__MAIN_TEXT__

Page 18

TEMA - UNDERLIV

Håll koll på varningssignalerna Förtjockad livmoderslemhinna är en av de vanligaste biverkningarna av Tamoxifen. Men eftersom den ger tydliga symtom märker kvinnan oftast av den på ett tidigt stadium. - Det viktigt att alltid uppsöka en gynekolog om detta inträffar, säger Charlotta Dabrosin, professor vid Linköpings universitetssjukhus.

C

harlotta Dabrosin har en dubbel kompetens som är mycket efterfrågad, hon är både gynekolog och bröstcanceronkolog, och Amazonabladet har fått en exklusiv intervju med henne i detta ämne.

Charlotta Dabrosin Foto: Åke Hjelm LiU Många kvinnor som ordineras Tamoxifen känner stor oro inför den mest kända biverkan som denna medicin ger, nämligen en förtjockning av livmoderslemhinnan vilket i värsta fall kan utvecklas till cancer. Den är vanligast efter flera års medicinering. Risken för detta scenario är dock ganska liten eftersom förtjockad livmoderslemhinna ger en tydlig signal i form av blödning eller blodblandad eller brunaktig flytning. Uppstår detta ska kvinnan genast uppsöka en gynekolog. - Det är viktigt att man alltid kontaktar en gynekolog vid symtom som dessa, betonar Charlotta Dabrosin. Kvinnor som passerat menopausen och efter bröstcancer medicinerar med Tamoxifen behöver dock inte regelmässigt gå till en gynekolog, menar hon. - Det ger ingenting. Studier har visat att man inte hittar fler fall med gynekologiskt ultraljud till exempel en gång om året. Det finns därför ingen skyddsmekanism i att regelbundet gå till gynekolog för dessa kvinnor när det gäller detta. Vad beror det på? - Det kan vara väldigt svårt för en gynekolog att se om livmoderslemhinnan är förtjockad med ett ultraljud. Det kan vara svårt även för mig som är specialist på detta.

18

Många gynekologer har svårt att bedöma om det är just denna förtjockning eftersom den ser annorlunda ut än en vanlig förtjockning. - Följden kan bli att kvinnan utsätts för en skrapning i onödan och eftersom alla ingrepp är förknippade med risker, även om de är små, bör detta undvikas. Riskerna med detta kirurgiska ingrepp kan vara infektioner, förutom den oro som kvinnan upplever. - Man ska alltid vara observant och söka vid symtom är min rekommendation till alla som är oroliga över förtjockad livmoderslemhinna. Charlotta Dabrosin framhåller också att om det skulle ha blivit cancer på grund av detta så avlägsnas tumören med en förhållandevis enkel operation som inte kräver någon efterbehandling. Själv brukar hon se till att gynekologen som utför en skrapning av en kvinna som äter Tamoxifen skickar ett mikroskopiskt svar till henne. - Då kan jag av provsvaret bedöma se hur det ser ut. Ibland gör jag bedömningen att kvinnan bör sluta med Tamoxifen eftersom provsvaret ser för ”frodigt” ut. Denna bedömning kan även en gynekolog göra och meddela onkologen att patienten inte bör fortsätta med Tamoxifen, berättar hon. Möjligheten att växla mellan antiöstrogener och aromatashämmare är en stor fördel inom bröstcancervården som Charlotta Dabrosin framhåller. Det är en hårfin skillnad mellan medicinerna och hon anser att det är ”idealiskt” att det finns dessa två alternativ inom bröstcancer. När biverkningarna blir för stora brukar hon därför göra utvärdering av ett medicinbyte. - Dessa två mediciner har olika biverkningar och den som får problem kan prova den andra sorten. Det är alltid en avvägning mellan bröstcancerindikationen på tumören och

Amazonabladet nr 2-2013

Profile for AMAZONAbladet

AMAZONAbladet nr 2 -13  

Mer individanpassade behandlingar. Temakväll täta bröst. Bröstcancer ökar. Tema - underliv.

AMAZONAbladet nr 2 -13  

Mer individanpassade behandlingar. Temakväll täta bröst. Bröstcancer ökar. Tema - underliv.