl. 18.00-20.00

Föreläsare Eleonor Uddbom, bitr. överläkare, psykiater, Tema Cancer Karolinska, Solna 37


Plats: BCF Amazona, Frejgatan 56 Max antal: Vi kan max ta emot 20 personer Förtäring Kaffe/te, vin, smörgås till självkostnadspris

Anmälan:

Vitamin D och Immunförsvaret

Prova på att dreja

Vitamin D behövs för ett friskt immunförsvar. Flera studier har visat att många cancerpatienter har låga vitamin D-nivåer. Studier har också visat att ju lägre vitamin D-nivåer patienterna har, desto sämre prognos och mer symptombörda har de. Temakvällen kommer handla om det senaste inom vitamin D-fältet och bröstcancer och vilka positiva effekter man kan tänkas uppnå med att behandla vitamin D-brist. En artikel om tidigare temakväll om vitamin D fanns i Amazonabladet nr 2-2016. Tidningen finns på vår hemsida. Tid

Onsdag den 4 oktober kl. 18.00-20.00

Föreläsare Linda Björkhem-Bergman, docent överläkare ASIH Långbro Park

Anmälan via hemsidan - se till att få bekräftelse Amazona tel 08-32 55 90 eller info@amazona.se . VÄLKOMMEN!

Kom och prova på att dreja och göra egen keramik hos keramiker Yvonne Svensson i Mälarhöjden. Två kurstillfällen och du medverkar vid båda tillfällena. Kurs

Lördag 7 oktober kl 13.00-16.00 (glasering lördag 11 november kl 10.00-13.00)

Du måste medverka även vid glaseringen.

Pris

300:- för material och kaffe med dopp

Max antal 6 personer Vid frågor Kontakta keramiker Yvonne Svensson tel 08-88 48 64 eller 0736-90 97 93 Plats:

Lugntorpsvägen 3, Hägersten. T-bana Mälarhöjden. Glasering i Fisksätra.

Fråga doktorn om täta bröst

Lymfödem och behandling Lär dig mer om hur lymfsystemet fungerar och hur du med enkla medel lätt kan åtgärda en mindre svullnad på egen hand. Lär dig också om när du behöver söka vård och hur kompression ska vara anpassad för att fungera på bästa sätt. Helena visar grunderna i egenvård och vad du själv behöver tänka på om du drabbats av lymfödem efter bröstcancerbehandling. Tid

Tisdag 10 oktober kl 18.00-20.00

Föreläsare Helena Janlöv Remnerud, lymfterapeut och sjuksköterska

38

Dieter Ulitzsch kommer att föreläsa och vägleda oss i detta ämne för att vi alla ska få kunskap om varför det är speciellt viktigt för oss som en gång har haft bröstcancer att känna till om man har täta bröst eller ej. Vi kommer att få se mammografibilder så att vi bättre förstår hur svårt det är att upptäcka tumörer i täta bröst. Vi får även se bilder från ultraljudsundersökningar och de provtagningar som görs i samband med dessa undersökningar. Tid

Onsdag 11 oktober kl 18.00-20.00

Föreläsare Dieter Ulitzsch, överläkare, bröstradiolog Bröstcentrum City

Täta bröst en väl bevarad hemlighet

Informationen om täta och svårbedömda bröst är tyvärr fortfarande en väl bevarad hemlighet hos våra bröstcentra i Stockholm. Speciellt gäller det för dig med tidigare bröstcancerdiagnos som avslutat din uppföljning. Redaktionens anm. Amazonabladet nr 3-2017


Plats: BCF Amazona, Frejgatan 56 Max antal: Vi kan max ta emot 20 personer Förtäring Kaffe/te, vin, smörgås till självkostnadspris

Anmälan:

Lidaloppet 22 oktober

Återfå rörlighet i axlar och skuldror Efter en bröstcancerbehandling kan ärrvävnad och försvagad hud göra det svårt att andas djupt liksom att röra armen obehindrat. Handen och armen kan även vara svullen och det blir svårt att klara av vardagen och även att komma igång med lite mer motion. På denna temakväll får du kunskap om övningar som enkelt och stegvis ökar rörligheten i skuldrorna och som hjälper dig att kunna andas djupt igen. Katarina Woxnerud, som leder denna temakväll, har tränat kvinnor både under och efter bröstcancerbehandling. Nu har Katarina tagit fram en app för smartphones där hon stegvis visar övningar för att öka rörligheten i skulderpartiet och bröstkorgen. Appen innehåller praktiska övningar och tips. Rörelserna passar alla och du anpassar dem själv efter din förmåga. Alla kan vara med oavsett om du är nybehandlad för din bröstcancer eller har gått igenom behandlingen för länge sedan och fortsatt har besvär med rörligheten. Tid

Onsdag 18 oktober kl 18.00-20.00

Anmälan via hemsidan - se till att få bekräftelse Amazona tel 08-32 55 90 eller info@amazona.se . VÄLKOMMEN!

Lidaloppet är ett 5 eller 7 km långt lopp som både kan gås, joggas eller springas. Loppet är öppet för både kvinnor och män. Utklädnad gäller i år för både kvinnor och män och årets tema är REJSA I ROSA. Amazona bjuder på anmälningsavgiften (350 kr) för de 30 första medlemmarna som anmäler sig! Överskottet från Lidaloppet tillfaller BCF Amazona och Bröstcancerfonden. Sista anmälningsdatum 30 september till BCF Amazonas kansli. Ange namn, personnummer samt vilken klass du vill tävla i. Lidaloppet har två klasser med två olika distanser: Tävlingsklass för dig som räknar med att springa under 30 -40 minuter. Sträckan är 5 eller 7,1 km. Motionsklass för dig som vill gå, lunka eller jogga. Samling vid Amazonas tält där du får tröja med Rosa Bandet och ytterligare information. Uppvärmning och registrering den 22 oktober preliminärt kl 11.00 vid Amazonas tält. Start kl. 12.00. OBS! Anmälan är bindande.

