Page 1

Amazona bladet BCF

Amazona

Nr 1 2016

• Hur upptäcks bröstcancer? • Verkningar och biverkningar del 2 • Regiondag bröstcancer i juni • Patologens arbete • Cancer och graviditet Amazonabladet nr 1-2016

1


BCF Amazona

PROGRAM januari - juni 2016

OBS! Begränsat antal platser vid temakvällar och kurser.

FÖRELÄSNINGSKVÄLLAR på ABF, Sveavägen 41 i Stockholm ENTRÉ

20:- FÖR MEDLEMMAR, 100:- FÖR ÖVRIGA. MER INFORMATION PÅ SIDAN 32

Måndag 21 mars Årsmöte kl. 18.00 - 19.00 19.00-19.30 Paus - smörgås för deltagare i årsmötet 19.30-20.45 Framtidens bröstcancerbehandling Thomas Helleday, Söderberg professor KI

20.45-21.15 21.30

TEMAKVÄLLAR Frejgatan 56 i Stockholm

Humorshow med Ann Westin En av landets roligaste och av branschens mest älskade komiker. Avslutning Vi samarbetar med

Klockan 18.00-20.00 om ej annat anges. Förhandsanmälan till kansliet. Vi serverar smörgås och vin/kaffe/te till självkostnadspris.

Tisdag 19 jan Onsdag 20 jan Måndag 25 jan

Feldenkraismetoden prova på Berit Litzell Stresshantering Heli Ristiniemi Existentiella frågor vid spridd bröstcancer kl. 14-16 Y. Brandberg

Sid 36 Sid 36 Sid 33

Tisdag 29 mars Onsdag 30 mars Tisdag 5 april

Träff för nya medlemmar Sid 39 BCF Amazona Varför blev du sjuk - hur Sid 39 uppkommer cancer? Maria Shoshan Fråga doktorn om trippelnegativ Sid 40 bröstcancer Barbro Linderholm

Onsdag Patologens arbete vid bröstcancer Sid 36 27 jan Johan Lindholm

Onsdag Makeupkväll kl. 18-21 6 april Annika Belfrage Carlberg

Sid 37

Onsdag Makeupkväll kl. 18-21 3 feb Annika Belfrage Carlberg

Sid 37

Onsdag Spridd bröstcancer - behandlingar 13 april kl 14-16 Jonas Bergh

Sid 34

Sid 37

Onsdag Hudvårdskurs kl 18-21 13 april Annika Belfrage Carlberg

Sid 40

Måndag Vad kan hemsjukvården göra för 22 feb dig? kl. 14-16 Gun Forsslund

Sid 33

Onsdag Rädslan för återfall - symptom? 20 april Sam Rotstein

Sid 41

Onsdag Viktökning som biverkan 24 feb Eva Langlet

Sid 37

Tisdag Bröstcancervården i Frankrike Sid 41 26 april Christina & skådespelaren Frej Lindqvist

Sid 38

Onsdag Ärftlig bröstcancer 27 april Svetlana Lagercrantz

Sid 38

Tisdag 10 maj

Underlivsbesvär och sexualitet T. Kunovac Kallac och B. Larsson Bahr

Sid 42

Sid 38

Tisdag 17 maj

Fråga doktorn om bröstrekonstruktion kl. 18-21 Jan Jernbeck

Sid 43

Tisdag 16 feb

Tisdag 1 mars

Vitamin D och immunförsvaret Linda Björkhem-Bergman

Fråga doktorn om HER2-positiv bröstcancer Sara Margolin

Torsdag Fråga doktorn - biverkningar av 3 mars antihormoner A. von Wachenfeldt Tisdag 8 mars

Varför slutar man med antihormonell behandling? Kamila Czene och Eva Langlet

Onsdag Skelettmetastaser och benhälsa 9 mars kl 14-16 Elisabet Lidbrink

Sid 34

Tisdag Hur får patienter vetskap om nya Sid 38 15 mars medicinska rön? Magnus Bäcklund

Sid 41

Onsdag Fråga doktorn om spridd bröst18 maj cancer kl 14-16 Annelie Liljegren

Sid 34

Onsdag Existentiell smärta och ångest 18 maj kl 18-21 Carolina Welin

Sid 43

Sid 39

Tisdag 24 maj

Kost vid bröstcancer Isa Wallmyr

Sid 43

Onsdag Tillverka egna smycken i silver 16 mars kl. 18-21 Anna Tillas

Sid 39

Tisdag 7 juni

Kost o cancer spridd bröstcancer kl 14-16 Alicja Wolk

Sid 34

Lördag Prova på att dreja kl 13-16 19 mars Yvonne Svensson KURSER sid 33, 35 och sid 44 - 48 LEVA-vecka Masesgården spridd bröstcancer Ekskäret, Rosendal o Matinspiration

Sid 35

ÖPPET HUS ”Hitta styrkan” 16.00-18.00 Onsdag 17 februari, tisdag 12 april och onsdag 8 jun Sid 36 HÄR HITTAR DU OSS Frejgatan 56 Alla är välkomna, även icke medlemmar och anhöriga. Du kommer att träffa kvinnor i din egen situation för utbyte av erfarenheter och några timmars samvaro på dina egna villkor. 2

Feldenkrais, stavgång och skrivarhelger Vattengymnastik och yoga Bokcirkel, smideskurs och smyckestillverkning Samtalsgrupper spridd och vanliga ÖPPET HUS ”Hitta styrkan” 18.00-20.00 Torsdagar 28 januari, 31 mars och 26 maj Sid 36 ÖPPET HUS Spridd bröstcancer 13.00 - 16.00 Sista tisdagen i varje månad start 23 februari Sid 34 29 mars, 26 april och 31 maj. Se även kalendariet på vår hemsida www.amazona.se Amazonabladet nr 1-2016


Amazonabladet Nr 1 januari 2016

BCF

Amazona

Årgång 32

Bröstcancerföreningen Amazona i Stockholms län Kansli Frejgatan 56, 1 tr 113 26 Stockholm Telefon 08-32 55 90 Öppettider måndag-fredag, 10.00-14.00 Kanslist Birgitta Ekman/Karin Stephan Anna Sahlberg Fröman Postgiro 436 84 79-4 Bankgiro 5572-1229 Org. nr 802009-9639 E-post info@amazona.se Webbsida www.amazona.se Styrelsen 2015-2016 Ordförande

Maria Wiklund Karlsson

INNEHÅLL 2

Program januari-juni

4 Ordförandeordet

6

Forskningsrön/Fakta

Har jag täta bröst? Bröstproteser - regler Kliniska prövningar hos KI Hur upptäcks bröstcancer? Verkningar eller biverkningar del 2 Vilka åldersgrupper får bröstcancer Regiondag bröstcancer 10 juni Förbättra bröstcancervården

Vice ordförande Kassör Ledamöter Suppleanter

Fotini Papatziamou Medina Birgitta Nordling Carin Tegefeldt Eva Adler Gittan Engström Ingela Wernholm

Revisorer Revisorssuppleant

Eija Helenius Marianne Tyreus Eila Riikonen

Chefsredaktör Ansvarig utgivare

Maria Wiklund Karlsson

Redaktionsråd Grafisk form Layout

Britt Ovens Eva Adler Ann-Marie Jansson Gittan Engström Gunilla Broberg Karin Stephan/Birgitta Ekman Lisbeth Jonsson Eva Langlet

Prenumeration

375 kr per år

Upplaga

3.500 ex

Tryck

Carlshamn Tryck & Media AB

Utgivningstider 2016-2017 Nr 1 Nr 2 Nr 3 Nr 4

januari, manusstopp 2:a november maj, manusstopp 1:a april augusti, manusstopp 1:a juni oktober, manusstopp 1:a september

18 Föreningsaktiviteter

Seniormässan Medlem och stödmedlem Amazona Temakväll om patologens arbete Sin egen lyckans smed Graviditet efter bröstcancer

Britt Ovens Izabela Grape Lisbeth Jonsson Marianne Wennersten Marie-Louise Berzén

29 Rehabilitering Regler för rehabilitering SLL 32 Medlemsaktiviteter

Föreläsningar och årsmöte För dig med spridd bröstcancer Öppet Hus/Öppen Verkstad Temakvällar och Öppet hus Kurser och samtalsgrupper Anmälningskupong till kurser

49 Anslagstavla

Medlemsförmåner Höjd avgift 2016

Annonsstorlek

Pris

Bredd(cm)

Höjd(cm)

1/1-sida

7 900 kr

17,3

26,2

1/2-sida

4 400 kr

17,3 8,6

13 26,2

1/4-sida

2 400 kr

8,6

13

1/8-sida

1 300 kr

8,6

6,5

moms tillkommer ej på priserna ovan

Amazonabladet nr 1-2016

Nya böcker Ekskäret - ny plats sökes

För eftertryck och utdrag – kontakta först redaktionen. Redaktionen ansvarar ej för insänt material (text och bild). Gäller även annonser. För signerade bidrag svarar författarna. Resultat av publicerade studier innebär inget ställningstagande från BCF Amazonas sida

Omslagsbild: Dreamstime

3


ORDFÖRANDEORDET Den 1 december 2015 fattade landstingsstyrelsen i Stockholm beslut om att dela upp Stockholms onkologklinik på tre olika enheter; Karolinska, SÖS och St Göran. Detta beslut baserar sig på förslag från RCC Stockholm. BCF Amazona har under flera år kämpat för att RCC:s förslag inte skulle realiseras eftersom vi på Amazona, tillsammans med många ur professionen samt internationell expertis, under lång tid och vid ett flertal tillfällen varnat för en sådan uppdelning. Foto: Torsten Sundberg

BCF Amazona beklagar djupt det fattade beslutet som både på kort och lång sikt kommer att få mycket negativa konsekvenser för oss patienter, för forskarna inom onkologi och för Sveriges anseende internationellt som ett framstående land inom cancerforskning och cancerbehandling. De omedelbara konsekvenserna för oss patienter är att bröstmottagningar stängs och att vi som lever med en tidigare bröstcancerdiagnos inte längre får någon uppföljning. Relevant information till oss patienter om hur vi framgent kan få adekvat och hög kvalitet på vård enligt RCC:s modell saknas. BCF Amazona emotser kraftåtgärder från landstinget och RCC för att skapa trygghet hos många oroliga bröstcancerpatienter i Stockholm. Rosa oktober blev intensiv och slog även i år rekord. Jag

vill särskilt tacka Lidaloppet och Curves för deras fina insatser. Amazonas volontärer gör en fantastisk insats genom att medverka på en mängd olika platser. Hela oktober är en enda stor insamlingskampanj för bröstcancerforskningen. Vårens program erbjuder en hel del nyheter och jag hoppas att ni alla ska hitta något som tilltalar er. Jag önskar också av hela mitt hjärta att ni fortsätter att stödja vår förening även om ni inte själva längre behöver vårt stöd. Många nya patienter kommer till BCF Amazona. Medlemsavgiften är höjd fr.o.m. 2016. Vårt utbud av aktiviteter är stort och görs till stor del på ideell basis. Extra satsningar görs för de kvinnor som lever med spridd bröstcancer. Jag hoppas därför på ditt fortsatta stöd som medlem. Maria Wiklund Karlsson, ordförande BCF Amazona

Specialister på bröstutredningar BröstCentrum City är en del av Praktikertjänst Röntgen (tidigare Medicinsk Röntgen). Här arbetar specialister i bröstdiagnostik och vi samarbetar med kirurger från bröstmottagningen vid Capio S:t Görans Sjukhus och onkologer från Christinakliniken. Har du remiss från läkare kan vi göra snabba utredningar av bland annat knöl i bröstet. Våra undersökningar omfattar mammografi, ultraljud samt punktion (ultraljudsstyrd, stereotaktisk med fin- eller grovnål) för cellanalys. Som patient slipper du lång och påfrestande väntan – samtliga undersökningar utförs vid ett och samma tillfälle.

BröstCentrum City finns på Drottninggatan 68 i Stockholm, mellan PUB och Åhléns. Tel: 08-562 870 00 www.ptjrontgen.se Vi arbetar på uppdrag av Stockholms läns landsting.

4

Amazonabladet nr 1-2016


Gör livet lättare

Amoena is a registered trademark of Amoena Medizin-Orthopädie-Technik GmbH “For you, like no other.” is a trademark of Amoena Medizin-Orthopädie-Technik GmbH pending registration. ©2015-2016 All rights reserved Amoena Medizin-Orthopädie-Technik GmbH, 83064 Raubling, Germany

Natura Xtra Light med Comfort+

HÅLL UTKIK! Snart öppnar Amoena en ny butik i Stockholm City

PASSFORM

UTFORMNING

KÄNSLA

Designad i en ny anatomisk form som följer dn kropp

Uppbyggd i två lager, gör att den håller formen i behån

Väger ca 40% mindre* Innehåller patenterat Comfort+ material för en behaglig känsla hela dagen

Natura Xtra Light 2SN Finns att få nu! Läs mer på www.amoena.se/xtra-light *Väger ca 40% mindre än en standardprotes i samma form och storlek

Amazonabladet nr 1-2016

5


FORSKNINGSRÖN - FAKTA

Har jag täta bröst? - Frågan alla bör ställa Många kvinnor har bröst med tät körtelvävnad. Det medför ökad risk för att cancertumörer inte syns på mammografibilder. Täta bröst innebär också en ökad risk att få bröstcancer och dessa tumörer är ofta mer aggressiva.

D

ärför bör alla kvinnor ta reda på om de har ”täta bröst” så att kvinnor med täta bröst kan bli undersökta på ett tillfredsställande sätt vilket betyder att mammografin alltid måste kompletteras med ultraljud eller bröst MRI (magnetisk resonanstomografi).

Fråga din läkare om du har täta bröst! Be din onkolog eller den läkare som skrivit remissen till mammografi att hjälpa dig få svar på detta. Vid den vanliga screeningen, som alla kallas till, kan du inte få besked om du har täta bröst eller ej. Har du täta bröst räcker det inte med bara mammografiundersökning, utan denna ska kompletteras med ultraljud eller bröst MRI. Text: Redaktionen Bild: Bröstcentrum City

Cirka två tredjedelar av kvinnor som fortfarande menstruerar har tät bröstvävnad och ca 25 % av kvinnorna har täta bröst även efter menopaus. Bröstradiologer har rapporterat brösttäthet de senaste 20 åren. Ändock ger man inte patienterna den här informationen. Alla kvinnor som har tät bröstvävnad bör undersökas med ett kompletterande ultraljud eller bröst MRI för att säkerställa att de inte har cancer. Den vanliga mammografiscreeningen är inte tillräcklig om du har täta bröst eller om du har haft tumörer som inte synts på mammografin.

CHRISTINAKLINIKEN

Mammografibild med cancertumör i ett fettomvandlat bröst.

För dig som söker ett individualiserat sjukvårdsalternativ med personlig omvårdnad i en lugn atmosfär.

Mammografibild på en kvinna med täta bröst.

Faktaruta: Hur säker är mammografi? Mammografi uppvisar en säkerhet på mellan 76 – 90 procent - beroende på hur bröstvävnaden ser ut. Hur säkert är mammografi i kombination med ultraljud? Kombinationen av dessa undersökningar ser betydligt mer än vad någon av metoderna gör ensamt. Bröstmottagning Tel 08-406 28 30 Utredning och behandling av bröstsjukdomar. Medicinsk Behandlingsavdelning Tel 08-406 28 71 Poliklinisk mottagning för konsultation och behandling med inriktning mot cancersjukdomar och cytostatikabehandling. Vi har landstingsavtal och tar även emot privata och försäkrade patienter. Högkostnadskortet gäller.

Valhallavägen 91, 114 86 STOCKHOLM Fax 08-10 05 77 www.sophiahemmet.se broestmottagningen@sophiahemmet.se

6

Betyder detta att alla behöver undersökas med ultraljud? Nej, men kvinnor som vet att de har täta bröst bör alltid undersökas med ett kompletterande ultraljud eller bröst MRI. Forskning pågår Det pågår ett antal studier både i Sverige och utomlands om vilken undersökningsmetod som ska rekommenderas kvinnor med täta bröst. Mer information: Kvinnor vars bröstcancer inte upptäcktes via mammografi p.g.a. tät körtelvävnad har grundat hemsidan www.areyoudense.org

Amazonabladet nr 1-2016


Kostnadsfria bröstproteser – vilka regler gäller?

bevarande operation eller en rekonstruktion. Många kvinnor känner inte till möjligheten att få en sk. delprotes eller skalprotes om brösten är olika stora. Det finns också lättviktsproteser som passar bra att ha i baddräkt eller i sovplagg.

Det är lämpligt att se över sitt bröstprotesbehov årligen, för att alltid ha en bröstprotes som är fräsch och passar perfekt. Det är också bra att ha en protes i reserv att byta med.

Du bokar en tid hos den utprovare du vill besöka, då är du säker på att få utprovarens avsatta tid i lugn miljö. Det förekommer även drop-in-besök eller att du kan få din bröstprotes hemskickad (om du har svårt att ta dig till utprovaren och redan vet vilken bröstprotes som passar). Lägg fram dina önskemål då du ringer och bokar tid.

D

u har rätt till dubbel uppsättning proteser det första året och sedan en ny protes varje år. Om särskilda behov föreligger kan du få en ny bröstprotes tidigare, t.ex. om din figur förändrats så att din bröstprotes inte passar i storlek eller att den av någon anledning blivit obrukbar.

Din bröstmottagning skriver en elektronisk remiss så att du kan prova ut din protes hos vilken utprovare som helst av de som landstinget har avtal med och du kan också byta till någon annan utprovare när du så önskar.

Utprovare:

• Amoena Sweden AB www.amoena.se, telefon 08-545 257 70 • Eva Melke AB www.evamelke.se, telefon 08-411 90 56 • Mediband Rehab Butiken www.mediband.se, telefon 08-644 60 17 Redaktionen BCF Amazona Foto: The Breast Care Site Det finns en mängd olika proteser att välja bland. Antingen kan man välja en protes att lägga i BH:n eller också en som klistrar fast på huden. Utprovaren hjälper dig med den protes som passar just dig. Det finns en mängd olika hudfärger och även bröstvårtor som klistras fast på protesen. Samma rättighet gäller för att få en liten delprotes att jämna ut den asymmetri med, som kan uppstå efter en bröst-

Kliniska prövningar bröstcancer hos KI Kliniska prövningar för bröstcancer nu tillgängligt via webben hos KI. Vid kliniska prövningsenheten på Karolinska Institutet kan man via deras hemsida läsa om pågående studier inom bl.a. bröstcancer. Länken är www.kpeks.se/studier/extkpestudier.php Det är en kortfattad förteckning över pågående studier. BCF Amazona har påtalat behovet att sidorna behöver uppdateras oftare. Redaktionen

Amazonabladet nr 1-2016

Naturlig och mjuk Silima Soft & Light lättviktsprotes • Lättviktssilikonkärna med naturligt mjuk kupa och sidenmjuk insida • Upp till 30 % lättare än vanliga gelproteser • Anpassar sig efter bröstväggen helt utan tryck • Optimal vid känslig ärrvävnad • Ser lätt ut tack vare det transparenta invändiga lagret • Stor likhet med ett naturligt bröst • Anpassar sig efter alla rörelser • Mjuk, rundad, symmetrisk form • Lägger sig utmärkt i BH:n • Passar även för bygel-BH:ar • Många olika kupstorlekar

Art.nr. 66378

Thuasne Scandinavia, Box 95, 131 07 Nacka, 08-716 25 15, www.thuasne.se

7


Hur upptäcks bröstcancer? Södersjukhuset inbjöd till en öppen föreläsning om hur man upptäcker bröstcancer. Förläsningen ägde rum i Södersjukhusets aula.

