Page 24

ASIH – Avancerad Sjukvård I Hemmet Gun Forsslund, en av våra medlemmar som dessutom är både läkare och sjukgymnast berättade om ASIH, där hon själv arbetat innan hon gick i pension. ASIH är antagligen en okänd verksamhet för de flesta av oss. Illa, eftersom man genom dem kan få god och kvalificerad hjälp hemma när man tillfälligtvis eller under längre tid vill slippa besöka eller läggas in på sjukhus.

Vad är ASIH?

A

SIH drevs vid starten huvudsakligen av Stockholms Läns Landsting, men sedan det fria vårdvalet infördes finns också ett antal privata aktörer. Uppgiften både för de privata aktörerna och den landstingsdrivna verksamheten är att underlätta vardaGun Forsslund Foto: Eva Langlet gen för svårt sjuka människor som hellre vill ha vård hemma än vistas på sjukhus – och svårt sjuk kan vem som helst vara under korta perioder av livet. Målet för verksamheten är att patienten och dennas närstående ska må så bra som möjligt under en besvärlig sjukdomsperiod.

Eva Melke, din utprovare med stort urval av bröstproteser från fyra olika leverantörer.

Den palliativa (understödjande) vård som bedrivs har således inte nödvändigtvis något att göra med vård i livets slutskede. Det är en missuppfattning som tyvärr förekommer, och som riskerar att skrämma bort personer som bör ha nytta av verksamheten.

Vilken vård kan ASIH bidra med?

Det mesta! Inom ASIH arbetar läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, sjukgymnaster, arbetsterapeuter, dietister och kuratorer. De är inte specialister på just bröstcancer, men har lång erfarenhet av att vårda olika slag av cancersjukdomar. Många av de problem som vår patientgrupp har delas dessutom av andra patientgrupper med svåra kroniska sjukdomar. Behandling av infektioner, omläggning av sår eller skötsel av piclines och andra ”portar” samt provtagning och mycket annat kan ju fler än cancerpatienter behöva. För vår patientgrupp gäller att personalen inom ASIH självklart samarbetar med patientens Bröstmottagning, vars personal vid behov backar upp. De insatser ASIH gör förs också vidare till journalen på Bröstmottagningen, så att den ena handen vet vad den andra gör.

Hur kommer man i kontakt med ASIH?

Man ber sin läkare på den Bröstmottagning där man är patient att skriva en remiss. När remissen landat hos ASIH gör en läkare och en sjuksköterska hembesök och diskuterar med patienten och de anhöriga vilken hjälp som behövs. Sedan kan det rulla igång! Antingen gör man upp om regelbundna besök eller vid-behovs-kontakt. Man har alltid ett nummer att ringa, och på detta svarar en sjuksköterska dygnet runt. Och, man väljer själv vem man vill börja med att kontakta den ordinarie läkaren eller ASIH.

Hur fungerar vården? Alltid stort utbud av bh & bad med fickor för bröstproteser.

Ring 08-411 90 56 för att boka tid eller titta bara in för att se vårt utbud. mmen

Välko

Valentin Sabbats Gata 7, 113 62 Stockholm, www.evamelke.se Följ oss på Facebook och ta del av vad som händer i butiken, eller gå in på hemsidan.

24

Är man väl inskriven i ASIH kan man klara sig själv långa perioder, men kan också få hjälp under kortare eller längre tid. Att anhöriga kan behöva komma bort några dagar är ett fullgott skäl för ASIH att rycka in. Vid behov kan man också be att få bli inlagd på någon av ASIHs slutenvårdsenheter. För den dagliga vården i hemmet tillhör man ett visst geografiskt område, men läggs man in för slutenvård kan man välja enhet fritt. Det kan ju vara mera praktiskt för de anhöriga om man finns på en vårdinrättning som ligger nära där de bor.

Amazonabladet nr 3-2015

AMAZONAbladet nr 3 -15  

Årsmöte. Hormonstörande ämnen i vår miljö. Stärka sin självkänsla. LEVA-veckan på Masesgården.

AMAZONAbladet nr 3 -15  

Årsmöte. Hormonstörande ämnen i vår miljö. Stärka sin självkänsla. LEVA-veckan på Masesgården.