Föreläsare Katarina Woxnerud, Naprapat och specialiserad på kvinnorelaterad hälsa de senaste 10 åren.

Fråga doktorn om trippelnegativ bröstcancer Mellan 10 och 15 procent av all bröstcancer beräknas vara trippelnegativ. Tumören påverkas varken av progesteron, östrogen eller HER2. Trippelnegativ bröstcancer är vanligare bland yngre kvinnor (innan klimakteriet). Behandlingsalternativen är färre för denna form av bröstcancer. Kom och ställ frågor till Barbro Linderholm om trippelnegativ bröstcancer och om de olika behandlingarna. Tid

Tisdag 24 oktober kl 18.00-20.00

Föreläsare Barbro Linderholm, överläkare onkolog Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg Amazonabladet nr 3-2017

39


Plats: BCF Amazona, Frejgatan 56 Max antal: Vi kan max ta emot 20 personer Förtäring Kaffe/te, vin, smörgås till självkostnadspris

Anmälan:

Mingelkväll för nya medlemmar

Cancerforskning och nya läkemedel Kom och lyssna på professor Klas Wiman som kommer till BCF Amazona och berättar om cancerforskningen och dess olika faser.

Alla som har blivit medlemmar i BCF Amazona under 20162017 hälsas varmt välkomna till en mingelkväll i vår fina föreningslokal.

et

Nyh

Hur går det till när nya cancerläkemedel utvecklas? Vägen från upptäckt i laboratoriet till nytt läkemedel är lång.

Under kvällen informerar vi om vad föreningen kan göra för dig. Vi önskar även en dialog om dina förväntningar på Amazona. Du får också möjlighet att träffa andra nya medlemmar.

När en ny cancerbehandling introduceras och börjar rädda liv i sjukvården är den frukten av många års intensivt forskningsarbete. I media kommer då och då uppgifter om nya cancerbehandlingar och många av oss sätter tilltro till att det finns något nytt på en gång. Men det framgår inte alltid i vilket skede den forskningen befinner sig och när en eventuell ny behandling kan bli tillgänglig för oss cancerpatienter.

Våra mingelkvällar brukar vara en trevlig och avslappnad stund tillsammans under ett par timmar. Vi bjuder på lite enklare plockmat och vin för den som önskar. Självklart finns även alkoholfritt alternativ.

Under kvällen kommer det även att finnas utrymme för frågor och dialog. Tid:

Onsdag 1 november kl 18:00-20:00

Föreläsare:

Klas Wiman , MD, PhD, Professor Karolinska Institutet, Dept. of Oncology-Pathology Cancer Center Karolinska (CCK)

Ersättning vid sjukdom pengar med och utan kollektivavtal

Anmälan via hemsidan - se till att få bekräftelse Amazona tel 08-32 55 90 eller info@amazona.se . VÄLKOMMEN!

Tid:

Tisdag 7 november kl 18.00-20.00

Ledare:

2-3 representanter från styrelsen.

Fråga doktorn och sjukgymnasten om biverkningar av antihormonell behandling Du får en allmän information om biverkningar av den antihormonella behandlingen. Föreläsarna svarar sedan på frågor om biverkningar och berättar vad man kan göra för att minska eventuella obehag som biverkningarna ger. Under temakvällarna brukar även deltagarna dela med sig av sina egna tips hur de hanterar olika typer av biverkningar. Tid

• www.ersattningskollen.se • www.knegdeg.se

Onsdag den 8 november kl 18.00-20.00

Föreläsare Elisabet Lidbrink överläkare, onkolog, Karolinska Solna

Gun Forsslund pensionerad patolog och sjukgymnast

I GLÄDJE ELLER SORG STÖD BCF Amazona MED EN GÅVA. Ditt bidrag behövs för att kunna bedriva vår verksamhet att hjälpa bröstcancerdrabbade kvinnor. Plusgiro 436 84 79-4, Bankgiro 5572-1229 Swish 12 35 14 20 39 40

Amazonabladet nr 3-2017


Plats: BCF Amazona, Frejgatan 56 Max antal: Vi kan max ta emot 20 personer Förtäring Kaffe/te, vin, smörgås till självkostnadspris

Anmälan:

Kosttillskott - en genväg till hälsa eller inte?

Fatigue efter cancer Återgång i arbete efter cancerbehandlingen – Vad underlättar och vad försvårar? Foto: Torsten Sundberg

et

Nyh

Kuratorn Aina Johnsson har för några år sedan i sin doktorsavhandling undersökt hur vägen tillbaka till arbetet efter bröstcancer påverkas av en rad faktorer. Under temakvällen kommer Aina att prata om vad som kan orsaka problem vid återgången i arbete efter en bröstcancerbehandling. Exempel på tillstånd som kan försvåra är ångest och depressionstillstånd, kognitiv dysfunktion, trötthet (fatigue), armproblem och smärtor. Föreläsningen kommer också att handla om vilken hjälp som finns att få om man får problem. Det kommer även att finnas utrymme för frågor.

Anmälan via hemsidan - se till att få bekräftelse Amazona tel 08-32 55 90 eller info@amazona.se . VÄLKOMMEN!

Mer eller mindre överallt ser vi reklam och diverse marknadsföring av olika slags kosttillskott som ska vara bra för än det ena än det andra. Men hur ligger det till egentligen? Vad säger forskningen om kosttillskott och bröstcancer? Finns det vissa kosttillskott som man bör vara försiktig med (t ex antioxidanter i höga doser)? Hur ska man förhålla sig till motstridiga råd kring kosttillskott? Ja, frågorna är många. Kom och lyssna på Susanne Rautiainen Lagerström som forskar på betydelsen av kost, kosttillskott och livsstil för hälsan vid Karolinska Institutet och Harvarduniversitetet i USA.