F

öreläsare var Karin Leifland, verksamhetsansvarig och bröstradiolog (mammografiläkare).

många olika skäl där några kan vara sen barnafödsel, tidig menstruationsdebut, sen menopaus, ev rökning eller annat leverne som gör att cancern får fäste på lång sikt.

Ett trettiotal kvinnor hade samlats för att lyssna på föreläsningen. Karin Leifland berättade att hon arbetat med kvinnor/bröstcancer/ mammografi sedan 80-talet.

• Hög känslighet • Billig, snabb, lätt undersökning för patienten, begränsad strålning • Bra metod för screening • Jämn och låg strålning över brösten • Viktigt att komprimera bröstet (trycka ihop det och platta ut det). Det leder till att stråldosen minskar, bröstet är stilla vilket ger en tydligare bild och bröstet pressas ut från bröstkorgsväggen så man får med mer bröstvävnad på bilderna.

Karin Leifland Foto: Computer Sweden Metoderna har förändrats och förbättrats för alla kvinnor. Det som är positivt är att dödligheten inte har ökat sedan 80-talet, detta trots att antalet bröstcancerfall ökar.

Målet är att på ett säkert och effektivt sätt påvisa eller utesluta bröstcancer. Man börjar med att ta mammografibilder. Bilderna bedöms sedan av en radiolog. Ofta kompletterar man mammografiundersökningen med ultraljud

Mentor 2014

Impact Communication

Cirka 1 500 personer avlider i bröstcancer varje år. Medelålder för insjuknande i bröstcancer är 64 år och man frågar sig vad och varför det händer just då. Det finns

Varför är då mammografi bra

Efter sin bröstcancer valde Lena rekonstruktion.

”För mig var det ett naturligt val.” www.mentorimplants.se

8

Amazonabladet nr 1-2016


som utförs av en radiolog och ibland tas ett prov med en nål om man har sett något misstänkt på mammografibilderna och eller ultraljudet. Provtagning sker nästan alltid i samband med undersökningen. Ibland träffar patienten också en bröstkirurg för klinisk bedömning. Vid ev provtagning är det alltid bröstkirurgen som lämnar provsvar. För det mesta kan man lämna besked om svar samma dag om man gjort en finnålsbiopsi. Om man tar en bit vävnad, får man provsvaret inom några dagar. Vanlig mammografi har ca 60-90 % träffsäkerhet för upptäckt av bröstcancer. Faktorer som tumörens läge, mängden bröstkörtlar eller täta bröst kan försvåra upptäckten. Vi som patientföreträdare i BCF Amazona anser att särskild information ska ges till kvinnor med täta bröst och de ska erbjudas kompletterande undersökningar. Detta gäller i första hand kvinnor med en tidigare bröstcancerdiagnos eftersom denna patientgrupp har en större risk än övriga att utveckla en ny bröstcancer.

Andra metoder för att hitta bröstcancer

1. Ultraljud De kvinnor som undersöks med ultraljud har förändringar i bröstet eller radiologen har svårt att bedöma mammografibilden vid t.ex. täta bröst. Ultraljud erbjuds inte i samband med vanlig mammografiscreening som alla kvinnor kallas till.

För dig som saknar hår! Hos oss hittar du många olika modeller av mössor och sjaletter som komplement till peruken. Vi har även huvudbonader med hårdel. Bor du i Stockholms Läns Landsting och har en rekvisition för hårersättning, kan du köpa huvudbonader med hårdel för hela eller delar av din rekvisition. Vi erbjuder snygga, funktionella och prisvärda produkter uppsydda i Sverige. Många huvudbonader är helt ekologiska. Välkommen att besöka vår e-handelsbutik eller butik i Stockholm. För mer information och öppettider se vår hemsida, www.kagarp.se

2. ABUS (ABVS) Automatiserat 3D bröstultraljud. Bättre i tät bröstvävnad. Evidens saknas beträffande överlevnad. Fler tumörer hittas. Fördel att undersökningen kan göras av röntgensjuksköterska och sedan granskas av läkare. 3. Tomosyntes Ny undersökningsmetod. Med denna metod hittar man fler tumörer. Tomosyntes tar 16-25 bilder i en sekvens. Tomosyntes kan ev. i framtiden användas som screeningmetod. Ger högre strålning och det krävs längre tid för att granska bilderna. 4. MR/MRI (MagnetResonanstomografi) En undersökningsmetod som hittar fler tumörer och är bättre i tät bröstvävnad. Dock en dyrare undersökningsmetod som tar relativt lång tid att genomföra. Finns endast på ett fåtal ställen i Sverige ännu. 5. Spektral mammografi (kontrast tillsätts innan mammografi) Detta är ”magnettomografins billigare och snabbare lillebror”. Konstrastvätskan är baserad på jod. (Kontrastförstärkt digital mammografi). Text: Anna Sahlberg Fröman KAgarp Textil & Design AB Butik: Drottningholmsvägen 1, Stockholm 0734-144 200  kagarpdesign@gmail.com  www.kagarp.se

Amazonabladet nr 1-2016

9


Verkningar och biverkningar – del 2 ”Magen är den största delen – med ett litet hål för själen”. Detta kan man läsa i Pyttans A-B-Ce-De-lära under bokstaven K som i Kroppen, och har skaldats av Gustav Fröding, Werner von Heidenstam och Albert Engström. Så sant som det var sagt, mår inte magen bra, så känns hela kroppen i olag. (Därmed inte sagt att själen är oviktig!) I förra numret inleddes vår artikelserie om biverkningar av bröstcancerbehandlingen. Här kommer lite fortsättning om magproblem.

M

en först ett förtydligande apropå en fråga från en läsare som använder det mycket vanliga läkemedlet Levaxin och också fått Membrasin rekommenderat av sin gynekolog. På en föreläsning sades att Membrasin och Levaxin med stor sannolikhet var en olämplig kombination. Ja, men vad händer? Vår driftiga läsare frågade sin doktor som inget visste, och bad därför sitt apotek göra en datasökning. Den visade att interaktionen bara inträffar om man tar de två medlen vid samma tidpunkt. De ”hakar i” varandra när de befinner sig samtidigt i magsäcken, men tar man dem med några timmars mellanrum bör det inte vara något problem. Förstoppning kan definieras som att man inte kan gå på toa som man brukar, och här har vi olika vanor. Somliga går ett par gånger i veckan, andra ett par gånger om dagen, så det är endast mot sig själv man ska mäta. Förstoppning är tyvärr ett problem för många, men egentligen borde det vara en biverkan som går att bemästra. Går det inte att få fason på magen på ett par veckor ska man begära hjälp från sjukvården! Har inte någon på bröstmottagningen tid, så be vårdcentralen om hjälp. På många vårdcentraler finns också kunniga distriktssköterskor som har rätt att förskriva vissa läkemedel. Det man definitivt kan göra själv är att dricka tillräckligt mycket. (Mät gärna! Man bör få i sig 1-2 liter vätska per dag, allt inräknat, t ex saftiga frukter, sås, kaffe mm). Kroppens viktiga organ har förtur och tar upp den vätska de behöver från tarmarna, och dricker man för lite blir det som är kvar hårt med den påföljden att tarmarna får svårt att genom sina rytmiska rörelser mata innehållet vidare mot ändtarmen. Tarmarnas rörelser stimuleras också av att man rör på bukmusklerna, t ex genom rejäla promenader.

Möjligen behöver man hjälp med att häva sin förstoppning genom något läkemedel/naturläkemedel/livsmedel, men vad ska man välja? Tarmretande medel finns i alla tre grupperna och gör att tarmarna stimuleras till ökad rörlighet, men har den baksidan att tarmarna snabbt vänjer sig och behöver tarmretande medel kontinuerligt. Senna, katrinplommon, bisakodyl och natriumpikosulfat är exempel på medel som bara ska tas tillfälligtvis. 10

Bulkmedel är en grupp ämnen som ”sväller” i tarmarna, och får tarmarna tillräckligt med mjukt innehåll, så arbetar de bättre, vilket innebär att deras naturliga rörelser (peristaltik) underlättas. Men, bulkmedel förutsätter att man dricker rejält – annars finns risk att bulkmedlen ligger som en hård cementklump i tarmarna. Exempel här är vetekli, linfrö, loppfrö och andra kostfibrer. Några medel innehåller sockerarten laktulos. Detta ämne binder vätska så att tarminnehållet blir mjukare och lättare att transportera – men förutsätter också att man dricker rejält.

Magen är ett viktigt organ. Foto: Dreamstime På apotek finns också medel som innehåller macrogoler. Detta ämne har en stor poäng, nämligen att de löser upp hårda klumpar av avföring i tarmarna (fekalom). Sådana kan ligga som en propp, och kan också innebära att tarminnehållet ovanför blir alldeles för löst. Detta kan i sin tur göra att man uppfattar det som att man både har förstoppning och diarré! Något som flera angivit som problem i enkäten om antihormonella tabletter. Diarré orsakas oftast av bakterier och virus. Maginfluensa har nog de flesta drabbats av, men en sådan ska ge med sig på några dagar. Har man ovälkomna mikroorganismer i tarmarna ska kroppen spola ut dem. Diarrén är då ett funktionellt sätt för kroppen att reagera och ska inte stoppas med hjälp av tabletter som är receptfria för tillfällig behandling av turistdiarré. I stället ska förlorad vätska ersättas av att man dricker, gärna en blandning med socker och salt som gör att vätskan tas upp bättre. Tarmarna kan också få en farlig fart av att man är nervös för något eller om tarmslemhinnan är irriterad. En cytostatikakur sliter hårdare än man tror på magsäcken och Amazonabladet nr 1-2016


tarmarna. Cellerna i dessa områden behöver åtskilliga veckor, eventuellt månader för att återhämta sig och kan under denna tid vara lättirriterade. Har man irriterade tarmar kan ibland ett bulkmedel som Lunelax hjälpa – men prata med doktorn först! Har man diarré ska man som sagt dricka – lika mycket som den vätska man förlorat. Längre vätske- och saltbrist är farligt, bland annat för hjärtat som väl är vår viktigaste muskel. Får man ingen ordning på sin diarré på ett fåtal dagar, så ska man ha hjälp av sjukvården. Vet man inte orsaken vet man ju heller inte hur man behandlar. Illamående borde också vara en onödig biverkan. Illamående är en urgammal skyddsreflex från den tiden vi levde i grottor. Får man i sig något man inte tål, ska kroppen göra sig av med detta så snart som möjligt, och helst ska man få avsmak för detta, så att man inte gör om dumheten. För att klara uppgiften finns ett kräkcentrum i hjärnan, och detta centrum får signaler på ”farligheter” dels via blodet, dels genom en stor nerv som går via magsäcken och reagerar på att magsäcken blir för spänd. Det man kan göra själv är i det sistnämnda fallet att äta oftare och små portioner samt tugga maten mycket väl och ytterligare lite till.

Sjukvården kan hjälpa till med läkemedel mot illamående (vilka tyvärr ofta har baksidan att orsaka förstoppning). Det är ju viktigt att mota illamående på ett tidigt stadium. Går det för lång tid kan man bli illamående bara genom att tänka på någon viss maträtt, det man kallar för betingat illamående. Avspänningsövningar och yoga tycker många hjälper. Slappnar man av minskar också illamåendet. Sedan kan man pröva det armband som finns på apotek. Det ska sitta på tre fingrars bredd nedanför handloven och trycka på den ”illamåendepunkt” som enligt gammal traditionell medicin finns där. Plocka gärna fram nr 2-2015 av Amazona-bladet och läs referatet av vad Mia Lundin sa på en tema-kväll i våras. Låna också den intressanta boken ”Charmen med tarmen” som finns i Amazonas bibliotek. Och – HÖR AV ER MED RÅD OCH TIPS HUR MAN MOTAR BIVERKNINGAR! Text: Eva Langlet Foto: Dreamstime

Följ oss på Facebook!

te! Missa in

Advents jer kampan

salong

i butik!

inom alternativt hår & peruker. Boka tid för fri rådgivning! Peruker & turbaner - För bästa känsla & komfort. Vi erbjuder ett stort utbud av peruker och turbaner i olika modeller och utförande. I vårt peruksortiment hittar du en mängd olika frisyrer, i material som stämmer väl överens med ett naturligt hår. Kontakta oss för fri konsultation - vi finns på en ort nära dig, se kontaktinformationen nedan. Välkommen till oss på Carl M Lundh!

CARL M LUNDH – BUTIKER & SALONGER: Stockholm CML: 08-545 66 800 Stockholm Perukshopen: 08-20 10 06 Göteborg CML: 031-10 23 80 Göteborg Salong Wivi: Sahlgrenska Sjukhuset, 031-41 45 10 Malmö CML: 040-733 20 Helsingborg CML: 042-14 30 00 Jönköping CML: 036-15 02 70 Kalmar CML: 0480-268 30 Örebro USÖ: Universitetssjukhuset, 019-14 83 63 Umeå Salong Huvudform: Norrlands Universitetssjukhus, 090-12 16 72. Saknar du en salong där du bor? Ring 020-36 87 00. Se carlmlundh.se, för mer information.

STOCKHOLM

GÖTEBORG

carlmlundh_AMAZONA_nr4_2015/16.indd 1

Amazonabladet nr 1-2016

MALMÖ

HELSINGBORG

JÖNKÖPING

amazona 04-15

VÄRDEKUPONG - CARL M LUNDH Lämna in värdekupongen och få tillhörande skötselkit vid köp av en valfri peruk. Kupongen gäller t.o.m den 31/3-2016 och kan ej kombineras med andra erbjudanden/rabatter.

KALMAR

ÖREBRO

UMEÅ 2015-11-13 11:00

11


Till Dig som behandlas för bröstcancer Alla kvinnor som behandlas för bröstcancer i Stockholm får en gåva från oss i BCF Amazona. Gåvan är en liten sminkväska i svart sammet med ett broderat rosa band. Syftet med väskan är att vi vill påminna dig om att vi är många kvinnor som vandrat vägen före dig och vi vill att du ska känna dig välkommen att ta kontakt med oss. Tillsammans blir vi starkare!

Urval på hemsidan Vi får in många tips på artiklar till vår tidning. Det är inte möjligt att publicera dem alla i Amazonabladet. Istället kan du regelbundet återfinna sådana artiklar på vår hemsida. Det material vi väljer att publicera är sådant som vi tror kan vara av intresse för bröstcancerbehandlade. Det kan vara forskningsrapporter och artiklar av allmän karaktär. Du hittar artiklarna på www.amazona.se under informationsmaterial och rubriken Rapporter. Direktlänken är www.amazona.se/rapport.asp I samband med detta nummer av Amazonabladet kommer bl.a. följande artiklar att publiceras på hemsidan.

Sminkväskan delas ut gratis till dig på onkologmottagningarna på alla Stockholms sjukhus. Tala med din kontaktsjuksköterska och be om en sminkväska om du inte redan har fått den. Redaktionen

Rapport

Skrivet av

Ersättningskollen - tips om vilken ersättning du kan få vid sjukdom

Hemsida

Förlust av TGF-beta-receptor typ 2 Onkologi i i bröstcancer kan bidra till resistens Sverige mot antiöstrogenet tamoxifen Engelsk artikel om duktal cancer in situ - behövs den behandlas?

Times

Terapi kring köksön – BCF Amazonas matinspirationskurser.

Ica Buffé

Patienter med livshotande sjukdomar önskar mer information och Vetenskap & Hälsa diskussion under sjukdomsförloppet. PREDIX HER2 - ny svensk studie ClinicalTrials.gov om neoadjuvant behandling. Tre myter - delta i en klinisk studie Cancerfonden www.lymfsalongen.se

Håkan Mogrens pris till Elisabet Lidbrink

KI

Graviditet efter bröstcancer minskar risken för återfall

SVD

Fortfarande bättre överlevnad vid mindre tumörer

Dagens Medicin

Nya strategier för Chemo Brain engelska

The Lead Australia

Ett bra flöde i lymfsystemet ger ett bra immunförsvar, starka smidiga muskler och minskar på svullnad, stelhet och småkrämpor, tex förkylningar. Lymfmassage är bra för alla människor

Det sociala umgänget kan stärka den sjuke

Sundsvalls Tidning

Stora skillnader i cancervård

BRO

Virus kopplas till bröstcancer

Netdoktor

Lymfmassage, IR-bastu, Egenvårdskurser

Röntgenbild ruvar på fler svar om bröstcancer

Onkologi i Sverige

Varannan avbryter livsviktig behandling

Aftonbladet

Är du svullen och stel, har du ofta smärta och småkrämpor? Vi på Lymfsalongen kan hjälpa dig. Våra behandlingar sätter fart på lymfsystemets som är kroppens avlopp. Lymfsystemet tar bort slaggprodukter och vätska ur kroppen.

Utprovning av stödstrumpor Tele 08 -560 241 96 Ekbacksvägen 24, Bromma Tvärbanan 22 hållplats Norra Ulvsunda www.lymfsalongen.se 12

Nyttan med manuellt lymfdränage SBU är enligt SBU fortfarande oklart Amazonabladet nr 1-2016


Max 3 månaders väntetid för Bröstrekonstruktion Vårdgarantin gäller även för bröstrekonstruktion. När du har träffat en plastikkirurg och det har beslutats att en rekonstruktion ska göras, ska operationen genomföras inom tre månader om inga medicinska hinder föreligger. Om du inte får operationen inom tremånadersperioden, har du rätt att få komma till annan plastikkirurgisk enhet och göra din rekonstruktion där. Karolinska Sjukhuset sköter numera sin kötid själv. Om rekonstruktion inte kan erbjudas inom tre månader står sjukhuset för kostnaden om operationen görs på annan sjukvårdsenhet. Viktigt att du som patient står på dig och kontaktar Stockholm Läns Landsting om inte sjukhuset kan leva upp till sin vårdgaranti. Redaktionen

Amazonabladet nr 1-2016

Vill du medverka i en studie för kvinnor med underlivsbesvär? Kvinnor med underlivsbesvär som får förebyggande behandling med aromatashämmare (Letrozol, Anastrozol eller Exemestan) rekryteras t.o.m. februari 2016 till en studie som startat under 2015. Under 12 veckor testas Blissel (ett vaginalgel med låg östrogendos för lokal behandling mot torra slemhinnor). Studien pågår under 12 veckor och görs på den gynekologiska mottagningen på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna. Syftet är att genom provtagning undersöka om Blissel medför någon östrogenstegring i blodet och man kommer att undersöka PH-värde och slemhinnor. Studien görs i två länder; Sverige och i Spanien.  Kontakta Elisabet Lidbrink Karolinska, ansvarig för studien, om du är intresserad av att delta. Redaktionen BCF Amazona

13


Regiondag Bröstcancer 10 juni Regiondag Bröstcancer är ett årligt återkommande evenemang som i år gick i stapeln den 10 juni på Courtyard Marriott Hotells konferensavdelning. Konferensen arrangerades av Karolinska Institutets onkologklinik. Konferensen vänder sig i första hand till vårdpersonal verksam inom bröstcancervården. Syftet med mötet är att informera om nya rön och forskningsresultat och ge rekommendationer om användningen av dessa.

INCA rapport och kvalitetsregister

D

agen började med information om kvalitetsregister och INCA (InformationsNätverk för Cancervården). I Sverige finns flera nationella kvalitetsregister inom hälso- och sjukvården med personbundna uppgifter. De används bland annat för förbättringsarbete, uppföljning och forskning.

