__MAIN_TEXT__

Page 8

Hormonstörande ämnen i vår miljö Första föredragshållare på Årsmötet var professorn i miljökemi, Åke Bergman Han är också chef för Swetox, som är ett samarbetsorgan för elva av landets universitet när det gäller kemikalier. En av hans frågeställningar var i vilken mån vi i dagens samhälle klarar oss utan kemikalier.

Å

ke började med att fundera över skillnaden mellan fara och risk och hade två exempel. Som skridskoåkare vet han att isarna ibland är tunna. Sjöisar utgör en fara. Men som kunnig skridskoåkare ger han sig inte ut på tunna isar – dessa innebär således ingen risk. Åke Bergman. Foto Stockholms universitet Det andra exemplet gällde det stora vulkanutbrottet på Island. All utströmmande aska innebar en fara för att flygplanens motorer kunde skadas. Den risken ville inte myndigheterna ta, utan ställde in all flygtrafik. På samma sätt är det med alla kemikalier som omger oss i dagens mo-

derna samhälle. Enligt lagar inom EU ska försiktighetsprincipen tillämpas. Idag räknar man med att det finns drygt 26 000 olika kemikalier, ett antal som ständigt ökar. Ordet kemikalier signalerar fara för många människor, men då ska man komma ihåg att många kemikalier är önskvärda, t ex dagens läkemedel och de konserveringsmedel som gör att vi inte får i oss farliga bakterier. Likaså har bekämpningsmedlet DDT räddat många liv genom att det dödar malariamyggor. Att DDT också har svåra miljökonsekvenser innebär emellertid att det numera är förbjudet i de flesta sammanhang. När det gäller läkemedel så fanns knappast någon toxikologisk kunskap (toxisk = giftig) förrän på 1940-talet, och tyvärr är det så att svåra olyckor drivit utvecklingen. Många minns väl Neurosedyn-katastrofen på 1960-talet,

utprovning av bröstproteser Välkommen till oss för utprovning av bröstproteser. I vår butik på Ringvägen 88 har vi även bh och baddräkter med protesfickor. Mediband Rehabbutiken är en av endast tre utprovare i Stockholm. Vår välutbildade personal hjälper dig få den protesen som passar just dig bäst. Tidsbokning: 08-644 60 17 Läs mer på www.rehabbutiken.se

Beställ tid för utprov ning!

Götg

➜S

Ringv

Här

Skanstull

Ring

v

Götg

ÖS

Ringvägen 88, 118 60 Stockholm Tel 08-644 60 17, T Skanstull

Öppettider: mån–tors 11–18, fre 11–17, lör 11–15. 1012 Amazona 173x130.indd 1

8

10-12-06 12.34.08

Amazonabladet nr 3-2015

Profile for AMAZONAbladet

AMAZONAbladet nr 3 -15  

Årsmöte. Hormonstörande ämnen i vår miljö. Stärka sin självkänsla. LEVA-veckan på Masesgården.

AMAZONAbladet nr 3 -15  

Årsmöte. Hormonstörande ämnen i vår miljö. Stärka sin självkänsla. LEVA-veckan på Masesgården.