__MAIN_TEXT__

Page 12

Verkan eller biverkan – del 3 Trötthet, sämre minne, nedstämdhet, ångest och depression är vad många rapporterat som biverkningar i enkäten om de antihormonella tabletterna. Man känner sig som en zombie, säger några, andra säger att ingenting känns roligt längre.

A

tt tappa livskvaliteten är verkligen inget man önskar sig, men vad beror det på? Några har kommenterat att det är svårt att veta vad som är biverkningar av tabletterna, vad som är en effekt av att man drabbats av en svår sjukdom med jobbiga behandlingar och vad som är en effekt av att man blir äldre och får andra levnadsförhållanden. Inledningsvis under cancerbehandlingen har det ju gällt att hålla näsan ovanför ytan och ta en dag i taget. All ”framtid” har varit lagd på is! Men när det mesta lugnat ner sig kan reaktionen komma med full kraft. Den sorg och trötthet man kan känna riskerar dessutom att stå i bjärt kontrast till omgivningens uppfattning att man ska vara glad för att det är över och att det nu är hög tid att återgå till vardagen. Det kan ju vara svårt för vänner och bekanta att förstå att man har ett bra stycke att vandra innan man kan lägga sjukdomen bakom sig. Tittar man på bipacksedlar eller i FASS nämns ”sämre minne/trögtänkt” endast för Letrozol, och då som mindre vanlig vilket innebär att färre än 1 av 1000 personer upplever denna biverkan. Trötthet anges som vanlig biverkan för både Tamoxifen, Anastrozol och Letrozol, dvs mer än 1 av 100 men färre än 1 av 10 drabbas. Depression anges endast för Letrozol och då som en vanlig biverkan. Nedstämdhet finns bara rapporterat för Anastrozol, där den uppges vara mycket vanligt. Detta stämmer inte alls med vad som framkommer av enkätsvaren. Mellan hälften och tre fjärdedelar upplever något eller några av dessa symtom, men i olika grad, från mindre till mycket stora bekymmer. Så, känner man sig

trött, nedstämd, deprimerad eller trögtänkt är man i gott sällskap – något som tyvärr inte lindrar besvären.

Bild: Dreamstime Vad ska man då göra? Trötthet kan man oftast få bukt med genom ”aktiv vila”, vilket innebär att sova ordentligt, motionera lagom och göra trevliga saker, och inte vara alltför tapper när det gäller sjukskrivning eller sysslor hemma. Och, insomningstabletter är ingen långsiktig lösning på sömnproblem utan avsedda för tillfälligt bruk. Möjligen kan det vara värt att pröva något naturläkemedel som humle, valeriana, citronmeliss m fl. (Men obs, ta reda på hur dessa fungerar tillsammans med andra läkemedel! Valeriana och Tamoxifen är med stor sannolikhet ingen bra kombination.) På apoteken finns också avslappningsband att lyssna på när man ska somna. Sämre minne kan möjligen vara en effekt av den östrogenbrist som är avsikten med behandlingen med någon av de tre aromatashämmarna (Letrozol, Anastrozol och Exemestan). Tamoxifen däremot blockerar inte bildningen av östrogen utan enbart ”tryckknapparna” (receptorerna) på eventuella tumörceller, vilket innebär att östrogen cirkulerar i blodet. Det enda man antagligen kan göra mot sin trögtänkthet är att träna minnet med t ex korsord, sudoku, lite vardagsmatematik och kämpa med namn - vilket också kan göra att stressen minskar genom att man tillåter sig att göra så kallade onyttiga saker. Och, om det är någon tröst så har det i tester visat sig att man inte är mer trögtänkt, men behöver hitta en förklaring till sin upplevelse.

12

Amazonabladet nr 2-2016

Profile for AMAZONAbladet

AMAZONAbladet nr 2 -16  

Ett sötare blod och kostens betydelse. Årsmöte 2016. Verkan eller biverkan - del 3. Vitamin D i fokus. Cancer under graviditet.

AMAZONAbladet nr 2 -16  

Ett sötare blod och kostens betydelse. Årsmöte 2016. Verkan eller biverkan - del 3. Vitamin D i fokus. Cancer under graviditet.