Föreläsningen handlade om många medicinska begrepp som beskrev kommunikationen mellan cancerceller och de omgärdade bindvävscellerna som kan både ha en positiv och negativ inverkan på tumören med avseende på tumörutveckling och tillväxt. Bindvävnadsceller frisätter en viss tillväxtfaktor, kallad PDGFR, som förekommer i alfa och beta varianter. Generellt tycks hög förekomst av PDGFR- beta, vara kopplat till sämre prognos i invasiv bröstcancer samt aggressivare sjukdomsförlopp. Vissa tillväxtfaktorer kan även stimulera uppkomsten av nya metastaser. I DCIS (ductal cancer in situ) betyder hög andel PDGFR-alfa, god prognos medan hög andel beta, dålig prognos. Under denna cancerforms utveckling mot invasiv, fullt utvecklad cancer, ändrar sig relationen alfa och beta på så sätt att alfa som från början är hög, minskar och istället ökar uttrycket av betareceptorn. Vid hög PDGFR-beta har man större nytta av strålning men svarar sämre på Tamoxifenbehandling. De här resultaten understryker vikten av kliniska studier för utveckling av specifika läkemedel riktat mot tillväxtfaktorn PDGFR.

Deltagare på konferensen, Eva Adler Gun Forsslund och Marianne Snell Foto: Elisabeth Bergsten Nordström. INCA är en nationell IT-plattform för hantering av register kring patienten avseende vård och forskning inom cancerområdet. INCA drivs och utvecklas numera av landets Regionala Cancercentrum. Kvalitetsregistren kartlägger skillnader mellan vårdgivare och hur riktlinjer och kvalitetsmål följs. Registren fungerar som en källa bland annat till ny kunskap av och samband mellan tumöregenskaper och behandlingsutfall, om bröstcancersjukdomens natur över tid.

Samspelet mellan tumören och bindvävnaden

En intressant föreläsning handlade om ett område inom bröstcancerforskningen där man istället för att studera tumören, de elakartade cancercellerna, analyserar samspelet mellan cancercellerna och de olika godartade celltyper som bildar stromat dvs stödjevävnaden. Själva tumören och stromacellerna har stor betydelse för såväl prognosen som behandlingsresultatet vid bröstcancer. 14

Diagnos baserad på genetik, ClinSeq projektet Projektet, ClinSeq, är en diagnostik baserad på genetik och tänkt för kliniskt bruk. För bröstcancer kan det bli aktuellt för bland annat undersökningen av genuttryck, HER2 samt östrogen och progesteron.

Metodiken att via sekvensering (process för bestämmande av den genetiska koden), detektera och analysera enskilda gener har tidigare varit både omständligt och tidsödande samt kostsamt. Ny framtagen teknik där analysen är helt automatiserad har gjort att sekvensering i och med detta är snabb och att kostnaden för analysen har fallit drastiskt. I ett stort samarbete med bland annat KI, SLL, Stockholms Medicinska biobank och läkemedelsindustrin har forskare under de senaste åren lyckats utveckla en sekvenseringsapparatur som kan detektera alla de för samtliga tumörer kända gener och mutationer. Ur analysen får man även ett tiotal andra cancermarkörer som är gemensamma för olika vävnader och organ. Dessutom får man även indikationer för BRCA 1 och 2 , dvs

Amazonabladet nr 1-2016


de två ärftliga generna för bröstcancer. Hela analysen av alla parametrar tar 10 dagar. ClinSeq går igenom alla genetiska markörer vid varje analys oavsett vilket tumörmaterial det rör sig om. Med så mycket genetisk info om tumörerna är förhoppningen att man i framtiden ska kunna skräddarsy behandlingarna för varje enskild patient samt få fram fler läkemedel som inte är cytostatika utan riktad antikroppsbehandling i likhet med Herceptin. Analysen kan även göra en molekylär gradering av tumörerna som skulle kunna ersätta dagens patologiska analys av tumörvävnaden.

Bröstrekonstruktion

Bröstrekonstruktion är alltid en aktuell fråga speciellt för kvinnor som behöver ta bort hela bröstet (mastektomi). Forskning visar att de kvinnor som önskar rekonstruktion och vars bröst rekonstrueras, får högre självkänsla och förbättrad livskvalitet, jämfört med dem vars bröst inte rekonstrueras. Direkt bröstrekonstruktion görs på sju procent av de kvinnor som mastektomeras i Sverige. Det skiljer sig markant mellan olika regioner, 22 procent för Stockholm/ Gotland och under 5 procent i övriga regioner. Ojämlik information ansågs vara en trolig orsak till den varierande användingen av direktrekonstruktion i landet. Bröstrekonstruktion efter mastektomi kan ske med främmande material (implantat), egen vävnad (lambå) eller en kombination av dessa. Man kan inte helt återskapa ett friskt brösts utseende. Ett rekonstruerat bröst har inte heller normal känsel. Målet är att åstadkomma ett symmetriskt resultat. Komplikationer kan uppstå hos patienter med kraftig övervikt (BMI över 30), hos mycket smala personer med lite underhudsfett och tidigare strålade patienter.

Unna dig en Diamant! Vi är glada att presentera vårt senaste tillskott i ABC-sortimentet; Diamond-proteserna. Proteserna har diamantformade kuddar på baksidan och mellan dessa kuddar formas kanaler som främjar luftcirkulationen. Designen ger en sval och skön känsla mellan hud och protes. Du kan välja mellan tre olika modeller.

Diamond

Diamond Classic

Information till patienten och kvinnans delaktighet framstår som allt viktigare komponenter för att skapa en god livskvalitet.

Axillutrymning vid sentinel node positiv sjukdom Efter lunchen fick vi höra en intressant föreläsning om det senaste om axillutrymningens vara eller inte vara vid sentinel node (SN) operation. Sentinel node är en operationsmetod där kirurgen, med hjälp av isotoper och ett färgämne som markering, tar ut portvaktskörtlarna som smittas först om cancern har spridit sig till armhålan. Portvaktskörtlarna undersöks av patologen under operationen och patologen kan då fastställa om cancern har spridit sig.

Undersökningen kan antingen visa negativt resultat, ingen spridning, eller metastaser som kan vara mikrometastaser (0,2-2 mm) eller makrometastaser (>2 mm). Sentinel node metoden ger flera fördelar, bland annat möjliggör den bättre stadieindelning, ersätter axillutrymning och minskar risken för senare armproblem.

Amazonabladet nr 1-2016

Diamond Shaper Vill du prova Diamond-proteserna kontakta butiken Eva Melke, Valentin Sabbats gata 7, tel: 08-411 90 56 Vill du veta mer om produkterna från ABC, kontakta kundsupport på telefon 042-25 27 01 eller e-post, kundsupport@camp.se

www.camp.se 15


Frågan är hur man ska gå vidare med resultatet av SNundersökningen, ska kirurgen ta bort ytterligare lymfkörtlar från armhålan eller inte? Kan man lita på att vid friska portvaktskörtlar har cancern inte spridit sig? Ska man göra axillutrymning vid metastaserade portvaktskörtlar? Hur man går till väga har stor betydelse för den fortsatta behandlingen och om kvinnan får besvär med armen senare. Status på lymfkörtlarna är nämligen det viktigaste underlaget för bedömningen av fortsatt behandling.

resultaten, exempelvis antal patienter som deltog i studie, om patienten har fått strålbehandling mm.

Det har gjorts studier och fler behövs för att med säkerhet kunna fastställa om det finns någon skillnad i överlevnaden och i återfall beroende på om man gör axillutrymning eller inte.

Livskvalitet och neoadjuvant behandling

Vid negativ SN har man konstaterat 1 % återfall inom fem år. Ingen skillnad i överlevnad har konstaterats om man gör respektive inte gör axillutrymning i detta fall. Operationen kan avslutas och inga ytterligare lymfkörtlar behöver tas bort. Detta är standardbehandling idag i Sverige. Vid mikrometastaser har man inte heller sett någon skillnad i överlevnad mellan att göra ingrepp i axillen eller avstå helt. Vissa studier pekar på att även vid makrometastaser kan man undvika axillutrymning utan att det påverkar överlevnaden. Men olika studier har hittills gett delvis olika resultat beroende på olika faktorer som påverkar

Därför manar föreläsaren till försiktighet när det gäller slutsatser man drar av studier och betonar att fler studier behövs för att säkerställa tillvägagångssättet. Kan kirurgen undvika att ta bort lymfkörtlar utan att det försämrar överlevnaden eller återfallsfrekvensen så har det otroligt stor betydelse för patienternas livskvalitet. Hormonell behandling, cytostatika, antikroppar och strålbehandling är exempel på metoder vid adjuvant behandling. Ibland får man adjuvant behandling före en operation och då kallas det neoadjuvant behandling. Livskvalitetsmätningar knutna till adjuvant behandling började på 1980-talet. Nedsatt kognitiv funktion som en möjlig konsekvens av adjuvant bröstcancerbehandling har uppmärksammats. Verkningsmekanismer är inte klarlagda men skulle kunna innefatta en direkt central effekt av cystostatikan som används, en hormonell effekt och en psykologisk effekt av bröstcancerdiagnos och behandling. Det finns dock ett otillräckligt underlag för att diskutera kognitiva effekter av adjuvant bröstcancerbehandling med patienten. Det behövs mer forskning inom detta område.

Utprovning av bröstproteser Välkommen till oss för utprovning av bröstproteser. I vår butik på Ringvägen 88 har vi även BH och baddräkter med protesfickor. Mediband Rehabbutiken är en av endast tre utprovare i Stockholm. Vår välutbildade personal hjälper dig få den protesen som passar just dig bäst. Tidsbokning: 08-644 60 17 Läs mer på www.rehabbutiken.se Öppettider mån–tors 11–18 fre 11–17

Amazonas medlemmar har

10%

rabatt på hela sortimentet av BH och badräkter

Götg

➜S

Ringv

Här

16

Skanstull

Ring

v

Götg

ÖS

Ringvägen 88, 118 60 Stockholm Tel 08-644 60 17 T Skanstull

Amazonabladet nr 1-2016


Äggstockskydd

På förra årets Regiondag redogjorde dr Rodriguez-Wallberg för hur man kan hjälpa fertila kvinnor få barn efter avslutad cytostatikabehandling. Till exempel genom nedfrysning av ägg, embryon eller äggstocksvävnad samt vilka regler som gäller. Vid årets möte kritiserades framför allt en artikel av Moore och medarbetare som gavs ut i The New England Journal of Medicin, mars 2015, med rubriken; Goserelin for ovarian protection during Breast-Cancer adjuvant chemotherapy. Artikeln handlade om att den adjuvanta cytostatikabehandlingens negativa påverkan på äggstockarna skulle kunna motverkas av t.ex. Zoladex. Resultaten, när de redovisades på årets ASCO-möte mottogs med storm....det vore ett stort framsteg om man på detta enkla och billiga sätt, skulle kunna behandla patienterna med Zoladex, för att kunna bevara fertiliteten! Men dr Rodriguez-Wallberg och hennes forskningsgrupp är mycket kritiska mot artikeln, avseende såväl resultatet som upplägget av studien. Kritik på flera punkter kommer därför att skickas till tidskriften och studien måste göras om.

Mammografisk täthet

Mammografiscreening bidrar till tidig upptäckt av bröstcancer: Bröstens täthet påverkar möjligheten att upptäcka bröstcancer via mammografiundersökning. Det är mycket

svårare att upptäcka cancer i täta bröst genom mammografi och man har nu utvecklat metoder för att kunna bedöma tätheten. Täthet är också en riskfaktor, dvs. om man har täta bröst är risken större att man drabbas av bröstcancer. Det finns kvantitativa och kvalitativa metoder, där den sistnämnda, som mäter andelen körtelvävnad av den totala bröstmassan, ger bättre resultat. I USA är det ganska vanligt, i vissa stater är det obligatoriskt, att informera kvinnan om sitt brösts täthet men i Sverige finns det ingen enighet om nyttan av denna information. Studier pågår som försöker ge svar på om täthet till exempel kan användas som en markör för terapisvar, om intern medicinering (tamoxifen, olika aromatashämmare) påverkar tätheten och därmed överlevnaden. Vissa studier pekar på att minskad täthet resulterar i längre överlevnad. Det finns behov för utvecklingen av nya, pålitligare metoder att upptäcka bröstcancer även vid täta bröst och en sådan ny metod håller på att utvecklas. Det kallas för Tomosyntes. Frågan är om denna metod är bättre på att upptäcka bröstcancer även i täta bröst så att inte bröstcancer skulle uppdagas när kvinnan själv känner en knöl i bröstet. Text: Gun Forsslund, Marianne Snell, Eva Adler

Vill du vara med och förbättra bröstcancervården på Karolinska? Idag har vi i många jämförelser de bästa vårdresultaten för bröstcancervård just på Karolinska. Vi vet samtidigt att det finns många saker vi kan förbättra. I samband med att vi skapar ett sammanhållet Bröstcentrum för hela vårdkedjan har vi satt ihop ett par förbättringsinitiativ där vi gärna vill ha med patientrepresentanter. Är du patient under pågående behandling, eller har avslutat behandlingen för senast två år sedan? Är du intresserad av att vara med och påverka för en än bättre bröstcancervård? Vi vill gärna träffa dig på vårt informationsmöte för att berätta vad detta innebär. Varmt välkommen till Radiumhemmet Föreläsningssalen, plan 1 onsdagen den 20 januari klockan 17-18. Ingen föranmälan krävs, men har du några frågor om informationsträffen kan du ringa Ulrika Almquist, projektledare Bröstcentrum 08-517 702 50.

Amazonabladet nr 1-2016

17


FÖRENINGSAKTIVITETER

Seniormässan 20-22 oktober Under tre dagar deltog BCF Amazona i en monter på Stockholmsmässan tillsammans med patientrepresentanter från Prostataförbundet. Bra försäljning och många givande samtal som sammanfattas nedan.

Från vänster Barbro Persson, Maria Wiklund Karlsson, Karin Petell, Eva Langlet, och Anna Bergman. Ja – man ska undersöka sina bröst systematiskt en gång per månad. Enbart mammografi vartannat år räcker inte! Ja – Man ska gå på mammografi när man blir kallad Ja – man ska kräva en ordentlig undersökning om man känt något misstänkt. Mammografi, provtagning med nål (biopsi) och att en erfaren person känner igenom brösten (palpering) behövs för att få en korrekt diagnostik. Bröstcancer kan endast uteslutas genom trippeldiagnostik.

Ja – det är en puckel som man ska över innan självundersökningen är rutin, och här är något av vad som kom upp. Ja – man ska fortsatt få uppföljning under pågående medicinsk behandling. Svårt att komma ihåg? Ja, dagarna rinner iväg, men knyt det till något som kommer varje månad, efter mens, när lönen kommer eller räkningarna ska betalas.

Ja – Unga kvinnor behöver undersökas oftare eftersom de ofta har täta bröst och mer aggressiva tumörer.

Otrevligt att göra? Ja visst, men förslagsvis säger man till sig själv att man är vuxen och borde klara detta.

Ja – man ska begära remiss till mammografi även om man fyllt 74 år och landstinget slutat kalla. Hälsokontroll med mammografi är minst lika viktig efter 74 år som innan.

Rädd för resultaten? Ja, definitivt inte roligt om man upptäcker något som inte funnits förut. Orolig blir man, men om något är på tok är det bättre ju snabbare man kan göra något åt det.

Ja – man ska som patient ha besked om man har täta bröst eller inte. Ja – har man täta bröst ska undersökningen kompletteras med ultraljud eller MRI.

18

Svårt? Ja, men man lär sig, och man kan träna på den attrapp vi hade med på mässan, den finns på kansliet till vardags. Text: Eva Langlet Foto: Bo Persson Amazonabladet nr 1-2016


Amazonabladet nr 1-2016

19


Medlem och stödmedlem i BCF Amazona Intervju med BCF Amazonas stödperson och medlem Elisabet Schesny och stödmedlemmen Ellen Nygren. Läs gärna om Elisabets och Ellens tankar om föreningen. Visst vill Du också ställa frågan som gör skillnad för bröstcancerdrabbade kvinnor!

E

lisabet drabbades av bröstcancer sommaren 2011 och fick senare ett lokalt återfall i huden våren 2015, men är nu frisk igen. Redan innan Elisabet opererades första gången blev hon medlem i BCF Amazona. Ett par år senare frågade hon sin väninna Ellen om hon ville bli stödmedlem och det är hon fortfarande.

Varför gick du med i BCF Amazona?

Jag kände mig fruktansvärt rädd och ensam när jag fick min bröstcancer, trots att jag har en fin man och många underbara vänner som fanns där som stöd för mig. Jag har haft flera släktingar som tidigare dött i cancer. Eftersom det var länge sedan de dog förstod jag att forskningen måste ha gått framåt. Det måste väl finnas kvinnor som överlevt sin bröstcancer, men var finns de? På sjukhuset är ju alla sjuka eller mår dåligt av krävande behandlingar. Kanske finns det en patientförening? Jag började söka på

Internet och ganska omgående kom BCF Amazonas hemsida upp på bildskärmen. När jag såg föreningens program med olika aktiviteter och hur aktiva de är, ville jag bli medlem på en gång. Och nu känns det väldigt tryggt att vara med i föreningen som alltid finns där för den som behöver stöd och kanske önskar någon att prata med, någon som har gått igenom en liknande historia som min. På frågan om ingen hade upplyst Elisabet om att det finns en patientförening, svarar hon: ” Nej, när jag fick min diagnos på sjukhuset fick jag ingen upplysning om er. Det hade underlättat betydligt om någon sjukhuspersonal i detta skede hade berättat om föreningen.”

Vad har Amazonas aktiviteter betytt för dig?

Vetskapen om att föreningen erbjuder ett smörgåsbord av aktiviteter som bara väntade på mig tills jag var redo att ta för mig var oerhört viktigt för mig under min behandling.

Armstrumpor som får dig att må bättre Medicinsk kompressionsstabilitet med perfekt passform – i din favoritfärg! Med mediven armstrumpor kan du känna dig trygg med att din produkt uppfyller gällande medicinska riktlinjer. Du får dessutom välja fritt mellan våra olika färger och designmönster. Vi vill nämligen att du ska må bättre, på både insidan och på utsidan.

www.medi.se

20

medi. I feel better.

Amazonabladet nr 1-2016


Ganska snart, efter att min behandling var klar, började jag anmäla mig till olika aktiviteter. De personliga mötena med olika kvinnor i alla åldrar som har gått igenom samma ”resa” är enormt värdefull och kan, enligt mig, inte ersättas av något annat. Möjligheten att utbyta erfarenheter med andra som varit drabbade, att man inte är ensam utan får känna gemenskapen med någon som vet, är så värdefullt.

matlagningskurs och Rosendals trädgårdar. Hon visste så mycket om BCF Amazona, så det var inte svårt att fråga om hon ville vara med och stödja föreningen som stödmedlem.

Hur kändes det för dig, Ellen, när Elisabet frågade dig om att bli stödmedlem?

Jag blev glad! Det känns fint att få ett konkret sätt att stötta en vän och att kunna ge stöd åt den verksamhet som jag förstått betyder så mycket för Elisabet och andra bröstcancerdrabbade.

Du har fortsatt som stödmedlem fast Elisabet nu är frisk?