Tid:

Onsdag den 15 november kl 18.00-20.00

Tid:

Föreläsare:

Aina Johnsson, kurator, Karolinska Institutet, Institutionen för Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Föreläsare: Susanne Rautiainen Lagerström, Doktor i Medicinsk Vetenskap

Onsdag 29 november kl 18.00-20.00

Avboka vid förhinder Det är viktigt att avboka vid förhinder så att någon annan kan få din plats. Många av våra aktiviteter blir snabbt fullbokade. Vi försöker dock upprepa alla fullbokade temakvällar kommande termin.

Swish eller iZettle hos BCF Amazona

Fråga doktorn om bröstrekonstruktion

Vid BCF Amazonas temakvällar och vid våra föreläsningar i ABF kan du nu betala med Swish (banköverföring via telefon) eller med iZettle (kortbetalning).

Jan Jernbeck föreläser och informerar allmänt om de olika metoder som finns för bröstrekonstruktion.

Betalningen gäller för inträden, förtäring, köp av våra produkter, gåvor mm. Målet är att minska kontanthanteringen. Ange i meddelandefältet vad betalningen avser. Telefonnummer vid Swish är 12 35 14 20 39.

Gott om tid finns för att Jan ska svara på era frågor. Tid

Tisdag 5 december kl 18.00-21.00

Föreläsare Jan Jernbeck, plastikkirurg, Akademikliniken Stockholm

Amazonabladet nr 3-2017

41


Plats: BCF Amazona, Frejgatan 56 Max antal: Vi kan max ta emot 20 personer Förtäring Kaffe/te, vin, smörgås till självkostnadspris

Anmälan:

Hur påverkas vi känslomässigt av cancerbeskedet?

Glaskonst - tillverka egna smycken

Anmälan via hemsidan - se till att få bekräftelse Amazona tel 08-32 55 90 eller info@amazona.se . VÄLKOMMEN!

Den här kvällen samtalar vi om känslomässiga reaktioner vid ett bröstcancerbesked, hur det påverkar både oss själva och våra anhöriga. Cancer är en allvarlig diagnos och själva ordet är laddat. Oro, ångest och tvivel, rädsla inför framtiden. Kvällen syftar till att ge en djupare förståelse för hur själva beskedet påverkar oss. Vi pratar också om den cancerrelaterade tröttheten och dess känslomässiga påverkan. Carolina Welin arbetar med hälsa och rehab, leder återhämtningsprogram och retreater samt har individuell mottagning i Stockholm. Läs mer på www.mow.se  Tid:        

Tisdag 12 december kl 18.00-21.00

Föreläsare:

Carolina Welin, Dipl Psykosyntesterapeut PsA, Dipl Psykosyntescoach PsA.

Max antal:

18 personer

Smyckestillverkning hos BCF Amazona - en kurs för dig som vill vara kreativ. Glaskonstnären Anita Spångberg kommer till oss vid två tillfällen för att lära ut hur man kan tillverka egna vackra smycken i glas.

www.lymfsalongen.se

Är du svullen och stel, har du ofta smärta och småkrämpor? Vi på Lymfsalongen kan hjälpa dig. Våra behandlingar sätter fart på lymfsystemets som är kroppens avlopp. Lymfsystemet tar bort slaggprodukter och vätska ur kroppen. Ett bra flöde i lymfsystemet ger ett bra immunförsvar, starka smidiga muskler och minskar på svullnad, stelhet och småkrämpor, tex förkylningar. Lymfmassage är bra för alla människor Lymfmassage, IR-bastu, Egenvårdskurser Utprovning av stödstrumpor Tele 08 -560 241 96 Ekbacksvägen 24, Bromma Tvärbanan 22 hållplats Norra Ulvsunda www.lymfsalongen.se 42

Du behöver medverka vid båda tillfällena för att kunna få dina smycken färdiga. Tid Onsdag 6 december kl 18.00-21.00 Uppföljning Onsdag 13 december kl. 18.00-21.00 Ledare

Anita Spångberg, glaskonstnär

Max antal

10 personer

Ytterligare information: http://www.123minsida.se/AnitasSmycken/11676564

Gläd en annan kvinna! Lämna in dina bröstproteser, BH och peruker och kompressionsstrumpor i gott skick till vårt kansli. Vi har medlemmar som tar med dem till sjukhus/ kvinnor i länder som inte har vårt sociala välfärdssystem. Redaktionen Amazonabladet nr 3-2017


MEDLEMSAKTIVITETER - KURSER OCH SAMTALSGRUPPER

Vattengymnastik

Samtalsgrupper för medlemmar När allt ska vara över är man ofta helt slut. Om du är färdigbehandlad eller nästan är där, kan en samtalsgrupp vara rätt för dig! Tankarna och oron behöver också få plats. Du har behov av att få prata och träffa likasinnade. Vi talar om våra upplevelser i samband med diagnos och behandling och om familjens, vännernas och arbetskamraternas reaktioner. Vi delar erfarenheter och inspireras kring hur vi kommer vidare. Vi hittar tillbaka till energi i kropp och själ. Citat från en tidigare deltagare: ”Fantastiskt att få träffas i en liten grupp under en längre tid och lära känna varandra, bli lyssnad på, få förståelse, tips, råd och stöd”.

Vattengymnastik Svedmyra

Pris

850:- för Amazonas medlemmar 1 225:- för övriga

Petra Silberman är ledare för vattengymnastiken i Svedmyrabadet. Bassängen har 34 gradigt vatten och har plats för ca 20 personer. Möjlighet till trevlig samvaro efter gympan finns med t.ex. en kopp kaffe och bulle eller smörgås! Du kan anmäla dig till båda grupperna.

Anmälan

Via hemsidan eller till info@amazona.se.

Känn Dig riktigt välkommen till vattengänget!

Varje grupp träffas sex gånger, med en erfaren handledare.

