__MAIN_TEXT__

Page 10

Stärka sin självkänsla Mia Törnblom är författare, arbetar med ledarskapsfrågor och konflikthantering samt håller inspirationskurser. Mia har själv inte haft bröstcancer, men de beteenden hon tog upp är allmängiltiga och djupt mänskliga.

M

ånga som inte kände till Mias verksamhet blev nog förvånade inledningsvis. Mia är en lysande stå-uppkomiker och clown, men som ”riktiga” sådana fanns en god portion allvar och tragik bakom det hon framförde. Man kan naturligtvis välja att bara skratta gott åt hennes framträdande, men då missar man ju en hel del av hennes viktiga budskap. Detta är vad jag själv fastnade för – andra har säkert fäst sig vid andra delar. Ungefär 30% av kommunikationen mellan människor är ord, men även om orden är den mindre delen så gäller det att säga vad man tänker och dessutom så att andra förstår. Man kan ju knappast begära att andra människor ska gå en kurs i tankeläsning. Det gäller ju både inom familjen och i förhållande till den sjukvårdspersonal vi möter.

Stör man sig på andra människors yttranden eller beteenden beror det ofta på att man känner sig hotad. Då gäller det att fundera på varför det känns som ett hot. Känner man sig dessutom kränkt kan det bero på att självkänslan får sig en knäck. Att ta eget ansvar stärker självkänslan, dvs det handlar om att vara någon. Självförtroende däremot handlar om att man anser sig kunna något. Och, ett starkt självförtroende kan därmed höra ihop med en låg självkänsla, vilket tål att fundera över. Hur stärker man då sin självkänsla? Möjligen genom att lära sig att höra en tydlig punkt efter andras kommentarer. Om exempelvis någon av ens kollegor säger om en annan kollega; ”Stina har gjort ett bra jobb.” Då lyssnar man och hör även ”Stina har gjort ett bra jobb, PUNKT!!”. Jättekul att Stina har gjort ett bra jobb, men detta gör inte mitt jobb sämre. Man ska, enligt Mia, inte tänka in en massa förbehåll, utan acceptera och glädja sig åt en positiv kommentar. Tappar man självkänslan tar man kritik personligt i stället för att inse att det är en sak eller företeelse som kritiseras. Att vara ”duktig” kan vara ett sätt att känna sig omtyckt. Man duger bara om man kan prestera vad omvärlden önskar sig. Så, fundera på för vems skull man presterar något! Att stärka sin självkänsla är att bekräfta sig själv, och det gör man genom att leva efter sina normer och värderingar. Lever man inte efter vad man i själ och hjärta tycker är rätt så riskerar man – som Mia så drastiskt uttryckte det - att ruttna inifrån. 10

Mia Törnblom. Foto BCF Amazona Mia liknade ens inre vid ett bankkonto. Har man inte gjort insättningar kan man heller inte göra uttag när det behövs. Så enkelt kan det vara. Det gäller att göra positiva insatser på sitt inre konto, så att man vid kriser kan göra uttag och fortfarande kan stå på plus. Ett för oss närliggande exempel är att man tidigt i livet måste lära sig att gilla sin kropp. När vi blir äldre och har ”stympats” genom operationer måste vi ju fortfarande gilla vår kropp, vi kan visserligen putsa på den en del men aldrig byta ut den helt. Det gäller att inse att man som medelålders inte har celluliter – man har smilgropar i låren! 95% av de tankar vi tänker under en dag är gamla tankar, påstod Mia. Bara 5% är helt nya. Tittar man på andra och lyssnar på andra lär man sig en hel del, men det får inte bli en stressfaktor att andra är duktiga och kloka. Mental träning handlar om att påverka de egna tankarna och känslorna. En snygg gest avslutade Mias framförande. Den blombukett Mia fick av Amazona som tack för sin insats, överräckte hon till den av våra stödpersoner som hon tagit hjälp av i sin bejublade ”show”. Text: Eva Langlet

Amazonabladet nr 3-2015

Profile for AMAZONAbladet

AMAZONAbladet nr 3 -15  

Årsmöte. Hormonstörande ämnen i vår miljö. Stärka sin självkänsla. LEVA-veckan på Masesgården.

AMAZONAbladet nr 3 -15  

Årsmöte. Hormonstörande ämnen i vår miljö. Stärka sin självkänsla. LEVA-veckan på Masesgården.