Föreningens verksamhet behövs hela tiden, både för medlemmar, som vill ta del av alla aktiviteter som bedrivs, men också som en organiserad röst för de bröstcancerdrabbade i förhållande till politiker, vårdgivare, forskare m fl. Föreningen fyller många viktiga funktioner, som blir utöver det stöd och den omtanke som en vän kan ge. Elisabet säger avslutningsvis att hon gärna vill uppmuntra alla att ställa frågan till familjemedlemmar, vänner, arbetskamrater och andra i sin omgivning: Elisabet Schesny (tv) och Ellen Nygren (th) Många tror kanske att vi bara pratar sjukdomar, men vi skrattar mycket tillsammans och det är så befriande. För att öka kunskapen om bröstcancer inbjuder föreningen till olika temakvällar med föreläsare från professionen där vi har möjlighet att ställa frågor och få svar på våra funderingar. Dessutom finns kurser och olika aktiviteter som har ett rehabiliterande och friskvårdande syfte

Vill du bli stödmedlem i BCF Amazona? Varje stödmedlem gör skillnad för bröstcancerdrabbade kvinnor. Gittan Engström

Hur ser du på Amazonas övriga verksamhet?

För mig känns det viktigt att vara med i en patientförening som är en röst i samhället och ställer krav på vården, politiker och andra beslutsfattare, vilket är helt omöjligt för mig som enskild individ, där jag bara kan företräda mig själv. För bröstcancerdrabbade kvinnor som har behov av att tala med någon finns det utbildade stödpersoner (med tystnadslöfte) inom föreningen som man kan ha personlig kontakt med. Elisabet själv genomgick sin utbildning som stödperson ganska tidigt och känner att hon efter allt det hon gått igenom gärna vill hjälpa andra drabbade kvinnor att komma vidare.

Hur kom du på att fråga Ellen om hon ville bli stödperson i BCF Amazona?

Ellen var fantastisk när jag blev sjuk. Hon bodde och arbetade utomlands, men trots det höll hon nästan daglig kontakt med mig via mejl. Hon delade min glädje när jag berättade om de aktiviteter jag deltog i, som temakvällar, Amazonabladet nr 1-2016

21


Temakväll om patologens arbete Johan Lindholm är patolog, dvs en läkare som analyserar vävnader för att kunna ställa rätt diagnos och därmed möjliggöra bästa behandling. Till vardags finns han numera mest på Karolinska sjukhuset i Solna, där han också utbildar blivande patologer.

Ä

Johan Lindholm

r det brist på patologer? Det är en viktig fråga för oss bröstcancerpatienter – och alla andra patienter med samtliga diagnoser utom de psykiatriska. Svaret är både ja och nej. Det finns ingen brist på läkare som vill specialisera sig inom patologin, men det är brist på personer som kan vara handledare under den fem år långa utbildningen.

En så lång handledd utbildning behövs nämligen eftersom mycket av patologens arbete innebär bedömningar av olika slag. Det är också en stor skillnad på en patologs arbete idag mot för 10–15 år sedan. Förr tittade man på hela vävnader med dess celler, idag kan man med hjälp av förfinade instrument se även det som finns inne i en enskild cell, bl a de kromosomer där våra arvsanlag (gener) sitter.

Eva Melke, din utprovare med stort urval av bröstproteser från fyra olika leverantörer.

En kromosomkedja ser ut som en spiralvriden dubbelsidig sträng (DNA). Skador i den ena halvan kan ofta kompenseras, men blir båda halvorna skadade uppstår sjukdom. Man kan ha medfödda skador, men inträffar inga ytterligare skador håller man sig frisk. Tyvärr vet vi inte idag vad det är som skadar DNA-strängen, och därmed är det svårt att veta vad man ska göra med all den information som man kan få ut med dagens sofistikerade analysmetoder. Att kunskaperna ökat och analysmetoderna blivit vassare gör det också väsentligt att bygga nätverk. Ingen patolog kan idag kunna allt om samtliga sjukdomar, varför en specialisering kommer mer och mer. En digitalisering av prover gör också att man snabbt och enkelt kan ta hjälp av en kunnigare kollega i en annan ände av landet. Den första insatsen en patolog gör för en bröstcancerpatient är att analysera det vävnadsprov som tas för att se om den misstänkta knölen är en tumör eller inte. Tas provet med en lite grövre nål gjuts vävnadsprovet in i en vaxkaka och hyvlas sedan så oerhört tunt att patologen kan se varje enskilt cellager. En bröstcancertumör ser oftast likadan ut rakt igenom. Ett prov från en bröstcancertumör ger därför vanligen samma svar oberoende var i tumören provet tas – en skillnad mot t ex äggstockscancer. Den andra insatsen patologen gör är att analysera de vävnader som tas bort i samband med operationen. Portvaktskörteln (den första lymfkörteln i armhålan) är en sådan vävnad, och den hittar kirurgen genom att injicera ett radioaktivt blåfärgat ämne. Portvaktskörteln (sentinal node) är det första eventuella cancerceller fastnar i, och finns inga tumörer i den, så är risken minimal att cancerceller fortsatt ut i kroppen. Borttagen vävnad i bröstet är ett annat väsentligt område att analysera. Hela tumören med tillräcklig marginal måste ju bort.

Stort utbud av bh & bad med fickor för bröstproteser. Som Amazonamedlem har du 10% rabatt.

Välkommen att boka en tid på tel 08-411 90 56! Valentin Sabbats Gata 7 113 62 Stockholm www.evamelke.se Följ oss på Facebook

22

Den tredje insatsen för patologen är att delta i de multidisciplinära konferenser som hålls om varje bröstcancerpatient. Där konfererar kirurg, onkolog, patolog och andra om diagnos och vad som är bästa behandlingen för den enskilde patienten. Det viktiga är att tänka på helheten. En stor och kanske dyrbar insats i början av behandlingen kan ge mångdubbelt tillbaka i ett senare skede - en cytostatikabehandling kan exempelvis göra att patienten inte får återfall. Från åhörarna kom en fråga om två tumörer hos samma Amazonabladet nr 1-2016


person kan ha olika egenskaper, och det kan de. Genom olika färgningsmetoder ser man t ex om tumören är östrogenkänslig eller herceptinkänslig, och får man till svar att den ena är östrogenkänslig men inte den andra, så innebär det inga problem. Man sätter in antihormonell behandling i alla fall, och det är likadant med herceptinkänslighet.

ne” finns inne i cellen. Att ha tumörer som delar sig ofta låter inte bra, men har i alla fall en fördel. Behandling med strålning och cytostatika blir effektivare, eftersom dessa metoder endast kan angripa cellen just när den delar sig. Och, det är av den anledningen man får ett antal kurer i båda behandlingarna.

Bröstcancer är som vi vet inte en enda sjukdom, utan finns i en mängd varianter. Sitter tumören i mjölkgångarna kallas den duktal, sitter den i bröstets lober (en avgränsad del) kallas den lobulär. Inflammatorisk cancer är en undergrupp till den duktala formen.

Metastaser ute i kroppen har vanligen samma egenskaper som modertumören. Det finns idag metoder att spåra tumörceller i blodet, men de är inte tillräckligt utprovade och man vet inte fullt ut hur man ska hantera testresultaten. Man hör ofta att andra metoder tillämpas i andra länder, t ex Tyskland. Här i Sverige kan läkarna därmed tyckas tröga att ta till sig nya behandlingsmetoder, men detta är också en säkerhetsfråga för mig som patient. Är metoden inte utprovad till 100 procent, finns en ökad risk att något går snett i min behandling.

Tumörceller kan också ha långa utlöpare i bröstets fettlager, varför det är väsentligt att ta tillräckligt stora bitar – och detta är anledningen till att några kvinnor behöver en kompletterande operation. Neoadjuvant behandling med cytostatika förekommer och innebär att cytostatika ges innan operationen. Skälen kan vara flera, men för patologen innebär detta att det blir mycket svårt eller till och med omöjligt att uttala sig om tumörens egenskaper – den har ju ”misshandlats” av cytostatikan. Cancer innebär att cellerna delar sig okontrollerat, och delar de sig ofta kallas de snabbväxande, vilken man kan få reda på genom att undersöka om ett speciellt ”tillväxtäm-

För en patolog innebär arbetet med att analysera vävnadsprover en minimal eller ingen kontakt alls med den patient som lämnat provet. Det gäller då att inte glömma att man faktiskt arbetar med människor som har behov av information, sa Johan. Han avslutade därför med att tacka åhörarna – kontakten med Amazonas medlemmar ger en möjlighet till en mer nyanserad bild av vad patienter undrar över i sin behandling. Text och foto: Eva Langlet

För dig med remiss i Stockholm/Uppsala som vill ha det bästa inom peruker RING OSS 0 1 8 5 3 6 5 3 7 W W W. H U V U D S A K E N F R I S O R . S E A RT I L L E R I G ATA N 1 2 E , 7 5 2 3 7 U P P S A L A

Amazonabladet nr 1-2016

23


Att få vara ”sin egen lyckas smed” för en dag – på riktigt! Vi är tre förväntansfulla Amazonor som har stigit upp tidigt en ljuvlig, helt lugn och solig söndagsmorgon i mitten av september i höstas för att vara med på Amazonas Smideskurs. Det är Judy Ödegaard Hermansson, Elisabeth Nilsson och jag Elisabet Schesny.

K

ursen hålls av Lena Holmstedt, som är stödperson hos Amazona, och hennes man Kent. Smedjan från 1790 ligger i en idyllisk lantlig miljö på Muskö. Under september erbjöd de fyra kurser för medlemmar i Amazona och vi hade det stora nöjet att delta på en av dessa heldagskurser.

är iklädda oömma kläder och stadiga skor. Rejält och bra som ett gammalt gediget hantverksarbete kräver. Därefter tänder Lena stenkolen som ligger i ässjan. Det blir så småningom 1 200 grader varmt. Sedan övergår hon till att visa oss grundläggande smidesteknik, d.v.s. hur man börjar med att smida en smal järnstång till att bli fyrkantig och sedan rund och hur man tunnar ut samt hur man smider för att böja materialet t ex när man gör en krok. Hon visar också hur man håller hammaren och hur man får bäst effekt med hammarslagen. Det är varmt och lagom trångt i smedjan och det glöder för fullt i stenkolen som ligger i ässjan och av vår entusiasm. Vi börjar med att tillverka en krok och arbetar för fullt vid varsitt städ. Vi använder hammare och tänger. Vi värmer materialet så att det blir smidbart och det är det när järnet är glödande solgult. Materialet behöver värmas flera gånger för det blir snabbt för svalt för att kunna smidas och då pratar vi om att 700 grader är för svalt.

Lena Holmstedt bjuder på nykokt kaffe från ässjan. Lena och Kent börjar med att hälsa oss varmt välkomna och inledde sedan med att gå igenom säkerhetsregler. Vi blir visade var brandsläckaren och brandfilten finns samt förbandslådan i fall det skulle hända Annons för Amazonabladet 2016 något. Vi instrueras också att vara noggranna med var vi lägger varma verktyg och material. Lena och Kent uppmanar oss att dricka mycket vatten under dagen för det är ganska varmt i smedjan. Vi får skyddsglasögon, handskar och hörselskydd samt

Gestaltterapi Stunder för dig Eva MacArthur, gestaltterapeut med egen erfarenhet av bröstcancer em@gestalttema.se www.gestalttema.se 0709 242538 Mottagning centralt på Södermalm Självklart är det rabatterat pris för dig som fått bröstcancer och är Amazonamedlem

24

/15 nov 2015 Eva MacArthur

Ordspråket som säger att man ”måste smida medan järnet är varmt” passar onekligen väldigt bra här. Materialet får inte värmas för länge heller för då kan det brännas av. Hink med kallt vatten finns i närheten av städen så att tänger och material kan kylas av vid behov. Vi får hjälp att korta av materialet till lagom längd, på smidesspråk heter det att man skrotar av. Stundvis var det ”många järn i elden” när vi arbetade som mest intensivt. Vi blir både trötta och hungriga av att smida och Lena och Kent har förberett en välbehövlig och mycket välsmakande lunch. Över den glödande stenkolen i ässjan wokas vitkål, purjolök, morötter, nudlar, haloumi och chorizo på ett stort stekfat. Fikat under dagen görs också i ordning i ässjan. Efter lunchen gör vi varsitt hängsmycke och vi smider och böjer flera gånger. Andra grupper har gjort blompinnar. Det är klurigt och svårt att veta var man ska värma och hur och var man ska slå med hammaren för att få böjen åt rätt håll. Smyckena blir jättefina, verkligen unikt hantverk som ska bli riktigt trevligt att bära som halssmycke. Krokar, hängsmycken och blompinnar ska putsas och det görs först i en putsmaskin och sedan för hand med fint sandpapper. Slutligen så oljas de in i linolja och värms i ca 5 minuter över stenkolen för att få den svarta smidesfärgen. Kent har hjälpt oss att borra ett hål i våra krokar och gjort varsin smidesspik till oss så att de kan spikas upp. Amazonabladet nr 1-2016


Vi svettas, skrattar, blir härligt smutsiga och i ärlighetens namn väldigt trötta på ett skönt sätt. Vi har haft en så upplevelserik dag tillsammans. Lena och Kent har varit fantastiska lärare som har hjälpt och uppmuntrat oss hela tiden. Trötta och nöjda beger vi oss hemåt vid 16:30-tiden med våra nyskapade alster som vi är mycket stolta över och som kommer att vara fina minnen från den här speciella dagen. Ingen i vår grupp hade prövat järnsmide förut. Våra förväntningar på att pröva något nytt infriades mer än väl.

Nu kan du betala med Swish eller iZettle hos BCF Amazona Vid BCF Amazonas temakvällar och vid våra föreläsningar i ABF kan du nu betala med Swish (banköverföring via telefon) eller med iZettle (kortbetalning). Betalningen gäller för inträden, förtäring, köp av våra produkter, gåvor mm. Målet är att minska kontanthanteringen. Ange i meddelandefältet vad betalningen avser. Telefonnummer vid Swish är 12 35 14 20 39. Redaktionen

Koncentrerade deltagare vid smideskursen. Det här att jobba med händerna och göra något praktisk skingrar tankarna på ett så positivt sätt eftersom fokus ligger på det man gör just nu och det har en terapeutisk effekt. Det är en välbehövlig vila från orostankar som kanske snurrar annars. Gemenskapen med andra bröstsystrar är också så värdefull. Man behöver absolut inte vara konstnärligt lagd för att kunna delta i en sådan här kurs. Stort tack från oss tre och från alla andra kursdeltagare till Lena och Kent för att vi fick komma till er och för det fina omhändertagandet som ni gav oss samt allt som vi fick lära oss. Att smideshantverk kostar en slant har vi fått en fördjupad förståelse för.

Vi har ett stort utbud av hårersättningsprodukter för barn, dam och herr och är en av Sveriges främsta inom branschen. Vi har även turbaner och sjalar för bästa komfort. Mer information på www.benitashair.se. Välkommen att boka tid för utprovning! GODKÄND AV LANDSTINGET. Hår Lösögonfranser Lösögonbryn

Text: Elisabet Schesny Foto: Lena Holmstedt, Judy Ödegaard och Elisabet Schesny

Smink Turbaner Sjalar m.m.

Gläd en annan kvinna! Lämna in dina bröstproteser, BH och peruker och kompressionsstrumpor i gott skick till vårt kansli. Vi har medlemmar som tar med dem till sjukhus/ kvinnor i länder som inte har vårt sociala välfärdssystem. Redaktionen

Amazonabladet nr 1-2016

Benitas Perukmakeri & Hårstudio AB Vikingagatan 28, 113 42 Stockholm Tel: 08-732 61 27 , mobil: 070-467 00 60 E-post: info@benitashair.se Öppet: Må-fr 10.00-19.00, lö 11.00-16.00

25


Graviditet efter bröstcancer Ett samtal mellan föreningens stödperson Izabela Grape, Birgitta Wallberg, onkolog från Karolinska i Solna och Kenny Rodrigues Wallberg, docent vid enheten för reproduktionsmedicin, Karolinska Solna samt medlemmar med partner om den viktiga frågan att kunna få barn trots en bröstcancerbehandling.

A

tt få diagnosen bröstcancer är aldrig något man önskar sig, och definitivt inte om man bara är i trettioårsåldern. Sjukdomen i sig drar med sig en massa bekymmer, och ovanpå detta kommer vetskapen om att behandlingen innebär att man inte har möjlighet att få barn på ett antal år. Samtidigt som den biologiska klockan fortsätter att ticka! Har man som ung kvinna funderingar om att få barn trots en bröstcancerdiagnos, ska man definitivt ta upp detta med sin läkare. Remisser från bröstcentra innebär förtur hos fertilitetsmottagningen.