Samtalsledare Berit Paulsson, Dipl. Psykosyntesterapeut, Dipl. Gruppterapeut psykosyntes E-post: berit.paulsson@telia.com Tel 070-880 78 58

Vattengympa

Måndagar kl 11.00-12.00

Start grupp 1

21 augusti, 8 ggr, sista träning 9 oktober

Start grupp 2

16 oktober, 8 ggr, sista träning 18 december Uppehåll vecka 44-45

Tid  

Torsdagar kl. 18.00 - 20.00

Pris

690 kronor per grupp

Träffar/Start

Sex ggr. Startdatum torsdag 21 september

Ledare

Petra Silberman

Plats

BCF Amazona, Frejgatan 56

Anmälan

Via hemsidan eller till info@amazona.se. Du kan anmäla dig till båda grupperna.

Plats

Svedmyrabadet, Handelsv. 186, Enskede.

Yoga & Meditationskurser Start kurs 1 Start kurs 2 Tid

Måndagen den 28 augusti Måndagen den 23 oktober kl 16.00-17.30

Antal gånger

8 träningstillfällen

Kursledare

Eva Cállmin

Pris 890 kr för Amazonas medlemmar Anmälan

Via hemsidan eller till info@amazona.se.

Frågor

Eva Cállmin tel 070-757 58 81 E-post eva.callmin@swipnet.se www.holotropi.nu

Lokal

Stockholm kundaliniyogacenter Reimersholmsgatan 79, Stockholm http://www.kundaliniyogacenter.se

Amazonabladet nr 3-2017

Vattengymnastik Täby Vi erbjuder er även fyra grupper med vattengymnastik i Täby. Bassängen har 32 gradigt vatten och har plats för max 5 personer per grupp. Möjlighet till trevlig samvaro med fika finns efter vattengympan. Känn Dig riktigt välkommen till vattengänget! Grupp 1 och 3 Tisdagar kl 10.00 - 10.45 Grupp 2 och 4 Torsdagar kl 15.00 - 15.45 Start grupp 1 29 augusti , 8 ggr, sista träning 17 oktober Start grupp 2 31 augusti, 8 ggr, sista träning 19 oktober Start grupp 3 24 oktober 8 ggr, sista träning 12 december Start grupp 4 26 oktober, 8 ggr, sista träning 14 december Pris

695 kronor per grupp

Ledare Anmälan

Anna Lisspers Lindau, fysioterapeut Via hemsidan eller till info@amazona.se.

Du kan anmäla dig till båda grupperna.

Plats

Furuhöjdens rehabiliteringshem, Gribbylundsvägen 75 i Täby. 43


Tycker du om att läsa – då kanske Amazonas bokcirkel är något för dig!

Kom-i-gång med BungyPump - Rehabövningar och stavgång

Stavgång med fjädrande gåstavar och rörlighetsövningar lämpliga för t.ex. bröstcanceropererade kvinnor.

Vi är två stödpersoner hos BCF Amazona som har startat en bokcirkel tillsammans med er som är intresserade av att läsa och diskutera böcker. Vi tänker oss olika typer av lättläst skönlitteratur och att vi hinner läsa max 2 böcker under hösten. Eftersom vi delar samma erfarenhet av att ha eller har haft bröstcancer är det givetvis fullt möjligt att vi även utbyter erfarenheter om det när vi träffas och diskuterar boken som vi har läst. Våra diskussioner behöver inte vara särskilt märkvärdiga, det ska vara en trevlig stund och en okomplicerad gemenskap med varandra, var och en deltar på det sätt man själv känner sig bekväm i. Diskussionspunkter kan vara om handlingen i boken, karaktärerna, eventuell symbolik samt om och vilka känslor boken väcker. Vid en uppstartsträff presenterar vi några bokförslag för er. Plats:

BCF Amazona, Frejgatan 56

Pris:

350 kronor inkluderar två st böcker samt förtäring vid våra tre träffar.

Uppstartsträff: Måndag 28 augusti kl 18 - 20 Disk.träff 1 Måndag 9 oktober kl 18 -20 Disk.träff 2 Måndag 27 november 18 - 20 Anmälan

Via hemsidan eller till info@amazona.se.

Max antal

Max tio minst fyra deltagare.

Fjädrande gåstavar passar såväl helt otränade som mycket vältränade! Vid stavgång med rätt teknik aktiveras 90 % av kroppens muskler såsom lednära stabiliserande rygg- och magmuskulatur. Detta gör att du får en bra kroppshållning och avlastar ryggkotorna. Tester visar att du kan öka din förbränning jämfört med vanlig gång med upp till 77 %. Syftet med kursen är att du under fyra träffar tränar in rehabövningar och stavgångsteknik för att sedan på egen hand eller med andra kursdeltagare kunna njuta av härliga stärkande stavgångspromenader. Kurs:

Kom-i-gång med BungyPump - Stav gång och rehabövningar

Kursstart:

Tisdagen den 12:e september 10.30 Amazonas lokal på Frejgatan 56

Tid: 1:a och 4:e tillfället 10.30-12.30 Presentation av vikten med träning enligt senaste forskningen och BungyPumpträning. Fika o utvärdering. 2:a och 3:e tillfället 10.30 – 11.30 Pris: 390 kronor inkl. hyra av stavar och fika vid första och sista träffen. Möjlighet att efter utprovning köpa rätt stavar till ett subventionerat pris. Anmälan

Via hemsidan eller till info@amazona.se. Minimum fem deltagare

Ledare:

Karin Wiik (foto nedan)

Tycker du detta låter trevligt och något för dig? Välkommen att anmäla dig så snart som möjligt. Hoppas att vi ses! Elisabet Schesny och Judy Ö Hermansson Stödpersoner BCF Amazona 44

