Page 14

Bröstcancerdagen 24 november 2016 Kraftsamling för framtidens bröstcancervård Dagens Medicin Agenda inbjöd till ett symposium om framtidens bröstcancervård den 24 november vilket samlade cirka 45 deltagare. Vi var fem medlemmar från BCF Amazona som var med, både som föreläsare och åhörare. Flertalet övriga deltagare kom från bröstcancervården Stockholm samt från RCC (Regionalt cancercentrum) och olika läkemedelsbolag. På slutet deltog landstingspolitiker i paneldebatten

Panelen diskuterar framtidens bröstcancervård. Från vänster; Jonas Bergh, Erika Ullberg, Maria Wiklund Karlsson, Ella Bohlin, PA Dahlberg samt Kjell Bergfeldt.

D

agen inleddes med att Gun Forsslund från BCF Amazona berättade om sin resa genom bröstcancervården. Gun är själv läkare och betonade bl.a. vikten av uppföljning och eftervård. Uppföljning behövs under många år och förutom onkolog behövs även tillgång till psykosocialt stöd. Många drabbas av biverkningar av antihormonell behandling och behöver olika former av stöd för att orka fullfölja behandlingen.

Gun passade också på att lansera ett förslag om någon form av öppen onkologmottagning på stan som kan ta emot och diagnostisera kvinnor som är oroliga för knölar i brösten. De kvinnor som visar sig ha en tumör lotsas därefter vidare till bröstcentrum på sjukhusen. En öppen mottagning skulle spara mycket tid och resurser för sjukvården.

Hur får vi en mer träffsäker behandling av bröstcancer? Henrik Lindman, docent och överläkare vid onkologiska

14

kliniken Uppsala Akademiska sjukhus pratade om individanpassad behandling med cellgifter som doseras för varje patient beroende på tumörens egenskaper och patientens förmåga att tåla olika läkemedel. Tidigare gjordes standardberäkningar lika för alla, där dosen bestämdes av patientens längd och vikt. Idag försöker man hitta en skräddarsydd behandling och nivå på dosering utifrån varje patient. Henrik berättade också om olika studier som pågår med systematisk testning av mediciner på tumörceller för att i framtiden ännu bättre kunna skräddarsy doser för varje patient.

Spridd cancer och nationellt kvalitetsregister Mona Ridderheim, överläkare och verksamhetsutvecklare inom RCC (Regionalt cancercentrum Stockholm – Gotland), berättade hur det ligger till med det nationella kvalitetsregistret för spridd cancer. Syftet med nationella kvalitetsregister är att ge överblick och bättre och mer jämlik vård över hela landet.

Amazonabladet nr 2-2017

AMAZONAbladet nr 2 -17  

Årsmöte 2017. Information eller dialog. Bröstcancerdagen. Om nya mediciniska rön.

AMAZONAbladet nr 2 -17  

Årsmöte 2017. Information eller dialog. Bröstcancerdagen. Om nya mediciniska rön.