Kenny Rodriguez-Wallberg Foto: KI, Mattias Ahlm Kvinnor föds med en stor uppsättning äggceller i sina äggstockar. Efter puberteten mognar ett antal varje månad och har chans att bli befruktade. Ju äldre vi blir, desto färre ägg som kan bli befruktade. I fyrtioårsålder har förmågan att få barn minskat för de flesta för att efter ytterligare omkring 10 år upphöra helt. Men, det krävs flera faktorer för att ett moget ägg verkligen ska resultera i ett barn. För 15 % av alla par fungerar det inte, och varför går inte alltid att reda ut. Allt kan se bra ut, men det blir ändå inget fullgånget barn. Unga kvinnor, dvs upp till 40 år, har tyvärr oftare en aggressivare form av bröstcancer, vilket gör att onkologerna i stort sett alltid ordinerar cytostatika även om tumörerna är små. Strålning följer på detta och om tumören är hormonkänslig ordineras Tamoxifen i fem år. Till detta kan komma en Herceptinbehandling. Man satsar verkligen allt för att minska risken för återfall. Cytostatika hindrar celldelningen, och dessa läkemedel påverkar även äggen i äggstockarna. Äggen har visserligen 26

en förmåga att reparera sig, men det tar tid, Det innebär att det måste gå åtskilliga månader innan man kan försöka bli gravid. (Exakt tid är svår att säga generellt, detta är en fråga som måste diskuteras med onkologen). Risken finns dock att man blir infertil, men hur stor den risken är finns olika uppgifter om. Strålning är alltid något som ska undvikas vid en graviditet. Även behandling med Herceptin och Tamoxifen. Det sistnämnda är direkt fosterskadande och en anledning till abort. Tamoxifen utsöndras dessutom långsamt ur kroppen, varför en säkerhetsmarginal på 2-3 månader bör finnas mellan tablettavslut och försöken att bli gravid. Tamoxifen kan också göra att mensen upphör, vilket inte nödvändigtvis innebär att inga mogna ägg finns i livmodern. Detta i sin tur innebär att Tamoxifen inte kan ersätta preventivmedel. När mensen återkommer är individuellt, men har den inte återkommit efter tre år, är risken stor att den aldrig återkommer. Ska man då göra ett uppehåll i Tamoxifenbehandlingen för att försöka bli gravid och sedan fortsätta efter barnet fötts? Studier visar att 5 års behandling är bättre än 2 års behandling, men inga studier finns om ett års behandling är bättre än inget alls. Frågan är viktig. Startar man behandlingen när man är 35 år är den avslutad när man är 40 år – en ålder när ens fertilitet börjar avta. Inom reproduktionsvetenskapen har det hänt mycket bara på de senaste 10 åren. Tekniken att frysa ägg har t ex utvecklats liksom nya metoder att mäta hormoner. Men, dessa kliniker måste som all annan sjukvård rätta sig efter samhällets bestämmelser. Att tekniken gör något möjligt innebär inte att det är möjligt ur ett etiskt perspektiv. För en reproduktionsenhet är ledstjärnan att se till det blivande barnets bästa. Hittills har det inneburit att endast ett par i en fast relation kan få hjälp med en assisterad befruktning - barnet behöver två föräldrar både när det föds och ett antal år till. (Våren 2016 förväntas dock en lagändring som tillåter spermadonation till ensamstående kvinnor.) Det innebär exempelvis att kliniken gärna ser att man väntar några år med en graviditet efter bröstcancerbehandlingen, eftersom risken för återfall är störst de första två åren. Till de etiska aspekterna hör också frågan om att embryon ska undersökas med avseende på svåra ärftliga sjukdomar. Om man vill ha en undersökning bör man vara Amazonabladet nr 1-2016


helt på det klara med hur man hanterar svaret innan man fått detta. Vad kan man acceptera hos sitt blivande barn av svåra ärftliga sjukdomar, och vad kan barnet själv acceptera? En gen som ger ärftlig bröstcancer klassas dock inte som bärare av en tillräckligt svår sjukdom, eftersom det idag finns goda möjligheter både till behandling och friskförklaring. Många regler finns kring vem som har rätt att få hjälp av en reproduktionsklinik och vem som kan få en behandling bekostnad av allmänna medel. Många regler finns också för ägg- och spermadonation, och vem som är ”ägare” till frysta sådana. Det man absolut måste vara medveten om är att alla barn har rätt att veta vem som är deras biologiska föräldrar. Är adoption en möjlig lösning på önskan att få barn? Ja, för många, men även adoptioner tar lång tid med alla utredningar och väntan på att få ett barn tilldelat. Dessutom kräver många länder friska adoptionsföräldrar, och här kan en bröstcancerbehandling utgöra ett hinder. Vad gör man då om man upptäcker en tumör i bröstet och redan är gravid? Glädjande nog kan det både resultera

i en bra cancerbehandling och ett friskt barn. Cytostatika kan ges från graviditetens v 15-16, och anses riskfritt vid v 25. Visserligen ger man lite ”snällare” cytostatika till en gravid person, men det är ändå förvånande att det går bra, med tanke på att cytostatika ska hindra celldelningen. En mycket noggrann övervakning krävs dock med frekventa blodprov och annan övervakning. Det går, men det är nervöst, sa Birgitta. Begreppet risk tål att funderas kring. En risk innebär sannolikheten att något negativt inträffar, men just sannolikhet som bara innebär att något kan inträffa. Risker är också något man väljer att ta, och som vi tar dagligen. Risken för återfall blir aldrig ”noll” och en påtaglig risk för återfall är exempelvis att inte genomföra en erbjuden behandling. Däremot ökar en graviditet inte risken för återfall enligt vissa studier. En hel del frågor kom under kvällen, både till Birgitta, Kenny och Izabela. En hel del svar kom, men eftersom vi alla är olika med olika förutsättningar går det en sådan här kväll inte få besked som gäller just en själv. Man måste prata med sin onkolog. Text: Eva Langlet

MITT-I-LIVET ® -VECKOR på Masesgården. Mitt-i-Livet är ett återhämtningsprogram

på terapeutisk grund, som hjälper dig att få kraften tillbaka efter det att den medicinska behandlingen av bröstcancer är klar. Du ingår i en grupp med 6 – 8 kvinnor i samma situation som du, där gemenskapen i gruppen är en del av läkeprocessen. I rehabiliteringen ingår grupp- och individuella samtal, föredrag och avslappningsövningar. Ledare är Carolina Welin som 2005 startade programmet och som sedan dess har gett många kvinnor livsgnistan och energin tillbaka. Mitt-i-Livet veckorna är på Masesgården hälsohem i Dalarna. Med helpension. Vegetarisk mat. Vacker, rofylld miljö. Vistelsen är 5 dygn, söndag – fredag, med en Mitt-iLivet vecka i månaden.

Amazonabladet nr 1-2016

För datum, pris och mer information kontakta

Carolina Welin, 070-651 10 90, e-post carolina.welin@mow.se eller ring Masesgården 0247–645 60.

Ett riktigt hälsohem vid Siljan sedan 1976

w w w. m a s e s g a r d e n . s e

27


Fyll på med energi och inspiration.

välkommen på en® mitt-i-livet-vecka

Mitt-i-Livet® är ett återhämtningsprogram i grupp efter livskriser. Det kan vara utmattning, bröstcancer, sorg, separation eller andra livsomställningsprocesser. Syftet är att hitta tillbaka till en fungerande vardag, arbete eller aktivt liv. Mitt-i-Livet®-veckan har funnits sedan 2005 och har gett många kvinnor livsgnista och energi tillbaka. Kombinationen Mitt-i-Livet® och Masesgårdens hälsohem i vackra Dalarna ger en helhetsupplevelse för läkning, ny kraft och energi. Under en vecka handlar det om dig och dina behov. Kom som du är och åk hem med ny, livgivande energi och verktyg för livet på hemmaplan.

så här fungerar det Mitt-i-Livet®-veckan är 5 dygn, söndag - fredag. Du ingår i en grupp med 6 - 8 kvinnor i liknande situation som du. Inkvartering sker i enkelrum med dusch/wc eller eget hus, på häsohemmet Masesgården. Dessutom ingår följande:

.. .. ..

Gruppsamtal under professionell ledning Individuella samtal + personlig plan Avslappning & meditation Vegetarisk kost Frivillig träning, t.ex. yoga, styrka, kondition Varmvattenbassäng & vattenträning

inplanerade veckor V. 6 7 - 12 febr 2016 V. 10 6 - 11 mars 2016 V. 15 10 - 15 april 2016

V. 21 22 - 27 maj 2016 V. 26 26 jun- 1 juli 2016

Drygt 2.000 nöjda kvinnor har deltagit i våra program sedan 2005. Några röster från tidigare deltagare: ”En unik rehabvistelse som varit guld värd. Att dela erfarenheter och upplevelser med andra som gått igenom samma sak har varit mycket värdefullt.” ”Jag har lärt mig mycket om mina reaktioner, trötthet och relationer. Och det är så härligt att upptäcka det tillsammans med andra som också har erfarenheterna. Inte bara vid gruppsamtalen utan också vid matbordet och lediga stunder”. ”Varmt tack Carolina, är såååå tacksam att jag valde att åka på din Mitt-i-Livet-Vecka.”

28

Masesgården ligger vackert vid Siljan i Dalarna och är Sveriges enda kvarvarande hälsohem.

kursledare är carolina welin

Carolina Welin är psykosyntesterapeut med lång erfarenhet och driver MOW Hälsa. Hon har utvecklat och arbetar med nytänkande rehabiliteringsprogram med fokus på läkning till både kropp och själ. Hon skriver också böcker inom hälsa.

info och anmälan

Vill du veta mer om innehållet i programmet passar dig eller boka plats, kontakta Carolina Welin, 070-651 10 90, e-post; carolina.welin@mow.se Mitt-i-Livet® kostar 12.500 kr. Du kan dela upp betalningen, vi kan fakturera arbetsgivare eller ditt företag. Vissa fonder kan finansiera vistelsen, kontakta Carolina så berättar hon mer. Du kan också boka direkt via Masesgården, på tel 0247-645 60, ange vilken av veckorna du vill komma på. Vi tar kontakt med och intervjuar alla deltagare i förväg, för att få veta vad just du behöver under veckan. Du kan läsa mer på: www.mow.se eller www.mitt-i-livet.se www.masesgarden.se/kurser/mitt-i-livet-veckor

MOW Hälsa, Gudmundvägen 7, Box 223, 182 06 Djursholm. Telefon 08-31 54 14.

Amazonabladet nr 1-2016


REHABILITERING

Vilka regler gäller för rehabilitering inom onkologi i Stockholms Läns Landsting (SLL)? Den rehabilitering som landstinget erbjuder är tolv dagar slutenvård i en sammanhängande period. Det innebär att du bor på den anläggning som du själv väljer. För att få rehabilitering efter avslutad cancerbehandling genom Stockholms läns landsting gäller följande regler: • Du ska vara 18 år eller äldre och vara folkbokförd i Stockholms län • Du ska komma från eget boende • Rehabilitering kan bli aktuell efter avslutad behandling, operation, strålning och/eller cytostatika. • Rehabiliteringen kan både vara kurativ och prepalliativ • Beslut om rehabilitering gäller i fyra månader • Genom vårdval väljer du vilken anläggning du vill komma till. Anläggningen ska kunna erbjuda dig rehabilitering inom tre månader. Specialremiss krävs från din läkare för att få åka på denna rehabilitering. Vårdval gäller och du väljer vilken

anlägg­ning som du vill åka till. För närvarande finns det sex olika ställen att välja bland. • • • • • •

Furuhöjden, Täby Mälargården Rehab Center, Sigtuna Olivia Rehabilitering, Danderyd RehabCenter Mösseberg, Falköping RehabCenter Sfären, Solna Vidarkliniken, Järna (Ingår även i vårdvalet)

Vidarkliniken är ett antroposofiskt sjukhus. De har även ett annat avtal (utanför vårdvalet) med SLL som innebär att de har ett eget intagningsansvar för kvalificerad somatisk vård och rehabilitering. Denna vistelse kan vara längre än 12 dagar. Speciell remiss krävs för detta. Redaktionen

Vidarkliniken

nu även med 12 dagars rehabilitering!

”Som cancerpatient ska man alltid kunna få den rehabilitering man behöver.” www.1177.se Vidarkliniken är nu även en av de rehabiliteringsanläggningar som kan väljas för 12 dagars onkologisk rehabilitering. kontakta din läkare för att få en remiss för specialiserad onkologisk rehabilitering. läs mer på www.1177.se, www.vidarkliniken.se/info/vardgivare/vaardval eller kontakta oss direkt för mer information: remiss- och patientservice Växel Studiebesök

tel 08-551 509 07 inskrivning@vidarkliniken.se tel 08-551 509 00 tel 08-551 509 77 studiebesok@vidarkliniken.se www.vidarkliniken.se/sjukhus

Amazonabladet nr 1-2016

Vård som berör och som präglas av respekt för varje människas unika behov och förmåga.

29


Onkologisk rehabilitering i hjärtat av Sigtuna Läs mer på vår hemsida: www.malargarden.se | Telefon växel: 08- 59 49 36 30

Varför Curves?

30 MINUTERS

TRÄNING FÖR KVINNOR

BESÖK CURVES

OCH FÅ EN

GRATIS FITNESSPROFIL

Upptäceklt hur enkligt och ro r! Curves ä

& VISNING 30

Amazonabladet nr 1-2016


Rehabcenter Mösseberg Rehabcenter Sfären

Olivia Rehabilitering – med kunskap och känsla Vi erbjuder två veckors rehabilitering för dig som har genomgått cancerbehandling samt två eller tre veckors rehabilitering för dig som har drabbats av lymfödem. Målsättningen är att du efter rehabiliteringen ska ha fått nya verktyg för att hantera din livssituation. Olivia Rehabilitering har avtal med Stockholms läns landsting. Vi som arbetar här är sjukgymnaster och lymfterapeuter och vi samarbetar med Olivias Rehabteam. Låter detta intressant? Besök gärna vår hemsida eller ring oss! Lymfprogrammet: Karin Sofios, 08-522 509 32, karin@oliviarehabilitering.se Onkologiprogrammet: Gisela Gyllby, 08-522 509 38, gisela@oliviarehabilitering.se

Vendevägen 85 B • 182 53 Danderyd • www.oliviarehabilitering.se

Precis den rehab du behöver!

Välkommen till oss! Här får du rehabilitering av omtänksam och professionell personal i hemlik miljö. Vi erbjuder dig träning i olika former, t ex cirkelträning, stavgång, skapande verksamhet och övningar i mental och kroppslig närvaro. Vi har även varmvattenbassäng. Kontakta oss gärna för mer information på 08-630 89 03 eller gå in på vår hemsida furuhojden.com. Vi finns på Gribbylundsvägen i Täby. Amazonabladet nr 1-2016

Rehab för livet Vi vet att en cancersjukdom ofta påverkar på flera plan – fysiskt, psykiskt, socialt och existensiellt. Till oss på Rehabcenter Sfären i Stockholm och Rehabcenter Mösseberg i Falköping kommer du när du genomgått din behandling – och är redo för något nytt. Ditt skräddarsydda program kan t ex innehålla vattengymnastik, stavgång, samtal, mindfulness och föreläsningar om trötthet, kost och stress. Du träffar också andra i liknande situation och får tid för återhämtning och reflektion. Men viktigast av allt – du får värdefull kunskap och nya verktyg med dig hem. www.brackediakoni.se/mosseberg www.brackediakoni.se/sfaren

31


MEDLEMSAKTIVITETER - FÖRELÄSNINGAR Våra föreläsningar är förlagda till ABF, Sveavägen 41 i Stockholm. Du kommer enklast dit med tunnelbanan till station Rådmansgatan. Medlemmar, patienter, närstående, sjukvårdspersonal - alla hälsas välkomna! Föreläsningarna kostar 20:- för medlem­­mar i Amazona, 100:- för övriga.

Måndag 21 mars 2016 18.00-21.30

Program

Årsmöte BCF Amazona

Kl 18.00

Årsmöte. OBS! föranmälan Endast för medlemmar

Kl 19.00

Paus med kaffe och smörgås för deltagare i årsmötet

Kl 19.30

Framtidens bröstcancerbehandling Thomas Helleday

Kl 20.45

Humorshow Ann Westin

Kl 21.30

Avslutning

Välkomna!

Tid

Anmälan

Kl 18.00-19.00 Till årsmötet, BCF Amazonas kansli på tel 08-32 55 90 eller mail info@amazona.se

Framtidens bröstcancerbehandling En ny generation cancerbehandlingar är på väg. Thomas Helleday, cancerforskare vid Karolinska Institutet, tar oss mot en friskare framtid. Han har tagit fram ett läkemedel mot ärftlig bröst- och äggstockscancer som är godkänd behandling för ärftlig äggstockscancer och som kan nå marknaden för ärftlig bröstcancer inom kort. Behandlingar som har mycket mildare biverkningar än andra cancerläkemedel.

Arrangeras i samarbete med och

Thomas forskning har kunnat genomföras tack vare upptäckterna bakom 2015 års nobelpris i kemi som Thomas Lindahl erhöll. Nya läkemedel som testas genom Thomas Helledays forskning verkar genom att förstöra cancercellernas reparationsverktyg. De nya läkemedlen blockerar cancercellernas reparation vilket gör att de slutar växa eller dör. Man hoppas att behandlingen ska kunna hjälpa mot flera olika sorters cancer i framtiden.

Humorshow med Ann Westin Ann Westin är en av landets roligaste komiker. Hennes lite trumpna attityd och bastanta fysiska framtoning gör henne till en av branschens mest älskade. Ann Westin är korad tre gånger till årets kvinnliga komiker vid Standupgalan med motiveringen ”Med sin timing och obetalbara kroppsspråk i hundraprocentig symbios är hon ett komiskt geni som aldrig slutar att utvecklas”. Tid

Plats

Kl 19.30-21.30 ABF, Zetasalen Sveavägen 41 i Stockholm

Föreläsare Thomas Helleday, Söderberg professor i translationell medicin, Karolinska Institutet

Ann Westin, komiker

Entré

Årsmötet är gratis, föreläsningen kostar 20 kr för medlemmar i BCF Amazona och 100 kr för övriga deltagare.

32

NÄR LIVET PLÖTSLIGT TAR EN NY VÄNDNING Att avboka en tid hos tandläkaren eller strunta i tvättstugan är enkelt, men hur är det med cancer? 1 av 10 kvinnor drabbas av bröstcancer och än finns inget enkelt botemedel. Stöd forskningen mot bröstcancer genom ditt bidrag till Bröstcancerfonden. Ring 0939-100 00 25 och skänk 25 kr till Bröstcancerfonden PlusGiro: 90 05 91-9 Bankgiro: 900 5919 www.brostcancerfonden.se

Amazonabladet nr 1-2016


MEDLEMSAKTIVITETER - SPRIDD BRÖSTCANCER Plats: BCF Amazona, Frejgatan 56 Max antal: Vi kan max ta emot 20 personer Förtäring Kaffe/te, vin, smörgås till självkostnadspris

Anmälan:

Amazona tel 08-32 55 90 eller info@amazona.se Vid anmälan via mail skickas bekräftelse. VÄLKOMMEN!

Dessa aktiviteter är avsedda endast för dig med spridd bröstcancer Existentiella frågor vid spridd bröstcancer. Vilken hjälp kan vården erbjuda dig och dina anhöriga? Foto: Stefan Zimmerman Yvonne Brandberg är psykolog och professor vid Karolinska Institutet vid Institutionen för onkologi-patologi. Yvonne leder samtalet kring existentiella frågor vid spridd bröstcancer och talar om vilket stöd vården kan erbjuda. Ta gärna med dig en anhörig eftersom ämnet i hög grad även berör dem. Tid

Måndagen den 25 januari kl 14.00- 16.00

Föreläsare Yvonne Brandberg, psykolog och professor vid Karolinska Institutet, Institutionen för onkologi och patologi.

Vad kan hemsjukvården göra för dig och dina närstående för att underlätta din bröstcancerbehandling. Gun Forsslund informerar om på vilket sätt hemsjukvården kan hjälpa dig och dina anhöriga under pågående behandling av bröstcancer. Därefter är det gott om tid för frågor. Måndagen den 22 februari kl 14.00- 16.00 Föreläsare Gun Forsslund, bröstcancerpatient, fd ÖL ASIH Solna/Sundbyberg och Byle Gård. Tid

Amazonabladet nr 1-2016

Samtalsgrupp - spridd bröstcancer När allt ska vara över får man ett nytt cancerbesked. Gruppen är en s.k. öppen grupp och totalt är det sex träffar. Detta för att nya deltagare ska få en chans att komma med i gruppen. När du anmäler dig får du ett klippkort och du kan delta sex gånger. Deltagare i dessa grupper har företräde till våra temaeftermiddagar för spridd bröstcancer. Pris

750:- för Amazonas medlemmar 1 125:- för övriga

Anmälan

Till Amazonas kansli info@amazona.se

Plats

BCF Amazonas lokal, Frejgatan 56

Samtalsledare Carolina Welin Dipl Psykosyntesterapeut Dipl Psyskosyntescoach Tel 070-651 10 90 www.mow.se/health Tid  

Leva 1 torsdagar kl 14.00 - 16.00 Leva 2 onsdagar kl 14.00 - 16.00

Startdatum

Leva 1 torsdag den 21 januari Leva 2 onsdag den 20 januari

Dessa samtalsgrupper genomförs med ekonomisk stöd från

Matinspiration och Rosendal gratis vid spridd bröstcancer Våra luncher med matinspiration och våra inspirationsdagar på Rosendal är gratis för dig som lever med spridd bröstcancer. Du får gå flera gånger. Dessa aktiviteter är avsedda att ge lite rekreation och stöd för dig.

Matinspiration - lunch onsdagar kl. 11-12 17 februari och 27 april. Mer information sid 46.

Rosendal inspiration

Preliminärt måndag 18 april (dagtid) och tisdag 10 maj (kvällstid) Mer information sid 44.

33


MEDLEMSAKTIVITETER - SPRIDD BRÖSTCANCER Plats: BCF Amazona, Frejgatan 56 Max antal: Vi kan max ta emot 20 personer Förtäring Kaffe/te, vin, smörgås till självkostnadspris

Anmälan:

Amazona tel 08-32 55 90 eller info@amazona.se Vid anmälan via mail skickas bekräftelse. VÄLKOMMEN!