Amazonabladet nr 3-2017


Rosendals Trädgård 2017

Vi fortsätter vårt tema med gröna inspirationsdagar. och erbjuder er härliga inspirationskurser på Rosendals Trädgård. Eftersom vi inte längre får fondbidrag för dessa kurser tar vi ut en avgift på 450 kronor. Deltagandet kostar 450 kr för Amazonas medlemmar. För icke medlemmar är priset 825 kr per tillfälle. Du får då blomsterarrangemang värt 300 kronor som du kan ta med dig hem samt kaffe/the och matnyttig smörgås. För deltagare med spridd bröstcancer är deltagandet gratis och ni är välkomna flera gånger till dessa kurser. Det blir samtal kring livskvalitet och meningsfullhet. Därefter får gruppen arbeta praktiskt med händerna och inspireras av miljön i trädgården och växthuset. Genom BCF Amazona har du möjlighet att för 450 kronor delta i denna aktivitet och samtidigt skapa ett trevligt arrangemang med växter som du tar med hem. Kursledare Carolina Welin, Dipl Psykosyntesterapeut PsA, Dipl Psykosyntescoach PsA. Datum Måndag 2 oktober kl. 13.00 - 16.00 Anmälan Via hemsidan eller till info@amazona.se. Pris

450:- inkl. blommor och förtäring. Gratis för dig med spridd bröstcancer.

Max antal 20 deltagare.

Gratis för dig med spridd bröstcancer Du som lever med spridd bröstcancer behöver inte betala för kursen. Du är välkommen att delta flera gånger.

Välkommen till Rosendals vackra trädgård! www.rosendalstradgard.se

Lugna rörelser förändrar!

Kurs i Feldenkraismetoden leds av Sofie Turse. Sofie är certifierad Feldenkraispedagog och idrottslärare och hon utbildar sig just nu till fysioterapeut.

Medvetenhet genom rörelse Vid operation och behandlingar påverkas hela människan, såväl fysiskt som mentalt. Smärtor och stramhet medför ofta rörelsemönster som inte är gynnsamma på sikt. På kursen får du göra erfarenheter av hur små rörelser i kombination med andning och uppmärksamhet gör stor skillnad. Är du nyfiken på din kropps möjligheter? Prova Feldenkrais! Med Feldenkrais®metoden: • kan du utveckla din rörelseförmåga för bättre funktion i vardagen • kan du förändra de rörelsemönster som exempelvis smärta har skapat • guidar pedagogen dig genom rörelseövningar och du gör dem utifrån dina förutsättningar • stärks tilltron till dina egna möjligheter Plats

Happy Moves, Stationsallén 2, Sollentuna (alldeles intill Norrvikens pendeltågsstation)

Kursstart

10 kurstillfällen Onsdagar kl. 17.30-19.00 Kursstart onsdag 6 september. Gratis pro- va på vid en temakväll tisdag den 29 augusti. Sid 36. Det är möjligt att komma med under kursens gång i mån av plats.

Anmälan

Via hemsidan eller till info@amazona.se.

Pris

För medlemmar 990 kr för kursen som inklu- derar tio kurstillfällen och fika. För övriga är priset 1365 kr.

Ledare

Sofie Turse, Feldenkraispedagog, idrottslä- rare som utbildar sig till fysioterapeut. tel: 070-295 82 95 - www.sofieturse.se

Max antal

Max 20 och minst 6 deltagare.

Klädsel

Skönt sittande kläder - inga skor.

”Med Feldenkraismetoden stärks hoppet om förändring och vi kan få nya redskap att använda i vardagen”. Amazonabladet nr 3-2017

45


Matinspiration med nya teman för nya och gamla deltagare Nu startar vi helt nya enstaka matkurser för nya och gamla deltagare. Är du sugen på mer grönsaker i ditt liv? Välkommen till det gröna köket. Här fokuserar vi på njutning och frossar i grönsaker i regnbågens alla färger. Idag vet vi genom forskningen att vi stärker vår kropp och att vi mår bättre av att äta mera grönsaker men hur får man till det i vardagen? Lugn, här får du tips på snabba, enkla rätter och tillbehör. N

ytt

Nytt för hösten är att vi erbjuder enstaka kurser med olika teman. Du kan anmäla dig till bara ett tema eller till båda och du kan välja mellan lunch eller middag. Vi samlas runt en grön smoothie, pratar om dagens tema, lagar maten, umgås och rör i grytorna. Sedan avnjuter vi maten tillsammans runt bordet. Syfte • Att inspirera till matglädje och matlagning av vacker, hälsosam mat som man mår bra av. • Tipsa om mat som stärker och är bra att äta efter bröstcancerbehandling. • Att visa hur bra råvaror och matlagning kan stimulera alla våra sinnen, kan hjälpa oss vidare och stärka vår kropp efter en lång sjukperiod. • Att vara här och nu, träna medveten närvaro när vi lagar mat och äter. • Att ha roligt i köket och känna gemenskap runt matbordet vilket också har en läkande kraft. Kursteman hösten 2017 Tema Grönsaksbuffé och dessert • Kurs 1 Lunch kl.11 - 15 måndag 25 september • Kurs 2 Middag kl. 17 - 21 onsdag 27 september

Matinspirationslunch för dig med spridd bröstcancer Vi fortsätter med våra populära luncher som Berit Paulsson håller hemma i sitt kök på Södermalm. Höstens teman: • • • •

46

Fredag 22 september Fredag 29 september Fredag 24 november Onsdag 29 november

Ljumma sallader Skördefest Soppa med tillbehör Fisk i grönt sällskap

Tid

Kl. 11.00 - 14.00

Anmälan

I första hand på hemsidan alternativt kan Du maila till info@amazona.se.

up

plä

Tema Fisk i grönt sällskap och dessert • Kurs 3 Lunch kl.11 - 15 onsdag 15 november • Kurs 4 Middag kl. 17 - 21 tisdag 21 november

gg

Ny plats Berit Paulsson håller nu sina kurser hemma i sitt eget kök på Södermalm, Brännkyrkagatan 95B, 6 tr. T-bana Zinkensdamm.

