Page 9

Bröstcancervården i Stockholm Det har mig berättats att skådespelaren Helge Skoog på 1960-talet satte upp en pjäs på Stadsteatern om alla vackra byggnader som revs för att ge plats för nyskapande och hur publik och ensemble efter pjäsen åkte buss runt innerstaden för att bevittna alla helgerån.

N

u sitter vi, Stockholms alla 20 000 kvinnor och män med bröstcancerdiagnoser i de där bussarna; den vård som hittills varit välfungerande, som exempelvis den på Danderyd med sin långa erfarenhet, skall rustas ned.

konstaterar att en bröstcancerdrabbad i dag kan passera genom 44 (!) olika väntrum, ha väntetider på mellan 3 till 6 veckor (ja, det finns långt värre exempel) – allt detta skall förbättras. Tror man. Att bygga upp något nytt tar alltid längre tid än man tror. Att rasera det som finns och fungerar går fort. Bussresan tär på oss eftersom vi inte vet målet för resan. Text Christina Lindqvist Gilla BCF Amazona på Facebook!

Istället skall nya fundament resas, patienterna – individerna – köras över med den empatilösa politiska bulldozern. År 2016 skall bröstcancervården centreras till Södersjukhuset, St Göran och Karolinska Solna. Alla patienter i norrort hänvisas till långa färdvägar med sina knölar och sin ångest. Sverige i allmänhet och Stockholm i synnerhet är kända för sina nedrustningar av allt gammalt; nytt skall det vara, hela tiden. Om det sedan inte fungerar är en helt annan sak; huvudsaken att ett antal politiker hålls sysselsatta och får sina egon förstärkta. Syftet bakom förändringarna är höljda i dunkel, inte ens biträdande sjukvårdslandstingsrådet Lars Joakim Lundquist kunde i maj, vid BCF Amazonas föreläsning/paneldiskussion ”Framtidens bröstcancervård i Stockholms län” i ABF-huset i Stockholm, svara på de frågor Maria Wiklund Karlsson, ordförande i BCF Amazona, så initierat ställde. Politikerna glömmer också att antalet bröstcancerfall ökar och, än värre, går ner i åldrarna. (I dag får Stockholm 1 900 nya fall per år.) De som bestämmer och räknar vården i ekonomiska värden istället för humana sådana, måtte sakna systrar, mödrar, döttrar, vänner som drabbas. Projektledarna för den nya omdaning som väntas om 1,5 år

Amazonabladet nr 1-2015

9

Profile for AMAZONAbladet

AMAZONAbladet nr 1 -15  

Trippelnegativ bröstcancer. SOTA-konferensen. Rosa oktober. LEVA-veckan Masesgården.

AMAZONAbladet nr 1 -15  

Trippelnegativ bröstcancer. SOTA-konferensen. Rosa oktober. LEVA-veckan Masesgården.