Dessa aktiviteter är avsedda endast för dig med spridd bröstcancer Spridd bröstcancer Spridd bröstcancer behandlingar skelettmetastaser/benhälsa Ämnet är skelettmetastaser, smärta och benhälsa vid spridd bröstcancer. Elisabet informerar fritt och sedan är det gott om tid för frågor. Tid Onsdag 9 mars kl 14.00-16.00 Föreläsare Elisabet Lidbrink, överläkare onkolog Karolinska Universitetssjukhuset Solna.

Fråga doktorn om spridd bröstcancer Annelie Liljegren kommer till oss för att diskutera och svara på frågor om spridd bröstcancer. Annelie ger också råd och tips och coachar patienterna på ett bra, pedagogiskt och lättbegripligt sätt. Tid

Onsdag 18 maj kl. 14.00 - 16.00

Föreläsare Annelie Liljegren, överläkare Karolinska Universitetssjukhuset i Solna. Verksamhetschef onkologiska kliniken.

Kost och cancer Alicja Wolk kommer till BCF Amazona en temaeftermiddag för att diskutera om de senaste forskningsrönen inom området kost och cancer. Hälsosam mat är en viktig friskvårdsvårdsfaktor. Alicja Wolk grundade och utvecklade den nutritionsepidemiologiska forskningen i Sverige och blev den första professorn i ämnet 2001. Tid

Tisdag 7 juni kl. 14.00 - 16.00

Ledare

Alicja Wolk, professor nutritionsepidemiologi, Karolinska Institutet

34

Ämnet är behandlingar (aktuella och kommande) för spridd bröstcancer. Även information om vad som är på gång när det gäller nya mediciner och vilka studier som pågår. Jonas Bergh informerar fritt och sedan är det gott om tid för frågor. Tid

Onsdag 13 april kl 14.00- 16.00

Föreläsare Jonas Bergh, professor KI, onkolog, Karolinska Universitetssjukhuset i Solna

Välkommen till Öppet Hus Öppen Verkstad! Förr i tiden var syjuntor vanligt, kvinnor träffades och handarbetade tillsammans. Den tanken har inspirerat oss. Idén är att träffas och ”hantverka” med sitt eget material. Det kan vara akvarellmålning, handarbete av något slag, teckning, knyppling eller vad just du håller på med. Du tar med eget hantverk och material – BCF Amazona tillhandahåller lokal och fika. Första gångerna medverkar en av Amazonas stödpersoner. Initiativet kommer från en av kvinnorna i LEVAgruppen och vi tycker att det är en jättebra idé. Den sista tisdagen i varje månad kl 13 - 16 har vi Öppen Verkstad för dig som lever med spridd bröstcancer. Boka in följande tisdagar i kalendern: 23 februari, 29 mars, 26 april och 31 maj. Under våren gör vi det här som en pilotverksamhet och så utvärderar vi när vi har genomfört vårens fyra träffar. Det finns ingen konstnärlig ledare på plats och deltagarna ansvarar själva för att lokalen är i gott skick när träffen avslutas. Platsen är BCF Amazona, Frejg. 56 i Stockholm Anmäl dig till kansliet så att vi vet hur många som kommer. E-post info@amazona.se BCF Amazona

Amazonabladet nr 1-2016


BCF Amazona har glädjen att inbjuda till en LEVA-vecka 1 - 6 maj 2016 på Masesgården i samarbete med MOW Hälsa. Vecka 18 har BCF Amazona förfinansierat 12 platser för våra medlemmar på en LEVA-vecka - en rehabiliteringsvecka för dig som lever med en spridd bröstcancer, kronisk sjukdom. Deltagare i BCF Amazonas LEVA-samtalsgrupper har företräde. Ansökan ska skickas in senast den 31 mars.

Masesgården Hälsohem ligger vackert beläget vid Siljan, strax väster om Leksand.

Carolina Welin är kursledare under LEVA-veckan.

nder veckan ingår du i en grupp med 12 kvinnor i liknande situation. Fokus på gemenskap, samtal, avslappning, naturskön miljö, vegetarisk kost, varmvattenbassäng, träning - allt efter vad var och en orkar. Veckan är stärkande för både kropp och själ. Ett komplement för dig som lever med sjukdom och oro, att få fokusera på dig själv och de egna behoven under några dagar.

kvinnor som har, eller har haft, en bröstcancerdiagnos att få rehabilitering, återhämtning och inspiration. Det som sjukvården inte alltid har resurser eller möjligheter att tillhandahålla. BCF Amazona är Sveriges största och äldsta patientförening inom cancer och har lång erfarenhet av att stödja patienter genom krisen. Patienterna vet oftast själva bäst vad de behöver för sin återhämtning. Det är utgångspunken i all vår verksamhet.

U

Masesgården Hälsohem är ett av Sveriges två kvarvarande hälsohem. Du bor fint i enkelrum och maten är vegetarisk. Här finns varken kaffe, svart te, kött, fisk, fågel eller alkohol. Men så mycket annat gott att de flesta kommer tillbaka om och om igen. Du betalar själv för din resa till Masesgården samt en administrationsavgift på 500 kronor till BCF Amazona. BCF Amazona arbetar kontinuerligt för att hjälpa alla

LEVA-grupperna startade som samtalsgrupper och har nu kompletterats med en återhämtningsvecka i internatform. Att LEVA med en allvarlig diagnos är en ständigt närvarande oro och för att orka vara patient behöver man kontinuerlig återhämtning. Hälsohemmet Masesgården ligger naturskönt vid Siljan, 8 km väster om Leksand, ca 3,5 timmars resväg från Stockholm. Kommer du med tåg eller buss hämtar Masesgården vid stationen. Här finns flera aktiviteter för kroppen varje dag - yoga, avslappning, ryggjympa, varmvattenbassäng, stavgång, rytmisk dans och mycket, mycket mer. Ingen kan vara med på allt men alla kan prova någonting. Välkommen med din ansökan senast 31 mars 2016. Ansökningsblankett får du hemskickat när du gör din intresseanmälan via kupong på sid 48. Du får besked senast den 15 april om du kommer med på LEVA-veckan. Du är välkommen att medverka flera gånger men de personer som söker första gången har förtur.

Amazonabladet nr 1-2016

35


MEDLEMSAKTIVITETER - TEMAKVÄLLAR OCH ÖPPET HUS Plats: BCF Amazona, Frejgatan 56 Max antal: Vi kan max ta emot 20 personer Förtäring Kaffe/te, vin, smörgås till självkostnadspris

Amazona tel 08-32 55 90 eller info@amazona.se Vid anmälan via mail skickas bekräftelse. VÄLKOMMEN!

Feldenkraismetoden prova på Nyhet

Öppet hus - Hitta styrkan

Du får möjlighet att prova på Feldenkraismetoden vid en temakväll hos BCF Amazona. Med Feldenkraismetoden kan du med enkla övningar förbättra din rörelseförmåga.

Under ett par timmar får du möjlighet att möta andra kvinnor som behandlats för bröstcancer.

Vid operation och behandlingar påverkas bindväv, muskulatur och mycket mer. Smärtor och stramhet medför ofta rörelsemönster som inte är gynnsamma på sikt. På kursen får du erfarenheter som kan hjälpa dig vidare. Nyfiken på dina möjligheter? Prova Feldenkrais®! Tid Föreläsare

Anmälan:

Tisdag den 19 januari kl 18.00-20.00 Berit Litzell, feldenkraispedagog.

Vi för ett gemensamt samtal och på plats finns alltid två stödpersoner som själva haft bröstcancer. Vid våra öppna hus på kvällstid medverkar även en av våra yngre stödpersoner. Du är varmt välkommen oavsett ålder att ta del av vår gemenskap. För vår planering - ring gärna och föranmäl dig. Vi träffas på Frejgatan 56 tider framgår nedan

Mer information om kursen hittar du på sidan 45.

Eftermiddagar kl. 16-18 Onsdag 17 februari tisdag 12 april och onsdag 8 juni

Stresshantering

Kvällstid kl. 18-20 Torsdag 28 januari, 31 mars och 26 maj

Patologens arbete vid bröstcancer Heli Ristiniemi är legitimerad fysioterapeut och arbetar på Stressmottagningen med arbetsinriktad stressrehabilitering. Hon leder kroppsmedvetande träning där man inriktar uppmärksamheten på balansen i kroppen och på andningen. Att hitta lugnet genom fritt flytande andning frigör kroppen och sinnet från spänningar. Heli kommer också att visa olika andningsövningar i samspel med sköna rörelser. Tid

Onsdag 20 januari kl 18.00-20.00

Föreläsare Heli Ristiniemi, leg. fysioterapeut, Stressmottagningen, Stockholm.

Temakvällen handlar om: • • • •

Patologens arbete - vad tittar man på? - hur gör man? Varför tar det så lång tid att få svar? Vilka analyser görs och hur säkra är analyserna? Hur gör man vid återfall?

Vi hoppas på en bra dialog och att ni kan få svar på de frågor ni har kring patologins roll i samband med bröstcancerdiagnostiken. Tid

Onsdag 27 januri kl 18.00-20.00

Föreläsare

Johan Lindholm, patolog, överläkare

I GLÄDJE ELLER SORG STÖD BCF Amazona MED EN GÅVA Ditt bidrag behövs för att kunna bedriva vår verksamhet att hjälpa bröstcancerdrabbade kvinnor. Plusgiro 436 84 79-4, Bankgiro 5572-1229 Swish 12 35 14 20 39 36

Amazonabladet nr 1-2016


MEDLEMSAKTIVITETER - TEMAKVÄLLAR OCH ÖPPET HUS Plats: BCF Amazona, Frejgatan 56 Max antal: Vi kan max ta emot 20 personer Förtäring Kaffe/te, vin, smörgås till självkostnadspris

Tema makeup Kvällsaktivitet med inriktning på makeup med demo och test av makeupprodukter. Syfte: Att ge tips om makeup och få deltagarna att känna sig vackrare. Annika visar hur man kan hitta en passande makeup, förlänger sina ögonfransar eller skapar fina ögonbryn. Olika färger och typer av högkvalitativa produkter från Mary Kay används. Målgruppen är medsystrar som drabbats av bröstcancer och befinner sig i olika stadier av behandling eller har avslutat sin behandling. Detta ingår i tema makeup: • • • • •

Test av deltagarnas färgskala som utgångspunkt för att hitta passande nyanser. Tips på hur man kan lägga makeup från diskret naturlig till raffig. Hy: Utprovning av rätt typ och färg av foundation, concealer och rouge. Ögon: Test av ögonskugga, eyeliner, mascara som förlänger fransarna, ögonbrynspenna med mera. Mun: Hur läppstift, läpp-penna eller lipgloss kan appliceras och hur munnens form kan förändras.

Utrustning: Speglar, borstar, handdukar, tops, borstar med mera tillhandahålls. För detaljerad utprovning av foundation och makeup erbjuds en enskild kostnadsfri konsultation vid särskilt tillfälle. Mary Kay produkter säljs med 100 % nöjdhetsgaranti. Tid kl. 18-21: Onsdag den 3 februari eller onsdag den 6 april Ledare: Annika Belfrage Carlberg, hudvårdskon- sult. (kontakt 0708-75 70 09). Annika är från början ekonom och författare. Hon drabbades 2010 av aggressiv bröstcancer vilket ledde till en ny yrkesroll som hudvårdskonsult.

Anmälan:

Amazona tel 08-32 55 90 eller info@amazona.se Vid anmälan via mail skickas bekräftelse. VÄLKOMMEN!

Vitamin D och Immunförsvaret. Nyhe

Vitamin D behövs för ett friskt immunförsvar. Flera studier har visat att många cancerpatienter har låga vitamin D-nivåer.

t

Studier har också visat att ju lägre vitamin D-nivåer patienterna har desto sämre prognos och mer symptombörda har de. Temakvällen kommer handla om det senaste inom vitamin D-fältet och bröstcancer och vilka positiva effekter man kan tänkas uppnå med att behandla vitamin D-brist. Tid

Tisdagen den 16 februari kl. 18-20

Föreläsare Linda Björkhem-Bergman, docent överläkare ASIH Långro Park

Viktökning som biverkan Nyhet Många upplever att de ökat i vikt som en följd av behandlingen med antihormonella tabletter. En viktökning innebär inte nödvändigtvis att man blivit överviktig. Det kan lika gärna innebära att man dragit på sig fler kilon än både man själv och kläderna i garderoben trivs med. Vad kan man göra själv åt ovälkomna kilon? Och varför ska man som före detta bröstcancerpatient försöka hålla sig medicinskt normalviktig? En diskussion utifrån några basfakta leds av Eva Langlet

Moralkakor serveras inte till kaffet! Tid

Onsdagen den 24 februri kl. 18-20

Föreläsare Eva Langlet farmaceut, som svarar för 2015 års stora enkät hos BCF Amazona om antihormonella tabletter.

Antal deltagare: Max 4 deltagare Amazonabladet nr 1-2016

37


Plats: BCF Amazona, Frejgatan 56 Max antal: Vi kan max ta emot 20 personer Förtäring Kaffe/te, vin, smörgås till självkostnadspris

Anmälan:

Fråga doktorn om HER2-positiv bröstcancer

Fråga doktorn och sjukgymnasten om biverkningar av antihormonell behandling

Denna form av bröstcancer motsvarar ca 15 % av alla bröstcancerfall. Tack vare forskningens framsteg är denna bröstcancerform idag lättare att behandla. Kom och ställ frågor till Sara Margolin om HER2-positiv bröstcancer. Sara Margolin informerar om HER2-positiv bröstcancer och svarar på frågor om de olika behandlingarna. Tid

Tisdag 1 mars kl 18.00-20.00

Föreläsare Sara Margolin, onkolog vid bröst mottagningen, Södersjukhuset Stockholm

Arrangeras i samarbete med

Du får en allmän information om biverkningar av den antihormonella behandlingen. Föreläsarna svarar sedan på frågor om biverkningar och berättar vad man kan göra för att minska eventuella obehag som biverkningarna ger. Under temakvällarna brukar även deltagarna dela med sig av sina egna tips hur de hanterar olika typer av biverkningar. Tid

Kamila Czene presenterar sin följsamhetsstudie från 2015, som visar hur många i Stockholms Läns Landsting som inte hämtar ut sitt läkemedel på apoteket, trots att doktorn skrivit recept.

Torsdag den 3 mars kl 18.00-20.00

Föreläsare Anna von Wachenfeldt Wäppling, onkolog, Södersjukhuset i Stockholm

Varför slutar man med sin antihormonella behandling?

Amazona tel 08-32 55 90 eller info@amazona.se Vid anmälan via mail skickas bekräftelse. VÄLKOMMEN!

Anna-Carin Uttermalm sjukgymnast och lymfterapeut, H2O

Avboka vid förhinder Det är viktigt att avboka vid förhinder så att någon annan kan få din plats. Många av våra aktiviteter blir snabbt fullbokade. Vi försöker dock upprepa alla fullbokade temakvällar kommande termin.

Eva Langlet presenterar resultat från enkätundersökningen bland BCF Amazonas medlemmar, som gjordes våren 2015. Utifrån dessa två studier diskuterar vi hur man undviker att avbryta en behandling som många upplever som bekymmersam, men som ger ett bra skydd mot återfall. Kamilas presentation görs på engelska men hon förstår svenska så alla frågor kan ställas på svenska. Dock har hon lättast att själv tala engelska när det gäller den forskning hon bedriver. Tid

Tisdag 8 mars kl 18.00-20.00

Föreläsare Kamila Czene, professor i cancerepidemiologi vid Karolinska Institutet Solna.

Eva Langlet farmaceut, som svarar för 2015 års stora enkät hos BCF Amazona om antihormonella tabletter.

Hur kan jag som patient hålla reda på nya medicinska rön kring Nyhe bröstcancer? t Eftersom regelbunden uppföljning av patienter nu är borttagen undrar vi hur patienterna ska kunna hålla reda på när det kommer nya medicinska rön. Exempel på frågeställningar är: • Vilka patienter ska ha förlängd endokrin behandling? • Vilka patienter behöver Zoledronsyra som tilläggsbehandling? • Finns nödvändig kompetens hos primärvården? • Andra framtida nya behandlingsmöjligheter? Tid: Tisdag 15 mars kl 18.00-20.00 Föreläsare: Magnus Bäcklund, onkolog, Christinakliniken

38

Amazonabladet nr 1-2016


Plats: BCF Amazona, Frejgatan 56 Max antal: Vi kan max ta emot 20 personer Förtäring Kaffe/te, vin, smörgås till självkostnadspris

Anmälan:

Tillverka egna smycken

Prova på att dreja

Nyhe

t

Amazona tel 08-32 55 90 eller info@amazona.se Vid anmälan via mail skickas bekräftelse. VÄLKOMMEN!

Kom och prova på att dreja och göra egen keramik hos keramiker Yvonne Svensson i Mälarhöjden. Kurs

Lördag 19 mars kl 13.00-16.00 (glasering lördag 16 april kl 10.00-13.00)

Du måste medverka även vid glaseringen.

Pris Tillverka egna smycken med silvertråd och pärlor är en ny kurs för dig. Silversmeden Anna Tillas kommer till oss en kväll för att lära ut hur man kan tillverka egna vackra halsband och armband (se fotot varianter på hur de kan se ut). Under kvällen kommer du att hinna tillverka minst 1 halsband/armband, den som är lite flink kanske hinner göra båda. Amazona subventionerar den största delen av materialkostnaden, vilket innebär att din avgift är rejält rabatterad. Tid: Onsdag 16 mars kl 18-21 Pris: 200 kronor för ett halsband 90 kronor för armband Betalas på plats till BCF Amazonas stödpersoner Ledare:

Ny

he

Alla som har blivit medlemmar i BCF Amazona under 2015-2016 hälsas välkomna till en träff där vi informerar om vad föreningen kan göra för dig. Vi tar gärna även emot förslag från dig vilka förväntningar du har på oss. Vi ordnar med en enklare förtäring och ser fram emot att träffa många av er. Vi räknar med att genomföra en sådan träff varje termin. Syftet är att vi vill uppmärksamma nya medlemmars behov av stöd och hjälp. Tid: Ledare:

Tisdag den 29 mars kl. 18-20 Styrelsen i BCF Amazona

Amazonabladet nr 1-2016

250:- för material och kaffe med dopp

Max antal 6 personer Vid frågor Kontakta keramiker Yvonne Svensson tel 08-88 48 64 eller 0736-90 97 93 Plats:

Lugntorpsvägen 3, Hägersten. T-bana Mälarhöjden.

Varför blev du sjuk - hur uppkommer cancer? Många av oss som har drabbats av bröstcancer funderar över varför fick just jag cancer. Var det någonting som jag gjorde fel? Eller var det någonting som jag borde ha gjort som jag inte gjorde? Detta kan vara vanliga tankar som snurrar. Det är naturligt att söka efter orsaker till varför man fick en allvarlig sjukdom.

