__MAIN_TEXT__

Page 19

Temakväll med vitamin D i fokus Linda Björkhem-Bergman, docent och överläkare på ASIH Långbro Park, föreläste på Amazona under en välbesökt temakväll. Nya forskningsrön inom vitamin D-området är just nu ett ”hett ämne”. Senare års studier visar att vitaminet reglerar fler biologiska processer i vår kropp än vetenskapen tidigare känt till. Linda visade sig vara en utmärkt pedagog och engagerade lyssnare ställde initierade frågor. Det här med bröstcancer ligger mig varmt om hjärtat. Med de orden inledde Linda sin föreläsning på Amazonas temakväll den 16 februari. Linda var 10 år när hennes mor, då 42 år gammal, fick diagnosen bröstcancer. På 80-talet fanns inte de behandlingsmetoder som finns idag och prognosen var dessutom dålig. Trots detta levde Lindas mor i ytterligare 12 år. Linda menar att denna tidiga upplevelse blev hennes drivkraft senare i livet. Hon påbörjade sina läkarstudier när hon var 19 år och under studietiden, och senare i karriären, blev laboratoriearbete och forskning ett växande intresse. Främst med inriktning mot cancerrelaterade studier.

D3 transporteras sedan via blodet till lever och njurar för stegvis transformering till sin aktiva form. Den färdiga produkten kan därefter binda till vitamin D-receptorn i cellkärnan (inuti cellen). Därmed aktiverar- och reglerar vitamin D direkt uttrycket av gener (inuti cellkärnan), s.k. vitamin D responsive elements. Celler som svarar på vitamin D kan ha väldigt varierande funktioner i våra kroppar. T.ex. reglering av kalciumupptag, benmineralisering och omsättning, immunförsvaret samt läkemedelsomsättning. Man bedömer att minst 10 % av vårt genom (arvsmassan) påverkas av vitamin D.

Mitt favoritämne är idag vitamin D, säger Linda, som i dagsläget hunnit specialisera sig inom bland annat biokemi, experimentell patologi, klinisk farmakologi samt palliativ medicin. Studier visar på att många cancerpatienter har låga koncentrationer av vitamin D i blodet, och det är ett av skälen till varför jag är så intresserad av just vitamin D, förklarade hon. Många forskare letar efter nya substanser som kan döda cancercellerna. Jag tänker att jag i stället vill hitta sätt att stärka immunförsvaret. Det är även viktigt att ha ett fungerande immunförsvar som kan ta hand om försvagade normala celler efter olika behandlingar. Detta blir också en utgångspunkt och målsättning med min forskning, fortsätter Linda - att hitta strategier för att stärka kroppens eget immunförsvar som en viktig del av cancerbehandlingen; att använda behandlingar som är skonsamma och som stärker- istället för att bryta ner kroppen; behandlingar som dessutom ger så fåoch så låg grad av biverkningar som möjligt, för bibehållen livskvalitet. Vitamin D är inget ”riktigt” vitamin, eftersom definitionen av ”vitamin” är att det är något man måste tillföra kroppen genom sin kost. Istället är vitamin D ett fettlösligt (steroid)hormon, som syntetiseras i kroppen av kolesterol som ”byggsten”. Vitamin D3 bildas i huden vid exponering för UVB (ett av våglängdsintervallen i ultraviolett solljus), tillsammans med värme i huden. I varierande grad kan vi även få vitaminet genom kosten. D3 (kolekalciferol) är animaliskt, medan D2 (ergokalciferol) är vegetabiliskt. De flesta kosttillskott som säljs i Sverige är D3. En vanlig tillverkningsmetod är att kolesterol utvinns ur fårull/djurhud och sedan bestrålas med UVB-ljus. På detta sätt omvandlas förstadiet av vitamin D till D3. Detta är precis vad som sker i vår hud när vi vistas i solljus. Vitamin- D2 och Amazonabladet nr 2-2016

Bild från Linda Björkhem-Bergmans presentation Vitamin D och solljus hänger ihop, konstaterar Linda. Som framgår av bilden har vi i Norden stora variationer av solljusexponering mellan sommar- och vintermånaderna, vilket även innebär stora variationer i vitamin D-nivåer i blodet mellan årstiderna. Under sommarhalvåret lagras vitamin D-depåerna i kroppen, under förutsättning att vi vistas utomhus i solen. Ungefär 30 minuters solljus ger ca 10 000 IE med en lagringstid på ca 2-3 veckor. Linda påpekar att ytterligare soltimmar under en och samma dag inte gör någon nytta för ackumulering av vitamin D då kroppen inte förmår lagra ytterligare mängder. För låg solljusintensitet under vinterhalvåret gör att det då inte bildas något vitamin D i huden överhuvudtaget. Att få möjlighet till en ”solvecka” under den mörka vinterperioden kan vara ett sätt att ”tanka upp” D-vitamindepåerna. Under 1800-talets slut blev rakitis (Engelska sjukan) närmast en epidemi i England. Människor som tidigare vistats utomhus i solljus, kom nu att arbeta inomhus på grund av den framväxande industrialismen. 19

Profile for AMAZONAbladet

AMAZONAbladet nr 2 -16  

Ett sötare blod och kostens betydelse. Årsmöte 2016. Verkan eller biverkan - del 3. Vitamin D i fokus. Cancer under graviditet.

AMAZONAbladet nr 2 -16  

Ett sötare blod och kostens betydelse. Årsmöte 2016. Verkan eller biverkan - del 3. Vitamin D i fokus. Cancer under graviditet.