Ledare

Berit Paulsson som själv har haft bröst- cancer är samtalsterapeut, hushållslärare, matskribent och mindfulnessinstruktör.

Pris

Priset är 300 kronor per tillfälle för Amazonas medlemmar. För övriga tillkommer 100 kronor. Mat, dryck, recept och förkläde med rosa bandet ingår för nya deltagare. Tidigare deltagare får gärna ta med sig sitt förkläde. Avgiften betalas på plats. Vid utebliven avbokning utgår kursavgift.

Max antal

8 deltagare per kurs….Först till kvarn

Anmälan

Anmäl dig i första hand på hemsidan alternativt via mail till info@amazona.se. Säkerställ att du får en bekräftelse.

Välkomna att inspireras på en annorlunda, nyttig och trevlig kurs!

Amazonabladet nr 3-2017


Retreat med mat och yoga - Sigtunastiftelsen med Eva och Berit

Hitta till Sigtunastiftelsen. Pendeltåg eller SJ tåg från Stockholm till Märsta. Därefter SL-buss 570 (avstigning Klockbacken) eller 575 (avstigning Sigtunastiftelsen.) Restid ca 1 tim. Frågor berit.paulsson@telia.com tel. 070-880 78 58 eva.callmin@swipnet.se   tel. 070-757 58 81 Mer information. Artikel om BCF Amazonas retreat på Sigtunastiftelsen under oktober 2016 finns i Amazonadet nr 1 2017 på sidan 26-27. Du hittar tidningen på vår hemsida.

Sigtunastiftelsen - en mötesplats för reflektion - en unik miljö för stillhet, samtal, reflektion och kreativitet.

Övrig: Anmäl ev allergier till Berit. Ta med tofflor att ha inne och bekväma skor för promenader. Ni som har varit på matinspiration tidigare tar med eget förkläde.

Sigtunastiftelsen är en unik miljö, inspirerad av Italiens kloster och medeltidens Vasaborgar, som ligger centralt i Sigtuna. Gå in och bli inspirerad på

www.sigtunastiftelsen.se. Tid - Fredag 1 dec kl. 10.30 - söndag 3 dec kl. 15.00 Priset att deltaga är 2 500 kronor för helpension i enkelrum i 2 1/2 dygn. Samtliga aktiviteter, material, nya recept, och förkläde med rosa bandet ingår. Priset är subventionerat av BCF Amazona och Sigtunastiftelsen. Antal deltagare 12-13 personer Anmälan - Via hemsidan eller till info@amazona.se. Ansvariga. Berit Paulsson, dipl samtalsterapeut i psykosyntes, dipl mindfulnessinstuktör och matskribent och Eva Cállmin, dipl. instruktör i Kundaliniyoga och meditation. Berit har själv haft bröstcancer. Eventuellt deltar även en stödperson från BCF Amazona.

Program •

• • •

Amazonabladet nr 3-2017

Vi kommer att ha tid till att fördjupa samtalet och dela reflektioner, mindfulnessövningar, njuta av naturen och även egen tid för avkoppling och inspiration utan krav och förväntningar. Frukost och middag njuter vi av i restaurangen. Lunchen, en grön buffé lagar vi tillsammans med recept av Berit Paulsson. Mindfulnessyogapass varje dag under ledning av Eva Cállmin. 47


FRÅN VÅRA MEDLEMMAR

Några tankar om min behandling Vi reagerar verkligen olika när vi får slaget i ansiktet att vi har fått bröstcancer. En del sjukskriver sig direkt och upplever ett helvete från dag ett och blir alldeles förlamade. Andra klarar sig lite längre men blir ofta ifattsprungna av känslan att vara dödlig, men lite senare. Om inte annat reagerar kroppen långt efter på en massa olika sätt. Det känns som kroppen har sin egen ”Bucket list” på vad den kan hitta på, förutom värk i hela kroppen, så undrar jag om inte min hälsporre kanske kom därifrån, även min spottkörtelinflammation (kulan under tungan) förutom tröttheten, ont i alla leder, ingen saliv osv. På något sätt tycker jag att det är konstigt att den här sjukdomen som är så vanlig och som ger så stora problem under så väldigt många år inte kan få större stöd från sjukvården. När jag kom till den rätt likgiltiga, hyfsat unga onkologen i hennes vita rum kändes som någon satte på en ostkupa av glas över hela mig. Jaha, jag har bröstcancer, det gick inte in. Jag fick en massa information, tror jag, om att, hur, när och var jag skulle infinna mig. Operationen gick väl bra, lyckligt lottad tog de bara halva ena bröstet. Sen kom detta åkande fram och tillbaka för att få cytostatika. Just då, just den första dagen skulle jag vilja ha haft ett enda extra viktigt papper i handen och

Eldsjäl 2017

det skulle vara till någon, till någon som jag kunde prata med, ett telefonnummer. Det pappret skulle ha varit rosa, så det stack ut. För det hade varit lättare att hålla koll på. Jag ska inte säga att jag inte fick den informationen. Men jag fick också en himla massa papper varje gång om vad jag skulle ta för medicin, hur de fungerade, vilka röntgen jag skulle gå på, information om nästa medicin, information om nästa cytostatika. Jag kan ju säga att ibland missade jag tiden för cytostatikan för det var som en kall havregrynsgröt i huvudet. Jag hade ingen koll på alla dessa papper och förstod inte vad jag läste. Eftersom jag dessutom skulle operera bort mina äggstockar så var det möten med läkare och röntgen på ett annat sjukhus som båda krockade med mina cytostatikatider. Som optimist så åkte jag till Karolinska eftersom jag inte kom fram på telefon, eftersom det var telefontider och upptaget. Där gick jag till avdelningen för att byta tid, men se det gick inte, man måste ringa, men om jag inte kommer fram, då får man ringa igen. Jag höll på att kliva ur skinnet av ilska! Jag vet inte hur många timmar jag har suttit i telefonkö! Det blev två fullskrivna A4 med klagomål på hur korkat allting sköttes, att jag inte hade en läkare utan tre olika (den läkare jag fick träffa hela tre gånger han var pensionerad prostataläkare) att sjukhusen inte pratade med varandra när de ändå har samma journalsystem och att jag är ingen. Hur kan det vara så här? 20 kvinnor får bröstcancer per dag! Upplever alla det här som jag upplever att ingen ansvarar för just mig? Säkert inte, men troligtvis väldigt många. Varför finns det ingen eftervård för oss? Operation, cytostatika, strålning, sen Hej Då!