Anna Tillas, silversmed

Träff för nya medlemmar

t

Uppkomstmekanismerna kring cancer är givetvis komplexa. Forskaren PhD, docent Maria Shoshan, Karolinska Institutet, kommer till BCF Amazona för att berätta om hur celler fungerar och vad som sker när friska celler blir cancerceller. Maria Shoshan är synnerligen skicklig på att förklara detta svåra ämne om hur cancer uppkommer på ett sätt så att även vi ”vanliga patienter” förstår. Hon drabbades dessutom själv av bröstcancer under 2014 och genomgick behandlingar för denna. Maria bedriver sin cancerforskning med stöd av Cancerfonden. Tid:

Föreläsare:

Onsdag den 30 mars kl 18-20 Maria Shoshan, docent och cancerforskare, Karolinska Institutet

39


Plats: BCF Amazona, Frejgatan 56 Max antal: Vi kan max ta emot 20 personer Förtäring Kaffe/te, vin, smörgås till självkostnadspris

Anmälan:

Tema hudvård

Fråga doktorn om trippelnegativ N yhet bröstcancer

Kvällsaktivitet med information, demo och test av produkter från Mary Kay.

Mellan 10 och 15 procent av all bröstcancer beräknas vara trippelnegativ. Tumören påverkas varken av progesteron, östrogen eller HER2.

Syfte: att lära ut hudvård och få medsystrarna att må bättre.

Trippelnegativ bröstcancer är vanligare bland yngre kvinnor (innan klimakteriet). Behandlingsalternativen är färre för denna form av bröstcancer. Kom och ställ frågor till Barbro Linderholm om trippelnegativ bröstcancer och om de olika behandlingarna. Tid

Tisdag 5 april kl 18.00-20.00

Föreläsare Barbro Linderholm, överläkare onkolog Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Gläd en annan kvinna! Lämna in dina bröstproteser, BH och peruker och kompressionsstrumpor i gott skick till vårt kansli. Vi har medlemmar som tar med dem till sjukhus/kvinnor i länder som inte har vårt sociala välfärdssystem. Redaktionen

vidvinkeln ©

massagepraktik/företagsmassage etablerad år 2000

Kerstin Maxe kroppsterapeut AGI

Nyhet - IR-bastu och Lymfmassage

2tim 15 min, för Amazona medlem: 850:- (normalpris 925:-) Övriga behandlingar mer än 60 min 100:- rabatt för BCF Amazona medlem och anhörig = 2 x rabatt!

Boka tid: www.vidvinkeln.se mobil:070-755 35 73 Medlem och ordf. för Massörerna

40

Amazona tel 08-32 55 90 eller info@amazona.se Vid anmälan via mail skickas bekräftelse. VÄLKOMMEN!

Sigtunagatan 17, STOCKHOLM T-bana: St Eriksplan Bussar: 4, 3, 69

Annika visar hur hyn bör skötas. Olika hudvårdsserier och typer av foundation presenteras. Tillfälle för deltagarna att testa dessa ges. Annika använder produkter från Mary Kay, som har hög kvalitet. Målgruppen är kvinnor drabbade av bröstcancer i olika stadier av behandling eller efter avslutad behandling. Hudvård: • Information om hur man bör sköta sin hy beroende på hudtyp (torr, fet, acne, Rosacea). • Möjlighet att testa olika serier av hudvård anpassade till respektive hudtyp. • Demo av olika typer av foundation och vägledning för att hitta rätt nyans till hyn. • Tips för vård av övriga kroppen såsom peeling, fuktkrämer och solskydd. • Test av mascara, rouge, läppstift och utvalda makeup produkter. Utrustning: Speglar, borstar, handdukar, tops, borstar med mera tillhandahålls. Exakt utprovning av foundation och makeup produkter med enskild kostnadsfri konsultation erbjuds vid särskilt tillfälle. Mary Kay produkter säljs med 100 % nöjdhetsgaranti. Tid:

Onsdag 13 april kl 18-21

Ledare: Annika Belfrage Carlberg, hudvårdskon- sult. (kontakt 0708-75 70 09). Annika är från början ekonom och författare. Hon drabbades 2010 av aggressiv bröstcancer vilket ledde till en ny yrkesroll som hudvårdskonsult. Antal deltagare: Max 6 deltagare

Avboka vid förhinder Det är viktigt att avboka vid förhinder så att någon annan kan få din plats. Många av våra aktiviteter blir snabbt fullbokade. Vi försöker dock upprepa alla fullbokade temakvällar kommande termin. Amazonabladet nr 1-2016


Plats: BCF Amazona, Frejgatan 56 Max antal: Vi kan max ta emot 20 personer Förtäring Kaffe/te, vin, smörgås till självkostnadspris

Anmälan:

Rädslan för återfall När ska jag söka vård?

Ärftlig bröstcancer

Vilka symptom ska jag som bröstcancerpatient vara uppmärksam på när jag söker hjälp hos bröstcentra? När ska jag söka primärvård? Sam Rotstein leder diskussionen kring detta angelägna ämne när nu uppföljningen av patienterna är borttagen. Kom och ställ frågor till Sam Rotstein om detta viktiga angelägna ämne som berör många av oss. Tid

Onsdag 20 april kl 18.00-20.00

Föreläsare Samuel Rotstein, överläkare onkolog Karolinska Universitetssjukhuset Solna

Bröstcancervården i Frankrike

Amazona tel 08-32 55 90 eller info@amazona.se Vid anmälan via mail skickas bekräftelse. VÄLKOMMEN!

Nyhe

t

Svetlana Bajalica Lagercrantz vägleder oss kring detta ämne. Svetlana är onkolog och har själv haft bröstcancer. Några frågeställningar som kommit från BCF Amazonas medlemmar är följande? • • • • • •

När bör man göra en ärftlighetsutredning? Vilka möjligheter till utredning finns i Stockholm? Väntetider att få göra en utredning? Hur lång tid tar utredningen? Hur bedömer man risken? Hur hanterar man resultatet?

Ca 5-10 % av all bröstcancer anses vara ärftlig. Idag finns två kända gener som har stor betydelse för risken att utveckla bröstcancer. Dessa är BRCA1 och BRCA2. Flera andra gener finns som påverkar risken men dessa medför endast en liten riskökning. Tid

Onsdag 27 april kl 18.00-20.00

Föreläsare Svetlana Bajalica Lagercrantz, onkolog och forskare Karolinska Institutet

Avboka vid förhinder Det är viktigt att avboka vid förhinder så att någon annan kan få din plats.

Det finns internationella regler över hur cancerbehandling skall gå till. Men ser den likadan ut i Europa?

Många av våra aktiviteter blir snabbt fullbokade. Vi försöker dock upprepa alla fullbokade temakvällar kommande termin.

Frilansskribenten Christina Lindqvist, bosatt i Frankrike åren 2000-2014, berättar om sin ”franska bröstcancer”, om operationen, behandlingen, samtalsgruppen och fransk vård i stort.

Cancerrådgivningen

Maken Frej Lindqvist, skådespelare, regissör och författare, talar om sitt livs viktigaste roll; den som det inte finns manus till, som nära anhörig till en svårt sjuk person.

Telefon: 08-123 138 00 1177.se/sthlm-cancerradgivningen

Tisdag 26 april kl 18.00-20.00

Cancerrådgivningen drivs av Regionalt cancercentrum Stockholm – Gotland.

Tid Föreläsare

Christina Lindqvist, skribent och hennes make Frej Lindqvist, skådespelare, regissör och författare.

Amazonabladet nr 1-2016

41


Plats: BCF Amazona, Frejgatan 56 Max antal: Vi kan max ta emot 20 personer Förtäring Kaffe/te, vin, smörgås till självkostnadspris

Anmälan:

Amazona tel 08-32 55 90 eller info@amazona.se Vid anmälan via mail skickas bekräftelse. VÄLKOMMEN!

Underlivsbesvär vid antihormonell behandling och sexualitet efter cancerbehandling Theodora Kunovac Kallac är forskare och doktor i medicinsk vetenskap. Hennes avhandlingsarbete handlade om att öka förståelsen för vad som sker i vaginalslemhinnan vid antihormonell behandling. Många kvinnor som drabbas av bröstcancer får antihormonell behandling. Behandlingen ger ofta underlivsbesvär såsom torra slemhinnor, klåda och smärta vid samlag. Theodoras målsättning med temakvällen är att visa hur vaginalslemhinnan är uppbyggd och hur problemen kan behandlas. Boel Larsson Bahr är gynekolog och har specialiserat sig inom området samliv och sexualitet. Boel har speciellt intresserat sig för sexologiska problem i samband med

42

cancer och cancerbehandling. Boel talar och vägleder oss i det svåra ämnet som handlar om samlivet efter en bröstcancer– behandling och hur man ska kunna få det att börja att fungera igen. Hur ska man få lusten att infinna sig igen när bröstcancerbehandlingen är avslutad? Tid

Tisdag 10 maj kl 18.00-20.00

Föreläsare

Theodora Kunovac Kallac, forskare och doktor i medicinsk vetenskap vid Kvinnors och barns hälsa på Uppsala Universitet

Boel Larsson Bahr, pensionerad gynekolog, arbetade tidigare vid Odenplans läkarhus

Amazonabladet nr 1-2016


Plats: BCF Amazona, Frejgatan 56 Max antal: Vi kan max ta emot 20 personer Förtäring Kaffe/te, vin, smörgås till självkostnadspris

Anmälan:

Fråga doktorn om bröstrekonstruktion

Kost vid bröstcancer Isa Wallmyr kommer till BCF Amazona en temakväll för att prata mat, inspirera och svara på frågor som handlar om kost och behandlingar.

Jan Jernbeck föreläser och informerar allmänt om de olika metoder som finns för bröstrekonstruktion.

Isa Wallmyr är matpedagor och hon har arbetat mer än 35 år på Alfta Rehab. Idag är hon konsult och föreläsare. Isa har också skrivit böcker om kost och olika ingrediensers funktion.

Gott om tid finns för att Jan ska svara på era frågor. Tid

Amazona tel 08-32 55 90 eller info@amazona.se Vid anmälan via mail skickas bekräftelse. VÄLKOMMEN!

Tisdag 17 maj kl 18.00-21.00

Föreläsare Jan Jernbeck, plastikkirurg, Akademikliniken Stockholm

Tid

Tisdag 24 maj kl. 18.00 - 20.00

Ledare

Isa Wallmyr, matpedagog och kostrådgivare från Alfta

Varmt välkommen till oss på DeLuxe Friskvård Hälsa & Skönhet

Existentiell smärta och ångest – hur hanterar man den?

Vi erbjuder dig som medlem 10% på Klassisk Massage alt Lymfmassage. Ange ”Amazona” vid bokning!

Carolina Welin vägleder oss i samtalet kring detta svåra ämne. Existentiell smärta och ångest är något som drabbar många av oss vid en cancerdiagnos.

Mer info hittar du på vår hemsida www.deluxe-sollentuna.se Ring och boka på 070-422 21 28 alt boka på http://deluxe.bokadirekt.se

Carolina Welin är psykosyntesterapeut och arbetar bl a med att hjälpa människor att komma igen efter den kris som en allvarlig diagnos innebär.   Tid         Onsdag 18 maj kl 18.00-21.00 Carolina Welin, Dipl. Psykosyntesterapeut Dipl. Psykosyntescoach

Ledare Max antal

15 personer

DeLuxe Friskvård Hälsa & Skönhet Studievägen 10, 191 50 Sollentuna

I GLÄDJE ELLER SORG STÖD BCF Amazona MED EN GÅVA Ditt bidrag behövs för att kunna bedriva vår verksamhet att hjälpa bröstcancerdrabbade kvinnor. Plusgiro 436 84 79-4, Bankgiro 5572-1229 Swish 12 35 14 20 39 Amazonabladet nr 1-2016

43


MEDLEMSAKTIVITETER - KURSER OCH SAMTALSGRUPPER

Rosendals Trädgård 2016

Samtalsgrupper för medlemmar När allt ska vara över är man ofta helt slut. Om du är färdigbehandlad eller nästan är där, kan en samtalsgrupp vara rätt för dig! Behandlingarna är färdiga, men tankarna, oron och mer existentiella aspekter behöver också få plats.

Vi fortsätter vårt tema med gröna inspirationsdagar. Under våren erbjuder vi våra medlemmar två härliga inspirationskurser på Rosendals Trädgård. Eftersom vi inte längre får bidrag från CancerRehabFonden för dessa träffar tar vi en avgift på 350 kronor. Deltagandet kostar 350 kr för Amazonas medlemmar. För icke medlemmar är priset 725 kr per tillfälle. Du får då blomsterarrangemang värt 300 kronor som du kan ta med dig hem samt kaffe/the och matnyttig smörgås. För deltagare i våra samtalsgrupper för spridd bröstcancer är deltagandet gratis och ni är välkomna till båda kurserna. Det blir samtal kring livskvalitet och meningsfullhet. Därefter får gruppen arbeta praktiskt med händerna och inspireras av miljön i trädgården och växthuset. Genom BCF Amazona har du möjlighet att för 350 kronor delta i denna aktivitet och samtidigt skapa ett trevligt arrangemang med växter som du tar med hem. Kursledare Carolina Welin dipl. psykosyntesterapeut dipl psyskosyntescoach Datum

Måndag 18 april kl. 13.00 - 16.00 och tisdag 10 maj kl. 18.00 - 21.00

Anmälan Skriftlig anmälan till info@amazona.se eller via kupong på sidan 48. Pris

350:- inkl. blommor och förtäring. Gratis för dig med spridd bröstcancer.

Max antal 20 deltagare.

Välkommen till Rosendals vackra trädgård! www.rosendalstradgard.se

44

Du har behov av att få prata och träffa likasinnade. Vi talar om våra upplevelser i samband med diagnos och behandling och om familjens, vännernas och arbetskamraternas reaktioner. Vi delar erfarenheter och inspireras kring hur vi kommer vidare. Vi hittar tillbaka till energi i kropp och själ. Varje grupp träffas sex gånger, med en erfaren handledare. Pris 750:- för Amazonas medlemmar samtalsgrupper 1 125:- för övriga Anmälan

Skriftlig anmälan till info@amazona.se eller via kupong på sidan 48.

Samtalsledare

Berit Paulsson, Dipl. Psykosyntesterapeut, Dipl. Gruppterapeut psykosyntes E-post: berit.paulsson@telia.com Tel 070880 78 58 www.samtalsstudion.se

Tid  

Tisdagar kl. 18.00 - 20.00 (ev. annan tid som gruppen bestämmer)

Start

Startdatum tisdag den 26 januari Nya grupper startar kontinuerligt

Plats

Samtalsstudion, Karlbergsv. 54, Sthlm

Yoga & Meditationskurser Start kurs 1 Start kurs 2

Måndagen den 25 januari Måndagen den 4 april

Tid

kl 16.00-17.30

Antal gånger

8 träningstillfällen

Kursledare

Eva Cállmin

Pris

790:- för Amazonas medlemmar 1 490:- om du deltar i båda grupperna

Anmälan

Skriftlig anmälan till info@amazona.se eller via kupong på sidan 48.

Frågor

Eva Cállmin tel 070-757 58 81 E-post eva.callmin@swipnet.se www.holotropi.nu

Lokal

Stockholm kundaliniyogacenter Reimersholmsgatan 79, Stockholm http://www.kundaliniyogacenter.se Amazonabladet nr 1-2016


Tycker du om att läsa – då kanske Amazonas bokcirkel är något för dig!

Lugna rörelser förändrar! Ny het Medvetenhet genom rörelse

Kursen leds av Berit Litzell som är certifierad Feldenkraispedagog, har erfarenhet av metoden sedan 1996 och själv nyligen har haft bröstcancer.

Vi är två stödpersoner hos BCF Amazona som har startat en bokcirkel tillsammans med er som är intresserade av att läsa och diskutera böcker. Vi tänker oss olika typer av lättläst skönlitteratur och att vi hinner läsa max 2 böcker under våren. Eftersom vi delar samma erfarenhet av att ha eller har haft bröstcancer är det givetvis fullt möjligt att vi även utbyter erfarenheter om det när vi träffas och diskuterar boken som vi har läst. Våra diskussioner behöver inte vara särskilt märkvärdiga, det ska vara en trevlig stund och en okomplicerad gemenskap med varandra, var och en deltar på det sätt man själv känner sig bekväm i. Diskussionspunkter kan vara om handlingen i boken, karaktärerna, eventuell symbolik samt om och vilka känslor boken väcker. Vid en uppstartsträff presenterar vi några bokförslag för er. Plats:

BCF Amazona, Frejgatan 56

Pris:

250 kronor inkluderar två st böcker samt förtäring vid våra tre träffar.

Uppstartsträff: Måndag 18 januari 2015 kl 18 - 20 Disk.träff 1 Måndag 7 mars 2015 kl 18 -20 Disk.träff 2 Måndag 25 april 2015 kl 18 - 20

Vid operation och behandlingar påverkas bindväv, muskulatur och mycket mer. Smärtor och stramhet medför ofta rörelsemönster som inte är gynnsamma på sikt. På kursen får du göra erfarenheter som kan hjälpa dig vidare. Nyfiken på dina möjligheter? Prova Feldenkrais®! Med Feldenkraismetoden: • kan du utveckla din rörelseförmåga för bättre funktion i vardagen • kan du förändra de rörelsemönster som exempelvis smärta har skapat • guidar pedagogen dig genom rörelseövningar och du gör dem utifrån dina förutsättningar • stärks tilltron till dina egna möjligheter Plats

Happy Moves, Stationsallén 2, Sollentuna (alldeles intill Norrvikens pendeltågsstation)

Tid

10 kurstillfällen onsdagar kl. 17.30-19.00 Kursstart onsdag 3 februari. Gratis prova på vid en temakväll den 19 januari. Sid 36.

Anmälan

Skriftlig anmälan till info@amazona.se eller via kupong på sid 48.

Pris

890 :- för kursen som inkluderar tio kurstillfällen och fika.

Max antal

Max 20 och minst 6 deltagare.

Klädsel

Skönt sittande kläder – inga skor.

Anmälan Skriftlig anmälan till info@amazona.se eller via kupong på sidan 48. Max antal

Max sex min två deltagare.

Tycker du detta låter trevligt och något för dig? Välkommen att anmäla dig så snart som möjligt. Hoppas att vi ses! Elisabet Schesny och Judy Ö Hermansson Stödpersoner BCF Amazona

Amazonabladet nr 1-2016

”Jag blev själv chockad över att eftervården är så eftersatt och är oerhört tacksam över Feldenkraismetoden som hjälpt och hjälper mig!” Berit

45


Skrivarworkshop Marianne Goldman Du som har genomgått eller går igenom en bröstcancerbehandling, vill du skriva av dig dina upplevelser? I förhållande till den vård du fick, till dina nära och kära eller dig själv under behandlingstiden? Eller berätta om hur du som färdigbeFoto: Maria Östlin handlad förväntas vara glad och käck och stark? Kanske har krisen helt enkelt väckt en skrivarlusta i dig – minnen, fantasier, tankar som går bortom bröstcancern. Personligen är jag övertygad om att kreativitet är ett sätt att hålla sig frisk. Under mina workshops blandar vi högt och lågt. Fritt skrivande och olika tekniker. Du får möjlighet att hitta fram till din särskilda smärtpunkt eller ditt tema. Min styrka som workshopledare brukar vara att snabbt fånga upp detta. Jag formar workshops efter varje deltagares erfarenhet och håg. Såväl du ”nybörjare” som aldrig deltagit i mina kurser eller du som varit med förut är välkommen. Du skriver utifrån var du befinner dig nu. Vi träffas under tre lördagsförmiddagar med två veckors uppehåll. Detta för att du ska få känna på att vara inne i en skrivarprocess och utveckla ditt skrivande. Det är önskvärt att du deltar i alla tre förmiddagarna/workshops både för din egen skrivprocess och gruppens. Däremellan skriver/ övar du hemma på det vi har kommit fram till var viktigt för dig.

