__MAIN_TEXT__

Page 6

FORSKNINGSRÖN - FAKTA

Hjärtbiverkningar av cytostatikabehandling Hösten 2014 var BCF Amazona inviterade till en föreläsning hos Läkarsällskapet som handlade om hjärtbiverkningar vid cytostatikabehandling. Föreläsare var onkologer och läkare från hjärtkliniken. Bröstcancerfonden står för en del av finansieringen av studien. Professor Jonas Bergh inledde och informerade om den alarmerande ökning som skett av antalet bröstcancerfall. År 1980 fick ca 600 000 kvinnor i världen bröstcancer. År 2010 var antalet fall 1,6 miljoner. På 30 år har det skett en tredubblering av antalet bröstcancerfall. Var 8:e svensk kvinna drabbas av bröstcancer. De stora volymerna innebär att detta är en massiv belastning för sjukvården runtom i världen. Jonas Bergh informerade också om att ca 50 % av alla bröstcancrar botas med enbart operation. Den goda överlevnaden vi har idag beror till stor del på onkologins utveckling och en förbättrad diagnostik.

Farmakologisk tilläggsbehandling omfattar idag ofta både cytostatika (cellgifter), hormonell behandling och ibland molekylärt målinriktad behandling (antikroppsbehandling). Cytostatikabehandlingen är ofta associerad med biverkningar, en mindre känd sådan är hjärtpåverkan, så kallad kardiotoxicitet. Den kan vara akut eller kronisk och resultera i olika hjärtsjukdomar så som ischemisk (störd blodcirkulation i kranskärl) hjärtsjukdom, hjärtarytmier men framför allt nedsatt hjärtmuskelfunktion och hjärtsvikt. Även strålbehandling, framför allt mot vänster bröst, och antikroppsbehandling kan påverka hjärtfunktionen.

utprovning av bröstproteser Välkommen till oss för utprovning av bröstproteser. I vår butik på Ringvägen 88 har vi även bh och baddräkter med protesfickor. Mediband Rehabbutiken är en av endast tre utprovare i Stockholm. Vår välutbildade personal hjälper dig få den protesen som passar just dig bäst. Tidsbokning: 08-644 60 17 Läs mer på www.rehabbutiken.se

Beställ tid för utprov ning!

Götg

➜S

Ringv

Här

Skanstull

Ring

v

Götg

ÖS

Ringvägen 88, 118 60 Stockholm Tel 08-644 60 17, T Skanstull

Öppettider: mån–tors 11–18, fre 11–17, lör 11–15. 1012 Amazona 173x130.indd 1

6

10-12-06 12.34.08

Amazonabladet nr 2-2015

Profile for AMAZONAbladet

AMAZONAbladet nr 2 -15  

Hjärtbiverkningar av cytostatika. Rekonstruktion direkt eller senare. Skelettbiverkningar och benhälsa. Prissättning av läkemedel.

AMAZONAbladet nr 2 -15  

Hjärtbiverkningar av cytostatika. Rekonstruktion direkt eller senare. Skelettbiverkningar och benhälsa. Prissättning av läkemedel.