Har Du röstat? / http://aretseldsjal.se/rosta

48

En viktig tanke som Eva Langlet skriver i sin förklarande bok ”Ta kommandot” är att vi ska bli bättre på att dra ner vår ambitionsnivå. Om vi kan det under den här besvärliga tiden så kanske vi kan må lite, lite bättre psykiskt. En sak som är väldigt bra idag är att vi lätt kan få kontakt med varandra genom Facebook ”Bröstcancer – den ovälkomna gästen”, det är kanske den lilla rosa lappen jag saknade 2014. Det finns säkert fler bra sidor, men jag har bara orkat leta reda på en. Den Facebook-sidan stärker mig och ger mig också förståelse för hur många fruktansvärt jobbiga situationer som finns hos många tjejer ute i landet. Jag skulle vilja ge alla en jättestor kram! Louise Wessel Amazonabladet nr 3-2017


Broderi Efter duschning såg jag mig i spegeln: ”Oj, så många ärr jag har. 1,2,3….9!” Någon dag senare frågade jag mig: ”Finns ordet ärrad?” Jag svarade själv snabbt ja på den frågan. ”Men, är jag därmed räddad?” blev den logiska följdfrågan. Jag är road av slöjd och slöjdar hellre än bra: men tanken på ett broderi hade börjat gro. Därför tog jag kontakt med min vän Ulla-Carin Carlsson som kan allt om slöjd. Hon fotograferade mig halvnaken; printade fram fotografiet i A4-format, hjälpte mig att hitta det grisskära trikåtyget och föreslog vilka stygn som jag kunde använda. (Hon gav mig också bakläxa några gånger.) När jag till sist besökte henne för att visa upp det färdiga resultatet sa hon: ”Men Karin, ser du inte vad du glömt?” Jag hade glömt att brodera bröstvårtan på det kvarvarande bröstet. Verket heter Ärrad! Räddad? Ulla-Carin och jag har både skrattat och gråtit medan vi hållit på, men mest har vi skrattat. Karin Wiklund

Amazonabladet nr 3-2017

49


ANSLAGSTAVLA

Medlemsförmåner

Här presenterar vi de olika rabatter som medlemmar i BCF Amazona erbjuds. Följande företag erbjuder rabatter till oss som är medlemmar i BCF Amazona.

• Amoena Sweden AB

ger Amazonas medlemmar 15% rabatt på alla textilier. Visa upp ditt medlemskort när du handlar. Mer information www.amoena.se

• Mediband Rehabbutiken ger Amazonas medlemmar 10 % rabatt på hela sortimentet i butiken. Visa upp ditt medlemskort när du handlar. Mer information www.rehabbutiken.se

• Details AB ger 10 % rabatt på hela sitt sortiment av

underkläder. Details har en butik på Götgatan i Stockholm. Mer information www.details.nu

• Eva Melke ger Amazonas medlemmar 10 % rabatt på hela sortimentet på ordinarie priser. Visa upp ditt medlemskort när du handlar. Mer information www.evamelke.se

• KAgarp Textil och Design AB

ger Amazonas medlemmar 10 % rabatt på alla huvudbonader. Visa upp ditt medlemskort när du handlar. Mer information om butiken hittar du på deras hemsida www.kagarp.se

• Vidvinkeln Vidvinkelns Massagepraktik ger 100 kr rabatt när du bokar klassisk massage eller helande beröring & samtal. Rabatten gäller även anhörig/vän. Om du bokar på nätet uppge Amazona i meddelanderutan. Hemsida www.vidvinkeln.se

Vice kassör Vår kassör har aviserat att hon vill avgå inom ett till två år. Vi söker därför redan nu dig som är bra på redovisning och vill ingå i BCF Amazonas styrelse som vice kassör. Tanken är att du under året ska sätta dig in i vår redovisning och bokföring för att sedan självständigt kunna sköta den. Som kassör är man arvoderad i BCF Amazona. Kunskaper i redovisning, bokföring, bokslut, skatter och löneutbetalningar är ett krav för att kunna sköta uppdraget. Du kommer att ingå i en nystartad arbetsgrupp på 4-5 personer där vi delar upp ekonomiuppdragen mellan oss. Utöver löpande bokföring och löneutbetalningar, som huvudsakligen sköts av kassören, kommer arbetsgruppen att arbeta med budget, kalkyler för våra aktiviteter, ansökningar av ekonomiska medel, visst kansliarbete, m.m. Hör av dig till Birgitta Nordling Lind, kassör, på telefon 070-760 26 14 eller till Maria Wiklund Karlsson, ordförande på telefon 0734-38 70 41 om du vill veta mer. Du kan också skicka in din intresseanmälan per mail till kansliet (info@amazona.se). Styrelsen i BCF Amazona

GE DINA OGILTIGA SEDLAR NYTT LIV Investera dem i vårt arbete!!

• Werlabs.se

20 % rabatt på hälsokontroller med blodprov. Ange kod amazona vid bokning. Resultat inom 24 timmar. Mer info på www.werlabs.se Gilla BCF Amazona på Facebook!