Matinspirationskurser 2016 Vi fortsätter med våra populära matinspirationskurser som Berit Paulsson håller i sitt kök på Samtalsstudion. Berit, har själv haft bröstcancer, är utbildad hushållslärare, matskribent och samtalsterapeut i psykosyntes. Tre olika typer av kurser. En förstagångskurs - tre kvällar, en fortsättningskurs (för dig som gått tidigare) - två kvällar samt gratisluncher för dig med spridd bröstcancer. Man pratar om mat, umgås, hackar och rör i grytorna. Sedan samlas man runt bordet för att avnjuta maten tillsammans. Syfte • Att inspirera till matglädje och matlagning av vacker, hälsosam mat som man mår bra av. • Lära ut vilken mat som stärker och är bra att äta efter bröstcancerbehandling. • Att visa hur bra råvaror och matlagning kan stimulera alla våra sinnen, kan hjälpa oss vidare och stärka vår kropp efter en lång sjukperiod. • Att vara här och nu, träna medveten närvaro när vi lagar mat och äter. • Att ha roligt i köket och känna gemenskap runt matbordet vilket också har en läkande kraft. Kurserna har följande teman: • Grönsaker, frukt och bär • Fisk och skaldjur med tillbehör • Soppor och baka surdegsbröd • Fortsättningskursen har andra teman

Plats

BCF Amazona, Frejgatan 56 i Stockholm

Kvällskurser kl. 17.00 - 21.00

Tid

kl. 9.00 - 12.00 lördagar 6 februari, 20 februari och 5 mars.

Grundkurs

Måndagar 8/2, 22/2 och 14/3

Forts.kurs

Torsdagar 4/2 och 18/2

Anmälan

Skriftlig anmälan till info@amazona.se eller via kupong på sid 48.

Plats

Samtalsstudion, Karlbergsv. 54, Sthlm

Pris

600 :- för kursen som inkluderar tre kursdagar för Amazonas medlemmar. 975:- för icke medlemmar. Lunch ingår ej.

Pris

850:- grundkurs och 650:- forts.kurs. Middagar och förkläde (grundkurs) ingår.

Max antal

8 deltagare per kurs….Först till kvarn

Anmälan

Skriftlig anmälan till info@amazona.se eller via kupong på sidan 48.

Ledare

Berit Paulsson

Max antal Max 10 deltagare minst 6 deltagare.

Välkomna! Marianne Goldman

har mångårig erfarenhet av att leda skrivarworkshops, arbetar också som privat skrivarcoach och samtalsterapeut (diplomerad psykosyntesterapeut och symboldramaterapeut).

46

Luncher för dig med spridd bröstcancer Datum dagtid onsdag 17 februari och/eller onsdag 27 april kl. 11.00 - 14.00. Deltagandet är kostnadsfritt för dig med spridd bröstcancer. Du är välkommen att delta flera gånger. Olika teman vid dessa luncher.

Välkomna till Samtalsstudion! www.samtalsstudion.se Amazonabladet nr 1-2016


Smideskurs Under våren får vi åter möjlighet att lära oss mer om smide. Amazonas stödperson Lena Holmstedt och hennes man Kent erbjuder fyra endagarskurser i sin smedja på Arbottna gård Muskö. Kursprogram: • Säkerhet- genomgång och tända ässjan • Grunder i smide, hur funkar det, med temperatur, verktyg, olika sorters järn • Göra en krok samt en grej till t.ex. smycke, kapsylöppnare, blompinne • Putsning av det vi gjort. För att förhindra rost lär vi oss olika metoder att efterbehandla järnet Klädsel: Oömma kläder i naturmaterial, stadiga skor. OBS! Man blir smutsig! Vi tillhandahåller handskar, skyddsglasögon och hörselskydd. Lunch ca 12:00 - Eftermiddagskaffe kokar vi i ässjan Hur tar jag mig till smedjan: Smedjan ligger på Arbottna gård Muskö. Om man åker bil parkerar man vid smedjan. Man kan åka pendeltåg mot Nynäshamn avstigning i Ösmo, byte till buss 849 Muskö kyrka. Hämtning kan ordnas. Fyra olika kurstillfällen: Lördag 16/4 eller söndag 17/4 lördag 23/4 eller söndag 24/4 Kurstid 8:30 - ca 16:00 Om du vill veta lite mer om Arbottna gård: www.dromgarden.com Anmälan

Skriftlig anmälan till info@amazona.se eller via kupong på sid 48.

Pris

400 :- för kursen inkl. material och lunch.

Max antal Max tre min två deltagare per kurs.

Välkommen önskar Lena och Kent!

Kom-i-gång med BungyPump Rehabövningar och stavgång Nyhe

t

BungyPump, fjädrande gåstavar, kan förutom till promenader även användas till rörlighetsövningar med syfte att tänja vävnader efter t.ex. bröstcanceroperationer. Övningarna på denna kurs är framtagna av sjukgymnast. Vid stavgång med rätt teknik aktiveras 90 % av kroppens muskler bl.a. lednära stabiliserande rygg- och magmuskulatur. Detta gör att du får en bra kroppshållning och avlastar ryggkotorna. Tester visar att du kan öka din förbränning jämfört med vanlig gång med upp till 77 %. Fjädrande stavar passar såväl helt otränade som mycket vältränade! Syftet med kursen är att du under fyra träffar tränar in övningar och stavgångsteknik för att sedan på egen hand eller med andra kursdeltagare kunna träffas på härliga stärkande stavgångspromenader. Kurs:

Kom-i-gång med BungyPump

Kursstart:

Grupp 1 (4 måndagar i rad) startar kl. 18.00 måndagen den 25 april 2016 Grupp 2 (4 tisdagar i rad) startar kl. 11.00 tisdagen den 26:e april 2016

Tid:

Första tillfället är c:a 1,5 timme. Vi träf- fas i BCF Amazonas lokal för fika. Karin informerar om olika typer av stavar och visar lite övningar innan vi beger oss ut och tränar. Andra och tredje tillfället ses vi i närheten av lokalen och vistas ute med rehabövningar och stavgång c:a 45 minuter. Fjärde och sista tillfället 16:e respektive 17:e maj ses vi ute men samlas efteråt i BCF Amazonas lokal för summering och avslutning och håller då på c:a 1,5 timme.

Pris: 350 kronor inkl. hyra av stavar och fika vid första och sista träffen. Du kan efter kursen köpa stavarna till ett subventionerat pris. Ledare: Karin Wiik (foto till höger)

Amazonabladet nr 1-2016

47


Kursanmälan våren 2016

Vi erbjuder er medlemmar olika kurser. Du hittar hela vårt kursutbud på sidorna 44-48 Frågor besvaras av kansliet. Enbart skriftlig anmälan gäller. Använd nedanstående kupong. Posta eller skicka ett mail snarast. Först till kvarn gäller… Inbetalningskort och kursinformation medföljer kallelsen. Anmälan är bindande sju dagar före kursstart. Återbetalning sker endast vid sjukdom styrkt av läkarintyg. Du betalar då för de gånger du deltagit + adm.avgift 100:-.

Kom-igång-vattengymnastik

Vattengymnastik i Täby

Lilian Granberg kommer även till våren att leda vattengympan på Svedmyrabadet. Bassängen har 34 gradigt vatten och har plats för ca 20 personer. Möjlighet till trevlig samvaro efter gympan finns med t.ex. en kopp kaffe och bulle eller smörgås! Du kan anmäla dig till båda grupperna.

Fr.om. våren erbjuder vi er även fyra grupper med vattengymnastik i Täby. Bassängen har 32 gradigt vatten och har plats för max 5 personer per grupp. Möjlighet till trevlig samvaro med fika finns efter vattengympan.

Känn Dig riktigt välkommen till vattengänget! Vattengympa

Måndagar kl 11.15-12.15

Start grupp 1

18 januari, 10 gånger, sista träning 21 mars

Start grupp 2

4 april, 10 gånger, sista träning 13 juni

Pris

800:-/grupp (1 500 för båda grupperna).

Ledare

Lilian Granberg

Anmälan Plats

Känn Dig riktigt välkommen till vattengänget! Grupp 1 och 3 Tisdagar kl 8.30-9.15 Grupp 2 och 4 Torsdagar kl 8.30-9.15 Start grupp 1 Start grupp 2 Start grupp 3 Start grupp 4

2 februari, 8 gånger, sista träning 22 mars 4 februari, 8 gånger, sista träning 24 mars 29 mars, 8 gånger, sista träning 17 maj 31 mars, 8 gånger, sista träning 26 maj

Skriftlig anmälan med kupong nedan. Du kan anmäla dig till båda grupperna.

Pris

650:- per grupp

Ledare

Gunlög Jonsson, sjukgymnast

Svedmyrabadet, Handelsv. 186, Enskede.

Anmälan

Skriftlig anmälan med kupong nedan. Du kan anmäla dig till båda grupperna.

Plats

Furuhöjdens rehabiliteringshem, Gribbylundsvägen 75 i Täby.

Reservation för förändringar utanför vår kontroll, ANMÄLAN ÄR BINDANDE.

ANMÄLNINGSKUPONG TILL GRUPPER VÅREN 2016 Sista anmälningsdag 10 dagar före kursstart

Markera ditt önskemål

Samtalsgrupper Samtalsgrupper

Förstagångssjuka tisdagar kl. 18-20 startdatum 26 januari sid 44 Spridd bröstcancer Grupp 1 torsdagar (start 21 jan) Grupp 2 onsdagar (start 20 jan) sid 33

Vattengymnastik

Svedmyra Grupp 1 start måndag 18 jan Furuhöjden Grupp 1 start tisdag 2 feb Furuhöjden Grupp 3 start tisdag 29 mars

Svedmyra grupp 2 start måndag 4 april sid 48 Grupp 2 start torsdag 4 feb sid 48 Grupp 4 start torsdag 31 mars sid 48

Yoga

Kurs 1 start måndag 25 januari

Kurs 2 start måndag 4 april

sid 44

Bokcirkel

Måndagar 18 jan, 7 mars och 25 april

sid 45

Feldenkrais kurs

Kursstart onsdag 3 februari (10 gånger)

sid 45

Skrivarworkshop

Lördag 6 feb, 20 feb och 5 mars. Du ska delta alla tillfällen.

sid 46

Matinspirationskurser Grundkurs start måndag 8 februari Fortsättningskurs start torsdag 4 feb sid 46 Matinspiration lunch För dig med spridd bröstcancer onsdag 17 februari och/eller onsdag 27 april sid 46 Inspiration Rosendal Dagtid kl. 13-16 måndag den 18 april eller Kvällstid kl. 18-21 tisdag den 10 maj

sid 44

Smideskurs kl. 8.30-16 Nr 1 lördag 16 apr / Nr 2 söndag 17 apr / Nr 3 lördag 23 apr / Nr 4 söndag 24 apr Bungy Pump Stavgång kvällstid start måndag 25 april Stavgång dagtid start tisdag 26 april

sid 47 sid 47

Levavecka Masesgården - För dig med spridd bröstcancer 1-6 maj - separat ansökningsblankett skickas ut

sid 35

Namn ……………………………………Personnummer ………............Tel hem ...............Tel arb ................ Adress …………………………………………………………………………E-post……………………….…………… Enbart skriftlig anmälan gäller. Skicka in skriftlig anmälan till BCF Amazona, Frejgatan 56, 113 26 Stockholm. Du kan även maila in anmälan till info@amazona.se. Bekräftelse, kursinformation och inbetalningskort sändes före start. 48

Amazonabladet nr 1-2016


ANSLAGSTAVLA

Medlemsförmåner

Här presenterar vi de olika rabatter som medlemmar i BCF Amazona erbjuds. Följande företag erbjuder rabatter till oss som är medlemmar i BCF Amazona.

• Amoena Sweden AB

ger Amazonas medlemmar 15% rabatt på alla textilier. Visa upp ditt medlemskort när du handlar. Mer information om butiken hittar du på deras hemsida www.amoena.se

• Mediband Rehabbutiken ger Amazonas medlemmar 10 % rabatt på hela sortimentet av BH, bad, underkläder och kläder. Rabatten gäller även på det övriga sortimentet i butiken som tex. Joya skor och kompressionsstrumpor mm. Visa upp ditt medlemskort när du handlar. Mer information hittar du på deras hemsida www.rehabbutiken.se

Höjd medlemsavgift 2016 Vid årsmötet i mars beslutades att medlemsavgiften höjs nästa år till 375 kronor. En höjning med 100 kronor. Skälet till höjningen är att vi önskar fortsätta kunna erbjuda medlemmar ett stort utbud av aktiviteter. Vi hoppas att ni som är medlemmar fortsätter att stötta vår förening för att vi på så sätt kan erbjuda hjälp till nyinsjuknade och till kvinnor som lever med spridd bröstcancer. Styrelsen i BCF Amazona

Vilken ersättning kan du kan få vid sjukdom samt dina pengar med och utan kollektivavtal

• Deluxe Friskvård Hälsa & Skönhet

som ger 10 % rabatt på klassisk massage eller lymfmassage. Ange ”Amazona” vid bokning. Mer information hittar du på deras hemsida www.deluxe-sollentuna.se

• Details AB ger 10 % rabatt på hela sitt sortiment av underkläder. Details har fyra butiker varav tre butiker i Stockholm. Mer information hittar du på deras hemsida www.details.nu • Eva Melke ger Amazonas medlemmar 10 % rabatt på hela sortimentet av BH, bad, underkläder och kläder. Rabatten gäller på ordinarie priser. Visa upp ditt medlemskort när du handlar. Mer information buti- ken hittar du på deras hemsida www.evamelke.se

• KAgarp Textil och Design AB

ger Amazonas medlemmar 15% rabatt på alla huvudbonader. Visa upp ditt medlemskort när du handlar. Mer information hittar du på deras hemsida www.kagarp.se

Foto: Dreamstime

• www.ersattningskollen.se • www.knegdeg.se

Werlabs - rabatt provtagning BCF Amazonas medlemmar erbjuds 20 % rabatt hos www.werlabs.se Via deras hemsida kan du boka hälsokontroll som är mycket mer än bara en vanlig hälsokontroll. Du har svar inom 24 timmar. Du får en egen unik hälsoanalys och får dina värden pedagogiskt presenterade för dig. Testerna görs med högsta kliniska nivå där man idag samarbetar med Karolinska Universitetslaboratoriet och Unilabs.

• Vidvinkeln Vidvinkelns Massagepraktik ger 100 kr rabatt när du bokar klassisk massage eller helande beröring & samtal. Rabatten gäller även anhörig/vän. Om du bokar på nätet uppge Amazona i meddelanderutan. Hemsida www.vidvinkeln.se

• Werlabs.se

20 % rabatt på hälsokontroller med blodprov. Ange kod amazona vid bokning. Resultat inom 24 timmar. Mer info på www.werlabs.se

Amazonabladet nr 1-2016

49


Nya böcker till biblioteket Christina Lindqvist – Våndan I handlingen, som utspelar sig både 2014 och mitten av 1700-talet, möter du svenskan Sara Kristina bosatt i södra Frankrike, den unga sameflickan Malin och hennes familj i södra Lappland, oäktingarna Jesaija, Juha och Nils på flykt undan drevet från kuststaden Umeå, du möter fattigdom, utstötthet och vånda i olika skepnader. Är deras öden sammanlänkade på något sätt?

10%

ALLA TT PÅ RABA VAR STA

Frej och Christina Lindqvist - Balkongresan

REHABTRÄNA MED BUNGYPUMP

Ola Ringdahl - Att stå bredvid Cancer

BungyPump PinkCharity fjädrande träningsstavar med 4 kilos motstånd ökar din förbränning upp till 77% jämfört med vanlig promenad ((( 20 cm fjädring )))

• Träna kondition och styrka på en och samma gång • Härlig utomhusträning som ger energi och är avstressande • Lovordas av medicinsk expertis – används i rehabilitering • Kan användas av alla, oavsett ålder, kondition och kön

10% rabatt på alla stavar Gör din beställning på vår hemsida och ange rabattkoden: ROSA Ladda hem rehabträningsprogram för bröstcanceropererade på vår hemsida.

www.bungypump.se

50

Frej och Christina Lindqvist var sedan mitten av 1990-talet bosatta i Frankrike, båda verksamma som skribenter. Efter en lång karriär som skådespelare arbetar Frej numera som regissör och lärare i scenframställning. ”Balkongresan” skärskådar både humoristiskt och uppriktigt detaljerna i den provensalska drömmen (och inte minst svårigheterna med språket…) när man börjar leva den på allvar och ger läsaren en vink om vad som väntar när man gett sig denna dröm i våld. År 2000 bosatte sig paret i Vence där handlingen utspelar sig bland grannar och historiska och kulturella personligheter.

Boken handlar om att vara drabbad av sjukdom trots att man inte själv är sjuk; om att vilja vara stark för någon man älskar och samtidigt hantera sin egen oro, stress och sorg. Varje år får 55 000 personer i Sverige ett cancerbesked. Bredvid dessa 55 000 står väldigt många fler som stöttar, peppar och hjälper. Denna bok är till er. Karin Björkegren Jones - Jag vill fan leva Karin kan konsten att njuta, det kan verkligen ingen ta ifrån henne. Inte ens den jävla cancern som knackade på och nästlade sig in i hennes kropp sommaren 2012. Boken är hennes samlade tankar om ett år där hennes liv sattes på ”on hold”. Ett år då allt var uppochned, fyllt av mycket sorg, ledsenhet och rädsla. Men också av glädje och ett jävlaranamma. För man kan njuta mitt i helvetet och man kan ta för sig, det vet hon allt om. Amazonabladet nr 1-2016


Tack till

Ekskäret - korttidsrehabilitering med kost och konst senareläggs Tyvärr får vi inte längre laga mat ute på Ekskäret. Det gör att Berit och Tina söker efter alternativ plats där vi kan förlägga kursen som vi planerar att genomföra i slutet av augusti eller början av september. Vi uppmanar dig att läsa i Amazonabladet nr 2 som utkommer i maj om de nya förutsättningarna för kursen. Redaktionen BCF Amazona

Amazonabladet nr 1-2016

Ett stort varmt tack till Curves, Details och Lidaloppet som genom olika arrangemang valde att skänka pengar till BCF Amazona. Bidragen kommer att användas till rehabiliteringsveckor för kvinnor som lever med spridd bröstcancer. Styrelsen i BCF Amazona

51


B

BCF

Amazona

PORTO BETALT

BCF Amazona Frejgatan 56 113 26 Stockholm Tel 08-32 55 90 info@amazona.se www.amazona.se

Ju fler vi är desto mer kan vi höras. Ju mer vi kan höras desto mer kan vi göra. Ju mer vi kan göra desto mer kan vi synas - bland folk, i samhället och i media. Ju mer vi syns desto mer kan vi göra för en bättre vård och rehabilitering - för dig och dina medsystrar. Medlemskapet är en betydelsefull och viktig gärning för alla oss som drabbats av bröstcancer. TACK för att du är medlem och fortsätter vara det.

Trycks av CARLSHAMN TRYCK & MEDIA AB

Amazonabladet nr 1-2016

52

AMAZONAbladet nr 1 -16  

Hur upptäcks bröstcancer? Verkningar och biverkningar del 2. Regiondag bröstcancer i juni. Patologens arbete. Cancer och graviditet.

AMAZONAbladet nr 1 -16  

Hur upptäcks bröstcancer? Verkningar och biverkningar del 2. Regiondag bröstcancer i juni. Patologens arbete. Cancer och graviditet.