Har ni ogiltiga sedlar liggandes hemma tar föreningen gärna emot dessa för inlösen. Som förening kan man fortfarande lösa in dem genom att man betalar en summa till Riksbanken, men kanske finns det så pass mycket i era gömmor att det är värt det? Lämna eller skicka gärna era gamla 20-, 50-, 100-, 500- och 1000-kronorssedlar till kansliet. Vi tar bara emot sedlar. Inga mynt! Tack för ditt bidrag! Redaktionen BCF Amazona

50

Amazonabladet nr 3-2017


Nya böcker till biblioteket Masesgården, Ett envist hälsohem vid Siljan Inspiration för din hälsa och vegetariska recept från vårt kök av Carolina Welin. Vi vill dela med oss av våra hemligheter och berätta om vårt hälsohem så fler förstår vad vi gör och varför vi finns kvar. I den här boken hittar du bakgrunden till vår historia, vår filosofie och våra tre M – mat, motion och mental balans. Och mer än 100 recept från vårt vegetariska kök. Nu tänker vi säsong. Vi har delat in recepten och ingredienserna i fyra årstider med tydliga listor om vilka ingredienser som finns i respektive säsong. Masesgården måste upplevas, hemligheten ligger i känslan, i upplevelsen. I boken finns mer än 400 bilder för att du ska få en så levande bild som möjligt av hur vi har det här på gården. Envisheten då, ja den tackar vi alla våra gäster för. Vi vet att vi behövs mer än någonsin, därför fortsätter vi vår medvetna strävan att vara ett envist hälsohem vid Siljan. En hel jävla bok om cancer av Charlotta Lindgren ”Du har cancer Charlotta” sa läkaren. 35 år gammal fick jag aggressiv trippelnegativ bröstcancer. Mina barn var då ett, två och fyra år. Jag stekte pannkakor och planerade inför min begravning. Året efter kom nästa smäll. Nästa cancer. Sju månader efter att mina cellgiftsbehandlingar och strålningar var över hände något som inte skulle vara möjligt. Jag blev gravid. Vilken lycka, vilken rädsla. När jag insåg det så var jag redan i vecka 18. Jag började skriva. För min skull. För att förstå själv, allt jag varit med om. Mycket mörka tankar men också glädje och hopp mitt i allt. Det blev en hel jävla bok om cancer. Opera mopsen, en sällsam kärlekshistoria av Disa Åberg & Linda Bonaventura Stambyte i bostadsrättsföreningen Kastanjen sammanför  människorna på oväntade sätt då de tvingas dela kök och dusch i  gemensamma utrymmen. Mopsen Malcolm blir förälskad i en operasångerska och inget blir sig likt i den tidigare så stela trappuppgången. I takt med att rören i huset byts ut genomgår även invånarna ett inre stambyte. Plötsligt skapas nya relationer som förändrar allt och läsaren lockas till både gråt och skratt.

Amazonabladet nr 3-2017

Gullan Silfverstierna är en avdankad och alkoholiserad operasångerska som numera har sin största beundrare i mopsen Malcolm. Malcolm ägs av Britta, en lite barsk pensionerad utlandskorre. Hennes hatobjekt är skandalmurveln Affe. I huset bor även Bianca, nyinflyttad från Norrland, med ett olovligt andrahandskontrakt. Ordningen upprätthålls av Gullans man, den nyss pensionerade officeren Per-Fredrik, ordförande i föreningen. Men när Per-Fredriks hemligheter avslöjas börjar kaoset att sprida sig. Hela tiden ser mopsen Malcolm vad som händer och han luktar sig till kärlek och oro i huset. Malcolm, årets charmigaste bokhund, är en karaktär du blir förälskad i och vill läsa mer om. Denna berättelse handlar om modet att våga förverkliga sina drömmar, se sanningen i vitöga och möta sig själv. Gillade du succén ”Tillsammans är man mindre ensam” kommer du att älska denna bok! Redaktionen BCF Amazona

Vi behöver din hjälp under Rosa oktober Kan du tänka dig att hjälpa till med någon/några av BCF Amazonas aktiviteter under Rosa oktober? Vi behöver hjälp med försäljning av Rosa Bandetprodukter, insamling till Bröstcancerfonden samt utdelning av vårt informationsmaterial. Du arbetar inte ensam, vi är alltid minst två, oftast fler under ett arbetspass. Vi kommer att finnas på Lidaloppet, Älvsjömässan, Södersjukhuset, Curves och många andra platser under oktober. Du kan vara med vardag, helgdag eller kväll. Meddela vad som passar dig bäst. Aktiviteterna brukar vara väldigt trevliga att medverka i. Vill du vara med? Maila till kansliet info@amazona.se så återkommer vi. Du kan även ringa till Gittan Engström (08-530 43 055 eller mobil 070-256 11 47) eller till kansliet (08-32 55 90) för mer information. Gittan Engström 51


B

BCF

Amazona

PORTO BETALT

BCF Amazona Frejgatan 56 113 26 Stockholm Tel 08-32 55 90 info@amazona.se www.amazona.se

Ju fler vi är desto mer kan vi höras. Ju mer vi kan höras desto mer kan vi göra. Ju mer vi kan göra desto mer kan vi synas - bland folk, i samhället och i media. Ju mer vi syns desto mer kan vi göra för en bättre vård och rehabilitering - för dig och dina medsystrar. Medlemskapet är en betydelsefull och viktig gärning för alla oss som drabbats av bröstcancer. TACK för att du är medlem och fortsätter vara det.

Trycks av CARLSHAMN TRYCK & MEDIA AB

Amazonabladet nr 3-2017

52

AMAZONAbladet nr 3 -17  

Mannekänguppvisning. Maria fnalist till Årets eldsjäl 2017. Monicas livlinor - spridd bröstcancer. Munhålan vid cancerbehandling. Smärttills...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you